Tag Archives: Tienen

Leerling van Go! Atheneum Tienen test positief op Coronavirus

Kopafbeelding: Vlaams Parlement TV

Het komt niet onverwacht en het is nu ook bevestigd. De start van de scholen na het krokusverlof zou bijna onvermijdelijk leiden naar een toename van nieuwe gevallen van besmetting met het Coronavirus.

Onder meer in het GO! Atheneum in Tienen is een leerling van het laatste jaar middelbaar onderwijs positief getest. Het Agentschap Zorg en Gezondheid deed een onderzoek en bevestigde ondertussen op Twitter dat de school niet moet sluiten. Toch worden ook nog stalen van andere leerlingen onderzocht. Het gaat meer bepaald over twee jongens die bij de besmette jongen op de kamer sliepen terwijl ze op vakantie waren , de vriendin van de besmette jongen en haar zus. De jongen verblijft momenteel thuis in isolatie.

Bevestigde patiënten met corona zijn op een paar scholen in Vlaanderen geweest. We deden contactonderzoek, de scholen hoeven niet te sluiten. De bestaande voorzorgsmaatregelen blijven gelden voor alle scholen, zie daarvoor https://t.co/sDCWmedhn1 @be_gezondheid— Zorg en Gezondheid (@ZorgVlaanderen) March 3, 2020

In Diest vertrok vorige zondag nog een groep van een veertigtal leerlingen van scholengroep De Prins op skistage naar Kronplatz in Noord-Italië. Het gaat om leerlingen van de afdeling Lichamelijke Opvoeding. De stage maakt deel uit van hun leerplan. Kronplatz ligt op ongeveer 300 kilometer van de risicozone. De school heeft op voorhand voldoende advies gevraagd en kreeg groen licht voor de stage.

Apotheker in Tienen vindt erg zeldzame plant door penetrante geur

Winter is het niet echt en de tuin blijft dus onderhoud vergen. Dat zorgt af en toe ook voor prettige verrassingen. Voormalig apotheker Fred Respen rook bij het maaien van zijn tuin in Tienen een onverwacht penetrante geur. Hij vermoedde meteen dat hij Stinkende ganzenvoet had gevonden. Het is veertig jaar geleden dat die plant nog in het wild werd aangetroffen. De sterke geur die de plant uitscheidt is te wijten aan de stof trimethylamine. De soort staat als licht giftig beschreven, maar werd vroeger onder meer gebruikt als middel tegen flauwvallen.

Droge zomers

Tot de jaren 70 was op de site een grote moestuin aanwezig met een populatie Stinkende ganzenvoet. Na het verkavelen van de percelen en het aanleggen van gazon, verdween de soort er. Mogelijk zorgden de voorbije droge zomers voor het verschijnen van een grote, open plaats in de tuin waar nog steeds kiemkrachtig zaad de kans zag om te ontspruiten.

Stinkende ganzenvoet bloeit van juli tot september, met zaadzetting in het najaar. De plant in Tienen produceerde dit najaar honderden zaden. Vermoedelijk duiken in 2020 meerdere kiemplanten op in de omgeving. Een 50-tal zaden werden als veiligheidsmaatregel ingezameld om te bewaren in de zadenbank van de Plantentuin Meise.

Uitkijken naar andere exemplaren

Stinkende ganzenvoet heeft grijs bestoven blaadjes die van vorm lijken op de pootafdruk van een gans, en een indringende geur verspreiden. De wetenschappelijke naam ‘Chenopodium vulvaria’ komt van het Latijnse vulva, het uitwendige deel van het vrouwelijke geslachtsorgaan.

De kans bestaat dat Stinkende ganzenvoet onopgemerkt op nog meer plaatsen aanwezig is, bijvoorbeeld in wildere hoekjes in de (moes-)tuin. Wie denkt deze soort te zien, kan dit – bij voorkeur met duidelijke foto’s – doorgeven aan Natuurpunt, via het online meldpunt voor natuurwaarnemingen.

Vlaanderen helpt gemeenten om financieel debacle te vermijden

Het regeerakkoord van de kersverse Vlaamse regering heeft een paar opvallende positieve accenten voor de steden en gemeenten. Die moeten vermijden dat de financiële situatie van een aantal lokale besturen volledig uit de bocht gaat in de volgende bestuursperiode. Dat heeft alles te maken met de vergrijzing en de galopperende toename van de pensioenlasten in gemeenten die in het verleden veel statutaire ambtenaren hadden.

Vlaanderen neemt de helft van de zogenaamde responsabiliseringsbijdrage over. Die bijdrage werd ingevoerd omdat de afhoudingen op de lonen van de actieve statutair benoemde ambtenaren niet meer volstaat voor de betaling van de pensioenen van de gepensioneerde statutaire ambtenaren. Die responsabiliseringsbijdrage zal de volgende jaren echter sterk stijgen. Het aantal gepensioneerde ambtenaren neemt snel toe terwijl het aantal actieve ambtenaren significant daalt. Voor heel wat gemeenten betekent de maatregel van Vlaanderen dat de stijging van hun bijdrage deels of geheel te niet gedaan wordt en dat de pensioenlast dus stabiel blijft. In absolute cijfers gaat het om een belangrijke vermindering van de snel oplopende uitgaven maar het is absoluut niet zo dat de gemeenten hierdoor extra financiële middelen toegeschoven krijgen.

Bovendien geldt de maatregel enkel voor het personeel van de gemeenten en het OCMW. Hij geldt dus niet voor het personeel van de politie en de brandweer.

Er zijn echter wel extra financiële middelen voor gemeenten met veel open ruimte en landbouwgronden. Zij krijgen een bijkomende financiële injectie voor nieuwe projecten en het onderhoud van die groene ruimte.

Hoeveel die twee maatregelen gaan opleveren kan enkel benaderend geschat worden maar het gaat alleszins om stevige budgetten als we de periode 2020 – 2024 cumuleren.

In Scherpenheuvel-Zichem speelt de problematiek van de responsabilisering niet of nauwelijks. Dat levert een minderuitgave van 15.489 euro op in de periode 2020-2014 maar de open ruimte brengt extra inkomsten van  2.149.620 euro. Dat is het hoogste bedrag in Vlaams-Brabant, na Tienen, Landen en Aarschot. Gecumuleerd is er 2.165.110 euro extra voor de basiliekstad. Het stadsbestuur bouwde de voorbije jaren het begrotingstekort structureel af maar dat ging ten koste van nieuwe investeringen. Met deze leeflijn vanuit Vlaanderen is opnieuw initiatief mogelijk.

In Diest speelt de responsabiliseringsbijdrage zeer sterk. Dat heeft vooral te maken met het statutair personeel van het AZ Diest. De stad krijgt  een lastenvermindering van liefst 6.877.589  euro maar de responsabiliseringsbijdrage zou in dezelfde periode met ongeveer hetzelfde bedrag stijgen. Diest kan dus zijn pensioenbijdrage stabiel houden en vermijdt een budgettair horroscenario. De stad bracht tijdens de vorige legislatuur haar financiële situatie op orde. Het vorige stadsbestuur hanteerde het principe dat er ongeveer 4 miljoen euro per jaar ter beschikking was voor nieuwe investeringen. Vanuit Vlaanderen komt er nu extra budget voor projecten in het kader van de open ruimte. Dat bedraagt 1.980.493 euro.

In Bekkevoort speelt de responsabiliseringsbijdrage niet. De gemeente krijgt 1.028.950 euro extra voor de open ruimte.

Aarschot krijgt  3.513.017  euro korting op de responsabiliseringsbijdage en mag 2.212.866 bijschrijven voor open ruimte.

Tienen ten slotte is de absolute uitschieter in Vlaams-Brabant. Burgemeester Partyka mag 7.481.295 euro schrappen in haar uitgaven voor de responsabilisering. Ze krijgt bovendien 2.763.422 voor open ruimte. Alles bijeen dus 10.244.717 extra marge voor de suikerstad. Een zoet cadeautje.

Diest en Tienen hebben te weinig huisartsen

copyright afbeelding NOS

Het Agentschap  Zorg en Gezondheid berekent ieder jaar welke gemeentes in Vlaanderen een prioritaire zone zijn voor de vestiging van huisartsen. Dat zijn gemeentes met minder dan 90 actieve huisartsen per 100.000 inwoners (of minder dan 125 in dunbevolktere gemeentes).

Huisartsen die zich in zo’n prioritaire of huisartsarme gemeente vestigen, kunnen daarvoor een aanmoedigingspremie van 20.000 euro krijgen. Huisartsen die zich in een andere, niet prioritaire zone, vestigen, kunnen een renteloze lening van 15.000 euro opvragen.

Voor de meest recente periode van juni 2019 tot eind 2020 telt Vlaanderen 227 prioritaire gemeentes. Vorig jaar stabiliseerde dat aantal nog op 195. De huisartsenvereniging Diest staat ook in dat lijstje. Ook Geetbets, Hoegaarden, Kortenaken en Tienen hebben te weinig huisartsen. Huisartsenvereniging Hagewacht staat er niet in voor de gemeenten Bekkevoort, Tielt-Winge, Scherpenheuvel-Zichem en Aarschot maar wel voor Begijnendijk en Tremelo. Ook in Zoutleeuw, Glabbeek, Holsbeek, Lubbeek en Rotselaar zijn voldoende artsen.

Toch blijft ook het aantal erkende huisartsen jaar na jaar stijgen. Dat kan enigszins vreemd lijken maar een van de redenen voor het ogenschijnlijke tekort aan huisartsen is de populariteit van groepspraktijken. De cijfers zeggen ook niks over huisartsen die het aantal prestaties of patiënten bewust beperken of deeltijds werken.

Centrumsteden in Vlaams-Brabant willen meer bomen aanplanten

Coverfoto BOS +

BOS+ wil dat de volgende Vlaamse Regering versneld werk maakt van een grootschalige vergroening van steden en dorpen. Bomen zorgen voor een sterk verkoelend effect in die hitte-eilanden. Door de temperatuur er meerdere graden te verlagen, redden bomen in de hitte-eilanden mensenlevens. 

Bert De Somviele, directeur van BOS+, stelt dat de 20 warmste jaren ooit gemeten in ons land allemaal werden genoteerd tijdens de voorbije 30 jaar. De hittegolven worden dus frequentere en volgens De Somviele zal dat fenomeen nog toenemen.

In 1994 werd naar aanleiding van een hittegolf een oversterfte vastgesteld van 1226 mensen, in 2003 was dat 2052, in 2006 stierven 1263 door de hittegolf en in 2010 van 967. Voor de voorbije recordzomer van 2018 zijn er nog geen cijfers maar het staat vast dat er opnieuw vele honderden slachtoffers zullen gevallen zijn. Elke serieuze hittegolf doet dus meer mensen sterven dan het Belgisch wegverkeer, volgens De Somviele.

Leuven wil minder kappen en meer aanplanten

In Leuven gaat het stadsbestuur minder bomen kappen en meer bomen planten. Dat blijkt uit een interview van ROB-TV met schepen van Klimaat david Dessers (Groen) Leuven heeft vorig jaar 25 bomen gekapt maar er zijn ook 352 bomen geplant.

Aarschot wil 2000 bomen planten in 2020, Tienen wil stadsrandbos

In Aarschot wil schepen van Klimaat Bert Vanderauwera volgend jaar 2000 bomen aanplanten. Het stadsbestuur bekijkt momenteel waar die moeten komen. In Tienen wil het bestuur de groene zone langs de Gete uitbreiden en omvormen tot een stadsrandbos.

Diest laat kappingen compenseren en vergroent het centrum

In Diest loopt die evaluatie ook. Schepen van Milieu en Duurzaamheid Rick Brans stelt dat de stad ervoor zorgt dat in Diest weinig tot geen waardevolle bomen moeten verdwijnen, zowel wat betreft stadsontwikkelingsprojecten, als bij aanvragen door particulieren, als op de eigen domeinen. Als er toch kappingen gebeuren, wordt een compensatie met een nieuwe heraanplanting opgelegd.

Bij aanvragen voor het kappen van een boom door particulieren, ook in geval van acuut gevaar, wordt de motivatie van de aanvraag onderzocht en indien er toelating wordt verleend, wordt opgelegd dat er een heraanplant moet gebeuren met inheemse bomen. Dat voorstel ter compensatie wordt telkens opnieuw voorgelegd aan het schepencollege.

“Bij de toekomstige bouwplannen in het centrum van de stad Diest en het station verdwijnt er geen waardevol groen of weinig tot geen waardevolle bomen. Integendeel, het groen in de stedelijke ontwikkelingen wordt eerder versterkt”, zegt schepen Brans. De schepen geeft een paar voorbeelden:

  • De realisatie van een fietspad langs de Demeroever met groenaanplanting, een zone die nu niet toegankelijk is en waar weinig waardevol groen aanwezig is
  • Bij de heraanleg van het Stationsplein en Zwartebeekplein zal er stedelijk groen voorzien worden, terwijl dit nu volledig verharde oppervlaktes zijn zonder groen.
  • De pendelparking zal niet meer in de talud voorzien worden, deze talud bevat nu geen waardevol groen maar eerder opgeschoten wildgroei.
  • Bij de aanleg van een kiss &ride zone en ruime fietsenstalling ten noorden van het spoor, zal het groen opgewaardeerd worden.
  • Bij de ontwikkeling van de diepe tuinen in de stationswijk en de bedrijvensites van Desco en het Vanerum wordt er ook aandacht geschonken een kwalitatief openbaar groen.
  • Bij het project Hasseltsestraat wordt ook stedelijk groen voorzien, terwijl dit nu ook een volledig verharde ruimte is.
  • In het ziekenhuisproject op de Hasseltsestraat wordt maximaal ingezet op de groenblauwe beleving van de Demer naast de waardevolle oude Engelse tuin en nabij park Cerckel

Wanneer de stad genoodzaakt is om bomen te kappen, streven ze ernaar om dat te compenseren met een heraanplant van een inheemse boom, bij voorkeur op de locatie zelf. Diest neemt verder deel aan boomplantacties door derden, zoals ‘Ruimte voor bomen’ van Limburg.net. In 2018 werden daardoor 32 klimaatbomen aangeplant.
Het stadsbestuur engageert zich ook om samen met andere instanties mee te zoeken naar mogelijke percelen om te bebossen. Men ondersteunty onder meer het projectplan ‘potentiële locaties voor bebossing’ van het Regionaal Landschap. RLNH zal de eigenaars en gebruikers van percelen die potentieel hebben om te bebossen, uitnodigen voor een infosessie, waarin het project wordt toegelicht en informatie wordt verstrekt over de verschillende stappen die nodig zijn om tot bosuitbreiding te komen. Indien uit deze studie blijkt dat de stad of het OCMW zelf eigenaar zou zijn van gronden die potentieel hebben om bebost te worden, kan er inderdaad overwogen worden om deze ter beschikking te stellen voor het Boscompensatiefonds of om deze ter beschikking te stellen in een lokaal compensatiesysteem voor particulieren of projectontwikkelaars die één of enkele waardevolle bomen kappen die niet gecompenseerd kunnen worden op het eigen terrein.

NMBS voert beperking openingsuren opnieuw door zonder overleg met lokale besturen

De NMBS kondigde gisteren via het persagentschap BELGA aan dat het de openingsuren van de loketten in de stations van Diest, Aarschot en Tienen zowel tijdens de week als in het weekend gaat beperken. De lokale politieke verantwoordelijken moesten dat nieuws in de media vernemen. In Diest sluiten de loketten voortaan zowel tijdens de week als in de weekends om 14.15 uur. In Aarschot en Tienen blijven ze open tot 20.00 uur maar op zondag gaan ze dicht om 14.15 uur.

Ook in andere, soms grote stations

De NMBS neemt dezelfde maatregelen in 49 stations. In Vlaanderen gebeurt dat in 22 stations: Herentals, Lier, Mechelen, Diest, Tienen, Aarschot, Torhout, Ieper, Lichtervelde, Tielt, De Panne, Poperinge, Oostende, Blankenberge, Deinze, Wetteren, Puurs, Geraardsbergen, Gent-Sint-Pieters, Dendermonde, Sint-Truiden en Genk. Het gaat dus niet enkel om kleine stations.

Burgemeester Christophe Degraef van Diest betreurt de maatregel in de krant HLN. Burgemeester van Tienen Katrien Partyka reageert gematigder. Zij apprecieert de inzet van stewards tijdens de maand juli. Die moeten de reizigers vertrouwd maken met de ticketautomaten in de stations.

Klantengedrag wijzigt snel

De maatregel van de NMBS is gebaseerd op twee opvallende statistieken over het aankoopgedrag van de reizigers. Vorig jaar was de digitale verkoop via pc’s, smartphones en automaten goed voor ongeveer twee derde van de totale verkoop. Amper een derde van de reizigers koopt dus nog een ticket aan het loket. Uit metingen blijkt verder dat de zogenaamde dode tijd aan de loketten op bepaalde tijdstippen oploopt tussen 60% en 95%.

De vraag kan dus terecht gesteld worden wat de meerwaarde is van een fysieke persoon die vanachter een onpersoonlijk glasraam obligaat ticketjes inruilt voor cash geld. Klanten van onder meer KBC en Belfius kunnen hun ticketje nu al in-app aankopen aan de keukentafel. Ze beschikken op die manier over realtime informatie over vertrek- en aankomsttijden, vertragingen en spoorveranderingen. En ze hebben geen papieren ticketje meer nodig dat je, als alles correct gaat, een paar keer per rit moet opduiken uit je binnenzak.

Stewards afgekeken van banken

Uiteraard is nog niet iedereen mee met de digitale technologie. Die mensen kunnen hun ticketje eenvoudig uit de automaat plukken. Het model om dat te laten begeleiden door stewards heeft de NMBS allicht afgekeken van de grote banken. In de grotere kantoren worden de klanten geholpen en aangemoedigd om hun transacties aan de automaten te doen. Enkel wie persoonlijk advies nodig heeft komt nog aan tafel met een adviseur. Zonder glas en met een tas koffie. Ook bij dienstverleners zoals de vervoersmaatschappijen is een vergelijkbare evolutie onvermijdelijk.

NMBS moet beseffen dat lokale besturen partners kunnen zijn

De steden van morgen zijn steden die nu al volop inzetten op digitale dienstverlening. De NMBS nam afgelopen maanden een aantal beslissingen boven de hoofden van de lokale besturen. Dat veroorzaakt telkens een, vaak vermijdbare reactie. De beslissing om de parkings in Tienen en Aarschot betalend te maken is niet onredelijk maar het vraagt om overleg en flankerende maatregelen. De beslissing om de loketten vroeger te sluiten is evenmin onredelijk maar ze werd opnieuw zonder overleg doorgevoerd. Als een lokale burgemeester dat nieuws uit de media moet vernemen zal hij of zij sneller geneigd zijn om defensief en zelfs negatief te reageren. Terwijl net het omgekeerde wenselijk zou zijn om snel te kunnen evolueren naar een context waarin efficiëntie en een duurzame digitalisering de leidraad zijn. De NMBS moet leren beseffen dat lokale besturen hun partner kunnen zijn.

Dekenaten Diest, Tienen en Zoutleeuw fusioneren. Drie 70-plussers leiden zone Diest

Kerknet publiceert een pastorale brief van hulpbisschop monseigneur Koen Vanhoutte waarin hij een belangrijke hervorming in de kerk aankondigt. De bestaande 15 dekenaten in het aartsbisdom Mechelen-Brussel houden op te bestaan en worden vervangen door vier regio’s. De regio’s worden uitgebouwd rond Halle, Mechelen, Leuven en Tienen. In elke regio komt er een regioploeg die pastoraal verantwoordelijken en vrijwilligers kan begeleiden, stimuleren en bezielen. De regioploeg bestaat uit een deken, een begeleider gemeenschapsopbouw, een vormingswerker, een jongerenpastor, een econoom en een secretaris. Zij ondersteunen de verschillende pastorale ploegen in de zone.

Fusie van drie dekenaten

Voor het Hageland betekent dit concreet dat de dekenaten van Diest, Zoutleeuw en Tienen gefusioneerd worden tot één regio. De twee dekens in deze drie dekenaten, priesters Joris Hardiquest  (voor Tienen en Zoutleeuw) en Felix van Meerbergen (voor Diest) zijn allebei zeventig jaar en zullen allicht geen van beiden kans maken om als deken aan het hoofd van een regio te komen. Deken van Meerbergen maakt dat overigens op zijn Facebookprofiel ook bekend. Hij plooit zich terug tot verantwoordelijke voor de negen (!) parochies van groot-Diest.

Huidig deken van Leuven genoemd voor regio Tienen

Wie dan wel deken wordt in de regio Tienen is voorlopig niet bekend. Er doen in kerkelijke middens wel hardnekkige geruchten de ronde dat de huidige deken van Leuven, priester Dirk De Gendt, veel kans maakt op deze behoorlijk uitdagende functie. De nieuwe deken krijgt de verantwoordelijkheid over een zeer uitgebreid gebied en moet daar met een al bij al beperkt team een volledig nieuwe structuur bouwen in een kerk die volop in beweging is.

In principe moet de nieuwe deken zijn ambt opnemen in september 2019. Er moeten in alle pastorale zones nieuwe zoneploegen worden geïnstalleerd.  In Aarschot gebeurde dat twee weken geleden met een knap geregisseerde misviering. Wij maakten er een uitgebreide fotoreportage van.

Vergrijzing in zone Diest

In Diest moet die zoneploeg nog geïnstalleerd worden. Het proces om het aantal parochies te verminderen is ondertussen aangekondigd maar het is niet duidelijk hoever het daarmee staat.  In de zone blijven drie geestelijken actief. Pastoor Felix Van Meerbergen is 70, Guy Rigolle en  Jef Busschots zijn allebei 75. De nieuwe deken zal dringend werk moeten maken van verjonging in de zone.

Vlaanderen erkent bijkomend natuurgebied in Getevallei

De Vlaamse regering heeft in het natuurgebied Grote Getevallei 216 hectare bijkomende natuur erkend. De erkenning is geldig voor een periode van 27 jaar en ondersteunt het beheer van deze uitgestrekte riviervallei, die ook dienst doet als klimaatbuffer.

Herstel waterhuishouding

Sinds 2014 beheert Natuurpunt hier, naast eigen percelen, ook 206 hectare eigendommen van de provincie Vlaams-Brabant. Dankzij deze erkenning komen er middelen vrij waarmee het gebied verder ingericht wordt. Zo is er oog voor het herstel van de waterhuishouding. Met de hulp van ruigere riviernatuur in de natte komgronden wordt het water tijdelijk gebufferd en de grondwaterstanden aangevuld. De droogte van het afgelopen jaar illustreerde dat dat erg nodig is als gevolg van de klimaatverandering.

Koestersoorten krijgen kansen

Ook de natuur profiteert van deze erkenning. De Grote Getevallei is een van de laatste toevluchtsoorden voor heel wat koestersoorten zoals de kamsalamander (lokaal ook bekend als de getedraak), grauwe klauwier, waterspitsmuis en weidebeekjuffer. Ook loopkevers zoals graslandschallebijter en typische dagvlinders zoals het zwartsprietdikkopje en de kleine vuurvlinder gedijen hier goed. Door de natuur verder te herstellen, vergroten hun kansen op een duurzaam voortbestaan.

Samenwerking met landbouwers

Natuurpunt werkt in de Grote Getevallei nauw samen met lokale landbouwers. Zo is er op de valleiflanken nog voldoende ruimte voor kleinschalige ‘boerennatuur’ met soortenrijke graslanden, typische boerenlandvogels en kleine landschapselementen als haag -en houtkanten.

Drie bestaande natuurgebieden aangesloten

Deze uitbreiding verbindt de bestaande natuurgebieden Doysbroek en Tiens Broek (Linter, Tienen) en Aronst Hoek (Geetbets) en zorgt ervoor dat de unieke natuurwaarden in deze ongeschonden en robuuste riviervallei extra kansen krijgen. De totale oppervlakte beheerd natuurgebied in de Getevallei van Hoegaarden tot Geetbets bedraagt vandaag ongeveer 830 hectare. Je kan deze prachtige valleinatuur bezoeken via het wandelnetwerk Getevallei, met ondermeer het unieke Kamsalamanderpad en het Avonturenpad met de gewaagde Golden Geetbrug in Linter.

Centrumsteden worstelen met pendelparkings

De drie centrumsteden in het Hageland worstelen momenteel met het beheer van de parkings aan de treinstations. In Aarschot en Tienen wil de NMBS die parkings betalend maken. In Diest komt in principe een nieuwe parkeergarage en alhoewel daar nog geen manifeste standpunten over zijn zal ook die allicht niet gratis zijn. Die strategie is niet naar de zin van een aantal politici.

Peter Reekmans wil collega’s overtuigen om parking in Tienen te kopen

De discussie werd enigszins verrassend geopend door burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) van Glabbeek. Die stelde vorige week voor dat een aantal gemeenten in de periferie van Tienen, de parking naast het station van Tienen zouden overkopen van de NMBS om ze daarna gratis ter beschikking te stellen van de pendelaars. Reekmans organiseert in zijn eigen gemeente ook al een zogenaamd Mobipunt. Daar zijn twee standplaatsen voor autodelen, een laadplaats voor elektrische wagens, een bushalte en een fietsenparking. Op termijn is het de bedoeling om dat aanbod uit te breiden, ook met diensten die niks met mobiliteit te maken hebben maar eerder functioneel zijn.

Rutten wil extra pendelparking naast E314

Vandaag trekt ook Gwendolyn Rutten aan diezelfde bel. Rutten is formeel nog steeds geen burgemeester van de stad maar vorige vrijdag werden de schepenen geïnstalleerd en werd ook meteen het eerste schepencollege gehouden. Vandaag pakt Gwendolyn Rutten uit met het idee om een extra pendelparking naast de E314 uit te bouwen. Het verkeer vanuit Limburg naar Brussel loopt iedere dag vast en de file bouwt zich op tot in Aarschot. Extra parkings moeten het mogelijk maken om samenrijden beter te organiseren. In een adem neemt Rutten de problematiek van de parking aan het station mee. Ook in Aarschot wil de NMBS parkeren betalend maken. Rutten surft mee op het idee van Reekmans en suggereert om die parking over te nemen en ze gratis of tegen verminderde tarieven in te schakelen in een gecombineerd mobiliteitsmodel.

Pendelaars passen gedrag aan

Omdat dezelfde problematiek in Aarschot en in Tienen op tafel ligt, kan het niet anders dan de discussie ook in Diest te openen. Daar ligt de kwestie enigszins anders omdat de omgeving van het station volledig wordt heringericht. Een van de schaakstukken in dat plan is de bouw van een nieuwe parkeergarage. In de huidige plannen komt die op de zogenaamde strip, dat is de zone naast het station richting Zichem. Daar schranken zich nu ook iedere dag opnieuw honderden wagens al dan niet op een reglementaire manier naast mekaar wat tot gevaarlijke situaties leidt voor voetgangers en fietsers.
In het dossier over de bouw en de locatie van de parkeergarage blijkt dat pendelaars hun keuze van het station waar ze naartoe rijden aanpassen en onder meer rekening houden met al dan niet gratis parkeren. Het lijkt dus aangewezen om een parkeerstrategie uit te tekenen die een een oplossing inhoudt voor de drie betrokken centrumsteden.