Tag Archives: N-VA

N-VA raadslid Geert Nijs neemt ontslag uit gemeenteraad in Diest

Tijdens de gemeenteraadszitting van 23 maart 2020 in Diest staat een opmerkelijke personeelswissel op de agenda. Gemeenteraadslid en gewezen voorzitter van N-VA Geert Nijs neemt ontslag. Zijn opvolger is Albert Volders.

Geert Nijs was als voorzitter van zijn partij de man die de strategie moest uitzetten voor de vorige gemeenteraadsverkiezingen. Dat eindigde met een dramatisch verlies van 23,4% in 2012 naar 12,8 % in 2018. In aantal mandaten tuimelde N-VA in Diest van 7 naar 3. Geert Nijs werd zelf verkozen maar niet iedereen binnen de partij vond dat een gezonde situatie.

Uiteindelijk kiest Geert Nijs nu zelf voor de vlucht vooruit. Het raadslid bevestigde ons dinsdagavond dat het hem allemaal te veel werd. Hij is recent met pensioen gegaan en wil meer tijd maken voor de dingen die hij altijd heeft moeten uitstellen. Een van die zaken is de restauratie van een Citroën 2 Chevaux. Geert Nijs wil ook op reis. Naar Brazilië. Over de timing daarvan zal corona mee beslissen.

Nijs blijft wel bestuurslid van N-VA in Diest. Hij was ook aanwezig bij de opstart van jong N-VA Diest en Scherpenheuvel-Zichem.

N-VA start jongerenpartij op in Diest en Scherpenheuvel-Zichem

N-VA moest bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen in Diest een stevige tik incasseren. De partij verloor er vier zetels. De analyse voor dat verlies was snel gemaakt. De gemiddelde leeftijd van de kandidaten was hoog en er was totaal niet geïnvesteerd in verjonging.

Blijkbaar heeft de vlaamsnationalistische partij daar lessen uit getrokken. Dinsdagavond werd in ontmoetingscentrum De Ketel in Kaggevinne jong N-VA Diest en Scherpenheuvel-Zichem opgericht. De jongerenpartij heeft momenteel acht leden en vier daarvan vormen een bestuur.

Gemeenteraadslid voor N-VA in Diest Frederik Boone heeft zijn politieke voorkeur en zijn engagement duidelijk doorgegeven aan zijn kinderen. Zoon Toon Boone is voorzitter van jong N-VA en dochter Emma is verantwoordelijk voor de activiteiten. De twee andere bestuurders zijn Amina Bilal en Kyara Seys.

Amina Bilal is een meisje met een apart verhaal. Vier jaar geleden vluchtte ze met haar familie uit Syrië. Ondertussen spreekt ze perfect Nederlands en ze heeft duidelijk stevige politieke ambities.

“Ik heb veel meegemaakt”, zegt ze. “Maar ik heb ook geluk gehad. Ik ben in België zeer goed opgevangen. Er zitten echter miljoenen mensen in penibele omstandigheden in vluchtelingenkampen. Ik wil hen een stem geven.”

Jong N-VA gaat hoofdzakelijk de focus leggen op de jeugd en het verenigingsleven. “Wij willen vooral de jongeren een stem geven”, zegt Toon Boone. “We gaan eerst onze structuur op poten zetten en leden werven. We willen vooral sterk aanwezig zijn op activiteiten om te luisteren en in gesprek te gaan met leeftijdsgenoten.”

Tijdens de stichtingsvergadering kwamen kamerlid voor N-VA Theo Francken en Vlaams parlementslid Allessia Claes hun jonge partijleden een duwtje in de rug geven.

Diestenaar Xavier Lesenne wordt woordvoerder van Europees parlementslid Assita Kanko

De vroegere woordvoerder van N-VA, Joachim Pohlmann, stapte na de vorming van de Vlaamse regering over naar het kabinet van Vlaams minister-president Jan Jambon. Hij werd daar kabinetschef Cultuur en mocht meteen stevig aan de slag nadat de socio-culturele sector de besparingsplannen van Jambon verketterde.

Opvallend is dat ook adjunct-woordvoerder van N-VA, Xavier Lesenne, opstapt in het hoofdkwartier van de partij. Lesenne gaat nog deze week aan de slag als woordvoerder van Europees parlementslid Assita Kanko.

Xavier Lesenne was tot vorig jaar partijvoorzitter van N-VA in Scherpenheuvel-Zichem. Hij verhuisde vorig jaar naar Diest en legde daarom zijn mandaat als voorzitter neer.

Xavier Lesenne was bij N-VA aanvankelijk verantwoordelijk voor de huis-aan-huisbladen van de provincies Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen. In 2017 werd hij woordvoerder voor de centrumsteden en de lokale afdelingen. Sinds mei 2019 was hij adjunct-partijwoordvoerder.

In zijn vrije tijd brengt Xavier Lesenne wel wat tijd door op de koersfiets. Hij is lid van WTC Scherpenheuvel. De woordvoerder kweekt chilipepers en op vrijdag cultiveert hij de Belgische frietcultuur.

Nieuw bestuur bij N-VA Diest

Bij N-VA in Diest is een nieuw bestuur geïnstalleerd. De samenstelling:

 • Op de bovenste rij: Geert Nijs , Albert Volders (ondervoorzitter), Paul Bocken , Fred Aerts, Hilde Kaspers , Renaat Rijnders, Frederik Boone
 • Op de middelste rij: Louis Van Roey , John Haex (voorzitter) , Guido Reekmans
 • Zittend: Lieve Sels ( secretaris), Lydia Mertens , Chris Flamaing.

Lieve Geurden (aan het werk) en Dominique Bellen ( herstellende na een zware operatie) ontbreken op de foto.

De partij heeft ook drie leden op de lijsten voor de volgende Europese, federale en regionale verkiezingen. Dat zijn:

Frederik Boone , fractievoorzitter in de gemeenteraad in Diest, is 7de opvolger voor het Vlaams Parlement op de lijst in Vlaams-Brabant

Hilde Kaspers ,provincieraadslid, heeft in Vlaams-Brabant de 12de plaats voor de Kamer van volksvertegenwoordigers

Jeroen Overmeer, kabinetschef bij  Vlaams  minister-president Geert Bourgeois, is 1ste opvolger voor het Europees Parlement. Hij zal hoogstwaarschijnlijk ook doorschuiven naar Europa.

Jeroen Overmeer maakt als 1ste opvolger effectief kans op een mandaat in het Europees parlement

N-VA stelde deze week de lijst voor de Europese verkiezingen in mei 2019 voor. De partij heeft momenteel vier mandatarissen in Europa. Twee daarvan, Marc Demesmaecker en Ralph Packet, zijn herverkiesbaar. Anneleen Van Bossuyt en Helga Stevens staan niet meer op de Europese kandidatenlijst. Van Bossuyt trekt de kamerlijst in Oost-Vlaanderen. Helga Stevens staat voorlopig nergens prominent op een verkiezingslijst. De eerste dove advocate in ons land werd nochtans hoog gewaardeerd voor haar werk in Europa.

Zwaargewichten op de Europese lijst

Vlaams minister-president Geert Bourgeois trekt de Europese lijst en zijn huidige kabinetschef Jeroen Overmeer krijgt de plaats van eerste opvolger.
Overmeer werd in oktober nog verkozen als gemeenteraadslid in Diest. Hij laat zich daar echter vervangen.
Verder staat mensenrechtenactiviste Assita Kanko op twee en voormalig minister van Financiën Johan Van Overtveldt op drie.

Van Geert Bourgeois is geweten dat hij zeker naar Europa zal trekken. Voor Assita Kanko en Johan Van Overtveldt zou dat afhankelijk kunnen zijn van de coalitievorming op federaal en regionaal vlak. Als zij verkozen raken en als N-VA in de coalitie betrokken wordt, is minstens één van hen allicht kandidaat voor een ministerpost. In dat geval is het aan de eerste opvolger om het Europees zitje over te nemen. Jeroen Overmeer dus.

Mandaat afhankelijk van coalitievorming en partijbeslissingen

“We mikken opnieuw op 4 zetels in het Europees parlement”, zegt Jeroen Overmeer. “Of ik als eerste opvolger een kans maak op een Europees mandaat hangt af van van de benoeming als minister van één van de effectief verkozenen in Europa of van de situatie waarbij iemand om welke reden dan ook zijn of haar mandaat niet uitdoet. Alles is dus afhankelijk van de regeringsvorming, van interne ministerkeuzes en van persoonlijke keuzes. Er is dus geen enkele zekerheid maar de kans bestaat dat ik naar Europa ga.”

Grand Hotel Europa in verval

Jeroen Overmeer bereidt zich alvast in stijl voor op een eventueel Europees mandaat. Op 10 februari postte hij een foto van zichzelf en Geert Bourgeois met het boek Grand Hotel Europa van Ilja Leonard Pfeijffer. Hij quotte:

Geen beter moment om dit schitterende boek te lezen. Prachtig liefdesverhaal tegen de achtergrond van een alsmaar meer geglobaliseerde wereld en een “hotel” in verval: Grand Hotel Europa van Ilja Leonard Pfeijffer. Een echte aanrader! Over onze Europese identiteit, roemrijk verleden en onzekere toekomst. Bezorgdheid over, maar ook liefde voor Europa.

Meerderheid keldert voorstel N-VA voor invoering vreemdelingentaks

Raadslid Lieven Simon kwam vorige donderdag in naam van de N-VA fractie met een opvallend voorstel op de gemeenteraad van Scherpenheuvel-Zichem. Simon vroeg dat het bestuur de zogenaamde vreemdelingentaks zou invoeren, dat is een vergoeding van maximaal 50 euro die de administratie kan aanrekenen voor de vervanging, vernieuwing of verlenging  van een tijdelijke verblijfskaart voor niet EU burgers met een tijdelijk verblijfsrecht. N-VA voegde wel een vrijstelling van de bijkomende vergoeding voor minderjarigen toe in haar voorstel. De vergoeding komt bovenop de algemene productiekost voor het afleveren van fysieke documenten.

 • Voor een Belgische identiteitskaart betalen inwoners momenteel 20 euro. Daarvan blijft 4 euro bij de stad als vergoeding voor de administratie.
 • Een zogenaamde vergunning A, dat is een kaart die de inschrijving in het vreemdelingenregister bewijst, kost 23,10 euro. Ook hiervan blijft 4 euro bij de stad als vergoeding voor de administratie.
Taks federaal mogelijk gemaakt door coalitie CD&V, Open VLD en N-VA

N-VA probeerde om het voorstel op een handige manier te onderbouwen door te verwijzen naar de federale regering die de mogelijkheid om de kost aan te rekenen, had goedgekeurd. Dat gebeurde in 2017 door een coalitie van CD&V, Open VLD en N-VA. CD&V en Open VLD vormen momenteel het bestuur in Scherpenheuvel-Zichem.

Oppositie in spreidstand

Het voorstel leidde tot een opvallende discussie binnen de oppositie. Raadslid Christini Gounakis (sp.a) had een uitgebreide argumentatie klaar tegen het voorstel van N-VA. Volgens Gounakis zou de invoering van de vergoeding financieel nauwelijks wat opleveren maar zij bepleitte vooral dat een administratie geen onderscheid mag maken tussen burgers. Ze werd op dat argument aangevallen door Vlaams Belang en N-VA die wel degelijk een onderscheid willen maken tussen burgers uit de Europese Unie en zogenaamde derdelanders die niet uit de EU komen.

Burgemeester Manu Claes documenteerde de feiten op basis van cijfermateriaal uit 2018. Er werden in dat jaar 39 nieuwe verblijfsvergunningen type-A afgeleverd en er waren 46 hernieuwingen. De helft van de hernieuwingen was voor mensen die in het opvangcentrum Peeterskasteel verblijven.

Op basis van de cijfers van Claes zou het voorstel dus 2300 euro opleveren.

Manu Claes wees er ook op dat de stad een bijkomende vergoeding van de federale overheid krijgt als compensatie voor de werklast voor het opvangcentrum. Die bedraagt 57.556 euro en werd al tweemaal uitbetaald, met name voor de jaren 2016 en 2017. Ook voor 2018 zal de stad die vergoeding krijgen, volgens Manu Claes.

Tijdens de stemming van het agendapunt gebeurde nog een vreemde uitschuiver. De meerderheid keurt in principe de voorstellen tijdens een raadsvergadering goed omdat ze die ook meestal zelf indient. In dit geval was dat anders. Het voorstel kwam van de oppositie en de meerderheid had afgesproken om er niet in mee te gaan. Het verraste raadslid Lieve Renders die als eerste stemt. Zij stemde, allicht uit gewoonte, ja en ondersteunde op die manier de facto het voorstel van de oppositie. Lieve Renders bevestigde ons dat het niet de bedoeling was om dat te doen maar ze was, gestuwd door de heftigheid van de discussie, even onoplettend.

Open Diest trekt succes van verkiezingen door

Tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen werd Open Diest de grootste partij in de demerstad en dat succes lijkt verder uit te deinen. Het was over de koppen lopen tijdens de nieuwjaarsreceptie van de liberalen vorige zondag. Het woord liberaal was ook opvallend aanwezig in de speech van de nieuwe burgemeester Christophe De Graef.

“We hebben risico’s genomen”, zei De Graef. Hij verwees vooral naar de vernieuwing en de verbreding die de blauwe partij heeft aangedurfd. De liberalen bleven in Diest jarenlang vast zitten in de verouderde structuur en opvattingen van de vorige generatie. De keuze voor nieuwe mensen en een ander partijprogramma leverde in oktober een verkiezingsoverwinning op. Toch was dat geen garantie op deelname aan het bestuur. Het is ondertussen duidelijk dat er een coalitieafspraak was waar Open Diest geen deel van uitmaakte. Pas in de week voor de verkiezingen werd dat scenario anders geschreven.

De burgemeester vermeldde nadrukkelijk het belang van Sabine Meyssen als eerste vrouwelijke partijvoorzitter. De twee youngsters, Rick Brans en Maurits Vande Reyde en Pascale Vanaudenhove koppelen ervaring aan vernieuwing in het schepencollege. Met Pascale komt er na veertig jaar opnieuw een Vanaudenhove in het schepencollege. Moeder Vanaudenhove, ondertussen negentig jaar oud, steunde haar dochter door even langs te komen op de receptie. Burgemeester De Graef betrok haar in zijn speech en noemde haar attent madamme.

Burgemeester De Graef somde nog even de kernpunten van het ambitieuze bestuursprogramma op. Het lijstje is ondertussen bekend. Een andere benadering van veiligheid, mobiliteit en toerisme, een kinderopvang op maat, de ontwikkeling van de stationsomgeving en de citadel, een slimme en propere stad, een ecologisch beleid op basis van slimme technologie, een warm sociaal beleid en Diest sportstadwaardig maken. Om dat te realiseren rekent De Graef op zijn coalitiepartner DDS. Hij vernoemde ook nadrukkelijk zijn eerste schepen Geert Cluckers, tijdens de campagne nog zijn grote challenger. De partijleden van DDS waren nadrukkelijk aanwezig op de receptie. Christophe De Graef ging nog opvallend op de foto met fractieleider Frederik Boone van N-VA. Boone zette de burgemeester al even onder druk tijdens de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad. Boone liet toen enigszins sarcastisch verstaan dat hij het programma van het nieuwe bestuur wel erg ambitieus vond.

FOTO Christophe De Graef

Uitgebreid takenpakket voor burgemeester Rutten.

Toekomstig burgemeester van Aarschot Gwendolyn Rutten (Open VLD) heefthaar bestuursploeg en hun specifieke bevoegdheden voorgesteld.

Topondernemer Bert Van der Auwera (Open VLD) wordt eersteschepen met een pak cruciale bevoegdheden. De bedrijfsleider van Best, eenbedrijf dat hoogtechnologische sorteermachines bouwt, krijgt met economie, ruimtelijkeordening, stadsvernieuwing, AGB, sociale en lokale investeringen, patrimonium,kerkfabrieken , monumenten, wonen, energie en wijk een wel zeer stevige portefeuillebevoegdheden.

Geert Schellens (sp.a) wordt tweede schepen. Hij krijgt sport, welzijn en jeugd maar ook welzijn, naschools onderwijs en kunst. Die laatste bevoegdheden zijn relatief onbekend terrein voor Schellens. De schepen wil onder meer dat het zwembad op zondag opent. Hij alludeerde ook op de uitbreiding van de sportinfrastructuur in Rillaar. Dat zou gebeuren op de site van de huidige voetbalterreinen.

Annick Geyskens (NVA) krijgt mobiliteit, toerisme, verkeersveiligheid, modern bestuur en burgerzaken in portefeuille.

Bij de voorstelling van de nieuwe ploeg poneerde zij meteen een straffe belofte. “We gaan zo snel mogelijk het circulatieplan omdraaien”, zei ze. Geyskens wil de Martelarenstraat omvormen tot een fietsstraat. Geyskens werkt als deskundige bij Ecowerf en HR is dus helemaal haar ding. Ze wil de aanwervingen van de stad laten gebeuren met een extern bureau.

Gerry Vranken behaalde een opmerkelijk sterk resultaat inde verkiezingen en de sympathieke buschauffeur van Scala wordt daarvoor beloondmet openbare werken, landbouw en waterbeheersing. Gerry kondigt alvast deplaatsing van meer vuilnisbakken aan in de publieke ruimte. Met waterbeheersingheeft hij een bevoegdheid, die zeker in deelgemeente Rillaar erg gevoelig ligtbij de burgers.

Nicole Van Emelen (sp.a) wordt bevoegd voor sociale zaken, gelijke kansen en armoedebestrijding. Zij kan meteen aan de slag met de inkanteling van het OCMW in de stadsdiensten, een oefening waar sommige steden zoals Diest al grotendeels mee klaar zijn. Nicole Van Emelen wordt na drie jaar afgelost door haar partijgenoot Kurt Lemmens.

Isabelle Dehond is professioneel actief in ICT en het is dus logisch dat zij de bevoegdheid voor digitale agenda krijgt. Verder heeft ze ook participatie, dierenwelzijn en klimaat in portefeuille. Isabelle poneerde de installatie van slimme vuilnisbakken en de uitrusting van monumenten en bezienswaardigheden met slimme RFID-tags als praktische voorbeelden van haar beleid. De automatisering van het evenementenloket wordt allicht haar prioriteit. Isabelle Dehond wordt na drie jaar afgelost door Stef Van Calster (N-VA).

Gwendolyn Rutten start ook als voorzitter van de gemeenteraad. Dat moet ze doen omdat ze niet meteen kan starten als burgemeester. Samen met het voorakkoord dat CD&V, sp.a en Groen sloten, werd ook een voordrachtsakte voor André Peeters als burgemeester getekend. Die coalitie bleek achteraf niet mogelijk en de voordracht zal dus niet voldoende handtekeningen krijgen. Dat moet officieel worden vastgesteld en daarna kan Rutten pas als burgemeester worden voorgedragen. Allicht zal ze na haar in de plaats stelling de rol als voorzitter doorschuiven. 

Gwendolyn Rutten beloofde dat ze zes jaar lang burgemeester zal blijven. Ze heeft een opmerkelijk pakket bevoegdheden in portefeuille. Rutten gaat zelf de communicatie sturen maar ze wordt ook bevoegd voor cultuur en voorfinanciën. Dat zijn twee zware departementen die tijdsintensief zijn maar ook naar de burgers toe zeer veel visibiliteit geven. Daarnaast houdt ze ook veiligheid en externe relaties in haar takenpakket.

De nieuwe bestuursploeg schreef een uitgebreide visietekst neer. Die kan je hier nalezen.

N-VA, CD&V en Open VLD besturen provincie. Marc Florquin verliest mandaat als gedeputeerde

CD&V, N-VA en Open VLD sluiten een bestuursakkoord voor de provincie Vlaams-Brabant. De drie partijen wippen daardoor sp.a en groen uit het bestuur. Dat heeft nogal wat impact voor een paar mensen uit onze regio. Marc Florquin moet niet alleen vrede nemen met een rol in de oppositie in de gemeenteraad van Diest, hij verliest ook zijn mandaat als provinciaal gedeputeerde. En ook Monique Swinnen moet deels inleveren. Zij behoort weliswaar tot de coalitie maar de inkrimping van het takenpakket van de provincie heeft ook gevolgen voor het aantal gedeputeerden. Er blijven slechts vier voltijdse functies over. Monique Swinnen krijgt slechts een gedeelde ambtstermijn.

Vreemde situatie voor socialistische provinciegouverneur

De Zweedse coalitieploeg bestaat uit de gedeputeerden Bart Nevens (N-VA), Tom Dehaene (CD&V), Ann Schevenels (Open VLD) en Gunther Coppens en Monique Swinnen die het vierde ambt van gedeputeerde delen.  Monique Swinnen neemt de eerste twee jaar voor haar rekening, Gunther Coppens volgt haar daarna op voor de laatste vier jaar.

De bevoegdheden:

 • Bart Nevens (N-VA): leefmilieu
 • Tom Dehaene (CD&V): mobiliteit en smart region
 • Ann Schevenels (Open VLD): ruimtelijke planning en economie
 • Monique Swinnen (CD&V): landbouw, toerisme en financiën

Omdat Ann Schevenels kiest om gedeputeerde te blijven moet ze haar ambt als burgemeester van Keerbergen opgeven. Ze blijft wel titelvoerend burgemeester.

Voor provinciegouverneur Lodewijk De Witte ontstaat er in principe een vreemde situatie. De Witte is zelf van socialistische signatuur. De pensioenleeftijd voor een gouverneur is 65 en die kaap bereikt De Witte op 12 december 2019. Hij gaat het dus een jaartje moeten doen met een bestuursploeg waar zijn partij niet vertegenwoordigd is.

Verslag | Gemeenteraad Diest – 22.10.2018

De eerste gemeenteraad na de verkiezingen kreeg een bizar verloop in Diest. De impact van de nieuwe coalitievorming woog duidelijk op de debatten. Vreemd genoeg slaagde de oppositie er in om voor de eerste keer tijdens deze legislatuur, de meerderheid te breken in het stemgedrag.

Open Diest zwijgt

Winnaar van de verkiezingen Open Diest kwam op geen enkel moment tussen tijdens de vergadering, op een korte technische interventie van toekomstig burgemeester Christophe De Graef na. De raadsleden van Open Diest leken zich op die manier al te plooien naar hun nieuwe coalitiepartners van DDS.

Mak DDS

De raadsleden van DDS gaven een eerder makke indruk. Burgemeester Jan Laurys startte de vergadering enigszins onzeker maar viel snel in zijn gewone routine. Enkel schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Stals kwam met een inhoudelijk sterke tussenkomst. Schepen van Financiën Erwin Jennes, meestal een voorbeeld van visueel sterk onderbouwde inhoud, maakte snel komaf met zijn uitleg over een begrotingswijziging.

Sterk verdeeld sp.a breekt toch meerderheid

Raadsleden Rob Colin en Marc Florquin van sp.a leken hun rol van toekomstige oppositie nu al op te nemen. Dat zou later in de vergadering leiden naar het doorbreken van de huidige meerderheid. Het werd ook pijnlijk duidelijk dat sp.a een diep verdeelde partij is in Diest. Marc Florquin viel openlijk zijn fractievertegenwoordiger in het schepencollege aan.

N-VA verteert verlies verkiezingen slecht

Bij N-VA namen enkel Renaat Rijnders en Lydia Mertens hun actieve rol in de oppositie op. De partij sleept de zware afstraffing van de verkiezingen duidelijk mee.

De vertegenwoordiger van Vlaams-Belang kwam op geen enkel moment tussen en bleef zich ook na zes jaar wentelen in kleurloos stemgedrag door zich te onthouden voor inhoudelijk belangrijke punten.

Besperking van de agenda

 1. Goedkeuring lijst erkende jeugdwerkinitiatieven 2018-2019

De lijst dient als basis voor de toewijzing van de subsidies en werd met 27/27 stemmen goedgekeurd

 1. Goedkeuring van statutenwijziging Projectvereniging de Merode

Het gaat om een formele goedkeuring waarin onder meer de uittreding van de provincies Vlaams-Brabant, Limburg en Antwerpen uit de projectvereniging werd bevestigd.

Goedkeuring met 27/27 stemmen

 1. Principiële goedkeuring voor plaatsing van een ANPR-camera in de Nieuwe Dijkstraat als onderdeel van het ANPR-cameranetwerk van de politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo

De provincie Limburg plaatst een ANPR-cameranetwerk in alle gemeenten. Een van de camera’s  van de politiezone Beringen staat echter op het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant. De locatie is erg gunstig en daarom opteren de overheden om die camera te laten staan. Het stadsbestuur van Diest moet dat formeel bevestigen.

Goedkeuring met 27/27 stemmen

 1. Kennisname van het budget 2019 van de kerkfabriek Sint Sulpitius

Raadslid Marc Florquin merkt op dat de tussenkomst voor sommige kerkfabrieken wel zeer hoog oploopt. Het raadslid noemt expliciet Sint-Sulpitius en Sint-Engelbertus in Deurne.

De kerkfabriek van Molenstede vraagt geen tussenkomst en blijkt over veel eigen middelen te beschikken. Ze kopen zelfs drie appartementen aan.

Raadslid Florquin stelt voor om alle kerkfabrieken te clusteren in een enkele kerkfabriek. Op die manier kunnen alle eigen middelen worden samengevoegd. Het raadslid erkent echter zelf dat dit geen bevoegdheid van de stad is en dat zijn tussenkomst enkel toekomstgericht is.

Raadslid Renaat Rijnders (N-VA) beklemtoont dat het voorstel van Florquin geen bevoegdheid van het gemeentebestuur is. Hij voegt nog toe dat de kerkfabriek zich wettelijk niet mag verarmen.

Alle kennisnames (agendapunten 4 tot en met 12) werden met 27/27 stemmen goedgekeurd.

 1. Kennisname van het budget 2019 van de kerkfabriek Heilige Familie
 2. Kennisname van het budget 2019 van de kerkfabriek Sint-Jozef
 3. Kennisname van het budget 2019 van de kerkfabriek SintHubertus
 4. Kennisname van het budget 2019 van de kerkfabriek Sint-Trudo
 5. Kennisname van het budget 2019 van de kerkfabriek SintEngelbertus
 6. Goedkeuring van het budget 2019 van de kerkfabriek Heilig Kind Jezus
 7. Kennisname van het budget 2019 van de kerkfabriek Sint-Jan Berchmans
 8. Kennisname van het budget 2019 van de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw
 1. Goedkeuring van de onderhandse verkoop aan Ginco Properties nv van een perceel grond langsheen de Michel Theysstraat

Raadslid Rob Colin (sp.a) legt uit dat hij zal tegenstemmen. Hij wil daarmee aanklagen dat de verkoop van eigendommen van de stad of het OCMW altijd aan een privépartner toekomt. Diest Uitbreiding is echter ook geïnteresseerd. Colin wijst erop dat meer dan 1000 gezinnen in Diest wachten op een sociale woning. Dit perceel was uitstekend geschikt voor de bouw van sociale woningen in het centrum.

Raadslid Florquin sluit zich aan bij de stelling van zijn collega Colin. Hij wijst er ook op dat door het project, meer dan dertig parkeerplaatsen zullen verdwijnen. Florquin sneert naar Open Diest die de slogans “Iedereen mee” en “Open communicatie” hebben gebruikt in hun kiescampagne. In dat kader vraagt Florquin zich af of de handelaars van de Koning Albertstraat gevraagd zijn naar hun mening over het verdwijnen van de parkeerplaatsen. Hij stelt voor om het agendapunt te verdagen tot die bevraging gebeurd is. Florquin vraagt over dit punt een hoofdelijke stemming.

Raadslid Lydia Mertens (N-VA) vraagt zich af of de huidige doorgang naar de Koning Albertstraat behouden blijft op de site. Ze heeft ook bedenkingen bij de verkoopprijs.

Schepen van Middenstand Erwin Jennes bevestigt in zijn antwoord dat er geen consultatie van de handelaars is gebeurd.

Schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Stals verduidelijkt dat het project ook een oplossing biedt voor de geklasseerde maar zeer bouwvallige panden The Lord en het Cellenbroedersklooster. Stals legt uit dat het perceel geschat is maar de biedprijs van Ginco Projects is hoger dan die schatting. Hij laat navragen of de doorgang naar de Koning Albertstraat behouden blijft.

De hoofdelijke stemming om het  agendapunt uit te stellen tot er een consultatie van de handelaars geweest is, breekt voor de eerste keer de meerderheid maar bevestigt (in haar huidige stemmenverhouding) de nieuwe meerderheid. De raadsleden van sp.a, NV-A, Vlaams Belang en onafhankelijk raadslid Rudi Putseys stemmen voor het uitstel. DDS en Open Diest stemmen tegen het uitstel. De huidige meerderheid is daarmee gebroken.

 1. Goedkeuring van de ontwerpakte betreffende de onderhandse verkoop van Domus Flandria Molenstede aan Diest Uitbreiding

Het patrimonium van Domus Flandria Molenstede wordt verkocht aan Diest Uitbreiding. Dat levert 282.000 euro op voor de stad.

Goedkeuring met 27/27 stemmen

 1. Goedkeuring van de budgetwijziging nr. 1 2018 van de stad Diest

De opvallendste post is de terugvordering door de stad van een kortlopende renteloze lening van 663.000 euro aan het OCMW. De lening is niet meer nodig, onder meer door de opbrengst van de verkoop genoemd in agendapunt 14.

De autofinancieringsmarge, die aangeeft dat de stad voldoende eigen middelen heeft om haar uitstaande verplichtingen te voldoen, stijgt licht.

Goedkeuring met 19 voor en 8 onthoudingen

 1. Goedkeuring wijziging leningsovereenkomst transactiekredieten investeringsportefeuille 2017 AGB Cultuurcentrum Diest

Geen bespreking. Goedkeuring met 26 voor en  1 onthouding

 1. Goedkeuring leningsovereenkomst transactiekredieten investeringsportefeuille 2018 AGB Cultuurcentrum Diest

Geen bespreking. Goedkeuring met 26 voor en 1 onthouding

 1. Goedkeuring van de budgetwijziging 2018 van het Autonoom Gemeentebedrijf Cultuurcentrum Diest

Geen bespreking. Goedkeuring met 26 voor en 1 onthouding

 1. Goedkeuring wijziging prijssubsidiereglement 2018 AGB Cultuurcentrum Diest

Geen bespreking. Goedkeuring met 26 voor en 1 onthouding

 1. Goedkeuring van het retributiereglement veranderen voornaam

De verandering van een voornaam was federale bevoegdheid maar wordt nu gemeentelijke materie. Het bestuur stelt voor om die verandering de eerste keer gratis toe te laten. Vanaf de tweede verandering wordt dat 490 euro (dat is de prijs die momenteel federaal wordt aangerekend, ook voor de eerste aanpassing.)

Goedkeuring met 26 voor en 1 onthouding

 1. Goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering van Limburg.net op 28 november 2018 en de agenda van de daarop aansluitende bijzondere algemene vergadering (met inbegrip van de statutenwijziging) en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de stad

Het aantal mandaten in Limburg.net wordt verminderd naar 15. Vertegenwoordiger is Monique Dedobbeleer, vervanger is Irene Gijbels.

Goedkeuring met 26 voor en 1 onthouding

 1. Goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van PBE op 23 november 2018 en vaststelling van het mandaat van vertegenwoordiger van de stad

Vertegenwoordiger is Rudi Putseys.

Goedkeuring met 24 voor, 2 onthouding en 1 tegen

 1. Goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene vergadering, van de dienstverlenende vereniging CIPAL (met inbegrip van de statutenwijzing), op 14 december 2018 en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiging van de stad

Vertegenwoordiger is Monique Dedobbeleer

Goedkeuring met 26 voor en 1 onthouding

 1. Goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering in buitengewone zitting van Iverlek van 14 december 2018 en vaststelling van het mandaat van vertegenwoordiger van de stad

Vertegenwoordiger is Koen Hensen, vervanger is Marc  Florquin

Goedkeuring met 26 voor en 1 onthouding

 1. Kennisname verslagen adviesraden september 2018

Goedkeuring 27/27

 1. Goedkeuring van het proces-verbaal van de gemeenteraad van 24 september 2018

Goedkeuring 27/27

Mondelinge vragen

Museumpas

Raadslid Bosmans stelde vorige zitting een vraag over de museumpas. De kwestie wordt doorgeschoven naar de nieuwe conservator.

Bakfiets op parkeerplaats

Raadslid Geert Nijs stelde vorige zitting de vraag of een bakfiets op een parkeerplaats voor auto’s mag staan.

Burgemeester Laurys verklaart dat de wegcode niet duidelijk is. Navraag bij de politie leert dat zij een bakfiets als rijwiel klasseren. Die mogen niet op de parkeerplaatsen staan.

Nieuwe mondelinge vragen

 1. Raadslid Rudi Putseys klaagt opnieuw aan dat de bladopvangbak in de Fabiolalaan nog steeds een dumpplaats voor sluikafval is. Het bestuurbeloofde volgens hem dat de bak begin oktober zou weg zijn. Putseys vraagt een update van de situatie.
 2. Raadslid Rudi Putseys vraagt of de “antiparkeerplaatjes” in de Bevrijdingsstraat kunnen verwijderd worden. Die zijn volgens hem geplaatst op vraag van 1 persoon
 3. Raadslid Rudi Putseys wil weten wanneer er een buitenbaan voor petanque wordt aangelegd.
 4. Raadslid Rudi Putseys verwijst naar de situatie van de concessie van de cafetaria in het zwembad. Naar aanleiding daarvan vraagt hij of de concessie van de- cafetaria in het Molenhuis kan herbekeken worden.

Peeterskasteel opnieuw naar maximale opvangcapaciteit

Einde maart 2018 besliste het staatssecretariaat voor Asiel en Migratie om alle tijdelijke opvangcentra voor vluchtelingen in België af te bouwen. De instroom van asielzoekers was sterk gedaald. Onder meer het Peeterskasteel moest voor einde 2019 de deuren sluiten. In het opvangcentrum van Scherpenheuvel zaten hoofdzakelijk jonge gezinnen en dat versnelde de procedure voor de afbouw. Gezinnen met schoolgaande kinderen werden voor het begin van het schooljaar naar andere centra gebracht. Omdat ook de doorverwijzing naar Scherpenheuvel stopte, zakte het aantal bewoners terug naar amper 15 mensen.

Centrum blijft een jaar langer open 

Caritas, dat het centrum uitbaat, reageerde op de aangekondigde sluiting met de opzegging van de tijdelijke contracten van hun personeel.

Vorige week kwam dan plots de melding dat het centrum nog een jaar langer zal open blijven. “We hebben een paar maanden geleden beslist om de collectieve opvang af te bouwen”, zegt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). “Door de toegenomen instroom moet die afbouw gedeeltelijk worden opgeschort. Het Peeterskasteel blijft dus gewoon langer open, in principe tot juni volgend jaar.”

Opnieuw naar maximumcapaciteit

Francken bevestigt ook dat de de opvangcapaciteit opnieuw naar het maximum van 174 plaatsen zal worden opgetrokken. In principe zal Caritas het centrum ook verder beheren. De vraag is hoeveel mensen van het oorspronkelijke team nog vrij zijn en opnieuw bereid zijn om zich een jaar langer te engageren in een project dat alleszins zal worden stopgezet.

Een andere belangrijke vraag is of Fedasil opnieuw dezelfde doorverwijzingsstrategie zal toepassen en vooral gezinnen met kinderen zal selecteren voor een verblijf in Scherpenheuvel.

Lokale Opvang Initiatieven (LOI) wordt wel verder afgebouwd

De tijdelijke heropbouw van de collectieve opvang staat haaks op de verdere afbouw van de individuele opvang via de zogenaamde LOI’s (Lokaal Opvang Initiatief). Scherpenheuvel-Zichem heeft een heel specifiek LOI waar enkel alleenstaande vrouwen en kinderen terecht kunnen.

De 27 kandidaten van N-VA zijn bekend

De eerste tien kandidaten en de twee lijstduwers waarmee N-VA in Scherpenheuvel-Zichem naar de gemeenteraadsverkiezingen trekt op 14 oktober, werden al eerder bekend gemaakt. De partij pakt vandaag uit met de namen van alle andere kandidaten.

Meer dan de helft zijn nieuwe kandidaten

De verkiezingslijst werd tegenover zes jaar geleden stevig vernieuwd. Meer dan de helft van de 27 kandidaten zijn nieuwkomers. Een aantal daarvan draaien al een tijdje mee in de campagne. Onder meer  advocaat Lieven Simon en Pieter Boudry duiken zeer frequent op bij allerlei events. Boudry is de echtgenoot van Katrien Jansseune, de woordvoerdster van staatssecretaris Theo Francken.

Twee kandidaten van 19 jaar

N-VA surft ook mee op de trend om erg jonge kandidaten op de lijst te plaatsen. Bavo Rosiers is 19 en hij studeert sociale readaptatiewetenschappen aan de Sociale Hogeschool in Heverlee. Demi Janssens is ook 19 en zij start met een opleiding audio-visuele technieken. Bavo staat op plaats 22, Demi op 25.

Lokale ondernemers op de lijst

Lijsttrekker Allessia Claes is vooral blij met de lokale ondernemers die zich voor de partij willen engageren. Petra Jacquemyn heeft bloemenzaak Magic Flowers in Kaggevinne. Zij staat op 12. Wim Smets heeft een bedrijf dat gyproc plaatst. Hij staat op plaats 13. Katrin De Preter is samen met haar echtgenoot zaakvoerder van Prebo Invest, een bedrijf dat printplaten monteert. Zij staat op plaats 16.

Je kan de volledige samenstelling van de lijst bekijken op onze verkiezingspagina over Scherpenheuvel-Zichem. 

Op 8 september stelt N-VA alle kandidaten voor tijdens een barbecue in De Keyt in Messelbroek.

 

N-VA Scherpenheuvel-Zichem stelt eerste 12 kandidaten voor

N-VA Scherpenheuvel-Zichem maakt de eerste12 kandidaten bekend die op 14 oktober op de lijst zullen staan voor de gemeenteraadsverkiezingen. “Onze lijst is een mooie mix van ervaring en nieuwkomers. Dat weerspiegelt zich ook in de top 10 en de lijstduwers, die we vandaag bekend maken”, zegt Allessia Claes, die al eerder door het bestuur werd aangeduid als lijsttrekker en kandidaat-burgemeester.

Allessia Claes (36) uit Schoonderbuken krijgt van het bestuur het volle vertrouwen om als kopvrouw naar de kiezer te trekken. Ze gaat als kandidaat-burgemeester resoluut voor de sjerp.

Op de tweede plaats staat Alex Van Nijlen (66, Scherpenheuvel), huidig voorzitter van de cultuurraad en secretaris van de lokale N-VA-afdeling.

Op drie komt Annelies Ooms (35) uit Testelt, docente verpleegkunde en bekend door haar jaarlijkse Halloweentocht. Annelies kwam recent door opvolging in de gemeenteraad.

René Jacobs (67) uit Scherpenheuvel staat op vier.  Hij werd zes jaar geleden verkozen in de gemeente- en politieraad, waar hij zich vooral toelegt op veiligheidsdossiers.

Op vijf staat Lieven Simon (38), advocaat uit Schoonderbuken. Lieven is nieuw als kandidaat maar hij werkt al geruime tijd achter de schermen mee in het bestuur van de partij.

Zesde plaats Benny Vangelder (45) is een vaste waarde binnen de N-VA, waar hij als bestuurslid de langste staat van dienst heeft. Zes jaar geleden werd hij OCMW-raadslid en verhuisde daarna naar de gemeenteraad.

Op zeven staat Pieter Boudry (40), ook een nieuwe kandidaat. Hij is de echtgenoot van Katrien Jansseune, de woordvoerster van Theo Francken

Lieve Van Horebeek (34) uit Zichem staat op acht. Zij is een compleet nieuwe kandidate. Luc Vanhove (66), ook uit Zichem,  staat op plaats negen. Op tien staat Marleen Stevens (73) uit Scherpenheuvel. De lijst wordt afgesloten door partijvoorzitter Xavier Lesenne en huidig gemeenteraadslid Marc Van Torre.

CD&V legt vandaag modellijst voor aan leden

De gemeenteraadsverkiezingen komen er snel aan maar voorlopig blijven de politieke partijen in Scherpenheuvel-Zichem erg karig met het bekend maken van hun kandidaten in Scherpenheuvel-Zichem. Enkel Open VLD heeft voorlopig de volledige lijst publiek gemaakt en die kan je ook nalezen op onze site. Daar komt echter verandering in. CD&V is namelijk ook rond met een modellijst en legt die vandaag voor goedkeuring voor aan de leden.

De samenstelling van die modellijst heeft afgelopen dagen wel enige discussie veroorzaakt. De positie van huidig burgemeester Manu Claes was al langer bekend. Hij trekt opnieuw de lijst en zet op die manier zijn ambitie voor een vijfde ambtstermijn duidelijk in de verf.  Op plaats twee staat huidig eerste schepen Lieve Renders. Bij de vorige verkiezingen stond huidig OCMW-voorzitster Marie-Jeanne Hendrickx nog op 2.

Gewezen Vlaams-Belanger hoog op de lijst

Op plaats drie staat Koen Vranken en dat mag misschien de grootste verrassing genoemd worden. Begin 2015 stapte Koen Vranken over van Vlaams Belang naar CD&V. In 2016 werd hij verkozen tot voorzitter van Jong-CD&V in Scherpenheuvel-Zichem. Nu krijgt hij dus een plaats op de lijst die hem bijna zeker opnieuw in de gemeenteraad brengt maar, indien CD&V in oktober mee de bestuurscoalitie kan vormen, allicht ook de toegangspoort is naar een schepenambt.

Koen Vranken laat op die manier drie huidig zetelende schepenen achter zich. Marie-Jeanne Hendrickx staat op de vierde plaats, Marleen Van Meeuwen volgt op vijf en huidig schepen van Financiën Inne Pauwels duwt opnieuw de lijst. Voor Inne is dat een vertrouwde situatie. Ook bij de vorige verkiezingen was zij lijstduwer.

Herman Weckx geeft fakkel door aan dochter Anne-Sophie

Een andere opvallende nieuwkomer die vrij hoog op de lijst staat is Anne-Sophie Weckx. Haar vader Herman Weckx nam twee maanden geleden de plaats in van Robert Jacquemyn na diens overlijden. Herman geeft nu de fakkel door aan zijn dochter die meteen plaats zeven krijgt. Bij de jongeren moet huidig gemeenteraadslid Ben Mattheus campagne voeren vanop de 9de positie. Hij stond bij de vorige verkiezingen op zeven en was toen met 20 jaar de jongste verkozene in het bestuur.

Hoofdeconoom Etion op positie 26

Ook de positie van Geert Janssens is opmerkelijk. Hij is hoofdeconoom bij ondernemersorganisatie Etion en was de eerste drie jaar van de huidige legislatuur voorzitter van de gemeenteraad. Geert Janssens werd door een aantal waarnemers verwacht als een van de speerpunten op de lijst maar hij staat uiteindelijk op plaats 26. “Het is gebruikelijk dat de cluster Averbode de lijst sluit”, zegt Geert Janssens. “Ik wil die traditie respecteren.”

Andere partijen blijven vaag

Naast CD&V en Open VLD zal allicht ook N-VA snel met een volledige lijst komen. Bronnen bij de partij bevestigen dat de lijst “zo goed als rond” is en dat ook zij de goedkeuring van de leden zullen vragen. Allessia Claes trekt de lijst en sprak eerder al de ambitie uit dat ze de eerste vrouwelijke burgemeester van Scherpenheuvel-Zichem wil worden.

Vlaams Belang zet met Suzy Wouters ook een vrouw op kop. Allicht zal de partij met een onvolledige lijst naar de kiezer trekken.

Het grote vraagteken blijft SP.a. Voorzitster Christini Gounakis werkt al enkele maanden aan de verbreding van de partij en ze wil met een open lijst komen. Allicht moet die verbreding gezocht worden bij mensen met een ecologisch geïnspireerd gedachtengoed. De pogingen van Groen om in de stad een lijst op poten te krijgen strandden vorig jaar.

Opmerking: de samenstelling van de lijst van CD&V is voorlopig en moet vandaag nog worden bevestigd door de leden van de partij. 

N-VA raadslid suggereert dat Rudi Borremans opstapt als pastoor van Kaggevinne

Tijdens de gemeenteraad van maandag 18 juni stond de bespreking van het kerkenplan van de stad Diest op de agenda. Er is al maandenlang onduidelijkheid over de herbestemming van de kerk van Kaggevinne. De bouwkundige toestand van de kerk is niet meteen gunstig en er hingen zelfs een tijdje netten aan het plafond om vallende brokstukken op te vangen. Anderzijds heeft pastoor Rudi Borremans een knappe dynamiek op gang gebracht in de deelgemeente. Tijdens de zaterdagviering loopt de kerk vol en er worden ook regelmatig speciale themamisvieringen georganiseerd. De pastoor wordt in zijn gemeenschap bijzonder gerespecteerd. Raadslid Mario Kemps (N-VA) beweerde tijdens de bespreking van het kerkenplan, dat Rudi Borremans de onzekere situatie beu is en zijn ontslag zou gegeven hebben. Burgemeester Jan Laurys (DDS) leek dat enigszins schoorvoetend te ontkennen maar echt duidelijk was hij niet. Kemps zwaaide met zijn mobieltje waarop het bericht met dat ontslag zou staan. “Ik heb dat nieuws hier ook gehoord”, zegt deken Felix Van Meerbergen. “Ik laat dat echter voor rekening van Mario Kemps. Ontslag neemt men bij de bisschop. Ik zie Rudi morgen.” Rudi Borremans zelf was, allicht ook vanwege het late uur, niet meer bereikbaar voor een persoonlijke reactie.

N-VA wil dat ocmw stopt met opvang asielzoekers

De N-VA heeft in de OCMW-raad van Scherpenheuvel-Zichem een controversieel voorstel gedaan om de individuele opvang van asielzoekers op termijn volledig af te bouwen. “Het opvangen van asielzoekers is geen kerntaak van het OCMW. Zeker nu de asielinstroom sterk daalt, is het tijd dat we de financiële middelen en het personeel van het OCMW maximaal gebruiken voor lokale sociale noden, zoals ouderenzorg en de bestrijding van armoede”, zegt OCMW-raadslid en afdelingsvoorzitter van N-VA Xavier Lesenne. Lees verder

N-VA klaagt financieel beleid aan en deelt chocolademuntstukken uit

N-VA Scherpenheuvel-Zichem deelde maandagavond aan het stadhuis zakjes met chocolademunten uit aan bezoekers en voorbijgangers. Met deze actie wil de partij op een ludieke manier protesteren tegen wat zij het slechte financiële beleid van het stadsbestuur noemen. “We hebben nog steeds een torenhoge schuld en onze inwoners betalen bij de hoogste belastingen van Vlaanderen. Dan weet je dat de centen slecht zijn beheerd”, zegt N-VA-gemeenteraadslid Marc Van Torre. Volgens Van Torre is de schuld sedert 2013 gezakt maar ze blijft nog steeds als een molensteen rond de nek van het bestuur hangen. Door de hoge schulden zal ook het volgende bestuur de broodnodige investeringen nog moeten uitstellen. De mevrouw op de foto had er alvast een zeer duidelijke mening over. Maar wat denkt u over de bewering van N-VA?