Tag Archives: Rudy Borremans

Rudy Borremans wordt pastoor van Rillaar

De verschuivingen in de pastorale bezetting in de regio waar wij vorige week een artikel over plaatsten, heeft nu toch impact op de nieuwe opdracht die Rudy Borremans krijgt. Rudy stopte als mede-pastoor in het dekenaat Diest waar hij vooral in Kaggevinne en Schaffen-Vleugt bijzonder populair was. Hij krijgt nu een pastorale opdracht in Rillaar. Dat behoort tot het dekenaat Aarschot. Rudy Borremans combineert zijn taak in Rillaar met een opdracht in het woonzorgcentrum De Wingerd in Leuven.

Veel goesting

Pastoor Rudy start pas in oktober in Rillaar. Hij zal ondertussen zijn collega’s priesters beter leren kennen. “Het is zowel voor mij als voor de vele pastorale medewerkers een hele aanpassing”, zegt Rudy Borremans. “Maar met wederzijds vertrouwen en respect zal het wel lukken. Ik heb in ieder geval veel goesting in mijn toekomstige opdrachten En hoop, met velen in Rillaar en groot Aarschot te mogen kennismaken.” Rudy Borremans heeft een speciaal woord van dank voor de vicariaal verantwoordelijke,die namens de bisschop gezocht heeft naar een opdracht die aansluit bij zijn charisma en talenten. Hij dankt ook de deken van Aarschot,collega-pastoors, pastoraal medewerkers en allen die hem krediet en kansen geven om herder te zijn in het mooie Hageland.

Rudy Borremans vervangt pater Jan Geerts

Vorige week werd bekend dat pater Jan Geerts, adjunct-directeur van het bezinningscentrum van de Norbertijnen in Averbode en dienstdoend pastoor in Rillaar, pastoor wordt van Averbode, Testelt, Okselaar en Messelbroek. Die verschuiving was onderdeel van een ganse reeks benoemingen bij de Norbertijnen. Die werden getriggerd door de aanstelling van vroeger provisor Marc Fierens als 53ste abt van de abdij van Averbode.

Cascade aan benoemingen bij Norbertijnen heeft ook gevolgen buiten de abdij

De inwijding van Marc Fierens als 53ste abt van de Norbertijnen van Averbode heeft een pak verschuivingen in gang gezet in de hiërarchie van de Norbertijnen. Die cascade kan ook gevolgen hebben voor de opvolging van Rudy Borremans in Diest. Maar ook elders beweegt er heel wat binnen de structuur van de kerk. Pastoor Van Hilst neemt ontslag als administrator in Zichem.

Christophe Monsieur wordt subprior

Christophe Monsieur, momenteel pastoor in Averbode, stopt in die functie en hij wordt subprior van de abdij. Christophe was vorige maandag nog aanwezig tijdens de plechtigheid naar aan leiding van de start van de werken voor de scoutslokalen. Met deze benoeming gaat Christophe Monsieur deel uitmaken van een beperkt kringetje van Norbertijnen die de abdij effectief aansturen. De opstart van Het Moment en de stevige investering in de abdijboerderij zorgen ervoor dat de economische activiteiten van de abdij verschuiven. In die nieuwe bedrijfsactiviteiten zijn de Norbertijnen opnieuw nadrukkelijker aanwezig in het management.

Subprior wordt provisor

Pater Jan Geerts, adjunct-directeur van het bezinningscentrum van de Norbertijnen in Averbode en dienstdoend pastoor in Rillaar, wordt pastoor van Averbode, Testelt, Okselaar en Messelbroek.

Jan Van Keirsbilck, actueel subprior, wordt de nieuwe provisor van de abdij. Hij volgt in die functie de nieuwbenoemde abt Marc Fierens op. Een provisor is verantwoordelijk voor de materiële zaken en bezittingen van de abdij.

Pater en improvisatieartiest Vincent Ceulemans krijgt andere opdracht

Vincent Ceulemans die in de abdij onder meer verantwoordelijk is voor de groepsbezoeken maar in zijn vrijetijd opvallend actief is in het improvisatietheater, kondigde deze week op Facebook zijn ontslag in de abdij van Averbode aan. “Mijn hoedanigheid als priester en Norbertijn blijft”, zegt Vincent Ceulemans. “Maar mijn takenpakket en woonplaats zullen veranderen. Dat is een traditie sinds de 12de eeuw. Eeuwenlang hebben onze confraters de bisdommen bijgestaan in hun zorg voor plaatselijke geloofsgemeenschappen.” Waar Vincent Ceulemans naar toe gaat en welke zijn opdracht wordt is voorlopig niet bekend.

Deken Van Meerbergen neemt rol van Rudy Borremans voorlopig over

Na het vertrek van pastoor Rudy Borremans moet ook deken Felix van Meerbergen schuiven met zijn team. “We bedienen momenteel de parochies in Diest in solidum”, zegt hij. “Ik zal zelf voorlopig op zaterdag de vieringen in Kaggevinne doen.” Onze suggestie dat hij misschien eens moet polsen of Vincent Ceulemans geen optie is beantwoordt hij eerder lachend. Een priester als Vincent Ceulemans is in iedere parochie welkom”, zegt hij. “Als de optie zou bestaan zou hij hier alleszins zeer welkom zijn.”

Luc Van Hilst geeft ontslag als administrator in Zichem

Pastoor Luc Van Hilst heeft dan weer zijn ontslag gegeven als administrator van de parochie St. Eustachius in Zichem. Die parochie behoort, samen met OLV Scherpenheuvel, St Jozef en Antonius van Padua Schoonderbuken en St. Jozef Keiberg tot de pastorale zon Scherpenheuvel-Zichem. Wat de reden van zijn ontslag is, is ons niet bekend maar dat de verstandhouding met broeder Luc niet opperbest is, is al langer geweten. Broeder Luc is een van de gangmakers voor de restauratie van de historisch belangrijke kerk in Zichem. Pastoor Van Hilst heeft echter gevraagd aan het stadsbestuur, om dat dossier over te nemen.

De laatste viering van pastoor Rudy Borremans

Kaggevinne heeft vorige zaterdag afscheid genomen van pastoor Rudy Borremans. Om 17 uur deed Rudy er zijn laatste mis. In een kerkgemeenschap die hij terug vorm, inspiratie en motivatie gegeven heeft. Acht jaar geleden arriveerde pastoor Rudy in het dekenaat Diest. Hij concentreerde zich op de gemeenschap van Schaffen-Vleugt en Kaggevinne. In geen tijd werd Rudy Borremans er een uiterst gewaardeerde en inspirerende voorganger. Hij gaf zijn wekelijkse misvieringen een diepmenselijk accent. Hij raakte niet aan de voorschriften van de liturgie maar hij zocht wel de mogelijkheden op, om echt met zijn gelovigen te communiceren tijdens de misvieringen. Het aantal mensen dat opnieuw de weg naar de kerk vond, steeg significant.

Toch besloot hij om niet verder te bouwen op dat succes. De reden waarom hij vertrekt heeft hij nooit publiek bekend gemaakt. Het siert hem. Pastoor Rudy heeft het recht om die argumentatie binnen zijn privésfeer te houden.

Bedankje voor Danneels

In zijn preek leek Borremans toch even zijn diepere gedachten te ventileren. Hij refereerde naar de media die met één zinnetje een persoonlijkheid kunnen maken of kraken en de bijna onmogelijkheid om dat nog efficiënt recht te zetten. Pastoor Rudy  gebruikte een opvallende symboliek uit de bijbel. “Mensen zeggen en beloven soms dingen maar doen daarna iets anders”, zei Rudy Borremans. Hij bedankte ook zeer opvallend de voormalige kardinaal Danneels en citeerde zijn uitspraak dat wie raakt aan het christendom, uiteindelijk zal vernietigd worden.

Steuntje voor de Bremberg

Achteraan in de kerk stond een opvallende zwarte doos met zilveren strikjes. Wie de kerk inliep interpreteerde dat allicht als een collectedoos voor het afscheid van pastoor Borremans. Tijdens de viering gaf Rudy Borremans de inhoud van de doos echter een andere bestemming. Hij refereerde naar de mooie vieringen die hij voor de Bremberg had mogen doen en vroeg om gul te zijn. “De inhoud van de doos schenk ik aan hun werking”, zei Rudy Borremans.

In de loop van de maand september gaat Rudy Borremans op een andere plaats aan de slag. Allicht wordt dat een functie als pastoraal werker in een zorginstelling. Rudy Borremans zal wel weten welke functie  kardinaal De Kesel hem heeft toevertrouwd maar ook daarover blijft hij discreet. Pastoor Rudy heeft geleerd om met de principes van instituten zoals de kerk om te gaan. Gelukkig heeft de kerk in Vlaanderen ook ingezien dat het vernieuwers als Rudy Borremans nodig heeft.

Volle kerk, geen collega’s

Het is uiteraard jammer dat we deze inspirerende kracht in de regio verliezen. De kerk van Kaggevinne liep vorige zaterdag volledig vol. Alle leeftijden, mensen uit alle lagen van de bevoking, iedereen kwam pastoor Rudy uitzwaaien en bedanken! Alleen zijn collega’s priester waren er niet. Niet uit Diest en ook niet uit de omgeving. Misschien was het afspraak, misschien een vergeteldheid, het viel alleszins op.

Hoe moet het nu verder?

Hoe het nu verder moet in de parochies die Rudy Borremans heeft opgebouwd is hoogst onduidelijk. Deken van Meerbergen post voortdurend klaagzangen in de sociale media dat de werkdruk niet langer houdbaar is. Of er, naast al dat geklaag,  ook effectief aan die structuur gebouwd wordt, is niet duidelijk. Het is ook niet duidelijk of er mensen beschikbaar zijn om het pad dat pastoor Rudyheeft uitgezet, verder te bewandelen. Diest blijft alleszins achter met een klein groepje priesters die allemaal een relatief hoge leeftijd hebben bereikt. Het kerkenbeleidsplan schrapt verwonderlijk genoeg geen enkele kerk die in de praktijk nog effectief gebruikt wordt. Dat lijkt veeleer een door de politiek ingegeven keuze. Zo vlak voor de verkiezingen is het niet wenselijk om een dorpsgemeenschap op stang te jagen. Het blijft een cruciale vraag of die beslissing ook rationeel te verdedigen is.

Wij posten vanavond een lange reeks foto’s over de laatste viering van Rudy Borremans. Volg ons zeker ook op Facebook. 

 

Rudy Borremans bevestigt zijn vertrek uit het dekenaat Diest

Tijdens de gemeenteraadszitting van maandag 18 juni werd het kerkenplan in Diest besproken en goedgekeurd. Tijdens het debat daarover beweerde raadslid Mario Kemps (N-VA) dat priester Rudy Borremans de situatie in Diest beu was en zou vertrekken als pastoor van Kaggevinne. Burgemeester Jan Laurys (DDS) leek dat te ontkennen maar hij was niet erg duidelijk in zijn reactie. Ook deken Felix Van Meerbergen hield aanvankelijk de boot af maar hij liet uiteindelijk verstaan dat ook hij het gerucht over het vertrek had opgevangen. Van Meerbergen heeft vandaag een onderhoud met Rudy Borremans.

Rudy Borremans bevestigt vertrek begin september

Priester Borremans heeft zonet aan Hola Hageland bevestigd dat hij inderdaad opstapt en een andere missie zal aanvaarden. “Een maand geleden heb ik een schrijven gericht aan de kardinaal waarin ik mijn positie in Diest in vraag stel”, zegt Rudy Borremans. “Ondertussen heb ik een verkennend gesprek gehad over een nieuwe benoeming. Mijn medewerkers heb ik op de hoogte gebracht van mijn keuze. De gemeenschap daarentegen heb ik nog niet geïnformeerd.”

Priester Borremans bevestigt verder dat hij allicht begin september reeds, het dekenaat Diest verlaat. Het is voorlopig niet duidelijk wat zijn nieuwe bestemming zal zijn.

Borremans wordt bijzonder geapprecieerd

Rudy Borremans werd aan het einde van de jaren negentig door de toenmalige aartsbisschop Godfried Danneels geschorst omdat hij publiek een relatie had met een man. Het was verrassend genoeg de als zeer conservatief gepercipieerde aartsbisschop André Léonard die de priester opnieuw pastoraal werk liet doen. In 2010 kwam Rudy Borremans naar Diest waar hij deel werd van het team van deken Felix Van Meerbergen. In de praktijk werkte pastoor Rudy vooral in deelgemeenten Kaggevinne en Schaffen-Vleugt. In die twee lokale gemeenschappen wordt de pastoor bijzonder geapprecieerd. Zijn vieringen lokken weer meer volk naar de kerk en er komen zelfs gelovigen uit andere gemeenten naar de diensten die Rudy Borremans leidt. Zeker voor Kaggevinne is zijn vertrek een groot verlies. De discussie over de eventuele herbestemming of nevenbestemming van de kerk en de pastorie weegt al maanden op de publieke opinie. Er zijn ernstige bouwfysische problemen met het kerkgebouw maar ook met de pastorie en de instandhouding ervan dreigt een financiële uitdaging te worden.