Kranenburgstraat blijft tijdelijk eenrichting en dat roept nogal wat frustratie op in Zichem

De werken aan de Turnhoutsebaan in Diest hebben exact twintig maanden geduurd maar op vrijdag 30 april werd de rijbaan er weer open gesteld. Dat betekent dat de druk op het centrum van Zichem zou moeten afnemen. Daar was al die tijd éénrichtingsverkeer ingevoerd in de Kranenburgstraat. Het verkeer richting Diest moest omrijden. In principe diende dat te gebeuren via Scherpenheuvel maar vooral de Veststraat in Zichem werd door nogal wat automobilisten gebruikt als sluipweg.

In principe kon die situatie vanaf vandaag worden opgeheven maar het schepencollege van Scherpenheuvel-Zichem besliste deze week dat het éénrichtingsverkeer in de Kranenburgstraat voorlopig tijdelijk gehandhaafd blijft. Volgens schepen van Mobiliteit Nico Bergmans wil het bestuur het verkeer enkele weken de tijd geven om terug zijn weg langs daar te vinden om daarna de situatie terug te normaliseren. Schepen Bergmans wil de mensen op die manier de tijd geven om zich voor te bereiden op de terugkeer naar de normale situatie.

In de Facebookgroep Zichem lijken de mensen zich echter op heel andere zaken voor te bereiden. De verontwaardiging over het handhaven van het éénrichtingsverkeer is bijzonder groot en de actiebereidheid al evenzeer. Iemand stelt voor om zwarte zakken buiten te hangen als protest. Een andere inwoner roept op om een petitie te starten en een paar mensen vragen zich af waar ze bezwaar kunnen aantekenen tegen de maatregel.

De tijdelijke handhaving van het éénrichtingsverkeer in de Kranenburgstraat zou wel eens een voorbode kunnen zijn van een meer algemene aanpak van de mobiliteit in de fusiegemeente. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van maart 2021 liet schepen Bergmans duidelijk verstaan dat er momenteel overleg is met het gewest. Daarbij zou de passage van zwaar verkeer in de centra van Scherpenheuvel en Zichem een belangrijk topic zijn. In Zichem is dat zwaar verkeer op en in de omgeving van de Markt al jaren een gevoelig punt.

In Scherpenheuvel heeft men zelfs de mooie blauwe steen van de rotonde voor de basiliek moeten vervangen door karakterloze kunststof. De rekening voor de vervanging van die blauwe steen werd onbetaalbaar. Niet dat het veel oplevert. Momenteel zijn zelfs de stenen die in de grond liggen rond de fontein sterk verzakt onder de druk van de veeltonners die er dagelijks over denderen. Het belangrijkste probleem in Scherpenheuvel is echter de Prattenborgstraat. Die konijnenpijp is zowat de enige toegangsweg voor het verkeer van en naar Diest. Er is al enkele keren protest geweest tegen die onhoudbare situatie maar de vraag is wat het alternatief is.

Dat alternatief kan onmogelijk gerealiseerd worden op het niveau van de deelgemeenten. Schepen Bergmans zal minstens de verkeersproblematiek van Schoonderbuken, Scherpenheuvel, Zichem en Averbode moeten combineren om tot een passende oplossing te komen. We laten maar even Testelt buiten beschouwing. De brug om Testelt binnen en buiten te rijden heeft een strikte tonnagebeperking. Wie daar een uurtje aan de oevers van de Demer doorbrengt kan zonder al te veel aandacht te geven en zonder een weegschaal te gebruiken, een pak overtredingen vast stellen. De simpele handhaving van de tonnagebeperking lost daar het probleem meteen op.

One comment

  • Vroeger leidde de Vossekotstraat het zware verkeer rond Scherpenheuvel. Met de lintbebouwing daar kwam protest van de nieuwe bewoners. Het zware verkeer moest weer door het centrum. Hetzelfde dreigt nu voor de kern van Zichem. Waar is de langetermijnvisie?

Geef een reactie