Missing links voor fietssnelweg tussen Tienen en Leuven worden aangepakt

De provincie Vlaams-Brabant start met een nieuwe studie voor de fietssnelweg F24 tussen Leuven en Tienen. Na de aanleg van de fietstunnel onder de Tiensesteenweg in Leuven, bekijkt men hoe het traject tot in Tienen kan gerealiseerd worden. De missing links worden in kaart gebracht en er worden oplossingen bedacht om die in te vullen.

Traject station Leuven-station Vertrijk in volle ontwikkeling

De ‘kop’ van de F24-fietssnelweg Leuven-Tienen kreeg in Leuven een stevige opwaardering dankzij de aanleg van de fietstunnel onder de Tiensesteenweg. Later wordt ook nog de Hoegaardestraat heraangelegd. De provincie maakt verder werk van de aanleg van het stuk tussen Meerdaalboslaan en de grens met Vertrijk, aan de Boststraat.
De gemeente Bierbeek en Aquafin bekijken de heraanleg van de Rijsmortelstraat.
Zodra deze projecten gerealiseerd zijn, zullen fietsers een vlotte verbinding hebben tussen station Vertrijk en station Leuven.

Missing link tussen Vertrijk en Kumtich wegwerken

“Om een vlotte fietsverbinding tussen Tienen en Leuven te voorzien, ontbreekt er nog steeds een belangrijke schakel: het stuk tussen Boststraat in Boutersem en de terrassen van Kumtich”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit. “We gaan nu werk maken van het ontwerp en aanleg daarvan om zo de realisatie van de fietssnelweg richting Tienen te versnellen”.


Vanaf de terrassen van Kumtich naar Tienen kan een degelijk bestaand alternatief tracé gebruikt worden, in afwachting van latere bijkomende projecten.

Provincie als bouwheer voor traject fietssnelweg

De provincie Vlaams-Brabant stelde het studiebureau SBE aan als ontwerper voor het traject van 4,6 kilometer, vertrekkende vanaf de Bosstraat in Vertrijk tot het Medekersveld in Kumtich.
De provincie treedt op als bouwheer. Het is nog niet duidelijk wanneer de route klaar zal zijn.

In het studiegebied liggen het natuurgebied van de Kleine Vondelbeek en de Snoekengracht. De provincie zal, samen met de gemeente Boutersem en Natuurpunt, de mogelijkheden onderzoeken om via een innovatief ontwerp de waardevolle natuur zo veel mogelijk te ontzien.
Ook met Infrabel, Aquafin, de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en Agentschap Wegen en Verkeer zal nauw samengewerkt worden om de route kwaliteitsvol te ontwerpen en bouwen

Geef een reactie