Aandacht voor propere rivieren met Big Jump in Leuven, Tienen en Begijnendijk

Momenteel voldoet geen enkele waterloop in België aan de Europese Kaderrichtlijn Water. Nochtans moet dat in 2027 wel het geval zijn.

Big Jump is een actie die aandacht vraagt voor deze situatie. Op zondag 9 juli springen in onze regio honderden mensen in de rivieren om meer inspanningen te vragen voor proper water en gezonde riviersystemen.

De Big Jump is een jaarlijkse, internationale actie die in 2002 werd opgezet door het European Rivers Network (ERN). De actie wordt in België gecoördineerd door GoodPlanet Belgium en op verschillende locaties georganiseerd door onder meer natuur- en milieuverenigingen en overheden.

Wat is de Europese kaderrichtlijn water?

Op 23 oktober 2000 werd de Europese Kaderrichtlijn Water (EKW) door het Parlement aangenomen. Deze Europese waterwet moest ervoor zorgen dat onze rivieren, stromen en andere wateroppervlaktes tegen 2015 een goede ecologische toestand bereikten. Er is heel wat vooruitgang sinds 2000, maar de doelstelling is verre van bereikt. De meeste Europese lidstaten moesten hun vertraging verantwoorden en kregen uitstel tot uiterlijk 2027. Landbouw, industrie, overheden en huishoudens moeten dus extra inspanningen leveren opdat alle rivieren zich opnieuw in een goede ecologische toestand bevinden.

Big Jump brengt dit, sinds 2005, jaarlijks onder de aandacht en herinnert iedereen aan de nakende deadlines en het belang van proper natuurlijk water.

Je kan zondag gaan big jumpen op volgende plaatsen:

Betekom: Demerbrug, ‘Rosse brug’ Gelroodsesteenweg, 3130 Betekom | 13.00 uur. (Organisator: Natuurpunt Begijnendijk)

Leuven: Celestijnenlaan, aan Dijle, in Leuven | 13.00-14.00 uur | (Organisator: Natuurpunt Leuven).

Tienen: Brug Grote Gete Getestraat/Spuipad | 14.00-18.00 uur | (Organisator: Natuurpunt-Netwerk Milieu Tienen)

Geef een reactie