Author Archives: Hedwig Neesen

Fietszone moet Aarschot zuurstof geven

De afbeelding bij dit artikel is van Fietsresbond. Wie zo’n plaatje wil kan het hier gratis bestellen

De kamercommissie Infrastructuur keurde in maart 2019 de invoering van fietszones goed. Dat zijn zones van aaneengesloten fietsstraten. In die zones mag maximaal 30 kilometer per uur gereden worden en de fietsers mogen de volledige breedte van de rijbaan gebruiken. Gemotoriseerd verkeer mag de fietsers niet voorbij steken. De fietszones worden mogelijk vanaf 1 juli 2019.

In Kortrijk maakte burgemeester van Quickenborne meteen gebruik van die nieuwe optie om liefst 74 aaneengesloten fietsstraten om te vormen tot een fietszone. Die ingreep maakt Kortrijk een veilige fietsstad waar bovendien stevig kan gewied worden in het aantal verkeersborden. Momenteel moet iedere fietsstraat nog aangeduid worden met een specifiek verkeersbord bij het in- en uitrijden van de straat. De fietszones maakt dat overbodig. Het volstaat om een bord te plaatsen bij het in- en uitrijden van de zone.

Ook in Aarschot komt er vanaf 1 juli een fietszone. Die sterkt zich uit rond het stadspark en omvat de zone rond de kerk (J. Van Ophemstraat en Kardinaal Mercierstraat) de verbinding met de markt via de Martelarenstraat, de Capucienenstraat  en de J. Tielemansstraat, de Grote markt zelf en de Theo de Beckerstraat. (gele zone op het plan)

Je kan verder lezen na het plannetje

Het stadsbestuur neemt overigens nog een reeks andere maatregelen die het centrum meer zuurstof moeten geven.

Rijrichting Martelarenstraat wordt omgedraaid

In de Martelarenstraat wordt de rijrichting opnieuw omgedraaid. Het verkeer dat vanuit de richting Leuven komt, kan daardoor gewoon rechtdoor naar het centrum. Op de markt moeten de wagens dan wel verplicht naar rechts. Wie naar links moet neemt de afslag via de J. Tielemansstraat, net voor de markt.

Ook in de Tielemansstraat en de Theo de Beckerstraat wordt de rijrichting omgekeerd. Dat is een logisch gevolg van de ingreep in de Martelarenstraat.

Tonnagebeperking

Op de Grote Markt komen autovrije zones op de plaatsen waar de bezoekers vanuit parking Centrum binnenkomen. Het marktplein zelf wordt vergroend en krijgt meer zitbanken.

In de volledige binnenstad geldt vanaf 1 juli een tonnagebeperking tot maximaal 3,5 ton.

De maatregelen van het stadsbestuur zorgen voor een slimme combinatie waarbij trage weggebruikers een veilige omgeving krijgen maar waarin gemotoriseerd verkeer mogelijk blijft en vooral logisch georiënteerd wordt.

Het model met fietszones, vergroening en tonnagebeperking kan inspirerend werken voor de andere steden en gemeenten in het Hageland. De filosofie over hoe een stad er kan uitzien wijzigt snel. Succesvolle steden zijn steden waar mensen graag komen. Dat werd jarenlang geïnterpreteerd als te bereikbaar met de wagen en vlot en kortbij kunnen parkeren. Die mentaliteit wijzigt.

Pas infrastructuur aan, aan het gedrag van mensen

Mikael Colville-Andersen is mobiliteitsexpert en de man achter Cycle Chic en Copenhagenize. Hij pleitte ijdens een TEDx-talk in Zurich voor een model waarbij bredere voetpad, nieuwe  fietspaden, een verlaagde snelheidslimiet en verkeersluwe buurt reële oplossingen zijn voor de leefbaarheid van onze steden.

Colville-Andersen pleit ervoor om naar de zogenaamde Desire Lines te kijken. Je moet de inrichting van steden aanpassen aan het gedrag van mensen en niet dat gedrag trachten te sturen in functie van achterhaalde ontwikkelingsmodellen. Als we naar de verkoopcijfers van (elektrische) fietsen kijken, is dat alleszins significant voor het herdenken van de mobiliteit in de steden.

De man pleit er ook voor om straten zodanig in te richten dat ze sociale ontmoetingsplaatsen kunnen worden. In Aarschot lijken ze dat model ook na te streven.

Fanfare Sint-Jansvrienden moet op zoek naar nieuwe voorzitter

Koninklijke Fanfare de Sint-Jansvrienden uit Averbode moet op zoek naar een nieuwe voorzitter. Hilde Laureys, officieel chairman van de muziekvereniging, heeft vorige week haar ontslag gegegeven. Hilde heeft al enige tijd last van wat fysieke ongemakken en ze wil daar prioriteit aan geven en het wat kalmer aandoen.

Het ontslag van Hilde Laureys wordt een stevige uitdaging voor de vereniging. Hilde was een persoonlijkheid met een duidelijke visie en sterke daadkracht. Altijd minzaam maar recht door zee.

DOsibELS opnieuw uit het slop

Vorig jaar moest het popkoor van de fanfare, de DOsibELS, al stoppen omdat zowel Els Mondelaers als Kristien Nijs hun engagement als dirigent niet meer konden combineren met hun professionele carrière. Hilde gaf echter niet op. Ze ging op zoek naar een nieuwe dirigente en vond Aalex Vertommen, een vrolijke spring-in-het-veld met de juiste ingesteldheid en kwalificaties. Niet dat daarmee het popkoor opnieuw helemaal in de steigers stond. De meeste leden hadden ondertussen afgehaakt en ook daar moest Hilde Laureys dus aan de bak.

Bestuur versterken

Al dat werk moet nu overgenomen worden door een andere witte raaf. Hilde Laureys ziet haar ontslag niet als een bedreiging voor het voortbestaan van de vereniging. “We moeten het bestuur van de fanfare versterken”, zegt ze.

De fanfare van Averbode bestaat al sedert 1897. Een jaar na de oprichting werd schrijver Ernest Claes tamboer van de vereniging. Onlangs verkaste de Sint-Jansfanfare de repetitieruimte naar de oude bibliotheek van de deelgemeente. Ze schonken toen alle spullen die te maken hebben met Nest Claes aan het geboortehuis van de auteur van De Witte. Het stadsbestuur zette op dat moment zeer terecht Hilde Laureys uitgebreid in de bloemen. Je kan de foto’s van dat mooie moment hier bekijken.

Nieuwe beleidscoördinator Leven en Welzijn in Diest

Beleidscoördinator Leven en Welzijn van de stad en het OCMW in Diest, Sarah Bergmans, wordt vanaf 1 september afdelingshoofd Sociale Zaken in Leuven. Haar opvolgster, Rika Verpoorten start op 30 juli.

Sarah Bergmans

Sarah Bergmans startte in Diest als stafmedewerker op 2 januari 2010. Sinds december 2017, neemt ze de functie van beleidscoördinator Leven en Welzijn voor de stad en het OCMW Diest waar.

Rika Verpoorten

Rika Verpoorten werkt op dit moment als stafmedewerker Woonzorg bij de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Daarvoor was ze stafmedewerker Gezondheidspromotie voor de provincie Vlaams-Brabant en assistente Sociaal Beleid aan de KULeuven. Rika is dokter in de sociale wetenschappen en woont in Diest.

Regio in de startblokken voor Duracell Dwars door het Hageland

Volgende vrijdag dendert het wielerpeloton van Dwars door het Hageland door onze regio. Koersdirecteur Nick Nuyens heeft zijn wedstrijd dit jaar vooral geconcentreerd op het grondgebied van Aarschot, Scherpenheuvel-Zichem en Diest. In die drie steden zijn er bijkomende maatregelen en initiatieven om de wielerliefhebbers extra beleving te garanderen.

Wie de start en de doortochten in Aarschot wil combineren met de passages aan de Maagdentoren in Zichem en de aankomst op de Citadel in Diest kan eventueel opteren voor de trein maar ook de fiets is een uitstekend alternatief voor de wagen. Met lichtbewolkt weer en nauwelijks neerslag zijn de weersverwachtingen voor vrijdag uitstekend.

Proeven van gratis streekproducten in Aarschot

Rond 11.30 uur worden de renners voorgesteld op de Grote Markt van Aarschot. Om 12.40 uur wordt het startschot gegeven. Na de start passeren de renners nog twee keer op de Grote Markt in Aarschot: omstreeks 14.10 en 15.45 uur. De toeschouwers kunnen er gratis proeven van streekproducten uit het Hageland en een traiteur zorgt voor gratis hapjes.

Eerste passage in Scherpenheuvel en Zichem

In Scherpenheuvel-Zichem passeren de renners al een eerste keer rond 13.00 uur vanuit Aarschot. Ze rijden dan via Hoensberg – Houwaarstraat – Oude Tiensebaan richting Bekkevoort. Het peloton komt snel terug naar Scherpenheuvel via Steenberg – August Nihoulstraat – N212 – Kranenburgstraat om dan via Steenweg Diest naar Diest te rijden.

Na die eerste passage volgen twee grote lussen en twee kleine lussen die telkens door het centrum van Scherpenheuvel en Zichem passeren.

Wielerdorp aan de Maagdentoren

In Zichem bouwt het Maagdentorencomité het ondertussen bekende wielerdorp op in de weide aan de voet van de donjon. Vanaf 14.00 uur en tot 20.00 uur kan je de koers hier volgen op groot scherm. De renners passeren hier vier keer en de site is het begin van een offroadzone die dit jaar veel langer is dan andere jaren. Het peloton gaat vanaf de toren op de Demerdijk en ze blijven daar vier kilometer lang op rijden tot aan de voet van het Grasbos. Ze nemen dit jaar dus niet het kleine betonbaantje naast de spoorweg. Allicht zal de combinatie van een zwaar offroadstuk met de steile klim die erop volgt, voor de beslissing in de wedstrijd zorgen.

Twee grote en twee kleine lussen

De grote lus passeert telkens tweemaal op het grondgebied van Scherpenheuvel-Zichem. Rond 13.40 uur en rond 15.07 uur komen de renners vanuit Diest via N10 – Albertusplein – Basilieklaan – August Nihoulstraat – Houwaartstraat – Hoensberg –richting Rillaar.
Rond 14.45 uur en rond 16.10 uur rijdt het peloton vanuit Rillaar via Maasstraat – Engelenberg – Weg Messelbroek – N212 – Ernest Claesstraat – Demerdijk richting Diest

Na de grote lus beginnen de renners aan twee kleine lussen met een spectaculaire opbouw. Rond 16.35 uur en rond 17.05 uur rijdt het peloton vanuit Diest via Prinsenbosstraat – Roeterstraat – Frans Smeyersstraat – Ballaarstraat – Groenstraat – Op ’t Hof – Diestsestraat – Albertusplein – Basilieklaan – Molenstraat – N212 – Ernest Claesstraat – Demerdijk richting Diest.

Verkeershinder verwacht in de omgeving van Diest

De aankomst in Diest is voorzien rond 17.50 uur. Met de wagen is de kans reëel dat je, zeker in de latere namiddag in de omgeving van Diest met verkeershinder geconfronteerd wordt. De passages volgen mekaar dan snel op en het peloton zal allicht, ook al door de zwaarte van het parcours, verder uit mekaar rijden.

In het centrum van Diest passeert het peloton snel opeenvolgend vijf keer. De wedstrijd komt hier ook aan waardoor er deze week al een wedstrijddorp wordt opgebouwd op het terrein van de citadel. Vanaf donderdag moet je rekening houden met bijkomende maatregelen.

De doortochten zullen plaats vinden op volgende tijdstippen:

DoortochtTijd (schatting)
1ste13.30 – 13.40 uur
2de15.00 – 15.15 uur
3de16.30 – 16.55 uur
4de17.05 – 17.25 uur
5de + finish17.35 – 17.55 uur
 • Op donderdag 20 juni is er vanaf 18 uur een parkeerverbod op alle parkings van de citadel. Dat parkeerverbod duurt tot vrijdag 21 juni om 23.59 uur.
 • Op vrijdag 21 juni is er vanaf 9 uur een parkeerverbod op de parkeerstrook in de Leuvensestraat tegenover het politiegebouw. Dat parkeerverbod duurt tot vrijdag 21 juni om 23.59 uur.
 • Op vrijdag 21 juni is er vanaf 11 uur een parkeerverbod in alle straten waar het parours is uitgetekend. Dat parkeerverbod duurt tot vrijdag 21 juni om 23.59 uur.

De wedstrijd passeert in de volgende straten: Fabrieksstraat – Grasbos – Broekstraat – Turnhoutsebaan – Citadellaan – Nijverheidslaan – Bouwdewijnvest – Valleilaan – Demerstraat – Kaai – Zoutstraat – Cleynaertstraat – Oscar Nihoulstraat – Grote Markt – St-Jan Berchmansstraat – Allerheiligenberg – Kanonsbaan – Citadellaan – Delphine Alenuslaan – Diestersteenweg.

Toeschouwers kunnen de wedstrijd volgen op grote schermen op de Grote Markt en op het terrein van de citadel.

Stad Diest restaureert in situ vier schilderijen van Theodoor Van Loon

Kunstschilder Theodoor Van Loon (1582-1649) kreeg in het najaar van 2018 een overzichtstentoonstelling in de BOZAR in Brussel. Met deze tentoonstelling herontdekte de kunstwereld een vergeten Vlaamse Meester, een tijdgenoot van Rubens. In de Sint-Catharinakerk in Diest hangen vier werken van Theodoor Van Loon. Die worden momenteel in de kerk zelf gereinigd en deels ook gerestaureerd. Bezoekers kunnen die restauratiewerken ter plaatse bekijken. De expo maakt deel uit van de campagne “Vlaamse Meesters in Situ.” Die moet meer buitenlandse bezoekers naar de kleinere steden lokken.

Tijdgenoot van PP Rubens

Theodoor Van Loon was een tijdgenoot van Rubens en tijdens zijn leven was hij ongeveer even populair. De faam van Theodoor Van Loon brokkelde echter af omdat hij vooral in opdracht van kloosters en kerken werkte en bijna geen werken maakte voor privéverzamelaars. Hij was een zeer vroege volger van Caravaggio en bleef te lang in die specifieke stijl hangen waardoor hij ook in de zeventiende eeuw al enigszins gedemodeerd werd.

Eerste schilderij gerestaureerd

Het eerste schilderij waar de evangelist Mattheüs op staat, is ondertussen al gerestaureerd en hangt terug op zijn oorspronkelijke plaats.  Je kan dit bekijken vanop de jacobladder in de Sint-Catharinakerk. Dat is een soort trap waardoor je op dezelfde hoogte komt te staan als die waarop de schilderijen hangen. De andere drie werken worden in het atelier in situ gerestaureerd.  Je kan de restaurateur ter plekke aan het werk zien. Aan de ene kant staat een schilderij in de toestand waarin het zich bevindt met ernaast een werk dat gerestaureerd wordt.

Die restauratie verloopt overigens enigszins anders dan verwacht. “We werken momenteel aan het doek met de evangelist Johannes”, zegt Freya Joukes van restauratie-atelier Altritempi. De vier werken zijn in de 19de eeuw op een aantal plaatsen overschilderd. Bij Johannes bijvoorbeeld is de mantel volledig veranderd. De adelaar die naast hem zit werd ook groter gemaakt. De craquelure van die nieuwgeverfde stukken is anders.”

Altritempi kiest er voor om de werken grondig  te reinigen en de huidige versie te restaureren. “We weten niet wat de toestand is van het originele werk”, zegt Freya Joukes. “We willen zeker geen risico nemen. De werken vertonen zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde een dikke laag vuil en schimmelsporen. Die halen we weg. De vernislaag op de doeken is geoxideerd en daardoor werd ze bruin. Bovendien werd in de 19de eeuw een dikke olielaag aangebracht die ook geoxideerd is. Dat verwijderen we waardoor de kleuren van de werken veel beter tot hun recht komen.”

Je kan de restauratie in situ bekijken

Een bezoek aan de site is elke dag mogelijk in de namiddag van 13.30 uur tot 17 uur. Enkel op maandag is de kerk gesloten. Toerisme Diest organiseert elke laatste zondag van de maand een themawandeling waarbij de gids vertelt over de nalatenschap van Theodoor Van Loon.  Die wandeling vertrekt om 15 uur aan de begijnhofpoort. Elke 2de zondag van de maand tussen 14 en 16 uur geeft de restaurateur van Altritempi meer duiding over de aanpak.

Je kan verder lezen na het filmpje

Eerste stap op weg naar restauratie binnenzijde begijnhofkerk

De restauratie van de kunstwerken is de eerste stap op weg naar de restauratie van de binnenzijde van de Sint-Catharinakerk. Aan de buitenzijde werd de kerk eerder al volledig gerestaureerd. Dat was een stevig karwei want de buitenmuren verzakten iedere jaar een paar millimeter waardoor het schip van het kerkgebouw dreigde in te storten. “De restauratie van de binnenzijde gaat ongeveer 2 miljoen euro kosten”, zegt schepen van Erfgoed Geert Cluckers. “Dat is een zware opgave voor een stad als Diest. We hebben meer dan honderd monumenten op het grondgebied en de Vlaamse overheid vermindert haar tussenkomst voor dergelijke dossiers van 80% naar 60%. Momenteel zijn we ook bezig met de dossiers van het stadhuis (2.000.000 euro)  en Park Cerckel  (1.000.000 euro).  Op termijn is dat moeilijk houdbaar.

Diest bezit nog  twee andere werken van Theodoor Van Loon

Diest bezit nog twee andere werken van Theodoor Van Loon. In het stadsmuseum  De Hofstadt  hangen ook nog “De Opdracht van Christus in de tempel en de profetie van Simeon”  en “De Aanbidding der Wijzen”. Ook deze werken zijn afkomstig uit de Sint-Catharinakerk van het begijnhof. Vooral het eerste werk word door experts beschouwd als een topwerk van Theodoor Van  Loon.

Topstukken van Theodoor Van Loon in basiliek van Scherpenheuvel  

Ook in de basiliek van Scherpenheuvel werden zeven monumentale schilderijen van barokschilder Theodoor van Loon in ere hersteld. Het gaat over het absolute meesterwerk van de scilder. De cyclus van zeven schilderijen over het leven van Maria werd speciaal voor de basiliek van Scherpenheuvel geschilderd. Het hoogtepunt van die cyclus is het grote altaardoek De Tenhemelopneming van Maria. In de zijkapellen wordt dan telkens een andere fase uit het leven van Maria uitgebeeld.

Het is uniek dat deze collectie nog steeds in zijn oorspronkelijke locatie hangt maar conservator Michaël Hanne ontdekte wel dat de doeken in de kerk verplaatst werden. De werken hingen oorspronkelijk kruiselings tegenover mekaar. Wie het leven van Maria chronologisch wilde volgen, moest de middenbeuk telkens kruisen. In 1938 liet pastoor Palmaerts de werken in volgorde hangen maar dat heeft ook een negatief aspect. De lichtinval op de doeken klopt namelijk niet meer.

Quinten Hermans kan ook DDHH 2019 winnen

Vandaag rijden de wielertoeristen hun Dwars door het Hageland en daarna is het aftellen naar volgende week vrijdag. Dan dendert het profpeloton door de regio. Tijd dus om uit te kijken naar de renners die een gooi zullen doen naar de overwinning. Eén man trekt onze bijzondere aandacht. De onverwachte winnaar van vorig jaar, de Let Krists Neilands, reed dit jaar nog geen platte prijs. Begin mei had hij een kort topmomentje en werd hij tweede in de driedaagse rittenwedstrijd Vuelta Ciclista Asturias. Neilands rijdt momenteel de Ronde van Hongarije en daar staat hij zowaar op kop van het algemeen klassement. Niet dat de grote kanonnen daar aan de start komen maar in de top 5 staan toch ook Mario Beletti en Jan Barta. De Ronde van Hongarije eindigt morgen.

Een van de topfavorieten is Jasper Philipsen van UAE-Team Emirates. Hij rijdt momenteel de Baloise Belgium Tour waar hij in de eerste en de tweede rit telkens zesde eindigde. Ook Niki Terpstra, winnaar van de eerste editie van DDHH, rijdt de Baloise Belgium Tour. Terpstra wordt door velen gezien als een grote kanshebber maar de toprenner bouwt nog aan zijn conditie na een zware val in de Ronde van Vlaanderen. Hij piekt naar het Europees Kampioenschap dat in augustus in zijn achtertuin wordt gereden. Voor hem komt DDHH allicht te vroeg.

Telenet Fidea Lions zijn topfavoriet

De verrassing zou wel eens kunnen komen van Telenet Fidea Lions. Met Toon en Thijs Aerts, Jim Aernouts, Nicolas Cleppe, Quinten Hermans, Lars van der Haar en Corné van Kessel zetten ze al hun toppers in. De ploeg overklaste de tegenstand in de Morgan Blue Classic. Dat is ook logisch omdat zij het enige volledige profteam waren, dat aan de start kwam. Het was echter vooral de manier waarop ze domineerden, in blok en met een opvallende bereidheid om mekaar te steunen. Ook zij rijden momenteel de Baloise Belgium Tour en daar vallen vooral Toon Aerts en Quinten Hermans op. Aerts verlengde deze week zijn contract bij de leeuwen tot 2022. Allicht zorgt dat voor extra motivatie. Quinten Hermans won eerder deze maand de vijfdaagse rittenwedstrijd Flèche du Sud in Luxemburg. Hij pakte daar ook drie ritoverwinningen. In de Morgan Blue Classic reed hij opvallend sterk het Grasbos naar boven. In de tweede rit van de Baloise Belgium Tour zagen we Quinten meegaan in een lange ontsnapping. Hij is onze favoriet voor het hoogste trapje op het podium in de citadel.

Restauratie kunstwerken Theodoor Van Loon gebeuren in situ in begijnhofkerk Diest

In het kader van kunstenparcours Vlaamse Meesters in situ pakt de stad Diest uit met de schilderijen van de vier evangelisten door Theodoor Van Loon, geschilderd voor de Sint-Catharinakerk in Diest.

In het najaar van 2018 kreeg de schilder Theodoor Van Loon een overzichtstentoonstelling in de BOZAR in Brussel. Met deze tentoonstelling herontdekte de kunstwereld een vergeten Vlaamse Meester, een tijdgenoot van Rubens. Ook Van Loon verbleef een tijd in Italië en werd er beïnvloed door Caravaggio en zijn navolgers. 

Kunstenparcours Vlaamse Meesters in situ

Met kunstwerken van de vier Evangelisten herontdekt de stad Diest de waarde van deze schilderijen. Dat spoorde de stad aan om ze te restaureren. Het schilderij van evangelist Mattheüs is al gerestaureerd en hangt terug op zijn oorspronkelijke plaats. Je kan dit bekijken vanop de jacobladder in de Sint-Catharinakerk. De andere drie werken worden in het atelier in situ gerestaureerd.  Je kan de restaurateur ter plekke aan het werk zien. Aan de ene kant staat een schilderij in de toestand waarin het zich bevindt met ernaast een werk dat gerestaureerd wordt.

“Wij hopen zo meer interesse te wekken voor dit unieke patrimonium in onze stad” zegt schepen Geert Cluckers. “Bezoekers komen meer te weten over de meester Theodoor Van Loon zelf maar ook over de vier werken die in de begijnhofkerk hangen via de digitale informatiezuil.”

Bezoeken

Een bezoek aan de site is elke dag mogelijk in de namiddag van 13.30 uur tot 17 uur. Op maandag is de kerk gesloten. Toerisme Diest organiseert elke laatste zondag van de maand een themawandeling waarbij de gids vertelt over de nalatenschap van Theodoor Van Loon.  Elke 2de zondag van de maand tussen 14 en 16 uur geeft de restaurateur van Altritempi de geheimen van de restauratie prijs .

Themawandelingen

Themawandeling Theodoor Van Loon
Het begijnhof van Diest bezoeken met gids over de nalatenschap van Theodoor? Dat kan op zondag 30 juni, 28 juli, 25 augustus en 29 september.
Waar? Aan de Begijnhofpoort Begijnhof, Begijnenstraat, telkens om 15 uur. Info en reservatie bij Toerisme Diest – prijs: € 3 / persoon.

De nalatenschap van Theodoor Van Loon door het oog van de restaurateur.
De restaurateurs van Altritempi geven een woordje uitleg bij de restauratie van de vier schilderijen van Theodoor Van Loon.
Waar? In de Sint-Catharinakerk – Begijnhof op zondag 16 juni , 14 juli, 11 augustus en 8 september telkens tussen 14 en 16 uur.  Gratis

Ook in Stadsmuseum De Hofstadt vindt u twee werken van Theodoor van Loon nl. ‘De Opdracht van Christus in de tempel en de profetie van Simeon’ en ‘De Aanbidding der Wijzen’. Deze werken zijn afkomstig uit de Sint-Catharinakerk van het Begijnhof.

Diest Klassiek

Vorige week konden de deelnemers aan Diest Klassiek al genieten van een schitterend concert van Jan Van Outryve, Olalla Aleman en Stefan Bracaval. Zij brachten in de Sint-Catharinakerk en tussen de schilderijen een selectie nummers uit de tijd van Theodoor van Loon.

Diest Klassiek was een uniek initiatief met schitterende klassieke muziek in de mooiste locaties van de stad. Jammer genoeg was het concert van vorige zaterdag ook het laatste in de reeks. Allicht komt er na de zomervakantie een nieuwe editie.

Ook in de basiliek van Scherpenheuvel werden zeven monumentale schilderijen van barokschilder Theodoor van Loon in ere hersteld. Het gaat over het absolute meesterwerk van Van Loon. De cyclus van zeven schilderijen over het leven van Maria werd speciaal voor de basiliek van Scherpenheuvel geschilderd. Het hoogtepunt van die cyclus is het grote altaardoek De Tenhemelopneming van Maria. In de zijkapellen wordt dan telkens een andere fase uit het leven van Maria uitgebeeld.

Pastoor Palmaerts liet schilderijen verplaatsen

Het is uniek dat deze collectie nog steeds in zijn oorspronkelijke locatie hangt maar conservator Michaël Hanne ontdekte wel dat de doeken in de kerk verplaatst werden. De werken hingen oorspronkelijk kruiselings tegenover mekaar. Wie het leven van Maria chronologisch wilde volgen, moest de middenbeuk telkens kruisen. In 1938 liet pastoor Palmaerts de werken in volgorde hangen maar dat heeft ook een negatief aspect. De lichtinval op de doeken klopt namelijk niet meer.

Indrukwekkende getuigenis van devotie bij Poolse Gemeenschap

FOTOREPORTAGE | WIM VANHELMONT – HEDWIG NEESEN

De Grote Trek mag dan al de moeder van alle bedevaarten zijn maar de optocht die de Poolse gemeenschap van België ieder jaar op Pinkstermaandag organiseert is een ronduit indrukwekkende getuigenis van diepe Christelijke devotie.

Om 11 uur is een eucharistieviering in de mariahal. Die duurt meer dan een uur en de hal is meestal te klein voor de honderden, vaak geknield biddende gelovigen.

Om 14.30 uur verzamelen de kinderen die dit jaar hun communie doen aan de basiliek. Zij trekken, samen met hun ouders en een rist paters, nonnen en vertegenwoordigers van de poolse katholieke gemeenschap, in een wit habijt naar de mariahal. Onderweg strooien ze de straat vol bloemetjes terwijl een een aantal onder hen met belletjes rinkelen. In de mariahal volgt dan opnieuw een indrukwekkende plechtigheid.

Clement Peerens Explosition wordt headliner van Lolands

Dikke Lu, Foorwijf, Vinde Gij Mijn Gat, Geeft Da Kaske Na Is Hier en Blaankenberge, Blaankenberge…het is maar een korte bloemlezing van het proza dat de Clement Peerens Explosition de laatse paar jaren door de muziekscene heeft gejaagd. Altijd met een rammend meeslepende beat eronder. CPEX brengt geen show, ze brengen een snoeiharde, snelle, beukende en vooral Aaantwaaarpse ervaring op het podium.

Op zaterdag 14 september kan je het zelf meemaken op de wei van Lolands. Jawel, CPEX is dit jaar een van de hoofdacts van het beste familiefestival in Vlaanderen en omstreken.

Het heeft even geduurd maar de affiche van Lolands ziet er plots erg gevuld uit. ten minste voor het zaterdagprogramma. Wat het Lolandsteam op vrijdag serveert blijft voorlopig een goedbewaard geheim. De organisatoren kiezen ieder jaar voor een specifiek genre op de openingsavond. We hadden al rockabilly en verkuiven en vorig jaar werd het programma in functie van The Scabs uitgetekend.

Op zaterdag ontbreken nog twee namen. Dat is de act die de brug slaat van Laura Tesoro naar headliner CPEX en de naam van de eerste DJ.

17.30 | MUTOX

Met Mutox als opener krijgen we volk uit eigen streek maar vooral ook zangeres Laura Van den Bruel die de band extra inhoud en nog erg veel progressiemogelijkheden geeft.

18.30 | MOTHER MERCURY

Geen carnaval met pruiken en valse snorren, maar aandacht voor de sound en energie van die legendarische Queen-liveshows. De band heeft alles op alles gezet om de harmonieën en energie naar het hoogste niveau te tillen. Mother Mercury bestaat uit vijf echte rasmuzikanten. Frontman Sonny Vande Putte, een 30-jarige zanger/entertainer en vooral een van de beste vocal coaches in Vlaanderen en Nederland.

20.05 | LAURA TESORO

Ze is nog maar 22 jaar maar toch lijkt ze al een stevig eindje mee te gaan. In 2016 vertegenwoordigde Laura Tesoro België op het Eurovisiesongfestival. Ze werd tiende in dat muzikale kolderkermisfestival. En ze won net niet in The Voice van Vlaanderen. Dat was al vaker de ideale springplank voor het begin van een straffe carrière. Hupse Laura heeft zowat iedereen uit zijn goedgestemde sokken geblazen tijdens de laatste editie van Liefde voor Muziek. Ze slaan de haringen van de tent maar beter stevig vast in de wei van Magda en André.

02.00 | DIMITRI WOUTERS

Hij was de lead-out voor grote namen zoals Beyonce, Dimitri Vegas & Like Mike, Rihanna en Swedish House Maffia. En hij is vijf jaar lang een van de hoekstenen van Tomorrowland. Dimitri Wouters is de ideale DJ om ervoor te zorgen dat de laatste dansmoves van Lolands samenvallen met versgezette koffie en zoetruikende koffiekoeken op zondagochtend. En neen, je moet niet absoluut je T-shirt uittrekken om op te vallen.

Langer gratis parkeren maar parkeertarieven stijgen in Diest

De gemeenteraad van maandag 17 juni bespreekt een voorstel om de parkeerretributies te herzien. Een van de opvallende elementen in het nieuwe reglement is de invoering van een gratis halfuurtje dat ook automatisch wordt toegekend. Momenteel kunnen bezoekers van de binnenstad gebruik maken van een gratis kwartiertje.

Registratie nummerplaat nodig

Om die gratis parkeertijd te krijgen moet je je nummerplaat iedere keer opnieuw registreren. Dat kan via SMS-parkeren, in-app of via de betaalautomaten. De registratie is nodig omdat je maximaal eenmaal per dag het gratis halfuurtje kan opnemen.

De verhoging van de gratis parkeertijd  lijkt op het eerste zicht een sympathieke geste maar het voorstel heeft ook een paar ruige kantjes. Wie maximaal een half uur in de stad blijft moet geen retributie betalen en is dus beter af dan vroeger maar wie langer blijft dan dertig minuten zal meer moeten betalen in de groene zone en zelfs substantieel meer in de oranje zone.

Parkeertarieven stijgen

In de oranje zone bedraagt het nieuwe minimumtarief 1,10 euro. Daarmee koop je 45 minuten parkeertijd, te rekenen vanaf het begin van je parkeersessie.  Wie in die zone een uur blijft staan betaalt 1,50 euro. Dat was vroeger 0,60 euro. Een stevige verhoging dus. Ook in de groene zone stijgen de tarieven. Wie daar een uur blijft staan betaalt binnenkort 0,70 euro tegenover 0,60 momenteel.

Tariefvoorstel oranje zone:

 • 45 minuten: 1,10 euro
 • 60 minuten: 1,50 euro
 • 75 minuten: 1;90 euro
 • 90 minuten: 2,30 euro
 • 105 minuten: 2,70 euro
 • 120 minuten: 3 euro

Tariefvoorstel groene zone:

 • 45 minuten: 0,50 euro
 • 60 minuten: 0?70 euro
 • 75 minuten: 0,90 euro
 • 90 minuten: 1,10 euro
 • 105 minuten: 1,30 euro
 • 120 minuten: 1,50 euro
 • 135 minuten: 1,70 euro
 • 150 minuten: 1,90 euro
 • 165 minuten: 2,10 euro
 • 180 minuten: 2,30 euro
 • 195 minuten: 2,50 euro
 • 210 minuten: 2,70 euro
 • 225 minuten: 2,90 euro
 • 240 minuten: 3,00 euro
Tarief parkeerboete blijft ongewijzigd

De uurregeling voor de betaling van een parkeerretributie werd niet gewijzigd en is dus verschuldigd van 9 uur ’s morgen tot 19 uur ’s avonds. Enkel op zon- en feestdagen is de retributie niet verschuldigd.

Wie kiest voor het zogenaamde tarief 1 en dus geen parkeerticketje koopt, betaalt 25 euro voor maximaal 5 uur. Dat tarief wijzigt dus niet.

Tarief zorgverstrekkers gehalveerd

Het tarief van de gemeentelijke parkeerkaart voor zorgverstrekkers wordt gehalveerd van 200 euro naar 100 euro.

Verder is het reglement aangepast voor elektrische voertuigen. Zij vallen onder het reglement zoals alle andere voertuigen maar er is ook een parkeerretributie verschuldigd als ze op een laadplaats voor elektrische voertuigen staan.

Schrijfrobot Sqriba leert kinderen schrijven in De Kleine Prins

Robot Sqriba toont na drie maanden resultaten in de klas

Sinds maart 2019 zet basisschool De Kleine Prins de schrijfrobot Sqriba in om de kinderen van de derde kleuterklas en leerlingen van het eerste en tweede leerjaar te leren schrijven. De robot ondersteunt de leerkracht en helpt de kinderen hun schrijfvaardigheid individueel en op maat te automatiseren. De robot is ontwikkeld in samenwerking met de Technische Universiteit van Delft en de Haagse Hogeschool. Sqriba is de eerste schrijfrobot in België.

Schrijfrobot geeft “les” op maat aan elk kind

Sqriba is een schrijfrobot, door de Technische Universiteit van Delft en de Haagse Hogeschool ontwikkeld om kinderen te leren schrijven of hun bestaande handschrift te verbeteren. “De basis is een pen die door een magneet wordt aangestuurd”, vertelt Tom Hoeyberghs, directeur van basisschool de Kleine Prins. “Wanneer de kinderen de pen vastpakken, voelen ze de pen vanzelf bewegen. De Sqriba stuurt de hand van de leerling en zorgt er op die manier voor dat de juiste beweging aangeleerd wordt. Bovendien krijgen de leerlingen via een hoofdtelefoon ook aangepaste instructies van de robot. Kinderen leren zo de juiste start- en eindpositie van de letter, de juiste lettervormen, en de juiste letterovergangen. Maar wat voor ons nog belangrijker is, is dat de robot echt maatwerk kan bieden voor elke leerling.”

“We kunnen dankzij de robot voor elke leerling een apart traject aanbieden”, vult juf Miranda van Uytsel, leerkracht van de eerste graad aan. “Voor elk kind afzonderlijk bepalen we hoeveel er geoefend wordt, op welke letter en aan welk tempo. Dat zorgt ervoor dat elk kind per week veel meer en vooral veel gerichter kan oefenen op de schrijfmotoriek. Het oefenen op de Sqriba wordt voor iedereen mee ingepland in het individueel contractwerk per week. De robot vervangt de juf of meester niet, maar is een extra aanvulling op ons standaard schrijfonderwijs.”

Leren schrijven in digitaal tijdperk blijft belangrijk

Over de vraag of leren schrijven nog zinvol is in het digitaal tijdperk is de wetenschap unaniem. “Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat goed leren schrijven ontzettend belangrijk is voor de algehele ontwikkeling van een kind”, gaat Tom Hoeyberghs verder. “Het stimuleert het brein, is goed voor de fijne motorische ontwikkeling, structureert je gedachten en bevordert het geheugen en het leren van nieuwe talen. Bovendien stellen wetenschappers een verband vast tussen de schrijf- en de leessnelheid en levert schrijven meer ideeën op. We kunnen dus zeker stellen dat we met Sqriba meer doen dan enkel een mooi handschrift afleveren.”

Eerste resultaten zijn zichtbaar

De schrijfrobot Sqriba is in maart van dit schooljaar geïnstalleerd in basisschool De Kleine Prins en was de eerste robot in zijn soort in België. Intussen zijn de eerste resultaten in de klas zichtbaar. “We zien dat de leerlingen graag schrijven dankzij de robot, waardoor ze zeer regelmatig oefenen, wat het automatiseren bevordert”, aldus juf Miranda. “Na het oefenen met de robot maken we telkens de transfer naar het blad en het gewone potlood. Het is opvallend hoeveel vooruitgang de leerlingen op korte termijn maken op het vlak van leesbaar schrijven. Ook al zet Sqriba louter in op het technisch schrijven, toch zien we dat de leerlingen meer plezier krijgen in het schrijven en daardoor ook grotere sprongen maken in het creatief en inhoudelijk schrijven”.  

Uitstekend georganiseerde Sinksenkoers gedomineerd door Telenet Fidea Lions

De Morgan Blue Classic viel vorige zondag alweer op door een erg professionele aanpak. Al weken van tevoren wordt de wedstrijd opvallend aangekondigd met grote borden. De seingevers worden op een doordachte manier gebrieft en krijgen zelfs tips over hoe ze best omgaan met vragen van passanten. De opbouw van het parcours is in detail voorbereid. Een organisatie dus waar ook profteams met vertrouwen naartoe kunnen komen.

Telenet Fidea Lions domineren

Dat gebeurde vorige zondag ook. De koers werd compleet gedomineerd door profteam Telenet Fidea Lions. Op uitzondering van Toon Aerts kwamen zij met alle grote namen aan de start. Al heel vroeg in de wedstrijd reed een kopgroep van 17 renners weg. Het ganse team van Telenet Fidea was mee in die ontsnapping maar ook de winnaar van vorig jaar, Rutger Wouters, reed opvallend vlot mee rond. De renners moesten zeven maal het Grasbos over en bij iedere passage trokken de atleten van Sven Nys daar stevig door. Die inspanningen maakten vooral duidelijk dat het verschil tussen de renners in deze categorie zeer groot is.

Quinten Hermans pakt verdiende zege

Op twee ronden van het einde reed thuisrijder Quinten Hermans een beetje stoemelings weg uit de kopgroep. Sven Noels van VP Consulting – Zanatta probeerde te counteren maar hij kreeg Nicolas Cleppe als waakhond mee. Het duo bleef lange tijd op een twintigtal seconden van de leider hangen. Quinten Hermans zou zijn krappe voorsprong behouden en kon de bloemen mee naar Tessenderlo nemen. Sven Noels mocht de tweede plaats pakken van Nicolas Cleppe. Corné Van Kessel (4), Thijs Aerts (5) en Lars Van der Haar (6) maakten het Telenet Fidea feestje compleet. De ploeg was gekomen om de koers te winnen en ze pakten meteen ook de helft van de top 10 plaatsen mee. Belgisch kampioen Rutger Wouters werd zevende. Hij is een ploeggenoot van Sven Noels. Telenet Fidea en VP Consulting Zanatta verdeelden op die manier de eerste zeven plaatsen onder mekaar wat bewijst dat de topteams er mijlenver bovenuit steken.

Race met Flandriens geschrapt, Kids Tour krijgt te weinig aandacht

Het totaalconcept van de wedstrijd zag er dit jaar enigszins anders uit. De klassieke afsluiter met een reeks vroegere vedetten en mediafiguren werd geschrapt. De combinatie van de twee events weegt allicht te zwaar en het is verstandig van de organisatoren om alle aandacht en vooral alle beschikbare mensen te concentreren op de uitstekend georganiseerde wedstrijd. Toch is die ingreep ook een beetje spijtig. Precies omdat de wedstrijd zeer professioneel wordt aangepakt moeten de organisatoren ambiëren om een stapje hoger te zetten. Bekende koppen zullen de populariteit van de wedstrijd maar ook het netwerk versterken en dat is nodig om dat stapje hogerop met succes te kunnen zetten. De Flandriens voor het Goede Doel was de laatste jaren wat complex geworden met een afvallingsrace, een tijdrit en een wegkoers. Niemand is daar vragende partij voor. Uiteindelijk willen de deelnemers mekaar in een toffe sfeer nog eens ontmoeten. Daar zijn geen drie poules op de fiets voor nodig. Door het BV-gebeuren terug te brengen naar de essentie en het eventueel onder te brengen bij een aparte cel in de organisatie, kan het opnieuw een meerwaarde worden voor de Sinksenkoers. Die meerwaarde kan nog sterk worden opgehoogd. In de zakenwereld maar ook in de politiek rijden nogal wat invloedrijke namen met de fiets. Netwerking is in dat milieu een sleutelwoord en precies daar kan de Sinksenkoers nog veel meer op inzetten.

De schrapping van de Flandriens had ook gevolgen voor de Kids Tour. De ukjes waren dit jaar talrijker en de fietsjes waren bonter versierd. Maar al dat enthousiasme moest tussen twee passages van het peloton door de baan op waardoor ze wat minder aandacht kregen dan ze verdienen.

Belangrijke beslissingen in 2020

In 2020 staat het Sinksencomité voor een stevige uitdaging. Averbode mag de slottijdrit van de Baloise Belgium Tour organiseren maar die valt niet in het Sinksenweekend. In principe moet het team van Peter Baens dus tweemaal aan de slag. Met die bedenking dat de organisatie van een Protour wedstrijd geen sinecure is. Daarbij komt nog dat er waarschijnlijk ook moet ingegrepen worden in het parcours. De werken op de Langeberg in Diest maken de passage van Molenstede naar Diest onmogelijk en dat is de directe inleiding tot de beklimming van het Grasbos.

Toch is die uitdaging ook een opportuniteit. De organisatoren hebben de voorbije jaren bewezen dat ze uiterst professioneel te werk gaan. Koersdirecteur van de Baloise Belgium Tour Rob Discart is geen onbekende in Averbode. Hij weet dus dat hij op dat team kan bouwen. Misschien is dat een opportuniteit om de samenwerking met de vroegere Ronde van België voor langere tijd te claimen.

Ook de ingreep in het parcours van de Sinksenkoers zelf kan een opportuniteit zijn. De wedstrijd startte vroeger in het centrum van Scherpenheuvel en kwam, na een streep door het Hageland, naar Averbode waar nog een aantal plaatselijke ronden werden afgelegd. Die start op het voorplein van de basiliek werd geschrapt na aandringen van een paar handelaars. Pinksteren is uiteraard ook geen evidente datum om grote verkeersomleidingen te organiseren in de buurt van het bedevaartsoord. Op het grondgebied van de fusie zijn echter voldoende sportieve uitdagingen om een zeer mooie wedstrijd te garanderen. Eentje waar de beste renners in deze categorie met veel plezier naartoe zullen pieken.

Je kan hieronder een selectie van foto’s bekijken maar klik zeker door naar de fotopagina van de Morgan Blue Classic. Daar staan bijna tweehonderd foto’s van de renners en de randactiviteiten.

Stem Portland naar de top in De Afrekening

Het gaat hard voor Portland. Jente Pironet, Sarah Greene en hun band overtuigden de voorbije maanden in de  beste concertzalen van het land maar ook Nederland, Engeland, Luxemburg en Tsjechië gaan overstag voor hun zweverige ongrijpbaar gevoelige sound.

Ook de grote jongens gingen samen overstag. Het nieuws werd op de Facebookpagina van de band wat mysterieus opgebouwd maar Jente Pironet verklapte het uiteindelijk iets te vroeg op Stubru.

WE PLAY PUKKELPOP THIS SUMMER!! ❤️. Excited and SUPER HAPPY. See you in Kiewit on Friday 16/08 (Marquee) 💋

Een paar weken later was het feestje helemaal compleet

THIS CAN’T BE HAPPENING! We play Rock Werchter this summer!! ❤️ See you in The Barn on Saturday, 29/06 Thank you 2019, you are amazing!!

Portland kwam even later met een nieuwe single en ook die scoort als een losgebroken Romelu Lukaku. Vorige week stond Expectations al op de derde plaats in De Afrekening van StuBru. Enkel Deutschland van Rammstein en Hypersonic Missiles van Sam Fender lopen Jente en Sarah nog voor de voeten. Dat gaan we in het Hageland uiteraard niet laten gebeuren.

Stem Portland naar de top

Je kan via deze link stemmen en op die manier Portland naar de hoogste notering in de populairste hitlijst van Vlaanderen stuwen. Iemand van bij ons op nummer één, dat gaan we toch waar maken zeker. Let wel op, je moet drie verschillende nummers selecteren en je mag maar eenmaal stemmen per emailadres.

NMBS voert beperking openingsuren opnieuw door zonder overleg met lokale besturen

De NMBS kondigde gisteren via het persagentschap BELGA aan dat het de openingsuren van de loketten in de stations van Diest, Aarschot en Tienen zowel tijdens de week als in het weekend gaat beperken. De lokale politieke verantwoordelijken moesten dat nieuws in de media vernemen. In Diest sluiten de loketten voortaan zowel tijdens de week als in de weekends om 14.15 uur. In Aarschot en Tienen blijven ze open tot 20.00 uur maar op zondag gaan ze dicht om 14.15 uur.

Ook in andere, soms grote stations

De NMBS neemt dezelfde maatregelen in 49 stations. In Vlaanderen gebeurt dat in 22 stations: Herentals, Lier, Mechelen, Diest, Tienen, Aarschot, Torhout, Ieper, Lichtervelde, Tielt, De Panne, Poperinge, Oostende, Blankenberge, Deinze, Wetteren, Puurs, Geraardsbergen, Gent-Sint-Pieters, Dendermonde, Sint-Truiden en Genk. Het gaat dus niet enkel om kleine stations.

Burgemeester Christophe Degraef van Diest betreurt de maatregel in de krant HLN. Burgemeester van Tienen Katrien Partyka reageert gematigder. Zij apprecieert de inzet van stewards tijdens de maand juli. Die moeten de reizigers vertrouwd maken met de ticketautomaten in de stations.

Klantengedrag wijzigt snel

De maatregel van de NMBS is gebaseerd op twee opvallende statistieken over het aankoopgedrag van de reizigers. Vorig jaar was de digitale verkoop via pc’s, smartphones en automaten goed voor ongeveer twee derde van de totale verkoop. Amper een derde van de reizigers koopt dus nog een ticket aan het loket. Uit metingen blijkt verder dat de zogenaamde dode tijd aan de loketten op bepaalde tijdstippen oploopt tussen 60% en 95%.

De vraag kan dus terecht gesteld worden wat de meerwaarde is van een fysieke persoon die vanachter een onpersoonlijk glasraam obligaat ticketjes inruilt voor cash geld. Klanten van onder meer KBC en Belfius kunnen hun ticketje nu al in-app aankopen aan de keukentafel. Ze beschikken op die manier over realtime informatie over vertrek- en aankomsttijden, vertragingen en spoorveranderingen. En ze hebben geen papieren ticketje meer nodig dat je, als alles correct gaat, een paar keer per rit moet opduiken uit je binnenzak.

Stewards afgekeken van banken

Uiteraard is nog niet iedereen mee met de digitale technologie. Die mensen kunnen hun ticketje eenvoudig uit de automaat plukken. Het model om dat te laten begeleiden door stewards heeft de NMBS allicht afgekeken van de grote banken. In de grotere kantoren worden de klanten geholpen en aangemoedigd om hun transacties aan de automaten te doen. Enkel wie persoonlijk advies nodig heeft komt nog aan tafel met een adviseur. Zonder glas en met een tas koffie. Ook bij dienstverleners zoals de vervoersmaatschappijen is een vergelijkbare evolutie onvermijdelijk.

NMBS moet beseffen dat lokale besturen partners kunnen zijn

De steden van morgen zijn steden die nu al volop inzetten op digitale dienstverlening. De NMBS nam afgelopen maanden een aantal beslissingen boven de hoofden van de lokale besturen. Dat veroorzaakt telkens een, vaak vermijdbare reactie. De beslissing om de parkings in Tienen en Aarschot betalend te maken is niet onredelijk maar het vraagt om overleg en flankerende maatregelen. De beslissing om de loketten vroeger te sluiten is evenmin onredelijk maar ze werd opnieuw zonder overleg doorgevoerd. Als een lokale burgemeester dat nieuws uit de media moet vernemen zal hij of zij sneller geneigd zijn om defensief en zelfs negatief te reageren. Terwijl net het omgekeerde wenselijk zou zijn om snel te kunnen evolueren naar een context waarin efficiëntie en een duurzame digitalisering de leidraad zijn. De NMBS moet leren beseffen dat lokale besturen hun partner kunnen zijn.

Berke volgt prestaties van het menteam persoonlijk

Bekkevoort heeft iets met paarden. Op alle niveau’s en in alle categorieën. Pieter Devos staat momenteel in de top 5 van de Fédération Equestre Internationale, de overkoepelende internationale vereniging voor paardensport. De twee vorige weekends organiseerden de Teutoonse Ridders telkens een succesvol event voor jonge paarden. Je kan hier doorklikken naar de fotopagina.

En vorige zondag was er de koetsen- en ruitertocht van Berke’s Menteam. Berke begon decennia geleden met het initiatief en hij was er zondag, samen met zijn vrouw, zelf ook weer bij. Niet meer op de koets maar rustig een kopje koffie nippend. De man is ondertussen de tachtig ruim voorbij en zijn kinderen en kleinkinderen zorgen dat de jaarlijkse tocht prima georganiseerd verloopt.

Het concept is simpel. Je rijdt met je eigen paard, al dan niet aangespannen, een uitgestippelde tocht van 25 of 35 kilometer. Wie geen eigen paard heeft kan mee met de huifkar die getrokken wordt door twee boerenpaarden.

We hebben de foto’s ook op een aparte fotopagina geplaatst