Eerstelijnszone ELZOH gaat collectief persoonlijke beschermingsmiddelen aankopen

De negen gemeenten die deel uitmaken van de Eerstelijnszone Zuid-Oost Hageland (ELZOH) sluiten een overeenkomst af voor de gezamenlijke verdeling van beschikbare persoonlijke beschermingsmiddelen. Dat moet mee het tekort aan materialen helpen oplossen in de woonzorgcentra, de thuisverpleging en andere zorgsectoren. Eerder nam burgemeester van Glabbeek Peter Reekmans al het initiatief om zelf mondmaskers aan te kopen voor de zorgverleners en de politie van zone Hageland.

Er is nog steeds een nijpend tekort aan beschermende kledij en mondmaskers voor zorgverleners in de woonzorgcentra, residentiële centra voor mensen met een handicap, de thuisverpleging en de thuiszorg. Ook bij tandartsen, huisartsen, kinesisten en kinderdagverblijven is er een grote vraag naar beschermend materiaal. Gelet op het hoger risico dat deze mensen lopen op een besmetting met COVID-19, slaan de gemeenten van Zuid-Oost Hageland de handen in elkaar om de beschikbare beschermingsmiddelen te verdelen.

ELZOH is een platform van hulp- en zorgverleners dat zich uitstrekt over de gemeenten Tienen, Landen, Linter, Zoutleeuw, Hoegaarden, Glabbeek, Boutersem, Geetbets en Kortenaken. Deze gemeenten sluiten een overeenkomst af om samen persoonlijke beschermingsmiddelen aan te kopen en op een evenwichtige wijze te verdelen onder de instellingen en zorgverleners op hun grondgebied.

De stad Tienen treedt hierbij op als coördinator en staat in voor de aankoop van de beschermingsmiddelen in functie van de noden van de gemeenten. De verdeling van de middelen gebeurt op basis van de beoordeling van de crisiscel corona RZ Tienen in functie van de hoogdringendheid en de beschikbaarheid van het materiaal.

De stad Tienen stelt een container ter beschikking voor de opslag van de materialen en heeft een medewerker aangeduid voor het beheer van de stock. Materiaal kan aangevraagd worden via een contactpersoon per sector. De stad stelt de instellingen en zorgverleners op de hoogte van de datum en het tijdstip waarop het materiaal afgehaald kan worden. De kostprijs van de beschermingsmiddelen wordt gedragen door de gemeenten die materiaal afnemen.

Alle burgemeesters willen via deze samenwerking op een solidaire manier de beschikbare middelen ter beschikking stellen waar de nood het hoogst is.

Geef een reactie