Tag Archives: Demer

Zuhal Demir wil beheer waterlopen sterk vereenvoudigen, huidige structuur dateert uit 1183

Het beheer van de waterlopen in Vlaanderen wordt nog op een sterk achterhaalde en inefficiënte structuur georganiseerd. Dat kan zware gevolgen hebben. Onder meer bij wateroverlast is een duidelijke beslissingsstructuur en eenheid van commando een belangrijk voordeel. De beslissing om een bres in de Demerdijk te maken bij de waterbom in 2021 bijvoorbeeld, heeft urenlang aangesleept omdat de beslissingsstructuur niet

Read more

Gouverneur verbiedt om water te onttrekken uit waterlopen in Vlaams-Brabant

Provinciegouverneur Jan Spooren heeft dinsdagavond een tijdelijk onttrekkingsverbod van water afgekondigd voor een reeks onbevaarbare waterlopen in de provincie Vlaams-Brabant. Onder meer de Demer staat op dat lijstje. Die beslissing werd woensdagochtend al genomen tijdens een bijeenkomst van het provinciaal droogteoverleg. De Vlaamse adviesgroep droogte stelt vast dat op veel onbevaarbare waterlopen in Vlaanderen de debieten en waterhoogtes sterk dalen

Read more

Floodhub van Google Research voorspelt overstromingsrisico Demer op basis van AI

Google Research pakte deze week uit met een verrassende uitbreiding van het platform Floodhub. Dat platform gebruikt artificiële intelligentie om overstromingen te voorspellen. De uitbreiding is dubbel. Het aantal landen waar Floodhub voorspellingen over maakt is vervierdubbeld van 20 naar 80. Het platform kan die voorspellingen nu ook zeven dagen op voorhand afleveren. Vroeger was dat 48 uur. Onder meer

Read more

Aangetakte meanders bevorderen herstel vis- en plantenbestand na waterbom in de Demer

De waterbom in de zomer van 2021 had zware gevolgen voor de Demervallei. De vegetatie stierf af en er trad massale vissterfte op door zuurstofgebrek. Ondertussen heeft de rivier zich al tamelijk vlug hersteld. Uit metingen van ECOSPHERE en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) blijkt dat de aangetakte meanders daar een belangrijke rol in spelen. INBO heeft in

Read more

Vistrap en extra buffering voor Demer in Hasselt

Twee miljard euro schade en tot 100.000 mensen die stevig in de miserie komen te zitten. Dat zou Vlaanderen kunnen overkomen als het getroffen wordt door een waterbom zoals dat afgelopen zomer gebeurde in Wallonië. De cijfers staan in een analyse van een expertenteam die werken in opdracht van de Vlaamse regering. In de tekst wordt ook de Demervallei en

Read more

Tuimeldijken op Demerdijk opnieuw gesloten, situatie in Zichem blijft kritiek

Het peil van de Demer in Zichem was vanmorgen zeven centimeter lager in vergelijking met gisterenavond. Het water staat daar nu op 18,84 meter. Dat is nog steeds 24 centimeter boven het alarmpeil. In Testelt staat het peil van de Demer op 17,50 meter. Ook dat is nog 30 centimeter boven het alarmpeil. Op beide meetpunten verwacht VMM een zeer

Read more

Demer blijft stijgen en geen buffercapaciteit meer vrij, bressen zijn het laatste redmiddel

De verwachting dat het peil van de Demer langzaam zou gaan dalen komt voorlopig niet uit. Zowel in Testelt als in Zichem staat het water zelfs nog hoger boven het alarmpeil. In Zichem staat de meter op 18.90 meter. Het alarmpeil is 18,60 meter. In Testelt staat het waterpeil op 17,44 meter. Het alarmpeil is daar 17,20 meter. Stroomopwaarts is

Read more

Demer in Zichem pas vrijdag boven alarmpeil maar er is nog buffercapaciteit in wachtbekkens

In bepaalde delen van Limburg en zeker in de provincie Luik is het waterpeil van de meeste rivieren momenteel dramatisch hoog. In onze regio regent het onafgebroken maar echt water gutsen doet het niet. Toch heeft die zware regenval ook hier impact omdat er veel druk komt op onder meer de Demer en de Zwarte Beek. Volgens het KMI verandert

Read more

Erkenning van Demer- en Laakvallei als erfgoedlandschap legt ontwikkeling regio voor decennia vast

De Demer- en Laakvallei tussen Diest en Werchter is erkend als erfgoedlandschap. Met 3266 hectare is het ook meteen het grootste erfgoedlandschap in Vlaanderen. Die erkenning klinkt misschien niet spectaculair en ze passeert wat onopgemerkt maar ze heeft verregaande consequenties voor de toekomstige ontwikkeling van dat gebied en specifiek ook voor de ontwikkeling van het Hageland. De erkenning is uitgeschreven

Read more

Natuurpunt ongerust over extreem hoge waarden voor PFOS in Melsterbeek

Uit metingen van de Universiteit Antwerpen blijkt dat de waarden voor PFOS in de Melsterbeek extreem hoog oplopen. Die beek mondt uit in de Gete die vervolgens in Halen in de Demer stroomt. PFOS en PFAS waren een week geleden begrippen die enkel bij gespecialiseerde wetenschappers op enige herkenning konden rekenen. Dat is ondertussen drastisch anders. Door de werken voor

Read more

VMM ruimt 6594 m³ slib in de Demer

De Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) op 25 januari met de slibruiming van de Oude Demer. Deze sanering zorgt er voor dat de waterloop zich ecologisch kan herstellen en dat is een cruciale zet voor de waterhuishouding van de Deme. Deze slibruiming zorgt er ook voor dat er in de nabije toekomst meer water via de Demer door Diest kan stromen.

Read more

Drijfvuilvangers moeten Demerwater weer schoner maken

De Demer wordt opnieuw een stuk properder. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) heeft de voorbije twee maanden meer dan 10 drijfvuilvangers geplaatst in het stroomgebied van de Maas en de Demer. Die vangen drijfvuil op voor het in de richting van de zee wordt afgevoerd. Op die manier verkleint de zogenaamde plastic soup die het leven in zeeën en oceanen bemoeilijkt.

Read more

Gouverneur De Witte breidt captatieverbod uit

Door de droogte is het waterniveau in heel wat Vlaams-Brabantse waterlopen onder de kritische drempel gezakt. Daarom breidt de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant het captatieverbod vanaf 30 mei uit. Onder meer het ganse Demerbekken valt onder het oppompverbod, enkel uit de Demer zelf mag voorlopig nog water gepompt worden. Alle andere maatregelen tegen waterverspilling blijven uiteraard van kracht. Geen tuinen sproeien,

Read more

Hoge waterstand toont functionerende meander

Er duiken op de sociale media nogal wat foto’s op van de drassige situatie in de omgeving van de Demer. Nochtans is er niks abnormaals aan de hand. De streek noemt niet voor niets Demerbroeken en de natuur heeft er zelfs nood aan dat die brakke stukken grond af en toe flink onderlopen. De metingen van Waterinfo.be geven momenteel aan

Read more

Demermeander heeft positief effect op visbestand – voorbereiding vijf extra meanders bezig

Tussen Diest en Zichem werd vorig jaar een meander van de Demer hersteld. Op die manier krijgt de rivier meer buffercapaciteit maar ook het grondwaterpeil vaart er wel bij. De kwaliteit van het water wordt ook opgehoogd omdat er turbulentie wordt opgewekt door een stenen dam. Tegelijkertijd werd bij de monding van de Leigracht op de Demer een vispassage aangelegd.

Read more

Natuurmonument op Boerenkrijgplein heropgebouwd na brand

Het Boerenkrijgplein is een van de knapste groene sites in de periferie van Diest. De imposante banken in de vorm van een kanon en uitgevoerd in Cortenstaal, zijn bijzonder geslaagde blikvangers. Het origineelste element op de site was echter het monumentale generfde blad dat de vrijwiliggers van het Webbekoms Broek in mekaar puzzelden met resthout. Dat kunstwerk was 16 meter

Read more

Nieuw wandelnetwerk Demer en Dijle

Toerisme Vlaams-Brabant ontwikkelde, met steun van Toerisme Vlaanderen, een nieuw wandelnetwerk van 340 km in 10 gemeenten van de Groene Gordel en het Hageland. ‘De Demer meandert door het heuvelende Hageland naar haar monding in de Dijle nabij de rockweide van Werchter. Deze twee belangrijke rivieren inspireerden ToerismeVlaams-Brabant tot het ontwikkelen van het wandelnetwerk Demer en Dijle, samen met de gemeenten

Read more

Overstroming zette het hageland twintig jaar geleden volledig onder water

Beeldmateriaal Wim Vanhelmont Exact twintig jaar geleden ontwaakte het Hageland in apocalyptische omstandigheden. Op zondagavond 13 september 1998 omstreeks 21 uur trok een onwaarschijnlijke stortbui over de regio. Ik was zelf lid van de brandweer en zat met stijgende verbazing naar mijn tuin te kijken. Die veranderde snel in een vijver. De rijbaan voor de deur was een kolkende rivier.

Read more

Aftakking Begijnenbeek is stinkende ophoping van zwerfvuil

De Begijnenbeek heeft momenteel onvoldoende capaciteit om de Demer in het centrum van Diest te bevoorraden. De aftakking tegenover de Saspoort is een stinkende ophoping van zwerfvuil. De herstelling van de grote steunbeer moet eerst gebeuren om opnieuw demerwater door het centrum te laten stromen.

Read more

Vissterfte is nog maar begin – botulisme kan gevaarlijk zijn voor vogels en honden

Onze kwieke Facebookfotograaf Marcel Aerts signaleerde gisteren dat er nogal wat dode vissen op de Demer in het centrum van Diest dreven. Hij verwittigde ook de stadsdiensten en even later kwam een ploeg van brandweer Vlaams-Brabant Oost ter plaatse om zuurstof in het water te pompen. Expert-visser Peter Jacquemyn ging ook ter plaatse kijken. “Over de ganse lengte van de

Read more

Leegstand en vergrijzing grote uidagingen voor Diest

Uit een studie van het Kennisnetwerk Detailhandel blijkt dat het aantal leegstaande handelspanden in Diest sinds 2008 met ongeveer een derde is toegenomen. Op korte termijn is die evolutie gestabiliseerd. Het profiel van Diest als shoppingstad komt zeer duidelijk naar voren. De shoppers komen hoofdzakelijk uit de naburige gemeenten.

Read more