Vistrap en extra buffering voor Demer in Hasselt

Twee miljard euro schade en tot 100.000 mensen die stevig in de miserie komen te zitten. Dat zou Vlaanderen kunnen overkomen als het getroffen wordt door een waterbom zoals dat afgelopen zomer gebeurde in Wallonië.

De cijfers staan in een analyse van een expertenteam die werken in opdracht van de Vlaamse regering. In de tekst wordt ook de Demervallei en meer specifiek Diest en Aarschot genoemd als kwetsbare plekken.

Vlaanderen gaat ook effectief reageren. Er wordt extra budget vrij gemaakt om de rivieren meer ruimte te geven. Dat gebeurt door dijken weg te halen en extra meanders te herstellen zodat het water weer kan kronkelen.

Op de Demer tussen Diest en Aarschot is die herstelling van de meanders al eerder ingezet. Vorige week startte een bijkomend project op de Demer in Hasselt.

Ter hoogte van het golfterrein, stroomafwaarts van de Kiezelstraat in Hasselt is er een bodemval in de Demer. Een betonnen drempel veroorzaakt daar een groot verval in de waterloop. Daardoor kunnen de vissen niet stroomopwaarts zwemmen. De Demer is voor migrerende vissen een belangrijke route door Vlaanderen. Een vistrap zal daar binnenkort verandering in brengen.

In de bedding van de Demer komen in totaal 15 trappen van telkens 8 cm hoog. Zo zullen vissen een hoogteverschil tot 1,20 m kunnen overbruggen en verder stroomopwaarts zwemmen.

Meer waterbuffering en betere habitat

Het project lost niet alleen de migratie van de vissen op. Om bij hoge waterstanden extra water te kunnen bufferen, wordt ook een winterbed aangelegd dat kan overstromen. Dit gebeurt op de percelen tussen de Demer, Kiezelstraat en Universiteitslaan.

In het winterbed wordt de rechtgetrokken Galgebeek (onbevaarbaar categorie 2) heraangelegd zodat ze voortaan kan meanderen. Zo krijgt de waterloop meer ruimte en ontstaat een betere habitat voor vissen en waterplanten.

Het winterbed en de meanderende Galgebeek zullen voor in totaal 4.600m³ extra ruimte voor water bieden.

De werken zijn begin oktober gestart en lopen in totaal over 75 werkdagen.

Geef een reactie