Jeroen Overmeer maakt als 1ste opvolger effectief kans op een mandaat in het Europees parlement

N-VA stelde deze week de lijst voor de Europese verkiezingen in mei 2019 voor. De partij heeft momenteel vier mandatarissen in Europa. Twee daarvan, Marc Demesmaecker en Ralph Packet, zijn herverkiesbaar. Anneleen Van Bossuyt en Helga Stevens staan niet meer op de Europese kandidatenlijst. Van Bossuyt trekt de kamerlijst in Oost-Vlaanderen. Helga Stevens staat voorlopig nergens prominent op een verkiezingslijst. De eerste dove advocate in ons land werd nochtans hoog gewaardeerd voor haar werk in Europa.

Zwaargewichten op de Europese lijst

Vlaams minister-president Geert Bourgeois trekt de Europese lijst en zijn huidige kabinetschef Jeroen Overmeer krijgt de plaats van eerste opvolger.
Overmeer werd in oktober nog verkozen als gemeenteraadslid in Diest. Hij laat zich daar echter vervangen.
Verder staat mensenrechtenactiviste Assita Kanko op twee en voormalig minister van Financiën Johan Van Overtveldt op drie.

Van Geert Bourgeois is geweten dat hij zeker naar Europa zal trekken. Voor Assita Kanko en Johan Van Overtveldt zou dat afhankelijk kunnen zijn van de coalitievorming op federaal en regionaal vlak. Als zij verkozen raken en als N-VA in de coalitie betrokken wordt, is minstens één van hen allicht kandidaat voor een ministerpost. In dat geval is het aan de eerste opvolger om het Europees zitje over te nemen. Jeroen Overmeer dus.

Mandaat afhankelijk van coalitievorming en partijbeslissingen

“We mikken opnieuw op 4 zetels in het Europees parlement”, zegt Jeroen Overmeer. “Of ik als eerste opvolger een kans maak op een Europees mandaat hangt af van van de benoeming als minister van één van de effectief verkozenen in Europa of van de situatie waarbij iemand om welke reden dan ook zijn of haar mandaat niet uitdoet. Alles is dus afhankelijk van de regeringsvorming, van interne ministerkeuzes en van persoonlijke keuzes. Er is dus geen enkele zekerheid maar de kans bestaat dat ik naar Europa ga.”

Grand Hotel Europa in verval

Jeroen Overmeer bereidt zich alvast in stijl voor op een eventueel Europees mandaat. Op 10 februari postte hij een foto van zichzelf en Geert Bourgeois met het boek Grand Hotel Europa van Ilja Leonard Pfeijffer. Hij quotte:

Geen beter moment om dit schitterende boek te lezen. Prachtig liefdesverhaal tegen de achtergrond van een alsmaar meer geglobaliseerde wereld en een “hotel” in verval: Grand Hotel Europa van Ilja Leonard Pfeijffer. Een echte aanrader! Over onze Europese identiteit, roemrijk verleden en onzekere toekomst. Bezorgdheid over, maar ook liefde voor Europa.

Geef een reactie