Tag Archives: Aarschot

Buskerfestival brengt rootsmuziek op de mooiste plekjes van Aarschot

Rootsmuziek op de mooiste plekjes van de stad. In Aarschot maken ze op zondagnamiddag 22 september die aantrekkelijke combinatie. Het Buskerfestival neemt je mee op ontdekkingstocht door de Aarschotse binnenstad. Je geniet in kleine groepjes en op unieke sites van akoestische rootsconcerten. Voorafgaand aan elk concert krijg je een korte uitleg over de locatie. Daarna zorgen Vincent Slegers, Jesco, Equinox en Hans Roofthooft voor een ferme streep muziek. De band Black Djangos sluit het Buskerfestival af.

De muzikale wandeling start op 22 september om 14 uur aan CC Het Gasthuis. Elk groepje legt zijn eigen parcours af. Onderweg is er een hapje en een drankje voorzien. Om 17.30 uur speelt afsluiter Black Djangos hun psychedelische surfrock op de binnenkoer van CC Het Gasthuis .

Programma
 • Vincent Slegers, een solomuzikant uit Gent, brengt hill-country blues met ritmisch gitaarspel, stompboxbegeleiding en een rauwe stem.
 • Jesco is een viermansband uit Utrecht. Met een vleugje rock-‘n-roll, rammende blues en een primitieve bas halen ze de traditionele folkmuziek van onder het stof. Eerlijk en puur.
 • Volgens het muziektijdschrift Gonzo Circus is Equinox het ‘bestbewaarde geheim in het Belgische singer-songwriter circuit’. Equinox werd opgepikt en gedraaid op StuBru (Duyster) en Radio 1 (Vox), en de vorige twee platen kregen prima recensies.
 • De Belg Hans Roofthooft is al meer dan 30 jaar bezig met muziek. In zijn liedjes schetst Hans een beeld van zijn eigen leefwereld, ideeën en gedachtengoed. Exclusief voor Busker brengt hij zijn goede vriend Bob Van Buggenhout mee.
 • Om 17.30 uur sluit de driemansformatie Black Djangos (NL/D) het festival af op de binnenkoer van CC Het Gasthuis. Hun ‘Desert Noir sound’ is geïnspireerd op bands als Dick Dale, Calexico en The Fuzztones. Maak kennis met de Tarantino’s van de surfrock!

Info en tickets? www.hetgasthuis.be

Haalbaarheidsstudie over fusie tussen politiezones BRT en Aarschot

De burgemeesters van Aarschot, Begijnendijk, Rotselaar en Tremelo willen een haalbaarheidsstudie uitvoeren naar een mogelijke fusie van de politiezones BRT en Aarschot.  Ze vragen hiervoor de goedkeuring van hun gemeenteraad.

Burgemeesters Bert Ceulemans (Begijnendijk), Bert De Wit (Tremelo), Gwendolyn Rutten (Aarschot) en Jelle Wouters (Rotselaar) maken prioriteit van een moderne politiewerking. Om een daadkrachtig veiligheidsbeleid ook in de toekomst te garanderen, bekijken ze op welke manier de politiewerking best wordt georganiseerd. Een haalbaarheidsstudie moet uitzoeken welke voordelen een nieuwe, ééngemaakte politiezone kan bieden.

Nieuwe maatschappelijke evoluties en bijkomende verwachtingen vanuit de bevolking leggen een extra druk op de werking en de capaciteit van de politiezones. Bovendien worden politiezones vandaag geconfronteerd met nieuwe vormen van criminaliteit en is er meer nood aan handhaving en specialisaties in het politiewerk. Het zorgt ervoor dat er extra capaciteit moet worden gezocht en voorzien. Het lijkt dus aangewezen om een nieuwe en geschikte schaalgrootte te realiseren om de politiezorg efficiënt uit te voeren.

Een politiezone moet over voldoende mensen, middelen en capaciteit beschikken om een daadkrachtig veiligheidsbeleid te kunnen garanderen. Het realiseren van een nieuwe politiezone kan de efficiëntie verbeteren waardoor de bestaande capaciteit optimaler wordt ingezet en zo ook de dienstverlening voor de inwoners verbetert.

De beide politiezones zijn nu reeds nauw met elkaar verbonden, zowel geografisch  (gewestwegen, trajectcontroles, treinverbinding, autosnelweg, rivier) als socio-economisch (scholen, bedrijven, winkels, evenementen). Beide zones gebruiken samen al gedeelde politiecellen, een telefoonafluisterkamer en bovendien geven de interventieploegen regelmatig steun aan elkaar.

De vier burgemeesters benadrukken dat ze willen inzetten op een nabijheidspolitie. “Lokale basispolitiezorg moet toegankelijk en laagdrempelig blijven waarbij de eigenheid van elke buurt wordt gerespecteerd. Een goed uitgebouwde wijkwerking is hierbij uiterst belangrijk”, aldus de burgemeesters.

De gemeenteraden van Aarschot, Begijnendijk, Tremelo en Rotselaar zullen de komende weken beslissen over de haalbaarheidsstudie. De resultaten van deze studie worden afgewacht vooraleer er verdere stappen worden gezet naar een fusies van de beide politiezones.

Aarschot mobiliseert scholieren en inwoners voor World Cleanup Day

Na het succes van vorig jaar neemt de stad Aarschot op zaterdag 21 september opnieuw deel aan de World Cleanup Day. Wereldwijd ondernemen meer dan 300 miljoen mensen die dag actie om onze planeet vrij te maken van zwerfvuil.

Kom mee opruimen!

De doelstelling van World Cleanup Day is om 5% van de totale wereldbevolking, of 328.000.000 mensen, te mobiliseren om op één dag onze planeet wat extra op te ruimen. Voor België betekent dit 550.000 vrijwilligers. Op vrijdag 20 september geven de Aarschotse scholen alvast het goede voorbeeld. Honderden leerlingen en leerkrachten ruimen dan het stadscentrum en zijn omgeving mee op.

Programma

Dit jaar hebben de stad Aarschot en Afvalternatief de handen in elkaar geslagen om er een prachtige dag van te maken. “Op zaterdag 21 september om 10 uur trappen we de World Cleanup Day feestelijk af met animatie in het Stadpark”, zegt schepen van Leefmilieu Isabelle Dehond. “Op het centrale ‘trash point’ aan de busparking van Sportcentrum Demervallei kunnen de deelnemers het zwerfvuil kwijt. Het slotmoment is voorzien om 17 uur in het Stadspark. Alle deelnemers gaan naar huis met een leuke beloning voor hun mooie daad.”

Praktisch

Bij de milieudienst kan je terecht voor het nodige materiaal zoals vuilniszakken, hesjes en zwerfvuiltangen: milieudienst@aarschot.be – 016 55 03 82.

Wil je een bepaalde zone aanpakken of kan je niet op het openingsmoment aanwezig zijn? Geef dit alvast door aan de milieudienst. Heb je meerdere afvalzakken of kan je het zwerfvuil niet naar het centraal punt brengen? Geen nood, geef een seintje aan de milieudienst. De stadsdiensten komen het zwerfvuil dan op maandag 23 september ophalen.

Grenadier Guards tonen absolute wereldklasse in Aarschot

Op 5 september 1944 werd Aarschot door een kolonne Engelse tanks bevrijd van de Duitse bezetting.

De No 4 Compagny en het No1 Esquadron van de Grenadier Guards rolden de stad binnen en de muzikanten van die eenheden zorgden daarna dagenlang voor een uitgelaten sfeer. Als dank liet het stadsbestuur aan de Demervallei een standbeeld optrekken voor de Grenadier Guards.

Vijfenzeventig jaar later zijn de muzikanten van de Britse eenheid terug in Aarschot voor de herdenking van de bevrijding van de stad. Dat gebeurde met een misviering in de Onze-Lieve Vrouwewerk, een parade door de stad, een herdenkingsplechtigheid bij het monument en een concert op de Grote Markt.

Wie erbij was heeft kunnen ervaren dat de muziekkapel tot de absolute wereldtop behoort. Na Aarschot spelen de Grenadier Guards nog in Ieper (5 september), Brugge (7 september) en Antwerpen (8 september).

Dertien katholieke scholen in regio Aarschot clusteren samen in scholengroep Arcadia

Tien schoolbesturen van dertien katholieke scholen uit de regio Aarschot werken voortaan nauw samen onder één bestuur in de nieuwe scholengroep Arcadia. Voor ongeveer 900 medewerkers van negen basisscholen en vier secundaire scholen betekent dit een belangrijke stap vooruit. Maar vooral voor de 6 500 leerlingen is dit pure winst.

Het begon allemaal met een verkenningsronde in 2014. Basisscholen en secundaire scholen uit de regio van Aarschot zochten op vrijwillige basis uit welke voordelen zij zagen in een nauwe samenwerking. Vijf jaar later is de scholengroep Arcadia een feit!

Scholen blijven op zelfde locatie

De betrokken scholen zijn VBS De Bolster Ramsel, VBS Houwaart, VBS Ourodenberg, VBS Pastoor Dergent Gelrode, VBS Sancta Maria Aarschot, VBS Sint-Anna Baal, VBS Sint-Jozefscollege Aarschot, VBS ’t Sjibke Betekom, VBS Tremelo, Damiaaninstituut Aarschot, Instituut Sancta Maria Aarschot, Sint-Jozefscollege Aarschot en SintJozefsinstituut Betekom. Elke school blijft onder het nieuwe schoolbestuur op haar vertrouwde locatie en behoudt haar pedagogisch project. De leerlingen kunnen dus dichtbij huis naar school blijven gaan.

Studieöriëntering wordt duidelijker

“De clustering van de tien scholen binnen Arcadia maakt de studieoriëntering voor de leerlingen duidelijker en makkelijker”, zegt Kaat van Dingenen, beleidsmedewerker bij Arcadiascholen . “De overgang van basis naar secundair verloopt vlot en onze leerlingen vinden hun gading in een breed studieaanbod van A tot Z dichtbij huis, gaande van automechanica, over Grieks-Latijn tot zorgkundige. Zit een leerling in het vierde jaar economie en zoekt hij een meer praktische richting voor de derde graad? Dan maakt Arcadia een vlotte overgang mogelijk naar bv. marketing en ondernemen. Ook een leerling die een nieuwe start wil maken, kan even vlot overschakelen naar een andere Arcadiaschool of misschien biedt de combinatie leren en werken de oplossing.”

Arcadia heeft ook Onthaal Klas voor Anderstalige Nieuwkomers (OKAN) waar anderstalige leerlingen eerst een taalbad krijgen alvorens de keuze te maken voor een studierichting in het gewone onderwijs.

Klasdoorbrekende projecten

Arcadia werkt onder één bestuur, waardoor ervaring, deskundigheid, middelen en omkadering de kwaliteit van ons onderwijs vergroten. “Onze leraren bundelen hun ervaring en expertise over de scholen heen en werken samen lessen en projecten uit”, zegt Kaat Van Dingenen. Onze basisscholen streven naar de totale ontwikkeling van elk kind, vanuit een talentgerichte benadering. In de eerste graad van het secundair onderwijs biedt de scholengroep een sterke basisvorming en de leerlingen kunnen daarnaast kiezen uit klasdoorbrekende projecten uit ‘Eye4Talent’. Dat zijn kunst en creatie, sport en wetenschappen, sociale media en gaming, economie en organisatie, STEM en Engels.

Centralisering algemene diensten

Ook de algemene diensten zoals het onderhoud van de gebouwen, de boekhouding, de personeelsadministratie en preventie en ICT- en algemene ondersteuning worden gecentraliseerd wat tot meer efficiëntie leidt.

Vanaf nu koopt de centrale aankoopdienst van Arcadia didactisch materiaal zoals beamers, laptops, meubilair e.d. aan tegen een scherpe prijs voor al haar scholen, waar zowel de leerlingen als de leerkracht in de klas wel bij varen. De directeur krijgt meer ruimte om in te zetten op een optimale relatie leerling-leerkracht en de leraren worden ondersteund in hun kerntaak: de leerling begeleiden in het leerproces.

Het nieuwe schoolbestuur staat ook open voor samenwerkingsverbanden. De band die Arcadia heeft met de voor- en naschoolse kinderopvanginitiatieven (in Ramsel, Stekelbees Aarschot en Pimpernel Baal-Tremelo) en het Centrum voor Volwassenonderwijs Qrios campus Hageland, is een meerwaarde op diverse deelterreinen.

Aarschot, Halen en Begijnendijk worden Warme steden die werken aan mentaal welzijn van jongeren

41 Vlaamse steden en gemeenten mogen zich vanaf september 2019 ‘Warme stad’ of ‘Warme gemeente’ noemen. In onze regio zijn Halen, Aarschot en Begijnendijk in dat geval.

De steden en gemeenten engageren zich om een steentje bij te dragen om het mentaal welbevinden van kinderen en jongeren te verhogen.  Dat mentale gezondheid een probleem is, blijkt uit de hoge zelfmoordcijfers bij jongeren in Vlaanderen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO geven 1 op de 5 jongeren wereldwijd aan dat ze zich niet goed in hun vel voelen. 

Warme William

Een Warme stad of gemeente verenigt alle organisaties die werken met kinderen en jongeren en concrete acties ontwikkelen rond hun mentaal welzijn. Met die maatregelen zullen ze proberen om kwetsbaarheid bespreekbaar te maken. Ze ondersteunen ook het ‘Warme William’-project , dat mensen uitnodigt om zelf een luisterend oor te bieden aan wie het moeilijk heeft. 

Je kan verder lezen na het filmpje

De warme steden en gemeenten worden begeleid door hun Logo, ondersteund door een consortium van het Vlaams Instituut Gezond Leven,  de Vlaamse Logo’s, initiatiefnemer Fonds GavoorGeluk en het onderzoekscentrum LUCAS KULeuven.  Vijf pilootsteden (Brugge, Gent, Turnhout, Leuven en Genk) gingen de voorbije jaren de uitdaging aan om een Warme Stad te worden. Dit traject leverde goede praktijken op, en staat nu model voor 41 nieuwe steden en gemeenten die starten in september.

Stadsbrouwerij Aarschot ontwikkelt eigen herbruikbare drinkbekers

De Stadsbrouwerij in Aarschot neemt de strijd tegen het plastic serieus. Ze ontwierpen hun eigen herbruikbare bekers en stellen die ter beschikking voor evenementen waar hun biertjes worden geschonken.

Kleine voetafdruk

De Stadsbrouwerij en ’t Bruine Café zijn volop bezig om hun voetafdruk te verkleinen. Ze gebruiken al geen plastic rietjes meer en de koekjes voor bij de koffie komen in bulk van een lokale streekproducent.

Geen verschil met echt glas

Om die trend verder te zetten, ontwierpen ze nu ook een eigen herbruikbare beker. Het model van de beker is identiek aan het model van de glazen dat ze gebruiken voor de gegeerde Gasthuistripel. Het plastic is duurzaam en bpa-vrij. De beker oogt zoals een glas, maar is onbreekbaar. Het is nauwelijks te onderscheiden van het echte tripelglas.

Bekers ter beschikking

De stadsbrouwerij stelt de herbruikbare bekers ook ter beschikking van Aarschotse evenementen die stadsbieren van zowel de Stadsbrouwerij als andere Aarschotse brouwerijen schenken.

Brug in Aarschot vannacht afgesloten – verkeer moet via E314

De brug over de Demer op de ring rond Aarschot wordt sinds april gerenoveerd door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Bij die renovatie horen ook een viertal ‘vijzelacties’, waarbij de brug 10mm wordt opgetild om een nieuwe tussenlaag aan te brengen. Om dit werk veilig te kunnen uitvoeren, is het nodig om de brug een nacht te sluiten voor alle verkeer.

Uurregeling aangepast

Vanaf vrijdagavond 9 augustus om 20 uur tot zaterdagmiddag 10 augustus om 12 uur vindt de derde vijzeloperatie plaats. In een eerste mededeling werd aangekondigd dat de brug al om 6 uur ’s ochtends zou open gaan.

Alle verkeer moet via de grote omleiding langs de E314 die sinds april in beide rijrichtingen voor het vrachtverkeer geldt. Ook de bestaande omleiding voor fietsers en voetgangers blijft ingesteld.

In maart en juni werd de brug reeds twee keer omhoog gevijzeld tijdens de onderhoudsbeurt. De vierde en laatste vijzelactie wordt in de maand oktober gepland. De renovatie van de brug zelf start vanaf 12 augustus aan haar tweede fase, waarbij er van kant gewisseld wordt en in de richting van Rillaar gewerkt wordt.

Vijzelen technisch bekeken

De huidige tussenlaag van de betonnen sokkel en het brugdek en het beton van de sokkels zelf, zijn aan vervanging toe. Daarom wordt de brug met speciale kranen 10mm opgekrikt om een nieuwe tussenlaag te kunnen plaatsen. Die ‘neopreen oplegging’ zoals technische experten ze noemen, is opgebouwd uit laagjes rubber die onderling gescheiden zijn door plaatjes staal. Dit element dient om de brug een gelijkmatige krachtoverdracht te geven, terwijl er voertuigen over de brug rijden. 

Hoe ver staat het met het onderhoud van de brug

De brug krijgt al sinds april van dit jaar een grote onderhoudsbeurt en wordt volledig “gestript”. In de rijrichting van centrum Aarschot heeft de brug vandaag reeds een nieuwe waterdichting en is de fietskoker aan het jaagpad volledig vernieuwd. Na de derde ‘vijzelactie’ start op 12 augustus de tweede fase van de werken aan de brug zelf. De rijweg en de fietspaden die over de brug lopen krijgen in deze laatste fase nog voor de opening van het nieuwe schooljaar een nieuwe onderlaag en toplaag asfalt.

Na Diest en Aarschot richt nu ook Bekkevoort de eerste fietsstraat in

De gemeente Bekkevoort richt de Berkstraat in als fietsstraat. In een fietsstraat. In fietsstraten worden fietsers bechouwd als de hoofdgebruiker. De maximumsnelheid is 30 kilometer per uur voor alle verkeer. Auto’s of moto’s mogen fietsers nooit inhalen in een fietsstraat. Ze moeten altijd achter de fietsers blijven. Alle andere voorrangsregels gelden blijven gelden voor alle weggebruikers.

Auto’s mogen fietsers niet voorbijsteken

De Berkstraat is een tweerichtingsstraat. Fietsers mogen de helft van de breedte van de rijweg gebruiken. Zo kan de auto die van de andere kant komt altijd door. Auto’s die achter een fietser rijden mogen die fietser niet voorbijsteken. Van de fietsers wordt wel verwacht dat ze zo vlot mogelijk verder rijden en dat ze tijdig aangeven als ze afslaan of stoppen.

Je kan verder lezen na de afbeelding

Hoe herken je een fietsstraat? 

Een fietsstraat herken je door de verkeersborden F111 (begin) en F113 (einde). De fietslogo’s worden eveneens op de rijbaan van de fietsstraat aangebracht.

Je kan verder lezen na de afbeelding

Fietsstraten in Diest, fietszone in Aarschot

Ook in Diest zijn er al enkele fietsstraten. Onder meer de Demerstraat en de Vissersstraat hebben dat statuut.

In Aarschot werd vorige maand zelfs een fietszone gecreëerd. Die sterkt zich uit rond het stadspark en omvat de site rond de kerk (J. Van Ophemstraat en Kardinaal Mercierstraat) de verbinding met de markt via de Martelarenstraat, de Capucienenstraat  en de J. Tielemansstraat, de Grote markt zelf en de Theo de Beckerstraat.  In die volledige zone is de maximumsnelheid 30 kilometer per uur en mogen auto’s en bromfietsen de fietsers niet voorbijzijden. De fietsers bepalen dus de effectieve snelheid.

Snelheidsbeperking in Scherpenheuvel-Zichem

In Scherpenheuvel en in Zichem geldt een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur in het commerciële centrum. In Zichem en in de Prattenborgstraat in Scherpenheuvel zijn momenteel fietssuggestiestroken aangebracht. Indien fietsers die stroken op hun volle breedte gebruiken is het lastig voor autobestuurders om hen voorbij te rijden. Het gebeurt echter wel en het is ook niet verboden maar het leidt af en toe tot gevaarlijke situaties. Scherpenheuvel-Zichem werkt al enkele jaren aan een fietsvriendelijk imago. Er werd onder meer zwaar geïnvesteerd in fietspaden die de centra met mekaar verbinden. Misschien is de inrichting van een aantal, strategisch goed overwogen fietstraten, een zinvolle aanvulling in die centra zelf.

Straten als sociale ontmoetingsplaats

Mobiliteitsexpert Mikael Colville-Andersen, de man achter Cycle Chic en Copenhagenize, pleitte tijdens een TEDx-talk in Zurich voor een stadsinrichtingsmodel met bredere voetpaden, nieuwe  fietspaden, een verlaagde snelheidslimiet en verkeersluwe buurten. Dat verhoogt volgens hem de leefbaarheid van onze steden. Colville-Andersen pleit ervoor om naar de zogenaamde Desire Lines te kijken. Je moet de inrichting van steden aanpassen aan het gedrag van mensen en niet dat gedrag trachten te sturen in functie van achterhaalde ontwikkelingsmodellen.

De gereputeerde mobiliteitsexpert pleit er ook voor om straten zodanig in te richten dat ze sociale ontmoetingsplaatsen kunnen worden.

Centrumsteden in Vlaams-Brabant willen meer bomen aanplanten

Coverfoto BOS +

BOS+ wil dat de volgende Vlaamse Regering versneld werk maakt van een grootschalige vergroening van steden en dorpen. Bomen zorgen voor een sterk verkoelend effect in die hitte-eilanden. Door de temperatuur er meerdere graden te verlagen, redden bomen in de hitte-eilanden mensenlevens. 

Bert De Somviele, directeur van BOS+, stelt dat de 20 warmste jaren ooit gemeten in ons land allemaal werden genoteerd tijdens de voorbije 30 jaar. De hittegolven worden dus frequentere en volgens De Somviele zal dat fenomeen nog toenemen.

In 1994 werd naar aanleiding van een hittegolf een oversterfte vastgesteld van 1226 mensen, in 2003 was dat 2052, in 2006 stierven 1263 door de hittegolf en in 2010 van 967. Voor de voorbije recordzomer van 2018 zijn er nog geen cijfers maar het staat vast dat er opnieuw vele honderden slachtoffers zullen gevallen zijn. Elke serieuze hittegolf doet dus meer mensen sterven dan het Belgisch wegverkeer, volgens De Somviele.

Leuven wil minder kappen en meer aanplanten

In Leuven gaat het stadsbestuur minder bomen kappen en meer bomen planten. Dat blijkt uit een interview van ROB-TV met schepen van Klimaat david Dessers (Groen) Leuven heeft vorig jaar 25 bomen gekapt maar er zijn ook 352 bomen geplant.

Aarschot wil 2000 bomen planten in 2020, Tienen wil stadsrandbos

In Aarschot wil schepen van Klimaat Bert Vanderauwera volgend jaar 2000 bomen aanplanten. Het stadsbestuur bekijkt momenteel waar die moeten komen. In Tienen wil het bestuur de groene zone langs de Gete uitbreiden en omvormen tot een stadsrandbos.

Diest laat kappingen compenseren en vergroent het centrum

In Diest loopt die evaluatie ook. Schepen van Milieu en Duurzaamheid Rick Brans stelt dat de stad ervoor zorgt dat in Diest weinig tot geen waardevolle bomen moeten verdwijnen, zowel wat betreft stadsontwikkelingsprojecten, als bij aanvragen door particulieren, als op de eigen domeinen. Als er toch kappingen gebeuren, wordt een compensatie met een nieuwe heraanplanting opgelegd.

Bij aanvragen voor het kappen van een boom door particulieren, ook in geval van acuut gevaar, wordt de motivatie van de aanvraag onderzocht en indien er toelating wordt verleend, wordt opgelegd dat er een heraanplant moet gebeuren met inheemse bomen. Dat voorstel ter compensatie wordt telkens opnieuw voorgelegd aan het schepencollege.

“Bij de toekomstige bouwplannen in het centrum van de stad Diest en het station verdwijnt er geen waardevol groen of weinig tot geen waardevolle bomen. Integendeel, het groen in de stedelijke ontwikkelingen wordt eerder versterkt”, zegt schepen Brans. De schepen geeft een paar voorbeelden:

 • De realisatie van een fietspad langs de Demeroever met groenaanplanting, een zone die nu niet toegankelijk is en waar weinig waardevol groen aanwezig is
 • Bij de heraanleg van het Stationsplein en Zwartebeekplein zal er stedelijk groen voorzien worden, terwijl dit nu volledig verharde oppervlaktes zijn zonder groen.
 • De pendelparking zal niet meer in de talud voorzien worden, deze talud bevat nu geen waardevol groen maar eerder opgeschoten wildgroei.
 • Bij de aanleg van een kiss &ride zone en ruime fietsenstalling ten noorden van het spoor, zal het groen opgewaardeerd worden.
 • Bij de ontwikkeling van de diepe tuinen in de stationswijk en de bedrijvensites van Desco en het Vanerum wordt er ook aandacht geschonken een kwalitatief openbaar groen.
 • Bij het project Hasseltsestraat wordt ook stedelijk groen voorzien, terwijl dit nu ook een volledig verharde ruimte is.
 • In het ziekenhuisproject op de Hasseltsestraat wordt maximaal ingezet op de groenblauwe beleving van de Demer naast de waardevolle oude Engelse tuin en nabij park Cerckel

Wanneer de stad genoodzaakt is om bomen te kappen, streven ze ernaar om dat te compenseren met een heraanplant van een inheemse boom, bij voorkeur op de locatie zelf. Diest neemt verder deel aan boomplantacties door derden, zoals ‘Ruimte voor bomen’ van Limburg.net. In 2018 werden daardoor 32 klimaatbomen aangeplant.
Het stadsbestuur engageert zich ook om samen met andere instanties mee te zoeken naar mogelijke percelen om te bebossen. Men ondersteunty onder meer het projectplan ‘potentiële locaties voor bebossing’ van het Regionaal Landschap. RLNH zal de eigenaars en gebruikers van percelen die potentieel hebben om te bebossen, uitnodigen voor een infosessie, waarin het project wordt toegelicht en informatie wordt verstrekt over de verschillende stappen die nodig zijn om tot bosuitbreiding te komen. Indien uit deze studie blijkt dat de stad of het OCMW zelf eigenaar zou zijn van gronden die potentieel hebben om bebost te worden, kan er inderdaad overwogen worden om deze ter beschikking te stellen voor het Boscompensatiefonds of om deze ter beschikking te stellen in een lokaal compensatiesysteem voor particulieren of projectontwikkelaars die één of enkele waardevolle bomen kappen die niet gecompenseerd kunnen worden op het eigen terrein.

Renovatie Statiestraat Aarschot en onderhoud Nonnenlanden start volgende week

Het wegdek in de Statiestraat in Aarschot is in bijzonder slechte staat. Om dit te verhelpen start aannemer DSV op maandag 29 juli in opdracht van de stad Aarschot met de vernieuwing van het wegdek tot aan het Begijnhof. De werken kaderen in het onderhoudsprogramma van de wegen. Volgens de huidige planning zullen de werken een maand in beslag nemen.

In de Statiestraat wordt de asfaltverharding vernieuwd. De kasseien op het Begijnhofplein worden uitgespoten en opnieuw ingevoegd. Ook worden de verhoogde inrichtingen op het Begijnhofplein heraangelegd volgens de huidige normen.

De omleiding loopt via de Nieuwlandlaan en de Betekomsesteenweg.

Station bereikbaar via achterzijde

Wie met de auto naar het station van Aarschot rijdt, wordt aangeraden om de toegang aan de achterkant van het station te gebruiken. Daar bevindt zich ook de makkelijkste kiss & ride. Nadat je een ticketje hebt genomen, kan je je passagier(s) afzetten ter hoogte van de paaltjes aan de ondergrondse tunnel naar de perrons. Dit is gratis op voorwaarde dat je de parking binnen het half uur weer verlaat.

De kiss & ride aan de voorzijde van het station is bereikbaar via de Sasstraat.

Tijdelijke bushalte in Boudewijnlaan

Tijdens de werken verplaatst De Lijn de bushalte naar de Boudewijnlaan ter hoogte van de brandweerkazerne.

Hinder beperken

Samen met aannemer DSV zet de stad alles op alles om de hinder tot een minimum te beperken en de werken voor de start van het nieuwe schooljaar af te ronden. Tijdens de SintRochusverlichting zullen de Statiestraat en het Begijnhofplein alleszins begaanbaar zijn.

Naast de werken in de Statiestraat, start aannemer DSV op maandag 29 juli ook met wegenwerken in de wijk Nonnenlanden. De werken kaderen in het onderhoudsprogramma van de wegen en zullen 50 werkdagen duren.

Vernieuwde voetpaden en nieuw wegdek

In de Jan van Harcourtlaan, de Nonnenlandenstraat, de Kardinaal Cardijnstraat, de Maria Van Brabantstraat, de Le Corbesierstraat en de Vanden Panhuysenstraat worden de voetpaden en kantstroken opgebroken en vernieuwd. De straten krijgen ook een nieuwe asfaltlaag.

Blijf op de hoogte

We houden je graag op de hoogte van de voortgang van de werken. Heb je nog vragen? Neem dan contact op met minderhinderadviseur Frederik Bronckaerts via 0499 34 62 10 of minderhinder@aarschot.be. Op http://www.minderhinderaarschot.be vind je meer informatie over de lopende projecten in de Aarschotse binnenstad.

Donderdag gratis zwemmen in Aarschot

Het stadsbestuur van Aarschot neemt een opvallende hittemaatregel. Op donderdag 25 juli van 10 uur tot 16.30 uur kan iedereen gratis komen zwemmen in het Stedelijk Zwembad van Aarschot.

Extreem warm

Op donderdag 25 juli krijgen we extreem hoge temperaturen. De website Noodweer.be geeft morgen om 16.00 uur een piek van 39,7° aan voor Aarschot. Daarom zal het stadsbestuur de betaling van alle zwembeurten in het Stedelijk Zwembad ten laste nemen.

Servische inbrekersbende opgerold die ook in het Hageland actief was

De Federale Gerechtelijke Politie van Leuven heeft in samenwerking met een aantal lokale en federale politiediensten een Servische vereniging van misdadigers opgerold, die actief was in het plegen van woninginbraken.  De bende pleegde onder meer inbraken in Aarschot en Scherpenheuvel-Zichem.

Op 17 juni 2019 kwamen deze politiediensten tussen tijdens huiszoekingen op meerdere plaatsen in Luik.  Zes verdachten werden van hun vrijheid beroofd, waarvan vier vrouwen van 42, 41, 39 en 19 jaar. Zij werden aangehouden door de onderzoeksrechter in Leuven. Eén minderjarige werd geplaatst door de jeugdrechter in Luik.  Meerdere verdachten worden nog opgespoord.

Servische bende verbleef in Luik

Het onderzoek is gestart met een diefstal met braak in Leuven op 13 september 2018. De minderjarige verdachten werden geïdentificeerd.  Uit verder onderzoek bleek dat ze deel uitmaakten van een Servische bende die verbleef in Luik en sinds maart 2018 naar België was gekomen.  Ze pleegden diefstallen met braak in woningen binnen en buiten het arrondissement Leuven.  De rechercheurs konden minstens 70 feiten aan de bende linken. In het arrondissement Leuven werden inbraken gepleegd in Leuven, Aarschot, Tienen, Bierbeek, Bertem, Scherpenheuvel-Zichem en Landen. De diefstallen in woningen bleven niet beperkt tot België, maar er kwam ook aan het licht dat de bende naar de buurlanden trok om daar gelijkaardige feiten te gaan plegen.

Bende zet illegale minderjarigen in

Uit het gerechtelijk onderzoek bleek dat de bende zowel minderjarige familieleden als jonge meerderjarigen op pad stuurde om diefstallen in woningen te gaan plegen. De bende kon lange tijd onder de radar blijven door het inzetten van jonge minderjarigen die illegaal in het land verbleven en op pad werden gestuurd zonder identiteitsdocumenten of rijbewijs.
Bij controles gaven ze telkens valse namen en adressen op. Ze maakten gebruik van voertuigen die meestal werden aangekocht in het buitenland en die niet ingeschreven noch verzekerd waren.

Bende volledig in kaart gebracht

Door een uitgebreid onderzoek konden de opdrachtgevers en hun kompanen geïdentificeerd worden en kon de rol van éénieder in kaart gebracht worden. De vier vrouwen die door de onderzoeksrechter zijn aangehouden, stuurden de inbraken aan.

Bij de huiszoekingen op 17 juni 2019 werden diverse juwelen, horloges, cash geld, en een geldtelmachine in beslag genomen.  Drie voertuigen die de bende gebruikte, werden eveneens in beslag genomen.

Het onderzoek wordt verder gezet door de Leuvense Federale Gerechtelijke Politie.

Brug oostelijke ring Aarschot gaat een nacht volledig dicht

De brug over de Demer op de Oostelijke ring rond Aarschot (R25/N10) wordt sinds april gerenoveerd door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).  Bij die renovatie horen ook een drietal ‘vijzelacties’, waarbij de brug 10 millimeter wordt opgetild om een nieuwe tussenlaag aan te brengen. De huidige tussenlaag van de betonnen sokkel en het brugdek en het beton van de sokkels zelf, zijn aan vervanging toe. Daarom wordt de brug opgekrikt om zo een nieuwe tussenlaag te kunnen plaatsen. Die ‘neopreen oplegging’ zoals technische experten ze noemen is opgebouwd uit laagjes rubber die onderling gescheiden zijn door plaatjes staal. Dit element dient om de brug een gelijkmatige krachtoverdracht te geven, terwijl vele voertuigen over de brug rijden.

Een nacht volledig afgesloten

Om dit werk veilig te kunnen uitvoeren, is het nodig om de brug een nacht te sluiten voor het verkeer. Vanaf vrijdagavond 28 juni  om 20 uur  tot zaterdagochtend 29 juni om 6 uur rijdt alle verkeer via de grote omleiding langs de E314 die sinds april in beide rijrichtingen voor het vrachtverkeer geldt. Ook de bestaande omleiding voor fietsers en voetgangers blijft ingesteld. Zaterdagochtend 29 juni is de brug al opnieuw open voor het verkeer.

In maart werd de brug reeds een eerste keer omhoog gevijzeld tijdens de onderhoudsbeurt. Na het bouwverlof volgt er nog een laatste derde fase waarbij de brug opgetild wordt. In de huidige planning is het weekend van vrijdag 9 tot en met zondag 11 augustus voorzien. Op dat moment start ook de tweede fase van de renovatie van de brug, waarbij er van kant gewisseld wordt en in de richting van Rillaar gewerkt wordt.

 Tweede fase van renovatie volgt na het bouwverlof.

De brug krijgt al sinds april van dit jaar een grote onderhoudsbeurt en wordt volledig “gestript”. In de rijrichting van centrum Aarschot heeft de brug vandaag reeds een nieuwe waterdichting en is de fietskoker aan het jaagpad volledig vernieuwd.  Na het bouwverlof start de aannemer met een derde en laatste ‘vijzelactie’ van de brug over de Demer en gaat ook de tweede fase met asfalteringswerken van start. De rijweg en de fietspaden die over de brug lopen krijgen in deze laatste fase

Parkeren en bereikbaarheid

Alle handelaars blijven gedurende de werken aan de brug bereikbaar! Er geldt wel een parkeerverbod ter hoogte van de werfzone.

Je kan verder lezen na het plannetje

Vrachtverkeer > 3,5 ton moet via de E314

Het vrachtverkeer dat zwaarder is dan 3,5 ton volgt tijdens de ganse duur van de werken de omleiding vanuit Rillaar naar de E314: via > Diestsesteenweg (N10) > N258 Schransstraat > op- en afrittencomplex n°23 Tielt-Winge van E314. Vanuit Aarschot gaat het naar de E314 via de R25 Oostelijke Ring > N223 Steenweg op Sint-Joris-Winge > op- en afrittencomplex n°22 Aarschot van E314.

Het is deze omleiding die ook het andere verkeer volgt tijdens de nacht van 28 naar 29 juni.

Fietszone moet Aarschot zuurstof geven

De afbeelding bij dit artikel is van Fietsresbond. Wie zo’n plaatje wil kan het hier gratis bestellen

De kamercommissie Infrastructuur keurde in maart 2019 de invoering van fietszones goed. Dat zijn zones van aaneengesloten fietsstraten. In die zones mag maximaal 30 kilometer per uur gereden worden en de fietsers mogen de volledige breedte van de rijbaan gebruiken. Gemotoriseerd verkeer mag de fietsers niet voorbij steken. De fietszones worden mogelijk vanaf 1 juli 2019.

In Kortrijk maakte burgemeester van Quickenborne meteen gebruik van die nieuwe optie om liefst 74 aaneengesloten fietsstraten om te vormen tot een fietszone. Die ingreep maakt Kortrijk een veilige fietsstad waar bovendien stevig kan gewied worden in het aantal verkeersborden. Momenteel moet iedere fietsstraat nog aangeduid worden met een specifiek verkeersbord bij het in- en uitrijden van de straat. De fietszones maakt dat overbodig. Het volstaat om een bord te plaatsen bij het in- en uitrijden van de zone.

Ook in Aarschot komt er vanaf 1 juli een fietszone. Die sterkt zich uit rond het stadspark en omvat de zone rond de kerk (J. Van Ophemstraat en Kardinaal Mercierstraat) de verbinding met de markt via de Martelarenstraat, de Capucienenstraat  en de J. Tielemansstraat, de Grote markt zelf en de Theo de Beckerstraat. (gele zone op het plan)

Je kan verder lezen na het plannetje

Het stadsbestuur neemt overigens nog een reeks andere maatregelen die het centrum meer zuurstof moeten geven.

Rijrichting Martelarenstraat wordt omgedraaid

In de Martelarenstraat wordt de rijrichting opnieuw omgedraaid. Het verkeer dat vanuit de richting Leuven komt, kan daardoor gewoon rechtdoor naar het centrum. Op de markt moeten de wagens dan wel verplicht naar rechts. Wie naar links moet neemt de afslag via de J. Tielemansstraat, net voor de markt.

Ook in de Tielemansstraat en de Theo de Beckerstraat wordt de rijrichting omgekeerd. Dat is een logisch gevolg van de ingreep in de Martelarenstraat.

Tonnagebeperking

Op de Grote Markt komen autovrije zones op de plaatsen waar de bezoekers vanuit parking Centrum binnenkomen. Het marktplein zelf wordt vergroend en krijgt meer zitbanken.

In de volledige binnenstad geldt vanaf 1 juli een tonnagebeperking tot maximaal 3,5 ton.

De maatregelen van het stadsbestuur zorgen voor een slimme combinatie waarbij trage weggebruikers een veilige omgeving krijgen maar waarin gemotoriseerd verkeer mogelijk blijft en vooral logisch georiënteerd wordt.

Het model met fietszones, vergroening en tonnagebeperking kan inspirerend werken voor de andere steden en gemeenten in het Hageland. De filosofie over hoe een stad er kan uitzien wijzigt snel. Succesvolle steden zijn steden waar mensen graag komen. Dat werd jarenlang geïnterpreteerd als te bereikbaar met de wagen en vlot en kortbij kunnen parkeren. Die mentaliteit wijzigt.

Pas infrastructuur aan, aan het gedrag van mensen

Mikael Colville-Andersen is mobiliteitsexpert en de man achter Cycle Chic en Copenhagenize. Hij pleitte ijdens een TEDx-talk in Zurich voor een model waarbij bredere voetpad, nieuwe  fietspaden, een verlaagde snelheidslimiet en verkeersluwe buurt reële oplossingen zijn voor de leefbaarheid van onze steden.

Colville-Andersen pleit ervoor om naar de zogenaamde Desire Lines te kijken. Je moet de inrichting van steden aanpassen aan het gedrag van mensen en niet dat gedrag trachten te sturen in functie van achterhaalde ontwikkelingsmodellen. Als we naar de verkoopcijfers van (elektrische) fietsen kijken, is dat alleszins significant voor het herdenken van de mobiliteit in de steden.

De man pleit er ook voor om straten zodanig in te richten dat ze sociale ontmoetingsplaatsen kunnen worden. In Aarschot lijken ze dat model ook na te streven.

Regio in de startblokken voor Duracell Dwars door het Hageland

Volgende vrijdag dendert het wielerpeloton van Dwars door het Hageland door onze regio. Koersdirecteur Nick Nuyens heeft zijn wedstrijd dit jaar vooral geconcentreerd op het grondgebied van Aarschot, Scherpenheuvel-Zichem en Diest. In die drie steden zijn er bijkomende maatregelen en initiatieven om de wielerliefhebbers extra beleving te garanderen.

Wie de start en de doortochten in Aarschot wil combineren met de passages aan de Maagdentoren in Zichem en de aankomst op de Citadel in Diest kan eventueel opteren voor de trein maar ook de fiets is een uitstekend alternatief voor de wagen. Met lichtbewolkt weer en nauwelijks neerslag zijn de weersverwachtingen voor vrijdag uitstekend.

Proeven van gratis streekproducten in Aarschot

Rond 11.30 uur worden de renners voorgesteld op de Grote Markt van Aarschot. Om 12.40 uur wordt het startschot gegeven. Na de start passeren de renners nog twee keer op de Grote Markt in Aarschot: omstreeks 14.10 en 15.45 uur. De toeschouwers kunnen er gratis proeven van streekproducten uit het Hageland en een traiteur zorgt voor gratis hapjes.

Eerste passage in Scherpenheuvel en Zichem

In Scherpenheuvel-Zichem passeren de renners al een eerste keer rond 13.00 uur vanuit Aarschot. Ze rijden dan via Hoensberg – Houwaarstraat – Oude Tiensebaan richting Bekkevoort. Het peloton komt snel terug naar Scherpenheuvel via Steenberg – August Nihoulstraat – N212 – Kranenburgstraat om dan via Steenweg Diest naar Diest te rijden.

Na die eerste passage volgen twee grote lussen en twee kleine lussen die telkens door het centrum van Scherpenheuvel en Zichem passeren.

Wielerdorp aan de Maagdentoren

In Zichem bouwt het Maagdentorencomité het ondertussen bekende wielerdorp op in de weide aan de voet van de donjon. Vanaf 14.00 uur en tot 20.00 uur kan je de koers hier volgen op groot scherm. De renners passeren hier vier keer en de site is het begin van een offroadzone die dit jaar veel langer is dan andere jaren. Het peloton gaat vanaf de toren op de Demerdijk en ze blijven daar vier kilometer lang op rijden tot aan de voet van het Grasbos. Ze nemen dit jaar dus niet het kleine betonbaantje naast de spoorweg. Allicht zal de combinatie van een zwaar offroadstuk met de steile klim die erop volgt, voor de beslissing in de wedstrijd zorgen.

Twee grote en twee kleine lussen

De grote lus passeert telkens tweemaal op het grondgebied van Scherpenheuvel-Zichem. Rond 13.40 uur en rond 15.07 uur komen de renners vanuit Diest via N10 – Albertusplein – Basilieklaan – August Nihoulstraat – Houwaartstraat – Hoensberg –richting Rillaar.
Rond 14.45 uur en rond 16.10 uur rijdt het peloton vanuit Rillaar via Maasstraat – Engelenberg – Weg Messelbroek – N212 – Ernest Claesstraat – Demerdijk richting Diest

Na de grote lus beginnen de renners aan twee kleine lussen met een spectaculaire opbouw. Rond 16.35 uur en rond 17.05 uur rijdt het peloton vanuit Diest via Prinsenbosstraat – Roeterstraat – Frans Smeyersstraat – Ballaarstraat – Groenstraat – Op ’t Hof – Diestsestraat – Albertusplein – Basilieklaan – Molenstraat – N212 – Ernest Claesstraat – Demerdijk richting Diest.

Verkeershinder verwacht in de omgeving van Diest

De aankomst in Diest is voorzien rond 17.50 uur. Met de wagen is de kans reëel dat je, zeker in de latere namiddag in de omgeving van Diest met verkeershinder geconfronteerd wordt. De passages volgen mekaar dan snel op en het peloton zal allicht, ook al door de zwaarte van het parcours, verder uit mekaar rijden.

In het centrum van Diest passeert het peloton snel opeenvolgend vijf keer. De wedstrijd komt hier ook aan waardoor er deze week al een wedstrijddorp wordt opgebouwd op het terrein van de citadel. Vanaf donderdag moet je rekening houden met bijkomende maatregelen.

De doortochten zullen plaats vinden op volgende tijdstippen:

DoortochtTijd (schatting)
1ste13.30 – 13.40 uur
2de15.00 – 15.15 uur
3de16.30 – 16.55 uur
4de17.05 – 17.25 uur
5de + finish17.35 – 17.55 uur
 • Op donderdag 20 juni is er vanaf 18 uur een parkeerverbod op alle parkings van de citadel. Dat parkeerverbod duurt tot vrijdag 21 juni om 23.59 uur.
 • Op vrijdag 21 juni is er vanaf 9 uur een parkeerverbod op de parkeerstrook in de Leuvensestraat tegenover het politiegebouw. Dat parkeerverbod duurt tot vrijdag 21 juni om 23.59 uur.
 • Op vrijdag 21 juni is er vanaf 11 uur een parkeerverbod in alle straten waar het parours is uitgetekend. Dat parkeerverbod duurt tot vrijdag 21 juni om 23.59 uur.

De wedstrijd passeert in de volgende straten: Fabrieksstraat – Grasbos – Broekstraat – Turnhoutsebaan – Citadellaan – Nijverheidslaan – Bouwdewijnvest – Valleilaan – Demerstraat – Kaai – Zoutstraat – Cleynaertstraat – Oscar Nihoulstraat – Grote Markt – St-Jan Berchmansstraat – Allerheiligenberg – Kanonsbaan – Citadellaan – Delphine Alenuslaan – Diestersteenweg.

Toeschouwers kunnen de wedstrijd volgen op grote schermen op de Grote Markt en op het terrein van de citadel.

NMBS voert beperking openingsuren opnieuw door zonder overleg met lokale besturen

De NMBS kondigde gisteren via het persagentschap BELGA aan dat het de openingsuren van de loketten in de stations van Diest, Aarschot en Tienen zowel tijdens de week als in het weekend gaat beperken. De lokale politieke verantwoordelijken moesten dat nieuws in de media vernemen. In Diest sluiten de loketten voortaan zowel tijdens de week als in de weekends om 14.15 uur. In Aarschot en Tienen blijven ze open tot 20.00 uur maar op zondag gaan ze dicht om 14.15 uur.

Ook in andere, soms grote stations

De NMBS neemt dezelfde maatregelen in 49 stations. In Vlaanderen gebeurt dat in 22 stations: Herentals, Lier, Mechelen, Diest, Tienen, Aarschot, Torhout, Ieper, Lichtervelde, Tielt, De Panne, Poperinge, Oostende, Blankenberge, Deinze, Wetteren, Puurs, Geraardsbergen, Gent-Sint-Pieters, Dendermonde, Sint-Truiden en Genk. Het gaat dus niet enkel om kleine stations.

Burgemeester Christophe Degraef van Diest betreurt de maatregel in de krant HLN. Burgemeester van Tienen Katrien Partyka reageert gematigder. Zij apprecieert de inzet van stewards tijdens de maand juli. Die moeten de reizigers vertrouwd maken met de ticketautomaten in de stations.

Klantengedrag wijzigt snel

De maatregel van de NMBS is gebaseerd op twee opvallende statistieken over het aankoopgedrag van de reizigers. Vorig jaar was de digitale verkoop via pc’s, smartphones en automaten goed voor ongeveer twee derde van de totale verkoop. Amper een derde van de reizigers koopt dus nog een ticket aan het loket. Uit metingen blijkt verder dat de zogenaamde dode tijd aan de loketten op bepaalde tijdstippen oploopt tussen 60% en 95%.

De vraag kan dus terecht gesteld worden wat de meerwaarde is van een fysieke persoon die vanachter een onpersoonlijk glasraam obligaat ticketjes inruilt voor cash geld. Klanten van onder meer KBC en Belfius kunnen hun ticketje nu al in-app aankopen aan de keukentafel. Ze beschikken op die manier over realtime informatie over vertrek- en aankomsttijden, vertragingen en spoorveranderingen. En ze hebben geen papieren ticketje meer nodig dat je, als alles correct gaat, een paar keer per rit moet opduiken uit je binnenzak.

Stewards afgekeken van banken

Uiteraard is nog niet iedereen mee met de digitale technologie. Die mensen kunnen hun ticketje eenvoudig uit de automaat plukken. Het model om dat te laten begeleiden door stewards heeft de NMBS allicht afgekeken van de grote banken. In de grotere kantoren worden de klanten geholpen en aangemoedigd om hun transacties aan de automaten te doen. Enkel wie persoonlijk advies nodig heeft komt nog aan tafel met een adviseur. Zonder glas en met een tas koffie. Ook bij dienstverleners zoals de vervoersmaatschappijen is een vergelijkbare evolutie onvermijdelijk.

NMBS moet beseffen dat lokale besturen partners kunnen zijn

De steden van morgen zijn steden die nu al volop inzetten op digitale dienstverlening. De NMBS nam afgelopen maanden een aantal beslissingen boven de hoofden van de lokale besturen. Dat veroorzaakt telkens een, vaak vermijdbare reactie. De beslissing om de parkings in Tienen en Aarschot betalend te maken is niet onredelijk maar het vraagt om overleg en flankerende maatregelen. De beslissing om de loketten vroeger te sluiten is evenmin onredelijk maar ze werd opnieuw zonder overleg doorgevoerd. Als een lokale burgemeester dat nieuws uit de media moet vernemen zal hij of zij sneller geneigd zijn om defensief en zelfs negatief te reageren. Terwijl net het omgekeerde wenselijk zou zijn om snel te kunnen evolueren naar een context waarin efficiëntie en een duurzame digitalisering de leidraad zijn. De NMBS moet leren beseffen dat lokale besturen hun partner kunnen zijn.

Dwars door het Hageland krijgt spetterende finale

De vierde editie van Dwars door het Hageland maakt komaf met de lange aanloop zonder noemenswaardige offroadstukken die vorig jaar nog in het parcours sloop. Er blijft een inloopstrook van 33 kilometer zonder echte hindernissen maar daarna zet koersdirecteur Nick Nuyens het peloton op een ronde van 63,5 kilometer en die begint met een eerste zeer vroege beklimming van de citadel. De zogenaamde grote ronde wordt tweemaal afgelegd. Daarna moeten de renners nog tweemaal een rondje van 21 kilometer draaien vooraleer ze de finish bereiken. Opvallend in die nieuwe structuur is dat het peloton eigenlijk bijna voortdurend op het grondgebied van Aarschot, Scherpenheuvel-Zichem en Diest blijft. De lange uitzwaai naar Tienen werd resoluut geschrapt.

Duracell is nieuwe naamsponsor

De start blijft op de Grote Markt van Aarschot. Het peloton rijdt geneutraliseerd tot aan de terreinen van Duracell. De batterijenbouwer wordt vanaf dit jaar de naamsponsor van Dwars door het Hageland. Het bedrijf vindt geen technisch personeel meer en wil op deze manier haar imago wat opkrikken. De konijntjes worden daar even voor 13 uur opgewonden en de koers kan effectief van start gaan.

Je kan verder lezen na de afbeelding

Aanloop met ommetje Bekkevoort is niet zonder gevaar

Via de ring rond Aarschot gaat het naar Rillaar en Schoonderbuken. Op het kruispunt van de Houwaarstraat en de Oude Tiensebaan gaat het rechtsaf naar de Staatsbaan in Bekkevoort. Die kronkel in het parcours is een gevolg van een gesprek van burgemeester Hans Vandenberg met Nick Nuyens. Nuyens zou zelfs willen bekijken om volgend jaar wat extra Bekkevoort in het parcours in te bouwen. Dat is een goed idee. Bekkevoort is een dorp met veel trage wegen. Onder meer de omgeving van de pastorie van deelgemeente Molenbeek biedt zeer knappe opportuniteiten.

Het korte ommetje is overigens niet zonder risico’s. Wie Bekkevoort via deze weg al eens binnenrijdt weet dat er een soort jungle van verkeersremmers op de rijbaan staat. Hopelijk doet het gemeentebestuur daar iets aan of plaatst de organisatie in die zone seingevers met voldoende ervaring.

Op de Staatsbaan gaat het naar links om daarna in het centrum van Bekkevoort opnieuw naar Scherpenheuvel te rijden. Het gaat in een ruk door naar Zichem waar het peloton via de normale verharde wegen naar Diest rijdt. Hier volgt een eerste passage door het centrum en ook de eerste beklimming van de citadel.

Offroad in Langdorp en Wolfsdonk

Het aanloopgedeelte zit er dan op. De renners krijgen bevoorrading in Kaggevinne en rijden richting Scherpenheuvel. Daar beginnen ze aan de twee grote rondes van 63 kilometer. Het eerste gedeelte daarvan is in feite hetzelfde als de aanloopstrook die ze hebben afgemaald maar dan zonder het krulletje Bekkevoort en in tegenovergestelde richting. In Aarschot rijdt de groep richting Langdorp en daarna richting Wolfsdonk. Als ze terugkeren naar Langdorp krijgen ze de offroadstroken Wilgenput en Grootbroekstraat voor de kiezen. Vooral die laatste strook is een karwei omdat ze meer dan drie kilometer lang is.

Demerdijk tussen Aarschot en Langdorp in parcours

Eenmaal terug in Aarschot mogen de renners zich opmaken voor een idyllisch stukje Hageland. Ze nemen de demeroever die Aarschot met Langdorp verbindt. Een goed bereidbare offroadstrook van 3,3 kilometer lang die vooral in de smaak zal vallen van renners die eerder op trainingsuitstap zijn en ook wat van het schitterende decor willen genieten. Dit onderdeel van het fietsknopennetwerk komt uit in Rillaar waar de renners de gekende en wat ambetante kuitenbuiters voor de kiezen krijgen. Ze gaan daarna via Messelbroek en Testelt opnieuw richting Zichem.

Volledige Demerdijk naar Diest in parcours

In Zichem passeert het peloton een eerste keer voorbij het wielerdorp aan de Maagdentoren. En dan komt de Demerdijk. Deze keer geen 1300 meter maar 4 kilometer. Vroeger koos Nick Nuyens ervoor om bij de eerst mogelijke afslag het betonbaantje naast de spoorweg te kiezen. Dat gebeurt nu niet. De groep blijft op de offroadstrook en kan dus genieten van het zicht op de fraaie meander die daar getrokken werd. Niet dat de heren daar veel tijd zullen voor hebben want de gevreesde beklimming van het Grasbos komt eraan. Vanuit Molenstede gaat het daarna richting ring om dan een tweede keer door het centrum te rijden en de passage op de citadel te nemen. De kronkel met de erg foute en gevaarlijke afdaling die daar vorig in het parcours sloop is dus geschrapt en dat is maar goed ook. De veiligheid van de renners primeert.

Spectaculaire finale met Prinsenbos, Demerdijk, Grasbos en citadel

De grote ronde wordt daarna een tweede keer afgewerkt. En dan kan de grote finale beginnen. Dat wordt twee keer een rondje tandengeknars. In Kaggevinne kiest Nick Nuyens voor een spectaculair stukje offroad dat wel eens voor de beslissing zou kunnen zorgen. De renners gaan via de Prinsenbosstraat naar het verlengde van het Grootveld  en daarna naar de Roeterstraat. In feite laat Nuyens hier een kans liggen want hij had het peloton ook via de historische eik kunnen sturen maar dat paadje is vrij smal. Alicht kiest de koersdirecteur voor veiligheid. Na deze erg mooie passage gaat het via het centrum van Scherpenheuvel weer naar de Maagdentoren, de Demerdijk, het Grasbos en de citadel. Deze brok ellende moet twee keer worden afgelegd en daarna wacht een gigantische Kwaremont voor de renners op het podium. En een koele douche voor al de rest.

Niki Terpstra en Jasper Philipsen krijgen concurrentie van Telenet-Fidea

De absolute topfavoriet voor Dwars door het Hageland is zonder enige twijfel Niki Terpstra. De Nederlander won de eerste editie en is een absolute fan van deze koers. Met onder meer Bonifazio, Gaudin en Adrien Petit heeft hij ook stevig wat power in zijn ploeg. Als hij wil winnen zal hij toch voorbij Jasper Philipsen moeten. Hij is de kopman van UAE Team Emirates, het enige World Tour team dat aan de start komt. Philipsen heeft op voorhand het roadbook opgevraagd en is ondertussen al op het parcours gesignaleerd. Hij is bijzonder snel dus Terpstra weet dat hij er voor het paradeplein vanaf moet. Bij Wanty-Gobert Cycling team mogen we Frederik Backaert verwachten. Koeienman deemsterde vorig jaar wat weg maar hij heeft zeker de kwaliteiten om in deze koers mee te doen voor het podium. Bij Wallonie Bruxelles hebben ze Baptiste Planckaert. Hij staat aan de leiding in de Bingoal Cycling Cup maar deze koers lijkt toch niet echt voor hem weg gelegd.

Wij verwachten ook een straffe prestatie van de Telenet Fidea Lions. De boys van Sven Nijs komen met hun sterkste bezetting. Pur sang crossers maar allemaal gasten met inhoud. En dan is er nog dat andere crossteam, Corendon Circus. Die hebben veteraan van vele oorlogen Stijn Devolder op de deelnemerslijst staan maar ook Philipp Walsleben, Marcel Meisen en Tom Meeusen.

UCI ProSeries

Twee jaar geleden kreeg Dwars door het Hageland zijn gedroomd duel. Wout Van Aert en Mathieu van der Poel streden toen tot de laatste beklimming van de citadel voor de overwinning. Geen van beiden staat dit jaar op de deelnemerslijst en dat geldt ook voor veel andere grote namen. Dwars door het Hageland mag dan al een iconische koers zijn, de vedetten van het wielrennen blijven voorlopig weg. Dat heeft veel met de plaats op de kalender te maken. Zowel van der Poel als Van Aert hebben na het voorjaar een vakantie ingelast en werken momenteel aan de voorbereiding van de tweede periode van hun wegseizoen. Wout Van Aert heeft net een hoogtestage in de Spaanse Sierra Nevada achter de rug en rijdt vanaf zondag de Dauphiné. Mathieu van der Poel piekt naar het wk op de weg in Yorkshire. Het parcours is op zijn lijf geschreven.

Om zijn deelnemerslijst wat beter te stofferen wil Nick Nuyens inzetten op een hogere ranking. Momenteel is Dwars door het Hageland een Continentale wedstrijd. Nuyens wil volgend naar de nieuwe UCI ProSeries. Dat zal ook meer budget vergen. De intrede van Duracell is voorlopig eenmalig maar een bestendiging van hun aanwezigheid kan een belangrijk verschil maken. Ook start- en aankomststeden Aarschot en Diest zullen met meer geld over de brug moeten komen. Schepen van Sport in Aarschot Geert Schellens was daar nogal optimistisch over. Burgemeester De Graef van Diest bleef eerder op de vlakte.“We werken momenteel aan onze meerjarenplanning”, hield hij het onderwerp af.

Technische details
 • Datum: vrijdag 21 juni 2019
 • Start: Aarschot
 • Startuur: 12.40 uur
 • Offroad: 17 stroken – 39,2 kilometer
 • Hoogtemeters: 1700 meter
 • Aankomst: Diest
 • Afstand: 204 kilometer
 • Niveau: 1.1
 • Editie: 16
 • TV: Sporza op Een
 • Hashtag wedstrijd: #DDHH19

Koning Filip maakt Floriste Ingeborg Augustus uit Aarschot Laureaat van de Arbeid

Zaakvoerster Ingeborg Augustus van bloemenzaak Amphora aan de Martelarenstraat in Aarschot installeerde vorig jaar een bloemenautomaat aan Weg Messelbroek in Zichem. Dat toestel kreeg een opmerkelijk stukje technologie ingebouwd. De temperatuur schommelt altijd tussen 11 graden en 15 graden. De kast is opgedeeld in twaalf vakken. Klanten kiezen het boeket dat men wenst, afrekenen kan met een betaalkaart en daarna opent de lade die je gekozen hebt. Na elk verkocht boeket krijgt zaakvoerster Ingeborg Augustus een sms. De boeketten worden regelmatig vervangen zodat klanten altijd verse bloemen mee naar huis nemen. De prijzen zijn dezelfde als in de winkel. 

De Aarschotse onderneemster was eerder ook al een van de initiatiefnemers van Eenzame Boekettendag. Dat is een gebruik dat overwaaide uit het Verenigd Koninkrijk. Bloemenhandelaars laten op verschillende plaatsen in de stad boeketjes achter die de mensen mee naar huis mogen nemen.

De creativiteit, ondernemingszin en inzet van Ingeborg Augustus bleven niet onopgemerkt. Koning Filip bekroonde haar met de titel van Laureaat van de Arbeid van België in de categorie Floristen. Reden genoeg voor de stad Aarschot om Ingeborg in de bloemetjes te zetten. Dit gebeurt tijdens de gemeenteraad van donderdag 13 juni om 20 uur in het Capucienenklooster.

Verkavelingsbeleid intercommunales verhindert introductie nieuwe blauwe zak in oostelijk Hageland.

Fost Plus en OVAM voeren vandaag de nieuwe blauwe zak in bij de firma Vanheede, een van de belangrijkste sorteerbedrijven in Vlaanderen. Die opstart betekent dat meer dan 1 miljoen Vlamingen de nieuwe sorteerregels mogen volgen. De blauwe zak mag voortaan alle soorten plastics bevatten. Botervlootjes, plasticfolie en yoghurtpotjes kunnen dus mee in de p+md zak.

Dat heeft een belangrijk gevolg voor het restafval. De hoeveelheid plastic dat daar nog overblijft zal stevig teruglopen tot ongeveer de helft van het huidige volume. Per jaar wordt zo’n 50.000 ton afval extra gerecycleerd.

De nieuwe blauwe zak moet tegen 2021 in gans Vlaanderen bruikbaar zijn maar het Hageland dreigt in het laatste peloton terecht te komen of zelfs die deadline niet te halen. Dat heeft veel te maken met het verkavelingsbeleid van de bevoegde intercommunales. Diest, Aarschot, Scherpenheuvel-Zichem en Bekkevoort bijvoorbeeld, werken samen met drie verschillende maatschappijen om het afval op te halen. Die hebben ieder hun eigen regeltjes en agenda.

Ecowerf stelt invoering uit naar 2021

EcoWerf, het intergemeentelijk milieubedrijf voor Oost-Brabant, biedt al een oplossing aan voor alle plasticverpakkingen. De klassieke blauwe zak dient voor wat tot nu toe onder de definitie van pmd viel. Daar horen dus geen plastic potjes en vlootjes, plastic zakken, plastic folie of aluminiumfolie in thuis. De roze zak dient dan weer voor alle zogenaamde zachte plastics. Waar EcoWerf dit systeem toepast zal de nieuwe blauwe zak pas in de laatste golf ingevoerd worden. Dit zal ten vroegste eind 2020, begin 2021 zijn. Maar het is niet Ecowerf zelf die dat bepaalt. Daar is Fost Plus dan weer aan zet. Kafka regeert ook in afvalland. Onder meer Scherpenheuvel-Zichem en Bekkevoort vallen onder die regeling.

Aarschot tot 2024 vastgeklonken aan Suez

In Aarschot is de situatie nog straffer. “Voor het afvalbeheer op ons grondgebied heeft de stad een concessie met Suez”, legt schepen van Leefmilieu, Digitale Agenda en Dierenwelzijn Isabelle Dehond uit. “Deze partner staat dus in voor de huis-aan-huis ophaling, de uitbating van het recyclagepark, de exploitatie van de brenghoeken, het ledigen van straatvuilnisbakken en de occasionele afvoer van specifieke fracties zoals bijvoorbeeld het veegvuil. De dienst Leefmilieu van Aarschot krijgt regelmatig de vraag wanneer wij de roze zak gaan invoeren. Dit heeft te maken met het feit dat de omliggende gemeenten, die zijn aangesloten bij EcoWerf , die roze zak reeds gebruiken. Als wij hier de p+md willen invoeren moet dit via Suez lopen. Suez wil hieraan meewerken en geeft aan dat dit voor hen geen probleem is, maar FostPlus moet dan bereid zijn om mee in het verhaal te stappen. Zij bepalen in welke gemeenten én binnen welke termijnen, het p+md-verhaal mag worden uitgerold.”

De concessie van de stad Aarschot met Suez loopt af op 31 december 2024. Schepen Dehond en het stadsbestuur willen de volgende jaren verder onderzoeken welke richting ze best uitgaan na 2024. Dat kan een beheersoverdracht naar een afvalintercommunale zijn maar het is ook mogelijk dat er opnieuw een marktbevraging komt.

Enclave Diest en gans Limburg stappen pas in 2021 over naar nieuwe blauwe zak

Om de verkaveling helemaal compleet te maken is Diest, als enige bestuur in Vlaams-Brabant, dan weer aangesloten bij Limburg.net. En daar is de situatie heel duidelijk. De ganse provincie Limburg en de enclave Diest stappen pas in 2021 over naar de nieuwe p+md-regeling.  Tot zolang komt er dus geen nieuwe blauwe zak in Diest. De inwoners kunnen hun zachte plastics gratis inleveren in het containerpark.

Religare – religieuze verhalen in en over kerken en kapelletjes

Onze regio staat volgebunkerd met kapelletjes en bijzonder fraaie kerken. De ‘Hagelandse Academie voor Beeldende Kunst’ en ‘Verhalen verbinden platteland’ hebben voor Open Kerkenweekend het project RELIGARE – Kunst verbindt het platteland- uitgewerkt.

Bijna 1500 leerlingen van de academie lieten zich voor hun kunstwerken inspireren door religieus geïnspireerde verhalen over onze dorpen. Waarom kwamen de gelovigen hun ‘lasten’ achter laten bij de Craenenskapel? Waarom leeft het verhaal van Sint-Antonius en de varkens nog manifest in Wolfsdonk? En waarom is het barokke altaar van de Sint-Pieterskerk in Langdorp eigenlijk veel te groot?

Op zaterdag 1 juni en zondag 2 juni tussen 10 uur en 16 uur krijg je de antwoorden aan de hand van een expositie in en rond de kapelletjes en kerken van Langdorp, Gijmel, Ter Hoeve, Wolfsdonk, Ter Hoeve en Testelt. Je kan het parcours van 27 kilometer fietsen of je kan het ook opdelen in een wandellus van 12 kilometer en een lus van 15 km.

Je kan verder lezen na de afbeelding

In alle kerken liggen boekjes en aan de kerk van Wolfsdonk kan je iets drinken. Er is een slotmoment voorzien op zondag 2 juni om 17u in de Sint-Pieterskerk van Langdorp.

Zomeropening Aarschotse kerken

In Aarschot zijn de kerken tijdens de zomer een plaast van rust en verwondering. Elke zondagnamiddag tussen 30 juni en 15 augustus zijn de 9 Aarschotse kerken van 14 uur tot 17 uur geopend. In elke kerk is een tentoonstelling gepland. In iedere kerk zijn ook kaartjes ter beschikking met meer info over het kerkgebouw. De toegang is gratis.

Bezoek de Aarschotse kerken met de fiets.

Bij de dienst Toerisme van Aarschot kan je drie gratis fietsroutes verkrijgen, telkens langs een drietal kerken en het fietsknooppuntennetwerk. Je kan ze ook downloaden via www.hetgasthuis.be/museum.

 • Fietsroute 15 km: Stedelijk Museum Aarschot – O.L.V-kerk Aarschot – Sint-Rochusmemoriaal – SintCorneliuskerk Gelrode – Sint-Rochusmemoriaal Aarschot – Stedelijk Museum Aarschot.
 • Fietsroute 21 km: Stedelijk Museum Aarschot – Kapel Bergvijver – Sint-Niklaaskerk Rillaar – SintPieterskerk Langdorp – Stedelijk Museum Aarschot.
 • Fietsroute 28 km: Stedelijk Museum Aarschot – Christus-Koningkerk Aarschot – Heilig-Hartkerk Ourodenberg – O.L.V. van Fatimakerk Gijmel – Sint-Antonius-Abt kerk Wolfsdonk – Stedelijk Museum Aarschot.
Kerkjurist Rik Torfs en burgemeester Gwendolyn Rutten openen

Deze zomeropening van de kerken, met een gelijktijdige tentoonstelling over de kerken in het Stedelijk Museum, start op zaterdag 29 juni om 15 uur in de Gasthuiskapel te Aarschot. Naast een vertegenwoordiging van de pastorale zone Sint-Rochus nemen ook professor Rik Torfs en burgemeester Gwendolyn Rutten het woord.

Vrijwilligers gevraagd

Voor de zomeropening van de kerken is de pastorale zone nog op zoek naar vrijwilligers die een namiddag mee een oogje in het zeil willen houden en muzikanten die willen optreden in de kerken. Je han hen aanspreken of een bericht laten via 016 56 84 51 of  museum@aarschot.be

Extra verkeerslichten aan bouwproject De Torens moeten veiligheid garanderen

Aan de kruising van de Leuvensesteenweg met de Albertlaan en de Leuvensestraat in Aarschot, staan sinds afgelopen donderdag verkeerslichten. Die verkeerslichten moeten het werfverkeer van bouwproject De Torens in goede banen leiden en de veiligheid van de weggebruiker, vooral die van fietsers en voetgangers, garanderen. De lichten zijn een gezamenlijk initiatief van het stadsbestuur, de politie en projectonwikkelaar Dyls.

De lichten blijven de komende 4 à 5 jaar in gebruik, tot aan de oplevering van De Torens. Nadien wordt geëvalueerd of ze permanent zullen blijven.

Project De Torens

Op de voormalige terreinen van wijnhandel Geens langs de Leuvensestraat bouwt projectontwikkelaar Dyls een nieuwe stadswijk met 249 appartementen, winkel- en kantoorruimtes en ondergronds een grote publieke parking. Een project van deze omvang vraagt om een goede organisatie, waaronder een vlotte en veilige verkeersafwikkeling. Op piekmomenten neemt het werfverkeer van en naar de bouwplaats immers sterk toe.

Extra aandacht voor schoolgaande kinderen

Op vraag van het stadsbestuur en de politie investeert Dyls daarom in een aangepaste verkeerslichtenregeling aan de kruising van de Leuvensesteenweg met de Albertlaan, de Leuvensestraat en de werfinrit ter hoogte van het Orleanshof. Dat moet het verkeer in goede banen leiden en de veiligheid van alle weggebruikers garanderen. “We doen dat in het bijzonder voor de vele schoolgaande kinderen die er dagelijks te voet of met de fiets passeren”, verduidelijkt schepen van Mobiliteit Annick Geyskens.

Algemene werking van de verkeerslichten

In totaal staan er zes verkeerslichten voor autoverkeer, fietsers en voetgangers. De lichten voor auto’s en fietsers knipperen standaard oranje, de voetgangersregeling staat steeds op groen. Auto’s, fietsers en voetgangers kunnen dan zoals gewoonlijk het kruispunt gebruiken. De oranje knipperlichten zijn wel een waarschuwing om de snelheid te matigen en extra aandachtig te zijn.

Werfverkeer richting bouwplaats

Het werfverkeer rijdt steeds vanaf het Kapitein Gilsonplein via de Leuvensesteenweg richting de werfinrit aan het Orleanshof. Op de Leuvensesteenweg staat een detectiesysteem dat lange voertuigen, zoals een betonmixer of vrachtwagen maar ook bussen van De Lijn, signaleert. Als zulke voertuigen passeren, springen de verkeerslichten voor voetgangers en fietsers op het kruispunt op rood. Zij mogen de Leuvensesteenweg dan niet oversteken via het bestaande zebrapad en ook niet via de werfinrit ter hoogte van het Orleanshof kruisen richting Bonewijk. Op die manier kan werfverkeer veilig de werfplaats indraaien. Het overige autoverkeer op het kruispunt blijft gewoon mogelijk.

De verkeerslichten zijn ook manueel regelbaar.

Wanneer werfverkeer tijdelijk toeneemt, tijdens betonstorten bijvoorbeeld, zal de aannemer de lichten zelf kunnen regelen. Dat vermijdt onnodige opstoppingen. Doordat er op drukke momenten ook effectief iemand op het kruispunt aanwezig is, is er bovendien extra aandacht voor de dode hoek bij vrachtwagens.

Werfverkeer staduitwaarts

Voor het werfverkeer dat de werfzone wil verlaten, staat het verkeerslicht standaard op rood. De roodfase duurt ook langer dan gebruikelijk. Dat is bewust gedaan om het werfverkeer zo veel mogelijk te groeperen. Wanneer het verkeerslicht uiteindelijk op groen springt, krijgen auto’s, fietsers en voetgangers rood en kan het werfverkeer de site verlaten richting Leuvensesteenweg.

De werking van de verkeerslichten wordt de komende weken opgevolgd en waar nodig bijgestuurd.

Bedrijvensite Witte Molen in Aarschot krijgt zes extra units

Het nieuwe bedrijvenpark ‘De Witte Molen’ in Aarschot krijgt er zes extra bedrijfsunits bij. Tot nog toe waren er op de site slechts 18 voorzien, maar omdat de  vraag van lokale KMO’s zodanig groot is, dringt een uitbreiding zich op. In totaal komen er nu dus 24 KMO-units. De extra units komen in het derde verzamelgebouw dat ontwikkelaar Kolmont, in overleg met de stad, tijdens de zomerperiode zal bouwen. Ook voor deze units is inmiddels een wachtlijst ontstaan. Intussen zijn – op één na – ook alle bouwgronden op de nieuwe bedrijvensite verkocht.

Bijkomend bedrijvengebouw met zes units

Het wordt stilaan dringen voor een plaatsje in de nieuwe KMO-zone ‘De Witte Molen’ in Aarschot. Eerder werden er 18 nieuwe bedrijfsunits naast vijftien bouwgronden voorzien op het bedrijvenpark naast de Ring van Aarschot. Maar omdat de vraag van lokale KMO’s voor meer bedrijfsruimtes blijft toenemen, dringt de bouw van extra units zich nu op.

Concreet bouwt ontwikkelaar Kolmont, na overleg met de stad, tijdens de zomermaanden een derde gebouw op de site met zes extra bedrijfsunits. Hoewel de eerste spade nog in de grond moet gezet worden, heeft de ontwikkelaar al een wachtlijst voor kandidaat-kopers moeten opstellen. Met de komst van de extra werkruimtes staat de teller van het aantal nieuwe bedrijfsunits op de site nu op 24.

De bouw van het derde KMO-complex met zes extra units start midden 2019. De oplevering van alle nieuwe units is voorzien voor eind 2019.

Het stadsbestuur van Aarschot is voortdurend in overleg met de lokale KMO’s. De voorbije maanden nam in die gesprekken steeds één onderwerp de bovenhand: er zijn te weinig bedrijfsruimtes in Aarschot. Daarom keurde het stadsbestuur –  na grondig overleg – de bouwvergunning goed voor een derde fase van nieuwe bedrijfsunits op het nieuwe bedrijvenpark ‘De Witte Molen’. Deze ontwikkeling past perfect in de langetermijnvisie van de stad. We werken aan de herontwikkeling van alle bedrijventerreinen in de regio. Zo wordt ook de site  Meetshoven-Nieuwland volledig aangepakt en aangepast naar een industrieterrein dat conform is anno 2019.

Gwendolyn Rutten, burgemeester Aarschot

Bijzondere locatie

Op de site komen onder meer een zwembadbouwer, een ramenfabrikant en een bedrijf actief in netwerkvoorzieningen. Dat het nieuwe bedrijvenpark zoveel interesse geniet bij lokale ondernemers, heeft onder meer te maken met de bijzondere locatie ervan. De KMO-zone ligt pal op de kruising van de Aarschotse Ring, de Herseltsesteenweg en de Liersesteenweg. De nieuwe bedrijfsruimtes zijn dus uitstekend bereikbaar en het geeft de KMO’s veel meer visibiliteit. Het park krijgt ook een duurzame inrichting.

Carte blanche

Kolmont voorziet een casco-unit waar de nieuwe eigenaar van de unit instaat voor de inrichting. De eigenaars hebben de mogelijkheid om de unit uit te breiden met een tussenverdiep, wat volgens de ontwikkelaar vaak ingericht wordt als kantoorruimte van het bedrijf.

Naast de drie bedrijfsverzamelgebouwen, zijn er nog eens 14 bouwgronden waar straks nieuwe bedrijfsruimtes worden neergepoot. Alle beschikbare bouwgronden op de site hebben intussen een nieuwe eigenaar. Slechts één perceel van 4.282 m² is nog beschikbaar voor verkoop.

Update over de bommelding in Diest, Aarschot en Westerlo

Wij hebben de verslaggeving over de bommelding vanaf 9 uur via onze facebookpagina gedaan omdat we zo snel op de feiten konden anticiperen. We publiceren nu een volledige update op de website en volgen de evolutie verder onder dit bericht op Facebook.

Politiezone Demerdal werd vanmorgen om 8 uur op de hoogte gebracht van een anonieme bommelding. Die melding zou oorspronkelijk vannacht al zijn opgehangen aan de brandweerkazerne in Westerlo. De persoon die de melding heeft opgehangen zou te zien zijn op camerabeelden. Dat zou ook logisch zijn aangezien de politiekantoren in ons land permanent bewaakt worden met camera’s. Brandweer en politie zitten in Westerlo in hetzelfde gebouw.

In dat bericht stond dat er om 10.15 uur een bom zou ontploffen in een school in Diest, Aarschot of Westerlo. Op een aantal facebooksites werden berichten gepost over brandende scholen in Westerlo. Die zijn niet waar. Er zijn nog geen incidenten gemeld.

De politie heeft onmiddellijk de directies van de verschillende scholengroepen verwittigd en samen hebben ze de evacuatieprocedure opgestart. Dat gebeurde ook in alle deelgemeenten van de genoemde steden. Leerlingen die nog bij de scholen aankwamen werden terug naar huis gestuurd.

In Diest werd ook CVO De Oranjerie geëvacueerd.

Opvangpunten

In Diest werden leerlingen en personeel naar Den Amer begeleid.
In Molenstede zijn de leerlingen naar gemeenschapscentrum Molenhuis gebracht. In Aarschot zijn sportcentrum Demervallei, Jeugdcentrum De Klinker en de Stadsfeestzaal de opvangpunten. Andere verzamelpunten in de deelgemeenten van Aarschot zijn Ourodenberg: kerk | Rillaar: Kortakker | Langdorp: Parochiezaal | Gelrode: parochiecentrum | Wolfsdonk: Den Abt | Gijmel: parochiezaal achter de kerk.

Massale ecacuatie en verkeersinfarct

Zowel Diest, Aarschot als Westerlo zijn typische scholensteden. In totaal zijn ongeveer 20.000 leerlingen uit de verschillende scholen geëvacueerd. Dat gebeurde op een merkwaardig kalme manier. De scholen en de politie vroegen via sociale media om de omgeving van de scholen en de evacuatiepunten te vermijden. Toch kwamen veel ouders hun kinderen ophalen en dat leidde op een aantal plaatsen tot een verkeersinfarct. Vooral aan de site Demervallei was de verkeerschaos groot.

Scholen in Aarschot opnieuw vrij gegeven

Na de evacuatie werden alle scholen in de drie steden gecontroleerd op de aanwezigheid van eventueel explosief materiaal. De persdiensten van de drie steden vroegen aan de inwoners in een straal van 50 meter rond de scholen om ramen en deuren gesloten te houden. De meeste screenings zijn ondertussen afgerond. De politie heeft de scholen in Aarschot en de deelgemeenten opnieuw vrijgegeven. Dat betekent dat alle scholen nu veilig zijn om terug te keren. Terugkeren naar school om spullen op te pikken is dus mogelijk, maar om verkeersdrukte te vermijden, raadt men aan om dat alleen te doen indien echt noodzakelijk. De geplande woensdagnamiddag-activiteiten (zoals tekenschool of opvang…) kunnen in principe wel doorgaan. Die beslissing ligt bij de school of organisatie zelf.

Academie voor Beeldende Kunst schort ateliers op

Alle ateliers van de Hagelandse Academie voor Beeldende Kunst voor de lagere (6-12j) en middelbare graad (12-18j) werden opgeschort in Aarschot, Rillaar, Langdorp, Gelrode, Diest en Schaffen. Er zal dus voor deze ateliers geen les zijn op woensdagnamiddag 8 mei 2019.

Academie voor Muziek en Woord gaat wel door in Diest

De Hagelandse Academie voor Muziek en Woord laat na gunstig advies van de politie in Diest de lessen wel doorgaan. In Aarschot kregen ze nog geen groen licht van de politie. Daar hopen ze rond de middag meer nieuws te hebben over het al dan niet schorsen van de lessen.

Geen parkeerretributies en controle bustickets in Aarschot

Op vraag van het stadsbestuur van Aarschot zal De Lijn woensdag en donderdag geen controles doen op busabonnementen van en naar Aarschot. Het parkeerbedrijf zal ook geen parkeerretributies uitschrijven. Indien dat anders zou zijn, kan er contact opgenomen worden met de stad of het parkeerbedrijf.

Informatiemoment in Aarschot

De stad Aarschot zal op korte termijn een informatiemoment organiseren voor de directie van de scholen. Op die manier wil de stad de leerkrachten en leerlingen zo goed mogelijk begeleiden bij de verwerking van de feiten.

Opnieuw grote namen in De Klinker Club in Aarschot

De Klinker Club en Rootstown Aarschot pakken opnieuw uit met een straffe naam. Niemand minder dan Gisele Jackson komt naar jeugdcentrum De Klinker om er een exclusief optreden te geven. In het verleden reisde ze als zangeres de wereld rond met onder meer Ray Charles, James Brown en Donna Summer.

Topvocaliste Jackson wordt begeleid door de muzikanten van The Soul Gift band onder leiding van Raphael Wressnig. Hij speelde al meermaals met eigen projecten of als gastmuzikant op GeVarenwinkel Blues en het Roots Festival. The Soul Gift Band bestaat uit Horst-Michael Schaffer op trompet en Florian Kasper op drums.

Wressnig krijgt verder het gezelschap van gitaarvirtuoos Enrico Crivellaro.

Exclusief optreden

Schepen van Jeugd Geert Schellens: “Het is dankzij Bruno Verhoeven, onder meer grondlegger van Rootstown dat we in onze stad van dit exclusieve optreden zullen kunnen genieten. Hij woont momenteel in Oostenrijk en is een persoonlijke vriend van Wressnig, waardoor de organisatie van dit evenement snel kon geregeld worden.”

Info en tickets via Eventsquare of op de facebookpagina van De Klinker Club

Voetbalploeg SC Aarschot naar de hemel, KFC Diest wacht het vagevuur

Er stond zaterdagavond een beladen voetbalderby op het programma. SC Aarschot moest op bezoek bij KFC Diest. Aarschot was nog niet helemaal zeker dat het een degradatie kon vermijden en met verlies in Diest zou het zelfs op een degradatieplaats kunnen terecht komen. Diest kon nog steeds het kampioenschap ambiëren maar dan moest het de wedstrijd wel winnen. Niet dus. Aarschot pakte de drie punten op de Warande met een 0-2 zege.

De reden zal wel op het veld te zoeken zijn maar voorzitter Dimitri Van Camp van SC Aarschot heeft er alles aan gedaan ok om zijn ploeg de punten te bezorgen. Zaterdagnamiddag trok hij samen met Roel Vanuffelen, Johan Verbeeck, Brigitte Vanhelmont en Roger Janssens te voet naar de basiliek van Scherpenheuvel. Ze gingen daar een kaars offeren om de overwinning af te smeken. Dominique Maloens van De Wildeman was zelfs zo gecharmeerd dat hij de ploeg de kaars cadeau deed.

De voorzitter en zijn gezelschap werden later opgepikt door de supportersbus van SC Aarschot. De terugreis zal allicht in stevige euforie verlopen zijn. Aarschot zal waarschijnlijk de degradatie kunnen vermijden. De ploeg heeft al stevig geïnvesteerd naar volgend seizoen toe en wordt nu al als een potentiële titelkandidaat beschouwd.

In Diest mogen ze de titelambities opbergen. Promoveren kan nog via de eindronde maar intern lijkt de club niet meteen op orde. Insiders melden ons dat het bestuur deze week de samenwerking met een aantal vrijwilligers heeft opgezegd. Wie toch wil doorwerken mocht dat melden. Het bestuur zal dan individueel beslissen wie nog welkom is.

Pastoor Rudy Borremans organiseert fietsenwijding in Rillaar maar dat is niet zonder risico

Pastoor Rudy Borremans organiseert op Palmzondag 14 april een fietsenwijding in Rillaar. Dat gebeurt na de misviering van 10 uur. Vroeger was die fietsenwijding een hoogtepunt van de meimaand in Scherpenheuvel. Wij herinneren ons dat zelfs Eddy Merckx een ommetje langs de basiliek maakte om een geut wijwater over zijn dure vehikel te laten keilen. In de drukke wielerkalender van het profpeloton is daar geen plaats meer voor. Al passeert Mathieu Vanderpoel af en toe wel eens om een kaarsje te branden.

Die ronkende namen zijn echter niet het doelpubliek van Rudy Borremans, al zijn ze uiteraard welkom. Pastoor Rudy mikt op Pol met de pet en de wielertoeristen die vanaf nu weer iedere zondag de Hagelandse heuvels trotseren. Fijn initiatief van deze creatieve geestelijke maar de pastoor van Rillaar zou wel eens met een technisch probleem kunnen geconfronteerd worden.

Kerk en Leven meldde onlangs dat zijn collega Johan Goossens, Norbertijn en pastoor in Grimbergen, begin maart al een noodoproep deed omdat hij onvoldoende palmtakjes kan vinden. De buxusstruiken in de abdijtuin zijn kapotgevreten door de rupsen van de buxusmot. Pastoor Goossens heeft een paar duizend takjes nodig en die vindt hij niet meer. Of toch wel. Maar het zijn takjes zonder bladeren.

De buxusmot werd in 2012 voor het eerst in België aangetroffen en heeft sindsdien een enorme ravage aangericht in de buxustuinen. Volgens Wim Veraghtert van Natuurpunt heeft een buxusplant in principe een goed recuperatievermogen, zelfs als hij volledig kaalgevreten is. Het probleem is dat de motten meerdere keren per jaar een generatie eitjes leggen. Dat put de planten volledig uit. Enkel bespuiten kan helpen maar de producten die je daarvoor nodig hebt zijn schadelijk voor andere levende organismen. Op de website http://www.SOSbuxusmot.be vind je meer informatie.
Natuurpunt pleit ervoor om de buxus te vervangen door andere planten, zeker omdat buxussen eigenlijk weinig bijdragen tot de biodiversiteit.

Wat nu met de palmwijding

Maar hoe kan priester Borremans zijn potentieel probleem dan oplossen? In de liturgische kalender staat dat tijdens de palmprocessie de deelnemers palmtakken of andere takken van bomen met bloeiend lentegroen moeten dragen. Dat lijkt dus simpel maar dat is het niet. Palmzondag valt dit jaar extreem laat. Lentegroen genoeg dus. Maar de feestdag kan ook al op 15 maart vallen. Niet enkel is dat veel kouder voor fietsend Hageland, er staat op dat moment allicht nog geen lentegroen aan de takken van struiken en bomen. Dit jaar kan pastoor Rudy zich dus nog uit de slag trekken met liguster of godbetert met taxus. Bij Natuurpunt pleiten ze dan weer voor hulst. Dat is altijd groen maar daar staan meestal dorens aan, iets wat in bijbels perspectief dan weer akelige connotaties oproept.

Bazart speelt try-out in de Klinker in Aarschot

De Lotto Arena, het Sportpaleis, een gigantische tent op Rock Werchter, zelfs de grote weide voor de main stage van Pukkelpop, Bazart kreeg ze allemaal stampvol! Net voor hun twee shows in de Ancienne Belgique eind april speelt de band op 16 april één exclusieve try-out in De Klinker Club in Aarschot.

Pijlsnel

Nadat in 2015 de single ‘Goud’ uitkwam, ging het pijlsnel voor de Nederlandstalige band. Hun debuutalbum ‘Echo’ won tal van prijzen en in de daaropvolgende documentaire ‘Het Begin Voorbij’ konden we binnenkijken in de studio. Zo konden we het niet altijd even evidente creatieproces van hun album ‘2’ volgen.

Op deze tweede plaat, die uitkwam via PIAS, staan onder meer de single ‘Grip (Omarm me)’ en het recente ‘Onder Ons’ feat. Eefje de Visser. Beide singles zijn niet meer weg te denken van de nationale radio.

Bazart in De Klinker Club

Voor hun exclusieve try-out op dinsdag 16 april in De Klinker Club kan je vanaf maandag 8 april om 10 uur online tickets kopen. Haast je, want de 300 tickets zullen snel de deur uit zijn.

Tickets en info? http://www.deklinkerclub.be

Buurtbewoners en woonzorgcentrum kopen buurtriksja in Wijgmaal

De manier waarop we wonen maar ook de manier waarop we onze woonkernen inrichten verandert. Dat biedt kansen om het sociaal contact te herstellen en om de mobiliteit te herdenken. Tegelijkertijd steunt die mobiliteit minder nadrukkelijk op het eigen bezit van een vervoersmiddel. Private leasing maar zeker ook deelauto’s en deelfietsen worden snel populair.

Kom op voor je wijk

In Wijgmaal maken ze al die trends concreet. Via het “Kom op voor je wijk” project van de stad Leuven kochten de buurtbewoners van Wijgmaalbroek en het woonzorgcentrum in die wijk een buurtriksja.
Kom op voor je wijk is het project waarmee de stad ideeën van Leuvenaars om hun wijk aantrekkelijker te maken, financieel en materieel ondersteunt Op woensdag 3 april huldigden reden ze de riksja in. Ook schepen van wijkwerking in Leuven Bieke Verlinden maakte een proefritje met enkele bewoners.

“Dit Kom op voor je wijk-project toont hoe inclusief en verbindend wijkwerking kan zijn. Deze buurtriksja zal het contact tussen buurtbewoners en bewoners van het woonzorgcentrum stimuleren”, vertelt schepen Bieke Verlinden. “Tijdens een leuke babbel op de fiets kan je aan elkaar je verhaal kwijt. Daarnaast is het voor de bewoners van het woonzorgcentrum een stimulerende ervaring om nog eens de wind in de haren te voelen, en geprikkeld te worden door indrukken en zichten die ze opdoen tijdens de rit. Dat soort indrukken verdwijnen immers vaak bij het ouder worden.”

Ook uitlenen wordt mogelijk

Het is de bedoeling dat de bewoners van het woonzorgcentrum in de riksja worden rondgereden door mensen uit de buurt. Zo leren ze elkaar wat beter kennen en wordt meer ontmoeting tussen beide werelden gestimuleerd. In een tweede fase zal de riksja ook ter beschikking staan van organisaties of families met een minder mobiel familielid uit Wijgmaal. Ze zouden de riksja dan kunnen ontlenen om samen een verplaatsing te doen of gewoon een plezant ritje samen te maken.”

Riksja-fietsers gezocht
De fiets zal worden beheerd door het woonzorgcentrum, en buurtbewoners zullen in een vrijwilligerspool de rondritten organiseren. Om het project nog meer kansen tot slagen te geven, zoeken de initiatiefnemers nog extra ‘piloten’.

Idee leeft ook in Aarschot

In Aarschot denkt eerste schepen Bert Vanderauwera momenteel na over de aanpak om de binnenstad aantrekkelijker in te richten. Uiteraard kom je in dat proces al snel bij mobiliteit terecht. Tijdens een informele babbel dropte de schepen het idee dat je om te winkelen niet noodzakelijk de auto nodig hebt. Het kan ook met bakfietsen maar het is natuurlijk ondenkbaar dat iedereen een eigen bakfiets zou aankopen. Dat kan echter wel op het niveau van een wijk geregeld worden, volgens de schepen. De schepen kan zijn idee al meteen aftoetsen bij de buren in Wijgmaal.

Expo Maarten Ceulemans in Aarschot

Op 18 juni 2018 bekroonde de Aarschotse Cultuurraad (ACR) Maarten Ceulemans voor zijn sculptuur in lindehout ‘Meneer Grandjean’. ‘Meneer Grandjean’ was een jonge schoenmaker van 26 jaar die op de avond van 19 augustus 1914 omgebracht werd door de Duitsers. Dit mooie beeld prijkt nu in het stadhuis.

Bij de ‘Prijs van de Aarschotse Cultuurraad’ hoort telkens een expo over het werk van de bekroonde kunstenaar. Om organisatorische redenen kon die expo in 2018 niet plaatsvinden. Op vraag van de kunstenaar werd ze verschoven naar het voorjaar van 2019. Voor de tentoonstelling in het Stedelijk Museum vroeg de ACR aan Maarten Ceulemans om een selectie te maken uit zijn werk. Hij heeft ook nieuw werk gemaakt dat voor het eerst getoond zal worden.

Figuren in hout

De Belgische beeldhouwer Maarten Ceulemans (1983°) werkt vooral rond het figuur. Hij geeft zijn figuren vorm in diverse materialen en met traditionele technieken. Sinds enkele jaren vormt hout zijn voornaamste medium. De steeds veranderende beleving van een sculptuur tijdens het creatieproces is voor hem een vruchtbare voedingsbodem en brengt nieuwe ideeën voort. Zijn beelden sluiten zich vaak af van de ruimte en de toeschouwer of lijken soms zelfs onvoltooid.

De expo van de ‘Prijs van de Aarschotse Cultuurraad 2018 – 2019’ wordt geopend op vrijdag 26 april om 19.30 uur in het Stedelijk Museum van Aarschot. Je werken zijn te bezichtigen tot 26 mei 2019.

Bestuur in Aarschot wil gemeentelijk onderwijs integreren in scholengroep Adite

Het stadsbestuur van Aarschot wil op termijn de vijf scholen van het gemeentelijke onderwijs onderbrengen in scholengroep Adite. Het gaat over de school voor buitengewoon lager onderwijs Elzenhof, lagere school De Knipoog in Rillaar, school voor buitengewoon secundair onderwijs De Brug en de technische secundaire scholen SIMA en SIBA.

Al die integratie er ook effectief komt zal dat alleszins de versnippering in het onderwijsaanbod sterk verminderen. Leerlingen kunnen dan eenvoudigweg kiezen tussen het vrije onderwijsnet en het gemeenschappelijk onderwijsnet.

Integratie heeft voordelen voor alle partijen

Uit een analyse van de gemeentelijke scholen blijkt dat de stand-alone situatie zoals die momenteel bestaat, naar de toekomst toe onvoldoende garanties biedt voor een kwalitatief onderwijsaanbod. Het bestuur heeft een aantal pistes onderzocht maar volgens burgemeester Gwendolyn Rutten hebben de scholen van het gemeentelijke net, hun limiet bereikt. Dat heeft onder andere te maken met de snelle evolutie die het onderwijs momenteel doormaakt. De potentiële integratie biedt een reeks belangrijke voordelen voor de leerlingen, de leerkrachten en ook voor de stad. De leerkrachten kunnen veel beter omkaderd worden en ze komen in een moderne managementstructuur terecht. Ze hebben ook een veel grotere zekerheid dat ze binnen het nieuwe netwerk aan de slag kunnen blijven. De leerlingen krijgen een veel bredere keuzemogelijkheid en kunnen op termijn in een volledig herdacht model van onderwijs instappen.

Gefaseerde aanpak

De potentiële integratie zal gefaseerd verlopen. “We verloven ons vandaag”, drukte burgemeester Gwendolyn Rutten het plastisch uit. “Op termijn is het uiteraard de bedoeling dat er een huwelijk van komt. ”

De integratieprocedure start op 1 september 2019 in het basisonderwijs. De stedelijke basisscholen van Aarschot en de basisscholen van Scholengroep Adite vormen vanaf dan één netoverschrijdende scholengemeenschap. Dat komt er in de praktijk op neer dat ze streven naar een gemeenschappelijk visie en dat ze organisatorisch maximaal samenwerken. De leerkrachten en de leerlingen van het basisonderwijs kunnen op die manier al van de voordelen van de samenwerking genieten maar alle scholen behouden in die fase nog hun eigen inrichtende macht. De scholen die in deze fase gaan samenwerken zijn basisscholen Knipoog uit Rillaar en de school voor Buitengewoon Lager Onderwijs Elzenhof, de vier basisscholen van Adite in regio Aarschot : Zonnedorp (Aarschot) en De Hoogvlieger (Ourodenberg), Dol-fijn (Rillaar) en De Winge (Tielt-Winge) maar ook de twee basisscholen in Diest: Freinetschool De Pit en De Kleine Prins en de drie basisscholen in regio Tessenderlo: De Klimop (Ham), De Letterberg (Tessenderlo) en De Berk (Paal).

Secundair en buitengwoon onderwijs volgt in 2020

In september 2020 stappen ook de secundaire scholen en de scholen voor buitengewoon onderwijs in zo’n netoverschrijdende scholengemeenschap. Op de effectieve integratie van beide netten is voorlopig geen definitieve datum geplakt. Het bestuur van de stad Aarschot en de Raad van Bestuur van Scholengroep Adite zullen de tussentijd gebruiken om deze mogelijkheid verder te onderzoeken. Dankzij de samenwerking tussen de officiële onderwijspartners zullen de betrokken scholen een vollediger en complementair studieaanbod binnen de regio kunnen aanbieden. Met een vlottere overgang tussen verschillende studierichtingen binnen de verschillende instellingen anticiperen de scholen op de hervorming secundair onderwijs in de hogere leerjaren.

Trendzetter Adite

De keuze voor Adite kwam er na een reeks bezoeken aan vestigingen van de scholengroep. Adite is een echte trendzetter in de ontwikkeling van vernieuwde opvattingen over het onderwijs. Vorig jaar kwamen meer dan 1000 leerkrachten er een kijkje nemen en inspiratie tanken. Leerjaren bestaan in een aantal onderwijsrichtingen niet langer. Het worden communities en klassen worden nesten. De gevangenisspeelplaats wordt een groene buitenzone en kinderen kunnen rust en geborgenheid zoeken in een chillruimte.  Betrokkenheid, eigenaarschap en welbevinden zijn belangrijker dan koele cijfers. De leerkracht is niet langer een leider maar evolueert naar een rol als begeleider. De leerlingen krijgen weekopdrachten en bepalen zelf wanneer ze wat aanpakken.

Wie algemeen directeur Gert Van Passel bezig hoort krijgt het woord context als een rode draad doorheen zijn speeches. Al die nieuwe opvattingen zijn namelijk niet realiseerbaar binnen de saaie creativiteitsdodende lokalen waarmee scholen decennialang werden opgebouwd. “Door de vernieuwde manier van onderwijs geven, met minder klassikale lessen, meer individuele trajecten en meer zelfstandig werken, voldoen de vroegere gebouwen niet meer”, zegt Van Passel daarover. De grote ruimtes in de scholen van Adite, zijn ingericht met zithoeken, leeshoeken en tribunes. Ze lijken in niets nog op de klaslokalen die we van vroeger kennen. De ruimte die nog het meest op een klassiek klaslokaal lijkt noemen zij de instructieruimte. Naarmate de leerlingen ouder worden, wordt deze instructieruimte kleiner, omdat de klassikale uitleg steeds korter wordt en omdat niet alle leerlingen tegelijk nood hebben aan klassikale uitleg. Sommige leerlingen werken zelfstandig aan hun leerstof, terwijl anderen de uitleg aan het bord volgen.

Teams

Ook de organisatie van de leerkrachten is compleet herdacht. Adite laat zich daar begeleiden door Flanders Synergy. Een leerkracht is niet langer verantwoordelijk voor een klas. Ze werken samen in teams waardoor ze beter hun eigen sterktes kunnen uitspelen. Ook de schooldirecteurs werken samen in zo’n team en kunnen zich daardoor concentreren op een specifiek onderdeel van de job.

Voor Adite is het grote voordeel van de integratie ongetwijfeld schaalgrootte. De groep had verder nog geen scholen voor buitengewoon onderwijs in het net. Met Elzenhof en De Brug krijgen ze dat aanbod er nu zowel in het lager als in het secundair onderwijs bij.  

Meer dan 150 vrijwilligers ruimen toekomstig speelbos op in de Gijmel

Het Gijmelbergbos wordt binnenkort een speelbos. Dat kon u eerder al lezen bij Hola Hageland. De eerste belangrijke stap daarvoor is vorige week gezet. De aanleg van het speelbos kadert in het initiatief ‘kind- en jeugdvriendelijk Aarschot’.

Rescue Gijmelbergbos

Op vrijdag 22 en zondag 24 maart werd het Gijmelbergbos in Aarschot volledig opgeruimd. De opruimactie was een samenwerking tussen de dienst Leefmilieu, JeugdCentrum De Klinker, buurtwerk Aarschot, Natuurpunt Aarschot en een grote groep vrijwilligers.

Twee containers zwerfvuil opgeruimd

De vrijwilligers die aan de opruimactie deelnemen, kwamen uit verschillende hoeken: basisschool De Hoogvlieger, chiro Gijmel, Natuurpunt, buurtbewoners van de Gijmelbergwijk en het woonwagenpark.  In totaal staken meer dan 150 Mooimakers de handen uit de mouwen. Ze vulden 2 containers met zwerfvuil. De helpers zijn de meters en peters van het Gijmelbergbos. Tijdens de opening van het speelbos op zondag 14 april zal een boomkunstenaar hun namen graveren in een totem aan de rand van het bos.

De aanleg van het speelbos kan binnenkort starten. Voor het ontwerp  organiseerde schepen van Participatie en Leefmilieu Isabelle Dehond een bevraging bij de kinderen van de Gijmelbergwijk. Zij wilden een fietsparcours, een klautergedeelte, een uitkijkpunt en een zone om kampen te bouwen. Het speelbos wordt op zaterdag 13 april geopend en Sven Nys heeft toegezegd om een rondje te komen mee fietsen.  Op zondag 14 april is er een speelstraat.

Weg met zwerfvuil

“Een aantal buurtbewoners hebben zich als Mooimaker mee geëngageerd om het speelbos netjes te houden”, zegt schepen Dehond. “Ze kregen een prikker en vuilniszakken van de dienst Leefmilieu. Samen met de buurt zullen we bekijken hoe we zwerfvuil kunnen vermijden.” 

 Stad Aarschot zet Mooimakers in de bloemetjes

Op maandag 25 maart zette het stadsbestuur een aantal inwoners die zich al maandenlang inzetten om Aarschot en de deelgemeenten netjes te houden, in de bloemetjes. Ze ontvingen een goodiebag uit handen van schepen Dehond. “Graag willen we de Aarschotse Mooimakers van het eerste uur een hart onder de riem steken”, besluit schepen Dehond. “Hun enthousiasme werkt aanstekelijk in de strijd tegen zwerfvuil. Een welgemeend dankjewel voor hun grote inzet!” 

Foto | Monseigneur Koen Vanhoutte installeert zoneploeg pastorale zone Sint-Rochus

De zoneploeg van de nieuwe pastorale zone Sint-Rochus werd vorige zondag geïnstalleerd. Dat gebeurde tijdens een eucharistieviering onder leiding van hulpbisschop Monseigneur Koen Vanhoutte. De nieuwe ploeg is een samenwerkingsverband tussen de geloofsgemeenschappen van Langdorp, Wolfsdonk, Gijmel, Rillaar, Gelrode, Ourodenberg, Christus Koning en Onze-Lieve-Vrouw Aarschot.

De ploeg wil uitpakken met eigentijds initiatieven rond christelijke spiritualiteit. De pastorale zone wil mee zoeken, in dialoog en respect voor traditie en creativiteit, naar wat jong en oud vandaag beweegt en beroert.

Samen met de priesters Rudy Borremans, Huub Gerits en Paul Van der Stuyft zijn zes leken verantwoordelijk voor de pastorale zonewerking:

Burgerinitiatieven tegen zwerfvuil werken inspirerend

Over milieu en klimaat, twee verschillende thema’s overigens, kunnen de meningen verschillen maar iets wat zowat iedereen ergert is zwerfvuil. En die ergernis zet plots een aantal mensen aan tot actie.

Plogger en gorilla’s in Diest

Vorig jaar al, startte Jonathan Claes in Diest met plogging. Dat zijn momenten waarop mensen wandelend of joggend zwerfvuil ruimen. Jonathan probeerde aanvankelijk om ook anderen te motiveren maar dat sloeg niet echt aan. Momenteel doet hij zijn opruimtochten op zijn eentje.

Vorige maand kwam Tommy DeGorilla met een zeer opgemerkte actie. Tommy plaatste op verschillende sites in het centrum een peukenbak. Schepen van Milieu Rick Brans pikte het idee op en hij bekijkt momenteel hoe die peukenbakken op een meer duurzame manier kunnen geplaatst worden.

Je kan verder lezen na de afbeelding

Inwoners ruimen wijk op in Scherpenheuvel-Zichem

Vorig weekend gingen een groepje inwoners van de Lelielaan, de Vossekotstraat en de Oude Lobbense Molenweg in Scherpenheuvel-Zichem op pad om de rotzooi in hun straten op te ruimen. Zij hadden zelfs een folder gemaakt om de bewoners van de buurt te motiveren. Onder hen ook Hannah Van Gelder.

Hannah Van Gelder tegen hola Hageland

“Wij zijn van plan dit twee keer per jaar te doen. Een keer rond deze periode en ook op de dag van de straatbarbecue in september. Dan is onze straat afgesloten en dus is het veiliger om vuil te ruimen.”

Je kan verder lezen na de afbeelding

Puinhoop aan De Egger

De omgeving van Gemeenschapscentrum De Egger in Scherpenheuvel ligt al langer volgepakt met glas, bierblikjes, sigarettenpeuken en ander fraais dat mensen er achteloos op de grond gooien. Bart Janssens stoorde zich er aan en hij besloot vorig weekend om er ook effectief iets aan te doen. Hij postte zijn ervaringen op Facebook.

Bart Janssens op Facebook

“Resultaat van 3 kwartier afval rapen rond Den Egger na een aantal fuifweekends… Veroorzaakt door, jawel, onze voor het klimaat-opkomende feestgangers! Tussen mijn opraapsels toch een aantal verwonderlijke zaken tegengekomen, zijnde verschillende soorten sterke dranken, wodka, passoa, jenevers… De flessen al dan niet kapot gesmeten in gruzelementen, daar waar ik ga wandelen met mijn hond en langswaar ouders hun kinderen naar Baloe brengen. Proper, toch ? 🤔

Het assortiment was verder gevarieerd, plastiek bekers, veel plastiek bekers, blikjes, blikjes, blikjes, van bier, frisdrank en van die redbull-achtige toestanden, lege pakjes sigaretten, half lege pakjes sigaretten, aanstekers, flyers, friet en kebab verpakking… leuk toch, om da in ’t rond te smijten 🤔

Ik mocht mijn ‘zakje’ afval achterlaten in de containers van de sporthal, gelukkig.

Hopelijk blijft dit bij deze ene keer en trekken organisatoren en verhuurders hier een les uit…”

Die update op Facebook kreeg een opmerkelijk groot aantal reacties, ook van mensen die zelf overwegen om een gelijkaardig initiatief te nemen.

Je kan verder lezen na de afbeelding

Burger ruimt bossen van Hees op

Ook in Schaffen trokken mensen de straat of de bossen in om zwerfvuil te rapen. De echtgenoot van Patricia Dewandel deed dat bijvoorbeeld in de bossen van Hees.

Geen betoger hier maar de handen uit de mouwen! In de regen anderhalf uur zwerfvuil en rommel opgehaald in onze straat…Diest ziet er weer wat mooier uit!

Patricia deed meteen ook een voorstel

Patricia Dewandel op Facebook

“Misschien moeten we een opruimmaand in Diest organiseren! Of bestaat dit al!? Als straat kan je je dan melden, 2 verantwoordelijken per straat spreken een datum af, mobiliseren de straat en halen vuilzakken op. Na de opruim houden we een babbel, goed om elkaar wat beter te leren kennen… Vooraf spreken we een droppunt van het zwerfvuil af en maken we afspraken rond de ophaling dr de stadsdiensten, zou dit haalbaar zijn Christophe De Graef?”

Burgemeester Christophe De Graef prikte de kwestie door naar schepen van Milieu Rick Brans. Die verduidelijkte op welke manier dat ploggers materiaal kunnen krijgen om op te ruimen en het afval daarna ook kunnen laten ophalen. Dat gaat via het Netheidscharter van de stad.

Rick Brans op Facebook

“Via het netheidscharter-light kan je vuilzakken, handschoenen, prikkers ed krijgen van de stad. De vuilzakken kan je vervolgens gratis naar het containerpark brengen of laten ophalen door de technische dienst “

Alle info via https://www.diest.be/nl/content/2370/netheidscharter.html

Je kan verder lezen na de afbeelding

Ook Patricia kreeg een pak positieve reacties en eentje daarvan kwam van Eva Bruyninckx. Zij  had het over een andere actie tegen zwerfvuil

Eva Bruyninckx op Facebook

“Onze school in Molenstede maakt de schoolomgeving mee schoon. Ze doen dit via project mooimakers. Iedereen kan zich daar engageren vr een stuk straat schoon te houden of een wandeltraject of.”

Ondersteuning via Milieudienst in Scherpenheuvel-Zichem

Burgemeester Manu Claes van Scherpenheuvel-Zichem bevestigt dat ploggers ook daar ondersteund worden met materiaal. Dat gaat via de milieudienst. Je kan hen bereiken op het nummer 013 352 412

Burgemeester Manu Claes tegen Hola Hageland

“Zwerfvuil is een groot probleem dat we samen moeten aanpakken met participatie van onze inwoners. We zien meer en meer bereidheid bij inwoners om er zelf iets aan te doen. Dit loopt samen met het feit dat zwerfvuil meer en meer als storend ervaren wordt. Wie wil helpen opruimen ondersteunen wij met ter beschikking stellen materiaal dwz vuilzakken, handschoenen, knijptangen en hesjes. Stad zorgt ook voor afvoer van het opgeruimde zwerfvuil. “

Materiaal via de actie Mooimakers in Aarschot

Schepen van Milieu Isabelle Dehond van Aarschot legt uit dat Aarschot het project Mooimakers ondersteunt. Wie zich daar registreert krijgt materiaal om zwerfvuil te ruimen via de dienst Leefmilieu van de stad.

Schepen Isabelle Dehond tegen Hola Hageland

Mensen kunnen zich officieel als Mooimaker van onze stad laten registreren en krijgen dan alle materiaal mee vanuit de dienst Leefmilieu De zakken die zij vullen worden ook opgehaald door de stadsdiensten Daarnaast kan er ook voor eenmalige acties door burgers of vereniging van de stad ondersteuning bekomen worden in de vorm van materiaal of containers. We gaan dit binnenkort ook nogmaals onder de aandacht brengen via ons infoblad

Still Birth geeft ouders van doodgeboren kindjes hoop en kracht

Pastoor Rudy Borremans heeft geen hoogdravende woorden en maatschappijkritische standpunten nodig om zijn parochianen te overtuigen. Eenvoudige maar rake taal en acties waar de mensen ook echt iets aan hebben. Dat is de aanpak die ervoor zorgt dat Rudy in geen tijd een geliefde priester is geworden in Rillaar.

De zondagsviering wordt er overigens niet alleen door mensen uit Rillaar zelf bijgewoond. Een aantal inwoners van Schaffen-Vleugt en Kaggevinne, de kerken waar pastoor Rudy voordien werkte, doen de moeite om naar Rillaar te karren.

Vorige zondag werd er na de misviering in de kerk een herdenkingshoekje ingericht voor de kinderen die overlijden voor of tijdens de geboorte. Still Birth heet het kunstwerk. Eenvoudige blankhouten planken die harmonieus naast mekaar geschikt zijn. Ieder overleden kindje krijgt een naamplaatje en een wit roosje. Een blijvende herinnering die de families en hun vrienden troost geeft maar ook de kracht om verder te gaan.

De misviering zelf werd ondersteund door drie muzikanten uit Schaffen. Ze kozen niet voor de klassieke kerkmuziek maar voor bekende zachte popsongs. De kerkgangers konden dat bijzonder appreciëren en gaven het trio een spontaan applaus.

Volgende zondag 24 maart wordt de nieuwe parochieploeg in Aarschot aangesteld. Er is dan geen misviering in Rillaar zelf. Fietsers kunnen op  zondag 14 april, na de mis viering van 10 uur, hun fiets laten wijden aan de kerk.