Schietstand van defensie wordt speelzone voor kinderen en jeugdbewegingen

Het stadsbestuur van Leuven vormt een oude schietstand van defensie aan de Milseweg in Heverlee om tot een groene site waar kinderen kunnen spelen maar waar ook de jeugdverenigingen of buurtbewoners gebruik kunnen van maken. Aan de plannen voor de herbestemming van de gebouwen wordt nog volop gewerkt.

De stadsdiensten hebben vellings- en ruimingswerken uitgevoerd. Ze haalden een aantal uitheemse en afgestorven planten en bomen weg en vervingen die door inheemse en sterkere soorten. Daarnaast kwam er een houten omheining om het terrein af te schermen van het aangrenzend militair domein.

Schepen van jeugd Dirk Vansina onderstreept dat er in Leuven nood is aan kwalitatieve infrastructuur voor de Leuvense jeugdverenigingen. De stad kocht daarom het gebouw van de voormalige schietstand. Op termijn willen ze de gebouwen aan de schietstand laten gebruiken voor dagrecreatie van verschillende jeugdverenigingen. Maar de gebouwen kunnen ook dienen voor stockage, zoals de opslag van kampmateriaal, of als administratieve ruimte voor een jeugdwerking.
Om de ruimte in de stadsgebouwen optimaal te benutten, kiest de stad voor een ‘gedeeld gebruik’. Overdag en als de jeugdverenigingen de lokalen niet gebruiken, zullen ze open staan voor andere Leuvense verenigingen. Ook zij kunnen hier dan terecht voor vergader- of activiteitenruimte.

Het ontwerpteam WIT architecten bestudeert momenteel het bestaande gebouw, de omgeving en de wensen van de stad. Nog voor de zomer komen zij met een voorstel, dat ze samen met de stad zullen terugkoppelen naar de buurt. Intussen kunnen Leuvenaars en kinderen de terreinen al gebruiken.

Geef een reactie