Leegstand en vergrijzing grote uidagingen voor Diest

Uit een studie van het Kennisnetwerk Detailhandel blijkt dat het aantal leegstaande handelspanden in Diest sinds 2008 met ongeveer een derde is toegenomen. Op korte termijn is die evolutie gestabiliseerd. Het profiel van Diest als shoppingstad komt zeer duidelijk naar voren. De shoppers komen hoofdzakelijk uit de naburige gemeenten.
Evolutie van de bevolking
Het aantal inwoners en de economische activiteit die op het grondgebied ontwikkeld worden, zijn twee belangrijke indicatoren om de welvaart van een stad te meten zijn . Op korte termijn (2015-2016) is het inwonersaantal van de demerstad stabiel maar ook op langere termijn (2008 – 2016) is de stijging met 2,2% beperkt. Het aantal inwoners bedroeg 23.538 in 2016, het aantal gezinnen bedroeg 10.099. Een gezin was dus gemiddeld samengesteld uit 2,31 personen.

Het aantal mensen met Belgische nationaliteit bedraagt 95,07% in 2016. Dat cijfer zal voor een aantal mensen verrassend hoog klinken omdat de stad een grote gemeenschap met een andere origine heeft. Op langere termijn is er ook geen significante verandering. Tussen 2008 en 2016 was er een stijging van 1,3% en in de periode 2015-2016 bedroeg die stijging nauwelijks 0,2% Dat betekent allicht dat de meeste inwoners met andere roots, de Belgische nationaliteit hebben. Anderzijds is er nauwelijks impact van de vluchtelingeninstroom.

Vergrijzing
Het beleid in Diest moet ernstig rekening houden met de vergrijzing. De cohorte gepensioneerden heeft onmiddellijke impact op de inkomsten van de stad maar ook op de manier waarop de publieke infrastructuur moet georganiseerd worden. Het aantal +65ers bedraagt in Diest 4.905 inwoners, dat staat voor 18% van de bevolking. Het is daarmee de grootste en de snelst aangroeiende categorie.
Waar het bestuur van Diest zich misschien nog meer zorgen moet over maken is de sterke afname van het aantal inwoners tussen 20 jaar en 44 jaar. Dat is de economisch actieve generatie en die zorgt voor inkomsten, activiteit en dynamiek. Allicht zal het enthousiasme rond open Demer voor een tegenbeweging zorgen maar ervaringen uit het buitenland leert dat die reactie beperkt is als er geen flankerende maatregelen zijn op het vlak van leefbaarheid en mobiliteit.

Leegstand sterk gestegen
Leegstand, het is een fenomeen waar iedere stad mee kampt. Dat heeft onmiskenbaar te maken met de digitalisering van de economie en het hybride karakter van de consument. Beleving is het kernwoord en de klanten willen die beleving via verschillende kanalen en liefst tegelijkertijd. In-store shopping, met ondersteuning van de smartphone en slimme digitale bakens in de winkel is vandaag realiteit. De technologie maakt het mogelijk om voor iedere klant een geïndividualiseerd promotieaanbod te doen, op basis van de omstandigheden van het moment zelf. Uiteraard heeft dat een enorme impact op de inrichting van winkels. En dus ook op de leegstand.
Sedert 2008 is het aantal winkelpanden gedaald van 652 naar de huidige 617. Dat is een daling met 5,4%. Die daling zet zich ook op kortere termijn door. In 2016 waren er nog 627 winkels in de stad. Van die 617 winkelpanden staan er 73 leeg, dat is 11,8%. In 2008 was dat nog maar 8,4% wat dus een toename geeft van maar liefst 32,7%.

Vooral bij de panden met een oppervlakte tussen 200 en 400 m², het segment van de detailhandel in feite, is de leegstand het sterkste voelbaar. In 2008 stonden in die categorie nog maar 19 panden leeg. In 2015 waren er dat 33 en in 2016 was er een lichte terugval naar 29. Toch is de stijging van de leegstand in dat segment liefst 52,6 %.

Mode, luxe en vrije tijd
De cijfers over het soort winkels dat we in Diest vinden leert dat de stad zich oriënteert naar een winkelomgeving waar mensen vooral hun periodieke goederen kopen. Dat is vooral mode, zaken die in het huishouden gebruikt worden, luxegoederen en vrijetijdsspullen. Het aantal winkels in dat segment is ongeveer stabiel op honderd maar er is wel een zeer opvallende trend. De gemiddelde grootte van dat soort winkels steeg van 180 m² in 2008 naar 265 m² in 2017. Dat is vergroting met 47,2%.
Een paar opvallende cijfers: er zijn 73 kleding- en modezaken, 111 horecazaken en 124 dienstverlenende zaken in de stad.

Beperkt recruteringsgebied
Diest profileert zich als kerwinkelstad voor een vrij grote periferie. Vandaar ook het initiatief om publicitaire acties ook te richten naar concurrenten zoals Tienen en Aarschot. Uit deze studie blijkt dat die ambitie vooralsnog geen resultaat oplevert. Scherpenheuvel-Zichem is voor Diest de topgemeente om shoppers te werven. In het tweede segment zitten Halen, Bekkevoort en Tessenderlo. De inwoners van deze gemeenten kopen in bijna alle segmenten tussen 20% en 40% van hun spulletjes in Diest. Inwoners van Aarschot blijken slechts sporadisch naar Diest af te zakken. Diestenaars zelf gaan hoofdzakelijk naar Hasselt als ze buiten de eigen stad gaan shoppen.

U kan de volledige studie hier online lezen


Hola!…dat is wervende copywriting | krachtige socialemediacampagnes en slimme commerciële strategiën. Bel ons meteen op +32 493 688 997

Geef een reactie