Tag Archives: Leuven

Zorgsector krijgt voorrangspasje in Leuven

Supermarkten en andere voedingswinkels moeten omwille van de coronacrisis een strikt beleid voeren over het aantal mensen dat gelijktijdig de winkel mag betreden. Dat moet ervoor zorgen dat mensen voldoende afstand kunnen houden tijdens het winkelen. Daardoor ontstaan er wachtrijen aan de winkel.

Het zorgpersoneel klopt lange uren en moet snel in en uit de winkel kunnen om het nodige te kopen. Daarom heeft burgemeester Mohamed Ridouani een voorrangsregeling voor zorgverleners afgevaardigd. De stad heeft een uniform pasje gemaakt. “Daarmee kunnen zorgverleners aantonen dat ze recht hebben op voorrang”, zegt burgemeester Ridouani. “We hebben ervoor gekozen om een uniform pasje te maken. Zo is het duidelijk voor het winkelpersoneel en wachtende klanten wie recht op voorrang heeft.”

De stad verdeelt de pasjes aan huisartsen en apothekers. Andere zorgverleners, zoals medewerkers van ziekenhuizen, thuiszorg, woonzorgcentra, zullen dit voorrangsbewijs via hun werkgever krijgen. Het is natuurlijk belangrijk dat dit enkel aan wie het nodig heeft ter beschikking wordt gesteld, zodat de fast lane geen ‘slow lane’ wordt. 

Verschillende voedingszaken gaven al aan graag mee te werken aan dit initiatief. Vele andere steden en gemeenten hebben al interesse getoond in deze aanpak. “Dat bewijst dat vele zorgverleners over het ganse land de noodzaak voelen om op korte tijd hun boodschappen te kunnen doen”, besluit Ridouani. “We moeten in deze moeilijke periode alles doen wat we kunnen om de zorg te ondersteunen.”

In alle winkels worden informatie-affiches gehangen (zie hieronder) om mensen te informeren en om beroep te doen op hun begrip. 

Marc Van Ranst apprecieert de covidmaatregelen en de koffiekoeken van bakkerij Gielis

Bakkerij Gielis stond een paar weken geleden onverwacht in het oog van de storm nadat inspecteurs van het FAVV negatieve rapporten hadden gemaakt voor de winkels op Keiberg, Leuven en Herselt. Bakkerij Gielis heeft nochtans een uitstekende reputatie. Zelfs direct na al die heisa bleven tijdens de weekends lange files klanten aanschuiven die de kwaliteit van de bakkerij appreciëren.

Ondertussen deed het FAVV al een nieuwe inspectie in de zaak op Keiberg en alles was daar prima in orde. Het beste bewijs dat het eerder om een occasionele en toevallige uitschuiver ging en dat de heisa allicht overdreven was.

De vestiging in Leuven krijgt nu steun uit onverwachte hoek. Zaakvoerster Kristel Cludts postte een foto op haar Facebookprofiel met een steunbetuiging van viroloog Marc Van Ranst. Hij kon duidelijk appreciëren dat de winkel extra veiligheidsmaatregelen neemt om besmettingen te voorkomen. De klanten krijgen aanwijzingen om op voldoende afstand van mekaar te blijven en het personeel is afgeschermd met plexiglas.

Marc Van Ranst is zeer aanwezig op Twitter en zoiets laat hij dus niet liggen. Hij kon overigens niet alleen de maatregelen tegen de verspreiding van covid-19 appreciëren. Ook de koffiekoeken zijn lekker bij Gielis.

UZ Leuven bereidt zich voor om ernstig zieke coronapatiënten op te vangen

De strijd tegen de verspreiding van COVID-19 komt momenteel op scherp. Het UZ Leuven bekeek de afgelopen dagen hoe het extra plaats vrij kan maken om ernstig zieke coronapatiënten op te vangen. Het plan van de overheid voorziet dat coronapatiënten die ernstig ziek zijn in eerste instantie opgevangen worden in het UMC Sint-Pieter Brussel of het UZ Antwerpen (UZA). Ondertussen vroeg de overheid aan de ziekenhuizen in ons land om snel bijkomende capaciteit te kunnen vrijmaken mocht het nodig zijn. Ook de kleinere ziekenhuizen worden daarbij betrokken.

UZ Leuven treft uiteenlopende voorbereidingen, in overleg met het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven dat ook op campus Gasthuisberg huist. Op een aantal afdelingen komen extra plaatsen voor enkele ernstig zieke coronapatiënten. Bovendien kan er uitgeweken worden naar het gebouw voor volwassenen- en ouderenpsychiatrie van UPC KU Leuven. Dat is van buitenaf rechtstreeks toegankelijk en kan worden ingedeeld in veilige aparte ruimtes in verschillende fases. Dat gebouw ligt dicht bij de afdelingen spoedgevallen en intensieve zorg.

Om alles zo goed mogelijk te kunnen voorbereiden, worden enkele niet-dringende ingrepen en opnames deze week uitgesteld. De richtlijnen van de overheid blijven geldig: wie zich ziek voelt of symptomen als keelpijn, hoest, koorts en ademhalingsmoeilijkheden heeft, belt daarvoor naar de huisarts.

Hoofdarts prof. dr. Gert Van Assche, UZ Leuven

“Als universitair ziekenhuis nemen we onze verantwoordelijkheid op. De inrichting van het noodziekenhuis zal op een gestructureerde en veilige manier gebeuren, met aandacht voor het welzijn van medewerkers en patiënten.”

Nieuwe richtlijnen voor  bezoekers

UZ Leuven vraagt in de huidige omstandigheden om geen patiënten te bezoeken als men zich niet goed voelt en met kleine gezondheidsproblemen kampt. Dit geldt voor patiëntenbezoeken in campus Gasthuisberg, Sint-Rafaël en het revalidatiecentrum Pellenberg. 
Een verkoudheid, buikgriep, keelpijn of misselijkheid? Breng de patiënten en zorgverleners van UZ Leuven niet onnodig in gevaar en stel je bezoek uit.

UZ Leuven maakt indrukwekkende cijfers bekend over corona

De verspreiding van het coronavirus zal de volgende dagen allicht sneller toenemen. Omdat ook in het Hageland een eerste geval is opgedoken, is het niet onwaarschijnlijk dat we ook in onze regio een bredere verspreiding krijgen. De vertegenwoordiger van Zorg en Gezondheid laat duidelijk verstaan dat het aantal ziekenhuizen dat uitgerust wordt om patiënten op te vangen, wordt opgeschaald.

Voorlopig staat het UZ Leuven niet op die lijst. Het ziekenhuis is wel het referentielabo voor het coronavirus. Het lijkt echter logisch dat die status snel zal aangepast worden omdat het UZ technisch perfect is uitgerust voor de opvang van coronapatiënten.

Het UZ Leuven is op dinsdag 3 maart alvast gestart met de systematische bekendmaking van cijfers.

Tot maandag 2 maart deed het labo van UZ Leuven bij 450 patiënten een test op het coronavirus COVID-19 (totaal aantal patiënten, sommigen onder hen werden meermaals getest). Dat aantal zou vanaf maandag echter snel toenemen. Sinds de eerste test op coronavirus COVID-19 deed het labo van UZ Leuven ondertussen al testen bij meer dan zevenhonderd patiënten. De telling werd afgesloten op 3 maart om 12 uur ’s middags.

Op de spoedgevallendienst kwamen op maandagvoormiddag 2 maart twintig patiënten langs om zich te laten testen op het virus en kwamen er een dertigtal telefoons binnen. In de loop van maandag 2 maart kwamen opnieuw 62 mensen met een vermoeden van corona naar het ziekenhuis. Ook op dinsdag 3 maart kwamen er dertig patiënten met symptomen van corona naar het UZ Leuven. De telling werd afgesloten om 15.30 uur.

Wij blijven de situatie in het UZ Leuven stipt opvolgen en we komen minstens een keer per dag met een update over de verspreiding van corona in het Hageland.

Nieuwe groene long in centrum van Leuven

Leuven krijgt er een stevige groene long bij. De zone tussen de Brusselsestraat, de Kapucijnenvoer en de Minderbroedersstraat waar de Hertogensite zal gecreëerd worden, krijgt een park dat tweemaal de oppervlakte van het Ladeuzeplein heeft. Het nieuwe park heeft een oppervlakte van 1,5 hectare. In die nieuwe groene zone wordt de Dijle open gelegd over een afstand van driehonderd meter. Er komt een zes meter brede brug over de rivier voor fietsers en voetgangers.

In het park komt een speelzone met een grote speelkuil, een klimboom en beweegbanken. Naast de speelzone zijn terrassen voorzien waar de ouders hun kinderen in het oog kunnen houden. Het park heeft ook een zone waar de natuur vrij zijn gang mag gaan.

De historische stadsomwalling uit de 12de eeuw wordt functioneel ingesloten en waar mogelijk gerestaureerd. Waar de omwalling verdwenen is worden nieuwe muurelementen ingebouwd.

De Dijle krijgt op bepaalde plaatsen een betonnen bedding met keien. Op die manier kan het water versneld en vertraagd worden en dat moet het leven in het water bevorderen. De ontwerpers willen vooral een aantal amfibieën aantrekken maar ook vissoorten zoals rivierdonderdpad en beekforel zijn mogelijk. Op de oevers komen rechthoekige weermuurtjes die bij hoog water voor drassige zones zorgen. Dat geeft de biodiversiteit een boost.

De einddatum van de werken aan het nieuwe park op de Hertogensite wordt voorzien in 2024.

Jeroen Meus wordt voorgedragen als ereburger van stad Leuven

De bekende TV-kok en inwoner van Scherpenheuvel-Zichem Jeroen Meus wordt door het stadsbestuur van Leuven voorgedragen als ereburger van de stad. Meus is geboren en getogen in Leuven en was er eerder al stadskok. Zijn programma Dagelijkse Kost wordt in Leuven opgenomen.

Jeroen Meus heeft een nauwe band met de stad. Met Luzine, het restaurant waar hij acht jaar eigenaar van was, zette hij Leuven op de culinaire kaart. Meus startte ook de hotdogketen Würst op in Leuven.

Van 2008 tot 2010 was Meus stadskok van Leuven. Hij organiseerde tien initiatieven om Leuvenaars bij elkaar te brengen, waaronder Picknick in het Park dat nog steeds elke zomer plaatsvindt. In 2009 werd Leuven onder zijn ambassadeurschap ‘Stad van de Smaak’.

Het ereburgerschap wordt toegekend aan mensen die zich bijzonder hebben ingezet voor Leuven, als blijk van waardering. Onder meer zuster Jeanne Devos en voormalige rectoren Marc Vervenne en André Oosterlinck ontvingen de titel.

Volgende week staat het ereburgerschap op de agenda van de gemeenteraad.

Leuven gaat beweeglint door de stad creëren

Wie de kampioenenviering in Scherpenheuvel-Zichem vorig jaar bijwoonde, kon ook een paar demo’s meepikken van de IPitup-beweegbanken. Dat is straatmeubilair dat tegelijkertijd als zitbank en als een soort van fitnesstoestel kan gebruikt worden.

Het stadsbestuur van Leuven besliste recent om 10 van die banken in het centrum te plaatsen en op die manier een soort beweeglint te creëren. Gebruikers kunnen van de ene bank naar de andere wandelen of lopen.

Waar de banken precies komen te staan, wordt mee beslist door de Leuvenaar. Het project krijgt de steun van Sport Vlaanderen.

Steun van Sport Vlaanderen

“Sport Vlaanderen deed begin dit jaar een oproep om concepten en ideeën in te dienen om de Vlaming nog meer in beweging te krijgen. Het beweeglint van Leuven was één van de twaalf projecten die werden geselecteerd door Sport Vlaanderen. Leuven ontvangt 61.100 euro om het parcours uit te rollen. Het beweeglint bestaat uit verschillende IPitup-beweegbanken. Aan de beweegbanken zelf kan je telkens kracht- en stabiliteitsoefeningen doen. De stad zal ook het initiatief nemen om activiteiten en workouts rond de beweegbank te organiseren”,vertelt schepen van sport Els Van Hoof.

De IPitup-beweegbank is een nieuw, uniek en innovatief concept dat in 2018 op de markt werd gebracht. Het vloeide voort uit de projectoproep ‘Leuven, een vitale stad’. De beweegbank, een bank waarop je allerlei eenvoudige beweegoefeningen kan doen, werd voor het eerst in Leuven uitgetest. Ondertussen vind je ze ook terug in verschillende andere steden en gemeenten.

Leuvenaar beslist mee

De Leuvenaars zullen overigens mee beslissen waar de nieuwe beweegbanken geplaatst worden. Tot 28 september kan iedereen laten weten op welke locatie hij zo’n bank wil via het inspraakplatform www.leuvenmaakhetmee.be.”

Nadien worden alle aanvragen geëvalueerd door verschillende stadsdiensten en worden tien locaties weerhouden. De uiteindelijke beslissing ligt bij de stad, waarbij de spreiding van de banken een grote rol speelt. Sinds het participatieproject vorige week woensdag gelanceerd werd, werden al 72 aanvragen ingediend.

Iconische Marie-Thumas fabriek in Leuven wordt duurzame woon-, werk- en cultuursite

Oudere lezers onder ons kennen de naam Marie-Thumas als een iconisch merk van conserven die in Leuven werden gemaakt. De tweede industriële revolutie maakte heel wat nieuwe opportuniteiten mogelijk. Onder meer allerlei etenswaren konden op massale schaal als conserven bereid worden waardoor ze veel langer konden bewaard worden.

Stijle opgang, snelle neergang

De Doornikse ingenieur Edmond Thumas zag deze gigantische opportuniteit en hij liet in 1886 de eerste conservenfabriek van België bouwen. De naam Marie Thumas is een combinatie van de voornaam van zijn vrouw, Marie Durieux, en zijn eigen achternaam. In geen tijd groeide Marie Thumas uit tot een echt begrip in het hele land. Door de jaren heen verwerkte het tonnen groenten en fruit en miljoenen liters soep. In de late jaren 1970 kwam het bedrijf echter economisch en financieel onder druk te staan en in 1977 moest de Leuvense fabriek de deuren sluiten.

Duurzame site van 30.000 m²

Goed 42 jaar na de sluiting van de legendarische Marie Thumas-fabriek aan de Kolonel Begaultlaan in Wilsele, krijgt dit stukje Leuvense geschiedenis een nieuwe toekomst. Projectontwikkelaar Revive zal het voormalige fabrieksgebouw de komende jaren – in overleg met de stad Leuven – verbouwen tot een duurzame site van ongeveer 30.000 m2, met ruimte voor cultuur, ondernemen, wonen en ontspanning. De site blaast de omgeving rond de Leuvense vaart verder nieuw leven in.

De voorbije jaren was de site eigendom van het bedrijf Warehouse De Pauw (WDP), dat gespecialiseerd is in semi-industrieel, logistiek vastgoed en het verhuur van magazijnen. Momenteel bestaat er een bonte mix van activiteiten, met culturele, sportieve en creatieve ondernemingen. Er is bijvoorbeeld een jazzclub en een squashclub. Die ondernemingen krijgen er ruimte aan lage huurtarieven en geven de gebouwen – ondanks hun beperkte uitstraling – toch karakter.

Nieuwe toekomst

Vandaag is het gebouw echter in slechte staat. Er zijn maatregelen nodig om de brandveiligheid te garanderen. Recent werden de woningen bovendien ongeschikt verklaard door de Wooninspectie. Projectontwikkelaar Revive neemt de gebouwen nu over om ze de komende jaren een nieuwe toekomst geven.

Historische en industriële erfgoedwaarde

In het voorjaar stemde Revive af met de stad Leuven over de ontwikkelingsmogelijkheden, waarbij onder meer bepaald werd dat de bestaande gebouwen historische en industriële erfgoedwaarde hebben. Ze zullen daarom gerenoveerd worden, in combinatie met nieuwbouw. De herontwikkeling moet een stadsproject met verschillende functies worden. Daarbij zullen, naast ondernemingen, ook verenigingen voor cultuur, sport en ontspanning – alsook bijpassende woonvormen – een plaats krijgen. De focus ligt hoofdzakelijk op lokale ambachten en maakbedrijven in de creatieve en circulaire economie.

Exacte invulling nog onduidelijk

De gebouwen staan op een site met een enorm potentieel: langs het water én aan de voet van de groene helling van Wilsele Dorp. Revive heeft ervaring in co-creatie en  het herontwikkelen van oude sites tot doorgedreven duurzame, groene projecten. Hoe de circa 30.000 m2 grote site er in detail uit zal zien, is nog onduidelijk. De vastgoedontwikkelaar zal de plannen verder uitwerken in nauwe samenwerking met de stad Leuven, en in overleg met andere belanghebbenden zoals de huidige gebruikers, de naburige eigenaars en de buurt bewoners.

Centrumsteden in Vlaams-Brabant willen meer bomen aanplanten

Coverfoto BOS +

BOS+ wil dat de volgende Vlaamse Regering versneld werk maakt van een grootschalige vergroening van steden en dorpen. Bomen zorgen voor een sterk verkoelend effect in die hitte-eilanden. Door de temperatuur er meerdere graden te verlagen, redden bomen in de hitte-eilanden mensenlevens. 

Bert De Somviele, directeur van BOS+, stelt dat de 20 warmste jaren ooit gemeten in ons land allemaal werden genoteerd tijdens de voorbije 30 jaar. De hittegolven worden dus frequentere en volgens De Somviele zal dat fenomeen nog toenemen.

In 1994 werd naar aanleiding van een hittegolf een oversterfte vastgesteld van 1226 mensen, in 2003 was dat 2052, in 2006 stierven 1263 door de hittegolf en in 2010 van 967. Voor de voorbije recordzomer van 2018 zijn er nog geen cijfers maar het staat vast dat er opnieuw vele honderden slachtoffers zullen gevallen zijn. Elke serieuze hittegolf doet dus meer mensen sterven dan het Belgisch wegverkeer, volgens De Somviele.

Leuven wil minder kappen en meer aanplanten

In Leuven gaat het stadsbestuur minder bomen kappen en meer bomen planten. Dat blijkt uit een interview van ROB-TV met schepen van Klimaat david Dessers (Groen) Leuven heeft vorig jaar 25 bomen gekapt maar er zijn ook 352 bomen geplant.

Aarschot wil 2000 bomen planten in 2020, Tienen wil stadsrandbos

In Aarschot wil schepen van Klimaat Bert Vanderauwera volgend jaar 2000 bomen aanplanten. Het stadsbestuur bekijkt momenteel waar die moeten komen. In Tienen wil het bestuur de groene zone langs de Gete uitbreiden en omvormen tot een stadsrandbos.

Diest laat kappingen compenseren en vergroent het centrum

In Diest loopt die evaluatie ook. Schepen van Milieu en Duurzaamheid Rick Brans stelt dat de stad ervoor zorgt dat in Diest weinig tot geen waardevolle bomen moeten verdwijnen, zowel wat betreft stadsontwikkelingsprojecten, als bij aanvragen door particulieren, als op de eigen domeinen. Als er toch kappingen gebeuren, wordt een compensatie met een nieuwe heraanplanting opgelegd.

Bij aanvragen voor het kappen van een boom door particulieren, ook in geval van acuut gevaar, wordt de motivatie van de aanvraag onderzocht en indien er toelating wordt verleend, wordt opgelegd dat er een heraanplant moet gebeuren met inheemse bomen. Dat voorstel ter compensatie wordt telkens opnieuw voorgelegd aan het schepencollege.

“Bij de toekomstige bouwplannen in het centrum van de stad Diest en het station verdwijnt er geen waardevol groen of weinig tot geen waardevolle bomen. Integendeel, het groen in de stedelijke ontwikkelingen wordt eerder versterkt”, zegt schepen Brans. De schepen geeft een paar voorbeelden:

 • De realisatie van een fietspad langs de Demeroever met groenaanplanting, een zone die nu niet toegankelijk is en waar weinig waardevol groen aanwezig is
 • Bij de heraanleg van het Stationsplein en Zwartebeekplein zal er stedelijk groen voorzien worden, terwijl dit nu volledig verharde oppervlaktes zijn zonder groen.
 • De pendelparking zal niet meer in de talud voorzien worden, deze talud bevat nu geen waardevol groen maar eerder opgeschoten wildgroei.
 • Bij de aanleg van een kiss &ride zone en ruime fietsenstalling ten noorden van het spoor, zal het groen opgewaardeerd worden.
 • Bij de ontwikkeling van de diepe tuinen in de stationswijk en de bedrijvensites van Desco en het Vanerum wordt er ook aandacht geschonken een kwalitatief openbaar groen.
 • Bij het project Hasseltsestraat wordt ook stedelijk groen voorzien, terwijl dit nu ook een volledig verharde ruimte is.
 • In het ziekenhuisproject op de Hasseltsestraat wordt maximaal ingezet op de groenblauwe beleving van de Demer naast de waardevolle oude Engelse tuin en nabij park Cerckel

Wanneer de stad genoodzaakt is om bomen te kappen, streven ze ernaar om dat te compenseren met een heraanplant van een inheemse boom, bij voorkeur op de locatie zelf. Diest neemt verder deel aan boomplantacties door derden, zoals ‘Ruimte voor bomen’ van Limburg.net. In 2018 werden daardoor 32 klimaatbomen aangeplant.
Het stadsbestuur engageert zich ook om samen met andere instanties mee te zoeken naar mogelijke percelen om te bebossen. Men ondersteunty onder meer het projectplan ‘potentiële locaties voor bebossing’ van het Regionaal Landschap. RLNH zal de eigenaars en gebruikers van percelen die potentieel hebben om te bebossen, uitnodigen voor een infosessie, waarin het project wordt toegelicht en informatie wordt verstrekt over de verschillende stappen die nodig zijn om tot bosuitbreiding te komen. Indien uit deze studie blijkt dat de stad of het OCMW zelf eigenaar zou zijn van gronden die potentieel hebben om bebost te worden, kan er inderdaad overwogen worden om deze ter beschikking te stellen voor het Boscompensatiefonds of om deze ter beschikking te stellen in een lokaal compensatiesysteem voor particulieren of projectontwikkelaars die één of enkele waardevolle bomen kappen die niet gecompenseerd kunnen worden op het eigen terrein.

Heraanleg fietspad Tiensevest in Leuven heeft impact op verkeer


Wie de volgende weken met de wagen in de buurt van de Tiensevest in Leuven moet zijn, let best even op. Er wordt namelijk gewerkt aan het fietspad op de Tiensevest, ter hoogte van KBC en het stadskantoor.  

Welke werken?
 • Het fietspad langs de Tiensevest wordt verlengd tot aan het Martelarenplein. 
 • De afscheiding tussen de rijbaan en het fietspad wordt opnieuw aangelegd zodat auto’s niet meer kunnen stationeren op het fietspad.
 • De weg naar de ondergrondse fietsenstalling onder het stadskantoor krijgt een betere aanduiding (tweerichtingsverkeer voor fietsers).
 • Alle niveauverschillen verdwijnen zodat fietsers geen drempels meer moeten op- en afrijden.
 • Er komen wegmarkeringen om de fietsrichtingen te verduidelijken.

Impact voor auto’s

Ter hoogte van KBC is de U-bocht niet mogelijk. Wie op de binnenring moet zijn kan aan de Tiensepoort omrijden via de Blijde Inkomststraat en de Maria Theresiastraat.

Doorgaand verkeer via de Oostertunnel (onder het Martelarenplein) blijft wel mogelijk. 

De weg naar de parkings van het stadskantoor, KBC en het Provinciehuis blijft vrij. Als je uit de parking rijdt, kan je alleen de Oostertunnel nemen; De U-bocht aan KBC is niet mogelijk. Ook de 8 kiss-and-ride-parkings voor het stadskantoor zijn niet beschikbaar. 

Impact voor fietsers  

Fietsers die van de Tiensepoort richting station/Martelarenplein willen, moeten dat doen via een tijdelijk fietspad op de rijweg. Van het station of Maria Theresiastraat richting Provinciehuis of Tiensepoort kan je via het fietspad langs de binnenring rijden. De ingang van de fietsenparking onder het stadskantoor blijft bereikbaar.

Bussen

Bussen rijden aan de Tiensepoort om via de Blijde Inkomststraat en de Maria Theresiastraat. Je vindt meer info op de website van De Lijn

Sloop Sint-Pietersziekenhuis Leuven eindelijk van start

Vierenveertig jaar. Zo lang stond de grijze blok van het Sint-Pietersziekenhuis zo goed als leeg. Daarmee was het gebouw het langst leegstaande ziekenhuis van Vlaanderen en bovendien één van de grootste en laatste stadskankers van Leuven. Met de verhuis van de laatste zorgverleners naar het UZ Leuven aan Gasthuisberg en het Sint-Rafaëlziekenhuis aan de Kapucijnenvoer, is nu de laatste fase voor de sloop afgerond.

De afdeling psychiatrie verhuisde in 2015 al naar een nieuwe werkomgeving. Intussen is al het zorgpersoneel verhuisd naar campus Gasthuisberg. Eind juni trok ook het personeel van de cafetaria de deur achter zich toe, want zij verhuisden naar het Sint-Rafaëlziekenhuis. Inmiddels is ook al het oude materiaal uit het ziekenhuis gehaald zodat het gebouw klaar is voor de sloop.

Volledig gesloopt tegen 2020

De vergunning van de sloop had ontwikkelaar Resiterra vorig jaar in november al bekomen. In het najaar start de asbestverwijdering van het hele gebouw die naar schatting ruim zes maanden zal duren. De werken voor de asbestverwijdering worden minutieus voorbereid door een gespecialiseerde firma. De omwonenden hoeven dus niet ongerust te zijn, want voor dit soort werk worden er bijzonder strenge normen gehanteerd en de firma die de werken uitvoert neemt nog bijkomende veiligheidsmaatregelen.

Daaropvolgend starten de échte sloopwerken die eveneens een half jaar in beslag zullen nemen. De afbraak van de hoogste verdiepingen van het ziekenhuis zal met kleiner materieel gebeuren waarbij arbeiders van binnenuit verdieping per verdieping afbreken. Eenmaal het niveau van het oude gebouw voldoende laag is, wordt er met grotere sloopmachines gewerkt. Volgens Resiterra zal het hele sloopproces van het ziekenhuis tussen de 12 en 15 maanden duren en zal de laatste steen tegen eind 2020 afgebroken worden. 

Podiumkunstenzaal

Nadat het oude ziekenhuis tegen de vlakte ligt, start ontwikkelaar Resiterra met de bouw van een eerste deel van het nieuwe bouwblok op de vrijgekomen site. Hier worden zowel winkels als appartementen voorzien. 

Nadien start de uitbreiding van de nieuwe Leuvense culturele hub door de komst van de nieuwe podiumkunstenzaal waarvoor de stad Leuven in zee gaat met het gerenommeerde Londense architectenbureau Sergison Bates Architects.

Nieuw cultuurpaleis op site Sint-Pietersziekenhuis in centrum Leuven

Het ligt er al decennialang bij als een etterende stadskanker maar er komt nu eindelijk vaart in de ontwikkeling van de site van het Sint-Pietersziekenhuis in het centrum van Leuven.

Het Leuvense stadsbestuur schreef begin 2018 via de Vlaams Bouwmeester een open oproep uit voor het ontwerp van de podiumkunstensite. Het team rond het Londense Sergison Bates, dat samenwerkt met gerenommeerde partners als theaterbureau Charcoalblue en landschapsarchitect Günther Vogt, werd de laureaat. Ze laten daarmee 65 kandidaten van over de hele wereld achter zich. De podiumkunstensite wordt een stedelijke ontmoetingsplek van en voor iedereen en vormt de hoeksteen voor de ontwikkeling van de benedenstad.

Grote podia voor theater, dans en muziek in optimale omstandigheden

Met de podiumkunstensite creëert Sergison Bates een open huis waar een rijke verscheidenheid aan grote podiumvoorstellingen kan plaatsvinden. Het multifunctionele gebouw biedt onder meer ruimte aan twee grote zalen. De grootste zaal haalt een capaciteit van 800 tot 1.000 zitplaatsen. In een tweede zaal kunnen gelijktijdig 400 tot 500 personen genieten van een voorstelling. Beide zalen beantwoorden aan de veranderende noden van zowel artiesten als publiek. Ze zijn uitgerust met moduleerbare zittribunes zodat ze geschikt zijn voor grote theater- en dansvoorstellingen, concerten, congressen, festivals, circus en alle denkbare evenementen nu en in de toekomst. Ze zijn zowel akoestisch als technisch state-of-the-art. Andere ruimtes zoals repetitieruimtes, de foyer en het altijd publiek toegankelijke dak maken van dit nieuwe open huis ook een stedelijke broedplaats.”

Stadsvernieuwing met oog voor het waardevolle erfgoed

Een van de grote sterktes uit de ontwerpvisie van Sergison Bates architects is dat de nieuwbouw zich heel mooi inbedt in de unieke historische erfgoedomgeving. De Romaanse Poort, het oude Sint-Pietersgasthuis en de Predikherenkerk maken integraal deel uit van het project en de site. De transparante gevel van de nieuwbouw, met glaspartijen die refereren aan nabijgelegen historische gebouwen, en een aantrekkelijke doorgang van de Brusselsestraat naar het toekomstige park en de opengewerkte Dijle maken de site zeer toegankelijk. De binnenruimte en het publieke binnenplein naar de Romaanse Poort toe vloeien helemaal in mekaar over.

Europese ambitie van dynamische cultuurstad

Het college keurde de overeenkomst met het ontwerpteam Sergison Bates goed. Deze overeenkomst wordt eind april voorgelegd aan de gemeenteraad. Als alles vlot verloopt, is de nieuwe podiumkunstensite operationeel tussen 2025 en 2027. De nieuwbouw wordt geraamd op 60 miljoen euro, waarbij de stad Leuven voor de realisatie van dit project op een substantiële bijdrage rekent van de Vlaamse overheid. Met dit project positioneert Leuven zich zelfbewust in Vlaanderen en Europa als levendige cultuur- en erfgoedstad en als kandidaat Europese Culturele Hoofdstad 2030.

Factory of the Future Awards voor Duracell, Bosch, Materialise en Colruyt

Tijdens de vijfde editie van de Factory of the Future Awards in Kortrijk hebben nog eens tien bedrijven de titel van Factory of the Future ontvangen uit handen van minister-president Geert Bourgeois. Die bedrijven zetten zwaar in op digitalisering maar ze werven gemiddeld ook 15% meer personeel aan. Die mensen kunnen ook in een veel betere sociale omgeving aan de slag.

Vier laureaten in Vlaams-Brabant

In Vlaams-Brabant waren Bosch (Tienen), Colruyt Group Fine Food (Halle), Duracell (Aarschot) en Materialise (Leuven) de laureaten. In andere provincies hebben BMT Aerospace (Oostkamp), Janssen (Geel), Lavetan (Turnhout), Mirion Technologies (Olen), Niko Group (Sint-Niklaas), en RF-technologies (Oosterzele) de erg gewaarde titel gekregen. “Deze productiebedrijven hebben stuk voor stuk bewezen dat ze internationale top zijn”, zegt Peter Demuynck, algemeen directeur van technologiefederatie Agoria Vlaanderen, die de prijzen uitreikt in samenwerking met Sirris, Fevia Vlaanderen, Fedustria Vlaanderen, Essenscia Vlaanderen, Centexbel, Catalisti en Flanders’ FOOD.

Fabrieken van de Toekomst investeren in digitalisering, in slimme processen en producten en in een productie van wereldniveau, maar ze gaan ook doordacht om met energie en materialen en hebben aandacht voor betrokkenheid, creativiteit en autonomie van hun medewerkers.

Gedigitaliseerde productieprocessen

Om uit te groeien tot een Fabriek van de Toekomst moeten de bedrijven zeven transformaties doorlopen. “Met het actieprogramma Made Different bereiden we nu al sinds 2012 de maakindustrie voor op de industrie 4.0″, zegt Herman Derache, Managing director Sirris en Hoofd Innovatie bij Agoria. “Om succesvol te blijven – ondanks of dankzij razendsnelle technologische, economische en maatschappelijke evoluties – moeten onze bedrijven zich telkens opnieuw heruitvinden en ook doordacht omgaan met energie en materialen, naast een mensgerichte aanpak.”

Meer banen en investeringen

De 30 Factories of the Future investeerden de voorbije vijf jaar meer dan 850 miljoen euro in infrastructuurvernieuwing, digitalisering en automatisering. Hun tewerkstelling steeg bovendien met 15 procent. “Dat is het bewijs dat robotisering en automatisering niet ten koste van de werkgelegenheid gaan, wel integendeel”, zegt Herman Derache.

Muurschildering Theo Humblet van sloop gered in oude Leuvense brandweerkazerne

Een imposante muurschildering van de bekende Leuvense schilder Théo Humblet wordt gerestaureerd en herbestemd. Het monumentale werk bevindt zich vandaag in de oude brandweerkazerne van Leuven. Op die plek, deel van de stadswijk Tweewaters, worden binnenkort de bouwwerken gestart van het woonproject The View.

Recuperatie met techniek van kunstdieven

De in 2006 overleden Théo Humblet, naast schilder ook voormalig directeur van de Leuvense Academie voor Schone Kunsten (SLAC), penseelde ‘De Ontmoeting van Ulysses en Nausikaä’ in 1968. Het indrukwekkende en kleurrijke werk van maar liefst 6,5 op 2,5 meter hoog zal met de ‘A strappo’-techniek gerecupereerd worden. De methode wordt maar zelden in België toegepast en is niet onbesproken: vroeger was het immers een geliefkoosde techniek voor kunstdieven om waardevolle muurschilderingen te stelen uit openbare gebouwen.

“Dat we een werk van dit kaliber recupereren op deze manier is een unicum. Er zal een speciale lijm aangebracht worden over de gehele oppervlakte van de muurschildering waarna het schilderij langzaam en voorzichtig zal losgetrokken worden van de muur. Vervolgens wordt het schilderij in het atelier op een nieuwe drager geplaatst en gerestaureerd. Samen met bouwbedrijf DCA zullen we alles in het werk stellen om deze huzarenklus tot een goed einde te brengen.”
Benoît Broos, directeur vastgoed Ertzberg

The View

De projectontwikkelaar onderzoekt samen met de architect hoe het werk een kwalitatieve en publieke visibiliteit kan krijgen in het woonproject ‘The View’, dat straks gerealiseerd wordt op de site van de oude brandweerkazerne. The View wordt een toonaangevend gebouw met 160 luxueuze appartementen die allemaal een mooi uitzicht zullen bieden op het Leuvense stadscentrum, de weelderige binnentuin en de Vaartkom. Binnenkort start de verkoop van de appartementen.

Ondanks de schaal van het gebouw hebben we ervoor gekozen om de architectuuropdracht in handen te geven van het jonge architectenbureau Tab Architects, gegroeid uit de schoot van Stéphane Beel. Misschien niet evident, maar we zijn bijzonder fier op het resultaat.
Benoît Broos, directeur vastgoed Ertzberg

Ook Carl Devlies, schepen van financiën en ruimtelijke ordening in stad Leuven, is opgetogen over het nieuwe woonproject The View, en over het initiatief van de projectpartners om Leuvens erfgoed te recupereren.

“Bij de realisatie van The View werd steeds rekening gehouden met een optimale integratie in de omgeving en aandacht voor publieke elementen. Zo komt er op de hoek van de Vaartstraat en de Havenkant een verstedelijkt plein. Bovendien voorziet Ertzberg in het kader van dit project de realisatie van 16 sociale huurwoningen en 16 stadswoningen, dat zijn budgetwoningen die de stad op de markt brengt voor mensen die te veel verdienen voor een sociale woning en te weinig voor de vrije markt. Zo komen we in de wijk Tweewaters ook tegemoet aan betaalbaar wonen. De recuperatie van Humblets muurschildering ligt in het verlengde van dit publieke engagement. Door het werk te restaureren en een nieuwe bestemming te geven, verbinden we de inwoners van Leuven met een stukje Leuvens erfgoed.”  Carl Devlies, schepen ruimtelijke ordening

Wereldkampioenschap wielrennen komt in 2021 aan in Leuven

Christophe Impens, rechterhand van Bob Verbeeck bij Golazo, bevestigde deze namiddag in het Oostenrijkse Innsbruck, dat Leuven de aankomstplaats wordt van het wereldkampioenschap wielrennen in 2021. Impens, die in Innsbruck gaat kijken hoe het WK daar georganiseerd wordt, zei dat in een interview met Renaat Schotte van Sporza.

De verschillende wedstrijden van het wereldkampioenschap worden gespreid over gans Vlaanderen. De tijdritten vinden aan de kust plaats maar met aankomst op Het Zand in Brugge. Het zullen zeer vlakke tijdritten worden met amper 1 of 2 hoogtemeters.

De wegwedstrijden starten in Antwerpen en maken dan een ommetje door Vlaams-Brabant. De aankomst zal op de Ruelensvest in Leuven zijn. Allicht worden de Philipssite en de infrastructuur van het sportkot dan een belangrijke uitvalsbasis.

Christophe Impens wil de plaatselijke ronden in Leuven variëren met een paar uitstapjes naar de heuvels die de Brabantse Pijl zo zwaar maken. Op die manier willen de organisatoren een koers uit tekenen op maat van Jasper Stuyven en Greg Van Avermaet. Stuyven woont op amper honderd meter van de aankomst. Impens noemde ook supertalent en kersvers wereldkampioen bij de junioren Remco Evenepoel als een potentiële kandidaat-winnaar.

De organisatie van  het WK wielrennen in Vlaanderen draait momenteel op een budget van ongeveer 19 miljoen euro. Het Vlaams gewest staat garant voor het grootste deel daarvan maar er moet nog ongeveer 2,5 miljoen opgehaald worden uit de privésector. Dat ziet Impens niet als een groot probleem.

Ruelensvest