Tag Archives: Testelt

Basisschool Den Hulst in Testelt zet escaperoom in voor bewustmaking over pestgedrag

De Week tegen pesten loopt op zijn einde. Die bewustmakingscampagne kreeg vooral veel aandacht in de sociale media waar nogal wat mensen en opvallend veel politici vier stippen op hun hand kliederden om zich solidair te tonen. Stip-it was trendy!

Dat deden ze ook in de vrije basisschool Den Hulst in Testelt maar het schoolteam ging nog een heel eind verder. Ze werkten een knappe actie uit waarbij de leerlingen met mekaar moesten samenwerken om uit een escaperoom te ontsnappen.

‘Sam de Robot’ is een lessenpakket over piekeren voor de derde graad. Maar het zijn meer dan een paar lessen: er komt ook effectief een escaperoom naar de speelplaats. Leerlingen kunnen er enkel uit ontsnappen door codes te kraken en, vooral door samen te werken.

‘Het draait er om dat leerlingen het piekeren zelf leren herkennen en weten hoe ze zich tegen die negatieve gedachten moeten wapenen’, vertelt directeur Lieve Vangenechten. ‘Dat vinden we heel belangrijk, zeker voor onze oudste leerlingen, die binnen een half of anderhalf jaar naar het secundair onderwijs gaan. Na de escaperoom werken we in de klas verder op het thema met de hulp van het lessenpakket dat met de ontsnappingskamers meekomt.’

Foto-artikel | Nieuwjaarke zoete had ook nu weer vier voeten

Nieuwjaarke zoete, het varken had ook nu weer vier voeten! In het Hageland trekken de kinderen op 31 december nog massaal de straat op om nieuwjaar te zingen. We konden niet overal zijn maar we zagen wel een paar opmerkelijke veranderingen.

Een van onze eerste stopplaatsen was de tent van KWB Keiberg. Om 9.30 stonden ze daar trouw op post maar er was nog maar nauwelijks iemand gepasseerd. Dat zou later zeker veranderen maar het was een opmerking die we overal kregen. De kinderen begonnen later aan hun rondtrek.

In Testelt zit het nieuwjaarszingen duidelijk in de lift. Vooral in de omgeving van de Kattestraat zwermen tientallen groepen creatief met zakken beladen ukjes rond. Op de parking van Tricot Paul bewijzen de chiromeisjes wie de broek draagt in de vereniging. De jongens waren in een nabijgelegen kroeg gevlucht voor de kou maar de meisjes wilden van geen wijken weten!

Op de uithoeken van de deelgemeente staan de vaste klanten van ieder jaar. Op de kruising van Dorp en de Pastoriestraat is al jarenlang een soort pop-upbar met een ruim assortiment korte natjes en warme chocolade. De buren slepen flessen bij en drinken zelf ook een neut mee.

Op de Testeltsesteenweg passeren we elk jaar bij een Belgisch-Brits koppel met waanzinnig kitscherige UK-kersttruien. The lady of the house is voor een kuchje naar de dokter maar de echtgenoot en een paar kameraden staan viriel op post bij de vuurkorf. Het onderwerp van de voorbije jaren was telkens de Brexit en de chaos die dat nu al mee brengt. Het was nu niet anders. Of hier al ooit aan zangertje gepasseerd is, is onduidelijk, maar ze staan er ieder jaar opnieuw en dat verdient respect en een foto.

Kersthut aan putterslamp wordt ankerpunt

In Averbode krijgt de traditie een forse beuk. Op de parking voor de bibliotheek was er dit jaar geen standje meer van de scouts. Dat had een negatief effect want ook in de directe omgeving ontbrak de jenever en de warme chocolade. De leegte werd meer dan gecompenseerd door de kersthut aan de putterslamp. Het zanggebeuren ankerst zich hier duidelijk vast. De hut wordt ieder jaar een beetje mooier, het aanbod wordt diverser en kwalitatiever en het concept is gewoon knap bedacht. Zingen levert snoep en warme wafels op en de ouders kunnen wat wisselgeld of iets meer achterlaten in een collectedoos. De opbrengst gaat naar een goed doel.

Kiosk in Zichem verlaten

In Zichem zijn klassiek veel zangertjes in de straten maar de vaste post op de kiosk wordt al een paar jaar niet meer bemand. Kwatongen fluisteren dat, na de toren en de kerk, nu ook de kiosk met instorting bedreigd is maar dat weigeren we te geloven. Tot nader order is dat koepelgebouwtje binnen enkele maanden nog steeds het podium voor de revue van de boerekeutels en de bierbuiken.

Frituur De Mups pakt het creatief aan

In Schoonderbuken zagen we een knap voorbeeld van hoe je als handelaar creatief kan inspelen op een oeroude traditie. Zaakvoerster Sarah Poelmans van frituur De Mups draaide de gaskraan open en stookte haar frituurketel warm. Iedere zanger kreeg een bakje met wat snacks en een sausje mee. Wij zagen nogal wat kindjes glunderen en ook de ouders die meeliepen grabbelden een warme hap mee. Sarah heeft dat slim bekeken. Ze buigt een traditioneel concept om naar haar eigen product en iedereen is happy.

Gwendolyn en Monique bakken ze bruin

In Rillaar zingen ze pas na de middag. Wie in de voormiddag al op pad was in een andere gemeente kan dus nog een tweede shift draaien en dat was er aan te zien. Rillaar leek wel ingenomen door vrolijk zingende jeugd.

Hier zagen we een opvallend fenomeen. Twee politieke partijen pakken uit met een eetstandje voor de zingende kinderen. CD&V met provinciaal gedeputeerde Monique Swinnen bakten de wafeltjes bruin en Open VLD met burgemeester en nationaal partijvoorzitter Gwendolyn Rutten zorgden voor warme pannenkoeken. Keurig opgediend met blauwe latexhandschoenen. Dat verliep allemaal op een politiek correcte manier en veel mensen vonden het een sympathiek initiatief. Burgemeester Rutten gaat wel aan haar socialistische coalitiepartner moeten uitleggen waarom ze een roodgeklede symboolfiguur in een blauw pak gestoken heeft. Maar hadden de kinderen verder weinig moeite mee. Als de pannenkoeken maar smaken.

Overigens zijn het ook in Rillaar de chiromeisjes die de broek dragen. Dat mag u zowel letterlijk als figuurlijk nemen.

De Warmste Week | Appelen for Life en DH4DS

De acties voor De Warmste Week zitten helemaal op kruissnelheid. Het Hageland laat zich niet kennen en er komen nog dagelijks warme initiatieven bij. Wij liepen de afgelopen dagen al langs bij een aantal opvallende initiatieven en de foto’s daarvan mag je in de loop van het weekend verwachten.

We willen echter nu al even focussen op twee heel bijzondere initiatieven, toevallig allebei in Testelt.

Appelen for Life

Vorig jaar verraste Lou Similon met een erg originele actie. De mama van Lou stapte enkele jaren geleden uit het leven. Lou en haar papa besloten om die problematiek meer bespreekbaar te maken. Dagenlang schilden ze appelen en die werden gebruikt om lekkere appeldrankjes en dito hapjes te maken. Ze trokken een tentje op tegenover ’t Fruithalleke van de papa in Testelt en dat leverde een gans weekend drukte en gezelligheid op.

Het succes van de actie was groot. Lou en haar papa doen het dit jaar opnieuw. Op zaterdag 14.12 en zondag 15.12 kan je een appeltje gaan meeschillen. De opbrengst gaat naar het Centrum ter Preventie van Zelfdoding

Het filmpje werd vorig jaar gemaakt. Je kan de gegevens over Appelen for Life hier checken.

Den Hulst for De Schommel

De campagne DH4DS (Den Hulst For De Schommel) startte al op vrijdag 13 december. De leerlingen van de tweede en de derde graad van Den Hulst gingen op bezoek bij De Schommel. ‘We willen niet enkel geld in het laatje brengen, maar ook onze leerlingen meer uitleg geven over de werking van De Schommel’, vertelt Els Mitchaux. Aansluitend kunnen de leerlingen op de speelplaats plaatjes aanvragen tegen betaling.

Vandaag, zaterdag 14 december organiseerde Den Hulst een initiatie knuffelturnen voor kinderen van 2 tot en met 7 jaar en hun mama’s, papa’s of grootouders. De oefeningen worden aangeboden door medewerkers van De Schommel en helpen kinderen om op een fijne manier om te gaan met anderen en zich beter in hun vel te voelen.

De apotheose van deze warme actie is de sfeervolle kerstmarkt op 19 december. De leerkrachten van Den Hulst zorgen voor zelfgebakken lekkers. Je kan bijkeuvelen tussen de vuurkorven en er is muziek. De leerlingen bieden hun knutselwerkjes te koop aan.

Den Hulst is overigens een bijzonder geëngageerde school. In het kader van Rodeneuzendag namen ze ook al deel aan de Belfius Tower Run. Dat leverde de school 427 euro op. ‘We gaan dat bedrag besteden aan projecten om het geestelijk welzijn van onze leerlingen versterken’, zegt Els Mitchaux. ‘Nu al staat vast dat we met de derde graad gaan werken rond Sam De Robot, een educatief pakket dat helpt om kinderen minder te laten piekeren.’

Straffe doorstart voor dierenwijding Testelt | Update 18.11.2019

Met extra foto’s van Wim Vanhelmont.

Dertig jaar lang organiseerde Viviane in Café ter Hoeve een heel erg typische dierenwijding. De boterhammen, de soep en de jeneverkes gingen er al heel vroeg rond. De dieren verzamelden op een te klein grasveld maar dat was nooit een probleem. De wijding zelf werd geaccentueerd met alpenhorenblazers. Het evenement kreeg een 10 voor sfeer en gezelligheid maar Viviane stopte en daarmee dreigde een van de tofste volksevenementen te verdwijnen.

Vooral de ruiters klopten aan bij het iets verder gelegen café De Weefberg en daar hadden ze wel oren naar de vraag om de zaak over te nemen. Het concept werd naadloos gekopieerd en dat leverde vorige zondag een merkwaardig grote opkomst op. Zeer veel paarden in alle soorten en gewichten. Maar ook de kleinere huisdieren waren goed vertegenwoordigd. Pastoor Erik Steynen toonde waarom hij graag gezien is in de regio. De Norbertijn moest een wonder verrichten om voldoende wijwater te blijven bovenscheppen maar het lukte net. Na de wijding zorgde discobar Flatline voor ambiance. Wij noteren de wijding van 2020 nu al in onze agenda.

EXTRA FOTO’S | Wim Vanhelmont

FOTO’S | Hedwig Neesen

Dierenwijdingen in Zichem, Rillaar,Diest, Kapellen en Testelt

Volgende zondag 3 november is de feestdag van de heilige Hubertus. Dat is een druk beklante patroonheilige. Hubertus is de patroon van onder meer de boswachters, houtbewerkers, hondenliefhebbers, metaalarbeiders, schutters en optiekers. Dat laatste begrijpen we overigens niet al te goed want optiekers dateren uit een tijd dat patroonheiligen niet meer per se werden aangeworven.

Alleszins is de feestdag van deze bezige heilige op een aantal plaatsen in de regio aanleiding voor brood- en hondenwijdingen.

Jachthoornblazers in Zichem

In Zichem kan broeder Luc ongetwijfeld ook dit jaar weer rekenen op een volle Sint-Eustachiuskerk. Daar is ook alle reden voor. Hondenclub De Gouden Jachthoorn krijgt, zoal ook de vorige jaren al het geval was, bezoek van de jachthoornblazers “Nette Füchsen uit het Duitse Viersen. Die dames en heren kennen hun stiel. Het is dan ook zeer de moeite waard om ze aan het werk te zien. Er zijn ook heel wat honden aanwezig. Van zenuwachtige keffertjes tot de grootste loebassen. Die houden het geen hele misviering stil en dat is vaak amusant. De viering eindigt op het buitenplein. Daar worden de beestjes, meestal uitbundig, besprenkeld met wijwater. Wie wil nakeuvelen is welkom in zaal Munte. OKRA zorgt daar voor breugelboterhammen.

Je kan alle afbeeldingen van de dierenwijding 2018 in Zichem hier bekijken. Fotografen waren Wim Vanhelmont en Hedwig Neesen

Drie wijdingen in Diest

In Diest moet de heilige Hubertus liefst drie keer aan de bak. Op zondag 3 november om 9 uur wordt het brood gewijd aan de Allerheiligenkapel. Om 15 uur zijn de huisdieren aan de beurt. Maar ook op zaterdag 9 november om 14 uur mogen de beestjes nog eens terugkomen voor een wijding.

Hubertus trakteert met een Jägermeister in Rillaar

Pastoor Rudy Borremans maakt van zijn zondagsviering altijd wel iets speciaals. Op de feestdag van de heilige Hubertus is dat uiteraard niet anders. Pastoor Rudy zegent tijdens de viering het brood en alle dieren die in en om de kerk aanwezig zijn. Al dat wijwater is uiteindelijk maar slap spul en de consumptie van miswijn is voorbehouden een het selecte publiek achter het altaar. Maar pastoor Rudy lost dat euvel met verve op. Na de viering wordt het straffere spul aangesleept. De dop wordt van de fles Jägermeister geschroefd en Hubertus wordt in stijl gevierd in Rillaar.

Wijding en wandelingen in Kapellen-Glabbeek

Ook in Kapellen-Glabbeek organiseren ze een honden- en broodwijding. Het brod is al voor de mis van 9.30 uur aan de beurt en na die misviering mogen de honden aan de bak. De Glabbeekse hondenschool zorgt dat de organisatie netjes uitgelijnd verloopt. Priester Luc Thiry is voorganger in de viering. Na de wijding om 10.45 uur is er een hondenwandeling met verse soep en…volledig in het thema van de dag… met hotdogs aan het einde.

Om 14.00 uur is er overigens ook nog een herfstwandeling. Deze keer met koffie en taart. Beide wandelingen zijn 5 kilometer lang en deelnemen kost 5 euro.

Discobar vervangt Hubertus in Testelt

In café De Weefberg in Testelt stellen ze de dierenwijding een weekje uit. Op Ter Hoeve is die wijding al jaren een goedgekoesterde traditie. Vorig jaar stonden er dertig edities op de teller bij Viviane van café Ter Hoeve. Dit jaar gaat de wijding door in café De Weefberg en daar willen ze de traditie alleszins in ere houden. Op zondag 10 november om 11 uur staat de wijding in de agenda’s. Hubertus is dan ondertussen al even opgeborgen maar het kan ook anders. Na de zegening om 11 uur kunnen de dieren met een gevoelig gehoor een rustig plaatsje zoeken want discobar Flatline neemt het dan over. Wie honger gekregen heeft van al dat gezegen kan een boterham met verse soep overwegen.

Je kan verder lezen na de afbeeldingen van de wijding in 2018

Alle foto’s van de dierenwijding 2018 in Testelt kan je hier bekijken. De fotograaf was Wim Vanhelmont.

Wie was de heilige Hubertus eigenlijk?

De Heilige Hubertus van Luik wordt aanroepen tegen hondsdolheid, bezetenheid en watervrees. Hij is de patroon van onder meer boswachters, houtbewerkers, hondenliefhebbers, metaalarbeiders, schutters en opticiens. Hij werd heilig verklaard in 743. Zijn feestdag is op 3 november.

Sint-Hubertus werd geboren als zoon van Bertrand, Hertog van Aquitanië en diens echtgenote Huberna, omstreeks 655. In zijn jeugd verbleef hij aan het hof van koning Theodorik III van Neustrië & Bourgondië en in het Ardennen-kasteel van Pepijn van Herstal. Hij was een verwoed jager. Volgens de legende bekeerde Hubertus zich tot het christendom na het zien van een hert met een schitterend stralend kruis tussen de geweistangen. Dat zag Hubertus toen hij in het jaar 683 het hert op Goede Vrijdag -de sterfdag van Christus- najoeg met zijn kruisboog in de bossen van de Ardennen. Vlak voor dat hij aanlegde voor het genadeschot met een pijl uit zijn boog, draaide het hert zich om en toonde Hubertus zijn gewei met daartussen het stralende kruis. Hubertus hoorde een stem: “Hubertus, waarom verlies je je tijd in dergelijke bezigheden? Als je je niet tot de Heer keert, zul je naar de hel gaan.” Bij het zien van het kruis en het horen de stem, herinnerde hij zich ook dat een hert een deel van Gods schepping is, dat onderhouden en bewaard moest worden. De oorzaak voor zijn jachtpassie is volgens de legende dat zijn geliefde vrouw Floribane , de dochter van Dagobert, graaf van Leuven, jong was gestorven. Later werd hij tot priester en bisschop gewijd. Hij werkte als missionaris in Brabant en de Ardennen, wat hem de naam “Apostel van de Ardennen” opleverde.

Café De Weefberg in Testelt krijgt verplicht sluitingsuur opgelegd

Burgemeester Manu Claes van Scherpenheuvel-Zichem heeft beslist om cafe De Weefberg in Testelt, voor de  duur van twee weken een verplicht sluitingsuur op te leggen.  In die periode mag het café tijdens weekdagen en op zondag enkel nog geopend zijn van  9 uur tot 24 uur, op vrijdag en zaterdag is dat van 9 uur tot 1 uur. De periode van het verplicht sluitingsuur gaat in op 26 september en loopt tot en met 10 oktober.

De voorbije maanden kwamen er heel wat meldingen van overlast binnen en waren er verschillende tussenkomsten van de politie. Naast klachten inzake geluidshinder afkomstig van de muziek in het café is er ook overlast buiten het café, afkomstig van bezoekers. De overlast doet zich vaak voor tot in de vroege uurtjes. Vandaar dat het café nu voor de volgende twee weken een verplicht sluitingsuur wordt opgelegd.

Aan deze maatregel gingen verschillende gesprekken vooraf. Op 4 september 2019 was er een hoorzitting tussen de politie en de uitbaatster van De Weefberg. Zij engageerde zich toen tot een nauwgezettere opvolging van het gebeuren in en rond het café. Dat heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd.

Het verplicht sluitingsuur is bedoeld om de buurt opnieuw rust te bieden.  Van de uitbaatster wordt verwacht dat zij de nodige maatregelen neemt om in de toekomst de overlast een halt toe te roepen. 

OCMW Scherpenheuvel-Zichem schrapt elf opvangplaatsen voor asielzoekers in LOI van Testelt

Het OCMW van Scherpenheuvel-Zichem gaat de overeenkomst met fedasil voor de opvang van 11 asielzoekers in het Lokaal Opvang Initiatief (LOI) formeel opzeggen. Dat LOI is momenteel gevestigd in een woning in Hoeve 13 in deelgemeente Testelt. Er worden enkel vrouwelijke asielzoekers, eventueel met hun kinderen, opgevangen.

Het vast bureau van het OCMW heeft op 29.07.2019 reeds de principiële beslissing genomen tot opzeg van de elf LOI-plaatsen. Het dossier wordt volgende donderdag 12 september ter stemming voorgelegd aan de raad voor maatschappelijk welzijn. Als de raad het besluit ook goedkeurt, wat meer dan waarschijnlijk ook gebeurt, kan de opzeg van zes maanden ingaan op 01.10.2019 om te eindigen op 31.03.2020.

Momenteel verblijven nog twee bewoners in het LOI, de andere negen LOI-plaatsen zijn geschorst in afwachting van de desinfectie van de woning. Op het moment dat deze twee bewoners het LOI verlaten zullen die plaatsen eveneens geschorst worden. De elf LOI-plaatsen blijven dan geschorst tot het verstrijken van de opzeg waardoor er in de praktijk geen LOI-bewoners meer worden opgevangen.

In het verleden stonden er ruime subsidies van de federale overheid tegenover een LOI. Sinds 2018 werden deze financiële overschotten afgeroomd door de federale overheid waardoor er geen financieel voordeel meer is aan de organisatie van een LOI.

Collectieve opvang Peeterskasteel blijft voor onbepaalde duur

De woning in Testelt moet dringend gerenoveerd worden. De stad heeft de investeringskosten van de renovatie geraamd op 374.991 euro. Er zijn geen financiële reserves beschikbaar om die werking uit te voeren. De stad doet bovendien reeds inspanningen door de ondersteuning van het collectief opvangcentrum Peeterskasteel. Die infrastructuur werd oorspronkelijk tijdelijk gehuurd van de vzw Parochiale Werken maar de huurovereenkomst werd dit jaar herzien en is nu een overeenkomst van onbepaalde duur. Gezien de speciale opdracht die het centrum momenteel heeft, moeten we die onbepaalde duur allicht letterlijk nemen. Caritas piloteerde het Peeterskasteel naar een specialisatie als opvangcentrum voor zieken en andersvaliden.

Religare – religieuze verhalen in en over kerken en kapelletjes

Onze regio staat volgebunkerd met kapelletjes en bijzonder fraaie kerken. De ‘Hagelandse Academie voor Beeldende Kunst’ en ‘Verhalen verbinden platteland’ hebben voor Open Kerkenweekend het project RELIGARE – Kunst verbindt het platteland- uitgewerkt.

Bijna 1500 leerlingen van de academie lieten zich voor hun kunstwerken inspireren door religieus geïnspireerde verhalen over onze dorpen. Waarom kwamen de gelovigen hun ‘lasten’ achter laten bij de Craenenskapel? Waarom leeft het verhaal van Sint-Antonius en de varkens nog manifest in Wolfsdonk? En waarom is het barokke altaar van de Sint-Pieterskerk in Langdorp eigenlijk veel te groot?

Op zaterdag 1 juni en zondag 2 juni tussen 10 uur en 16 uur krijg je de antwoorden aan de hand van een expositie in en rond de kapelletjes en kerken van Langdorp, Gijmel, Ter Hoeve, Wolfsdonk, Ter Hoeve en Testelt. Je kan het parcours van 27 kilometer fietsen of je kan het ook opdelen in een wandellus van 12 kilometer en een lus van 15 km.

Je kan verder lezen na de afbeelding

In alle kerken liggen boekjes en aan de kerk van Wolfsdonk kan je iets drinken. Er is een slotmoment voorzien op zondag 2 juni om 17u in de Sint-Pieterskerk van Langdorp.

Zomeropening Aarschotse kerken

In Aarschot zijn de kerken tijdens de zomer een plaast van rust en verwondering. Elke zondagnamiddag tussen 30 juni en 15 augustus zijn de 9 Aarschotse kerken van 14 uur tot 17 uur geopend. In elke kerk is een tentoonstelling gepland. In iedere kerk zijn ook kaartjes ter beschikking met meer info over het kerkgebouw. De toegang is gratis.

Bezoek de Aarschotse kerken met de fiets.

Bij de dienst Toerisme van Aarschot kan je drie gratis fietsroutes verkrijgen, telkens langs een drietal kerken en het fietsknooppuntennetwerk. Je kan ze ook downloaden via www.hetgasthuis.be/museum.

  • Fietsroute 15 km: Stedelijk Museum Aarschot – O.L.V-kerk Aarschot – Sint-Rochusmemoriaal – SintCorneliuskerk Gelrode – Sint-Rochusmemoriaal Aarschot – Stedelijk Museum Aarschot.
  • Fietsroute 21 km: Stedelijk Museum Aarschot – Kapel Bergvijver – Sint-Niklaaskerk Rillaar – SintPieterskerk Langdorp – Stedelijk Museum Aarschot.
  • Fietsroute 28 km: Stedelijk Museum Aarschot – Christus-Koningkerk Aarschot – Heilig-Hartkerk Ourodenberg – O.L.V. van Fatimakerk Gijmel – Sint-Antonius-Abt kerk Wolfsdonk – Stedelijk Museum Aarschot.
Kerkjurist Rik Torfs en burgemeester Gwendolyn Rutten openen

Deze zomeropening van de kerken, met een gelijktijdige tentoonstelling over de kerken in het Stedelijk Museum, start op zaterdag 29 juni om 15 uur in de Gasthuiskapel te Aarschot. Naast een vertegenwoordiging van de pastorale zone Sint-Rochus nemen ook professor Rik Torfs en burgemeester Gwendolyn Rutten het woord.

Vrijwilligers gevraagd

Voor de zomeropening van de kerken is de pastorale zone nog op zoek naar vrijwilligers die een namiddag mee een oogje in het zeil willen houden en muzikanten die willen optreden in de kerken. Je han hen aanspreken of een bericht laten via 016 56 84 51 of  museum@aarschot.be

Pure nostalgie tijdens retrokoers Weefberg

De versnellingen worden gestuurd met hendeltjes op de buis. Geen klikpedalen maar lederen riempjes die je moet aantrekken. De kabels van je remmen kletteren lekker niet-aerodynamisch op je kader. Retrokoersen staan bol van nostalgie. Zeker als de deelnemers een wollen trui met nostalgische merken dragen. Sommigen gaan nog verder en conserveren een vintage krullende snor.

Rik van Steenbergen, Rik Van Looy en natuurlijk Eddy, de grootste ooit, zijn nooit ver weg. De Eddy’s waren ook opvallend aanwezig op de Weefberg en als wij het goed begrepen hebben, heeft er zelfs een van hen een van de koersen gewonnen. Niet dat dat zo belangrijk is. De winnaars krijgen weliswaar een trui en een mooi kunstwerkje. Ze mogen zich een jaar lang kampioen van de Weefberg noemen. Maar het gaat om de sfeer. De deelnemers zweten zich vijftig kilometer te pletter. Mannen en vrouwen gemengd, al zijn de vrouwen eerder uitzondering. Onderweg kunnen ze prijzen pakken. Een hele kip, hoorden wij afroepen. Niet levend, voegde de speaker er aan toe. Maar na de race wordt er gepraat. Over retrofietsen, vintage kledij en de zwaarte van het parcours. Een koele pint doet al de pijn vergeten.

Op de Weefberg knopen ze er nog een fantastisch slot aan vast. De ukkies mogen ook een paar rondjes rijden. Sommigen gedreven om te winnen, anderen eerder dromerig, genietend van zoveel enthousiasme van de grote mensen. De Retrokoers van de Weefberg is een spektakelstukje dat een dikke 10 scoort voor sfeer en gezelligheid.


Je ziet hier een aantal foto’s maar klik zeker door naar onze fotopagina met meer dan 200 foto’s over Retrokoers Weefberg.


Politie te paard kan vraag naar patrouilles nauwelijks volgen

Twee politieruiters van de federale politie patrouilleerden vrijdagavond in Testelt. Het team reed in de vroege vooravond een inspectieronde van 3,5 uur. Daarna nemen ze pauze om te eten en te drinken. Na de ravitaillering rijden ze opnieuw een ronde. Het team moet dan nog terug naar Brussel en de paarden moeten nog verzorgd worden.

In Scherpenheuvel-Zichem vinden dergelijke patrouilles een paar keer per maand plaats. De aanvraag komt van de lokale politiezone. De aanwezigheid van politie te paard heeft absoluut een ontradend effect op dievenbendes. Steeds meer gemeenten zijn overtuigd van het nut van dergelijke patrouilles. “Het aantal aanvragen overstijgt momenteel onze capaciteit”, zegt een van de agenten.

Momenteel zijn er iets meer dan 100 politieruiters en dat aantal stijgt binnenkort naar 120.

Foto | Duo overklast peloton in GP De Stips

De Vlaamse Wielrijders Vereniging organiseerde op woensdag 1 mei de Grote Prijs De Stips in Testelt. De wedstrijd telde meteen ook als provinciaal kampioenschap. Gespreid over twee wedstrijden reden bijna 180 renners mee in Testelt.

Bij de liefhebbers zorgden Dietmar Ledegen en Maxim van den Broeck voor een straf nummertje. Ze reden in het begin van de koers samen weg en bouwden een voorsprong uit van ongeveer 1 minuut. Het peloton probeerde de twee ploegmaats terug te pakken maar ze gaven geen krimp. In de drie laatste ronden bouwden ze hun voorspron nog uit naar bijna twee minuten.

De twee reden hand in hand over de streep maar Dietmar Ledegen won uiteindelijk de koers voor Maxim Van den Broeck. Achter het tweetal pakte Steven Arits de derde podiumplaats. Quentin Goossens werd zevende en dat volstond voor de provinciale kampioenschapstitel.

In de eerste koers van de dag eindigde Kenneth Mercken als eerste. Ook hij mag zich provinciaal kampioen noemen. Vital Pauwels werd tweede en Giovanni Gorga derde.

Briljanten jubileum in Testelt

Maria Augusta Van Aelst en René Margaretha Janssens vierden vorige zaterdag in zaal Rutgerhof in Testelt hun briljanten huwelijksverjaardag. In feite was dat jubileum al op 27 maart maar het familiefeest vond een paar dagen later plaats.

René Janssens werd geboren in Testelt op 12 februari 1934. Maria Van Aelst werd ook geboren in Testelt op 1 oktober 1933. Het briljanten paar huwde op 27 maart 1954. Ze kregen vijf kinderen: Vera, Nicole, Wim, Geert en Hilde.

Nieuwjaar zingen vooral in Testelt populair

In Scherpenheuvel trekken de kinderen pas op Driekoningen zingend door de straten maar in alle andere deelgemeenten gebeurt dat al op 31 december. Deze oude traditie wint de laatste jaren sterk aan populariteit en dat heeft veel te maken met de initiatieven van buurtcomité’s, jeugdverenigingen maar soms ook gewoon inwoners die op een aantal plaatsen korte drankjes en chocomelk schenken. Foute kersttruien en vrolijk gepimpte hoofddeksels waren daarbij geen taboe.

Op de Keiberg was de gepimpte caravan van Lars “Tuzq” Van Cauwenbergh de verzamelplaats voor de leden van KWB. Er was warme choco voor de kinderen maar ook de huisgemaakte Limoncello mocht niet ontbreken. In deze deelgemeente groeit het aantal zangertjes opvallend.

In Testelt zetten ze de traditie van Halloween verder. Op verschillende plaatsen in de deelgemeente stonden drankenstandjes en ook hier trokken opvallend veel kinderen van huis tot huis. De dorpsgemeenschap van Testelt neemt bij zulke gelegenheden steeds meer het initiatief en ze hebben in Testelt ondertussen een knappe reputatie opgebouwd. De jeugdband van de fanfare zorgde voor extra animatie. Zij speelden een kort deuntje aan ieder huis.

In Averbode houden de scouts de traditie van hun jenevertent in ere. Dat doen ze al jaren op het plein tegenover de bibliotheek. Ook het buurtcomité aan de Putterslamp haalde de flessen korte drank weer boven.

In Zichem bouwen de carnavalsverenigingen al jarenlang een drankenstand op in de kiosk op de Markt. Ze kapten echter dit jaar onverwacht met die traditie. De kiosk bleef leeg. Wel opvallend was de wandelbus van Kinderopvang De Vlindertjes. Zaakvoerster Daisy Neven maakt iedere dag met haar opvangkindjes een wandeling door de omgeving. De kleinsten mogen mee hobbelen in een gigakinderwagen in de vorm van een bus. Vorige maandag trok de ganse bende met de bus door de straten van Zichem om nieuwjaar te zingen. Of hoe een oude traditie levend gehouden wordt door ze creatief in te passen in de zorg voor de toekomstige generaties.

Dierenwijding bij Viviane lokt zelfs deelnemers uit West-Vlaanderen

Fotografie | Wim Vanhelmont

Testelt heeft een patent op cafébazen met een jaartje meer op de teller. Viviane van café ter Hoeve staat ondertussen 52 jaar achter de tapkraan maar ze is daarom niet minder actief. Viviane organiseerde vorige zondag al voor de dertigste keer de dierenwijding en het werd dit jaar een spectaculaire beestenboel.

Er kwamen ongeveer 75 paarden, 60 honden een tiental duiven naar de weide naast het café. Viviane zorgde voor gratis boterhammen en een jeneverke. Na de wijding was er een optreden van 3 of us en dat zette het café stevig op stelten.

De faam van de dierenwijding bij Viviane gaat over veel verder dan de regio. Er waren onder meer vijf mensen uit Turnhout en twee uit Wevelgem. Zij boekten meteen een weekendje omdat dergelijke volksfeesten bij hen in de buurt nauwelijks nog plaats vinden.