Broeder Luc vertrekt in Zichem en dat heeft stevige gevolgen

Zichem verliest een iconische figuur. Broeder Luc wordt door de bisschop als pastor benoemd in het woonzorgcentrum van Bertem. Daardoor kan deze goedlachse volksmens niet in Zichem blijven wonen. Dat valt hem persoonlijk erg zwaar. Hij kijkt met veel enthousiasme uit naar de opdracht die hij krijgt maar broeder Luc is verknocht aan Zichem. Verhuizen wordt dus niet makkelijk.

Broeder Luc wordt allicht ook niet vervangen en dat heeft belangrijke gevolgen voor de Sint-Eustachiuskerk. Na jarenlang gekibbel over de restauratie van dat waardevolle monument, maakte Vlaams minister voor Erfgoed Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele einde vorig jaar een budget van 2.874.388,55 euro vrij, voor instandhoudingswerken van de Sint-Eustachiuskerk. De kerk is een beschermd monument uit het begin van de veertiende eeuw. Het is een van de mooiste toonbeelden van demergothiek. De kerk heeft onder meer het oudste glasraam van België dat nog in situ bewaard wordt maar ook het interieur is vol gestapeld met waardevolle kunstschatten.

Steun vanuit Vlaanderen

Minister Diependaele gaf ook aan dat de kerk, na de restauratie, ook gebruikt zal worden voor andere activiteiten zoals bijvoorbeeld tentoonstellingen. Die her- of nevenbestemming wordt al actief voorbereid door de vrienden van Sint-Eustachius. Zij willen dat de kerk ook tijdens de restauratie kan gebruikt worden en dat ze beschikbaar blijft voor de lokale gemeenschap in Zichem. Maar door de benoeming en verhuizing van broeder Luc dreigen die plannen onmogelijk te worden. Zonder een verantwoordelijke vanuit de religieuze gemeenschap moet de kerk immers sluiten. Aangezien de restauratie allicht jaren zal aanslepen dreigt dus ook de kerk gedurende zeer lange tijd gesloten te blijven.

Vrienden van Sint-Eustachius not amused

Voortrekker van de Vrienden van Sint-Eustachius Leo Lemmens is niet gediend met deze gang van zaken. Hij wil alle registers opentrekken om een andere oplossing mogelijk te maken. De sluiting van de kerk dreigt de dynamiek die rond Sint-Eustachius werd opgebouwd, compleet lam te leggen. Het ideale scenario zou volgens hem zijn dat broeder Luc zijn job in Bertem kan combineren met zijn opdracht als broeder in Zichem. Leo Lemmens wil zo snel mogelijk overleg met de geestelijke overheid om deze situatie uit te klaren. De Vrienden van Sint Eustachius denken er ook aan om de gemeenschap in Zichem te mobiliseren tegen de eventuele sluiting van de kerk.
Broeder Luc had in Zichem een knappe dynamiek op gang gebracht. Er is iedere week een misviering waar nog vrij veel volk naartoe komt. Op de eerste zondag van november zit de kerk ieder jaar afgeladen vol voor de brood- en hondenwijding. Broeder Luc is een man van het volk. Zijn relatie met zijn geestelijke overste, pastoor van Scherpenheuvel Luc Van Hilst, liep echter voor geen meter.

5 comments

 • Hoe is het toch mogelijk heeft men hogerhand nu nog niets bij geleerd, Als iemand in een parochie goed bezig is en zich er goed voelt laat die toch doen !

 • En dan maar verbaasd zijn dat het instituut “de kerk” verder wegdrijft van zijn bevolking.

  • Het wordt hoogtijd dat men het comite p in alle onafhankelijkheid een onderzoek laat instellen over de handel en wandel van de pastoor van scherpenheuvel. Het schijnt dat dtt al jaren aansleept. De waarheid zou naar boven moeten komen.

 • Inderdaad , ik vrees ook dat daar meer achter zit . En het kan niet volgens mij dat daar mensen moeten onder lijden en dit om eender welke reden , daarom vraag Ik nogmaals dat dit opgeklaard en dat hier duidelijkheid over komt . Ik weiger te aanvaarden dat de St Eustachius kerk hier de dupe
  Wordt vervolgd

  • carlos grauls

   Elke avond om 19 hr smeken de klokken om de terugeer van broeder Luc naar Zichem.Spijtig genoeg duld men van hogerhand geen tegenspraak en blijft de kathlieke bevolking verweesd achter.

Geef een reactie