Aftakking Begijnenbeek is stinkende ophoping van zwerfvuil

Er dreven de afgelopen dagen opnieuw honderden dode vissen op de Demer tussen Hasselt en Diest. Dat melden de kranten van Mediahuis. Het is al de tweede keer op een paar weken tijd dat er een grote vissterfte is op de rivier. De oorzaak is momenteel niet bekend maar volgens Anja De Wit van Aquafin zou het om een verkeerde aansluiting van rioleringswater gaan. Allicht is bij een privépersoon een buis met vuil water verwisseld met een buis voor regenwater. Als er voldoende neerslag valt, komt dat vervuilde water sterk verdund in de Demer terecht maar door de grote droogte is dat verdunningseffect er nu niet. Vorige keer, op 27 juli, zijn de dode vissen ter hoogte van Herkenrode geruimd door een aannemer. Die site is een populaire toeristische trekpleister maar met de ruiming wil men ook eventuele verspreiding van ziektes inperken.

Aftakking Begijnebeek is stinkende ophoping zwerfvuil

Ook in het centrum van Diest dreven vorige week heel wat dode vissen in de Demer. Dat heeft dan allicht weer te maken met de slechte kwaliteit van het demerwater in het nieuw opengelegde gedeelte van de rivier. Tegenover de Saspoort wordt het water van de Begijnenbeek deels afgeleid naar de demerbedding in het centrum van de stad. De Demer zelf wordt aan de overkant van de ring met een zware keringsmuur naar rechts afgeleid en vloeit dus niet in het centrum binnen. De droogte heeft de Begijnenbeek echter herleid tot een miezerige plas water die onvoldoende is om de Demer te voeden en voor enige stroming te zorgen. Erger nog. Wij gingen kijken naar de sluis waar de hoogte van het water in het stadscentrum geregeld wordt. Aan de kant van de Begijnenbeek is die sluis ondertussen een stinkende ophoping van zwerfvuil geworden. (zie foto’s)

Herstelling grote steunbeer

De Vlaamse Land Maatschappij (VLM) kondigde bij de heropening van de Demer aan dat ze ook het sluizencomplex dat het peil van het demerwater regelt, wil herstellen. De zogenaamde grote steunbeer moet daarvoor grondig worden gerestaureerd. VLM wil tegelijkertijd de ganse omgeving van die steunbeer aanpakken. De werken werden destijds aangekondigd voor 2019. Als dat effectief gebeurt, kan er opnieuw echt demerwater door de stad vloeien.

Herwaardering Schaffensepoort

De ganse demersite aan de buitenkant van de Vanaudenhovelaan lijkt overigens aan een opwaardering toe. Vorige zondag was er opnieuw een brandstichting in de Schaffensepoort. Naar aanleiding daarvan zei boswachter van Agentschap Natuur en Bos Geert Coninx dat men eraan denkt om dat gebouw te renoveren en het in te bedden in een project met meer sociale controle. Het zou bijvoorbeeld een wandelsite kunnen worden. De Schaffensepoort was vroeger een populaire doorgang voor fietsers maar de nieuwe fietsbrug even verderop leidt dat verkeer nu af. Daardoor vinden druggebruikers en ander volk met minder goede bedoelingen er een stek. De Petrolpoort, die wel al gerenoveerd is, blijft om die reden ook dicht voor het publiek. Dat is erg jammer want samen met het smaakvol aangelegde Boerenkrijgplein heeft deze site een heel fraai toeristisch potentieel.

Geef een reactie