Tiense suiker verwacht licht betere bietenoogst tegenover vorig jaar

De velden met suikerbieten in het Hageland raken langzaamaan gerooid. De oogst van de bieten duurt nog tot en met februari maar bij de Tiense Suikerraffinaderij maken ze toch al een voorzichtige prognose. Sinds eind september is al 2,5 miljoen ton bieten opgehaald in de drie fabrieken van de groep in Tienen, Wanze en Longchamps.
De gespecialiseerde landbouwwebsite VILT meldt dat er midden januari naar schatting 3,5 miljoen ton bieten zal opgehaald zijn. Die opbrengst is iets hoger dan vorig jaar. Toen werd 3,3 miljoen ton suikerbieten opgehaald. Daarmee halen de telers zo’n 90 ton per hectare.

Het suikergehalte van de bieten ligt ook 5 procent hoger dan vorig jaar. De droge en zonnige weersomstandigheden van deze zomer spelen mee in de betere opbrengst en het gestegen rendement tegenover vorig jaar. De biet is een diepgewortelde plant, die daardoor goed tegen relatieve droogte kan.

Tiense Suiker investeert ondertussen ook in milieuvriendelijke technologie. Voor de volgende bietenoogst in 2023 maakt het bedrijf voor de eerste keer gebruik van de nieuwe diffusietoren. Daardoor zal jaarlijks bijna 6.000 ton minder CO2 worden uitgestoten en 150.000 kubieke meter minder water worden gebruikt in het productieproces.

Suiker is een economisch belangrijke sector

De Belgische suikersector biedt rechtstreeks werk aan bijna 9.000 werknemers. 6.500 daarvan zijn landbouwers. Het is dus een belangrijke sector in het Belgisch economische landschap. Met de indirecte jobs erbij staat de suikersector voor zo’n 40.000 jobs.
Sinds 2017 zijn echter al 1000 landbouwers gestopt met de bietenteelt. Er wordt ook ongeveer 7000 hectare minder bieten verbouwd. Om verdere afbouw van de bietenteelt tegen te gaan werd dit jaar Plan (B)iet opgestart. Dat plan moet een antwoord bieden op drie belangrijke vragen. Hoe kan je het inkomen van de landbouwers die bieten planten garanderen? Hoe kan je de bietenteelt milieuvriendelijk inrichten en hoe kan de sector zich inschrijven in de maatregelen om de klimaatverandering tegen te gaan.

In principe is de toekomst van de suikersector gegarandeerd. De vraag in Europa stijgt terwijl het aanbod afneemt. België ligt ook in een regio in Europa die ideaal geschikt is voor de teelt van bieten. We beschikken in ons land ook over de knowhow om extra rendement uit het verwerkingsproces van bieten te halen.

Geef een reactie