Tag Archives: Aarschot

Burgerinitiatieven tegen zwerfvuil werken inspirerend

Over milieu en klimaat, twee verschillende thema’s overigens, kunnen de meningen verschillen maar iets wat zowat iedereen ergert is zwerfvuil. En die ergernis zet plots een aantal mensen aan tot actie.

Plogger en gorilla’s in Diest

Vorig jaar al, startte Jonathan Claes in Diest met plogging. Dat zijn momenten waarop mensen wandelend of joggend zwerfvuil ruimen. Jonathan probeerde aanvankelijk om ook anderen te motiveren maar dat sloeg niet echt aan. Momenteel doet hij zijn opruimtochten op zijn eentje.

Vorige maand kwam Tommy DeGorilla met een zeer opgemerkte actie. Tommy plaatste op verschillende sites in het centrum een peukenbak. Schepen van Milieu Rick Brans pikte het idee op en hij bekijkt momenteel hoe die peukenbakken op een meer duurzame manier kunnen geplaatst worden.

Je kan verder lezen na de afbeelding

Inwoners ruimen wijk op in Scherpenheuvel-Zichem

Vorig weekend gingen een groepje inwoners van de Lelielaan, de Vossekotstraat en de Oude Lobbense Molenweg in Scherpenheuvel-Zichem op pad om de rotzooi in hun straten op te ruimen. Zij hadden zelfs een folder gemaakt om de bewoners van de buurt te motiveren. Onder hen ook Hannah Van Gelder.

Hannah Van Gelder tegen hola Hageland

“Wij zijn van plan dit twee keer per jaar te doen. Een keer rond deze periode en ook op de dag van de straatbarbecue in september. Dan is onze straat afgesloten en dus is het veiliger om vuil te ruimen.”

Je kan verder lezen na de afbeelding

Puinhoop aan De Egger

De omgeving van Gemeenschapscentrum De Egger in Scherpenheuvel ligt al langer volgepakt met glas, bierblikjes, sigarettenpeuken en ander fraais dat mensen er achteloos op de grond gooien. Bart Janssens stoorde zich er aan en hij besloot vorig weekend om er ook effectief iets aan te doen. Hij postte zijn ervaringen op Facebook.

Bart Janssens op Facebook

“Resultaat van 3 kwartier afval rapen rond Den Egger na een aantal fuifweekends… Veroorzaakt door, jawel, onze voor het klimaat-opkomende feestgangers! Tussen mijn opraapsels toch een aantal verwonderlijke zaken tegengekomen, zijnde verschillende soorten sterke dranken, wodka, passoa, jenevers… De flessen al dan niet kapot gesmeten in gruzelementen, daar waar ik ga wandelen met mijn hond en langswaar ouders hun kinderen naar Baloe brengen. Proper, toch ? 🤔

Het assortiment was verder gevarieerd, plastiek bekers, veel plastiek bekers, blikjes, blikjes, blikjes, van bier, frisdrank en van die redbull-achtige toestanden, lege pakjes sigaretten, half lege pakjes sigaretten, aanstekers, flyers, friet en kebab verpakking… leuk toch, om da in ’t rond te smijten 🤔

Ik mocht mijn ‘zakje’ afval achterlaten in de containers van de sporthal, gelukkig.

Hopelijk blijft dit bij deze ene keer en trekken organisatoren en verhuurders hier een les uit…”

Die update op Facebook kreeg een opmerkelijk groot aantal reacties, ook van mensen die zelf overwegen om een gelijkaardig initiatief te nemen.

Je kan verder lezen na de afbeelding

Burger ruimt bossen van Hees op

Ook in Schaffen trokken mensen de straat of de bossen in om zwerfvuil te rapen. De echtgenoot van Patricia Dewandel deed dat bijvoorbeeld in de bossen van Hees.

Geen betoger hier maar de handen uit de mouwen! In de regen anderhalf uur zwerfvuil en rommel opgehaald in onze straat…Diest ziet er weer wat mooier uit!

Patricia deed meteen ook een voorstel

Patricia Dewandel op Facebook

“Misschien moeten we een opruimmaand in Diest organiseren! Of bestaat dit al!? Als straat kan je je dan melden, 2 verantwoordelijken per straat spreken een datum af, mobiliseren de straat en halen vuilzakken op. Na de opruim houden we een babbel, goed om elkaar wat beter te leren kennen… Vooraf spreken we een droppunt van het zwerfvuil af en maken we afspraken rond de ophaling dr de stadsdiensten, zou dit haalbaar zijn Christophe De Graef?”

Burgemeester Christophe De Graef prikte de kwestie door naar schepen van Milieu Rick Brans. Die verduidelijkte op welke manier dat ploggers materiaal kunnen krijgen om op te ruimen en het afval daarna ook kunnen laten ophalen. Dat gaat via het Netheidscharter van de stad.

Rick Brans op Facebook

“Via het netheidscharter-light kan je vuilzakken, handschoenen, prikkers ed krijgen van de stad. De vuilzakken kan je vervolgens gratis naar het containerpark brengen of laten ophalen door de technische dienst “

Alle info via https://www.diest.be/nl/content/2370/netheidscharter.html

Je kan verder lezen na de afbeelding

Ook Patricia kreeg een pak positieve reacties en eentje daarvan kwam van Eva Bruyninckx. Zij  had het over een andere actie tegen zwerfvuil

Eva Bruyninckx op Facebook

“Onze school in Molenstede maakt de schoolomgeving mee schoon. Ze doen dit via project mooimakers. Iedereen kan zich daar engageren vr een stuk straat schoon te houden of een wandeltraject of.”

Ondersteuning via Milieudienst in Scherpenheuvel-Zichem

Burgemeester Manu Claes van Scherpenheuvel-Zichem bevestigt dat ploggers ook daar ondersteund worden met materiaal. Dat gaat via de milieudienst. Je kan hen bereiken op het nummer 013 352 412

Burgemeester Manu Claes tegen Hola Hageland

“Zwerfvuil is een groot probleem dat we samen moeten aanpakken met participatie van onze inwoners. We zien meer en meer bereidheid bij inwoners om er zelf iets aan te doen. Dit loopt samen met het feit dat zwerfvuil meer en meer als storend ervaren wordt. Wie wil helpen opruimen ondersteunen wij met ter beschikking stellen materiaal dwz vuilzakken, handschoenen, knijptangen en hesjes. Stad zorgt ook voor afvoer van het opgeruimde zwerfvuil. “

Materiaal via de actie Mooimakers in Aarschot

Schepen van Milieu Isabelle Dehond van Aarschot legt uit dat Aarschot het project Mooimakers ondersteunt. Wie zich daar registreert krijgt materiaal om zwerfvuil te ruimen via de dienst Leefmilieu van de stad.

Schepen Isabelle Dehond tegen Hola Hageland

Mensen kunnen zich officieel als Mooimaker van onze stad laten registreren en krijgen dan alle materiaal mee vanuit de dienst Leefmilieu De zakken die zij vullen worden ook opgehaald door de stadsdiensten Daarnaast kan er ook voor eenmalige acties door burgers of vereniging van de stad ondersteuning bekomen worden in de vorm van materiaal of containers. We gaan dit binnenkort ook nogmaals onder de aandacht brengen via ons infoblad

Still Birth geeft ouders van doodgeboren kindjes hoop en kracht

Pastoor Rudy Borremans heeft geen hoogdravende woorden en maatschappijkritische standpunten nodig om zijn parochianen te overtuigen. Eenvoudige maar rake taal en acties waar de mensen ook echt iets aan hebben. Dat is de aanpak die ervoor zorgt dat Rudy in geen tijd een geliefde priester is geworden in Rillaar.

De zondagsviering wordt er overigens niet alleen door mensen uit Rillaar zelf bijgewoond. Een aantal inwoners van Schaffen-Vleugt en Kaggevinne, de kerken waar pastoor Rudy voordien werkte, doen de moeite om naar Rillaar te karren.

Vorige zondag werd er na de misviering in de kerk een herdenkingshoekje ingericht voor de kinderen die overlijden voor of tijdens de geboorte. Still Birth heet het kunstwerk. Eenvoudige blankhouten planken die harmonieus naast mekaar geschikt zijn. Ieder overleden kindje krijgt een naamplaatje en een wit roosje. Een blijvende herinnering die de families en hun vrienden troost geeft maar ook de kracht om verder te gaan.

De misviering zelf werd ondersteund door drie muzikanten uit Schaffen. Ze kozen niet voor de klassieke kerkmuziek maar voor bekende zachte popsongs. De kerkgangers konden dat bijzonder appreciëren en gaven het trio een spontaan applaus.

Volgende zondag 24 maart wordt de nieuwe parochieploeg in Aarschot aangesteld. Er is dan geen misviering in Rillaar zelf. Fietsers kunnen op  zondag 14 april, na de mis viering van 10 uur, hun fiets laten wijden aan de kerk.  

Betalend parkeren start volgende maandag aan station Aarschot

De stad Aarschot herinnert de treinreizigers eraan dat de stationsparkings aan de Nieuwlandlaan en de Leuvensesteenweg in Aarschot vanaf maandag 18 maart 2019 betalend zijn.

Goedkoper parkeerabonnement voor Aarschottenaren

Op vraag van het stadsbestuur past de NMBS een goedkoper parkeerabonnementstarief toe voor de Aarschottenaren. Het tarief geldt voor treinreizigers met een treinabonnement vanuit Aarschot die gedomicilieerd zijn in Aarschot of één van de deelgemeenten.

 • 1 maand: niet-inwoners betalen  34,70 euro | inwoners betalen 23,14 euro
 • 3 maanden: niet-inwoners betalen  90,60 euro | inwoners betalen 60,38 euro
 • 1 jaar: niet-inwoners betalen  362,30 euro | inwoners betalen 241,53 euro

Je vindt meer informatie op

http://op https://www.belgiantrain.be/nl/station-information/caror-bike-at-station/b-parking/my-b-parking/aarschot

Terbeschikkingstelling stationsparkings

Vanaf 18 maart stelt de NMBS beide stationsparkings tussen 19 uur ’s avonds en 7 uur ’s morgens gratis ter beschikking van de gebruikers. Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat omwonenden er ’s avonds gratis kunnen parkeren, wat de parkeerdruk in de buurt van het Kapitein Gilsonplein kan verlichten. Ook op zaterdagen, zon- en feestdagen stelt de NMBS beide parkings gratis ter beschikking.

Tijdens weekens met activiteiten zoals Rock Werchter, Werchter Boutique, Werchter Classic en concerten waarvoor de NMBS dagtrips met een parkingforfait aanbiedt geldt die gratisregeling echter niet.

Daarnaast stelt de NMBS een gedeelte van de stationsparking aan de Nieuwlandlaan ter beschikking van de stad voor openbare evenementen die gratis zijn.

Tegenover deze afspraken staat dat de stad Aarschot het (groen)onderhoud, zoutstrooien en sneeuwruimen op beide stationsparkings voor haar rekening neemt.

Uitbreiding blauwe zones, invoering kortparkeren en kiss & ride

Om te verhinderen dat de parkeerdruk in de stationsomgeving zal toenemen, treft de stad enkele flankerende maatregelen. Zo breidt de stad de blauwe zone aan de parking van Cristal Monopole en aan de achterzijde van het station uit vanaf 18 maart. Er geldt een sensibiliseringsperiode van een maand. Aan de voorzijde van het station plant het stadsbestuur kortparkeerplaatsen. Kiss & ride is gratis op beide stationsparkings gedurende 30 minuten. In dat geval is het niet nodig om je parkeerticket te valideren aan de parkeerautomaat.

Gijmelbergbos wordt speelbos

Jeugdcentrum De Klinker organiseerde in januari 2019 een klimaatactie. Er was een informatiesessie voor de middelbare scholen en daarna mochten de studenten en de inwoners een aantal suggesties doen voor een propere en groene stad. Het blijft in Aarschot echter niet bij woorden alleen. De buurtbewoners van de Gijmelbergwijk, enkele jeugdbewegingen en sympathisanten gaan het Gijmelbergbos opruimen en klaarstomen om er een echt speelbos van te maken.

Clean een bosje voor een wusje

In het bos wordt veel zwerfvuil achtergelaten en daar willen de “groene hesjes” iets aan doen. De actie loopt onder het motto “clean het bosje voor een wusje”. Iedereen die komt helpen krijgt een hotdog als bedanking. Zo kan er met een schone lei gebouwd worden aan het speelbos.

De opruimactie gebeurt op zondag 24 maart en wordt ondersteund door dienst leefmilieu van Stad Aarschot, Buurtwerk Aarschot en JC De Klinker.

Schepen van Leefmilieu Isabelle Dehond: “Om het bos klaar te stomen, organiseren we op zondag 24 maart een grote opruimactie onder het motto ‘Rescue Gijmelbergbos’. Deze opruimactie kadert in de campagne van ‘Mooimakers: de Grote Lenteschoonmaak’. Duizenden vrijwilligers steken in heel Vlaanderen de handen uit de mouwen om het zwerfvuil in hun buurt op te ruimen en zo het straatbeeld van hun dorp, gemeente of stad te verfraaien.”

Kinderen geven mee vorm aan speelbos

Het speelbos zal aangelegd worden in verschillende fasen. Volgens schepen van Jeugd Geert Schellens is de inrichting deels mee uitgedacht door de kinderen zelf. Dat is een van de resultaten van het “initiatief kind- en jeugdvriendelijk Aarschot”. In de eerste fase wordt een fietsparcours en het klim- en klautergedeelte aangelegd. Tijdens de tweede fase zullen het uitkijkpunt en de zone om kampen te bouwen worden gerealiseerd.  Op zaterdag 13 april zal Sven Nys samen met de aanwezige kinderen het fietsparcours inrijden. De kinderen kunnen die dag hun fietsen ook versieren. Op zondag 14 april zal er een Speelstraat XL plaatsvinden met leuke en avontuurlijke activiteiten die de kinderen uit de omgeving mee gekozen hebben. 

Drie dagen indoor urban sporten tijdens Get Insane Days

De Haven, de voormalige waterbottelarij Cristal Monopole aan het station van Aarschot organiseert, samen met Get Insane vzw de Get Insane Days, een driedaags urban-indoor-sportevenement met uitdagende activiteiten voor de kinderen en een lounge bar met streetfood waar ook de ouders kunnen relaxen. Get Insane Days vindt plaats van vrijdag 8 maart tot en met zondag 10 maart.

Er komt een indoor-parcours waar je kan skaten maar er is ook free running, climbing en verschillende games.

We merken dat er nood en vraag is naar een uniek evenement rond deze urban sportcultuur in Aarschot. We willen met De Haven de Aarschotse jeugd de kans en ruimte bieden om dit evenement tot een vaste waarde te laten uitgroeien. Get Insane moet een bovenlokaal uithangbord worden voor urban sportcultuur in de regio.
Iciar Van Den Bergh van Get Insane

Try-out

De eerste editie van Get Insane is bedoels als try-out. Als het event een succes wordt, willen de beide organisaties dit in 2019 iedere schoolvakantie herhalen.

Programma

Get Insane Days vindt plaats op 8 maart, 9 maart en 10 maart, telkens van 12 uur tot 20 uur.

 • Pumptrack / loopfiets / step parkour
 • Springkasteel /airbag ( vrije val)
 • Freerun en Parcoursarea
 • Mini ramp / skate initiatie
 • Klim muur
 • Kleuter hoek ( mega blokken, ballenbad, mega 4 op een rij )
 • Game room ( wii , playstation, xbox)
 • Skate park / step / bmx initiatie Lounge bar / food stand
 • Black light laser shooting

Op zaterdag 9 maart is er Insane Jam Day:

 • Doorlopend airbag training en sessieFreerun jam: tag game and best freestyle run ( tussen 12:00 en 14:00)
 • Step jam : Best run / best trick ( dubbel miniramp contest ) ( Tussen 14: 00 tot 16:00)
 • Bmx jam: Best run / Best trick ( dubbel miniramp + street ) ( tussen 16:00 en 18:00)
 • Skate jam: Best run / Best trick ( Dubbel Miniramp) ( tussen 18:00 en 20: 00)

Aarschot grijpt dossier stationsparking aan om mobiliteit stationsomgeving te herdenken

De NMBS kondigde vorig jaar aan dat de parkings aan de stations van Aarschot en Tienen betalend zouden worden. Dat leidde tot een opmerkelijk initiatief van Peter Reekmans,  burgemeester  van Glabbeek. Hij stelde voor dat het stadsbestuur van Tienen samen met de randgemeenten de parking zouden overkopen om ze gratis ter beschikking te stellen van de pendelaars.

Klemtoon op veilig fietsen

In Aarschot liet burgemeester Gwendolyn Rutten een gelijkaardig voorstel lekken. Rutten en haar nieuwe bestuur bleven niet bij de pakken zitten. Vandaag kondigde ze aan dat er een akkoord is met de NMBS en Interleuven. In dat plan wordt de parking niet overgedragen aan de stad maar krijgen inwoners van Aarschot een tariefkorting.
Buiten de spitsuren en tijdens de meeste weekends wordt het gebruik van de parking zelfs gratis. Gwendolyn Rutten en haar ploeg bekijken het dossier echter vanuit een veel breder perspectief. De stationsomgeving krijgt een stevig herdachte invulling en de fiets wordt daarin een cruciaal element om de zogenaamde last mile in te vullen. Dat is de afstand tussen het station en de uiteindelijke bestemming van de pendelaar.

Goedkoper parkeren voor inwoners van Aarschot met een treinabonnement

Vanaf 18 maart worden de parkings aan de Leuvensesteenweg en de Nieuwlandlaan betalend. Op die parkings zijn ongeveer 1200 parkeerplaatsen beschikbaar.

Inwoners van Aarschot en van de deelgemeenten (postcodes 3200, 3201, 3202) die een treinabonnement hebben om vanuit Aarschot te vertrekken, betalen ongeveer een derde minder voor dat nieuwe parkeerabonnement, dan niet-inwoners. De controle gebeurt met je identiteitskaart op het moment dat je een abonnement koopt.

Wie opteert voor een uur-, dagdeel-, of dagticket heeft geen recht op korting.  In dat geval is er ook een verschil in de tarieven voor treingebruikers en niet-treingebruikers.

De tarieven
 • 1 maand: niet-inwoners betalen  34,70 euro | inwoners betalen 23,14 euro
 • 3 maanden: niet-inwoners betalen  90,60 euro | inwoners betalen 60,38 euro
 • 1 jaar: niet-inwoners betalen  362,30 euro | inwoners betalen 241,53 euro

De nieuwe regeling voor betalend parkeren geldt echter niet tussen 19 uur ’s avonds en 7 uur ‘s morgens. Omwonenden kunnen in dat tijdsinterval hun voertuig gratis parkeren op de twee sites. Ook op zaterdag en zondag en op feestdagen stelt de NMBS de parking gratis ter beschikking. Er zijn echter een paar uitzonderingen op die regel. Als de NMBS combitickets voor grote evenementen aanbiedt waar je treinticket en je festivalticket gebundeld worden aangeboden, geldt de gratisparkerenregeling niet. Onder meer de (verlengde) weekends van Rock Werchter, Werchter Boutique en Werchter Classic vallen onder de uitzondering.

Als de stad Aarschot een gratis openbaar evenement organiseert, kunnen ze een gedeelte van de parking Nieuwlandlaan ook gratis ter beschikking stellen.

In ruil voor dat pakket aan gunstmaatregelen zullen de technische uitvoeringsdiensten van de stad het groenonderhoud, het ruimen van sneeuw en de strooiwerken opnemen voor de twee parkings.

Conflictvrije inrichting stationsomgeving

De ploeg  van Gwendolyn Rutten grijpt de kwestie van de parking aan om de mobiliteit rond het station te herdenken. De fiets krijgt daar een sleutelpositie in. De stationsbuurt wordt maximaal conflictvrij ingericht in het voordeel van de fietsers.

 • Er komen nieuwe overdekte en bewaakte fietsparkings aan de parking van Cristal Monopole. In die parkings zullen boxen en laadpunten voor elektrische fietsen beschikbaar zijn. De inrichting van de nieuwe fietsparkings is een verantwoordelijkheid van de NMBS. Zij hebben de nodige budgetten voorzien en de uitvoering is gepland in september 2019.
 • Er komen fietspaden aan beide zijden van de toegangsweg tussen de Nieuwlandlaan en het station. Die toegangsweg wordt eigendom van de stad. Op een aantal plaatsen worden de stoepen er verlegd en verlaagd. Er komt ook een stilstand- en parkeerverbod.
 • De Demerstraat wordt een fietsstraat. Auto’s mogen er de fietsers niet langer voorbijsteken.
 • In de Bouwewijnlaan komt aan beide zijden extra ruimte voor de fietsers. Dat gebeurt met aangepaste belijning en verlaging van de stoepen.
 • Fietsers zullen het station niet meer kunnen bereiken via de parking “Carrefour”. De uitrit van die parking wordt afgesloten voor auto’s waardoor fietsers veiliger naar de fietsparking kunnen rijden.

Burgemeester Rutten bevestigde ook dat ze het huidige systeem van deelfietsen met Blue Bikes wil herbekijken. Blue Bikes zijn een zogenaamd point-to-point systeem waarbij de fiets moet terugkeren naar het punt waar je hem oppikt (in dit geval aan het station) In veel grotere steden zijn deelfietsen beschikbaar die je ook op andere plaatsen kan achterlaten. Gwendolyn Rutten wil zulke systemen zeker bekijken en haalde zelfs elektrische steps aan als een optie. “Er moet een business model op kleven”, zei ze. “Die systemen zijn perfect geschikt voor grote steden. We moeten bekijken hoe dat in steden met de omvang van Aarschot kan ingepast worden. Rutten sluit op dat vlak een samenwerking met bijvoorbeeld Diest niet uit.

Blauwe zones, kortparkeren en kiss&ride

De kans dat de parkeerdruk op de stationsomgeving toeneemt, is reëel. Om dat tegen te gaan komen er extra flankerende maatregelen:

 • Er wordt een extra blauwe zone ingericht aan de parking van Cristal Monopole en aan de achterzijde van het station. De bedoeling is om het zogenaamde zoekverkeer te vermijden,  dat zijn bestuurders die op zoek gaan naar gratis parking die ze uiteindelijk toch niet vinden.
 • De parkeerduur in blauwe zones in het centrum wordt verlengd van 2 uur naar maximaal 4 uur.
 • De parkeerplaatsen voor het station, met uitzondering van de plaatsen voor andersvaliden, worden kiss& ride parkings. Overigens geldt op beide stationsparkings een kiss& ride regeling. Je kan er dertig minuten gratis parkeren zonder je parkeerticket te valideren. Die validering gebeurt automatisch met sensoren

Extra gemeenteraad

Burgemeester Rutten wil duidelijk vaart maken met de afwikkeling van dit dossier. Ze heeft op vrijdagavond 22 februari om 19 uur een bijkomende gemeenteraadszitting ingepland.

Daar staan alle belangrijke punten geagendeerd die de uitvoering van de plannen voor de stationsomgeving moeten mogelijk maken.

De agenda:

 • Aanvullend reglement inzake betalend parkeren en parkeren met beperkte parkeertijd (Blauwe Zone) op het grondgebied van Aarschot
 • Algemeen reglement op de gemeentelijke parkeerkaarten en de retributies met betrekking tot het parkeren op de openbare weg
 • Samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Aarschot, B-parking en NMBS, Directie Stations met betrekking tot onderhoud en terbeschikkingstelling van de stationsparkings P1 (Leuvensesteenweg) en P2 (Nieuwlandlaan)
 • Samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Aarschot, B-parking en NMBS, Directie Stations met betrekking tot het aanbieden van een goedkoper parkeerabonnementstarief aan inwoners van Aarschot (postcodes 3200, 3201 en 3202)

Staking heeft nauwelijks impact op gemeentelijke dienstverlening

De nationale en reguliere media laten uitschijnen dat het land morgen compleet zal stil vallen. Geen vliegverkeer, nauwelijks ander openbaar vervoer, grote winkelketens sluiten en zelfs een aantal scholen onthouden hun studenten van de noodzakelijke knowhow.

Wij focussen op lokaal nieuws en dus wilden we wel eens weten of u morgen in uw stadhuis terecht kunt. Dat blijkt nogal mee te vallen.

Normale dienstverlening in Diest

Burgemeester Christophe De Graef (Open Diest) van Diest gaat er vanuit dat de dienstverlening in zijn stad normaal zal verlopen. Hij maakt verder geen melding van stakingsacties.

Beperkte hinder bij technische uitvoeringsdienst in Aarschot

Ook in Aarschot lijkt burgemeester Gwendolyn Rutten (Open VLD) er gerust in te zijn. “We verwachten geen noemenswaardige impact op de dienstverlening”, zegt ze. “Het stadhuis zal dus gewoon open zijn. In de technische uitvoeringsdienst zullen er wel werknemers zijn die mee staken, maar de organisatie komt niet in de problemen.”

Individuele acties in Bekkevoort

Burgemeester Hans Vandenberg (CD&V) bevestigt dat er in Bekkevoort geen algemene stakingsaanvraag is ingediend. “Er zullen wel enkele mensen staken”,zegt hij. Dat zal volgens Hans Vandenberg echter geen noemenswaardige impact hebben op de dienstverlening.

Alternatief voor leverancier maaltijden OCMW in Scherpenheuvel-Zichem, geen les op Keiberg

Burgemeester Manu Claes (CD&V) bevestigt dat de diensten van stad en OCMW een normale dienstvertlening leveren in Scherpenheuvel-Zichem. “Voor het stedelijk onderwijs wordt enkel in de vestiging Keiberg geen les gegeven wegens staking van een aantal leerkrachten”, zegt hij. “De kinderen worden er wel opgevangen. De ouders zijn op de hoogte gesteld. Voor de buitenschoolse kinderopvang is er de normale werking. De andere scholen op het grondgebied zullen hun normale activiteiten ontwikkelen, zo blijkt uit een rondvraag. Wat de bedeling van warme maaltijden door het OCMW betreft, is de normale  leverancier in staking. Er werd een alternatief gezocht en gevonden bij een andere leverancier, die op woensdag wel een beperkte menukeuze zal leveren. De maaltijdbedelers van het OCMW brengen de gebruikers hier vandaag van op de hoogte. Als bij al zal heeft de staking zo goed als geen effect op de dienstverlening en zal deze  zo goed als normaal verlopen.”

Factory of the Future Awards voor Duracell, Bosch, Materialise en Colruyt

Tijdens de vijfde editie van de Factory of the Future Awards in Kortrijk hebben nog eens tien bedrijven de titel van Factory of the Future ontvangen uit handen van minister-president Geert Bourgeois. Die bedrijven zetten zwaar in op digitalisering maar ze werven gemiddeld ook 15% meer personeel aan. Die mensen kunnen ook in een veel betere sociale omgeving aan de slag.

Vier laureaten in Vlaams-Brabant

In Vlaams-Brabant waren Bosch (Tienen), Colruyt Group Fine Food (Halle), Duracell (Aarschot) en Materialise (Leuven) de laureaten. In andere provincies hebben BMT Aerospace (Oostkamp), Janssen (Geel), Lavetan (Turnhout), Mirion Technologies (Olen), Niko Group (Sint-Niklaas), en RF-technologies (Oosterzele) de erg gewaarde titel gekregen. “Deze productiebedrijven hebben stuk voor stuk bewezen dat ze internationale top zijn”, zegt Peter Demuynck, algemeen directeur van technologiefederatie Agoria Vlaanderen, die de prijzen uitreikt in samenwerking met Sirris, Fevia Vlaanderen, Fedustria Vlaanderen, Essenscia Vlaanderen, Centexbel, Catalisti en Flanders’ FOOD.

Fabrieken van de Toekomst investeren in digitalisering, in slimme processen en producten en in een productie van wereldniveau, maar ze gaan ook doordacht om met energie en materialen en hebben aandacht voor betrokkenheid, creativiteit en autonomie van hun medewerkers.

Gedigitaliseerde productieprocessen

Om uit te groeien tot een Fabriek van de Toekomst moeten de bedrijven zeven transformaties doorlopen. “Met het actieprogramma Made Different bereiden we nu al sinds 2012 de maakindustrie voor op de industrie 4.0″, zegt Herman Derache, Managing director Sirris en Hoofd Innovatie bij Agoria. “Om succesvol te blijven – ondanks of dankzij razendsnelle technologische, economische en maatschappelijke evoluties – moeten onze bedrijven zich telkens opnieuw heruitvinden en ook doordacht omgaan met energie en materialen, naast een mensgerichte aanpak.”

Meer banen en investeringen

De 30 Factories of the Future investeerden de voorbije vijf jaar meer dan 850 miljoen euro in infrastructuurvernieuwing, digitalisering en automatisering. Hun tewerkstelling steeg bovendien met 15 procent. “Dat is het bewijs dat robotisering en automatisering niet ten koste van de werkgelegenheid gaan, wel integendeel”, zegt Herman Derache.

Gwendolyn Rutten kan eindelijk officieel starten als burgemeester

Op maandag 4 februari legde Gwendolyn Rutten (Open VLD) als burgemeester van Aarschot de eed af in handen van provinciegouverneur Lodewijk De Witte.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoede-bestrijding, Liesbeth Homans, heeft haar op 1 februari benoemd.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober heeft Open VlD een coalitie gesloten met N-VA en sp.a. Deze drie partijen hebben Gwendolyn Rutten voorgedragen als kandidaat-burgemeester. Dat had echter heel wat voeten in de aarde omdat CD&V, Groen en sp.a eerder al een bestuursakkoord sloten met André Peeters (CD&V) als burgemeester. Die coalitie kreeg echter geen meerderheid van de kiezer.

In Vlaams-Brabant werden tot op heden 58 burgemeesters door Vlaams minister Liesbeth Homans benoemd. 57 van de 65 legden reeds hun eed af in handen van provinciegouverneur Lodewijk De Witte.

Gwendolyn Rutten is geboren op 26 juni 1975. Ze was reeds schepen in Aarschot in de legislatuur 2012-2018

Gwendolyn Rutten legt maandag eed af als burgemeester

De politieke impasse in Aarschot, lijkt eindelijk opgelost te geraken. Volgende maandag 4 februari om 9.15 uur legt Gwendolyn Rutten als burgemeester van Aarschot de eed af in handen van provinciegouverneur Lodewijk De Witte. Rutten werd tot nu toe geblokkeerd door een voordrachtsakte die al dateert uit 2015 en waarin CD&V, sp.a en Groen een coalitie zouden vormen met uittredend burgemeester André Peeters als burgemeester. Die voorbarig gevormde coalitie kreeg geen meerderheid van de kiezer en dat zette de deur open voor Gwendolyn Rutten en Open VLD. Rutten had een afspraak met N-VA en sp.a zette de zeilen naar de wind en stapte mee in de nieuwe coalitie.

Gwendolyn Rutten kon echter niet voorgedragen worden als burgemeester omdat er een andere voordrachtsakte was voor André Peeters. De administratieve procedure om die akte nietig te verklaren is nu eindelijk achter de rug. De blauwe voorzitster zal op 14 februari haar eerste gemeenteraad leiden als burgemeester van Aarschot.

In Vlaams-Brabant legden tot nu toe 57 burgemeesters hun eed af in handen van provinciegouverneur Lodewijk De Witte.

Jeugd in Aarschot formuleert concrete oplossingen voor klimaat maar ook schepen van Klimaat heeft plannen

De bezorgdheid bij de jongeren over het klimaat blijft niet langer beperkt tot de “brossen-voor-de-bossen-betogingen” in Brussel. In Aarschot organiseerde Jeugdcentrum De Klinker woensdag een klimaatdebat voor de middelbare scholen. Dat leverde 151 zeer concrete voorstellen op. Maar ook schepen voor Klimaat Bert van der Auwera (Open VLD) heeft een paar belangrijke maatregelen klaar.

Jeugd formuleert 151 concrete maatregelen

De bedoeling van het debat in De Klinker was om zoveel mogelijk concrete klimaatvriendelijke ideeën te verzamelen. Diensthoofd Inne Eeckhout is bijzonder enthousiast over het resultaat. “De jeugd ligt echt wel wakker van het klimaat”, zegt ze. “Er wordt hen wel eens verweten dat ze dat ze niet consequent zijn en dat ze weinig concreet worden maar vandaag hebben ze in Aarschot het tegendeel bewezen. Er kwamen 151 zeer concrete voorstellen op papier. Al die voorstellen werden na het debat in bomen op de Grote Markt opgehangen. Heel wat van die maatregelen hebben impact op het dagdagelijks gedrag van de jongeren.”

Jeugd wil Aarschot vergroenen

Meer fietsen, meer openbaar vervoer, drinkbussen in plaats van blikjes en zelfs vegetarisch eten…het is maar een kleine greep uit de massa voorstellen die de scholieren gedaan hebben. Veel voorstellen zijn niet vrijblijvend. Ze werden onderbouwd met concrete eisen op het vlak van infrastructuur. Het stadsbestuur kreeg de wenk om de kille, met steen en beton ingerichte markt, te vergroenen. Hetzelfde geldt voor de stationsomgeving. Aarschot moet ook veel fietsvriendelijker worden.

De 151 ideeën hebben alvast een concreet resultaat. De nieuwe bestuursploeg had zich op voorhand geëngageerd om voor ieder voorstel een boom aan te planten. Waar die zullen komen wordt nog uitgezocht door de milieudienst.

Klimaatschepen wil overheidsgebouwen aanpakken en vergunningenbeleid klimaatvriendelijk maken

Schepen van Klimaat Bert van der Auwera (Open VLD) was bijzonder in zijn nopjes met het verloop van het debat. “Het is knap dat de deelnemers aan de actie zo duidelijk en concreet zijn geworden”, zegt hij. Maar de schepen heeft zelf ook een lijstje klaar met concrete maatregelen. “We moeten bij onszelf beginnen”, zegt hij. “Heel wat gebouwen van de stad zijn momenteel niet klimaatvriendelijk ingericht. We willen dat absoluut omdraaien maar dat vraagt om een goed doordacht plan van aanpak. Als het dak van een overheidsgebouw te rot is om er zonnepanelen op te leggen moet eerst het dak vervangen worden.” De klimaatschepen wil ook iets doen aan het vergunningenbeleid. “Ik ken een aantal situaties waar inwoners klimaatvriendelijke maatregelen willen nemen maar daar geen vergunning voor krijgen”, zegt hij. “We gaan die regelgeving evalueren en ze klimaatvriendelijk aanpassen.”

Ook in Aarschot moeten windturbines mogelijk zijn

Aarschot heeft zich in het verleden met hand en tand verzet tegen de bouw van windturbines op het grondgebied. Wie de E314 volgt en vanuit Limburg naar Leuven rijdt, passeert vanaf Diest door een uitgestrekt windturbinepark dat abrupt stopt in Aarschot. Bert van der Auwera maar ook schepen Isabelle Dehond vinden dat niet langer kunnen. “We moeten dat debat met de inwoners opentrekken”, zegt schepen van der Auwera. “Waar die turbines eventueel komen is vandaag niet uitgemaakt. Er moet voldoende draagvlak zijn bij de inwoners. We willen alleszins naar een systeem van participatie zodat onze mensen ook financieel kunnen mee profiteren van de voordelen die groene energie oplevert.”

Gwendolyn Rutten toont zich als bruggenbouwer tijdens nieuwjaarsreceptie

Toekomstig burgemeester van Aarschot Gwendolyn Rutten zag zondagvoormiddag de bui even hangen. Het gutste water en om 11 uur stond de nieuwjaarsreceptie voor de inwoners van de stad op de agenda. In open lucht op de Grote Markt. Ze postte enigszins twijfelend een bericht op de sociale media. We hebben het weer niet mee anticipeerde ze op een eventuele lage opkomst. Dat bleek absoluut niet nodig. Het stopte met regenen en de markt liep helemaal vol. Aarschot apprecieerde duidelijk het initiatief van het nieuwe bestuur om samen het glas te heffen op een nieuw jaar.

Er was friet, cake, cava, pintjes, frisdrank en toffe livemuziek. En er was ambiance. Wij zagen schepen Isabelle Dehond stevig uit de bol gaan en ook Gwendolyn Rutten waagde zich aan een paar dansmoves. Zij had ondertussen een poging gedaan om iedereen persoonlijk te begroeten maar we twijfelen er sterk aan dat ze daar in geslaagd is. De opkomst was namelijk bijzonder groot.

Gwendolyn Rutten moest uiteraard ook nog speechen. Een enigszins ambigue stituatie want ze is nog altijd geen burgemeester. “Het is voor zeer binnenkort”, fluisterde ze ons toe toen ze op weg was naar het podium. Haar speech was kort. Het voorbije jaar was een moeilijk jaar, zei ze. Daar hoefde verder geen tekening bij. Ze ging niet in op de inhoud van het programma dat Open VLD, N-VA en sp.a hebben uitgetekend voor Aarschot. Rutten toonde wel dat ze een bruggenbouwer wil zijn. Ze vroeg alle raadsleden van de meerderheid en van de oppositie op het podium. “We zullen samen een ploeg voor Aarschot zijn”, zei ze. In die ploeg was zondagochtend een opvallende afwezige. De huidige burgemeester André Peeters. Als Gwendolyn Rutten deze week de eed aflegt verdwijnt hij voor minimaal zes jaar naar de oppositiebanken.

Aarschot lag de voorbije jaren enigszins op apegapen. Wrevel over het mobiliteitsplan, geen sfeer, geen fut. Maar de stad is aan een revival begonnen. Trendy winkeltjes en toffe cafeetjes schranken zich naast mekaar en de creatieve initiatieven van een aantal inwoners versterken die beweging. Aarschot krijgt met Rutten een duidelijk gemotiveerde burgemeester met een gigantisch netwerk.
Ze hebben met Bert Van der Auwera ook een schepen met ondernemerservaring op het hoogste niveau. Dat helpt. Aarschot zou de volgende jaren wel eens de trendzettende centrumstad aan de Demer kunnen worden.

Fietssnelweg Diest-Aarschot-Werchter wordt combinatie functioneel en recreatief traject

Het beleidsplan van het nieuwe provinciebestuur is klaar en staat online op de site van provincie Vlaams-Brabant. Uiteraard staan daar een pak ambitieuze doelstellingen in. Zo wil de het provinciebestuur in de komende zes jaar minstens 100 kilometer bijkomende fietssnelwegen en aanliggende functionele routes creëren. Die fietssnelwegen krijgen een specifiek F-logo wat de bekendheid ervan zal ophogen. Vlaanderen telt 110 fietssnelwegen, samen goed voor een netwerk van 2400 kilometer.  Van de 110 routes zijn er nu al 61 in gebruik. Van de 308 Vlaamse gemeenten, zijn er 258 met een fietssnelweg op hun grondgebied.

De bedoeling van dit type van wegen is om een snelle verbinding over grotere afstanden in veilige omstandigheden mogelijk te maken. Het streefdoel is om gemiddeld 25 kilometer/ uur te halen, de stops inbegrepen. Een fietssnelweg kan een aaneenschakeling zijn van verschillende types van wegen. Dat kan een jaagpad zijn maar ook een weg voorbehouden voor landbouwvoertuigen, voetgangers, fietsers en ruiters, fietsstraten en (tweerichtings)fietspaden, woonstraten (gemengd verkeer) of een combinatie van die mogelijkheden.

Bovenlokale overheid nodig voor realisatie

Het initiatief moet dus wel door een bovenlokale overheid worden aangestuurd omdat het traject bijna altijd over meerdere gemeenten zal lopen. Dat geldt ook voor de verdere uitbouw van het bovenlokale functionele fietsroutenetwerk in Vlaams-Brabant dat de provincie verder wil uitbreiden. De provincie is ook beter geplaatst om de bovenlokale fietsinfrastructuur af te stemmen en te integreren met andere beleidsdomeinen zoals leefmilieu, landbouw en vrije tijd.

Waar die nieuwe fietsprojecten dan wel komen staat niet expliciet in de beleidsnota maar gedeputeerde Tom Dehaene (CD&V) wil niet enkel op verplaatsingen naar Brussel focussen. Ook de verbinding naar Leuven en Tienen zijn een doel.

Testelt-Aarschot wordt functioneel fietspad

Op Facebook maakt burgemeester Manu Claes (CD&V) van Scherpenheuvel-Zichem de plannen van Dehaene iets concreter. Hij geeft aan dat de verbinding tussen Testelt en Aarschot snel gerealiseerd zal worden. In Scherpenheuvel-Zichem staat voor dat project alleszins 270.000 euro ingeschreven in het budget 2019. Dat bedrag was eigenlijk al voorzien in 2018 maar het is door een budgetwijziging overgeheveld naar 2019. De stad kan voor die werken een subsidie van 100% van het totale bedrag kriijgen. De verbinding tussen het station van Testelt en Aarschot staat gecatalogeerd als een functioneel traject. Dat betekent dat men voor de aanleg ervan kiest voor het meest efficiënte traject. In dit geval komt het fietspad grotendeels naast de spoorweg, net zoals de verbinding tussen Diest en Zichem.

Missing link Zichem-Testelt wordt recreatief fietspad door trekvogelrichtlijn

In het budget 2019 staat echter ook een bedrag van 27.000 euro ingeschreven voor de missing link van Zichem naar Testelt. Dat bedrag dient om de rooilijn vast te leggen en percelen grond aan te kopen. Dat traject heeft het statuut van recreatief fietspad (en dus niet functioneel, zoals Testelt-Aarschot) omdat men daar niet de kortste weg kan volgen. In die sector is een gedeelte erkend als Europese habitat- en vogelrichtlijngebied en daar mag de rust niet verstoord worden.

Ook fietspad Averbod-Laakdal ingeschreven in begroting

Scherpenheuvel-Zichem voorziet ten slotte ook 83.233 euro voor de aanleg van fietspaden langs de N165 (Averbode-Tessenderlo-Laakdal). Dat fietspad komt deels losliggend rechts naast de rijweg richting Veerle vanaf de abdij van Averbode. Voor de aanleg ervan kunnen subsidies worden bekomen tot 80% van het bedrag van de uitvoeringswerken.

 

Centrumsteden worstelen met pendelparkings

De drie centrumsteden in het Hageland worstelen momenteel met het beheer van de parkings aan de treinstations. In Aarschot en Tienen wil de NMBS die parkings betalend maken. In Diest komt in principe een nieuwe parkeergarage en alhoewel daar nog geen manifeste standpunten over zijn zal ook die allicht niet gratis zijn. Die strategie is niet naar de zin van een aantal politici.

Peter Reekmans wil collega’s overtuigen om parking in Tienen te kopen

De discussie werd enigszins verrassend geopend door burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) van Glabbeek. Die stelde vorige week voor dat een aantal gemeenten in de periferie van Tienen, de parking naast het station van Tienen zouden overkopen van de NMBS om ze daarna gratis ter beschikking te stellen van de pendelaars. Reekmans organiseert in zijn eigen gemeente ook al een zogenaamd Mobipunt. Daar zijn twee standplaatsen voor autodelen, een laadplaats voor elektrische wagens, een bushalte en een fietsenparking. Op termijn is het de bedoeling om dat aanbod uit te breiden, ook met diensten die niks met mobiliteit te maken hebben maar eerder functioneel zijn.

Rutten wil extra pendelparking naast E314

Vandaag trekt ook Gwendolyn Rutten aan diezelfde bel. Rutten is formeel nog steeds geen burgemeester van de stad maar vorige vrijdag werden de schepenen geïnstalleerd en werd ook meteen het eerste schepencollege gehouden. Vandaag pakt Gwendolyn Rutten uit met het idee om een extra pendelparking naast de E314 uit te bouwen. Het verkeer vanuit Limburg naar Brussel loopt iedere dag vast en de file bouwt zich op tot in Aarschot. Extra parkings moeten het mogelijk maken om samenrijden beter te organiseren. In een adem neemt Rutten de problematiek van de parking aan het station mee. Ook in Aarschot wil de NMBS parkeren betalend maken. Rutten surft mee op het idee van Reekmans en suggereert om die parking over te nemen en ze gratis of tegen verminderde tarieven in te schakelen in een gecombineerd mobiliteitsmodel.

Pendelaars passen gedrag aan

Omdat dezelfde problematiek in Aarschot en in Tienen op tafel ligt, kan het niet anders dan de discussie ook in Diest te openen. Daar ligt de kwestie enigszins anders omdat de omgeving van het station volledig wordt heringericht. Een van de schaakstukken in dat plan is de bouw van een nieuwe parkeergarage. In de huidige plannen komt die op de zogenaamde strip, dat is de zone naast het station richting Zichem. Daar schranken zich nu ook iedere dag opnieuw honderden wagens al dan niet op een reglementaire manier naast mekaar wat tot gevaarlijke situaties leidt voor voetgangers en fietsers.
In het dossier over de bouw en de locatie van de parkeergarage blijkt dat pendelaars hun keuze van het station waar ze naartoe rijden aanpassen en onder meer rekening houden met al dan niet gratis parkeren. Het lijkt dus aangewezen om een parkeerstrategie uit te tekenen die een een oplossing inhoudt voor de drie betrokken centrumsteden.

Leden van Vlaams Belang verdringen mekaar voor selfie met Dries Van Langenhove

Het duidingsprogramma Terzake pakte vorige week op Canvas uit met een van de meest spraakmakende politieke interviews van de laatste jaren. Kathleen Cools ging in debat met de leider van de extreem rechtse activistenbeweging Schild en Vrienden Dries Van Langenhove. Die verketterde eerder het klassieke partijensysteem in België maar hij maakte vorige week een bocht van 180° en wordt lijsttrekker voor Vlaams Belang op de kamerlijst in Vlaams-Brabant. Onafhankelijk lijsttrekker weliswaar, wat dat ook moge betekenen.

Dewinter vergist zich van naam

Vlaams Belang stelde vorige zaterdag op een meeting in de ’s Hertogenmolens in Aarschot ook de andere kandidaten in Vlaams-Brabant voor het Vlaams en federaal parlement voor. Als aanloop naar die presentatie bracht federaal boegbeeld Filip Dewinter zijn ondertussen bekende discours dat hij vriendjes is met Orban, Trump en Salvini, dat de islam een methodologie is om onze Westerse waarden te vernietigen en dat partijen zoals de zijne de enige zijn met een toekomst in Vlaanderen en bij uitbreiding de rest van de wereld. Dewinter werd regelmatig onderbroken voor een applausje. Hij leek ook te beseffen dat een figuur als Van Langenhove impact heeft op de publieke opinie en dus vernoemde hij hem regelmatig in zijn speech. Alleen jammer dat hij zijn huiswerk onvoldoende gemaakt had. Hij noemde Van Langenhove een paar keer Vandelangenhove. Het lijkt een de te veel dus.

Partijmilitanten geven Van Langenhove stevige ovatie

Het applaus dat Filip Dewinter een paar kreeg werd een voetnoot toen de zelfverklaarde onafhankelijke lijsttrekker Dries Van Langenhove het woord nam. Hij was erg kort maar ook erg duidelijk. Het journaille van VRT heeft geprobeerd om hem voor schut te zetten maar dat is niet gelukt, sneerde hij. Van Langenhove pleitte voor een complete immigratiestop en hij zal de verkiezingsstrijd in mei 2019 winnen op de straat, van deur tot deur.

Van Langenhove mag zich dan al profileren als een onafhankelijke kandidaat op de lijst van het Vlaams Belang, het werd in Aarschot zeer duidelijk dat de kiezers van de partij in kattezwijm gaan voor hem. Na zijn speech volgde een stevige ovatie en de militanten stonden aan te schuiven om met de nieuwe politieke rockstar op de foto te kunnen. Filip Dewinter schoof ondertussen opzij naar zijn boekenstandje met islamofobe en extreemrechtse schrijfsels.

Suzy Wouters uit Scherpenheuvel-Zichem op 2de plaats voor Vlaams parlement

Dries Van Langenhove trekt in Vlaams-Brabant dus de lijst van Vlaams Belang voor de kamer. Op de tweede plaats staat Katleen Bury, een gewezen N-VA militante. Op drie staat Hagen Goyvaerts.

De lijst voor het Vlaams parlement wordt in Vlaams-Brabant getrokken door Klaas Slootmans uit Beersel. Slootmans is ook woordvoerder van het Vlaams-Belang. Op de tweede plaats staat Suzy Wouters, gemeenteraadslid in Scherpenheuvel-Zichem. Wouters trok de Vlaams-Belang lijst in de basiliekstad waar de partij drie zetels binnenhaalde. Op plaats drie staat Jan Laeremans uit Grimbergen.

Schepencollege kan starten, toekomstig burgemeester Rutten moet nog even nagelbijten

Het schepencollege van Aarschot kan eindelijk aan de slag maar ze moeten dat voorlopig zonder de nog aan te stellen burgemeester Gwendolyn Rutten doen.

André Peeters moet nog even doorgaan

Rutten begon de raadszitting van vrijdag 11 januari als voorzitter van de gemeenteraad. Het eerste punt van de agenda was een mededeling dat de minister van Binnenlandse zaken nog geen nieuwe voordracht voor het mandaat van burgemeester heeft gedaan. Daardoor blijft André Peeters nog in functie, al had hij inhoudelijk geen rol tijdens de vergadering. Enkel bij de eedaflegging van de schepenen moest Peeters zijn rol als burgemeester opnemen.

Geheime stemming nodig voor aanstelling schepenen

De aanstelling van de schepenen verliep in Aarschot ook enigszins anders. Door de complexe situatie met de voordrachtsakte uit 2015 waarbij Groen, sp.a en CD&V al een coalitie hadden gesloten, lang voordat de kiezer die onmogelijk zou maken, moesten de schepenen in geheime stemming worden gekozen. Voor de aanvang van die verkiezing vroeg Betty Kiesekoms (Groen) aan Gwendolyn Rutten waarom het bestuur opteerde om met het maximaal aantal schepenen dat het decreet toelaat, te starten. Groen vindt dat het best met een schepen minder zou kunnen. Kiesekoms verklaarde dat haar fractie zich om die reden zou onthouden bij de stemming over de eerste vier schepenen en zou tegenstemmen bij de vijfde schepen.

Mattias Paglialunga haakte daarop in en vroeg zijn fractie om hetzelfde stemgedrag aan te houden.

Nico Creces (Vlaams Belang) zei dat zijn fractie niet zou tegenstemmen bij de vijfde schepen. “Het Vlaams Belang, Open VLD en N-VA hebben een partijprogramma dat voor 90% gelijklopend is op lokaal vlak”, zei hij. “We gaan jullie beoordelen op de feiten en meewerken indien dat opportuun is.”

Stef van Calster (N-VA) repliceerde fijntjes toen hij van Groen wilde weten met hoeveel schepenen de huidige oppositie het dan wel zou aangepakt hebben als ze in de meerderheid zouden zitten.

Rutten stelde uiteindelijk dat er meer dan werk genoeg op de plank ligt om te kiezen voor zes schepenen. “Dat is al een mandaat minder dan tijdens de vorige legislatuur”, zei ze, “Het decreet verplicht ons om met een schepen minder te werken.”

Schepenen leggen eed af

Vervolgens werden schepenen Bert Van der Auwera (Open Vld), Gerry Vranken (Open Vld) en Annick Geyskens (N-VA)  gekozen met 16 stemmen voor en 13 onthoudingen. Dries Vandenbroeck (ex-sp.a) verklaarde eerder dat hij als onafhankelijke zal zetelen. Hij stemde dus mee met de oppositie. Vijfde schepen Isabelle Dehond (Open Vld) kreeg 16 stemmen voor, 10 tegen en 3 onthoudingen. Alle schepenen legden de eed af bij aftredend burgemeester André Peeters.

Geert Schellens (sp.a) werd eerder al voorzitter van het bijzonder comité van de sociale dienst. Via dat mandaat wordt hij van rechtswege de zesde schepen.

Onverenigbaarheid van schepen Isabelle Dehond ter discussie

Na de eedaflegging vroeg raadslid Steven Omblets (CD&V) het woord. Hij vroeg zich af of de verklaring van het ontbreken van onverenigbaarheden wel opgaat voor schepen Isabelle Dehond (Open VLD). Zij blijkt voor het bedrijf CIPAL Schaubroeck te werken en dat is de belangrijkste ICT-leverancier van stad Aarschot. Omblets trok in twijfel of schepen Dehondt voldoende onpartijdig keuzes zou kunnen maken bij de aankoop van bijkomende ICT-diensten.

Een duidelijk ontstemde Rutten antwoorde dat het contract met CIPAL Schaubroeck door het vorige bestuur werd gesloten. “Indien er eventueel een tegenstrijdig belang zou zijn, zal schepen Dehond de vergadering verlaten en zich onthouden bij de stemming”, zei ze. Mattias Paglialunga probeerde nog even door te stellen dat schepen Dehond bevoegd is voor digitalisering en dat ze dus toch beslissingen moet nemen in dat domein. Rutten repliceerde dat over de verdeling van de bevoegdheden nog niets beslist is. Dat was een enigszins vreemd standpunt van de toekomstige burgemeester. In december 2018 had het huidige schepencollege zich immers nadrukkelijk geprofileerd via een livestreamuitzending. Alle schepenen hebben op dat moment hun specifieke bevoegdheden toegelicht. Daar lijkt Rutten dus nu op terug te komen.

Groen wil besparen op werking commissies

Het laatste punt van de raadszitting was een voorstel van Groen om het aantal gemeenteraadscommissies en het aantal vertegenwoordigers per fractie in die commissies te beperken. Momenteel heeft elke schepen een commissie en Groen wil naar 1 commissie voor 2 schepenen. Ze willen ook maximaal 1 raadslid per fractie in iedere commissie. Dat zou een besparing opleveren van 44.000 euro per jaar.

Rutten pareerde het voorstel handig door te stellen dat over de organisatie van de comissies nog niets beslist is. Het punt staat op de agenda van de volgende raadszitting. Ze vroeg aan Thomas Salaets (Groen) of hij nu al een stemming wilde over het voorstel of dat hij wilde wachten tot na het debat. Groen vroeg de stemming en de meerderheid stemde het voorstel weg.

Raad voor maatschappelijk welzijn bevestigt samenstelling van de bestuursorganen

Na de zitting van de gemeenteraad was er ook een korte zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn. De vergadering nam kennis van de samenstelling van de raad, het vast bureau en bevestigde de aanstelling van de voorzitter van het bijzonder comité.

Pater Jan Geerts kan tranen niet bedwingen bij afscheid als pastoor van Rillaar

Hij was 43 jaar lang pastoor in Rillaar maar vorige zondag nam pater Jan Geerts afscheid van zijn gemeenschap. De man is ondertussen zeventig maar toch krijgt hij nog een nieuwe opdracht mee. Pater Geerts wordt pastoor in Averbode, Testelt, Messelbroek en Okselaar. Het toont aan dat de kerk in Vlaanderen een zwaar vergrijzingsprobleem heeft. Zonder de hulp van gemeenschappen zoals de Norbertijnen van Averbode, zouden er nu al veel te weinig priesters zijn om de parochies draaiende te houden.

Jan Geerts heeft 43 jaar op de teller in Rillaar

Norbertijn Jan Geerts werd geboren in 1948. Hij werd ingekleed in 1967 en legde in 1969 zijn professie af. In 1974 werd hij priester gewijd. Jan Geerts werd snel mede-pastoor en daarna effectief pastoor in Rillaar. Hij is ook adjunct-directeur van het bezinningscentrumModerator in de pastorale zone Averbode.

Pater Geerts kan tranen nauwelijks bedwingen

Dat de pater een populaire figuur is in Rillaar bewees de overrompelende aanwezigheid tijdens zijn afscheidsviering. Opvallend veel leden van de jeugdbewegingen ook. Pater Geerts was zelf jarenlang proost van de chiro in Rillaar. Zijn afscheid viel hem ook zwaar. Tijdens zijn afscheidsspeech had de pater het moeilijk om zijn tranen te bedwingen. De aanwezigen bedankten hem met een staande ovatie. Parochieassistente Maria Terweduwe kwam met een opvallende tussenkomst. “We delen niet altijd dezelfde mening”, zei ze. “Er zijn soms harde woorden gevallen en er is met de deuren geslagen. Maar we kunnen nog altijd samen door dezelfde kerkdeur.”

Het levenswerk van Jan Geerts is bij Rudy Borremans in goede handen

De opvolger van Jan Geerts is Rudy Borremans. Tot vijf maanden gelden was hij mede-pastoor in Diest. Rudy slaagde erin om de parochiegemeenschappen van Kaggevinne en Schaffen-Vleugt helemaal te laten ontbolsteren. De kerken waar hij de misvieringen deed liepen opnieuw vol. Rudy Borremans werd door zijn parochianen ook bijzonder gewaardeerd. Waarom hij opstapte is nooit helemaal duidelijk geworden maar allicht was zijn visie en zijn aanpak te verschillend van de ploeg waarin hij meedraaide. .

Priester Borremans is een intelligente man met een open visie. Hij breekt met de saaiheid die religieuzen te vaak kenmerkt. Rudy gaat stijlvol gekleed, heeft een trendy kapsel en rijdt met een opvallend maar tof autootje. Een modern denkende mens maar in de eerste plaats een priester die er is voor zijn parochianen. De misvieringen van pastoor Rudy gaan niet over de hoofden heen van de mensen. Hij weet ze vaak met eenvoudige woorden te raken in het hart. Het levenswerk van pater Geerts is bij hem in goede handen. Rillaar heeft een pastoor die met beide voeten in de maatschappij van vandaag staat.

Geaccidenteerde installatie gemeenteraad in Aarschot en Tielt-Winge – Reekmans heerst in Glabbeek

De installatievergadering van de gemeenteraad in Aarschot lijkt op een soort estafette uit te draaien. De gemeenteraadsleden werden dinsdagavond in functie gesteld maar voor burgemeester Rutten en het nieuwe schepencollege blijft het voorlopig nog even wachten. Rutten wordt nog steeds geblokkeerd als burgemeester door de overeenkomst die CD&V, sp.a en Groen al eerder sloten en waarin huidig burgemeester André Peeters zijn mandaat zou verder zetten. De kiezer besliste daar anders over.

Administratieve poespas vertraagt aanstelling Rutten en schepencollege

Het vraagt een enigszins complexe administratieve procedure om de voordrachtsakte voor Peeters te vernietigen en te vervangen door de voordracht van Rutten als burgemeester. Daardoor wordt ook de aanstelling van het nieuwe schepencollege nog even vertraagd. Gwendolyn Rutten moet eerst nog de eed afleggen bij gouverneur Lodewijk De Witte. Er is een bijkomende installatievergadering gepland op vrijdag 11 januari. Bert Van der Auwera (Open Vld), Gerry Vranken (Open Vld), Isabelle Dehond (Open Vld), Annick Geyskens (N-VA) en Geert Schellens (sp.a) zullen dan ingezworen worden als schepen. Schellens werd ondertussen wel al aangesteld als voorzitter van het Bijzonder comité van de sociale dienst.

sp.a raadslid zetelt als zelfstandige

De nieuwe coalitie in Aarschot verliest overigens al meteen een zetel. Dries Vandenbroeck (sp.a) gaat als onafhankelijk raadslid zetelen omdat hij niet in een coalitie wil stappen met N-VA. Met 16 van de 29 zetels wordt de meerderheid dus wat krapper.

Dorpspartij van Peter Reekmans heerst in Glabbeek

In Glabbeek zijn burgemeester Reekmans en zijn Dorpspartij aan een nieuwe legislatuur begonnen. Reekmans haalde met 12 op 17 zetels een duidelijke absolute meerderheid. Kris Vanwinkelen is eerste schepen. Ook Hilde Holsbeeks, Hans Hendrickx en Tom Struys werden ingezworen als schepenen. Simon Vandermeulen is voorzitter van de OCMW- en gemeenteraad.

Voorzitter Bijzonder Comité kan niet starten in Tielt-Winge

In Tielt-Winge kiest Open VLD voor een nieuwe coalitiepartner. Burgemeester Rudi Beeken behoudt de sjerp maar hij kiest voor een samenwerking met CD&V. Samen, het vroegere sp.a, verhuist dus naar de oppositiestoeltjes waar ook N-VA blijft zitten. Raf Alaerts (CD&V) is eerste schepen. Gunther Clickx (Open VLD), Germaine Willems (Open VLD) en Jan Loddewyckx (CD&V) zijn ook ingezworen als schepen.  

Daarmee is het schepencollege echter niet volledig. Gert Van Denstorme (CD&V) komt als voorzitter van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst nog aansluiten maar zijn benoeming moest worden uitgesteld omdat er drie stemmen te kort waren. Dat zal echter worden recht gezet en Van Denstorme zal allicht vanaf 24 januari zijn taak als schepen opnemen.

Francken en Ridouani leggen eed af als burgemeester

Ondertussen hebben een aantal nieuwe burgemeester de eed afgelegd bij gouverneur Lodewijk De Witte. Enkele opvallende namen zijn Theo Francken (N-VA) die titelvoerend burgemeester wordt in Lubbeek en Mohamed Ridouani die burgemeester wordt in Leuven.

Francken leidt een coalitie met N-VA en CD&V en Ridouani gaat met een centrumlinkse coalitie tussen sp.a, CD&V en Groen in zee.

Vader en zoon plaatsen kerstkaarsjes op graven van gesneuvelde burgers en soldaten

Wim Van Geel en zijn zoon Yorben hebben zich al langer vast gebeten in de herdenking van de gesneuvelde Belgische soldaten uit de twee grote wereldoorlogen. Op kerstavond pakten ze uit met een verrassend mooie geste die hopelijk een vonk is voor een veel grotere actie volgend jaar.

Wim kwam toevallig in contact met het initiatief van de Nederlander Dick Jansens. Die deed in 2015, vier dagen voor Kerstmis, een oproep om kaarsjes te branden op het graf van de gesneuvelde soldaten in zijn woonplaats. Hij plaatste zijn oproep op Facebook en dat veroorzaakte een olievlek van reacties. Op 140 begraafplaatsen in Nederland gingen mensen kaarsen plaatsen bij de oorlogsgraven. In 2016 werden dat er 263, in 2017 al 284 en dit jaar werden op meer dan 300 begraafplaatsen kaarsjes geplaatst.

Ook in België lijkt de traditie van de grond te komen maar het gebeurde tot op heden enkel voor buitenlandse soldaten. Wim en Yorben wilden daar iets aan doen. Omdat Aarschot zwaar heeft geleden tijdens de eerste wereldoorlog deden ze een aanvraag om daar een herdenking te organiseren. De beheerder van de facebookgroep Ge ze van osschot zette mee zijn schouders onder de actie en dat leverde op. Op 24 december om 17 uur kwamen een twintigtal mensen naar het kerkhof in Aarschot en samen met Wim en Yorben plaatsten ze een honderdtal kaarsen bij de graven van gesneuvelde Belgische soldaten en burgerslachtoffers. Volgend jaar hopen Wim en Yorben dat de actie op meerdere plaatsen kan georganiseerd worden.

Aangepaste verkeersregeling voor nieuwjaarszangertjes

In Aarschot gaan heel wat kinderen op de laatste dag van het jaar nieuwjaar zingen. Voor de veiligheid van de kinderen wordt de verkeerssituatie op maandag 31 december van 13 tot 16 uur in sommige straten aangepast. Een overzicht:

Amerstraat
 • Het gedeelte tussen de Rumoldus Wetzstraat en de Bogaardenstraat wordt afgesloten voor alle verkeer.
 • Het gedeelte tussen de Pastoor Dergentlaan en de Rumoldus Wetzstraat wordt afgesloten voor alle verkeer met uitzondering van het plaatselijke verkeer.
Bogaardenstraat
 • Afgesloten voor alle verkeer met uitzondering van het plaatselijke verkeer.
 • Afgesloten voor voertuigen van meer dan 3,5 ton en voor voertuigen die langer zijn dan 8 meter, lading inbegrepen.
Gasthuisstraat

Afgesloten voor voertuigen van meer dan 3,5 ton en voor voertuigen die langer zijn dan 8 meter, lading inbegrepen.

Grote Markt

Afgesloten voor alle verkeer.

Jozef Tielemansstraat

Afgesloten voor alle verkeer.

Leuvensestraat
 • Het gedeelte tussen de Jan Van Ophemstraat en de Nieuwstraat wordt afgesloten voor alle verkeer.
 • De aansluiting van de Nieuwstraat met de Leuvensestraat blijft opengesteld voor het verkeer.
Lombaardstraat
 • Het gedeelte tussen huisnummer 8 en de Martelarenstraat wordt afgesloten voor alle verkeer.
 • Het gedeelte tussen de Nieuwstraat en huisnummer 8 wordt afgesloten voor alle verkeer met uitzondering van het plaatselijke verkeer.
Martelarenstraat

Afgesloten voor alle verkeer.

Schaluin

Afgesloten voor voertuigen van meer dan 3,5 ton en voor voertuigen die langer zijn dan 8 meter, lading inbegrepen.

Theo De Beckerstraat

Afgesloten voor alle verkeer.

Lichtstoeten in Aarschot en Baal betoveren massa toeschouwers

Het is een recent fenomeen maar de tractorlichtstoeten in Aarschot en Baal-Tremelo en Werchter hebben nu al een straffe reputatie als publiekslokker opgebouwd. Heel wat mensen trosteren koude en regen en laten zich charmeren door de vaak indrukwekkend opgetuigde landbouwvoertuigen. Veel woorden maken we daar niet aan vuil. David Vanthienen trok voor Hola zijn beste botten aan en hij trok het veld in om twee geweldige fotoreportages te maken. Je kan van iedere stoet tien foto’s in dit artikel vinden. Alle foto’s (58 over Aarschot en 120 over Baal) hebben we op een aparte fotopagina in de tab Hola Klikt geplaatst.

De lichtstoet van Aarschot

De lichtstoet van Baal-Werchter-Tremelo

Eedaflegging burgemeesters en installatievergaderingen gemeenteraden gepland

In Vlaams-Brabant werden tot op heden 18 burgemeesters , die werden voorgedragen na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober, door Vlaams minister Liesbeth Homans benoemd. Zij leggen op vrijdag 21 december om 14 uur de eed af in handen van provinciegouverneur Lodewijk De Witte.

Het gaat om Koenraad Van Elsen van Asse, Bert Ceulemans van Begijnendijk, Hans Vandenberg van Bekkevoort, Karin Derua van Boortmeerbeek, Christophe De Graef van Diest, Wilfried Segers van Dilbeek, Christiaan Selleslagh van Grimbergen, Steven Swiggers van Haacht, Alexandra Thienpont van Kortenberg, Gino Debroux van Landen, Irina De Knop van Lennik, Marc Wijnants van Linter, Conny Moons van Londerzeel, Maarten Mast van Merchtem, Manu Claes van Scherpenheuvel-Zichem, Jan Spooren van Tervuren, Bert De Wit van Tremelo en Veerle Geerinckx van Zemst.

Aarschot nog even zonder effectieve burgemeester

Gwendolyn Rutten van Aarschot is een van de burgmeesters die nog even geduld moet oefenen. Huidig burgemeester André Peeters had reeds voor de verkiezingen een bestuursakkoord gesloten met zijn eigen CD&V, sp.a en Groen. Samen met dat akkoord had hij ook een voordrachtsakte laten tekenen voor een nieuwe ambtstermijn als burgemeester. De verkiezingen maakten die coalitie echter onmogelijk. Er moet nu eerst officieel worden vatsgesteld dat Peeters onvoldoende stemmen krijgt voor zijn herbenoeming. Pas daarna kan de voordracht van Gwendolyn Rutten gebeuren. Zij start wel als voorzitter van de gemeenteraad.

Datums installatievergaderingen bekend

Ondertussen raken ook de data van de eerste gemeenteraden van de nieuwe legislatuur bekend. In die vergadering worden de nieuwe burgemeester, de schepenen en de gemeenteraadsleden ingezworen en worden ook de voorzitter van de gemeenteraad en de leden van de politieraad verkozen. Na de gemeenteraad vindt een vergadering van de OCMW-raad plaats. Daar worden de leden en de voorzitter van het Bijzonder Comité van het OCMW gekozen. Dat laatste mandaat is niet zonder belang. De voorzitter van het Bijzonder Comité kan in principe als extra schepen worden opgenomen in het college.

 • Scherpenheuvel-Zichem organiseert de eerste gemeenteraad op 2 januari om 10 uur ’s ochtends.
 • Ook in Aarschot starten ze op 2 januari maar dan om 19 uur.
 • Ook in Glabbeek begint Peter Reekmans aan een nieuwe ambstermijn op 2 januari. De raadszaal krijgt daar overigens een nieuwe geluidsinstallatie die toelaat om de debatten tijdens de zitting op te nemen.
 • In Tielt-Winge en begijnendijk willen ze eveneens geen tijd verliezen. De inzwering staat in beide gemeenten op 2 januari om 20 uur geagendeerd.
 • In Diest is de installatievergadering op 3 januari om 20 uur.
 • In Bekkevoort gebeurt de inzwering pas op 7 januari om 19 uur.
 • In Kortenaken vroeg Open VLD een hertelling van de stemmen. De coalitie van CD&V, N-VA en sp.a heeft de bevoegdheden al wel verdeeld maar wanneer ze kunnen starten hangt af van de hertelling.

Nieuw bestuur in Aarschot maakt prioriteit van waterbeheersing

Het nieuwe bestuur in Aarschot laat er duidelijk geen gras over groeien. Een van de opvallendste nieuwigheden bij de vorming van het schepencollege was de aanstelling van een schepen voor Waterbeheersing. Gerry Vranken (Open VLD) krijgt die gevoelige bevoegdheid, samen met openbare werken, op zijn stevige schouders.

Toekomstig burgemeester Gwendolyn Rutten weet heel goed hoe belangrijk die problematiek is. De rivier de Motte stroomt bijna door haar achtertuin en die zorgt ieder jaar opnieuw voor een hoop ellende.  Rutten publiceert vandaag al een eerste rist maatregelen voor de waterbeheersing.

Ruiming waterlopen moet grondiger

De provincie startte vorige week al met een oppervlakkige ruiming van een reeks waterlopen. Rutten wil dat dat grondiger gebeurt. Er moet volgens haar ook slib geruimd worden. Ondertussen zijn de stadsdiensten ook bezig met het ruimen van de grachten in groot-Aarschot.

Automatisering wachtbekken, houthakseldammen en erosiebestrijding

Het wachtbekken in Rillaar werd geautomatiseerd en op punt gezet. Er werd een sensor in de Motte geplaatst die de lozing uit het wachtbekken afstemt op het waterpeil van de Motte. Tot begin van dit jaar gebeurde dat nog manueel waardoor veel tijd verloren ging.

In de Molenstraat staat een eerste houthakseldam. Ook op andere plaatsen die gevoelig zijn voor wateroverlast worden dergelijke dammen geplaatst. Tegelijk komt het erosiebestrijdingsplan op volle snelheid en wordt onder meer het wachtbekken in Gelrode geruimd.

Infrastructurele ingrepen in Heiken

In Heiken komen er simpele maar efficiënte ingrepen in het wegdek waardoor modderstromen worden vermeden. In de afdalingen wordt het waterdoor een verhoogd stuk weg in een geul gedwongen waarna het in een reservoirwordt afgevoerd. De modder blijft achter en het water wordt gecontroleerd afgevoerd.De ingrepen kunnen pas gebeuren nadat de weg is overgedragen aan de stad. Allicht gebeurt dat pas in 2020.

Rutten wil ook inzetten op een hemelwaterplan met maatregelen om het hemelwater ter plaatse te laten insijpelen. Schepen Gerry Vranken weet alvast wat te doen als hij in januari aan zijn mandaat kan beginnen.

Lancering nieuwe logiesboek tijdens Het Grootste Ontbijt van Vlaanderen

Op 13 december verschijnt de nieuwe editie van het logiesboek ‘Logeren in Vlaanderen Vakantieland 2019’ vol met leuke, verrassende en gastvrije logeeradresjes in Vlaanderen. Om de lancering te vieren,organiseert Logeren in Vlaanderen samen met Radio 2 ‘Het Grootste Ontbijt van Vlaanderen’. Ook in het station van Aarschot worden treinreizigers tussen 6 en 9 uur verrast met een ontbijt. Gedeputeerde Monique Swinnen (CD&V) gaat om 6.30 uur tijdens het Grootste Ontbijt in het station van Aarschot de cijfers van logeren in Vlaams-Brabant bekend maken.

Het Grootste Ontbijt van Vlaanderen

In de stations van Antwerpen, Brugge, Gent-Sint-Pieters, Aarschot en Hasselt krijgen treinreizigers tussen 6 en 9 uur een croissant, een tasje koffie én het nieuwe logiesboek 2019 aangeboden. In elke provincie zal het Radio 2 ochtendprogramma ‘Start je dag’ ook met interviews berichten over dit Grootste Ontbijt.

Logiesboek ‘Logeren in Vlaanderen Vakantieland 2019’

In het logiesboek ‘Logeren in Vlaanderen Vakantieland 2019’ staan meer dan 450 Vlaamse logeeradresjes voor een dichtbijvakantie in de groene regio’s, aan de kust of in de stad. Je kan ook terecht op de website www.logereninvlaanderenvakantieland.be voor zelfs nog een ruimer aanbod vanmeer dan 800 adresjes. Vanaf 13 december is het nieuwe logiesboek gratis verkrijgbaar bij alle Diensten voor Toerisme in heel Vlaanderen. Je kan het vanaf dan ook gratis ophalen bij de lokale Relay en Press Shops in zijn buurt, zolang de voorraad strekt. Of je kan het logiesboek online bestellen op www.logereninvlaanderenvakantieland.be.

De Logeren in Vlaanderen Vakantiecheque

Wie nog op zoek is naar een eindejaarsgeschenk voor zijnpartner, familie of collega, kan een vakantie cadeau geven dankzij de Logerenin Vlaanderen Vakantiecheque. De Vakantiecheque kan snel en veilig besteld en geprint worden op www.devakantiecheque.be

Voor 3,50 euro krijgt men een mooie cadeauverpakking met het logiesboek binnen de 5 werkdagen thuis gestuurd. De cheques zijn beschikbaar voor bedragen van 35, 50 of 100 euro. Ze zijn 18 maanden geldig en niet verlengbaar. De logiesuitbaters betalen geen commissie op deze Vakantiecheques. Dit betekent 100% rechtstreekse omzet voor de logiessector.

ACV Demer opent nieuwe vestiging in Rillaar

De nieuwe vestiging van het ACV in Rillaar gaat volgende week, op maandag 17 december, open. Dat kantoor vervangt de vestigingen van Diest en Aarschot. Het kantoor in Diest sloot in augustus 2017 definitief nadat medewerkster Sara Van Passel achter het loket werd dood geschoten door een Poolse jongeman. 

Het ACV liet daarna een studie uitvoeren om na te gaan waar de dienstenregio Demer best zou kunnen gevestigd worden. Uit die studie bleek een locatie tussen Diest en Aarschot optimaal. ACV koos voor het vroegere pand van XL-Outlet aan de Diestsesteenweg 601 in Rillaar. Dat is op de grens tussen Rillaar en Scherpenheuvel. 

Het ACV zal in het nieuwe kantoor een combinatie aanbieden van inloopmomenten en de mogelijkheid om op afspraak te komen. Op maandag, dinsdag en donderdag is het kantoor geopend tussen 9 uur en 12 uur. Op dinsdag kan je er ook in de namiddag en de vooravond terecht van 14.30 uur tot 18.30 uur. Op vrijdag kan je enkel op afspraak komen. 

Ondernemende dames scoren tijdens Supermadammen Supermarkt

De Haven is een relatief nieuwe evenementenlocatie in de buurt van het station van Aarschot. Steve Moens gaf vorig jaar het verkommerende bedrijfsgebouw van drankenproducent Cristal Monopole een nieuwe bestemming. De Haven is de perfecte locatie voor een trendy event zoals de Supermadammen Supermarkt. Vijfenvijftig ondernemende dames met cretaief en zakelijk talent zorgden een gans weekend voor de gezellige drukte die eigen is aan dit soort van eindejaarsmarktje. Snuisterijen, juweeltjes, veganfood, handwerkjes en zelfs honing maar ook een ademcoach, een yogalerares en een bedrijfje dat ondernemers helpt met administratieve rompslomp. 

Organisator Marlies Van Wemmel was zondagavond afgepeigerd maar bijzonder tevreden. “Omdat onze standhouders ook tevreden zijn”, zegt ze. Marlies, zelf zaakvoerster van http://www.twalsiree.be, gaat wel eens nadenken over het programma op vrijdagavond. “Een paar optredens en een feestje zijn misschien niet het ideale opstapje naar een druk weekend”, zegt ze. 

Het blijft overigens niet bij de Supermadammen. Op 3 en 4 augustus 2019 komt er een Supermannen Supermarkt. En allicht krijgt ook de Supermadammen een tweede editie. 

Uitgebreid takenpakket voor burgemeester Rutten.

Toekomstig burgemeester van Aarschot Gwendolyn Rutten (Open VLD) heefthaar bestuursploeg en hun specifieke bevoegdheden voorgesteld.

Topondernemer Bert Van der Auwera (Open VLD) wordt eersteschepen met een pak cruciale bevoegdheden. De bedrijfsleider van Best, eenbedrijf dat hoogtechnologische sorteermachines bouwt, krijgt met economie, ruimtelijkeordening, stadsvernieuwing, AGB, sociale en lokale investeringen, patrimonium,kerkfabrieken , monumenten, wonen, energie en wijk een wel zeer stevige portefeuillebevoegdheden.

Geert Schellens (sp.a) wordt tweede schepen. Hij krijgt sport, welzijn en jeugd maar ook welzijn, naschools onderwijs en kunst. Die laatste bevoegdheden zijn relatief onbekend terrein voor Schellens. De schepen wil onder meer dat het zwembad op zondag opent. Hij alludeerde ook op de uitbreiding van de sportinfrastructuur in Rillaar. Dat zou gebeuren op de site van de huidige voetbalterreinen.

Annick Geyskens (NVA) krijgt mobiliteit, toerisme, verkeersveiligheid, modern bestuur en burgerzaken in portefeuille.

Bij de voorstelling van de nieuwe ploeg poneerde zij meteen een straffe belofte. “We gaan zo snel mogelijk het circulatieplan omdraaien”, zei ze. Geyskens wil de Martelarenstraat omvormen tot een fietsstraat. Geyskens werkt als deskundige bij Ecowerf en HR is dus helemaal haar ding. Ze wil de aanwervingen van de stad laten gebeuren met een extern bureau.

Gerry Vranken behaalde een opmerkelijk sterk resultaat inde verkiezingen en de sympathieke buschauffeur van Scala wordt daarvoor beloondmet openbare werken, landbouw en waterbeheersing. Gerry kondigt alvast deplaatsing van meer vuilnisbakken aan in de publieke ruimte. Met waterbeheersingheeft hij een bevoegdheid, die zeker in deelgemeente Rillaar erg gevoelig ligtbij de burgers.

Nicole Van Emelen (sp.a) wordt bevoegd voor sociale zaken, gelijke kansen en armoedebestrijding. Zij kan meteen aan de slag met de inkanteling van het OCMW in de stadsdiensten, een oefening waar sommige steden zoals Diest al grotendeels mee klaar zijn. Nicole Van Emelen wordt na drie jaar afgelost door haar partijgenoot Kurt Lemmens.

Isabelle Dehond is professioneel actief in ICT en het is dus logisch dat zij de bevoegdheid voor digitale agenda krijgt. Verder heeft ze ook participatie, dierenwelzijn en klimaat in portefeuille. Isabelle poneerde de installatie van slimme vuilnisbakken en de uitrusting van monumenten en bezienswaardigheden met slimme RFID-tags als praktische voorbeelden van haar beleid. De automatisering van het evenementenloket wordt allicht haar prioriteit. Isabelle Dehond wordt na drie jaar afgelost door Stef Van Calster (N-VA).

Gwendolyn Rutten start ook als voorzitter van de gemeenteraad. Dat moet ze doen omdat ze niet meteen kan starten als burgemeester. Samen met het voorakkoord dat CD&V, sp.a en Groen sloten, werd ook een voordrachtsakte voor André Peeters als burgemeester getekend. Die coalitie bleek achteraf niet mogelijk en de voordracht zal dus niet voldoende handtekeningen krijgen. Dat moet officieel worden vastgesteld en daarna kan Rutten pas als burgemeester worden voorgedragen. Allicht zal ze na haar in de plaats stelling de rol als voorzitter doorschuiven. 

Gwendolyn Rutten beloofde dat ze zes jaar lang burgemeester zal blijven. Ze heeft een opmerkelijk pakket bevoegdheden in portefeuille. Rutten gaat zelf de communicatie sturen maar ze wordt ook bevoegd voor cultuur en voorfinanciën. Dat zijn twee zware departementen die tijdsintensief zijn maar ook naar de burgers toe zeer veel visibiliteit geven. Daarnaast houdt ze ook veiligheid en externe relaties in haar takenpakket.

De nieuwe bestuursploeg schreef een uitgebreide visietekst neer. Die kan je hier nalezen.

Bloemenzaak Amphora installeert bloemenautomaat in Zichem

Online shoppen maakt het voor de consument mogelijk om 24/24 en 7/7 te vinden wat hij nodig heeft. Dat is een uitdaging voor lokale ondernemers. Met voldoende creativiteit en de inzet van technologie zijn er echter nog aantrekkelijke mogelijkheden.

Opmerkelijk stukje technologie 

De levering bij de consument blijft een van de belangrijke aandachtspunten bij online shopping. Zeker voor gevoelige producten zoals bloemen is dat een breinbreker. Bloemenzaak Amphora aan de Martelarenstraat in Aarschot maakt van dat probleem een opportuniteit. Zaakvoerster Ingeborg Augustus installeerde een bloemenautomaat aan Weg Messelbroek in Zichem. Dat toestel kreeg een opmerkelijk stukje technologie ingebouwd. De temperatuur schommelt altijd tussen 11 graden en 15 graden. De kast is opgedeeld in twaalf vakken. Klanten kiezen het boeket dat men wenst, afrekenen kan met een betaalkaart en daarna opent de lade die je gekozen hebt. Na elk verkocht boeket krijgt zaakvoerster Ingeborg Augustus een sms. De boeketten worden regelmatig vervangen zodat klanten altijd verse bloemen mee naar huis nemen. De prijzen zijn dezelfde als in de winkel. 

Kinderen vinden sympathieke Sint en hippe Zwarte Pieten keitof

In Aarschot hadden ze een radicale keuze gemaakt. Sinterklaas kwam op zijn vertrouwde schimmel naar de stad en hij had een bende zwarte en roetachtige pieten meegebracht. Die waren van het hippe type. Ze dansten, plaagden, gaven high five’s en gingen met de kinderen op de foto. Sinterklaas zag er zelf ook vrij fit en vrolijk uit. Geen knorrige oude man maar een toffe goedlachse bink. Afstijgen van het paard ging nog wat aarzelend maar daarna stapte hij met open blik, vrolijk naar de kinderen. 

Tuning Fundays Friends koos bewust voor die aanpak en niemand stoorde zich daaraan. Er waren blanke kindjes, minder blanke kindjes en zwarte kindjes. En er waren kindjes van verschillende religies. Voor de Sint en voor de Pieten had dat geen enkel belang. Iedereen was welkom, iedereen kreeg snoep en een vriendelijke aai over de bol. De intrede van Sinterklaas in Aarschot was een feestdag voor alle kinderen. Geen gezanik en geen gezeur.