Tag Archives: Luc Van Hilst

Kaarskensprocessie keert terug naar haar traditionele waarden.

De basiliek staat terug centraal in de kaarskensprocessie. Harmonie Onze-Lieve-Vrouw zorgt voor het muzikale accent en 467 kaarsen symboliseren alle bedevaarten die dit jaar naar Scherpenheuvel trokken.

Terug naar de traditionele waarden

Op zondag 4 november vindt de 390ste kaarskensprocessie plaats in Scherpenheuvel. Pastoor Luc Van Hilst brengt een paar opmerkelijke wijzigingen aan en geeft de processie terug meer voeling met haar traditionele waarden. Zijn uitgangspunt is dankbaarheid vanwege de bedevaarders maar ook vanwege de inwoners van Scherpenheuvel.

Voorplein wordt vertrekplaats

Om 15 uur opent de kaarskensprocessie met een lof in de basiliek. Daarna vertrekken de deelnemers op het voorplein van de basiliek. De bedevaarders kunnen daar in veel comfortabeler omstandigheden de processie mee beleven. Tot vorig jaar startte de optocht langs een van de zijwegen in de besloten hof. De toeschouwers stonden daar tussen de bomen van het park gedrumd of moesten zich vervolgens voor en tussen de kraampjes wurmen. Door de ingreep van pastoor Van Hilst kan de beleving van de processie in een meer serene sfeer gebeuren.

Harmonie zorgt voor muzikaal accent

De samenstelling van de kaarskensprocessie is ook herdacht. De verenigingen openen zoals gebruikelijk de optocht. De oubollige muziekinstallatie verdwijnt en harmonie Onze-Lieve-Vrouw zorgt voor de muzikale ondersteuning.

De 467 bedevaarten die naar Scherpenheuvel trokken worden symbolisch vertegenwoordigd door een kaars. De nieuwe hulpbisschop voor het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen, monseigneur Koen Vanhoutte, stapt mee op aan de zijde van pastoor Van Hilst, die het mariabeeld draagt. Koen Vanhoutte gaat ook om 10 uur al voor in een misviering in de basiliek. Na de viering kunnen de gelovigen hem ontmoeten tijdens de receptie in het onthaalcentrum De Pelgrim.

Mariahal geen eindpunt meer

De basiliek wordt opnieuw het centrum van de processie. Na de start op het voorplein trekken de bedevaarders in een cirkel via het Isabellaplein en het Albertusplein rond de kerk. Het slot is dus niet meer in de Mariahal. De processie eindigt met een gebed op het voorplein van de basiliek. Er is geen eucharistieviering om 16 uur.

Cascade aan benoemingen bij Norbertijnen heeft ook gevolgen buiten de abdij

De inwijding van Marc Fierens als 53ste abt van de Norbertijnen van Averbode heeft een pak verschuivingen in gang gezet in de hiërarchie van de Norbertijnen. Die cascade kan ook gevolgen hebben voor de opvolging van Rudy Borremans in Diest. Maar ook elders beweegt er heel wat binnen de structuur van de kerk. Pastoor Van Hilst neemt ontslag als administrator in Zichem.

Christophe Monsieur wordt subprior

Christophe Monsieur, momenteel pastoor in Averbode, stopt in die functie en hij wordt subprior van de abdij. Christophe was vorige maandag nog aanwezig tijdens de plechtigheid naar aan leiding van de start van de werken voor de scoutslokalen. Met deze benoeming gaat Christophe Monsieur deel uitmaken van een beperkt kringetje van Norbertijnen die de abdij effectief aansturen. De opstart van Het Moment en de stevige investering in de abdijboerderij zorgen ervoor dat de economische activiteiten van de abdij verschuiven. In die nieuwe bedrijfsactiviteiten zijn de Norbertijnen opnieuw nadrukkelijker aanwezig in het management.

Subprior wordt provisor

Pater Jan Geerts, adjunct-directeur van het bezinningscentrum van de Norbertijnen in Averbode en dienstdoend pastoor in Rillaar, wordt pastoor van Averbode, Testelt, Okselaar en Messelbroek.

Jan Van Keirsbilck, actueel subprior, wordt de nieuwe provisor van de abdij. Hij volgt in die functie de nieuwbenoemde abt Marc Fierens op. Een provisor is verantwoordelijk voor de materiële zaken en bezittingen van de abdij.

Pater en improvisatieartiest Vincent Ceulemans krijgt andere opdracht

Vincent Ceulemans die in de abdij onder meer verantwoordelijk is voor de groepsbezoeken maar in zijn vrijetijd opvallend actief is in het improvisatietheater, kondigde deze week op Facebook zijn ontslag in de abdij van Averbode aan. “Mijn hoedanigheid als priester en Norbertijn blijft”, zegt Vincent Ceulemans. “Maar mijn takenpakket en woonplaats zullen veranderen. Dat is een traditie sinds de 12de eeuw. Eeuwenlang hebben onze confraters de bisdommen bijgestaan in hun zorg voor plaatselijke geloofsgemeenschappen.” Waar Vincent Ceulemans naar toe gaat en welke zijn opdracht wordt is voorlopig niet bekend.

Deken Van Meerbergen neemt rol van Rudy Borremans voorlopig over

Na het vertrek van pastoor Rudy Borremans moet ook deken Felix van Meerbergen schuiven met zijn team. “We bedienen momenteel de parochies in Diest in solidum”, zegt hij. “Ik zal zelf voorlopig op zaterdag de vieringen in Kaggevinne doen.” Onze suggestie dat hij misschien eens moet polsen of Vincent Ceulemans geen optie is beantwoordt hij eerder lachend. Een priester als Vincent Ceulemans is in iedere parochie welkom”, zegt hij. “Als de optie zou bestaan zou hij hier alleszins zeer welkom zijn.”

Luc Van Hilst geeft ontslag als administrator in Zichem

Pastoor Luc Van Hilst heeft dan weer zijn ontslag gegeven als administrator van de parochie St. Eustachius in Zichem. Die parochie behoort, samen met OLV Scherpenheuvel, St Jozef en Antonius van Padua Schoonderbuken en St. Jozef Keiberg tot de pastorale zon Scherpenheuvel-Zichem. Wat de reden van zijn ontslag is, is ons niet bekend maar dat de verstandhouding met broeder Luc niet opperbest is, is al langer geweten. Broeder Luc is een van de gangmakers voor de restauratie van de historisch belangrijke kerk in Zichem. Pastoor Van Hilst heeft echter gevraagd aan het stadsbestuur, om dat dossier over te nemen.