Tag Archives: Abdij Averbode

Parochiepriester Meerhout-Laakdal stapt uit het leven

De website Kerknet meldt het overlijden van parochiepriester Philippe Van Kuyck van de pastorale zone Heilge Norbertus Meerhout-Laakdal. Uit een update van Norbertijn Vincent Ceulemans op Facebook blijkt dat de priester uit het leven is gestapt. Vincent Ceulemans legt in een reactie ook uit waarom hij dat nieuws zo manifest bekend maakt want in het artikel van Kerknet waren die omstandigheden niet vermeld. “Door er een taboe van te maken, is onze maatschappij juist op dat punt verziekt”, zegt hij. Er moét over gesproken kunnen worden. Zelfdoding is geen schande, het is een tragedie. Door er over te zwijgen, jagen we mensen die zelf met die gedachten worstelen in een donker hoekje.”

De veelvuldige reacties op de post van Vincent Ceulemans zijn merkwaardig sereen en steunen bijna allemaal het standpunt dat pater Vincent inneemt.

Philippe Van Kuyck werd pas in 2011 op veertigjarige leeftijd tot priester gewijd in de abdij van Averbode. Zijn leven was niet altijd even gemakkelijk. Dat blijkt onder meer uit de gedichten die hij schreef. Ook deken Nobert wauters verwijst daarnaar in een korte afscheidstekst.

“Ik hoorde gisteren het droevig nieuws van René… Ik draag het beeld mee van Philippe die ondanks ‘zijn ervaring van de zwaarte van het bestaan’ toch steeds een overtuiging uitdroeg, zijn religieus zijn als iets kostbaar koesterde, en die steeds een oprechte warme betrokkenheid toonde. Ik hoop dat hij vlug terecht is en dat jullie dan als gemeenschap de kans krijgen om op een mooie en waardige manier afscheid te nemen. Veel sterkte. Norbert”

Opvallend is dat de naam van priester Van Kuyck niet meer op de pagina van de medebroeders staat. De abdijgemeenschap maakte aanvankelijk ook geen enkele melding van zijn overlijden. Ondertussen staat het bericht wel op de site van Abdij Averbode.

Stadsbestuur wil aan tafel met Golazo maar daar hebben ze allicht een duidelijke visie op de toekomst van de Vijvers

De eigenaar van domein De Vijvers in Averbode, een holding boven een aantal activiteiten gelinkt aan Bob Verbeeck, sloot recent de parking van het domein af en plaatste poorten aan de ingangen ter hoogte van de Dennenlaan, de Sprinkhaanstraat en de Luikse Dreef. Er blijft wel permanent een doorgang voor wandelaars en fietsers. Het gedeelte tussen de abdij en de Sprinkhaanstraat maakt deel uit van het fietsroutenetwerk.

Op Facebook waren de speculaties sindsdien niet uit de lucht en de oude discussie over de niet-uitvoering van het evenementenproject van Verbeeck kwam weer op de proppen.

Afsluiting op strategisch moment

De afsluiting van het domein komt op een zeer vervelend moment. Het toeristisch seizoen komt nu op gang. De ingreep veroorzaakt ook behoorlijk wat problemen.

De parking is onderdeel van het parkeercirculatieplan voor Averbode (parking 4), dat werd uitgewerkt door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Een zeer goed geïnformeerde insider twijfelt er aan dat VLM daarover een akkoord zou hebben met de organisatie van Verbeeck. Enigszins vreemd dus, om er dan toch een onderdeel van het parkeerbeleid van te maken.

De bussen die bezoekers aanvoeren voor belevingscentrum ‘Het Moment’ maakten tot nu toe gebruik van de parking van De Vijvers en moeten dus alternatieven zoeken. En ook de ijskarren die via de Dennenlaan naar de Lekdreef willen moeten op zoek naar een alternatief.

Enkel nog open voor eigen activiteiten

Een woordvoerder van Golazo gaf eerder in Het Laatste Nieuws aan dat de verzakkingen in de parking moeten hersteld worden. De eigenaar wil ook komaf maken met het sluikstorten. De parking wordt enkel nog opengesteld als er evenmenten zijn zoals het Sinksenweekend en de Spartacusrun.

Het is enigszins hilarisch dat ze bij Golazo precies die twee evenementen vernoemen. De Spartacusrun is een organisatie van Golazo zelf. Volgend jaar is de aankomst van de Baloise Belgium Tour tijdens het Sinksenweekend in Averbode. Ook dat is een organisatie van de de groep Golazo. Bob Verbeeck is dus wel bereid om de parking open te stellen maar enkel voor zijn eigen evenementen.

Zoethoudertjes

Het stadsbestuur van Scherpenheuvel-Zichem kondigt vandaag aan dat ze onderhandelingen starten met de eigenaar van De Vijvers. De bedoeling is om tijdens piekmomenten in het toeristisch seizoen de parking terug open te stellen voor het publiek. Men wil ook een alternatief zoeken voor de toegangsroute van de ijskarren. De vraag die zich opdringt is waarom Verbeeck deze ingreep precies nu doet. Om de gaten in de grond op te vullen heb je geen poorten nodig. Een tijdelijke afsluiting volstaat. En een intensief gebruikte parking afsluiten om sluikstorten te voorkomen lijkt ook al niet echt efficiënt. Er moeten dus andere redenen zijn dan deze zoethoudertjes.

Andere plannen voor De Vijvers

Misschien wil BoB Verbeeck, jaren nadat zijn ambitieuze plannen voor het domein werden gefnuikt, het spel hard spelen. De grootste tegenstanders van zijn project waren de abdijgemeenschap en Natuurpunt. Die zijn door deze ingreep ook de belangrijkste benadeelden omdat de ontsluiting van het gebied, waar vele miljoenen euro’s werden geïnvesteerd, gehinderd wordt.

Anderzijds gaat een man van dit niveau niet op dergelijke botte manier handelen. Het zou kunnen dat Verbeeck toch andere plannen heeft met De Vijvers. Hij heeft in zijn bedrijvengroep de laatste twee jaar belangrijke veranderingen doorgevoerd. Bob Verbeeck was tot twee jaar geleden alleen eigenaar van Golazo. In 2018 verkocht hij 20% van zijn aandelen aan een consortium van negen zeer invloedrijke figuren. Er zijn weinig specifieke details bekend maar de vroegere topman van Bpost Johnny Thijs, de gewezen CEO van Telenet Duco Sickinghe, Steven Buyse en Michael Lavrysen van investeringsfonds CVC, topman van Woestijnvis Wouter Vandenhaute, de Nederlandse miljardair Robert van der Wallen en Volkert Doeksen van The Carlyle Group zijn alleszins betrokken.

Johnny Thijs is ook de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van Golazo. Hij heeft de reputatie dat hij geen braakliggende dossiers laat verkommeren.

Participatie in Nederlandse sportmarketinggigant

Veel nieuw volk uit Nederland dus en daar is ook een goede reden voor. Golazo nam begin vorig jaar een belang van 50% in de Nederlandse sportmarketinggigant Triple Double. De bedoeling is om samen aan een internationale uitrol van de twee bedrijven te werken.

Is er plaats voor De Vijvers in de uitbreidingsplannen

De groep Golazo is operationeel opgedeeld in verschillend entiteiten die ieder met een specifieke activiteit bezig zijn. Daarnaast heeft Verbeeck een belang in twee trainingscenters van gewezen topsporters. Dat is het wielercentrum Balenberg van Sven Nys en het tenniscentrum van Kim Clijsters in Bree). Verbeeck is verder ook partner in de Tia Hellebaut Academy, een atletiekcoachingproject zonder eigen infrastructuur. Of er een rol is voor De Vijvers en wat die rol precies zal worden in die nieuwe dynamiek van de snelgroeiende groep zal de volgende maanden allicht duidelijk worden.

Abdijkerk Averbode zwaar beveiligd tegen brand – met foto’s van brand in 1942

Pastoor Luc Van Hilst stelt op ROB-TV de 800.000 bedevaarders die ieder jaar opnieuw naar de basiliek komen gerust. De basiliek van Scherpenheuvel is goed beschermd tegen brand. Een ramp zoals in Parijs zal hier niet gebeuren. Er is een detectiesysteem geïnstalleerd en op de zolderverdieping zijn sprinklers aan gebracht.

De basiliek kreeg – gelukkig – nog nooit te maken met een brand. Toch niet aan de binnenkant. Bij de vorige, tijdelijke, kaarsenkapellen gebeurde dat wel. Een van die houten barakken brandde een aantal jaren geleden uit maar ook constructies zijn ondertussen vervangen. De kaarsenkapellen verhuisden naar de zijgebouwen voor de basiliek en die zijn erg modern uitgerust.

Scherpenheuvel-Zichem heeft echter nog een andere kerk waar brand voor een zware ravage zou zorgen. De kerk van de abdij is volgestouwd met kunstwerken, juwelen en bijzonder kostbaar meubilair. Hier weten ze ook wat brand is. Op 29 december 1942  brandde de bibliotheek en de vertrekken waar de paters woonden en werkten volledig uit. Zoiets kan allicht niet meer gebeuren.

De toren van de kerk doet enigszins denken aan de kathedraal van Parijs. Het bouwwerk is ingepakt met stellingen en zeilen. Abt Marc Fierens stelt ons echter snel gerust. De toren wordt gereinigd en dat gebeurt met zuiver water zonder additieven. Water genoeg dus. De kerk is ook zeer goed beschermd tegen brand. Er is een brandvoorkomingssysteem en een branddetectiesysteem. En ook hier is een goed uitgebouwd netwerk van sprinklers geïnstalleerd. Bovendien is achter de zware poort aan het kerkhof buiten de abdij een stijgleiding aangebracht. Die kan grote hoeveelheden water onder druk naar boven pompen. Dat water kan door de brandweer gebruikt worden om hun slangen op aan te sluiten.

Het enige zwakke punt in Averbode is de druk van de waterleiding. Die is relatief laag. Om dat op te lossen kan water uit de vijver aan de abdijhoeve opgepompt worden. Het scenario van 1942 is dus bijzonder onwaarschijnlijk. We publiceren toch nog even een reeks foto’s over de grote abdijbrand. Merk op dat ook hier, net zoals in Parijs, het grote kruis dat hier in de refter hing, de brand heeft doorstaan.

Opening Mariapark laatste onderdeel in ontwikkeling abdijsite Averbode

Het gerestaureerde Mariapark van Averbode werd op woensdag 17 april officieel geopend door minister van Omgeving Koen Van den Heuvel en abt van de abdij Marc Fierens. Ook kamerfractieleider voor CD&V Servais Verherstraeten, gedeputeerde van de provincie Antwerpen Kathleen Helsen, schepenen van Scherpenheuvel-Zichem Lieve Renders en Kris Peetermans en gemeenteraadslid Geert Janssens waren aanwezig.

Meestal worden er borden opgehangen bij zo’n gelegenheden, nu werden er echter borden afgebroken. Koen Van den Heuvel en Kris Peetermans schroefden de werfborden los en daarmee is de aanleg van de ganse site rond de abdij ook meteen volledig afgerond.

Constructie duurt decennia, verval volgt snel

In 1935 werd begonnen met de aanleg van dit park, maar het duurde tot de jaren zestig vooraleer de werken werden afgerond. In het park zijn zeven ‘staties’ of plekken van devotie rond een Lourdesgrot gebouwd, verwijzend naar de zeven weeën van de moeder gods.

De laatste decennia raakte het park echter in verval en sporadische opknapbeurten waren niet voldoende om het Mariapark in goede staat te houden. Mountainbikers vonden er een ideaal oefenterrein en vandalen beschadigden een aantal monumenten.

Site rond abdij volledig klaar

Binnen het landinrichtingsplan ‘Poort Averbode’, dat de laatste jaren werd uitgevoerd door de Vlaamse Landmaatschappij, werd door Vlaanderen een investering voorzien van 170.000 euro om het park te herstellen. De Abdij van Averbode droeg 66.000 euro bij aan de totaalkost van 219.000 euro. Het Mariapark is het laatste, kleine deel uit van de onthaalzone rond de Abdij van Averbode, dat opgeleverd wordt. Door dit parkje in ere te herstellen, is de hele site rond de abdij nu klaar voor bezoekers, die van daaruit ook hun weg naar het gebied de Merode vinden.

Als belangrijkste vernieuwing werd een toegangstrap gebouwd, zodat bezoekers nu rechtstreeks van de parking Uitgeverijplein het park kunnen ingaan. Bij enkele staties werden extra zitbanken  voorzien en werden hekwerken hersteld. Ook de padenstructuur werd heraangelegd en aangepast aan de noden van de minder mobiele bezoeker. Het open maken van sommige stukken en aanplantingen op strategische plaatsen zorgen ervoor dat het historische parkkarakter terug verschijnt.

De werken aan het park werden door Heylen BVBA uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij.

Minister komt stijlrijk ingericht Mariapark officieel openen

Met een bijdrage van gastauteur Glenn Geeraerts

Het lag er decennialang verwaarloosd en verlaten bij maar de laatste maanden werd het Mariapark naast de abdij van Averbode eindelijk, en eigenlijk voor de eerste keer in zijn bestaan, opgewaardeerd tot een unieke, religieus geïnspireerd, site met zeven opmerkelijke monumenten in cementrustiek. Dat is in feite cementmortel, versterkt met een netwerk van ijzerdraad.

Stijlvolle opwaardering

Tot vorig jaar was het park nog een soort brousse waar de wildgroei de monumenten had overwoekerd. Ondertussen werd alles opgesnoeid, er kwamen mooie plantpartijen bij en de paden werden opnieuw aangelegd. In het park maar ook aan de zijkant staan houten banken in merodestijl en het park kreeg twee extra ingangen, eentje aan de parking van het Moment en eentje aan de Herseltsebaan.

Officiële opening door minister Van den Heuvel

Op woensdag 17 april komt Koen Van den Heuvel, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, het Mariapark officieel openen. Onze regio krijgt er opnieuw een toeristische troef bij.

Over de aanleg van het park laten we hieronder auteur Glenn Geeraerts aan het woord. Hij is een expert inzake monumentale beton en hij kent zowat de ganse geschiedenis van Averbode uit het hoofd, namen, bijnamen en data inbegrepen.

Je kan het mooie stukje van Glenn Geeraerts lezen na de afbeeldingen

Het Mariapark in Averbode | Glenn Geeraerts

We schrijven zondag 21 juni 1936. Een mooie, maar warme zomerdag. Duizenden mensen – ijveraars en ijveraarsters van de Aartsbroederschap van Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart, maar ook toeristen en mensen van de streek – zijn afgezakt naar Averbode, waar het Mariapark wordt geopend.

Om tien uur vertrekt een lange processie van het kerkplein naar het Smisbos. De fanfare van de drukkers trekt de kop van de stoet. In het park zegent monseigneur Crets, prelaat en abt-generaal van de norbertijnen, de nieuwe Lourdesgrot. Hoogwaardig Heer gaat voor in een openluchtmis aan de grot, ‘gansch bijzonder opgedragen voor de ijveraars(ters) en weldoeners’. Minderbroeder Norbertus Broeckaerts houdt een sermoen vanaf de kunstbetonnen preekstoel.

Na de noen gaat het er luchtiger aan toe. Op het kerkplein dirigeert de West-Vlaamse componist Remi Ghesquière de Zingende Meisjes van Halle. Bij het Hosanna van August Cuppens, het pastoorke van Loksbergen, galmt het over het kerkplein. De apotheose verloopt in mineur, want wanneer de eerste noten van Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen weerklinken (‘Liefde gaf U duizend namen’), begint het te regenen en vluchten sommigen de kerk in.

Wat voorafgaat

Tussen de twee wereldoorlogen kent de Mariadevotie een hoge bloei. In 1933 worden verschijningen geregistreerd in Beauraing (Namen) en Banneux (bij Verviers). Ook Averbode groeit in die tijd uit tot mariaal oord. Verschijningen of mirakels zijn er nooit gebeurd bij ons, maar de abdij huisvest wel de Aartsbroederschap van Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart, een vereniging voor mannen en vrouwen die de bevordering van de Mariadevotie tot doel heeft.

De bloei van de Aartsbroederschap valt deels samen met de opkomst van het volkse toerisme, een gevolg van de sociale wetgeving in die tijd: arbeiders kunnen zich voor het eerst een echte vakantie veroorloven. In Averbode vinden ze dennenbossen en gezonde lucht. Aan de abdijpoort worden toeristen en pelgrims verleid met ijsjes en gekoelde limonade. De meer gegoede bedevaarder heeft de keuze uit een dozijn familiepensions, van Den Engeltot Sint-Norbertus.

Een processiepark met zeven staties

Het is in die tijdsgeest dat frater Justinus Dockx, de secretaris van de Aartsbroederschap, op zoek gaat naar een manier om Averbode nog aantrekkelijker te maken voor pelgrims.

Het jaar 1935 is het geschikte moment: de Aartsbroederschap viert dan haar gouden jubileum. De knoop wordt doorgehakt: er komt een processieweg met langs het parcours zeven staties die de Smarten van Onze-Lieve-Vrouw voorstellen. Het tracé wordt zo uitgetekend dat de bedevaarders na de rondgang bij een grote Lourdesgrot uitkomen.

De bouw van het park wordt een lijdensweg. De abdij staat er in het midden van de jaren dertig financieel slecht voor. Door vertraging bij de aannemer moet de inwijding van de grot drie keer worden uitgesteld. Bij de opening in 1936 is slechts één statie klaar. En dan moet de Tweede Wereldoorlog nog uitbreken, met de rampzalige abdijbrand in 1942. Pas in 1960 worden de laatste staties van het Mariapark afgewerkt.

Op stap in het park

De toegangspoort van het Mariapark moest indruk maken. Er waren plannen voor een ‘middeleeuwse’ stadspoort, geflankeerd door torens van vijf meter hoog. Dat voorstel haalde het niet en uiteindelijk bouwde de firma Janssens & Zonen uit Westmeerbeek een betonnen nepruïne. Tot vandaag menen sommige toeristen dat ze voor de restanten van de oude abdij staan …

Het is niet helemaal koosjer, maar we haasten ons meteen naar de laatste halte in het Averboodse park. Het Heilig Graf (1936) is volgens kenners het meest geslaagde bouwwerk in het park. Het rotswerk is uitgevoerd met bijzondere aandacht voor detail. Het lijkt net echt – en daaruit blijkt het vakmanschap van de uitvoerder, ‘rotsbouwkundige’ Arthur Tondeleir uit Mortsel. Tijdens de bouw van de grafkelder logeerden Tondeleir en zijn assistenten in Averbode.

Na 1936 verdwijnt de firma Tondeleir van het toneel, om pas twintig jaar later weer op te duiken. De vierde statie (1956) heeft een pittoresk oosters huisje als decor. De scène stelt de bedroefde Maria voor die haar zoon ontmoet op zijn tocht naar de Schedelberg.

De vijfde en zesde statie (beide 1960) zijn de laatste wapenfeiten van de Tondeleirs in Averbode. De Calvarie is een massief rotsblok – uiteraard in beton – met bovenop het klassieke tafereel van de gekruisigde Christus, geflankeerd door twee kruisen en met aan zijn voeten de rouwende Maria en Johannes. Een nis in de rots is voorzien van een altaar en aan de zijkant rijst een preekstoel op uit een holle cementen boomstam.

Van de Olijfhof naar Jeruzalem

Ter hoogte van de calvarieberg nemen we een binnenweg. Een kaarsrechte weg voert naar het hart van het park. Eind jaren dertig werd daar de Bijbelse Hof van Olijven geënsceneerd. De nogal fors uitgevallen beeldengroepen vielen niet in de smaak bij de Aartsbroederschap, die ze in 1960 liet slopen. In de plaats kwam een betonnen afgietsel van de Madonna die nog altijd in de abdijkerk troont. Het lage muurtje rond de Olijfhof (1937) bleef bewaard, net als het toegangspoortje in cementrustiek.

De eerste drie statiesstaan op naam van de firma Janssens uit Westmeerbeek, die de toegangspoort bouwde. De eerste statie (1950) – de voorspelling van Simeon – heeft een Assyrische tempel als decor. Van goede kwaliteit zijn de beelden. Die werden geleverd door het Gentse kunstatelier Bressers.

Ook de tweede statie (de vlucht naar Egypte; 1950) is het resultaat van een samenwerking tussen Janssens en Bressers. Voor het ontwerp vonden vader en zoon Janssens inspiratie bij het Olifantengebouw in de Antwerpse Zoo, waar ze zelf hadden gewerkt als rocailleurs.

Van Egypte gaat het richting Jeruzalem. De derde keer in haar leven dat Maria ondraaglijke smart ondergaat, is het moment waarop haar zoon, die dan pas twaalf jaar is, verdwijnt tijdens het paasfeest (Lucas 2:41-52). In Averbode wordt die scène afgebeeld in de schaduw van een klassieke Griekse tempel (1952).

Janssens en Janssens bouwen een grot

We eindigen onze beeweg in Averbode met een blik op de grot van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes. Een vredige plek, die de inzet was van een bitsige concurrentiestrijd. Alfons Janssens heeft België volgebouwd met dit soort grotten. Hij was er dan ook gerust in dat de paters het werk aan hem zouden toevertrouwen.

Maar er kwam een kaper op de kust. Zijn neef en dorpsgenoot Victor Janssens, ook al een rotseerder, was in 1932 naar Lourdes gereisd om er eigenhandig de grot te gaan opmeten. Daar kon nonkel Fons niet tegenop. Tussen beide firma’s Janssens zou het nooit meer goedkomen.

Uitgeverij Averbode heeft nieuwe CEO

Het onderwijs digitaliseert en die trend bezorgt Uitgeverij Averbode stevige krampen. Het bedrijf speelde te traag in op die evolutie en moest in juni 2018 zes werknemers ontslaan. Ook CEO Benoit Dubois moest tegen einde 2018 opstappen.

De uitgeverij moet zich snel herprofileren en het werft daarvoor een ander profiel van mensen aan. Types die opgegroeid zijn met smartphones, tablets en hun weg vinden in de nieuwe media. De uitgeverij heeft ook een nieuwe CEO te pakken. Met Barbara Vangheluwe komt er een persoonlijkheid aan het hoofd met een pak ervaring in de marketing- en publiciteitssector. Vangheluwe werkte eerder in leidinggevende posities bij De Persgroep, Leo Burnett, Belgacom, Ogilvy & Mather en Young & Rubicam.

Norbertijnen verhuren kantoren

Ondernemers die op zoek zijn naar een unieke werkplek kunnen terecht in de bijgebouwen van de abdij van Averbode. De Norbertijnen plaatsen drie leegstaande kantoren op de vastgoedmarkt. Die zijn respectievelijk 260 m², 323 m² en 325 m² groot. De drie ruimtes kunnen afzonderlijk of in combinatie met mekaar gehuurd worden.

De kantoren worden verhuurd via de Antwerpse vastgoedbemiddelaar Hugo Ceusters. Dat is een van de grootste makelaars in Vlaanderen. De voorwaarden voor de verhuring zijn niet bekend.

 

Beleef Scherpenheuvel in meer dan 100 beelden

Er is heel wat te beleven in Scherpenheuvel-Zichem. De stad heeft een aantal opmerkelijke sites die misschien te weinig op een gecoördineerde manier in de belangstelling komen.

Met Beleef Scherpenheuvel wilde het stadsbestuur een paar van haar belangrijke toeristische attractiepolen gecombineerd in beeld brengen. Het evenement was ook bedoeld als opvolger van de Fietseling.

De abdij van Averbode, de basiliek van Scherpenheuvel, de Maagdentoren in Zichem en de site rond De Keyt in Messelbroek waren de ankerpunten. Vooral rond De Keyt was een opvallend animatiepakket uitgewerkt met onder meer een optreden van de Romeo’s. Een aantal handelaars hadden daar bedenkingen bij. Zij pleiten ervoor om een dergelijk aanbod te afficheren op een plaats waar de middenstand er kan op inhaken.

Wij waren er uiteraard bij en we maakten een massa foto’s. Je kan er hieronder een paar zien maar op onze eventpagina staan meer dan honderd beeldjes van Beleef Scherpenheuvel.

Vorige abt Averbode wordt Generaal-Abt van Norbertijnen

De verkiezingen voor een nieuwe abt in de abdij van Averbode leken in februari een wat verrassend resultaat op te leveren. Jos Wouters zag zijn ambt niet verlengd en Marc Fierens werd aangesteld als nieuwe abt. Insiders wisten echter dat Jos Wouters een hoge functie binnen de gemeenschap van de Norbertijnen zou krijgen.

Vorige abt Averbode wordt Generaal-Abt van Norbertijnen

Dat nieuws werd deze week concreet. De website van de Konferentie van Nederlandse Religieuzen meldt dat Jos Wouters dinsdag door het generaal kapittel verkozen is tot Generaal-Abt van de Norbertijnen. Dat gebeurde in abdij Rolduc in het Nederlandse Kerkrade. Jos Wouters volgt de afgetreden Generaal-Abt Thomas Händgratinger op. Die heeft de leeftijd bereikt waardoor hij zijn ambt volgens de constituties moet neerleggen. Zijn plaats in het Generalaat in Rome wordt dus ingenomen door de nieuwe Generaal-Abt Jos Wouters.

Straf abdijbier

Tijdens de bijeenkomst van de 120 mannelijke en vrouwelijke oversten van de norbertijnen werd ook een nieuw Berne-abdijbier voorgesteld, de Abt-generaal Quadrupel. Het is een speciaalbier van hoge gisting met speciale mouten die het bier een donkere kleur, een rijk en breed smaakpallet en een zeer verfijnde kruidige afdronk geven. Met 10,5% alcohol kan de nieuwe Generaal-Abt meteen stevig klinken op zijn aanstelling tot hoofd van zijn orde.

Norbertijnen bouwen slim geïntegreerd economisch model uit

Abdijen zijn van oudsher centra van spiritualiteit. De Norbertijnen in Averbode en Tongerlo hebben, naast die intellectuele bekommernis, altijd nagestreefd om zelfbedruipend te zijn. Ze bakten hun eigen brood, kweekten vis in hun eigen vijvers en teelden groenten in de kloostertuin. De abdijen hadden ook een flinke veestapel.

In Averbode verschoof die zelfbedruipendheid naar een meer industrieel gedreven model waarin de drukkerij en de uitgeverij centraal stonden. De digitalisering zette de winstgevendheid van drukkerijen echter stevig onder spanning. Dat leidde in 1996 tot de sluiting ervan. De paters vielen op dat moment terug op de inkomsten van de uitgeverij, de opbrengsten van het gastenverblijf, de organisatie van retraites en wat verhuring van gronden. Dat volstond echter niet om het gigantisch patrimonium te onderhouden en te voorzien in het levensonderhoud van de ongeveer zeventig paters van de gemeenschap. In feite is het ook een vals beeld van de werkelijkheid. De Norbertijnen van Averbode beschikken over een stevig eigen vermogen. De website Apache publiceerde in 2013 een screenshot van de jaarrekening waaruit blijkt dat het eigen vermogen 96,8 miljoen euro bedraagt. Een jaar eerder was dat 91,05 miljoen euro. De abdij wordt dus financieel op een intelligente en professionele manier geleid. Lees verder