Tienen schrapt alle evenementen tot einde september

De stad Tienen annuleert haar zomerprogrammatie en alle andere evenementen tot eind september. Tienen volgt hiermee de aanbeveling van de nationale veiligheidsraad om alle evenementen op haar grondgebied die een risico met zich meebrengen af te gelasten.

De nationale veiligheidsraad besliste gisteren dat evenementen die een groot publiek trekken vanaf woensdag 29 juli 2020 strikt beperkt moeten blijven tot een maximum van 100 personen binnen en 200 personen buiten. Het dragen van een mondmasker is verplicht en alle veiligheidsvoorschriften en protocollen dienen strikt nageleefd te worden. Bijkomend riep de veiligheidsraad de lokale besturen op om krachtdadig op te treden en alle evenementen op hun grondgebied te evalueren en te annuleren indien er een risico is.

Naar aanleiding van deze beslissing last de stad Tienen alle evenementen in het kader van de aangepaste zomerprogrammatie ‘Zomeren in Tienen’ af. Dit betekent dat alle optredens, workshops en andere activiteiten op de Getestranden en aan de tribunes voor zonsondergangen geannuleerd worden. Ook de buurtbubbels, waarbij straten en wijken materiaal en optredens kunnen reserveren, worden stopgezet. De expo ‘Grote kunst voor kleine kenners’, de zoektocht ‘Bibsafari’, de beiaardconcerten en de zomerschilderdagen blijven behouden, omdat het hier om activiteiten gaat die men individueel of met de eigen sociale bubbel doet.

Bijkomend verleent de stad geen toelating voor evenementen van derden op haar grondgebied tot eind september, met uitzondering van sportactiviteiten en andere activiteiten die met een apart protocol geregeld worden (zoals bv. in theaterzalen e.d.). 

“We vinden het bijzonder jammer om deze beslissing te moeten nemen, maar stellen de veiligheid van onze inwoners voorop”, licht burgemeester Katrien Partyka de beslissing toe. “De recente cijfers en de adviezen van de virologen laten er geen twijfel over bestaan: het is vijf na twaalf willen we deze pandemie nog onder controle houden. Voorlopig blijft onze stad gespaard van besmettingen en we hopen dit met deze maatregelen zo te kunnen houden. Wat niet wegneemt dat we ondertussen achter de schermen alle nodige voorbereidingen treffen om een tweede golf te bestrijden.”

Geef een reactie