Tag Archives: Scherpenheuvel-Zichem

Fietssnelweg Diest-Aarschot-Werchter wordt combinatie functioneel en recreatief traject

Het beleidsplan van het nieuwe provinciebestuur is klaar en staat online op de site van provincie Vlaams-Brabant. Uiteraard staan daar een pak ambitieuze doelstellingen in. Zo wil de het provinciebestuur in de komende zes jaar minstens 100 kilometer bijkomende fietssnelwegen en aanliggende functionele routes creëren. Die fietssnelwegen krijgen een specifiek F-logo wat de bekendheid ervan zal ophogen. Vlaanderen telt 110 fietssnelwegen, samen goed voor een netwerk van 2400 kilometer.  Van de 110 routes zijn er nu al 61 in gebruik. Van de 308 Vlaamse gemeenten, zijn er 258 met een fietssnelweg op hun grondgebied.

De bedoeling van dit type van wegen is om een snelle verbinding over grotere afstanden in veilige omstandigheden mogelijk te maken. Het streefdoel is om gemiddeld 25 kilometer/ uur te halen, de stops inbegrepen. Een fietssnelweg kan een aaneenschakeling zijn van verschillende types van wegen. Dat kan een jaagpad zijn maar ook een weg voorbehouden voor landbouwvoertuigen, voetgangers, fietsers en ruiters, fietsstraten en (tweerichtings)fietspaden, woonstraten (gemengd verkeer) of een combinatie van die mogelijkheden.

Bovenlokale overheid nodig voor realisatie

Het initiatief moet dus wel door een bovenlokale overheid worden aangestuurd omdat het traject bijna altijd over meerdere gemeenten zal lopen. Dat geldt ook voor de verdere uitbouw van het bovenlokale functionele fietsroutenetwerk in Vlaams-Brabant dat de provincie verder wil uitbreiden. De provincie is ook beter geplaatst om de bovenlokale fietsinfrastructuur af te stemmen en te integreren met andere beleidsdomeinen zoals leefmilieu, landbouw en vrije tijd.

Waar die nieuwe fietsprojecten dan wel komen staat niet expliciet in de beleidsnota maar gedeputeerde Tom Dehaene (CD&V) wil niet enkel op verplaatsingen naar Brussel focussen. Ook de verbinding naar Leuven en Tienen zijn een doel.

Testelt-Aarschot wordt functioneel fietspad

Op Facebook maakt burgemeester Manu Claes (CD&V) van Scherpenheuvel-Zichem de plannen van Dehaene iets concreter. Hij geeft aan dat de verbinding tussen Testelt en Aarschot snel gerealiseerd zal worden. In Scherpenheuvel-Zichem staat voor dat project alleszins 270.000 euro ingeschreven in het budget 2019. Dat bedrag was eigenlijk al voorzien in 2018 maar het is door een budgetwijziging overgeheveld naar 2019. De stad kan voor die werken een subsidie van 100% van het totale bedrag kriijgen. De verbinding tussen het station van Testelt en Aarschot staat gecatalogeerd als een functioneel traject. Dat betekent dat men voor de aanleg ervan kiest voor het meest efficiënte traject. In dit geval komt het fietspad grotendeels naast de spoorweg, net zoals de verbinding tussen Diest en Zichem.

Missing link Zichem-Testelt wordt recreatief fietspad door trekvogelrichtlijn

In het budget 2019 staat echter ook een bedrag van 27.000 euro ingeschreven voor de missing link van Zichem naar Testelt. Dat bedrag dient om de rooilijn vast te leggen en percelen grond aan te kopen. Dat traject heeft het statuut van recreatief fietspad (en dus niet functioneel, zoals Testelt-Aarschot) omdat men daar niet de kortste weg kan volgen. In die sector is een gedeelte erkend als Europese habitat- en vogelrichtlijngebied en daar mag de rust niet verstoord worden.

Ook fietspad Averbod-Laakdal ingeschreven in begroting

Scherpenheuvel-Zichem voorziet ten slotte ook 83.233 euro voor de aanleg van fietspaden langs de N165 (Averbode-Tessenderlo-Laakdal). Dat fietspad komt deels losliggend rechts naast de rijweg richting Veerle vanaf de abdij van Averbode. Voor de aanleg ervan kunnen subsidies worden bekomen tot 80% van het bedrag van de uitvoeringswerken.

 

Topveldrijders branden kaarsjes in Scherpenheuvel

Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel lijkt een belangrijke rol te gaan spelen in de afwikkeling van het Belgisch Kampioenschap veldrijden volgende zondag in Kruibeke. Maandagochtend postte de absolute nummer één van het moment en Europees kampioen Mathieu van der Poel een foto op Instagram met de kaarsenkapel voor de basiliek. Bij Hola Hageland hadden we dat meteen in het snufje. We spurtten snel naar de kerkweg maar Mathieu en Sanne Cant waren al de hort op.

Wie er wel nog stonden waren de aanstormende talenten Mathijs Wuyts, Jarno Jordens en Matthias Van Roy. “Sanne Cant wilde absoluut langs Scherpenheuvel passeren om een kaars te branden”, zei Mathijs Wuyts. “Ze is nu volop bezig met het Belgische kampioenschap maar uiteraard denkt ze ook al aan het wereldkampioenschap in Denemarken. Mathieu heeft overigens zelf ook een kaarsje aangestoken.”

De drie beloften zijn uiteraard zelf ook bezig met het kampioenschap. Mathijs Wuyts ambieert een top-5 plaats in de categorie U23. Scherpenheuvelaar Matthias Van Roy werd in oktober 2018 provinciaal kampioen van Brabant. Hij startte nog maar recent met veldrijden. De verwachtingen moeten dus voldoende ambitieus zijn.

Jarno Jordens begon in 2014 met veldrijden en hij rijgt sedertdien de top-3 plaatsen aan mekaar. Jarno doet ook regelmatig mee in de elitecategorie waar hij nu al tegen de top-10 aanschurkt. Hij postte nog een update op Instagram met de boodschap “Dit kan niet meer mis gaan”.

Bestuursploeg van Scherpenheuvel-Zichem allicht als eerste in Vlaanderen geïnstalleerd

In tegenstelling tot andere gemeenten in de regio werd de samenstelling en de verdeling van de mandaten van de nieuwe bestuursploeg in de basiliekstad niet op voorhand bekend gemaakt. Nochtans waren de voordrachtsaktes al op 20 december klaar. Dat moet ook. Wettelijk gezien moeten die namelijk minstens 8 dagen op voorhand ingediend worden.

De reden voor die vreemde beslotenheid blijft onduidelijk en het was dus wachten tot de installatievergadering op dinsdag 2 januari om 10 uur. Op dat moment vond de eerste raadszitting plaats en daarmee scoorde het nieuwe bestuur dan weer erg snel. Allicht is de gemeenteraad van Scherpenheuvel-Zichem de snelst geïnstalleerde in Vlaanderen.

Oppositie vraagt meer overleg

Die timing bleek niet iedereen goed uit te komen en er waren wat zure oprispingen over het gebrek aan overleg hierover. Raadslid Allessia Claes (N-VA) was overhaast uit vakantie moeten terugkomen en Joris De Vriendt (Vlaams Belang) vroeg in zijn tussenkomst aan huidig voorzitter van de raad Marleen Van Meeuwen om een voorzitter voor alle fracties te zijn, ook van de oppositiepartijen. De Vriendt haalde het gebrek aan overleg over de timing van de installatievergadering aan als negatief voorbeeld.

Aftredend voorzitter van de raad Arlette Sannen handelde eerst twee belangrijke kennisnames af. De eerste kennisname bevestigde de aanstelling van Manu Claes (CD&V) als burgemeester. De tweede was een gevolg van de inkanteling van het OCMW in de stadsdiensten. Daardoor worden de gemeenteraadsleden automatisch ook aangesteld als OCMW-raadsleden. Organisatorisch heeft dat een stevige impact. Allicht zal na iedere gemeenteraad ook een vergadering van de OCMW-raad volgen. De kans dat de zittingen daardoor uitlopen is reëel. Beide raden worden voorgezeten door de burgemeester.

Gemeenteraadsleden ingezworen

Na de twee kennisnames werden de gemeenteraadsleden ingezworen. Het was al eerder bekend dat CD&V (9 zetels) en Open VLD (8 zetels) verder doorgaan als bestuursmeerderheid. N-VA blijft steken op 5 zetels maar is wel de grootste oppositiepartij. Vlaams Belang stijgt naar drie zetels en sp.a wordt de kleinste fractie met slechts 2 zetels. Bij sp.a neemt Sarah De Cock haar mandaat niet op. Ook eerste opvolger Marc Beddegenoots ziet af van een zitje in de raad. Daardoor werd tweede opvolger Rita Devos ingezworen als raadslid.

Kris Peetermans wordt eerste schepen

Na de gemeenteraad was het de beurt aan het schepencollege. De samenstelling hiervan maar ook de verdeling van de bevoegdheden vergt enige verduidelijking.

Naast burgemeester Manu Claes werden vijf schepenen ingezworen maar die worden aangevuld met de Voorzitter van het bijzonder comité van de sociale dienst. Kris Peetermans (Open VLD) wordt beloond voor zijn opvallend sterke persoonlijke score. Hij behaalde 2538 voorkeurstemmen en liet daarmee burgemeester Claes ver achter zich. Die zakte van 2.563 voorkeurstemmen in 2012 naar 1.938 in 2018. Kris Peetermans wordt eerste schepen van de stad.

Zijn ook benoemd als schepen: Lieve Renders (CD&V) – 2de schepen, Nico Bergmans (Open VLD) – 3de schepen, Marie Jeanne Hendrickx (CD&V) – 4de schepen en Tony Van Cauwenbergh (Open VLD) – 5de schepen. Inne Pauwels wordt voorzitter van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst en komt via die omweg in het bestuur als zesde schepen.

De bevoegdheidsverdeling voor de periode 2019-2021

Burgemeester Manu Claes (CD&V)
algemene werking – veiligheid – verkeersveiligheid – HRM – erediensten – erfgoed – markten en kermissen

Eerste schepen Kris Peetermans ( Open VLD)
cultuur – sport, recreatie en vrijetijdsbesteding – lokale economie, KMO en middenstand – autonoom gemeentebedrijf – patrimonium en facility management – duurzaamheid

Tweede schepen Lieve Renders (CD&V)
burgerzaken – toerisme – landbouw – ontwikkelingssamenwerking – dierenwelzijn

Derde schepen Nico Bergmans ( Open VLD)
omgeving – stedenbouw – huisvesting – grondbeleid – mobiliteit – openbare werken – nutsvoorzieningen

Vierde schepen Marie Jeanne Hendrickx (CD&V)
welzijn – armoedebestrijding – senioren – personen met een beperking – kinderopvang – gelijke kansen – diversiteit

Vijfde schepen Tony Vancauwenbergh ( Open VLD)
onderwijs – kunstonderwijs – communicatie – ICT – digitalisering – sociale economie – tewerkstelling

Zesde schepen Inne Pauwels (CD&V)
voorzitter bijzonder comité sociale dienst – financiën – jeugd – bibliotheek

Schepenwissel in 2022

In het bestuursakkoord werd afgesproken dat er halfweg de legislatuur een schepenwissel komt. CD&V verliest dan een mandaat en Open VLD krijgt er een bij. Dat heeft een bizar gevolg want Open VLD heeft op dat moment vier mandaten en CD&V slechts twee plus de burgemeester. CD&V stond ook voor een bijzonder moeilijke keuze om te bepalen wie zijn mandaat moest opgeven. Uiteindelijk volgen ze de logica van het aantal voorkeurstemmen. Daardoor moet Marie-Jeanne Hendrickx een stap opzij zetten. Met haar gaat meteen ook een pak knowhow over welzijn en sociale zaken verloren. Na het verdwijnen van schepen Hendrickx blijft de bevoegdheid voor welzijn echter binnen de partij. Schepen Inne Pauwels neemt dat erbij. Zij wordt dan een soort superschepen met naast het voorzitterschap van het bijzonder comité ook financiën, jeugd, bibliotheek, welzijn, armoedebestrijding, kinderopvang, gelijke kansen en diversiteit als bevoegdheden. De bevoegdheid voor senioren en personen met een beperking schuiven door naar Lieve Renders.

Marie-Jeanne Hendrickx wordt vervangen door Jan Boeckx (Open VLD) en die heeft dan weer een pak expertise op het vlak van openbare werken. Vroeger schepen van Openbare Werken Marleen van Meeuwen werd niet meer herkozen als schepen en dat was meteen een opportuniteit om die bevoegdheid nu al door te schuiven naar Open VLD. Nico Bergmans is een logische keuze om dat gedurende drie jaar op te nemen.

De bevoegdheidsverdeling voor de periode 2021-2024

Burgemeester Manu Claes (CD&V)
algemene werking – veiligheid – verkeersveiligheid – HRM – erediensten – erfgoed – markten en kermissen

Eerste schepen Kris Peetermans (Open VLD)
cultuur – sport, recreatie en vrijetijdsbesteding – lokale economie, KMO en middenstand – autonoom gemeentebedrijf – patrimonium en facility management – duurzaamheid

Tweede schepen Lieve Renders (CD&V)
burgerzaken – toerisme – landbouw – ontwikkelingssamenwerking – senioren – personen met een beperking – dierenwelzijn

Derde schepen Nico Bergmans ( Open VLD)
omgeving – stedenbouw – huisvesting – grondbeleid – mobiliteit

Vierde schepen Jan Boeckx (Open VLD)
openbare werken – nutsvoorzieningen – sociale economie – tewerkstelling

Vijfde schepen Tony Vancauwenbergh (Open VLD)
onderwijs – kunstonderwijs – communicatie – ICT – digitalisering

Zesde schepen Inne Pauwels (CD&V)
voorzitter bijzonder comité sociale dienst – financiën – jeugd – bibliotheek – welzijn – armoedebestrijding – kinderopvang – gelijke kansen – diversiteit

Voorzitterschap wisselt tweemaal

In het bestuursakkoord heeft CD&V het voorzitterschap van de gemeenteraad toegewezen gekregen. Dat de partij nogal wat mensen tevreden moet houden blijkt uit de wissels die hier gepland zijn. Marleen Van Meeuwen is niet langer schepen en mag de voorzittershamer twee jaar lang hanteren. Daarna neemt de vorige voorzitter Arlette Sannen het twee jaar van haar over. De laatste twee jaar is partijzwaargewicht en hoofdeconoom van werkgeversorganisatie Etion Geert Janssens aan zet als voorzitter.

Open VLD heeft extra zitje in de politieraad

De leden van de politieraad moeten effectief verkozen worden tijdens de installatievergadering. Die verkiezing werd spannend. Uiteraard proberen de leden van de meerderheid om hun kandidaten verkozen te krijgen maar rekenkundig was daarover geen zekerheid. Scherpenheuvel-Zichem heeft 8 zitjes in de politieraad en Diest heeft er 9. De twee burgemeesters van beide steden zetelen ambtshalve ook in de raad. Voor die 8 posten waren er 10 kandidaten. CD&V en Open VLD hadden ieder 3 kandidaten, N-VA had er 2 en Vlaams Belang en sp.a ieder 1.
De meerderheid was altijd zeker van vijf mandaten. Dat gebeurde ook. Esther Schoolmeesters (Open VLD), Koen Vranken (CD&V), Anne-Sophie Weckx (CD&V), Ronald Schuyten (Open VLD) en Arlette Sannen (CD&V) haalden 15 stemmen en waren daarmee lid van de politieraad. Bij de oppositie haalden Allessia Claes (N-VA) en Rudi Vancauwenbergh (Vlaams belang) ook 15 stemmen. De andere drie kandidaten, Ursula Bervoets (Open VLD), Annelies Ooms (N-VA) en Christini Gounakis (sp.a) haalden ieder 10 stemmen. Ursula Bervoets zetelde echter eerder al in de politieraad. Die anciënniteit zette haar boven haar concurrenten en ook zij werd dus ingezworen als 8ste lid van die raad. De oppositie laat hier een kans liggen om een extra mandaat binnen te halen omdat ze hun stemgedrag niet op mekaar hebben afgestemd.

CD&V roteert ook bij Bijzonder comité voor de sociale dienst

Het Bijzonder comité voor de sociale dienst is een nieuw orgaan dat bevoegd is voor de individuele dossiers inzake maatschappelijke dienstverlening en integratie. De leden ervan waren op voorhand aangeduid maar bij CD&V valt ook hier op dat ze hun drie mandaten na drie jaar vervangen door drie nieuwe leden. Onder meer Marie-Jeanne Hendrickx, die op dat moment haar schepenambt moet opgeven, krijgt hier een politiek vangnet, al blijft ze natuurlijk ook wel gemeenteraadslid. CD&V vist in 2022 ook Ben Mattheus op die tijdens de vorige legislatuur het jongste raadslid was maar nu niet meer verkozen werd. N-VA dropt gewezen raadslid René Jacobs in de raad.

De samenstelling van het comité

Voorzitter: Inne Pauwels (CD&V)
Leden:

 • 2019-2021: Robby Baptist (CD&V) | 2022-2024: Marie Jeanne Hendrickx (CD&V)
 • 2019-2021: Sarah Meeuwens (CD&V) | 2022-2024: Lotte Degol (CD&V)
 • 2019-2021: Melina Vranckx (CD&V) | 2022-2024: Ben Mattheus (CD&V)
 • Omer Mievis (Open VLD)
 • Serge Keuninckx (Open VLD)
 • René Jacobs (N-VA)
 • Philip Vervloesem (Vlaams Belang)
 • Veerle Peeters ( SP-A)
Impact nieuwe Algemeen Directeur duidelijk voelbaar

Tijdens de vorige legislatuur werd Eva Poelemans aangesteld als Algemeen Directeur van de stadsdiensten. Eva beschikt over een stevige academisch onderbouwde knowhow maar ze heeft duidelijk ook sterke managementcapaciteiten. Het projectiescherm dat al enkele maanden werkloos stond te blinken in de vergaderzaal, werd eindelijk nuttig ingeschakeld. Eva kwam ook een paar keer gevat tussen om de vergadering gespoord te houden met de noodzakelijke administratie. En ze waakte ook heel strikt over een juiste toepassing van de wettelijk opgelegde spelregels. Poelemans heeft duidelijk de capaciteiten om de gemeenteraad naar een efficiëntere manier van besluitvorming te leiden. De procedure om 135 stembrieven in een aftandse stembus met een veel te kleine gleuf te stoppen is nauwelijks nog bedenkbaar. Zeker als al die stembrieven dan ook nog manueel moeten geteld worden tijdens de raadszitting. De Russen mogen dan al geen impact krijgen op het stemgedrag van de mandatarissen in Scherpenheuvel-Zichem maar als we de burgers meer willen betrekken bij de politiek is efficiënte tijdsbesteding geen onbelangrijk aspect.

Nieuwjaar zingen vooral in Testelt populair

In Scherpenheuvel trekken de kinderen pas op Driekoningen zingend door de straten maar in alle andere deelgemeenten gebeurt dat al op 31 december. Deze oude traditie wint de laatste jaren sterk aan populariteit en dat heeft veel te maken met de initiatieven van buurtcomité’s, jeugdverenigingen maar soms ook gewoon inwoners die op een aantal plaatsen korte drankjes en chocomelk schenken. Foute kersttruien en vrolijk gepimpte hoofddeksels waren daarbij geen taboe.

Op de Keiberg was de gepimpte caravan van Lars “Tuzq” Van Cauwenbergh de verzamelplaats voor de leden van KWB. Er was warme choco voor de kinderen maar ook de huisgemaakte Limoncello mocht niet ontbreken. In deze deelgemeente groeit het aantal zangertjes opvallend.

In Testelt zetten ze de traditie van Halloween verder. Op verschillende plaatsen in de deelgemeente stonden drankenstandjes en ook hier trokken opvallend veel kinderen van huis tot huis. De dorpsgemeenschap van Testelt neemt bij zulke gelegenheden steeds meer het initiatief en ze hebben in Testelt ondertussen een knappe reputatie opgebouwd. De jeugdband van de fanfare zorgde voor extra animatie. Zij speelden een kort deuntje aan ieder huis.

In Averbode houden de scouts de traditie van hun jenevertent in ere. Dat doen ze al jaren op het plein tegenover de bibliotheek. Ook het buurtcomité aan de Putterslamp haalde de flessen korte drank weer boven.

In Zichem bouwen de carnavalsverenigingen al jarenlang een drankenstand op in de kiosk op de Markt. Ze kapten echter dit jaar onverwacht met die traditie. De kiosk bleef leeg. Wel opvallend was de wandelbus van Kinderopvang De Vlindertjes. Zaakvoerster Daisy Neven maakt iedere dag met haar opvangkindjes een wandeling door de omgeving. De kleinsten mogen mee hobbelen in een gigakinderwagen in de vorm van een bus. Vorige maandag trok de ganse bende met de bus door de straten van Zichem om nieuwjaar te zingen. Of hoe een oude traditie levend gehouden wordt door ze creatief in te passen in de zorg voor de toekomstige generaties.

Basisschool OLV steunt Mucovereniging in kader van Warmste Week

Het is een traditie van jaren. Basisschool Onze-Lieve-Vrouw sluit het eerste schooltrimester af met een enscenering van het kerstverhaal in de mariahal. Dat was dit jaar niet anders. De nieuwe directeur van de school, Luc Breugelmans bespeelde het kerkorgel en hij kwam pas aan het einde van de voorstelling even op de voorgrond om zijn ganse team, de leerlingen en de vrijwilligers te bedanken. De man was dermate onder de indruk van hun prestatie dat hij bijna het belangrijkste moment van de dag vergat. De leerlingenraad had een week eerder een actie georganiseerd in het kader van de Warmste Week. Ze schonken de opbrengst aan de Mucovereniging. Bram, een leerling van het zesde leerjaar in de school, lijdt aan de ziekte. Hij mocht een cheque van 1076,52 euro in ontvangst nemen.

Uitgeverij Averbode heeft nieuwe CEO

Het onderwijs digitaliseert en die trend bezorgt Uitgeverij Averbode stevige krampen. Het bedrijf speelde te traag in op die evolutie en moest in juni 2018 zes werknemers ontslaan. Ook CEO Benoit Dubois moest tegen einde 2018 opstappen.

De uitgeverij moet zich snel herprofileren en het werft daarvoor een ander profiel van mensen aan. Types die opgegroeid zijn met smartphones, tablets en hun weg vinden in de nieuwe media. De uitgeverij heeft ook een nieuwe CEO te pakken. Met Barbara Vangheluwe komt er een persoonlijkheid aan het hoofd met een pak ervaring in de marketing- en publiciteitssector. Vangheluwe werkte eerder in leidinggevende posities bij De Persgroep, Leo Burnett, Belgacom, Ogilvy & Mather en Young & Rubicam.

Kinderopvang Baloe organiseert kersthappening

Het team van kinderopvang Baloe organiseerde donderdagavond een knappe kersthappening. Tijdens dat event konden de ouders die al gebruik maken van de opvang de infrastructuur en het team beter leren kennen, iets waar niet altijd voldoende tijd voor is. Maar ook ouders die (nog) geen gebruik maken van de opvang, waren welkom om de faciliteiten en de mensen die er werken te leren kennen.  

Er waren lekkere hapjes en drankjes, aangepast aan de voorkeur van de kinderen. En die waren zelf de sterren van de avond. Samen met zangeres Cindy zorgden ze voor de muzikale omlijsting.

Eedaflegging burgemeesters en installatievergaderingen gemeenteraden gepland

In Vlaams-Brabant werden tot op heden 18 burgemeesters , die werden voorgedragen na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober, door Vlaams minister Liesbeth Homans benoemd. Zij leggen op vrijdag 21 december om 14 uur de eed af in handen van provinciegouverneur Lodewijk De Witte.

Het gaat om Koenraad Van Elsen van Asse, Bert Ceulemans van Begijnendijk, Hans Vandenberg van Bekkevoort, Karin Derua van Boortmeerbeek, Christophe De Graef van Diest, Wilfried Segers van Dilbeek, Christiaan Selleslagh van Grimbergen, Steven Swiggers van Haacht, Alexandra Thienpont van Kortenberg, Gino Debroux van Landen, Irina De Knop van Lennik, Marc Wijnants van Linter, Conny Moons van Londerzeel, Maarten Mast van Merchtem, Manu Claes van Scherpenheuvel-Zichem, Jan Spooren van Tervuren, Bert De Wit van Tremelo en Veerle Geerinckx van Zemst.

Aarschot nog even zonder effectieve burgemeester

Gwendolyn Rutten van Aarschot is een van de burgmeesters die nog even geduld moet oefenen. Huidig burgemeester André Peeters had reeds voor de verkiezingen een bestuursakkoord gesloten met zijn eigen CD&V, sp.a en Groen. Samen met dat akkoord had hij ook een voordrachtsakte laten tekenen voor een nieuwe ambtstermijn als burgemeester. De verkiezingen maakten die coalitie echter onmogelijk. Er moet nu eerst officieel worden vatsgesteld dat Peeters onvoldoende stemmen krijgt voor zijn herbenoeming. Pas daarna kan de voordracht van Gwendolyn Rutten gebeuren. Zij start wel als voorzitter van de gemeenteraad.

Datums installatievergaderingen bekend

Ondertussen raken ook de data van de eerste gemeenteraden van de nieuwe legislatuur bekend. In die vergadering worden de nieuwe burgemeester, de schepenen en de gemeenteraadsleden ingezworen en worden ook de voorzitter van de gemeenteraad en de leden van de politieraad verkozen. Na de gemeenteraad vindt een vergadering van de OCMW-raad plaats. Daar worden de leden en de voorzitter van het Bijzonder Comité van het OCMW gekozen. Dat laatste mandaat is niet zonder belang. De voorzitter van het Bijzonder Comité kan in principe als extra schepen worden opgenomen in het college.

 • Scherpenheuvel-Zichem organiseert de eerste gemeenteraad op 2 januari om 10 uur ’s ochtends.
 • Ook in Aarschot starten ze op 2 januari maar dan om 19 uur.
 • Ook in Glabbeek begint Peter Reekmans aan een nieuwe ambstermijn op 2 januari. De raadszaal krijgt daar overigens een nieuwe geluidsinstallatie die toelaat om de debatten tijdens de zitting op te nemen.
 • In Tielt-Winge en begijnendijk willen ze eveneens geen tijd verliezen. De inzwering staat in beide gemeenten op 2 januari om 20 uur geagendeerd.
 • In Diest is de installatievergadering op 3 januari om 20 uur.
 • In Bekkevoort gebeurt de inzwering pas op 7 januari om 19 uur.
 • In Kortenaken vroeg Open VLD een hertelling van de stemmen. De coalitie van CD&V, N-VA en sp.a heeft de bevoegdheden al wel verdeeld maar wanneer ze kunnen starten hangt af van de hertelling.

Kappershuis start privé-wellness Kzen

Het Kappershuis op de Keiberg start met een privé-wellness. Achter het salon hebben Jos Cuypers, Tim Hugaerts en Wendy Claesen Kzen uitgebouwd. Dat is een klein luxeparadijs waar je ongestoord kan relaxen en genieten. De privé-wellness kan afgehuurd worden door groepen van 2 tot maximaal 10 personen. Er is een sauna, een infraroodcabine, een stoomcabine, douches en kleerkasten. In het buitengedeelte is ook een jacuzzi en een zwemspa met golven. 
De uitbaters voorzien ook catering. Je kan kiezen uit drie soorten pasta en een ruim aanbod dranken. Wie een uitgebreider menu wil kan dat overleggen met het team van het Kappershuis. Zaakvoerder Jos Cuypers roert zelf in de potten en hij heeft ondertussen ook ervaring opgedaan met het koken voor een groep. 

De relaxweide van Kzen is volledig afgeboord met een houten afsluiting. De hapjes en dranken worden aangereikt via een doorgeefluik. Op die manier krijgen de gasten de garantie op absolute privacy. 

Twee personen betalen 125 euro om de facilietiten van Kzen gedurende twee uur te boeken. Op zondag 16 december tussen 14 en 20 uur kan iedereen de wellness gaan bekijken. Je kan ook sfeerbeelden zien op de Facebookpagina Kzen Prive Wellness. 

Sterke stijging personeelskost en afbouw schuld zijn opvallende accenten in budget 2019

De bespreking van het budget voor het volgende kalenderjaar is in een verkiezingsjaar eerder een voorzichtigheidsoefening omdat er een nieuwe coalitie aantreedt die mogelijk andere accenten zal leggen. Schepen Inne Pauwels  gebruikte de voorstelling van het budget 2019 vooral om een aantal zere plekken in het beleid van het hogere echelon aan te tonen.

De belangrijkste bron van inkomen in Scherpenheuvel-Zichem is de aanvullende personenbelasting. De tax shift hakt in 2019 opnieuw 409.203 euro weg uit de inkomsten. (zie ook ons artikel over de budgetwijziging)

Gemeentefonds zet kleinere gemeenten in de kou

Er was ook zware commotie over de aanwending van het Gemeentefonds in Vlaanderen. Dat fonds moet onevenwichten in de inkomsten van een lokaal bestuur compenseren zodat ze een kwalitatief goede dienstverlening kunnen garanderen. Negen grote steden in Vlaanderen gaan echter met het grootste deel van dat budget lopen. In het Hageland krijgen Diest, Aarschot en Tienen een extra uitkering om hun functie als centrumstad waar te maken. Raadslid Geert Janssens kaartte aan dat het Gemeentefonds allicht de criteria voor de verdeling van haar middelen zal aanpassen. Hij pleitte ervoor om te proberen te wegen op die aanpassing.

Meer poetsbeurten in gemeenschapszalen

Het budget 2019 voorziet een meerkost van 210.000 euro voor het poetsen van de gemeentelijke zalen. Vooral De Keyt en de Hemmekens zullen meer poetsbeurten hebben omdat die twee zalen zeer intensief gebruikt worden. Bij de eenmalige uitgaven valt de installatie van WIFI in de gemeentelijke zalen, sporthallen en scholen op. Dat gaat 41.000 euro kosten.

Sterke stijging personeelskosten

De personeelskosten worden volgend jaar gebudgetteerd op 12.487.471 euro. Dat is een stijging met 642.000 euro. Die toch wel erg zware verhoging heeft deels te maken met de aanwerving van een IT-projectleider en een IT-beheerder. Anderzijds is de inkanteling van het OCMW in de stadsdiensten onder meer bedoeld om dubbele functies uit te schakelen en op die manier te besparen maar de realiteit is helemaal anders. De functie van gemeentesecretaris en secretaris van het OCMW werd samengevoegd in de nieuwe functie van algemeen directeur. Het loon van die algemeen directeur werd met 30% verhoogd omwille van de verzwaring van het takenpakket. Het personeelslid dat niet benoemd werd in de nieuwe functie blijft echter gewoon in dienst als statutair ambtenaar en met behoud van loon. Hetzelfde gebeurt met de positie van financieel directeur. Ook daar is een loonsverhoging van 30% voor de mandaathouder maar de andere persoon blijft in dienst als adjunct. Geen besparing dus. Integendeel, een verhoging van 30% op de toplonen. De stad kan daar overigens zelf niet op ingrijpen. De lonen zijn opgelegd door de hogere overheid. 

Geplande werven

Het lijstje van de uitgaven in de post Investeringen is altijd een boeiende opsomming. Het geeft aan wat het bestuur volgend jaar wil aanpakken. Een paar opvallende projecten:

 • Door de inkanteling van het OCMW in de stadsdiensten  zijn er aanpassingen aan het stadhuis nodig. Die worden begroot op 50.000 euro.
 • Op een aantal plaatsen wordt de straatverlichting aangepast. Dat gebeurt met LED-lampen. Op termijn zal overal LED geplaatst worden.
 • Voor de wegen- en rioleringswerken Op ’t Hof wordt 1.244.728 euro ingeschreven
 • Aan de Hemmekens komt een laadpaal, een batterij en een voertuig voor autodelen. De kostprijs is 45.000 euro. De elektriciteit wordt gegenereerd door zonnepanelen en de installatie daarvan zal 28.000 euro kosten.
Afbouw schuld blijft doorgaan

Schepen Pauwels gebruikte de voorstelling van het budget 2019 ook om een overzicht te geven van de schuldpositie van de stad. We vatten het even samen in een tabel

  2014 2018 2019
Saldo te betalen op 01.01 58.271.278 40.685.308 36.421.403
Nieuwe leningen     5.700.000
Terugbetaald in jaar 4.516.130 4.263.904 4.461.357
Nog te betalen op 31.12 53.755.148 36.421.403 37.660.046
Intresten 1.881.931 953.948 972.697
Jaarlijkse last 8.398.061 5.217.853 5.434.055

Het bestuur bouwt dus wel degelijk de schuld af. In 2014 bedroeg die nog 2590 euro per inwoner. In 2018 is dat bedrag gedaald naar 1808 euro per inwoner.

Regularisatieperiode illegale vuurwapens bijna afgelopen – politiezone voorziet extra personeel

Wie een wapen bezit en dat nog niet heeft geregulariseerd bij de politie, kan dat nog tot 31 december 2018 doen. Je kan vrijwillig afstand doen van je wapen of alsnog een vergunning vragen. Wanneer het wapen verkocht werd of verloren is gegaan, wordt er een proces-verbaal opgesteld. In sommige gevallen dient, na onderzoek, slechts een administratieve aanpassing doorgevoerd te worden in het Centraal Wapen Register.

Nog heel wat illegale wapens in omloop 

Uit cijfers van de politiezone blijkt dat in Diest 45 personen werden aangeschreven, in Scherpenheuvel-Zichem zijn er dat 75. Op de eerste afspraak boden er zich in Diest al 16 personen aan en werden er 9 vuurwapens vrijwillig afgestaan. 
In Scherpenheuvel zijn er sinds begin december al 17 aanvragen voor regularisatie binnengekomen. Er werden 24 wapens binnengebracht voor vrijwillige afstand en er werden 5  pv’s voor verlies opgesteld. Van begin dit jaar tot heden werden er in Scherpenheuvel 30 aanvragen tot regularisatie genoteerd en werden 45 wapens binnengebracht voor vrijwillige afstand.

Zware straffen

De politie van zone Demerdal voorziet tijdens de laatste dagen van het jaar extra capaciteit om illegale vuurwapen alsnog te regulariseren. Op het bezit van een illegaal vuurwapen staan zware straffen. Bezitters riskeren een gevangenisstraf van 1 maand tot 5 jaar en/of een geldboete van 100 tot 25.000 euro.

Situatie kerk Zichem bijzonder ernstig – dringende instandhouding onvermijdelijk

Zichem staat sinds vorig weekend in rep en roer. Niet alleen omdat de kerstmarkt voor het tweede jaar op rij last had van het barre weer. Maar vooral omdat er geruchten waren dat men de historisch belangrijke Sint-Eustachiuskerk zou laten verworden tot een ruïne. De kosten om het gebouw te herstellen zouden te zwaar wegen. Bovendien was er bij het kerkbestuur wat wrevel over de overname van de coördinatie van het dossier door het stadsbestuur.

Instandhouding wettelijk verplicht

Het idee om de kerk te laten verworden tot ruïne werd blijkbaar effectief geopperd. Dat blijkt uit een persmededeling die het stadsbestuur vandaag uitstuurt. Daarin wordt de piste effectief genoemd maar meteen ook tegengesproken. “De kerkfabriek is wettelijk verplicht de beschermde Sint-Eustachiuskerk in goede staat te behouden door de nodige instandhoudings-, beveiligings-, herstellings- en onderhoudswerken uit te voeren. De kerk tot een ruïne laten vervallen – een idee ingegeven door de vergevorderde staat van verwering van de ijzerzandsteen – is dus geenszins een optie”, zo staat er. 

Gevaar voor de veiligheid

De vraag is echter of die instandhouding ook effectief technisch en financieel mogelijk is. De kerk is in bijzonder slechte staat en die verslechtert snel. Het gevaar voor de openbare veiligheid, de precaire stabiliteit van de kerk en het mogelijk groot verlies van erfgoedwaarden is dermate zorgwekkend, dat op korte termijn beveiligings- en consolidatiewerken moeten uitgevoerd worden. Mensen die in de onmiddellijke omgeving van de kerk wonen vertellen ons dat ze bijna dagelijks steenpuin vonden rond hun woning. Ondertussen werden bakken tegen de kerkmuur geplaatst om dat puin op te vangen. De kerk heeft het oudste gebrandschilderde glas-in-loodraam van België (anno 1398) maar ook het kerkmeubilair, het pleisterwerk en een aantal schilderijen zijn van uitzonderlijke waarde.

Vermindering van subsidie 

Vorige maandag werd het dossier voor de subsidiëring van de instandhoudingswerken getekend en ondertussen is het ook doorgestuurd naar het kabinet van Vlaams minister van Erfgoed Geert Bourgeois. (N-VA). De urgentie heeft alles te maken met de aangekondigde vermindering van de subsidiëring voor instandhouding van cultureel erfgoed van 80% nu, naar 60% later. Het dossier om de toestand van de kerk te beveiligen zou al over 3 miljoen gaan. Pas daarna kan de eigenlijke restauratie starten. De eerste officiële ramingen voor de volgende fases bedragen 8 miljoen euro maar dat kan nog veel hoger oplopen. 

Zware financiële dobber

Bij het kerkcomité beseft men dat het voor het stadsbestuur een zware dobber zal worden om haar aandeel van die restauratie te voorzien in de toch al krappe financiële omstandigheden. Het schepencollege heeft weliswaar een overleg aangevraagd  bij bevoegd minister Geert Bougeois om de mogelijkheden voor bijkomende  financiering vanuit Vlaanderen te bekijken maar het is zeer de vraag of dat wat kan opleveren. Ondertussen wil het comité ook andere pistes bekijken. Onder meer crowdfunding zou een optie zijn. Die alternatieven veronderstellen ook dat de kerk, naast een gebruik voor de erediensten, een alternatieve bestemming zou krijgen. ACV Demer opent nieuwe vestiging in Rillaar

De nieuwe vestiging van het ACV in Rillaar gaat volgende week, op maandag 17 december, open. Dat kantoor vervangt de vestigingen van Diest en Aarschot. Het kantoor in Diest sloot in augustus 2017 definitief nadat medewerkster Sara Van Passel achter het loket werd dood geschoten door een Poolse jongeman. 

Het ACV liet daarna een studie uitvoeren om na te gaan waar de dienstenregio Demer best zou kunnen gevestigd worden. Uit die studie bleek een locatie tussen Diest en Aarschot optimaal. ACV koos voor het vroegere pand van XL-Outlet aan de Diestsesteenweg 601 in Rillaar. Dat is op de grens tussen Rillaar en Scherpenheuvel. 

Het ACV zal in het nieuwe kantoor een combinatie aanbieden van inloopmomenten en de mogelijkheid om op afspraak te komen. Op maandag, dinsdag en donderdag is het kantoor geopend tussen 9 uur en 12 uur. Op dinsdag kan je er ook in de namiddag en de vooravond terecht van 14.30 uur tot 18.30 uur. Op vrijdag kan je enkel op afspraak komen. 

Ecologische kinderopvang onmiddellijk vol geboekt

De toestand van de planeet is zorgwekkend. Volgens Serge DeGheldere, voorzitter van de Klimaatzaak en oprichter van Futureproofed, een bedrijf dat ondernemingen en overheden op weg helpt naar een ecologische duurzame samenleving, hebben we nog 12 jaar om de trend te keren. Daarna is het te laat om de situatie positief om te draaien. Dat stelde hij deze week tijdens een interview op VRT.

In Zichem is Rebecca Lhst alvast goed bezig. In januari start zij met een kinderopvang die volledig op ecologisch principes is georganiseerd. Twee jaar geleden kocht ze samen met haar man een voldoende groothuis in Zichem. “We hebben dit pand doelbewust gekozen omdat het perfect geschikt is voor de plannen die we toen al hadden”, zegt Rebecca.

Herbruikbaar is fancy en vermijdt chemische rommel op gevoelige plekken

De zaakvoerster van kinderopvang Pippo stimuleert de ouders om herbruikbare luiers  en schoonveegdoekjes te gebruiken, maar niemand is verplicht om dat te doen. “Herbruikbaar wordt vaak nog geassocieerd met lompe doeken en spelden om ze vast te maken”, zegt Rebecca. “Dat materiaal is echter compleet achterhaald. De moderne herbruikbare luiers zien er fancy uit en ze zijn makkelijk aan en uit te doen met een knijpersysteem. Als we de voordelen ervan uitleggen zijn ouders vaak geneigd om die switch te maken. Ook al omdat ze inzien dat er een hoop chemische rommel zit in de wegwerpdoekjes en dat komt uiteindelijk op de gevoeligste plaatsen van de kindjes terecht.” 

Rebecca gebruikt zelf herbruikbare schoonveegdoekjes van Cheeky Wipes. Dat systeem is erg hygiënisch uitgedacht. Elke kit bestaat uit twee dozen, eentje voor propere en eentje voor vuile doekjes. In de doos met proper materiaal gaat een halve liter water en een paar druppeltjes etherische olie. De gebruikte doekjes gaan in het andere doosje en ook dat is gevuld met water en olie. Dat zorgt er voor dat de vlekken niet indrogen en de mengeling werkt ook anti-bacterieel.  In de kit zit een wasnetje dat je in deze doos kan bevestigen, zo moet je de bevuilde doekjes niet meer aanraken en kunnen ze met het netje in je wasmachine.

Herbruikbaar is tweemaal besparen

De doekjes van Cheeky Wipes zijn gemaakt van bamboe of van katoen. Ze hebben een  hoge levensduur en dat zorgt ervoor dat deze manier van werken al snel goedkoper is dan wegwerpmateriaal. Wegwerppampers en dito doekjes zijn duur maar ze zorgen ook voor een gigantische afvalproductie. Afval is echter ook duur. Je bespaart dus op de aankoop maar ook op de verwerking van het afval. 

Verantwoord speelgoed

Het speelgoed in de kinderopvang is grotendeels in hout of andere ecologische materialen. Hier en daar rijdt er een platsic speelgoedauto tusssen de houten soortgenoten maar dat moet kunnen. Rebecca is op dat vlak niet strikt principieel. Ze probeert ook de creativiteit van de kinderen te stimuleren. De poppenkast bijvoorbeeld, heeft ze zelf gemaakt met overschotjes van karton. 

Biologische voeding uit eigen tuin

De maaltijden van de kinderen worden bereid met biologische producten en op donderdag is het veggie-dag. “We hebben een eigen tuin waar we groenten en fruit aanplanten”, zegt Rebecca. “We trekken ook met de kinderen de tuin in zodat ze kunnen ervaren waar al dat lekkers vandaan komt.  Veel kinderen hebben de band met de natuur verloren en daar proberen we hier iets aan te doen.”

Omgang met dieren stimuleren

Rebecca heeft zelf vier kinderen, een konijn (Vlaamse Reus) en twee honden. Zelfs de dieren worden betrokken bij de opvang. “De band tussen een kind en een dier is bijzonder waardevol”, zegt Rebecca. “Onze huisdieren zijn kinderen gewoon. We hebben er zelf vier. Ze zullen dus nooit onverwacht reageren.”

Borstvoedingsexpert

De zaakvoerster van kinderopvang Pippo is een fervente voorstander van borstvoeding. Haar eigen kinderen zijn alle vier  grootgebracht met moedermelk en ze heeft een pak ervaring en knowhow over dat onderwerp. Die deelt ze graag met jonge ouders. “Vooral de bewaring van moedermelk is voor veel mensen een probleem”, zegt ze. “Maar ook meer algemene vragen over dat thema zijn welkom.”

Kinderopvang Pippo is gelegen in de Oranjestraat 46 in Zichem. De opvang start vanaf januari 2019 maar op 22 december kunnen mensen die belangstelling hebben al eens komen kijken. Ouders die gecharmeerd zijn door het concept moeten wel op de wachtlijst. Rebecca beperkt het aantal kinderen bewust tot vijf, ook al heeft ze toelating om er meer op te vangen. En die vijf zijn ondertussen ook al geboekt.

Stimulans van de overheid

Dat een kinderopvang zoals die van Rebecca een goede zaak is voor het milieu lijkt evident. Pampers en schoonveegdoekjes zorgen voor een stevige berg afval. In veel steden en gemeenten bestaan gunstmaatregelen om mensen met een incontinentieproblematiek te ondersteunen. Dat is een sociaal zeer verantwoorde maatregel maar hij is ook milieubelastend. De nieuwe bestuurders van onze lokale gemeenschappen zouden misschien ook eens kunnen overwegen om de aankoop van herbruikbare luiers en schoonveeg materiaal voor kinderen te ondersteunen. De aankoop van een bassisset kost ongeveer 250 euro. Met een extra premie of subsidie zullen allicht meer mensen de overstap naar ecologisch verantwoord materiaal willen en/of kunnen zetten. 

Glabbeek werkt aan duurzame mobiliteit. Ondertussen blijft ontwikkeling stationsomgeving Diest verder verkankeren.

Burgemeester Peter Reekmans kreeg Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) op bezoek voor de opstart van het nieuwe Mobipunt. Een Mobipunt is een soort knooppunt waar hoofdzakelijk faciliteiten die met vervoer te maken hebben worden samengebracht. De bedoeling is  om mensen aan te zetten om zich op een meer duurzame manier te verplaatsen. Het Mobipunt kreeg de naam Het Gemeentehuis mee omwille van zijn ligging.

Uitbreiding met andere diensten

Glabbeek is de vijfde gemeente in Vlaanderen die een Mobipunt inricht. Er zijn twee standplaatsen voor autodelen, een laadplaats voor elektrische wagens, een bushalte en een fietsenparking. Op termijn is het de bedoeling om dat aanbod uit te breiden, ook met diensten die niks met mobiliteit te maken hebben maar eerder functioneel zijn.

Een paar opties die op de plank liggen zijn een broodautomaat en een locker voor de bezorging van pakjes. Vooral dat laatste zou een interessante en duurzame meerwaarde kunnen zijn. De bezorging van pakjes gebeurt momenteel grotendeels aan huis. De milieukost daarvan is hoog. Bpost heeft al lockers in de omgeving van een aantal grootwarenhuizen maar ook Bringme is een succesvolle optie. We schreven er eerder al een artikel over. 

Mogelijkheden voor de Hemmekes

In Scherpenheuvel-Zichem ontwikkelen het stadsbestuur en het burgerinitiatief Transitie het project HagelandStroomt. Er komen zonnepanelen op het dak van De Hemmekes en  de stroom daarvan wordt onder meer gebruikt om een elektrische deelwagen te laden. De ligging van De Hemmekes biedt uitstekende mogelijkheden om te evolueren naar het model van Mobipunt. Er is een ruime parking, het station van Zichem is vlakbij en de inrichting van een wachtzone  voor het openbaar vervoer zou het in- en uitstappen veel veiliger en efficiënter kunnen  maken. 

Politieke inertie dodelijk voor norme opportuniteiten stationswijk

In Diest wordt al jarenlang gewerkt aan de voorbereiding van de herinrichting van de stationswijk. Dat project overstijgt de ambities van een Mobipunt maar de bedoelingen zijn deels vergelijkbaar. De zone is momenteel eerder een jungle waar honderden meters ver en in alle richtingen wagens al dan niet correct geparkeerd staan. Pendelaars die ’s avonds op zoek gaan naar hun wagen moeten vaak op de rijbaan lopen omdat de wagens iedere centimeter ruimte in nemen. In de binnenstad wordt iedere minuut fout parkeren afgestraft maar in deze omgeving lijkt een soort gedoogzone te heersen. De zone van De Lijn is een groteske steen-en-betonarena waar de ruimte op de meest inefficiënte wijze wordt gebruikt. De fietsparking mist iedere vorm van eigentijds comfort en veiligheid. Het station van Diest is van bovenlokaal belang voor het professioneel maar ook het toeristisch pendelverkeer maar geen enkele overheid heeft er tot nu aan gedacht om de site als schakelpunt te gebruiken voor de ontsluiting van de recreatieve mogelijkheden in het Hageland. De site kan ook een sterke meerwaarde hebben als scharnierfunctie voor het stimuleren van een duurzame mobiliteit. Toch  slagen de betrokken overheden er in om de ontwikkeling van dit dossier al meer dan tien jaar voor zich uit te schuiven. De ontwikkeling van de stationsomgeving is een manifeste getuige van de inefficiëntie van het politieke apparaat in België. 

Illustratie. Op de website van de stad Diest vinden we volgende tekst. We willen er toch even aan herinneren dat het binnen een paar dagen 2019 is! 

Tegen eind 2013 starten de werken aan het nieuwe busstation ten westen van het stationsplein en aansluitend wordt het stationsplein zelf verkeersvrij heraangelegd. In een latere fase is de bouw gepland van een grote parkeergarage voor pendelaars tussen de sporen en de Ford Leopoldlaan. Die biedt plaats aan ongeveer 900 auto’s. Ook bovengronds worden er nog parkeerplaatsen voorzien en er komt een fietsenstalling en een kiss-and-ride zone. Voor de realisatie van deze pendelparking zal de Ford Leopoldlaan in 2015 deels heraangelegd worden en het nodige studiewerk hiervoor is gepland voor begin 2012. Volgens het masterplan worden de infrastructuurwerken afgerond tegen 2017 en beschikt Diest zo over een moderne en aantrekkelijke stationsomgeving.

Jaarrapport katholieke kerk maakt vergrijzing pijnlijk duidelijk

Het is al breed uitgesmeerd in allerlei kanalen…Scherpenheuvel is met voorsprong het populairste bedevaartsoord in België. Dat blijkt uit het jaarrapport dat de katholieke kerk deze week publiceerde. De basiliek van Scherpenheuvel kreeg 800.600 bedevaarders op bezoek, Banneux eindigt op 330.000, Beauraing op 77.000 en Oostakker op 350.000.

Pastoor Van Hilst heeft een ploeg van 13 betaalde werknemers en 80 vrijwilligers om al die bedevaarders correct te kunnen opvangen. In Banneux hebben ze vreemd genoeg 31 betaalde werknemers nodig terwijl Oostakker het met een team van 5 mensen doet.

Naast deze toffe vaststelling over Scherpenheuvel, bevat het jaarrapport nog een reeks andere erg interessante gegevens.

Federale overheid betaalt lonen bedienaars van de eredienst

Er zijn 2774 diocesane priesters in België. (actieven en gepensioneerden) Daarnaast zijn er ook nog 2205 priesters die in kloosterorden leven. Een aantal van hen zijn bedienaars van de eredienst. Zij doen dus missen in de parochies. De lonen van de bedienaars van de eredienst worden betaald door de federale overheid. Het gaat over 2274 mensen, deels priesters maar ook diakens en gevormde leken.

94% van hen zijn parochiepriesters. Hun jaarwedde bedraagt 21.998 euro, ofwel 1.833 euro bruto per maand (netto 1.549). Er is geen anciënniteitsregeling. Als de bedienaar van de eredienst verantwoordelijk is voor meerdere parochies, wordt de wedde verhoogd tot maximum 150 %. Dat is het geval voor 58 % van de bedienaars van de eredienst. In dat geval bedraagt de bruto jaarwedde 32.995 euro, ofwel 2.794 euro bruto per maand (netto 1.855).

De federale overheid betaalt ook de lonen van de bedienaars van erediensten van de andere erkende erediensten. Er is geen aparte begroting beschikbaar voor de katholieke kerk, maar voor de katholieke eredienst, de protestantse, de anglicaanse, de joodse en de orthodoxe samen ging het in 2017 om 87.411.000 euro.

De acht bisdommen stellen zelf ook nog 278 mensen te werk. Het gaat om leken, mannen en vrouwen, die de pastorale diensten ondersteunen en instaan voor zaken zoals boekhouding, secretariaat, archief en communicatie.

Bijna 80% van alle religieuzen is ouder dan 75 jaar

Vorige zondag vierde EH Benjamin Sterckx zijn diamanten priesterschap. De kranige pastoor ging zelf voor in de viering. Maar Benjamin Sterckx was niet de enige hoogbejaarde religieuze in de basiliek. Het kransje priesters en broeders die aan de zijkant van het altaar aanschoven maakte pijnlijk duidelijk hoe zwaar de vergrijzing toeslaat. In het jaarrapport staan een paar data die dat illustreren. In Vlaams-Brabant en Mechelen zijn 1.751 religieuzen. Slechts 2,3 % of 42 mensen zijn jonger dan 45 jaar. 5,5% is tussen 45 en 60 jaar. 13,1% is tussen 60 en 75 jaar en 79,1% of 1384 religieuzen zijn ouder dan 75 jaar.


Je kan onze erg uitgebreide fotoreportage over de kaarskensprocessie nog bekijken op de pagina Hola Processie

Stadsbestuur en brandweerzone regelen gebruik kazerne

Het stadsbestuur van Scherpenheuvel-Zichem en de hulpverleningszone Vlaams-Brabant Oost sluiten een gebruiksovereenkomst af voor de brandweerkazerne in de Prattenborgstraat. In de kazerne is de brandweerpost Scherpenheuvel gevestigd. De kazerne werd in 1999 gebouwd door het stadsbestuur van Scherpenheuvel-Zichem. Het gebouw staat op grond van het stadsbestuur. 

Eind 2014 besliste de gemeenteraad om  de kazerne ter beschikking te stellen van de brandweerzone. De zonewerking ging begin 2015 van start en integreerde zeven brandweerkorpsen. Naast Scherpenheuvel-Zichem maken ook de korpsen van Diest, Aarschot, Tienen, Landen, Leuven en Overijse er deel van uit. Door de oprichting van de zone moest een overdracht van het materiaal maar ook van de gebouwen worden geregeld. Pas nu is dat gebruik voor de kazerne van Scherpenheuvel formeel geregeld. 

Brandweerzone neemt leningslast over

Het stadsbestuur stelt de kazerne gratis ter beschikking van de hulpverleningszone tot eind 2024.  Na die periode krijgt de zone voorrang om een nieuw contract af te sluiten met het stadsbestuur. Maar gratis is relatief. Parallel aan het afsluiten van de gebruiksovereenkomst worden de openstaande schulden ( aflossingen kapitaal en interesten) voor de bouw van de brandweerkazerne door de hulpverleningszone overgenomen en dit met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015. Het gaat om een bedrag van 322.282, 52 euro.

De kosten voor het verbruik van gas, water en elektriciteit en de kosten van telefoon, internet, alarminstallaties en verzekeringen vallen ten laste van  de brandweerzone. Ook het onderhoud en alle herstellingen moeten door de zone gedragen worden. 

Aparte regeling voor brandweerzaaltje 

De brandweerzaal aan de Zuidervest is niet in de overeenkomst opgenomen. Het zaaltje wordt gemeenschappelijk gebruikt door de stad en de brandweerzone. Hierover wordt later nog een aparte regeling getroffen, die dan zal opgenomen worden als bijlage bij de huidige overeenkomst.

De stad stelt het zaaltje momenteel ter beschikking aan drie vaste gebruikers. Het gaat om verenigingen  die hier wekelijks vergaderen: Harmonie Onze Lieve Vrouw Scherpenheuvel, Femma Scherpenheuvel en AA Scherpenheuvel.

Occasionele gebruikers zijn  het Rode kruis ( bloed geven), Carnaval Centrum Scherpenheuvel (ter gelegenheid van de carnavalstoet van Scherpenheuvel), de Vriendenkring Brandweer Scherpenheuvel,  Triatlonclub Go Like Hell en Oudercomité  kleuterschool ‘t Karakolleke. Het zaaltje beschikt over een uitgeruste keuken en wordt regelmatig verhuurd aan private gebruikers. 

De vlakbij gelegen stedelijke kleuterschool ’t Karakolleke maakt ook regelmatig gebruik van het zaaltje voor de lessen bewegingsopvoeding en voor activiteiten zoals Kerstfeest, Paasfeest, bezoek van de Sint, grootouderfeest, schoolfeest.

De zaal is verder speciaal uitgerust om dienst te kunnen doen als crisiscentrum. De brandweerzone gebruikt de ruimte voor opleidingen en vergaderingen.

De gebruiksovereenkomst tussen Hulpverleningszone Vlaams-Brabant Oost en het stadsbestuur van Scherpenheuvel-Zichem wordt vanavond besproken op de gemeenteraad. Ook in Diest is een vergelijkbare overeenkomst afgesloten; Die staat volgende maandag ter bespreking op de gemeenteraad. 

Popkoor Vocalicious trekt werking breed open

Popkoor Vocalicious gaat zijn werking regionaal breder uitzetten. Het koor wil ook samenwerken met een aantal andere muziekverenigingen. Er komt onder meer een uitwisseling met het koor Belside uit Lebbeke.

Hemelse Helden in Lebbeke en in Herk-De-Stad

Op 8 december staat Vocalicious op de planken CC De Biekorf in Lebbeke. Ze brengen daar de voorlaatste editie van hun zeer gesmaakte show Hemelse Helden. Het repertoire is niet helemaal hetzelfde als wat ze in Den Egger hebben neergezet. “Ondertussen zijn er een paar artiesten overleden waar we heel graag een nummer van willen brengen”, zegt dirigente Evi Bex.

Wie een verplaatsing naar Lebbeke niet ziet zitten kan Hemelse Helden de allerlaatste keer zien op 4 mei 2019 in De Markthallen in Herk-De-Stad.

Muzikaal project Chacaltaya in den Egger

De samenwerking met Belside werkt in twee richtingen. Op 23 februari 2019 brengt het koor uit Lebbeke hun show Chacaltaya in GC Den Egger. Chacaltaya is een mix van Boliviaanse muziek, hedendaagse popmuziek en zelfs kleinkunst. Maar het is vooral een aanklacht tegen de impact van de klimaatopwarming.

Muzikale wijnproeverij

Op zaterdag 24 november organiseert Vocalicious een muzikale wijndegustatie. Deelnemers kunnen een achttal verrassende wijnen proeven en Lieven Van Damme van Wijnhandel ’t Kroontje zorgt voor een professioneel onderbouwde situering. Het popkoor zorgt uiteraard voor een muzikaal accent. De proeverij gaat door in ontmoetingscentrum De Keyt in Messelbroek. Deelnemen kost 8 euro.


Hola Hageland schenkt twee vrijkaarten weg voor de wijnproeverij van Vocalicious. Surf even naar http://www.popvoca.blog en zoek op in welk jaar het popkoor startte. Antwoorden naar michel@vocalicious.be

Popkoor Vocalicious is partner van Hola Hageland. Je kan hun partnerpagina aanklikken op onze site. 

 

 

Bloemenzaak Amphora installeert bloemenautomaat in Zichem

Online shoppen maakt het voor de consument mogelijk om 24/24 en 7/7 te vinden wat hij nodig heeft. Dat is een uitdaging voor lokale ondernemers. Met voldoende creativiteit en de inzet van technologie zijn er echter nog aantrekkelijke mogelijkheden.

Opmerkelijk stukje technologie 

De levering bij de consument blijft een van de belangrijke aandachtspunten bij online shopping. Zeker voor gevoelige producten zoals bloemen is dat een breinbreker. Bloemenzaak Amphora aan de Martelarenstraat in Aarschot maakt van dat probleem een opportuniteit. Zaakvoerster Ingeborg Augustus installeerde een bloemenautomaat aan Weg Messelbroek in Zichem. Dat toestel kreeg een opmerkelijk stukje technologie ingebouwd. De temperatuur schommelt altijd tussen 11 graden en 15 graden. De kast is opgedeeld in twaalf vakken. Klanten kiezen het boeket dat men wenst, afrekenen kan met een betaalkaart en daarna opent de lade die je gekozen hebt. Na elk verkocht boeket krijgt zaakvoerster Ingeborg Augustus een sms. De boeketten worden regelmatig vervangen zodat klanten altijd verse bloemen mee naar huis nemen. De prijzen zijn dezelfde als in de winkel. 

Benjamin Sterckx viert diamanten priesterschap

Benjamin Sterckx vierde vorige zondag zijn briljanten priesterjubileum in de basiliek van Scherpenheuvel. Ben Sterckx was leraar en later ook directeur in het Sint-Jan Berchmanscollege. Hij was er ook proost van jeugdbeweging KSA. Na zijn loopbaan in het onderwijs werd hij pastoor in Waanrode en later meewerkend priester in Scherpenheuvel. Ben Sterckx is nog steeds erg geliefd in Waanrode.

Priester Ben Sterckx leidde de dienst naar aanleiding van zijn vijfenzestigjarig priesterschap nog zelf. Uit zijn teksten klonk een opvallend optimisme, dankbaarheid en vreugde. 

De viering werd bijgewoond door de meeste geestelijken die verbonden zijn aan de parochie Onze Lieve Vrouw. Pastoor Luc Van Hilst was niet aanwezig. Hij herstelt van een medische ingreep. 

Agenda gemeenteraad Scherpenheuvel-Zichem in november

De agenda van de gemeenteraadszitting van 22 november 2018 in Scherpenheuvel-Zichem is vandaag publiek gemaakt. 

Opvallende agendapunten:

 • Goedkeuring van de gebruiksovereenkomst voor de brandweerkazerne.

Bij de start van de brandweerzone was het de bedoeling om de brandweerkazerne over te dragen aan de zone. dat zal uiteindelijk niet gebeuren. De zone blijft de kazerne gebruiken maar de stad blijft eigenaar. Op die manier kunnen de verenigingen ook het vergaderzaaltje verder blijven gebruiken.

 • De goedkeuring van het budget 2019 van het OCMW. 

Het budget van het OCMW is een van de belangrijkste uitgavenposten van de stad. De discussie over die post is niet louter financieel maar houdt ook een visie in op het sociale beleid van het bestuur. 

 • Goedkeuring prijssubsidiereglement AGB Scherpenheuvel-Zichem

De verkoop van tickets voor de voorstellingen in Den Egger volstaan niet om de kosten te dekken. Het bestuur keurt daarom ieder jaar een prijssubsidie goed. Dat is het bedrag dat de stad bijlegt per verkocht ticket. Omdat het budget momenteel voldoende is kan die opleg voor de maanden november en december wegvallen;

 • Goedkeuring van een recht van opstal voor de plaatsing en exploitatie van een photo-voltaïsche installatie op hetd ak van De Hemmekens

Het project om een PV-installatieop het dak van De Hemmekens te plaatsenwerd eerder al goedgekeurd. Dit agendapunt regelt de juridische voorwaarden waaronder de plaatsing ervan zal gebeuren. De stroom van de installatie wordt onder meer gebruikt voor een elektrische deelwagen.

De vergadering van de gemeenteraad vindt plaats op 22.11.2018 om 20 uur. De vergadering is vrij toegankelijk voor het publiek. De agenda en de verslagen van de gfemeenteraad kan je vinden via deze link.

Beklijvende expo over WO I in Den Egger

Een eeuw geleden, op 11 november 1918, zwegen de wapens. De Groote Oorlog was voorbij. Hiermee kwam een einde aan vier jaren vanwapengekletter, maar de ellende was voor velen nog lang niet gedaan. Verscheurde gezinnen rouwden om weggevallen vaders, echtgenotes en zonen. Vluchtelingen en frontsoldaten keerden terug naar hun verwoeste dorpen. Overal werd puin geruimd. Daklozen namen hun toevlucht tot barakken en noodwoningen in afwachting van de wederopbouw. Tot overmaat van ramp bleef de Spaanse griep miljoenen slachtoffers eisen in de nasleep van de oorlog.

Voedselhulp

Het herstel kwam moeizaam op gang. Vanuit Amerika werden al tijdens de oorlog onder meer tonnen graan aangeleverd om door lokalevoedselcomités te worden verdeeld onder de hulpbehoeftigen. De overheid boog zich over oplossingen voor oorlogsslachtoffers, -weduwen en –wezen. Ook wie materiële schade had geleden, kon een aanvraag tot compensatie indienen.

Herdenkingsmonumenten

Naarmate het dagelijkse leven zich opnieuw herstelde, groeide ook de noodzaak om de oorlog en zijn slachtoffers passend te gedenken. Monumenten in allerlei vormen en maten rezen op in elk dorp. Aangemoedigd door kerkelijke en wereldlijke overheden groepeerden oud-strijders en nabestaandenvan slachtoffers zich in diverse verenigingen. Deze bonden zouden voortaan instaan voor de jaarlijkse 11-novembervieringen en andere herdenkingsplechtigheden. Nabij de slagvelden werden de begraafplaatsen heraangelegd. Het amalgaan aan graftekens werd vervangen door uniforme zerken. De herdenkingscultuur hielp ontegensprekelijk bij de verwerking van hetoorlogstrauma. Verhalen werden van generatie op generatie doorverteld en behoren vandaag tot het collectief geheugen.

Expo “Nooit meer oorlog”

De tentoonstelling ‘Nooit meer oorlog’ belicht enkele aspecten uit de nadagen van de Groote Oorlog. Meer nog dan de historie van medailles en monumenten wil ze het verhaal brengen van achtenveertig zonen uit onze stad. Achtenveertig jonge mannen die vol enthousiasme naar het front trokken, maar die de Demervallei nooit meer zouden terugzien. De expo wil hen opnieuw een gezicht geven. Uit hun verhalen spreekt idealisme en heldenmoed, maar ook angst, verdriet én de hoop op nooit meer oorlog.

Schepen van Cultuur Kris Peetermans gidst ons door de expo

 • Tentoonstelling Nooit meer oorlog
 • 10 november 2018 tot 6 januari 2019
 • zaterdag en zondag, telkens van 13u tot 17u
 • Galerij gc den egger | Gratis toegang

Dierenwijding bij Viviane lokt zelfs deelnemers uit West-Vlaanderen

Fotografie | Wim Vanhelmont

Testelt heeft een patent op cafébazen met een jaartje meer op de teller. Viviane van café ter Hoeve staat ondertussen 52 jaar achter de tapkraan maar ze is daarom niet minder actief. Viviane organiseerde vorige zondag al voor de dertigste keer de dierenwijding en het werd dit jaar een spectaculaire beestenboel.

Er kwamen ongeveer 75 paarden, 60 honden een tiental duiven naar de weide naast het café. Viviane zorgde voor gratis boterhammen en een jeneverke. Na de wijding was er een optreden van 3 of us en dat zette het café stevig op stelten.

De faam van de dierenwijding bij Viviane gaat over veel verder dan de regio. Er waren onder meer vijf mensen uit Turnhout en twee uit Wevelgem. Zij boekten meteen een weekendje omdat dergelijke volksfeesten bij hen in de buurt nauwelijks nog plaats vinden.