Bisdom laat brief in kerk voorlezen om verhuis van broeder Luc te bevestigen

Zichem is kwaad! Broeder Luc Devos moet uit het dorp van De Witte vertrekken en dat zint de inwoners niet. Broeder Luc is een man van het volk. Onconventioneel ook. Winter en zomer op blote voeten in zijn sandalen. Hij laat zich ook al eens een Trappistje smaken en dat smeedt een band met zijn parochianen. De vieringen die broeder Luc vorm gaf grepen vaak naar het hart en het gevoel van de mensen in Zichem. Geen hoogdravend gedoe dat boven de hoofden van de mensen heen gaat. Luc kende de gevoeligheden van zijn mensen. Hij sprak de taal van het volk.

“Hij was bij mijn mama toen ze stierf”, vertelde iemand ons. “Dat heeft haar goed gedaan. Ze voelde zich rustig.” Het typeert Luc Devos.

De Vrienden van Sint-Eustachius doen constructieve voorstellen

Vooral vanuit de hoek van de Vrienden van Sint-Eustachius klinkt bezorgdheid. Zij proberen om het uitzonderlijke belang van de kerk permanent duidelijk te maken. Als dat staaltje van demergothiek voor langere tijd de deuren zou sluiten, verwatert het bewustzijn over de schoonheid van dat monument. En dus hebben ze een erg divers en ambitieus programma uitgedokterd rond de Sint-Eustachiuskerk.

Het comité probeert ook oplossingen aan te reiken. Ze willen op basis van overleg tot een oplossing te komen waarbij broeder Luc zijn opdracht in het WZC in Bertem kan combineren met zijn engagement in Zichem.

De kerkelijke hiërarchie lijkt daar echter niet meteen toe bereid. Vanuit het bisdom werd een brief verstuurd die zondag in de kerk wordt voorgelezen. Het is een vorm van communicatie die niet meteen modern klinkt. Wij konden die brief al eens inkijken.

MEDEDELING AAN DE PAROCHIANEN VAN ZICHEM
Luc DEVOS is door de bisschop met ingang op 01 augustus benoemd tot pastoraal werker in het Woonzorgcentrum St.-Bernardus te BERTEM. Het betreft een voltijdse opdracht. 
Luc verhuist binnenkort naar Herent, dichter bij zijn toekomstig werk. Luc neemt zo een nieuwe start en zal in Zichem niet langer actief zijn. 
We houden eraan Luc te danken voor wat hij de voorbije jaren voor de parochie heeft betekend. We wensen hem geluk in zijn nieuwe opdracht.
Over de toekomst van de parochiale werking wordt binnen afzienbare tijd vanuit de regioploeg een overleg gepland.
Guy De Keersmaecker
Vicariaal verantwoordelijke gemeenschapsopbouw

In deze korte tekst anticipeert het bisdom meteen op een suggestie die vanuit de Vrienden van Sint-Eustachius naar voren werd geschoven om Luc in Zichem te laten wonen. Ook bij onze lezers waren er mensen die deze suggestie opperden. De vicariaal verantwoordelijke schuift die optie al meteen opzij.

Ook over de toekomstige werking van de parochie laat hij geen enkele twijfel. De regioploeg komt aan zet. In Zichem wordt pastoor-deken van Scherpenheuvel Luc Van Hilst door velen met de vinger gewezen als de motor achter de beslissing om broeder Luc uit het dorp te doen vertrekken. Precies hij wordt nu op het paard gehesen om een oplossing aan te brengen. Dat zal bij een aantal betrokkenen in Zichem als een slag in het gezicht aankomen. Allicht brengen de woorden “binnen afzienbare tijd” de oplossing. Een levendige parochie waar de kerk nog van de mensen is heeft nu een werkbare oplossing nodig. Binnen afzienbare tijd is die dynamiek dood. Dat is natuurlijk ook een oplossing. Alleen niet de meest constructieve.

Geef een reactie