Nog 68 oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne in Scherpenheuvel-Zichem

De oorlog in Oekraïne is ondertussen meer dan vier maanden aan de gang. Al die tijd werden onder meer ook in ons land grote groepen oorlogsvluchtelingen opgevangen. Over de manier waarop dat best gebeurd verschillen nogal wat mensen van mening en die strategie wordt ook regelmatig bijgesteld.

In Scherpenheuvel-Zichem speelde het Huis van Maria in de eerste paar weken een belangrijke rol bij de opvang. Van begin maart tot midden april verbleven daar 58 Oekraïners. Ondertussen zijn er daarvan 30 verhuisd naar een andere gemeente. Eén gezin van 8 personen is in het Huis van Maria gebleven en de 20 anderen verblijven op andere locaties in Scherpenheuvel-Zichem. Een tweede gezin van 8 personen wordt in de abdij van Averbode opgevangen.

De oproep vanuit het stadsbestuur om opvangplaatsen bij inwoners thuis te melden, leverde op 24 maart al 55 melders op die samen 176 opvangplaatsen konden bieden. Dat aanbod was divers. Van kamers bij mensen thuis tot eigenaars van een woning, een studio of een appartement die leeg stonden. Momenteel is dat aanbod gedaald. Er zijn nog 37 meldingen die 114 opvangplaatsen bieden. Een aantal mensen die zich in de eerste fase hebben aangemeld hebben hun opvangplaats ondertussen laten schrappen.

Momenteel worden in Scherpenheuvel-Zichem nog 68 Oekraïners opgevangen. Naast de twee grote families van telkens 8 personen verblijven er 12 personen in een opvanggezin en 40 in een private opvangplaats.

Duurzame opvang creëren

Vlaanderen gaat er van uit dat er 30.000 opvangplaatsen nodig zijn voor Oekraïners. Van elk lokaal bestuur in Vlaams-Brabant wordt verwacht dat ze 0,5 duurzame opvangplaatsen per 100 inwoners heeft. Duurzaam betekent dat een vluchteling er minstens 3 maanden kan blijven. Dat cijfer is enkel richtinggevend en niet afdwingbaar. Voor Scherpenheuvel-Zichem gaat het dan over 104 plaatsen. Momenteel zijn er daarvan 65 ingenomen.

Het stadsbestuur probeert momenteel om extra duurzame opvangplaatsen te creëren.

Ze volgen daarbij drie pistes.

  • Ze evalueren of bestaande particuliere opvangplaatsen die nu niet duurzaam zijn, kunnen verduurzaamd worden.
  • Ze proberen om extra opvang te creëren in plaatsen die beheerd worden door het lokale bestuur
  • Er loopt een onderzoek naar de geschiktheid van leegstaande panden.
Maatschappelijk werkers onder druk

Voor de maatschappelijk werkers van de sociale dienst van het OCMW creëert dit heel wat extra werk. De vluchtelingen worden intensief opgevolgd en begeleid maar ook meewerkende eigenaars en gastgezinnen  hebben vragen. De maatschappelijk werkers krijgen ondersteuning van vrijwilligers. Momenteel zijn er dat 16. Zij helpen met vervoer, tolken en een reeks praktische zaken.

Er zijn momenteel tien Oekraïense kinderen die lessen volgen in Scherpenheuvel-Zichem. Die zijn verspreid over 5 scholen.

Geef een reactie