Tag Archives: Zichem

Foto-artikel | Nieuwjaarke zoete had ook nu weer vier voeten

Nieuwjaarke zoete, het varken had ook nu weer vier voeten! In het Hageland trekken de kinderen op 31 december nog massaal de straat op om nieuwjaar te zingen. We konden niet overal zijn maar we zagen wel een paar opmerkelijke veranderingen.

Een van onze eerste stopplaatsen was de tent van KWB Keiberg. Om 9.30 stonden ze daar trouw op post maar er was nog maar nauwelijks iemand gepasseerd. Dat zou later zeker veranderen maar het was een opmerking die we overal kregen. De kinderen begonnen later aan hun rondtrek.

In Testelt zit het nieuwjaarszingen duidelijk in de lift. Vooral in de omgeving van de Kattestraat zwermen tientallen groepen creatief met zakken beladen ukjes rond. Op de parking van Tricot Paul bewijzen de chiromeisjes wie de broek draagt in de vereniging. De jongens waren in een nabijgelegen kroeg gevlucht voor de kou maar de meisjes wilden van geen wijken weten!

Op de uithoeken van de deelgemeente staan de vaste klanten van ieder jaar. Op de kruising van Dorp en de Pastoriestraat is al jarenlang een soort pop-upbar met een ruim assortiment korte natjes en warme chocolade. De buren slepen flessen bij en drinken zelf ook een neut mee.

Op de Testeltsesteenweg passeren we elk jaar bij een Belgisch-Brits koppel met waanzinnig kitscherige UK-kersttruien. The lady of the house is voor een kuchje naar de dokter maar de echtgenoot en een paar kameraden staan viriel op post bij de vuurkorf. Het onderwerp van de voorbije jaren was telkens de Brexit en de chaos die dat nu al mee brengt. Het was nu niet anders. Of hier al ooit aan zangertje gepasseerd is, is onduidelijk, maar ze staan er ieder jaar opnieuw en dat verdient respect en een foto.

Kersthut aan putterslamp wordt ankerpunt

In Averbode krijgt de traditie een forse beuk. Op de parking voor de bibliotheek was er dit jaar geen standje meer van de scouts. Dat had een negatief effect want ook in de directe omgeving ontbrak de jenever en de warme chocolade. De leegte werd meer dan gecompenseerd door de kersthut aan de putterslamp. Het zanggebeuren ankerst zich hier duidelijk vast. De hut wordt ieder jaar een beetje mooier, het aanbod wordt diverser en kwalitatiever en het concept is gewoon knap bedacht. Zingen levert snoep en warme wafels op en de ouders kunnen wat wisselgeld of iets meer achterlaten in een collectedoos. De opbrengst gaat naar een goed doel.

Kiosk in Zichem verlaten

In Zichem zijn klassiek veel zangertjes in de straten maar de vaste post op de kiosk wordt al een paar jaar niet meer bemand. Kwatongen fluisteren dat, na de toren en de kerk, nu ook de kiosk met instorting bedreigd is maar dat weigeren we te geloven. Tot nader order is dat koepelgebouwtje binnen enkele maanden nog steeds het podium voor de revue van de boerekeutels en de bierbuiken.

Frituur De Mups pakt het creatief aan

In Schoonderbuken zagen we een knap voorbeeld van hoe je als handelaar creatief kan inspelen op een oeroude traditie. Zaakvoerster Sarah Poelmans van frituur De Mups draaide de gaskraan open en stookte haar frituurketel warm. Iedere zanger kreeg een bakje met wat snacks en een sausje mee. Wij zagen nogal wat kindjes glunderen en ook de ouders die meeliepen grabbelden een warme hap mee. Sarah heeft dat slim bekeken. Ze buigt een traditioneel concept om naar haar eigen product en iedereen is happy.

Gwendolyn en Monique bakken ze bruin

In Rillaar zingen ze pas na de middag. Wie in de voormiddag al op pad was in een andere gemeente kan dus nog een tweede shift draaien en dat was er aan te zien. Rillaar leek wel ingenomen door vrolijk zingende jeugd.

Hier zagen we een opvallend fenomeen. Twee politieke partijen pakken uit met een eetstandje voor de zingende kinderen. CD&V met provinciaal gedeputeerde Monique Swinnen bakten de wafeltjes bruin en Open VLD met burgemeester en nationaal partijvoorzitter Gwendolyn Rutten zorgden voor warme pannenkoeken. Keurig opgediend met blauwe latexhandschoenen. Dat verliep allemaal op een politiek correcte manier en veel mensen vonden het een sympathiek initiatief. Burgemeester Rutten gaat wel aan haar socialistische coalitiepartner moeten uitleggen waarom ze een roodgeklede symboolfiguur in een blauw pak gestoken heeft. Maar hadden de kinderen verder weinig moeite mee. Als de pannenkoeken maar smaken.

Overigens zijn het ook in Rillaar de chiromeisjes die de broek dragen. Dat mag u zowel letterlijk als figuurlijk nemen.

The Fatbirds geselecteerd voor preselectie Humo's Rock Rally

We zijn erbij. Humo’s Rock Rally here we come.

Het waren de triomfantelijke woorden die Stef Vandevelde van The Fatbirds gisteren postte. The Fatbirds zijn namelijk geselecteerd voor een van de preselecties van Humo’s Rock Rally. Die vindt plaats op zaterdag 18 januari in Het Depot in Leuven.

The Fatbirds bestaan uit Sarah Michiels uit Zichem, Stef Vandevelde uit Diest en drummer Bob Moons. Ze spelen zweverig melodieuze Indiepop die geaccentueerd wordt door de erg typische stem van zangeres Sarah Michiels. Je kan de groep op zaterdag 21 december live meemaken op de Kerstmarkt in Averbode.

Foto van Stef Vandevelde door Luc Swinnen. Je kan verder lezen na de foto

De volledige preselectie in Leuven bestaat uit Hugs of the Sky, Sell Me Your Coat, R-Mind, Roselien, arrandt, Milpool, New Trash, DYCE, The Fatbirds en she bad. Er zijn tien preselectierondes met telkens tien bands. Daarna volgen twee halve finales, respectievelijk in Trix in Antwerpen en De Vooruit in Gent. De finale is op zondag 26 april in de AB in Brussel.

Humo’s Rock Rally was in het verleden al de springplank naar succes voor namen als dEUS, Black Box Revelation, Novastar met Joost Zweegers, Milow en Arid.

Vorig jaar wonnen The Calicos de finale. Zij hebben ondertussen met Driftwood een tweede single uit waar erg veel van verwacht wordt

Restauratiedossier kerk Zichem komt in stroomversnelling

De Sint-Eustachiuskerk in Zichem gaat al een tijdje over de tongen. Zowat iedereen is het erover eens dat het gebouw een uniek monument is waar bovendien ook een paar bijzonder waardevolle kunststukken in staan. De kerk heeft onder meer het oudste glasraam van België dat in situ bewaard bleef maar ook de 16de eeuwse triptiek ‘Taferelen uit het leven van Eustachius’ van Jan De Oude (foto onderaan artikel) is een bijzonder waardevol stuk.

Je kan verder lezen na de afbeelding

Ook het lokale niveau moet in de buidel tasten

De toestand van de kerk gaat snel en zichtbaar achteruit. Aan de buitenzijde moesten opvangbakken geplaatst worden om de afbrokkelende stenen op te vangen. Binnen in de kerk zijn sommige delen afgesloten om dezelfde redenen. Het is duidelijk dat er actie nodig is om de kerk van de verloedering te redden. Dat gaat echter geld kosten, iets wat niet ongelimiteerd ter beschikking is. Zeker niet omdat ook het lokale niveau stevig in de buidel zal moeten tasten. Onroerend Erfgoed verlaagde vorig jaar de subsidies voor dergelijke projecten van 80% naar 60%. De redenering achter die ingreep is om sneller meer projecten te kunnen helpen. Het is echter zeer de vraag of die maatregel niet compleet zijn imact mist. Het lokale niveau kan vaak de 40% die ze zelf moeten betalen financieel niet rond krijgen.

Gecontroleerde instorting is geen optie

Laten we eerst even een kwakkel uit de lucht halen. Het idee om de kerk gecontroleerd deels te laten instorten werd wel degelijk ooit gesuggereerd. Het zou zelfs aan de toenmalige minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois zijn voorgesteld. Die zag echter meteen een nieuw Maagdentorendrama opduiken. Bourgeois verslikte zich bijna in zijn heet geserveerde koffie en liep stevig zwart en geel aan van zo’n argumentatie . Het instortingsscenario was daarmee van de kaart. De kerk moet gered worden en gelukkig zijn ook daar scenario’s voor.

Beschermd als monument

Er is overigens niet veel keuze. De kerk van Zichem is beschermd als monument. Dat gebeurde met een Koninklijk Besluit op 26 november 1942, in volle oorlog dus, omwille van de artistieke en oudheidkundige historische waarde. Sinds de jaren 1980 zijn er verschillende instandhoudingswerken en noodherstellingen uitgevoerd maar die waren tijdelijk van aard en beperkt in omvang. De laatste jaren verslechtert de situatie van de kerk snel. Tijdelijk en beperkt zijn geen opties meer.

Je kan verder lezen na het filmpje

Wettelijke verplichting om te restaureren

Specialisten fluisteren ons in dat het actief behoudsbeginsel in het Onroerend Erfgoeddecreet van 12 juli 2013, de kerkfabriek wettelijk verplicht om de Sint-Eustachiuskerk in goede staat te behouden. Ze moeten de nodige instandhoudings-, beveiligings-, herstellings- en onderhoudswerken uitvoeren. De kerk tot een ruïne laten vervallen, een idee dat was ingegeven door de vergevorderde staat van verwering en zeer moeilijke restauratie van de ijzerzandsteen, is dus niet aan de orde. De kerk zal zó gerestaureerd moeten worden dat alle problemen een degelijke en duurzame oplossing krijgen.

Alarmerende scheuren

In 2007 trok professor Van Gemert van Tri-Consult een eerste keer stevig aan de alarmbel. Hij had het over alarmerende scheuren in de toren. In de directe omgeving van de kerk doken toen de eerste doemscenario’s op. Er werden nog net geen schuilkelders gegraven om zich te beschermen tegen neerstortend Diestiaan. Maar er werd wel ingegrepen. De inpandige kolommen van de toren werden ingesnoerd en er werden onderhoudswerken aan de verwarmingsinstallatie en de vloer van de sacristie uitgevoerd.

Voorbereidingen volop aan de gang

Kerken redden is ook bergen administratie doorploeteren. Het dossier voor herstellingswerken aan de elektrische installatie en aan het buitenschrijnwerk werd opgesteld en ingediend voor pre-advies. Iets wat later ook een effectief advies opleverde.

Er werden premies aangevraagd voor de opmaak van een wettelijk verplicht beheersplan en voor dringende instandhoudingswerken aan de daken en het parement. Ook die premies werden toegezegden uitgekeerd. De instandhoudingswerken zijn intussen ook uitgevoerd.

Na akkoord van Onroerend Erfgoed kwam er een materiaaltechnisch onderzoek door de firma Denys en een bouwhistorisch onderzoek door Hugo Vanden Borre.

In de nacht van 6 naar 7 oktober 2017 leek dan toch een tweede Maagdentorendrama in de maak. Er vielen stenen vanuit de toren naar beneden maar noodherstellingen aan de noordelijke dwarsbeuk konden de schade voorlopig inperken. Vallende stenen hebben vaak ook een positief effect. Ze maken duidelijk dat wachten geen optie meer is.

Voorlopige raming van ongeveer 10 miljoen euro

Er is ondertussen een fasering voor de herstelling van de kerk opgesteld en die is ook gekoppeld aan een financieel plan.

In fase 1 gebeuren beveiligings- en consolidatiewerken. Die fase is opgedeeld in 4 stappen.

 1. Bouwkundige werken en pilootaanneming
 2. Gebrandschilderde glas-in-loodramen
 3. Pleisterwerken en muurschilderingen
 4. Kunstvoorwerpen en kerkmeubilair

De kostenraming bedraagt 3.672.591,19 euro waarvan 3.592.985,69 euro kan gesubsidieerd worden. Er moet dus 79.605,50 euro extra gevonden worden. Allicht komt de eerste schijf van de subsidies in het voorjaar van 2020 vrij.

Na de beveiliging kunnen de volgende fases worden aangepakt:

 • De restauratie van het parement
 • De restauratie van de dakconstructie en dakbedekking
 • De restauratie van het buitenschrijnwerk
 • De restauratie van het interieur
 • De restauratie van de kunstvoorwerpen en het waardevolle kerkmeubilair
 • De vernieuwing van de technische installaties (verlichting, verwarming, sanitair).

Op basis van een eerste, nog ruwe schatting, is daarvoor een budget van meer 6 miljoen euro, exclusief btw, nodig. Een aantal experten achten die schatting te laag en ze verwachten dat dit bedrag nog zal oplopen.

’t Land van Sichem

In Zichem zijn ze zich er van bewust dat al dat manna niet uit de hemel zal vallen. De Vrienden van de Sint-Eustachiuskerk broeden al een paar maanden op plannen om bijkomende financiële middelen vrij te maken. Het is daarbij cruciaal dat alle belanghebbenden goed onderbouwd en transparant geïnformeerd worden. Dat gaan de leden van het comité in eerste instantie doen via het heemkundig tijdschrift ‘t Land van Sichem. Daarin verschijnen de volgende maanden een reeks artikels over de geschiedenis van de kerk van 1300 tot vandaag. Je kan er ook in detail vernemen hoe de restauratie verder verloopt.


Je kan een jaarabonnement nemen op ’t Land van Sichem door 15 euro (20 euro voor een postabonnement) te storten op rekeningnummer BE03 9733 4893 3484 Uiteraard lees je daar veel meer dan enkel de geschiedenis van Sint-Eustachius.

Je kan verder lezen na de afbeelding


Wil je zelf het restauratiedossier steunen? Dat kan door lid te worden van de Vrienden van de Sint-Eustachiuskerk. Het lidmaatschap kost minimum 20 euro. Storten kan op BE88 7360 6203 8941 of door het bedrag te overhandigen aan voorzitter Leo Lemmens, ondervoorzitter Paul Herman Peeters of broeder Luc. Wie de restauratie op een andere manier wil steunen neemt best contact op met een van de drie verantwoordelijken van de vereniging.

Werken aan de Langenberg zijn redding voor Hagelandse monumenten in ijzerzandsteen

Foto copyright Onroerend Erfgoed

De Sint-Eustachiuskerk in Zichem moet dringend gerestaureerd worden maar er is een probleem. Enfin, er zijn een paar problemen. Eén ervan is het gebrek aan geld en een ander is het gebrek aan ijzerzandsteen. Dat laatste zou snel kunnen opgelost worden. Bij de werken aan de Langenberg in Diest wordt momenteel een redelijk indrukwekkende voorraad van dat zogenaamde Diestiaan bovengespit. Dat hadden ze bij Onroerend Erfgoed snel in het snuitje. Het agentschap greep in en verplichtte de collega’s bij Wegen en Verkeer om de aanwezige Diestiaan-ijzerzandsteen zo te ontginnen dat hij kon gebruikt worden voor de restauratie van historische gebouwen. Wegen en Verkeer nam deze voorwaarde op in zijn bestek. Dat betekende meteen een stevige vertraging voor de werken maar tegelijkertijd kunnen een aantal monumenten in de regio er beter van worden.

Uit een artikel van Onroerend Erfgoed blijkt echter ook dat ze zich in Zichem moeten haasten. Er is ondertussen 300 ton van het bruine gesteente blootgelegd maar de stenen zijn al in een commercieel circuit terecht gekomen. De ontginning ervan gebeurt door aannemer Besix. Dat bouwbedrijf zal ook de wegenwerken uitvoeren. Besix verkoopt de blokken aan Das Natuursteen in Molenstede. Zij leveren op hun beurt aan Monument Vandekerckhove die de stenen gebruiken voor de restauratie van de gevels van de Sint-Catharinakerk in Kortrijk-Dutsel. Besix verkoopt een gedeelte van de blokken ook aan Van Loy nv, die ze gebruiken voor de Sint-Pieterskerk van Langdorp. In Zichem is ondertussen een comité opgericht dat zich gaat bezighouden met fondsenwerving om de werken aan de kerk te helpen betalen.  

Je kan het artikel van Onroerend Erfgoed hier nalezen

Menopoezenfuif trekt carnaval op gang in Zichem

Carnaval en het wielerseizoen hebben iets gemeen. Het ene seizoen is nog maar nauwelijks voorbij of ze beginnen al aan het volgende.

In Diest werd vorige week prins Pascal I gekozen. De olijke cafébaas mag meteen zijn agenda volbunkeren met bals, verkiezingen van collega’s prinsen en stoeten.

Ook in Zichem zijn ze er opnieuw aan begonnen. Zichem heeft een unieke carnavalstoet omdat er vooral lokale carnavalsverenigingen in mee lopen. Dat deint verder uit in een zot driedaags volksfeest. Zowel de organisatoren van de stoet als die vaak fraai uitgedoste lokale groepen moeten financieel zien rond te komen. De eerste eetavonden zijn ondertussen achter de rug en ook de eerste fuiven komen eraan.

Herinnering van Jeanine

Vandaag, zaterdag 23 november, staat er al meteen een heel speciale fuif in onze kalender. De Menopoezen is een groep jeugdige en minder jeugdige dames die de herinnering van de legendarische volksfiguur Jeanine Mues in ere houden. Ze lopen in de meeste stoeten in de regio mee en daar vallen ze ook telkens op door een mix van vrolijke maar toch stijlvolle kledij. De dames lopen ook niet zomaar mee in de carnavalstoeten. Ze bewegen zich eerder verder in stijl, af en toe onderbroken door een goed uitgebalanceerd dansje. Al die finesse kost uiteraard geld en dat proberen de poezen bijeen te krijgen met de menopoezenfuif. Vorig jaar werd het een editie waar nog maanden over nagepraat werd. Het eerste carnavalbal in Zichem staat eigenlijk vandaag al op de kalender. Het heet de Menopoezenfuif en die vindt plaats in Café Oep de Met – Markt 18 in…jawel, Zichem!

Andere carnavalsactiviteiten in Zichem
 • Zaterdag 01.02.2020 | Carnavalfuif (après-ski) van de organisatoren van de stoet in café Oep de Met | Aanvang 21.30u – Inkom GRATIS
 • Vrijdag 10.02.2020 | 10de kindercarnavalstoet
 • Zondag 23.02.2020 | 40ste carnavalstoet | vanaf 14u30
 • Maandag 24.02.2020 | Kindercarnaval en viering “Verloren Maandag”
 • Dinsdag 25.02.2020 | Rondtrek en het beruchte dinsdagnamiddagoptreden (van CV De Boerekeutels en CV De Bierbuiken) | 16.00u – daarna viering “Vette Dinsdag”

Jef Peeters bedankt brandweerman die de Zippy reanimeerde

Zes november is een dag die Jef Peeters uit Zichem nooit meer zal vergeten. Terwijl hij even weg was ontstond er brand. Het huis van Jef brandde aan de binnenkant volledig uit. De twee hondjes van Jef waren nog binnen en een van hen, de Zippy, had veel rook binnen gekregen en werd door een brandweerman van brandweerpost Diest gereanimeerd. Jef en zijn honden zijn onafscheidelijke kameraden. Hij had de dag ervoor nog 20 kilometer gewandeld met hen. Ze waren ook de favoriete speelkameraadjes van zijn kleindochter.

De Zippy moest een paar dagen bekomen van zijn avontuur. Hij had aanvankelijk ook wat ademhalingsproblemen. Maar alles komt goed met het beestje. Hij verbleef in een tijdelijke opvang maar mag daar ondertussen weg.

Jef wilde absoluut zijn dankbaarheid tonen voor de pompiers die zich hadden ingespannnen om de Zippy te redden. De man die het hondje gereanimeerd had kende hij van de fitness. Jef Peeters liet een foto maken van de hondjes en overhandigde die aan de brandweerman. “Ik wil niet alleen hem bedanken maar alle pomiers die bij de brand waren”, zegt Jef. “Ze hebben allemaal geweldig hun best gedaan om toch nog iets te redden.”

Jef Peeters moest na de brand een paar dagen bij familie verblijven. Ondertussen heeft hij een tijdelijke woning gevonden op de markt in Zichem. Zijn huis moet binnenin volledig ontmanteld worden maar die procedure gaat vlot. De werken beginnen deze week al. En de Zippy, die mag weer naar zijn baasje.

Populaire dierenwijding kan aanzet zijn voor alternatief gebruik Eustachiuskerk

Dierenwijdingen lijken ieder jaar populairder te worden in onze regio. Er zijn er ook ieder jaar meer. In Zichem is die plechtigheid een stevige traditie. De misviering krijgt ook een extra cachet met de jachthoornblazers Nette Füchse uit het Duitse Viersen.

“Ik kan nog steeds geen Duits spreken”, verontschuldigde broeder Luc zich aan het begin van de viering. Voor pastoor op rust Leon Van Rompuy was dat dan weer geen probleem. Hij verwelkomde de muzikanten in vloeiend Duits. Van Rompuy verbaasde dan weer met zijn uitspraak dat hij nog nooit aanwezig geweest was. Hopelijk bedoelde de priester daarmee de wijding en niet de kerk.

De Sint-Eustachiuskerk zat afgeladen vol, deels ook met honden in alle maten en gewichten maar ook een paar konijntjes. Na de mis worden alle beestjes gezegend, vaak met overvloedig rondgekwispeld wijwater. “Een mens moet er nogal wat voor doen om de kerk vol te laten lopen” besloot een kousenloos in sandalen rondsloffende broeder Luc filosofisch. De broeder mag fier zijn op zijn viering. Het is een aanzet om de monumentale maar steenzieke kerk nieuw leven te geven. Sint-Eustachius is een religieus monument met unieke kunststukken en het oudste in-situ bewaarde glasraam van België. De restauratie van de kerk zal de volgende jaren pakken geld kosten en deels ook van de lokale overheid een stevige post in de begroting vergen. Door ze op een alternatieve manier te gebruiken zal het draagvlak voor die inspanningen makkelijker haalbaar worden.

Dierenwijdingen in Zichem, Rillaar,Diest, Kapellen en Testelt

Volgende zondag 3 november is de feestdag van de heilige Hubertus. Dat is een druk beklante patroonheilige. Hubertus is de patroon van onder meer de boswachters, houtbewerkers, hondenliefhebbers, metaalarbeiders, schutters en optiekers. Dat laatste begrijpen we overigens niet al te goed want optiekers dateren uit een tijd dat patroonheiligen niet meer per se werden aangeworven.

Alleszins is de feestdag van deze bezige heilige op een aantal plaatsen in de regio aanleiding voor brood- en hondenwijdingen.

Jachthoornblazers in Zichem

In Zichem kan broeder Luc ongetwijfeld ook dit jaar weer rekenen op een volle Sint-Eustachiuskerk. Daar is ook alle reden voor. Hondenclub De Gouden Jachthoorn krijgt, zoal ook de vorige jaren al het geval was, bezoek van de jachthoornblazers “Nette Füchsen uit het Duitse Viersen. Die dames en heren kennen hun stiel. Het is dan ook zeer de moeite waard om ze aan het werk te zien. Er zijn ook heel wat honden aanwezig. Van zenuwachtige keffertjes tot de grootste loebassen. Die houden het geen hele misviering stil en dat is vaak amusant. De viering eindigt op het buitenplein. Daar worden de beestjes, meestal uitbundig, besprenkeld met wijwater. Wie wil nakeuvelen is welkom in zaal Munte. OKRA zorgt daar voor breugelboterhammen.

Je kan alle afbeeldingen van de dierenwijding 2018 in Zichem hier bekijken. Fotografen waren Wim Vanhelmont en Hedwig Neesen

Drie wijdingen in Diest

In Diest moet de heilige Hubertus liefst drie keer aan de bak. Op zondag 3 november om 9 uur wordt het brood gewijd aan de Allerheiligenkapel. Om 15 uur zijn de huisdieren aan de beurt. Maar ook op zaterdag 9 november om 14 uur mogen de beestjes nog eens terugkomen voor een wijding.

Hubertus trakteert met een Jägermeister in Rillaar

Pastoor Rudy Borremans maakt van zijn zondagsviering altijd wel iets speciaals. Op de feestdag van de heilige Hubertus is dat uiteraard niet anders. Pastoor Rudy zegent tijdens de viering het brood en alle dieren die in en om de kerk aanwezig zijn. Al dat wijwater is uiteindelijk maar slap spul en de consumptie van miswijn is voorbehouden een het selecte publiek achter het altaar. Maar pastoor Rudy lost dat euvel met verve op. Na de viering wordt het straffere spul aangesleept. De dop wordt van de fles Jägermeister geschroefd en Hubertus wordt in stijl gevierd in Rillaar.

Wijding en wandelingen in Kapellen-Glabbeek

Ook in Kapellen-Glabbeek organiseren ze een honden- en broodwijding. Het brod is al voor de mis van 9.30 uur aan de beurt en na die misviering mogen de honden aan de bak. De Glabbeekse hondenschool zorgt dat de organisatie netjes uitgelijnd verloopt. Priester Luc Thiry is voorganger in de viering. Na de wijding om 10.45 uur is er een hondenwandeling met verse soep en…volledig in het thema van de dag… met hotdogs aan het einde.

Om 14.00 uur is er overigens ook nog een herfstwandeling. Deze keer met koffie en taart. Beide wandelingen zijn 5 kilometer lang en deelnemen kost 5 euro.

Discobar vervangt Hubertus in Testelt

In café De Weefberg in Testelt stellen ze de dierenwijding een weekje uit. Op Ter Hoeve is die wijding al jaren een goedgekoesterde traditie. Vorig jaar stonden er dertig edities op de teller bij Viviane van café Ter Hoeve. Dit jaar gaat de wijding door in café De Weefberg en daar willen ze de traditie alleszins in ere houden. Op zondag 10 november om 11 uur staat de wijding in de agenda’s. Hubertus is dan ondertussen al even opgeborgen maar het kan ook anders. Na de zegening om 11 uur kunnen de dieren met een gevoelig gehoor een rustig plaatsje zoeken want discobar Flatline neemt het dan over. Wie honger gekregen heeft van al dat gezegen kan een boterham met verse soep overwegen.

Je kan verder lezen na de afbeeldingen van de wijding in 2018

Alle foto’s van de dierenwijding 2018 in Testelt kan je hier bekijken. De fotograaf was Wim Vanhelmont.

Wie was de heilige Hubertus eigenlijk?

De Heilige Hubertus van Luik wordt aanroepen tegen hondsdolheid, bezetenheid en watervrees. Hij is de patroon van onder meer boswachters, houtbewerkers, hondenliefhebbers, metaalarbeiders, schutters en opticiens. Hij werd heilig verklaard in 743. Zijn feestdag is op 3 november.

Sint-Hubertus werd geboren als zoon van Bertrand, Hertog van Aquitanië en diens echtgenote Huberna, omstreeks 655. In zijn jeugd verbleef hij aan het hof van koning Theodorik III van Neustrië & Bourgondië en in het Ardennen-kasteel van Pepijn van Herstal. Hij was een verwoed jager. Volgens de legende bekeerde Hubertus zich tot het christendom na het zien van een hert met een schitterend stralend kruis tussen de geweistangen. Dat zag Hubertus toen hij in het jaar 683 het hert op Goede Vrijdag -de sterfdag van Christus- najoeg met zijn kruisboog in de bossen van de Ardennen. Vlak voor dat hij aanlegde voor het genadeschot met een pijl uit zijn boog, draaide het hert zich om en toonde Hubertus zijn gewei met daartussen het stralende kruis. Hubertus hoorde een stem: “Hubertus, waarom verlies je je tijd in dergelijke bezigheden? Als je je niet tot de Heer keert, zul je naar de hel gaan.” Bij het zien van het kruis en het horen de stem, herinnerde hij zich ook dat een hert een deel van Gods schepping is, dat onderhouden en bewaard moest worden. De oorzaak voor zijn jachtpassie is volgens de legende dat zijn geliefde vrouw Floribane , de dochter van Dagobert, graaf van Leuven, jong was gestorven. Later werd hij tot priester en bisschop gewijd. Hij werkte als missionaris in Brabant en de Ardennen, wat hem de naam “Apostel van de Ardennen” opleverde.

Uitbater stationsbuffet in Diest koopt stationsgebouw Zichem

Stationsbuffetten die bruisen van activiteit, ze bestaan! Terwijl de NMBS de dienstverlening in het station van Diest opnieuw inkrimpt, lijkt de zaak die Wim Maes in het buffet uitbouwt een van de creatiefste en meest succesvolle van de stad te worden.

Het begon eenvoudig. Wim’s Club was aanvankelijk wat de naam doet vermoeden. Broodjes en aanverwanten dus waar de dagelijkse treinreiziger een makkelijke hap aan heeft. Maar Wim zag dat breder. Hij levert ondertussen aan bedrijven en voor party’s maar hij breidt zijn assortiment ook slim uit. Er is verse soep en de milieubewuste mensen onder ons kunnen die meenemen in een eigen recipiënt. Wim zorgt ook voor vers fruit en een ruim assortiment aan kwaliteitskoffie’s of een beker uit de automaat. En uiteraard kan je in Wim’s Club kiezen voor een pintje of een bier van wat hogere gisting.

Coverbands

Vorige maand verrastte Wim Maes met het optreden van een coverband. Nuts deed de zaak helemaal uit de bol gaan. Op 25 oktober staat Dominique Akoestisch in de zaak. Een artiest die inzowat alle kroegen met een muziekaanbod al bewees dat hij kwaliteit neerzet.

Plannen nog niet bekend

Wim Maes ziet het blijkbaar nog veel breder. Hij kocht deze week het stationsgebouw van Zichem van de NMBS. De richtprijs voor het gebouw was 225.000 euro maar geïnteresseerden konden online bieden. Hoeveel Wim Maes effectief betaalt is niet bekend.

Het gebouw dateert al van 1864 en het werd door de NMBS niet meer gebruikt sinds 1993.

Wim Maes wil voorlopig niet kwijt wat hij met het station van plan is. Hij wil wel kwijt dat er nog veel werken moeten gebeuren voor hij zijn plan ook effectief kan uitvoeren.

Torenfeesten verbinden inwoners van Scherpenheuvel-Zichem

Foto’s: Luc Swinnen en Hedwig Neesen | de fotoreeksen van Wim Vanhelmont worden later toegevoegd


Onder de tekst kan je meer dan 400 foto’s bekijken van de Torenfeesten. Die staan hier in een dynamische template en in lage resolutie. Je kan dezelfde foto’s ook bekijken op de fotopagina. Daar staan ze in statische kolommen.

Sta je op een van de foto’s en wil je die graag hebben in hoge resolutie? Stuur een email met vermelding van de foto. Je krijgt dan een link naar de foto die je gevraagd hebt.


De Maagdentoren stortte in 2006 deels in. Het monument stond op dat moment al decennialang als een verkommerd weeskind in de zompigheid van de Demerbroeken weg te zakken. In de nasleep van die dramatische omstandigheden leek de toren een symbool van verval en vergankelijkheid te worden. Na veel wilde plannen, harde discussies en godbetert zelfs een paar betogingen in het dorp van de Witte, startte Vlaanderen in 2011 met de heropbouw van de Spaanse donjon. Wat nog overeind stond werd behouden en aangevuld met een strakke, eigentijdse constructie. Het was een gedurfde mix en de meningen zijn er nog steeds over verdeeld maar de nieuwe Maagdentoren groeit langzaam uit als een landmark voor het Hageland.

Die hernieuwde populariteit heeft veel te maken met de activiteiten die het Torencomité er ontwikkelt. Onder meer de Torenfeesten veroorzaken al vier jaar na mekaar een stevige volkstoeloop naar de wei in Zichem.

De leden van het comité openen de feesten, uitgedost in tot in de puntjes verzorgde middeleeuwse kledij. Ze worden vergezeld door de ridders van Pynnock uit Horst en een paar ruiters. Na de openingsparade kunnen de bezoekers rondwandelen in een middeleeuws kampement. Er is een tentendorp waar lokale verenigingen hun activiteiten kunnen tonen en de kinderen moeten zich geen moment vervelen. De Voermannen van nu spannen hun Brabantse trekpaarden in en de ridders van Pynnock blijken heetgebakerde typetjes te zijn. Zij gaan nog een paar keer stevig met mekaar op de vuist maar ze tonen ook hun sociale bekommernis en delen hun ambachtelijke vaardigheden met hun bezoekers.

Op het podium komt het repertoire uit De Witte van Zichem aan bod, de fanfare wandelt door een fraai aanbod partituren en als de avond valt kiest de ceremoniemeester voor moderne covermuziek en een DJ. De middeleeuwen zijn plots ver weg maar geen mens die daarover struikelt.

De essentie van de Torenfeesten is immers de sfeer die er heerst. Iedereen praat met iedereen, De Hiejer van Zichem loopt vlotjes uit de tapkraan en gebraden kip op zijn middeleeuws zorgt voor een meer dan noodzakelijk bodempje rond de lever.

Volgend jaar start de Vlaamse Landmaatschappij met de aanleg en de inrichting van de erfgoedwandeling in Zichem. Dat heeft nogal wat impact op de site rond de Maagdentoren. Daar komt onder meer een auditorium, de wandelweg wordt op de demeroever gebracht, de oude spoorwegbrug krijgt een trendy remake met onder meer glazen bodemplaten en een paar mooie landschapselementen die momenteel overwoekerd zijn, worden zichtbaar. De donjon is al lang niet meer een symbool van verval. De toren is een feniks die de ontwikkeling van dit knappe stukje Hageland extra impulsen blijft geven.