Tag Archives: Luc Van Hilst

Deken van Hilst legt uit hoe hij de as voor de kruisjes op aswoensdag maakt

Foto en filmpje copyright Kerknet

Het is aswoensdag vandaag. De traditie om dan een askruisje te halen, leeft misschien niet meer zo nadrukkelijk maar de betekenis van het symbool en ook de manier waarop dat as gemaakt wordt blijft boeiend.

Pastoor-deken Luc Van Hilst legde vorige maandag de manier waarop hij de as maakt uit. Hij had het weer niet aan zijn kant maar de basiliek heeft altijd wel een geschikt hoekje om toch aan de slag te kunnen. Tot onze grote verbazing gebruikt deken Van Hilst miswijn bij de aanmaak. Hij legt het in dit filmpje zelf uit.

Op Kerknet vinden we ook de uitleg over de symboliek. As heeft een reinigende kracht. Denk maar aan koperlampen, zwartgeblakerde kookpotten of kachelraampjes die gepoetst worden met as. Het askruisje is dan ook een verlangen om zuiver te worden.

Zo doods als as op het eerste gezicht lijkt, zo veel leven kan ze voortbrengen, want as maakt de bodem vruchtbaar. Kijk maar naar het nieuwe leven na de verwoestende bosbranden in Australië. Op die manier roept het askruisje ook op om een leven te leiden dat echte vruchten draagt.

Omdat christenen hun inspiratie voor dat nieuwe leven uit het evangelie en dus bij Jezus halen, krijgt de as op hun voorhoofd de vorm van een kruisje. De as is overigens gemaakt van palmtakken uit de Palmzondagviering van het jaar voordien. Palmzondag, begin van de lijdensweek, die eindigt aan het kruis en uitmondt in de verrijzenis. Zo is Aswoensdag een rijk symbolisch begin van de veertigdagentijd, een sterke tijd voor christenen om hun leven te modelleren naar dat van Jezus.

Pastoor Luc Van Hilst is voortaan deken Luc Van Hilst

De katholieke kerk in Vlaams-Brabant werkt vanaf zondag 1 september in een totaal nieuwe structuur. De 15 dekenaten in de provincie zijn gefusioneerd tot 4 regio’s: Halle, Mechelen, Leuven en Tienen. Elke regio heeft een eigen regioploeg. In de regio Tienen met onder meer Diest, Bekkevoort en Scherpenheuvel-Zichem, wordt huidig pastoor van Scherpenheuvel Luc Van Hilst de nieuwe deken. Scherpenheuvel is overigens goed vertegenwoordigd in deze regioploeg want Elly Mattheus wordt begeleider gemeenschapsopbouw. Luc Van Hilst krijgt verder steun van Geert Narinx als vormingswerker, Toni Berek, als jongerenpastor en Ria Merckx als econoom. 

Voormalig deken Felix Van Meerbergen blijft pastoor van Diest. Hij nam op Facebook afscheid van zijn statuut als deken.

We zetten ons deken petje af. We hadden het 33 jaar op. 14 jaar in Zoutleeuw en 19 jaar in Diest. Maar priester zijn we..en pastoor in deze prachtige stad. We wensen de nieuwe regio-deken en zijn ploeg veel pastorale creativiteit in de parochies van dit stukje Hageland. En wij hopen soms dat wij pastor bonus kunnen zijn. Goede Herder. Of we het nu rustiger gaan hebben? Ik denk en hoop het niet. Ik hou van u Diest mijn stad en van zijn mensen. Zoals ik het probeerde in Zoutleeuw en omgeving; Orsmaal, melkwezer, Halle en zo verder. Moge God mijn leven nog met zegen begeleiden. Ik heb veel gekregen, soms geleden, maar geluk was mijn deel.

Scherpenheuvel opent bedevaartseizoen met intieme viering

1 mei is traditioneel de opening van het bedevaartseizoen in Scherpenheuvel. Eigenlijk druppelen er al wekenlang bedevaarders, al dan niet in groep, naar het Mariaoord.

De viering voor de opening van de bedevaarten gebeurt al jarenlang op de vooravond van 1 mei. Het is een mooie ceremonie, intiem ook. Zonder al te veel volk van buitenaf. Het zijn de mensen van Scherpenheuvel zelf die onder mekaar Maria eren.

Kinderen hebben zelfgeplukte bloemen mee. Het koor van de basiliek opent daarna het meer plechtige deel van de viering. Huidig deken Felix Van Meerbergen en de toekomstig deken Luc Van Hilst spreken dankgebeden uit. De harmonie sluit af met een miniconcert. Het bedevaartsoord is nu voor een maand of zes in handen van van het religieus toerisme en de bedevaart. Daarna is het dorp weer van ons, zou wijlen burgemeester Jef Lemmens het zeggen.

Pastoor Luc Van Hilst wordt deken van pastorale zone Tienen

De vijftien dekenaten in het vicariaat Vlaams-Brabant worden omgevormd naar vier regio’s. In elke regio komt er een regioploeg die pastoraal verantwoordelijken en vrijwilligers begeleidt. De vier pastorale regio’s, zijn genoemd naar de grootste stad in die regio: Halle, Mechelen, Leuven en Tienen. 

Luc Van Hilst wordt nieuwe deken van pastorale zone Tienen

De regioploegen starten vanaf 1 september 2019. In de regio Tienen wordt huidig pastoor van Scherpenheuvel Luc Van Hilst de nieuwe deken. Scherpenheuvel is overigens goed vertegenwoordigd in deze regioploeg want Elly Mattheus wordt begeleider gemeenschapsopbouw. Luc Van Hilst krijgt verder steun van Geert Narinx als vormingswerker, Toni Berek, als jongerenpastor en Ria Merckx als econoom. De voorstelling van deze regioploeg gebeurt op 14 juni in De Pelgrim in Scherpenheuvel. Op dat moment wordt in principe ook afscheid genomen van huidig deken van Diest Felix Van Meerbergen en deken Joris Hardiquest van Zoutleeuw-Tienen.

Dirk De Gendt wordt deken in pastorale zone Mechelen

Dirk De Gendt, huidig deken van Leuven en eerder genoemd voor de pastorale zone Tienen, wordt deken in de pastorale zone Mechelen. Strategisch bekeken is dat een handige keuze. Door Luc Van Hilst hier te benoemen blijft die in zijn eigen zone werken en kan hij allicht nog enige tijd verder als pastoor van van Scherpenheuvel. De vraag is echter of dat op termijn houdbaar is. De zones zijn veel groter dan de vroegere dekenaten. Bovendien is de kerk in een proces van verandering en dat vraagt leiderschap. De functie van deken is een bevoegdheid die een hoge beschikbaarheid eist. Met onder meer Diest, Tienen en het Maria-oord Scherpenheuvel in zijn zone heeft Luc Van Hilst een grote verantwoordelijkheid.

De aanstelling van Dirk De Gendt in Mechelen betekent allicht dat hij wordt klaargestoomd voor het hogere echelon binnen de kerk.

In de pastorale regio Leuven wordt Patrick Maervoet deken. Hij is momenteel deken in Herent. Pieter van Wetten wordt er begeleider gemeenschapsopbouw, Marie Boz, vormingswerker en Jonas Sanen, jongerenpastor. De econoom moet hier nog aangeduid worden.

In de pastorale regio Halle wordt Marc Boulanger deken.

Abdijkerk Averbode zwaar beveiligd tegen brand – met foto’s van brand in 1942

Pastoor Luc Van Hilst stelt op ROB-TV de 800.000 bedevaarders die ieder jaar opnieuw naar de basiliek komen gerust. De basiliek van Scherpenheuvel is goed beschermd tegen brand. Een ramp zoals in Parijs zal hier niet gebeuren. Er is een detectiesysteem geïnstalleerd en op de zolderverdieping zijn sprinklers aan gebracht.

De basiliek kreeg – gelukkig – nog nooit te maken met een brand. Toch niet aan de binnenkant. Bij de vorige, tijdelijke, kaarsenkapellen gebeurde dat wel. Een van die houten barakken brandde een aantal jaren geleden uit maar ook constructies zijn ondertussen vervangen. De kaarsenkapellen verhuisden naar de zijgebouwen voor de basiliek en die zijn erg modern uitgerust.

Scherpenheuvel-Zichem heeft echter nog een andere kerk waar brand voor een zware ravage zou zorgen. De kerk van de abdij is volgestouwd met kunstwerken, juwelen en bijzonder kostbaar meubilair. Hier weten ze ook wat brand is. Op 29 december 1942  brandde de bibliotheek en de vertrekken waar de paters woonden en werkten volledig uit. Zoiets kan allicht niet meer gebeuren.

De toren van de kerk doet enigszins denken aan de kathedraal van Parijs. Het bouwwerk is ingepakt met stellingen en zeilen. Abt Marc Fierens stelt ons echter snel gerust. De toren wordt gereinigd en dat gebeurt met zuiver water zonder additieven. Water genoeg dus. De kerk is ook zeer goed beschermd tegen brand. Er is een brandvoorkomingssysteem en een branddetectiesysteem. En ook hier is een goed uitgebouwd netwerk van sprinklers geïnstalleerd. Bovendien is achter de zware poort aan het kerkhof buiten de abdij een stijgleiding aangebracht. Die kan grote hoeveelheden water onder druk naar boven pompen. Dat water kan door de brandweer gebruikt worden om hun slangen op aan te sluiten.

Het enige zwakke punt in Averbode is de druk van de waterleiding. Die is relatief laag. Om dat op te lossen kan water uit de vijver aan de abdijhoeve opgepompt worden. Het scenario van 1942 is dus bijzonder onwaarschijnlijk. We publiceren toch nog even een reeks foto’s over de grote abdijbrand. Merk op dat ook hier, net zoals in Parijs, het grote kruis dat hier in de refter hing, de brand heeft doorstaan.

Denktank Logia lijkt link naar Scherpenheuvel in zaak van humanitaire visa

Gisteren publiceerden we een artikel over de lijstjes voor de toekenning van humanitaire visa die gelinkt zijn Scherpenheuvel. Op basis van informatie van De Standaard ging het over 71 dossiers. Deze morgen publiceerde voormalig staatssecretaris Theo Francken een lijst met exacte aantallen op Twitter. Daaruit blijkt dat het niet over 71 maar over 499 aanvragen gaat die aan Scherpenheuvel gelinkt zijn.

Diplomatiek zwaargewicht neemt initiatief

Theo Francken publiceert niet alleen de aantallen maar ook de namen van de betrokken personen. In het dossier Scherpenheuvel is Marc Geleyn de spilfiguur.  Dat is een diplomatiek zwaargewicht met een zeer uitgebreid netwerk. Geleyn was hoofd Europese veiligheid en later directeur-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij was ook ambassadeur in Israël en Duitsland.

Naast Geleyn wordt onder meer ook Isabelle de Moffarts genoemd. Zij is een advocate aan de balie van Brussel en ze is gespecialiseerd in asiel en migratie. Haar betrokkenheid is logisch aangezien het over een relatief ingewikkelde juridische operatie gaat.

Actie breed afgetoetst

Het was al eerder bekend dat Marc Geleyn het initiatief nam om twee grote groepen Syrische christenen weg te halen uit Aleppo. De christelijke gemeenschap is in Syrië de gemeenschappelijke vijand van zowat alle andere bevolkingsgroepen. Zij dreigden in 2014 geïsoleerd te geraken in de stad Aleppo en dat zou dramatische gevolgen hebben gehad. Het was de motivatie voor Marc Geleyn om een soort werkgroep samen te brengen waarin de belangrijkste religieuze overtuigingen  vertegenwoordigd waren. Het is deze werkgroep die een voorstel tot hervestiging van 499 Syrische christenen heeft gedaan aan voormalig staatssecretaris Francken. Francken heeft het voorstel afgetoetst in de regering en met het kabinet van Buitenlandse zaken van de bevoegde minister Didier Reynders. Uiteindelijk is men akkoord gegaan om de operatie uit te voeren. Dat gebeurde in het voorjaar van 2015.

Denktank Logia lijkt logische verbinding

Als onderdeel van die operatie werden de Syriërs een tijdlang opgevangen in Scherpenheuvel. Hoe dat contact tot stand kwam lijkt niet zo moeilijk te bedenken. Die link zal allicht via de christelijke denktank Logia georganiseerd zijn. Marc Geleyn is actief lid van Logia maar een van de drie vaste medewerkers van de organisatie is Hans Geybels. Hij is een vertrouweling van pastoor  Luc Van Hilst en hij woont in Scherpenheuvel. Uit alle informatie die we kunnen terug vinden blijkt dat de hervestiging van deze groep vluchtelingen en de toekenning van een humanitair visum op een correcte manier is verlopen en ook breed gedragen was. Het is wel de vraag of deze operatie bekend was bij de lokale politieke overheid en de veiligheidsdiensten.  Het gaat immers over een actie die niet zonder risico is.

Humanitaire visa aangevraagd vanuit Scherpenheuvel maar wie is de auteur

De Standaard publiceerde zaterdag een bericht over de toekenning van humanitaire visa door het kabinet voor Asiel en Migratie. Vorige week bleek dat het Mechels gemeenteraadslid Melikan Kucam (N-VA) ervan verdacht wordt dat hij zich liet betalen voor het regelen van dergelijke visa. In een reportage van Pano getuigden een aantal mensen dat er inderdaad betalingen gebeurd waren. Het gerecht was die feiten ook op het spoor gekomen en had de reportagemakers gevraagd om de uitzending over Kucam uit te stellen tot zij Kucam konden confronteren over de feiten. De verdachte ontkent ondertussen alles maar hij werd vorige donderdag wel aangehouden en in verdenking gesteld.

N-VA piste in Mechelen en Aalst

Ondertussen blijkt uit cijfers van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) dat er vorig jaar 670 humanitaire visa geregeld werden waarvan er 220 aan Kucam worden gelinkt. Ook voor een lijstje van 12 namen uit Aalst is er een link naar N-VA via volksvertegenwoordiger Karim Van Overmeire. Die bevestigde ook dat hij de gemeenschap van Assyrische christenen in Aalst in contact heeft gebracht met de mensen op het kabinet van toenmalig staatssecretaris Theo Francken. Het kabinet voor Asiel en Migratie wordt momenteel geleid door Maggie De Block omdat de N-VA in december opstapte uit de regering.

Visalijstjes uit Scherpenheuvel

De Standaard heeft het ook over twee lijstjes met kandidaten voor een humanitair visum die uit Scherpenheuvel komen. Het is niet duidelijk wie die lijstjes zou hebben opgesteld en hoe ze bij het kabinet zijn terecht gekomen. Op het ene lijstje staan 41 namen en op het tweede staan 30 namen. Er is voorlopig ook geen enkele aanleiding om een link te leggen tussen het bestaan van die lijstjes en de N-VA. Plaatselijk partijvoorzitter Xavier Lesenne bevestigt manifest dat de lokale afdeling niks te maken heeft met de geciteerde namenlijsten. Lesenne werkt zelf op de communicatiedienst van N-VA nationaal. Wij stelden de vraag ook aan Katrien Jansseune, voormalig woordvoerdster van Theo Francken. Zij woont namelijk ook in Scherpenheuvel. “Ik heb geen enkele informatie over dit dossier”, zegt Katrien. “Het onderzoek loopt. Het is best om de resultaten daarvan af te wachten.” Door het ontslag van Francken is Katrien Jansseune niet langer de woordvoerder van de voormalige staatssecretaris.

250 Syrische christenen in alle stilte opgevangen in Scherpenheuvel – Francken woonde dankviering bij

Er is echter een andere piste die naar de auteur van de lijstjes zou kunnen leiden. In mei en juni 2015 werd een groep van 250 christenen uit Syrië gedurende enkele dagen opgevangen in De Pelgrim in Scherpenheuvel. Dat gebeurde zonder er enige ruchtbaarheid aan te geven. Pastoor Luc Van Hilst maakte het nieuws pas in september 2015 op zijn blog bekend om de privacy en de rust van de opgevangen mensen te garanderen. De actie zou later ook de aanleiding zijn om een opvangcentrum te vestigen in het Peeterskasteel in Scherpenheuvel. Ieder jaar is er in de mariahal in Scherpenheuvel een dankmis voor die gemeenschap. Vorig jaar was Theo Francken daar zelfs bij aanwezig. Francken postte toen zelf ook een foto van zijn aanwezigheid op Twitter (zie onderaan) De toenmalige staatssecretaris stond ook een groep actievoerders tegen de sluiting van het opvangcentrum Peeterskasteel te woord. Dat centrum ging een paar maanden later ook effectief dicht maar het is ondertussen opnieuw tijdelijk open.

Was er eventueel bijkomende ondersteuning

Het is niet ondenkbaar dat de groep die in Scherpenheuvel, verbleef ook op een andere manier ondersteund werd. Door hen bijvoorbeeld administratief te begeleiden bij de aanvraag van een visum. Daar is verder niks mis mee als dat op een correcte manier, in alle objectiviteit en zonder extra commissies of vergoedingen gebeurd is. Wij hebben de vraag aan pastoor Van Hilst gesteld. Het antwoord blijft voorlopig verhuld in de mistige vrieskou maar allicht zal pastoor Luc later alsnog met een verduidelijking komen.

 

 

Benjamin Sterckx viert diamanten priesterschap

Benjamin Sterckx vierde vorige zondag zijn briljanten priesterjubileum in de basiliek van Scherpenheuvel. Ben Sterckx was leraar en later ook directeur in het Sint-Jan Berchmanscollege. Hij was er ook proost van jeugdbeweging KSA. Na zijn loopbaan in het onderwijs werd hij pastoor in Waanrode en later meewerkend priester in Scherpenheuvel. Ben Sterckx is nog steeds erg geliefd in Waanrode.

Priester Ben Sterckx leidde de dienst naar aanleiding van zijn vijfenzestigjarig priesterschap nog zelf. Uit zijn teksten klonk een opvallend optimisme, dankbaarheid en vreugde. 

De viering werd bijgewoond door de meeste geestelijken die verbonden zijn aan de parochie Onze Lieve Vrouw. Pastoor Luc Van Hilst was niet aanwezig. Hij herstelt van een medische ingreep. 

Kaarskensprocessie keert terug naar haar traditionele waarden.

De basiliek staat terug centraal in de kaarskensprocessie. Harmonie Onze-Lieve-Vrouw zorgt voor het muzikale accent en 467 kaarsen symboliseren alle bedevaarten die dit jaar naar Scherpenheuvel trokken.

Terug naar de traditionele waarden

Op zondag 4 november vindt de 390ste kaarskensprocessie plaats in Scherpenheuvel. Pastoor Luc Van Hilst brengt een paar opmerkelijke wijzigingen aan en geeft de processie terug meer voeling met haar traditionele waarden. Zijn uitgangspunt is dankbaarheid vanwege de bedevaarders maar ook vanwege de inwoners van Scherpenheuvel.

Voorplein wordt vertrekplaats

Om 15 uur opent de kaarskensprocessie met een lof in de basiliek. Daarna vertrekken de deelnemers op het voorplein van de basiliek. De bedevaarders kunnen daar in veel comfortabeler omstandigheden de processie mee beleven. Tot vorig jaar startte de optocht langs een van de zijwegen in de besloten hof. De toeschouwers stonden daar tussen de bomen van het park gedrumd of moesten zich vervolgens voor en tussen de kraampjes wurmen. Door de ingreep van pastoor Van Hilst kan de beleving van de processie in een meer serene sfeer gebeuren.

Harmonie zorgt voor muzikaal accent

De samenstelling van de kaarskensprocessie is ook herdacht. De verenigingen openen zoals gebruikelijk de optocht. De oubollige muziekinstallatie verdwijnt en harmonie Onze-Lieve-Vrouw zorgt voor de muzikale ondersteuning.

De 467 bedevaarten die naar Scherpenheuvel trokken worden symbolisch vertegenwoordigd door een kaars. De nieuwe hulpbisschop voor het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen, monseigneur Koen Vanhoutte, stapt mee op aan de zijde van pastoor Van Hilst, die het mariabeeld draagt. Koen Vanhoutte gaat ook om 10 uur al voor in een misviering in de basiliek. Na de viering kunnen de gelovigen hem ontmoeten tijdens de receptie in het onthaalcentrum De Pelgrim.

Mariahal geen eindpunt meer

De basiliek wordt opnieuw het centrum van de processie. Na de start op het voorplein trekken de bedevaarders in een cirkel via het Isabellaplein en het Albertusplein rond de kerk. Het slot is dus niet meer in de Mariahal. De processie eindigt met een gebed op het voorplein van de basiliek. Er is geen eucharistieviering om 16 uur.

Cascade aan benoemingen bij Norbertijnen heeft ook gevolgen buiten de abdij

De inwijding van Marc Fierens als 53ste abt van de Norbertijnen van Averbode heeft een pak verschuivingen in gang gezet in de hiërarchie van de Norbertijnen. Die cascade kan ook gevolgen hebben voor de opvolging van Rudy Borremans in Diest. Maar ook elders beweegt er heel wat binnen de structuur van de kerk. Pastoor Van Hilst neemt ontslag als administrator in Zichem.

Christophe Monsieur wordt subprior

Christophe Monsieur, momenteel pastoor in Averbode, stopt in die functie en hij wordt subprior van de abdij. Christophe was vorige maandag nog aanwezig tijdens de plechtigheid naar aan leiding van de start van de werken voor de scoutslokalen. Met deze benoeming gaat Christophe Monsieur deel uitmaken van een beperkt kringetje van Norbertijnen die de abdij effectief aansturen. De opstart van Het Moment en de stevige investering in de abdijboerderij zorgen ervoor dat de economische activiteiten van de abdij verschuiven. In die nieuwe bedrijfsactiviteiten zijn de Norbertijnen opnieuw nadrukkelijker aanwezig in het management.

Subprior wordt provisor

Pater Jan Geerts, adjunct-directeur van het bezinningscentrum van de Norbertijnen in Averbode en dienstdoend pastoor in Rillaar, wordt pastoor van Averbode, Testelt, Okselaar en Messelbroek.

Jan Van Keirsbilck, actueel subprior, wordt de nieuwe provisor van de abdij. Hij volgt in die functie de nieuwbenoemde abt Marc Fierens op. Een provisor is verantwoordelijk voor de materiële zaken en bezittingen van de abdij.

Pater en improvisatieartiest Vincent Ceulemans krijgt andere opdracht

Vincent Ceulemans die in de abdij onder meer verantwoordelijk is voor de groepsbezoeken maar in zijn vrijetijd opvallend actief is in het improvisatietheater, kondigde deze week op Facebook zijn ontslag in de abdij van Averbode aan. “Mijn hoedanigheid als priester en Norbertijn blijft”, zegt Vincent Ceulemans. “Maar mijn takenpakket en woonplaats zullen veranderen. Dat is een traditie sinds de 12de eeuw. Eeuwenlang hebben onze confraters de bisdommen bijgestaan in hun zorg voor plaatselijke geloofsgemeenschappen.” Waar Vincent Ceulemans naar toe gaat en welke zijn opdracht wordt is voorlopig niet bekend.

Deken Van Meerbergen neemt rol van Rudy Borremans voorlopig over

Na het vertrek van pastoor Rudy Borremans moet ook deken Felix van Meerbergen schuiven met zijn team. “We bedienen momenteel de parochies in Diest in solidum”, zegt hij. “Ik zal zelf voorlopig op zaterdag de vieringen in Kaggevinne doen.” Onze suggestie dat hij misschien eens moet polsen of Vincent Ceulemans geen optie is beantwoordt hij eerder lachend. Een priester als Vincent Ceulemans is in iedere parochie welkom”, zegt hij. “Als de optie zou bestaan zou hij hier alleszins zeer welkom zijn.”

Luc Van Hilst geeft ontslag als administrator in Zichem

Pastoor Luc Van Hilst heeft dan weer zijn ontslag gegeven als administrator van de parochie St. Eustachius in Zichem. Die parochie behoort, samen met OLV Scherpenheuvel, St Jozef en Antonius van Padua Schoonderbuken en St. Jozef Keiberg tot de pastorale zon Scherpenheuvel-Zichem. Wat de reden van zijn ontslag is, is ons niet bekend maar dat de verstandhouding met broeder Luc niet opperbest is, is al langer geweten. Broeder Luc is een van de gangmakers voor de restauratie van de historisch belangrijke kerk in Zichem. Pastoor Van Hilst heeft echter gevraagd aan het stadsbestuur, om dat dossier over te nemen.