Tag Archives: Zichem

Fanfare Averbode brengt muzikale roots van Nest Claes terug naar huis

Fanfare De Sint-Jansvrienden verkast naar het oude gemeentehuis in Averbode. Zaal Sint-Jan, waar de muziekvereniging decennialang haar stekje had, wordt afgebroken en maakt plaats voor sociale woningen. Bij het leeg maken van de kasten zijn verrassende zaken opgedoken.

Nest rammelde verder

De fanfare heeft een bijzonder boeiende en ook lange historie. Dat levert een karrevracht spulletjes op, vaak dingen die jarenlang niet meer zijn bekeken. Maar nu moet het dus want de kasten moeten leeg gemaakt worden. Bij dat leeg maken zijn een reeks verrassende spullen boven gekomen die met Nest Claes te maken hebben. Nest was ooit lid van de fanfare. Hij speelde trommel, al was dat niet van harte. Nest had een akkoord gemaakt met zijn broer die alto speelde. Ze zouden wisselen van instrument maar hun moeder hield dat tegen. En dus bleef Nest rammelen, zoals hij het zelf noemde.

Cultuurhistorische waarde

Het spreekt voor zich dat die spullen van Claes cultuurhistorische waarde hebben en dat ze dus bewaard moeten worden. Een paar kilometer verder staat het geboortehuis van Nest Claes. Het was dus niet zo moeilijk om een bestemming te vinden. Ondertussen is er een keurige glazen kast in de keuken bij Nest geplaatst en daar liggen best opmerkelijke zaken in. Een bord dat op kop van de fanfare werd meegedragen als ze uittrokken, de trommel van Nest Claes, een pop in de kledij van de majorreten die jaren hebben meegelopen en de eerste banier van de vereniging.

Hilde Laureys, chairman van de fanfare, pikt er echter een ander topstuk uit. Het eerste kasboek van de vereniging is ook nog opgedoken. In dat boek staan onder meer de afbetalingen die de muzikanten deden om hun instrument te betalen.

Met de trein naar Zichem

Volgende zaterdag trekt de muziekvereniging van Averbode naar het huis van Nest Claes. Ze doen dat niet te voet maar met een treintje. Sommige leden zijn al wat minder goed te been en dus kiezen ze voor veiligheid. Of er onderweg een deuntje gespeeld wordt weten we niet maar alleszins zal dat wel gebeuren bij hun aankomst. Het weerbericht ziet er bijzonder zonnig uit en dus trakteert het stadsbestuur met een drankje. Die van de fanfare uit Averbode, ze gaan dat verdiend hebben.

Verdachte van verkrachting tijdens carnaval in Zichem aangehouden

Het parket van Leuven meldt dat de onderzoeksrechter in Leuven op vrijdag 15 maart 2019 een 26-jarige man voorgeleid heeft, op verdenking van de verkrachting van een 55-jarige vrouw na de carnavalsfuif in Zichem  op 6 maart. Op woensdag 6 maart 2019 tussen 3.30 uur en 5 uur werd de 55-jarige verkracht langs de openbare weg in Ter Elzen in Zichem. De vrouw had kort daarvoor te voet de carnavalsfuif op de Markt in Zichem verlaten. Het slachtoffer maakte meteen melding van de feiten bij de politiemensen die toezicht hielden op het carnavalsgebeuren op de Markt. De politie van Demerdal-DSZ startte onmiddellijk een uitgebreid onderzoek, hoorde getuigen en bestudeerde camerabeelden. Na negen dagen kon de recherche een verdachte identificeren. Op donderdag 14 maart vorderde het parket de onderzoeksrechter die dezelfde dag een huiszoeking beval in de woning in Scherpenheuvel-Zichem waar de verdachte zou verblijven. De 26-jarige man werd tijdens de huiszoeking gearresteerd. Hij werd op vrijdag 15 maart 2019 verhoord door de politie en voorgeleid bij de onderzoeksrechter. De verdachte ontkent dat hij de vrouw zou verkracht hebben. De man werd aangehouden door de onderzoeksrechter en verschijnt dinsdag voor de raadkamer.

Verkrachtingszaak tijdens carnaval in Zichem

Een inwoner uit Zichem die nauw betrokken is bij het carnavalsleven informeerde onze redactie deze middag dat niet enkel in Aalst een verkrachtingszaak zou gebeurd zijn tijdens carnaval. Ook in Zichem werd een vrouw aangerand. De feiten zouden zich voorgedaan hebben op dinsdagnacht tussen 2 en 3 uur in de buurt van Ter Elzen. Het gaat over een vrouw die vroeger in Zichem woonde maar nu verhuisd is naar een gemeente in de ruimere regio rond Scherpenheuvel-Zichem.

Parket uiterst discreet

Korpschef van zone Demerdal DSZ Jan Vanhauwere verwijst voor meer informatie naar de persdienst van het parket van Leuven. Daar wil men voorlopig, allicht omwille van de sereniteit en het delicate karakter van de zaak, momenteel geen verdere commentaar geven. Volgens onze informant zou de gerechtelijke politie al meermaals ter plaatse gekomen zijn. Er zou onder meer informatie ingewonnen zijn in verschillende café’s in Zichem.

Nog volgens onze informant was de vrouw zwaar gekwetst maar dat wordt dan weer tegengesproken door ROB. De zender meent te weten dat de vrouw zelf aangifte heeft gedaan van de feiten.
Onze informant beweerde verder dat de dader mogelijk van Oosteuropese origine zou zijn.

Opmerking: de afbeelding bij het artikel heeft geen enkel verband met de inhoud en is louter geselecteerd omwille van het onherkenbare karakter

Foto | Impressionante oefening van para’s bewijst meerwaarde van Special Operations Regiment

De 22ste compagnie van het 3de bataljon paracommando uit Tielen, pakte dinsdag uit met een impressionante evacuatieoefening rond de Maagdentoren in Zichem. Ze kregen daarbij de steun van 2 Agusta gevechtshelicopters en 2 NH90 heli’s en van de 6de groep communicatie- en informatiesystemen.

Het scenario

De toren was dinsdagochtend bezet door rebellen die ook een gijzelaar hadden. Rond de toren zaten drie teams verkenners. Zij brachten de positie van de rebellen in kaart en ze liquideerden de wachtposten rond de toren. Dat gebeurde zo goed als onzichtbaar.

Om 18.10 uur ’s avonds startte de bevrijding. Twee NH90 helicopters zorgden voor de aanvoer van de troepen. Een heli landde op het veldje in de buurt van de toren, de tweede ging in zogenaamde taperingpositie achter de bomen hangen waardoor de para’s met fast ropes konden afdalen uit de helicopter. De twee Agusta’s bleven ondertussen rond de toren cirkelen en zorgden op die manier voor dekking. De grondtroepen vielen de toren aan en drongen binnen om de gijzelaar te bevrijden. Die werd uiteindelijk ook afgevoerd en opgepikt door een van de Agusta’s. Daarna trokken de troepen zich terug. De twee NH90’s bleven gedurende de bevrijding op de achtergrond maar kwamen opnieuw aanvliegen om de para’s op te pikken.

SOR vervangt light brigade en geeft para’s opnieuw een toekomst

Het was lang geleden dat een gelijkaardige oefening, waarbij de para’s brede steun kregen van de luchtmacht, kon plaats vinden. Dat heeft allicht te maken met de oprichting van het Special Operations Regiment (SOR). Het vroegere regiment para-commando werd in 2011 onderdeel van de zogenaamde light brigade. In de visie van de toenmalige minister van Defensie De Crem had het regiment paracommondo nauwelijks een toekomst. De light brigade was een verzameling van verschillende disciplines waar de para’s zeker niet het speerpunt waren. De nieuwe legercomponent werd op dat moment ook geleid door een niet-paracommando. De situatie keerde echter toen kolonel en paracommando Vincent Descheemaeker aan het hoofd kwam van de light brigade. Hij was eerder bevelvoeder van het 1ste para in Diest en van het 3de para in Tielen. De Scheemaeker is een uiterst aimabel man met een duidelijke visie op de meerwaarde die het regiment paracommando kan hebben in de moderne hoogtechnologische oorlogsvoering. Die visie komt duidelijk tot uiting in de werking van het SOR, de nieuwe eenheid die de light brigade sinds vorig jaar vervangt en geleid wordt door Vincent Descheemaeker. De Special Forces en de Pathfinders zijn in die structuur het speerpunt van uiterst gespecialiseerde operaties. Zij worden breder ondersteund door de paracommando’s die op hun beurt hoogtechnologische steun krijgen van de 6de Groep Communicatie-en Informatiesystemen (CIS). Het hoofdkwartier van de SOR werd opnieuw verplaatst naar het opleidingscentrum voor commando’s in Marche-Les-Dames wat op zich al een belangrijke symboolwaarde heeft. Het SOR werkt internationaal ook nauw samen met Nederland en Denemarken waardoor het efficiënter kan georganiseerd worden.

Operatie Valiant Phoenix bewijst meerwaarde SOR

Snel ingrijpen in een delicate internationale context is de basis van het SOR en de para’s krijgen in die rol hun eigenheid weer terug. Ondertussen is duidelijk dat de eenheid uitstekend werk levert. Dat bleek onder meer deze maand uit de presentatie van generaal-majoor paracommando Johan Peeters, de onderstafchef Operaties en Training en luitenant-kolonel Etienne Schmitz, commandant van de Special Forces Group. Zij gingen dieper in op de operatie Valiant Phoenix waarbij de Special Forces al vier jaar lang nauw betrokken zijn in de strijd tegen Daesh in Irak.

Derde bataljon para bezet de Maagdentoren

In de zestiende eeuw gingen de Spanjaarden stevig te keer in de omgeving van de Maagdentoren in Zichem. Volgende maandag 25 en dinsdag 26 februari doet de 22ste compagnie van het derde bataljon para uit Tielen dat nog eens losjes over. Al zal er uiteraard geen bloed vloeien (hopen we toch) en zullen de zwaarden en hakbijlen vervangen zijn door uiterst modern wapentuig.

Op maandag 25 februari installeert het derde para een observatiepost in de toren. Dat maakt deel uit van een militaire oefening. Op dinsdag 26 februari wordt de toren aangevallen. Bij die aanval worden ook helikopters ingezet. Een helikopter zal landen aan de Hemmekens , de tweede landt aan de Keyt in Messelbroek.

Tijdens de bezetting door de para’s mogen bezoekers de toren niet betreden. Er worden borden geplaatst in de omgeving van de toren en de militairen zullen de passanten zelf ook attent maken op het verbod om de toren tijdens die twee dagen te betreden.  

Special Operations Regiment

Het derde para maakt sinds vorig jaar, samen met het 2de Bataljon Commando’s, het opleidingscentrum in Schaffen en de Special Forces Group, deel uit van het Special Operations Regiment (SOR). Ook de 6de Groep Communicatie- en Informatiesystemen (6 Gp CIS) worden in het nieuwe regiment geïntegreerd voor de communicatie-ondersteuning. Kolonel Vincent Descheemaeker is de bevelhebber van het regiment. Hij was ook bevelhebber van het eerste para in Diest toen dat bataljon werd opgeheven. Kolonel Descheemaeker werd op dat moment bevelhebber van het derde para in Tielen. In 2017 kondigde hij tijdens de receptie van KTSA aan dat hij de SOR zou gaan leiden.

Gevoelige acties

Speciale operaties zijn militaire activiteiten die uitgevoerd worden door speciaal georganiseerde en uitgeruste eenheden. Ze maken gebruik van bijzondere tactieken, technieken en inzetmethodes om gevoelige acties uit te voeren, zoals het vergaren van informatie, aansturen van precisiebombardementen of het bevrijden van gijzelaars in het buitenland.

Restauratie kerk Zichem wordt financieel debacle

De restauratie van de Sint-Eustachiuskerk in Zichem dreigt een financieel debacle te worden voor het stadsbestuur van Scherpenheuvel-Zichem. De eerste fase van die operatie is door een expert begroot op 5,2 miljoen euro. Drie miljoen komt van het Vlaams gewest maar de stad moet zelf 2,2 miljoen opleggen. Die fase houdt echter enkel de consolidatie, instandhoudings- en beveiligingswerken in. De restauratie zelf moet daarna nog starten en wordt begroot op 8 tot 10 miljoen euro.

Subsidie daalt van 80% naar 60%

In principe worden die werken voor 80% gesubsidieerd door het Vlaams Gewest maar daar is momenteel geen enkele zekerheid over. Het dossier moet eerst nog door de administratie goedgekeurd worden. Bovendien daalt die subsidie vanaf 2019 naar 60%. Die daling komt er omdat er veel dossiers ingediend worden en Vlaanderen wil het beschikbare budget spreiden over meer aanvragen.

Om alsnog voor 80% subsidie in aanmerking te komen en dus de daling naar een tussenkomst van 60% te vermijden moest het dossier ingediend worden voor einde december 2018. Dat is ook gebeurd. Het stadsbestuur besliste vorig jaar om de kerkfabriek te begeleiden bij de afhandeling van het dossier omdat het over een erg complexe materie gaat.

Kerk wordt eventueel volledig afgesloten

Burgemeester Manu Claes liet echter verstaan dat zelfs met een subsidie van 80% het dossier financieel onhaalbaar is voor de stad. Er volgt deze maand nog een overleg met het kabinet om te bekijken welke andere mogelijkheden er zijn om de restauratie financieel mogelijk te maken.

Ondertussen is de toestand van de kerk blijkbaar ernstiger dan gedacht. Er zijn een aantal delen van het gebouw afgesloten voor het publiek en daardoor kunnen de erediensten voorlopig plaats vinden. Na de winter volgt er echter een nieuwe evaluatie. Burgemeester Claes sloot donderdag niet uit dat de kerk eventueel helemaal moet gesloten worden.

Scenario van Maagdentoren vermijden

In Zichem werd eerder gefluisterd dat het bestuur van plan was om de kerk te laten verkommeren. Dat werd zowel door de partijen van de meerderheid als de oppositie formeel tegengesproken, al weet voorlopig niemand waar het geld dan moet vandaan komen. Raadslid Joris De Vriendt (Vlaams Belang) noemde de kerk zelfs van internationaal belang. Hij pleitte ervoor om de ganse regio te mobiliseren voor de redding ervan. De Vriendt maakte een vergelijking met de ingevallen Maagdentoren en riep op om die afgang een tweede keer te vermijden.

Kerk vol kunstschatten

De Sint-Eustachiuskerk dateert uit 1385 en bulkt van de verborgen pareltjes. De kerk heeft onder meer het oudste glasraam in België dat nog effectief in een gebouw staat. Dat wordt momenteel beschermd met kippengaas om de rondfladderende duiven af te houden. Het meest waardevolle werk in de kerk is allicht de zestiende-eeuwse triptiek ‘Taferelen uit het leven van Eustachius’ van Jan De Oude.

Confettiverbod teruggeroepen, herdenking Steve De Blick in Schoonderbuken

Het was even schrikken voor de ploeg van carnavalsvereniging De Bezembinders in Schoonderbuken. Vorige maandag kregen ze een bericht van het stadsbestuur waarin duidelijk vermeld stond dat er vanaf dit jaar geen confetti meer was toegelaten. In Scherpenheuvel hebben de organisatoren in 2013 zelf het initiatief genomen om de confetti te verbannen maar in Schoonderbuken, op de Keiberg en in Zichem gaan de felgekleurde papierflidders nog met kilo’s over de hoofden van de toeschouwers heen.

Carnavalsmens bij uitstek Tom Staels kon de maatregel vooral niet pruimen omdat De Bezembinders al meer dan honderd kilo confetti hadden aangekocht. Ook veel deelnemende groepen hadden hun voorraadje al binnengebunkerd. Hij postte het bericht van de stad op Facebook en zette er zijn argumenten bij. Ook de organisatoren van de stoet in Zichem postten een bericht over een confettiloze stoet. Zij hebben de laatste jaren het gebruik van confetti zelf al sterk ingeperkt.

Confettiverbod teruggeroepen

De berichten op Facebook leidden tot een waterval van sterk uiteenlopende reacties. Sommige mensen hebben begrip voor de maatregel omdat confetti nu eenmaal sterk vervuilend is. Anderen vinden dan weer dat het papieren goedje bij de charme van carnaval hoort. Burgemeester Manu Claes reageerde ook onder de update van Tom Staels. Hij schreef dat het niet de bedoeling was om de confetti meteen te verbieden en kondigde overleg met de carnavalsverenigingen aan. Ondertussen haalde Tom Staels zijn bericht weer weg. “Ik heb mijn punt gemaakt en ik heb vandaag een e-mail gekregen waarin ons bevestigd wordt dat we dit jaar nog confetti mogen toelaten”, zegt hij.

Herdenking Steve De Blick

Het is alleszins een erg bewogen jaar voor cv De Bezembinders. Einde december 2018 overleed voorzitter, drijvende kracht en lokaaluitbater Steve De Blick. Ondertussen nam de vrouw van Steve zijn rol over. “We hebben echt wel alles uit de kast moeten halen maar we geraken wel rond”, zegt Tom Staels. De Bezembinders zullen op de dag van de stoet een herdenkingsmoment inbouwen voor de man die het evenement op een paar jaar tijd hielp uitbouwen tot een van de grootste stoeten van de regio. “Hoe die herdenking er precies gaat uitzien weten we nog niet”, zegt Tom Staels.

Tielebuis beperkt zelf gebruik van confetti

In Diest mag confetti voorlopig nog wel maar de raad van Elf gaat de deelnemende groepen vragen om het gebruik ervan te beperken. Bij Tielebuis proberen ze om, naast de praalstoet, ook het straatcarnaval weer extra leven in te blazen. Een van de opties is dat de cafébazen gezamenlijk de Hallezaal uitbaten tijdens de zotte nacht van Diest. Het bestuur van de carnavalsvereniging overlegt momenteel met de Horecabazen.

Een overzicht van alle carnavalstoeten in de regio:

 • Keiberg: zaterdag 02.03.2019
 • Tienen: zaterdag 02.03.2019
 • Zichem: zondag 03.03.2019
 • Schoonderbuken: zondag 10 maart
 • Leuven: zaterdag 16.03.2019
 • Zoutleeuw: zondag 17.03.2019
 • Scherpenheuvel: zondag 24 maart
 • Lichtstoet in Aarschot: zaterdag 30.03.2019 – 18.30 uur
 • Diest: zondag 07.04.2019

Nieuwjaar zingen vooral in Testelt populair

In Scherpenheuvel trekken de kinderen pas op Driekoningen zingend door de straten maar in alle andere deelgemeenten gebeurt dat al op 31 december. Deze oude traditie wint de laatste jaren sterk aan populariteit en dat heeft veel te maken met de initiatieven van buurtcomité’s, jeugdverenigingen maar soms ook gewoon inwoners die op een aantal plaatsen korte drankjes en chocomelk schenken. Foute kersttruien en vrolijk gepimpte hoofddeksels waren daarbij geen taboe.

Op de Keiberg was de gepimpte caravan van Lars “Tuzq” Van Cauwenbergh de verzamelplaats voor de leden van KWB. Er was warme choco voor de kinderen maar ook de huisgemaakte Limoncello mocht niet ontbreken. In deze deelgemeente groeit het aantal zangertjes opvallend.

In Testelt zetten ze de traditie van Halloween verder. Op verschillende plaatsen in de deelgemeente stonden drankenstandjes en ook hier trokken opvallend veel kinderen van huis tot huis. De dorpsgemeenschap van Testelt neemt bij zulke gelegenheden steeds meer het initiatief en ze hebben in Testelt ondertussen een knappe reputatie opgebouwd. De jeugdband van de fanfare zorgde voor extra animatie. Zij speelden een kort deuntje aan ieder huis.

In Averbode houden de scouts de traditie van hun jenevertent in ere. Dat doen ze al jaren op het plein tegenover de bibliotheek. Ook het buurtcomité aan de Putterslamp haalde de flessen korte drank weer boven.

In Zichem bouwen de carnavalsverenigingen al jarenlang een drankenstand op in de kiosk op de Markt. Ze kapten echter dit jaar onverwacht met die traditie. De kiosk bleef leeg. Wel opvallend was de wandelbus van Kinderopvang De Vlindertjes. Zaakvoerster Daisy Neven maakt iedere dag met haar opvangkindjes een wandeling door de omgeving. De kleinsten mogen mee hobbelen in een gigakinderwagen in de vorm van een bus. Vorige maandag trok de ganse bende met de bus door de straten van Zichem om nieuwjaar te zingen. Of hoe een oude traditie levend gehouden wordt door ze creatief in te passen in de zorg voor de toekomstige generaties.

Situatie kerk Zichem bijzonder ernstig – dringende instandhouding onvermijdelijk

Zichem staat sinds vorig weekend in rep en roer. Niet alleen omdat de kerstmarkt voor het tweede jaar op rij last had van het barre weer. Maar vooral omdat er geruchten waren dat men de historisch belangrijke Sint-Eustachiuskerk zou laten verworden tot een ruïne. De kosten om het gebouw te herstellen zouden te zwaar wegen. Bovendien was er bij het kerkbestuur wat wrevel over de overname van de coördinatie van het dossier door het stadsbestuur.

Instandhouding wettelijk verplicht

Het idee om de kerk te laten verworden tot ruïne werd blijkbaar effectief geopperd. Dat blijkt uit een persmededeling die het stadsbestuur vandaag uitstuurt. Daarin wordt de piste effectief genoemd maar meteen ook tegengesproken. “De kerkfabriek is wettelijk verplicht de beschermde Sint-Eustachiuskerk in goede staat te behouden door de nodige instandhoudings-, beveiligings-, herstellings- en onderhoudswerken uit te voeren. De kerk tot een ruïne laten vervallen – een idee ingegeven door de vergevorderde staat van verwering van de ijzerzandsteen – is dus geenszins een optie”, zo staat er. 

Gevaar voor de veiligheid

De vraag is echter of die instandhouding ook effectief technisch en financieel mogelijk is. De kerk is in bijzonder slechte staat en die verslechtert snel. Het gevaar voor de openbare veiligheid, de precaire stabiliteit van de kerk en het mogelijk groot verlies van erfgoedwaarden is dermate zorgwekkend, dat op korte termijn beveiligings- en consolidatiewerken moeten uitgevoerd worden. Mensen die in de onmiddellijke omgeving van de kerk wonen vertellen ons dat ze bijna dagelijks steenpuin vonden rond hun woning. Ondertussen werden bakken tegen de kerkmuur geplaatst om dat puin op te vangen. De kerk heeft het oudste gebrandschilderde glas-in-loodraam van België (anno 1398) maar ook het kerkmeubilair, het pleisterwerk en een aantal schilderijen zijn van uitzonderlijke waarde.

Vermindering van subsidie 

Vorige maandag werd het dossier voor de subsidiëring van de instandhoudingswerken getekend en ondertussen is het ook doorgestuurd naar het kabinet van Vlaams minister van Erfgoed Geert Bourgeois. (N-VA). De urgentie heeft alles te maken met de aangekondigde vermindering van de subsidiëring voor instandhouding van cultureel erfgoed van 80% nu, naar 60% later. Het dossier om de toestand van de kerk te beveiligen zou al over 3 miljoen gaan. Pas daarna kan de eigenlijke restauratie starten. De eerste officiële ramingen voor de volgende fases bedragen 8 miljoen euro maar dat kan nog veel hoger oplopen. 

Zware financiële dobber

Bij het kerkcomité beseft men dat het voor het stadsbestuur een zware dobber zal worden om haar aandeel van die restauratie te voorzien in de toch al krappe financiële omstandigheden. Het schepencollege heeft weliswaar een overleg aangevraagd  bij bevoegd minister Geert Bougeois om de mogelijkheden voor bijkomende  financiering vanuit Vlaanderen te bekijken maar het is zeer de vraag of dat wat kan opleveren. Ondertussen wil het comité ook andere pistes bekijken. Onder meer crowdfunding zou een optie zijn. Die alternatieven veronderstellen ook dat de kerk, naast een gebruik voor de erediensten, een alternatieve bestemming zou krijgen. Ecologische kinderopvang onmiddellijk vol geboekt

De toestand van de planeet is zorgwekkend. Volgens Serge DeGheldere, voorzitter van de Klimaatzaak en oprichter van Futureproofed, een bedrijf dat ondernemingen en overheden op weg helpt naar een ecologische duurzame samenleving, hebben we nog 12 jaar om de trend te keren. Daarna is het te laat om de situatie positief om te draaien. Dat stelde hij deze week tijdens een interview op VRT.

In Zichem is Rebecca Lhst alvast goed bezig. In januari start zij met een kinderopvang die volledig op ecologisch principes is georganiseerd. Twee jaar geleden kocht ze samen met haar man een voldoende groothuis in Zichem. “We hebben dit pand doelbewust gekozen omdat het perfect geschikt is voor de plannen die we toen al hadden”, zegt Rebecca.

Herbruikbaar is fancy en vermijdt chemische rommel op gevoelige plekken

De zaakvoerster van kinderopvang Pippo stimuleert de ouders om herbruikbare luiers  en schoonveegdoekjes te gebruiken, maar niemand is verplicht om dat te doen. “Herbruikbaar wordt vaak nog geassocieerd met lompe doeken en spelden om ze vast te maken”, zegt Rebecca. “Dat materiaal is echter compleet achterhaald. De moderne herbruikbare luiers zien er fancy uit en ze zijn makkelijk aan en uit te doen met een knijpersysteem. Als we de voordelen ervan uitleggen zijn ouders vaak geneigd om die switch te maken. Ook al omdat ze inzien dat er een hoop chemische rommel zit in de wegwerpdoekjes en dat komt uiteindelijk op de gevoeligste plaatsen van de kindjes terecht.” 

Rebecca gebruikt zelf herbruikbare schoonveegdoekjes van Cheeky Wipes. Dat systeem is erg hygiënisch uitgedacht. Elke kit bestaat uit twee dozen, eentje voor propere en eentje voor vuile doekjes. In de doos met proper materiaal gaat een halve liter water en een paar druppeltjes etherische olie. De gebruikte doekjes gaan in het andere doosje en ook dat is gevuld met water en olie. Dat zorgt er voor dat de vlekken niet indrogen en de mengeling werkt ook anti-bacterieel.  In de kit zit een wasnetje dat je in deze doos kan bevestigen, zo moet je de bevuilde doekjes niet meer aanraken en kunnen ze met het netje in je wasmachine.

Herbruikbaar is tweemaal besparen

De doekjes van Cheeky Wipes zijn gemaakt van bamboe of van katoen. Ze hebben een  hoge levensduur en dat zorgt ervoor dat deze manier van werken al snel goedkoper is dan wegwerpmateriaal. Wegwerppampers en dito doekjes zijn duur maar ze zorgen ook voor een gigantische afvalproductie. Afval is echter ook duur. Je bespaart dus op de aankoop maar ook op de verwerking van het afval. 

Verantwoord speelgoed

Het speelgoed in de kinderopvang is grotendeels in hout of andere ecologische materialen. Hier en daar rijdt er een platsic speelgoedauto tusssen de houten soortgenoten maar dat moet kunnen. Rebecca is op dat vlak niet strikt principieel. Ze probeert ook de creativiteit van de kinderen te stimuleren. De poppenkast bijvoorbeeld, heeft ze zelf gemaakt met overschotjes van karton. 

Biologische voeding uit eigen tuin

De maaltijden van de kinderen worden bereid met biologische producten en op donderdag is het veggie-dag. “We hebben een eigen tuin waar we groenten en fruit aanplanten”, zegt Rebecca. “We trekken ook met de kinderen de tuin in zodat ze kunnen ervaren waar al dat lekkers vandaan komt.  Veel kinderen hebben de band met de natuur verloren en daar proberen we hier iets aan te doen.”

Omgang met dieren stimuleren

Rebecca heeft zelf vier kinderen, een konijn (Vlaamse Reus) en twee honden. Zelfs de dieren worden betrokken bij de opvang. “De band tussen een kind en een dier is bijzonder waardevol”, zegt Rebecca. “Onze huisdieren zijn kinderen gewoon. We hebben er zelf vier. Ze zullen dus nooit onverwacht reageren.”

Borstvoedingsexpert

De zaakvoerster van kinderopvang Pippo is een fervente voorstander van borstvoeding. Haar eigen kinderen zijn alle vier  grootgebracht met moedermelk en ze heeft een pak ervaring en knowhow over dat onderwerp. Die deelt ze graag met jonge ouders. “Vooral de bewaring van moedermelk is voor veel mensen een probleem”, zegt ze. “Maar ook meer algemene vragen over dat thema zijn welkom.”

Kinderopvang Pippo is gelegen in de Oranjestraat 46 in Zichem. De opvang start vanaf januari 2019 maar op 22 december kunnen mensen die belangstelling hebben al eens komen kijken. Ouders die gecharmeerd zijn door het concept moeten wel op de wachtlijst. Rebecca beperkt het aantal kinderen bewust tot vijf, ook al heeft ze toelating om er meer op te vangen. En die vijf zijn ondertussen ook al geboekt.

Stimulans van de overheid

Dat een kinderopvang zoals die van Rebecca een goede zaak is voor het milieu lijkt evident. Pampers en schoonveegdoekjes zorgen voor een stevige berg afval. In veel steden en gemeenten bestaan gunstmaatregelen om mensen met een incontinentieproblematiek te ondersteunen. Dat is een sociaal zeer verantwoorde maatregel maar hij is ook milieubelastend. De nieuwe bestuurders van onze lokale gemeenschappen zouden misschien ook eens kunnen overwegen om de aankoop van herbruikbare luiers en schoonveeg materiaal voor kinderen te ondersteunen. De aankoop van een bassisset kost ongeveer 250 euro. Met een extra premie of subsidie zullen allicht meer mensen de overstap naar ecologisch verantwoord materiaal willen en/of kunnen zetten. 

Bloemenzaak Amphora installeert bloemenautomaat in Zichem

Online shoppen maakt het voor de consument mogelijk om 24/24 en 7/7 te vinden wat hij nodig heeft. Dat is een uitdaging voor lokale ondernemers. Met voldoende creativiteit en de inzet van technologie zijn er echter nog aantrekkelijke mogelijkheden.

Opmerkelijk stukje technologie 

De levering bij de consument blijft een van de belangrijke aandachtspunten bij online shopping. Zeker voor gevoelige producten zoals bloemen is dat een breinbreker. Bloemenzaak Amphora aan de Martelarenstraat in Aarschot maakt van dat probleem een opportuniteit. Zaakvoerster Ingeborg Augustus installeerde een bloemenautomaat aan Weg Messelbroek in Zichem. Dat toestel kreeg een opmerkelijk stukje technologie ingebouwd. De temperatuur schommelt altijd tussen 11 graden en 15 graden. De kast is opgedeeld in twaalf vakken. Klanten kiezen het boeket dat men wenst, afrekenen kan met een betaalkaart en daarna opent de lade die je gekozen hebt. Na elk verkocht boeket krijgt zaakvoerster Ingeborg Augustus een sms. De boeketten worden regelmatig vervangen zodat klanten altijd verse bloemen mee naar huis nemen. De prijzen zijn dezelfde als in de winkel. 

Leerlingen in Zichem huldigen gesneuvelden van Wereldoorlog I

Fotografie | Wim Vanhelmont

We publiceerden eerder al artikels over de herdenkingen voor 100 jaar wapenstilstand in Testelt en Messelbroek. Maar ook in Zichem en op Keiberg organiseerden de leerlingen van de gemeentescholen zo’n evenement. Het concept was vergelijkbaar. In iedere deelgemeente staat een monument dat herinnert aan de dood van de plaatselijke oudstrijders. Daar werden bloemenkransen neergelegd en teksten voorgedragen.

In de buurt van die monumenten staat vaak ook een nieuwe herdenkingsplaat naar aanleiding van de viering van een eeuw wapensilstand. Die borden tonen uitvergrote foto’s die symbool staan voor het einde van de oorlog en de wederopbouw. De oorlog was dan wel officieel gedaan, de tijd om te feesten was nog niet aangebroken. De foto’s tonen de periode van de wederopbouw na 1918. Deze unieke beelden brengen de voorbijganger 100 jaar terug in de tijd. Ze geven inzicht in  de oprichting van oorlogsmonumenten, vredesstoeten, de weggevoerden…

Er staan foto’s in het centrum van Zichem, Okselaar, Keiberg, Messelbroek, Testelt, Schoonderbuken, Scherpenheuvel, aan Huize Ernest Claes in Zichem en aan de bibliotheek in Averbode.

De gratis brochure met meer uitleg over de foto’s is verkrijgbaar bij de dienst toerisme, Basilieklaan 16, Scherpenheuvel.

Hondenclub De Gouden Jachthoorn houdt traditie van dierenwijding in ere

Fotografie | Wim Vanhelmont – Hedwig Neesen

De Sint-Eustachiuskerk van Zichem krijgt op de eerste zondag van november niet alleen gelovige parochianen over de vloer. Hondenclub De Gouden Jachthoorn organiseert dan de huisdierenwijding. Nogal wat hondenbaasjes brengen hun viervoeter mee naar de kerk maar er waren ook een paar poezen en zelfs een konijntje in de kerk aanwezig. Alle beestjes worden na de viering door de priester gewijd. Gelovigen krijgen ook een stukje gewijd brood mee naar huis.

De viering krijgt ieder jaar extra sfeer door een gezelschap van Duitse klaroenblazers.

Drugslabo’s dumpen opnieuw chemische troep

Het Hageland kampt al jaren met een stevig aantal druggebruikers maar ook de productie van drugs is een serieuze plaag in onze regio. Midden oktober vonden politiemensen van zonde Demerdal in Deurne een sluikstort met materiaal van een drugslabo. Nu zijn er ook vaten met chemisch materiaal gevonden in Zichem en in Webbekom.

De website van Radio 2 meldt dat er op Hoornblaas in Zichem negen gedumpte vaten met sporen van chemisch afval zijn gevonden. Ook in Webbekom zijn een aantal vaten gevonden. Volgens burgemeester Manu Claes (CD&V) zijn de vaten zo goed als leeg. De vonst wordt gelinkt aan een drugslabo.

Op 19 oktober vonden agenten van politiezone Demerdal aan de Winterbeek in Deurne-Diest ook al een sluikstort met ruim duizend kunsstoffen bloembakken, isolatiemateriaal en filterdoeken die naar cannabis roken. Het materiaal was bijna zeker afkomstig van een drugslabo.

Industrieel labo in Geetbets

Op woensdag 3 oktober ontmantelde de politie van zone Hageland een cannabisplantage in een woning aan de Grote Steenweg in Geetbets. De politie was de plantage al enige tijd op het spoor. Het parket deed een gerechtelijk onderzoek en de onderzoeksrechter beval een huiszoeking in de woning met aanpalende opslagplaats en kebabzaak. In deze opslagplaats werden een grote hoeveelheid cannabisplanten gevonden. De politie arresteerde één verdachte, een man van 44 jaar uit Overpelt die zich wilde laten domiciliëren in de woning in Geetbets. De man werd voorgeleid en aangehouden door de onderzoeksrechter.

Religieuze plechtigheden en dierenwijdingen in de regio

In de maand november zijn er heel wat belangrijke religieuze plechtigheden in de regio. De begankenis in Diest en de kaarskensprocessie in Scherpenheuvel zijn de bekendste maar er zijn ook nog een reeks speciale misvieringen en dierenwijdingen.

Wij hebben ze allemaal samengevat op de pagina Hola Processie.

Alleheiligenkapel  centraal in vieringen

Op woensdag 31 oktober trekt in Diest de begankenis van de Sint-Sulpitiuskerk naar de Allerheiligenkapel. De processie start met een misviering om 18 uur in de Sint-Sulpitiuskerk. Daarin gaat monseigneur Koen Vanhoutte, de nieuwe hulpbisschop van Vlaams-Brabant voor. De processie begint met de zegening van de Demer. Het Italiaanse gezin van de Johannes XXIII-gemeenschap draagt het icoon van paus Johannes XXIII mee. Na de viering is er soep en jenevershotjes.

Op donderdag 1 november kunnen de bezoekers ex-voto’s offeren in de kapel. Er zijn vieringen om 7.30 uur en om 9 uur.

Ook op zaterdag 3 november is het druk in de Alleheiligenkapel. Om 9 uur is er broodwijding rond Sint-Hubertus, om 15 uur is er een dierenwijding en om 20 uur brengt het Sulpitiuskwartet een ode aan Filips-Willem.

Op zondag 4 november om 15 uur trekt de kaarskensprocessie in Scherpenheuvel de aandacht. Ook hier zal monseigneur Koen Vanhoutte voorgaan. De processie krijgt dit jaar een ander concept mee.

Dierenwijdingen

De dierenwijdingen in onze regio staan bol van volkse symboliek en net daarom zijn ze vaak erg mooi maar te onbekend. Op zaterdag 3 november zegent deken Felix Van Meerbergen om 15 uur de dieren in en rond de Allerheiligenkapel. Op zondag 4 november is er een zeer knap omkaderde dierenwijding in Zichem. Tijdens de misviering van 10.30 uur zijn de leden van hondenclub De Gouden Jachthoorn aanwezig met hun dieren. Maar ook alle andere inwoners zijn welkom. Het maakt niet uit dat er af en toe eentje blaft. De viering wordt muzikaal omkaderd door een vereniging van klaroenblazers uit Duitsland. Na de viering zegent de pastoor alle beestjes en hun baasjes buiten aan de kerk  Deelnemers kunnen ook een gewijd stuk brood meenemen.

Op zondag 11 november om 11 uur worden de dieren gezegend op Ter Hoeve in Testelt. Die zegening is best spectaculair omdat er ook een aantal paarden aanwezig zijn. De zegening bestaat al dertig jaar. Na de plechtigheid is er soep met boterhammen.

Noveenmissen in de Allerheiligenkapel

Liefhebbers van gezongen missen kunnen de volgende dagen terecht in de Allerheiligenkapel. Van vrijdag 2 november tot en met donderdag 8 november is er iedere dag om 9 uur een noveenmis. Op zondag 4 november wordt die viering opgeluisterd door het Barbarakoor, op dinsdag 6 november is het Catharinakoor aan de beurt en op donderdag 8 november begeleidt het koor “Ma Cantare” de noveenmis.

Griezelen deed je zaterdag in en onder den toren

Halloween leeft in de regio. KWB Zichem hield het creatief met een workshop pompoenen versieren. Annelies Ooms bezorgde ondanks een stevige regenbui Testelt een avond vol griezels, pruttelende pompoensoep en knapversierde gevels.

In Zichem pakten de leden van het Maagdentorencomité hun  donjon in met spinnenrag en smeuig spokenbloed. De heks vloog met haar bezem over het terrein en de menopoezen dansten zich in hun griezeligste trance.

De geesten nemen nu een paar snipperdagen maar woensdag gaan ze er weer volop tegenaan. In de bib van Averbode is er een knutselnamiddag met heksendrankjes en dito hapjes. ’s Avonds kunnen liefhebbers van Halloweentochten door de velden van Schoonderbuken gaan dwalen en de jeugd kan gaan freaken tijdens de Halloweenparty in jeugdhuis ’t Boemelke.


Je kan hier een paar foto’s van Griezelen onder den toren bekijken maar surf zeker even naar Hola Halloween. Daar staan honderden foto’s van halloween in het Hageland. 


Interview Leo Lemmens |Griezelen onder den toren

De Halloweenfeesten startten gisteren in Testelt en in Averbode. Daar vielen bakken regen uit de lucht maar toch drukte al dat water het plezier niet echt. We publiceren de foto’s van Testelt later vandaag maar vanavond kan je al opnieuw gaan griezelen. Het Maagdentorencomité heeft de heks al in het zwerk van de Maagdentoren gehesen, de heksensoep staat te pruttelen en de bezems voor de heksendans zijn ingesmeerd met smeuig bloed.

Voorzitter van het comité Leo Lemmens vertelt er in het filmpje alles over.

Halloween_Maagdentoren

Later volgende week kan je ook nog gaan grzielen in de bib van Averbode, jeugdhuis ’t Boemelke, in de velden van Schoonderbuken en bij de Cinne in ’t Stamineeke.

BoemelkeHalloween_SchunnebroekHalloween in de bibcropped-hell-o-wien-stamineeke.jpg

Miljoenen extra kosten voor monumentensteden door vermindering van subsidies

Het stadscentrum van Diest is een unieke verzameling van monumenten. Dat dreigt de stad op relatief korte termijn een serieuze financiële kater te bezorgen. De beslissing van het Vlaams Gewest om de subsidiëring voor onderhoud en restauratie te verlagen van 80% naar 60% zal de stad met een forse meerkost opzadelen. Het nieuw te vormen bestuur sleept meteen een stevige last met zich mee.

Van 80% naar 60% subsidiëring

De aangekondigde vermindering van de subsidies is nog niet effectief maar de Vlaamse regering heeft ingestemd met een eerste principiële goedkeuring van het wijzigingsbesluit dat die percentages zal reduceren. “Momenteel wordt advies gevraagd aan de Raad van State en de adviesraad Onroerend Erfgoed. We  verwachten dat de wijziging in werking treedt vanaf april-mei 2019”, zegt Bart Severi, beleidscoördinator Wonen en Ondernemen in Diest. “Voor goederen die in publieke eigendom zijn en die een publiek karakter hebben zoals het stadhuis, zal het percentage van 80 naar 60% gebracht worden. Voor niet-publieke goederen zal het percentage teruggebracht worden naar 40%.

Navraag bij schepen van Onroerend Erfgoed Geert Cluckers (DDS) leert dat er momenteel een aantal zware restauratiedossiers voor belangrijke monumenten Diest in behandeling zijn. Die zullen allicht tijdens de volgende legislatuur  worden uitgevoerd.

Sint-Sulpitiuskerk opgedeeld in fases

De restauratie van de Sint-Sulpitiuskerk zit momenteel in fase 4. Daarin worden de koorgang en het transcept zuid aangepakt. De kost van die werken is geraamd op 902.000 euro. Er volgen nog minstens 2 maar waarschijnlijk 3 bijkomende fases. Onder meer de ramen aan het zuiden en het noorden maar ook het transcept noord is dringend aan restauratie toe. Dat zal respectievelijk 650.000 euro en 350.000 euro gaan kosten. Op termijn is ook onderhoud aan de beiaard nodig.

Je kan verder lezen na de afbeelding

DSC_7511 (2)

Infirmerie park Cerckel in slechte staat

De infirmerie van park Cerckel staat al jaren op de wachtlijst voor subsidiëring. De technische diensten van de stad hebben het gebouw al extra moeten beschermen tegen de regen maar de toestand van het infirmerie is redelijk kritisch. De raming voor de restauratie bedraagt 906.636,08 euro.

Restauratie binnenzijde van Sint Catharinakerk

De eerste fase van de restauratie van de Sint-Catharinakerk is  achter de rug . Het gebouw werd gestabiliseerd en de buitenzijde van de kerk werd volledig hersteld en wit gekaleid. In fase 2 komt de binnenkant aan bod. Het dossier is nog in voorontwerp maar volgens diensthoofd Patrimonium Guido Sannen is 2,5 miljoen euro een realistische schatting voor deze tweede fase.

Nog geen raming voor Allerheiligenkapel 

De restauratie van de Allerheiligenkapel komt in het budget van de betrokken kerkfabriek. De herstelling van de muur rond de kerk is ingeschat op 411.000 euro. Voor de kapel zelf is nog geen raming gekend.

Citadel is een bijzonder complex dossier

Het dossier van de citadel is erg complex. Het beheersplan voor die site is nog in opmaak. Guido Sannen verduidelijkt dat de kosten voor herbestemming van het gebouw niet in aanmerking komen voor subsidiëring. Het gaat dan onder meer over de gemechaniseerde toegang, de inrichting van een onthaalpunt, de heraanleg van het toegangsplein, eventueel de realisatie van een  ondergrondse parking. “Indien we alleen de historische gebouwen bekijken moeten we toch rekeninghouden met een minimale kost van ongeveer 8 miljoen euro, enkel voor de casco-afwerking”, zegt Guido Sannen. “Ik heb het dan over de blokken 3 en 4 met de tussenbastions en het ZEN-monument.  We verwachten dat ongeveer 30% van de werken in aanmerking komt voor subsidiëring. Dat is dus 2,4 miljoen euro. Voor blok 1, 2 en 5 werd dit nog niet berekend. In het masterplan zijn die voorzien voor een ontwikkeling met een privépartner.

Je kan verder lezen na de afbeelding

Citadel2

Verborgen juweeltje

Ook voor de apotheek en de kapel van het Sint-Elisabethgasthuis is een beheersplan in opmaak. Een ruwe raming van de binnenrestauratie zou 450.000 euro kosten. De kapel is een onbekend maar uniek juweeltje. Dat werd een paar maanden geleden duidelijk toen er twee weekends na mekaar een bierevent plaats vond.

Restauratie jeugdherberg niet volledig subsidieerbaar

Guido Sannen begroot de kosten voor de restauratie van de voormalige jeugdherberg in de Sint-Jansstraat op 1.350.000 euro maar dat is een ruwe schatting. Ongeveer 1.000.000 euro komt in aanmerking voor subsidiëring.

Begijnhofwegen in een stroomversnelling

Het dossier van de wegen in het begijnhof heeft jarenlang stil gelegen maar is nu in een stroomversnelling gekomen. In oktober zitten het studiebureau, de nutsmaatschappijen en de stad samen om het ontwerp definitief vast te leggen. De totale kost werd geraamd op 2.250.000 euro maar het dossier wordt momenteel herwerkt omdat Aquafin de riolering anders heeft bekeken. Het aandeel van de werken dat in aanmerking komt voor subsidies door Onroerend Erfgoed bedraagt ongeveer 960.000 euro.

Dringende onderhoudswerken aan stadhuis starten onmiddellijk

De situatie van het stadhuis is pijnlijk acuut. Daarom keurde het bestuur eerder al een reeks dringende onderhoudswerken goed. Vorige maandag werden de gunningsvoorwaarden voor de eigenlijke restauratie dan goedgekeurd. Het studiebureau dat de werken voorbereidt, begroot de kostprijs op 1.800.000 euro.

Monumentensteden in ademnood

Restauratiewerken aan monumenten werden door het Vlaams Gewest tot 80% gesubsidieerd. De afwikkeling van dergelijke dossiers sleept wel vaak jarenlang aan.

Vorig jaar startte minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois (N-VA) de procedure om die subsidiereing te verminderen naar 60% voor publieke panden en 40% voor niet-publieke panden.  Kabinestchef van Bourgeois, Jeroen Overmeer, gaf ons destijds als verklaring dat er te veel dossiers te lang moeten wachten omdat het budget ieder jaar opnieuw snel is uitgeput. Door de ondersteuning per dossier te verlagen en de beschikbare financiering dus te verdelen, wil het kabinet een snellere afhandeling van het aantal aanvragen mogelijk maken. Dat dreigt steden en gemeenten met veel monumenten of met een zwaar dossier zuur op te breken.

Miljoenen euro’s extra kosten voor steden en gemeenten

In Scherpenheuvel-Zichem moet de kerk van Zichem dringend aangepakt worden. Die kerk heeft het oudste in-situ glasraam van België. De kosten voor de restauratie worden geraamd op minimaal 6 miljoen euro maar ze kunnen oplopen tot 10 miljoen euro. De verlaging van de subsidiëring zal de stad dus minstens 1,2 miljoen extra kosten.

In Diest loopt de rekening nog hoger op. Voor de 8 dossiers die momenteel lopen, moet de stad meer dan 1,8 miljoen euro extra opzij leggen. In die berekening hebben we rekening gehouden met de gelimiteerde subsidieerbaarheid voor de citadel en voor de jeugdherberg.De strategie om de subsidiepot beter te verdelen en een aantal projecten te versnellen kan werken voor gemeentes met een beperkt aantal monumenten. Voor een stad als Diest waar meer dan 100 monumenten staan, of voor dossiers zoals de Sint-Eustachiuskerk, kan die vermindering van de tussenkomst, op termijn leiden naar de teloorgang van een waardevol deel van ons onroerend erfgoed.

Dossier kost restauratie subsidie 80% verlaagde subsidie
Sint-Sulpitius                   902.000                 721.600                           541.200
                  350.000                 280.000                           210.000
                  650.000                 520.000                           390.000
Infirmerie                   906.636                 725.308                           543.981
Catharinakerk               2.500.000                 200.000                           150.000
Muur Allerheiligenkapel                   411.000                 328.800                           246.600
Allerheiligenkapel
Citadel *               8.000.000             1.920.000                       1.440.000
Kapel St Elisabeth                   450.000                 360.000                           270.000
Jeugdherberg *               2.250.000                 768.000                           576.000
Stadhuis               1.800.000             1.440.000                       1.080.000
            7.263.708                       5.447.781
*aangepast bedrag voor subsidiëring

Restauratie kerk Zichem dreigt financiële nachtmerrie te worden

De restauratie van de Sint-Eustachiuskerk van Zichem dreigt financieel onhaalbaar te worden voor het stadsbestuur. De kerk dateert uit 1385 en bulkt van de verborgen pareltjes. Het gebouw heeft onder meer het oudste glasraam van België maar dat wordt tegen beschadiging beschermd met kippengaas!

Stabiliteit ok maar toestand ijzerzandsteen dramatisch

Vorig jaar onderzocht een gespecialiseerde firma de stabiliteit van het gebouw. Die bleek nog redelijk goed maar de toestand van de ijzerzandsteen is op sommige plaatsen dramatisch.

Begin deze week moest een aannemer vangnetten plaatsen om de vallende brokstukken op te vangen. Ijzerzandsteen is niet meer voorradig in België. De stenen omkeren is een optie maar die techniek zou al eens gebruikt zijn. Het enige wat rest is om de stenen bij te werken en ze te bedekken met een witte kaleilaag. Die techniek is ook toegepast aan de begijnhofkerk in Diest.

Stadsbestuur neem dossier zelf in handen

Op onze website meldden we eerder al dat het stadsbestuur het dossier voor de restauratie zelf gaat opvolgen. Dat werd ons bevestigd door een leidende figuur in de hiërarchie van de kerk. Na een vraag van raadslid Marc Van Torre (N-VA) tijdens de gemeenteraad van donderdag 13 september, bevestigde burgemeester Manu Claes (CD&V) die overdracht nu ook expliciet. Hij benadrukte dat dit gebeurd was op initiatief van het schepencollege. Het kerkbestuur heeft zijn instemming gegeven. “Het gaat over immens hoge bedragen”, zei Claes. “We hebben in dit dossier een professionele opvolging nodig.”

Mission Impossible

De vraag is of die professionele opvolging zal volstaan. De kosten voor de restauratie moeten nog begroot worden, maar worden op minstens zes tot tien miljoen euro geschat. De tussenkomst in restauratiedossiers vanuit het hogere echelon daalt van 80% naar 60%. Dat betekent dat het stadsbestuur zelf 40% van de kosten moet dragen. Manu Claes nam zelfs even de woorden Mission Impossible in de mond! Raadslid Van Torre zei dat een gemeenschap van 30.000 inwoners dergelijke hoge kosten onmogelijk kan dragen. Hij pleit ervoor om een uitzondering te vragen op de subsidiëringsregeling.

Restauratie zal zeer lang aanslepen

Tijdens de discussie werd alvast duidelijk dat de restauratie gefaseerd zal gebeuren. De totale restauratie zal ook tientallen jaren aanslepen en het is bijna onvermijdelijk dat delen van de kerk tijdelijk zullen gesloten afgesloten worden.

Het befaamde glasraam zal tijdens de werken uit de kerk verwijderd worden om het elders te bewaren. De kans dat het glasraam voor een zeer lange periode uit Zichem verdwijnt lijkt reëel.

Unieke triptiek komt niet ter sprake

Over de zeer waardevolle zestiende-eeuwse triptiek ‘Taferelen uit het leven van Eustachius’ van Jan De Oude, stelden de raadsleden zich blijkbaar geen vragen. Eerder werd al gesuggereerd om een houten kast rond het bijzonder waardevolle doek te timmeren om het tegen vallend puin en stof te beschermen Als de restauratie effectief zou starten, zou het werk dan in een container komen. De vraag is of ook dit kunstwerk tijdens de restauratie niet beter tijdelijk verdwijnt uit de kerk. Een dergelijk uniek stuk bewaren in een container te midden van een kerk in verbouwing blijft risicovol en het heeft geen enkele toeristische meerwaarde.

Torenfeesten worden megasucces

De nochtans bijzonder grote weide rond de Maagdentoren liep zondagmiddag volledig vol voor de derde editie van de Torenfeesten. Het concept van voorzitter Leo Lemmens werkte perfect. Hij focuste op een breed aanbod aan kinderanimatie en dat bleek de juiste aanpak. De kinderen konden meevechten met ridders of zich laten meeslepen op een tapijt dat getrokken werd door een boerenpaard. Ze mochten ook zelf een ritje op een pony maken of zich uitleven op een van de vele springkastelen.

Voor de volwassenen werd het een heerlijk namiddagje flaneren onder een lekker herfstzonnetje. Al dan niet met een keurig geserveerde Middeleeuwse barbecue. Op de site was een hoop te beleven met kunstenaars, verkoopstandjes en Middeleeuwse ambachten.

Je kan de Torenfeesten nog eens opnieuw beleven. Wij publiceren 650 foto’s op onze eventpagina. Later deze week publiceren we ook nog een compilatiefilmpje over de happening.

Je vindt hieronder al een klein voorsmaakje maar klik zeker door naar de pagina Torenfeesten 2018 op de tab Hola Zomert.

 

Torenfeesten zetten maagdentoren op weg naar een nieuwe toekomst

Het Maagdentorencomité zat in 2015 met een probleem. Het doel van de vereniging was om de restauratie van de Spaanse donjon aan de demerboorden te blijven opvolgen. De toren was in 2006 deels ingestort en de restauratie ervan was geen eenvoudige en ook een erg kostelijke klus. Maar in 2015 stond hij er weer. In een weliswaar gedurfd maar voor velen ook een geslaagd concept. Het Torencomité moest zich dus heruitvinden want de doelstelling van de vzw was bereikt.

Toren wordt centrum van nieuwe toeristische site

De toren kreeg ook een maatschappelijke functie mee. Het monument is ingericht als uitkijktoren en biedt een fraai vergezicht op de Demervallei van Diest naar Aarschot.

De donjon krijgt binnen enkele jaren een centrale plaats in een volledig nieuw aangelegde site. De Vlaamse Land Maatschappij heeft een ambitieus project klaar voor de omgeving. Het weggetje dat nu het centrum met de toren verbindt wordt verlegd en komt op de demerdijk. De metalen brug over de Demer krijgt een doorzichtige glazen vloerbedekking en aan de voet van de toren komt een auditorium waar voorstellingen in open lucht kunnen plaats vinden. Die nieuwe site zal ook het centrale punt zijn voor de erfgoedwandeling die in Zichem wordt aangelegd.

Kinderanimatie staat voorop bij Torenfeesten

Goed nieuws dus voor het Torencomité. Zij hebben in 2015 hun statuten aangepast en het doel van de vereniging veranderd. Ze organiseren activiteiten rond de toren, vaak met een terugblik naar het rijkgeïllustreerde volksleven in Zichem. Volgende zondag 9 september organiseren ze de derde editie van de Torenfeesten. Van 13 uur tot 22.30 uur kan je een Middeleeuws kampement bezoeken met stoere ridders, fraaie prinsessen maar ook met een terugblik op het dagelijkse leven in die roerige tijd. Voorzitter Leo Lemmens legt vooral de nadruk op de kinderanimatie. “Er is een zeer gevarieerd aanbod aan activiteiten voor kinderen”, zegt hij. “Als zij zich amuseren, kunnen de ouders ook beter genieten van de sfeer en het culinaire aanbod.”

Uiteraard kan je de toren bezoeken en tussen 14 uur en 16 uur zijn er geleide wandelingen in de omgeving. Honger moet je overigens ook niet lijden. Je kan inschrijven voor een Middeleeuws feestmaal met een stevige Hiejer van Zichem, het bier dat speciaal voor het Torencomité gebrouwd wordt.

Wij bouwen een fotopagina op over het event. Op die pagina vindt je nu reeds alle nuttige informatie en een aantal foto’s van de vorige edities.

 

 

Trampolineploeg THOR tijdelijk geholpen door dakkoepel

Turnvereniging THOR Zichem is allicht de grootste sportvereniging van Scherpenheuvel-Zichem en een van de meest succesvolle clubs van de ruime regio. THOR traint echter al jaren in een infrastructuur die niet meer volstaat om de werking verder te professionaliseren en het ledenaantal uit te breiden.

Uitstroom van talent

Stilstaan is achteruit gaan. Bij THOR was het een pijnlijke realiteit aan het worden. De wedstrijdploeg turnen heren verkaste eerder al naar Houthalen maar vooral de erg succesvolle trampolineploeg werd gehinderd door de manke omstandigheden waarin ze moesten werken. Toptalent Stan Lagrou stopte zelfs definitief met trampoline en koos voor het wegwielrennen. Naarmate het niveau van de trampolineploeg stijgt, springen de atleten hoger. Voor sommigen kwam het dak van de zaal wel heel kort bij.

Koepel als tijdelijke oplossing

In 2017 werkte de trampolineploeg de trainingen af in de sporthal van Averbode. Dat was echter geen succes. Trampolinespringen vergt een hoge mate van concentratie maar het team moest er samen trainen met de volleybalploeg van Averbode. Dat gaf te veel achtergrondlawaai.

Het bestuur van THOR ging daarom opnieuw samenzitten met het stadsbestuur. Dat leverde een tijdelijke oplossing op. Het dak boven het gedeelte van de zaal waar de trampolines staan werd verhoogd met een soort grote badkuip. Die biedt twee meter extra springhoogte.

Koepel is geen definitieve oplossing

Hoofdtrainer Erik Goeleven was blij met de tijdelijke oplossing maar hij benadrukte ook dat het geen definitieve oplossing is voor de sportvereniging. Burgemeester Claes repliceerde dat het stadsbestuur mee blijft  zoeken naar een beter aangepaste infrastructuur.

De zogenaamde koepel kost ongeveer 100.000 euro. THOR betaalt zelf 30.000 euro en het stadsbestuur legt de rest bij. Vorige zaterdag werd de constructie officieel inhehuldigd. Burgemeester Manu Claes (CD&V) en schepen van Sport Kris Peetermans (Open VLD) knipten samen het lid. Schepen Peetermans waagde zich zelfs aan een paar sprongetjes op de wedstrijdtrampoline maar hij moest eerlijk toegeven dat dit iets moeilijker is dan hij verwachtte.

Veel belangstelling voor try-outs

THOR koppelde de inhuldiging van de koepel aan een reeks try-outs. Die bewezen dat de club een betere infrastructuur dringend nodig heeft. Tussen 14 uur en 16.30 uur schoven er permanent geïnteresseerde jonge mensen aan om een proefles mee te draaien. In een tijd waarin gezonde beweging een probleem lijkt te worden, is dat geen onbelangrijk signaal.

We publiceren hier een paar sfeerbeelden. Later vandaag komen alle beelden van de opening van de koepel online. Volg HOLA HAGELAND op Facebook. We posten daar telkens een berichtje als er foto’s bijkomen.

Boomtower afgelast na negatief veiligheidsadvies

Boomtower, het techno- en hardcorefeestje dat aan de Maagdentoren gepland was, gaat niet door! De politie van zone Demerdal gaf een negatief veiligheidsadvies en de organisatoren lijken te beseffen dat het inderdaad beter is om het festival grondig voor te bereiden en het uit te stellen naar volgend jaar.

Donjon populair maken bij de jeugd

Op 9 september vinden aan de stoere donjon opnieuw de torenfeesten plaats. Die lokken zeer veel volk maar ze bereiken niet alle segmenten van de bevolking. Zeker de jeugd voelt zich minder aangesproken door het concept met ridders en hoogedelopgedirkte dames. De drie jongste leden van het Maagdentorencomité, Tatjana Decoster,  Jef Jacobs en Kevin Simons, wilden die lacune invullen met een techno- en hardcorefeestje. Dat zou op zaterdagavond 8 september plaats vinden. De dag voor de Torenfeesten dus. Boomtower leek een tof idee en het kon ook meteen op bijval rekenen in de sociale media. Alleen hadden de organisatoren dat idee nogal laattijdig geserveerd. Voor de organisatie van zo’n evenement moet je onder meer een goed uitgewerkt veiligheidsplan uittekenen. De politie van zone Demerdal gaf uiteindelijk een negatief veiligheidsadvies en Boomtower gaat voor een jaar de schuif in. Maar het concept is niet definitief afgeschreven. De drie initiatiefnemers maken plannen om het volgend jaar opnieuw te proberen. Deze keer met meer voorbereidingstijd zodat ook de veiligheidsdiensten zich kunnen organiseren.

Het idee van Boomtower komt van enkele jongeren die ons helpen bij het opbouwen en afbreken van onze evenementen. Het was hun bedoeling om de jongere generatie meer te betrekken bij de maagdentoren . Vermits de infrastructuur bij de torenfeesten een dag op voorhand wordt opgebouwd kan je er ook een jeugdfuif organiseren.  Dat leek mij een goed idee en zo zijn we ook zeker dat er opvolging is in onze vereniging. Natuurlijk zou dit alles gebeuren onder onze supervisie. We willen geen verrassingen. Maar toen het woord hardcore verscheen begonnen blijkbaar alle knipperlichten op te flakkeren . Wij wisten niet welke gevolgen zo een fuifje kon hebben en zijn dan ook gelukkig teruggefloten door de korpskommandant die ons de volledige draagwijdte uitgelegd heeft. Bij een volgende poging en op voorwaarde dat alle vergunningen tijdig zijn aangevraagd, beloofde hij  ons te steunen. Uitgesteld is dus niet verloren . Maar het hoofddoel blijft uiteraard de organisatie van onze torenfeesten.

Leo Lemmens | voorzitter van het Torencomité

LeoLemmens.jpg

Zuster Jeanne Devos imponeert volle zaal in Zichem

Foto’s Wim Vanhelmont

KWB-Zichem wordt 75 jaar en de vereniging wil in dat feestjaar uitpakken met enkele spraakmakende activiteiten. Broeder Luc Devos kon zuster Jeanne Devos overtuigen om in Zichem een gespreksnamiddag te hebben over haar levenswerk.

Twee miljoen leden

De intussen 83-jarige zuster Jeanne Devos neemt het sedert begin van de jaren 80 van vorige eeuw in Mumbai (India) op voor seksslaven, uitgebuite vrouwen en  verwaarloosde kinderen die  huisarbeid moeten verrichten in de meest armoedige en ellendige omstandigheden. Zuster Jeanne kreeg aanvankelijk zeer veel tegenstand en ze botste op veel argwaan. Toch groeide haar beweging sterk. In 1985 werd de “National Domestic Workers Movement” officieel opgericht. Vandaag is die beweging actief in 24 Indiase staten. De beweging bestaat uit 14.000 groepen, heeft 2 miljoen leden en werkt in 28 talen.

Zelfrespect

Zaal Optimi liep helemaal vol voor de voordracht van zuster Jeanne. Meer dan 100 geïnteresseerden kwamen luisteren naar haar beklijvende verhaal. Missiewerk was altijd al de grote droom van zuster Jeanne maar ze kon niet meteen naar India vertrekken omdat ze geen visum had. In afwachting studeerde ze logopedie en specialiseerde ze zich in onderwijs aan mensen die doof en blind zijn.

Jeanne Devos benadert hulpverlening niet vanuit liefdadigheid maar ze vindt het cruciaal dat de hulpbehoevenden leren om zelfrespect te krijgen. Het is volgens haar primordiaal dat deze mensen zelfrespect en zelfredzaamheid aanleren om een uitweg te vinden voor hun schrijnende situatie. Het kastensysteem in India maakt dat niet makkelijk. Toch slaagde ze erin om een brede volksbeweging op gang te krijgen. Zij leerde de kinderen, waarvan er honderden miljoenen zelfs niet bestaan voor de regering, om niet te berusten in hun lot, maar op te komen voor zichzelf en voor mekaar. Zuster Jeanne illustreerde haar verhaal met een reeks voorbeelden over de manier waarop zij kinderen uit hun hachelijke situatie haalde. Na haar redevoering was Jeanne Devos nog bereid om de vragen van de aanwezigen te beantwoorden.

Haar belangrijkste onderscheidingen: eredoctoraat van de Katholieke Universiteit Leuven (2000), Amnesty International Leerstoel (2011), groot  ereteken van de Vlaamse Gemeenschap toegekend aan Vlamingen die zich gedurende lange tijd verdienstelijk maakten (2015), ereburger van  Leuven en van Kortenaken. In 2005 werd Jeanne Devos genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede


Je kan het werk van Jeanne Devos nog verder steunen door een gift te doen aan het Fonds Jeanne Devos. Dat gebeurt via de centrale giftenrekening van de KULeuven, Oude Markt 13, 3000 Leuven.

 • Bank: KBC, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven
 • IBAN: BE45 7340 1941 7789
 • BIC-code: KREDBEBB.

Voor giften aan het Fonds Jeanne Devos gebruik je de gestructureerde mededeling: 400/0000/51266. Giften vanaf € 40 per jaar leveren een fiscaal voordeel op.


Scherpenheuvel-Zichem en Diest zijn ankerpunten voor Dwars door het Hageland

Op vrijdag 15 juni klopt het hart van de koers in het Hageland. De wielerwedstrijd Dwars door het Hageland start om 13.20 uur op de Grote Markt in Aarschot. De wedstrijd slingert dan in een lange aanloop door de ganse regio maar in het laatste gedeelte passeert het peloton vier keer door het centrum van Scherpenheuvel en in het wielerdorp aan de Maagdentoren. Er zijn vijf doortochten door Diest met aankomst op de Citadel.

Van 13 tot 19 uur is er in Diest verboden doorgang voor alle gemotoriseerd verkeer in de Cleynaertsstraat, de Grote Markt, de Sint-Jan Berchmansstraat en de Allerheiligenberg. Van 13 tot 19 uur is de Botermarkt afgesloten voor het doorgaand verkeer vanaf het kruispunt met de Wolvenstraat. In veel straten is er ook een parkeerverbod.

De doortochten in Diest (uurschema roadbook):

 • 14.36 uur via de Leuvensestraat
 • 15.45 uur via de Demerstraat richting Grote Markt
 • 16.55 uur via de Demerstraat richting Grote Markt
 • 17.27 uur via de Demerstraat richting Grote Markt
 • 17.58 uur aankomst op de Citadel

Op de Grote Markt van Diest komt een groot scherm waar je de wedstrijd kan volgen. Je kan er meekoersen op rollen of je eigen schilderij fietsen. Kinderen kunnen zich laten grimeren of stoere tattoos laten plaatsen. Drank – en eetstandjes zorgen ervoor dat de bezoekers geen hongerklop of vochttekort oplopen.

Doortochten in Scherpenheuvel-Zichem 

De koers passeert 4x door het centrum van Scherpenheuvel. Er zijn ook twee passages in het centrum van Testelt.

De passages in Scherpenheuvel-Zichem (uurschema stad Scherpenheuvel-Zichem)

 • 14.40 uur: via Diestsestraat – Albertusplein – Basilieklaan – August Nihoulstraat – Houwaartstraat – Hoensberg
 • 15.20 uur: via Hanenberg – Testelt Dorp – Dijk – Pelgrimsstraat – Tiensestraat – Lobbensestraat – Steenweg Scherpenheuvel- Pater R. Van de Wouwerstraat  – Markt – Ernest Claesstraat – Demerdijk.
 • 15.50 uur: via Diestsestraat – Albertusplein – Basilieklaan – August Nihoulstraat – Houwaartstraat – Hoensberg
 • 16.30 uur: via Hanenberg – Testelt Dorp – Dijk – Pelgrimsstraat – Tiensestraat – Lobbensestraat – Steenweg Scherpenheuvel- Pater R. Van de Wouwerstraat  – Markt – Ernest Claesstraat – Demerdijk.
 • 17.10 uur:  via Diestsestraat – Albertusplein – Basilieklaan – Tiensestraat – Lobbensestraat – Steenweg Scherpenheuvel – Pater R. Van de Wouwerstraat – Markt – Ernest Claesstraat – Demerdijk.
 • 17.40 uur: via Diestsestraat – Albertusplein – Basilieklaan – Tiensestraat – Lobbensestraat – Steenweg Scherpenheuvel – Pater R. Van de Wouwerstraat – Markt – Ernest Claesstraat – Demerdijk.

Op het volledige parcours mag niet geparkeerd worden tussen 10.00 uur en 19.00 uur. Van 14.00 uur tot 19.00 uuris er eenrichtingsverkeer van kracht op het parcours in de richting van de wedstrijd in volgende straten: Lobbensestraat, Steenweg Scherpenheuvel, Pater Richard Van de Wouwerstraat, Markt, Steenweg Diest en Wijnputstraat.

Wielerdorp aan de Maagdentoren

De passages aan de Maagdentoren zijn, in het snelste schema, om 15.35 uur, 16.44 uur, 17.14 uur en 17.43 uur (uurschema roadbook). Het maagdentorencomité organiseert ook dit jaar weer een wielerdorp. De foto’s onderaan bewijzen dat het daar vorig jaar volop ambiance was. Dat zal nu zeker het geval zijn met 4 doortochten in plaats van 1. Hola Hageland is er natuurlijk ook. We maken een hoop foto’s en die zetten we op een aparte pagina op onze website. Opvragen in hoge resolutie kan voor mensen die zich inschrijven voor onze nieuwsbrief. En…zorg dat u er een beetje wielergepimpt bijloopt.