Tiense Watervelden: drinkwater van suikerbieten maar ook recreatie- en energiepark

Suikerbieten bestaan voor 75% uit water. De Tiense Suikerraffinaderij hergebruikt dit restwater tijdens het productieproces van haar suiker een paar keer opnieuw. Toch vloeit er  elk jaar nog meer dan één miljard liter water, of zo’n 400 olympische zwembaden, van dit (gezuiverd) water naar beken en rivieren.  

De industrie en de overheid slaan nu de handen in elkaar om dat water, afkomstig van het suikerproductieproces, te hergebruiken. Het toekomstige waterproductiecentrum, De Tiense Watervelden, dat tevens een energiepark en recreatiepark zal omvatten, wordt ingebed op het militair domein van Goetsenhoven. Het officiële startschot werd vandaag, op maandag 11 april, gegeven met de ondertekening van een charter met specifieke doelstellingen door Vlaams Minister van Omgeving Zuhal Demir en de betrokken partners.  

De Tiense Watervelden is een samenwerking van de Tiense Suikerraffinaderij, De Watergroep, de Vlaamse Overheid, de provincie Vlaams-Brabant, de stad Tienen, Voka, Fevia Vlaanderen en de Boerenbond.

Water uit bieten halen: hoe werkt het ?

Concreet zal het bietenproceswater na voorbehandeling via een nieuwe pompinstallatie afgeleid worden naar een beschikbaar terrein buiten de stad op de vliegbasis van Goetsenhoven. Het water verlaat de Tiense Suikerfabriek aan een temperatuur van 20°C en kan perfect gebruikt worden voor warmterecuperatie.

Het water komt vervolgens op De Tiense Watervelden terecht in grote bufferbekkens. Daar neemt De Watergroep het over. Het volledig gezuiverd water wordt in een nieuw waterbehandelingsstation verwerkt tot drinkwater, wat een innovatieve manier van circulair watergebruik is. Het zachte bietenwater wordt gemengd met het harde mineraalrijke grondwater van de bestaande winningen van De Watergroep, die zo kan inzetten op brondiversificatie. Daarnaast is het water geschikt voor irrigatie van aansluitende landbouwterreinen en groenzones.

De Tiense Watervelden: een win-win voor meerdere sectoren

Het project pakt niet enkel de waterproblematiek aan, het is ook een grote stap vooruit op economisch en socio-cultureel vlak en zal de tewerkstelling een boost geven.  Op het bufferbekken dat gebruikt wordt om drinkwater te produceren, wordt een zonnepanelenpark aangelegd, goed voor 4,5 Megawattpiek. De andere bufferbekkens zijn geschikt voor watersporten en er zal ook een strand aangelegd worden. De groene buffer zorgt voor een stille zone met aandacht voor de biodiversiteit. Een activiteitenheuvel laat specifieke sportbeoefening en recreatie toe. De oude kazerne en het aanpalend sportterrein bieden opportuniteiten voor kortverblijf, jeugdactiviteiten en conferenties.

Ook de huidige activiteiten op het terrein, zoals die van de vliegclub, blijven behouden. De nieuwe berm van de pijpleiding en het nieuwe domein worden een trekpleister voor fietsers en wandelaars en verbindt naadloos het Tiense stadscentrum met het domein. Dit biedt nieuwe kansen voor zacht toerisme en evenementen voor de Tiense regio.

Je kan hieronder een uitgebreide animatie van het project bekijken

Geef een reactie