Gouverneur De Witte breidt captatieverbod uit

Door de droogte is het waterniveau in heel wat Vlaams-Brabantse waterlopen onder de kritische drempel gezakt. Daarom breidt de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant het captatieverbod vanaf 30 mei uit. Onder meer het ganse Demerbekken valt onder het oppompverbod, enkel uit de Demer zelf mag voorlopig nog water gepompt worden. Alle andere maatregelen tegen waterverspilling blijven uiteraard van kracht. Geen tuinen sproeien, geen auto’s wassen en geen zwembaden vullen dus.

“We zien aan peilmetingen en terreinwaarnemingen dat de waterpeilen de afgelopen week verder achteruit gegaan zijn en dat bijkomende waterlopen dreigen droog te vallen. Bovendien zijn in verschillende delen van onze provincie ook minder kwetsbare waterlopen onder hun kritische waterpeil”, zegt Lodewijk De Witte, provinciegouverneur van Vlaams-Brabant. 

Op basis van deze vaststelling, het advies van de Vlaamse droogtecommissie en het provinciaal droogteoverleg van 28 mei heeft de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant besloten om vanaf zaterdag 30 mei het bestaande captatieverbod van 21 mei uit te breiden.

Het is in Vlaams-Brabant verboden om water te capteren uit alle waterlopen in de gebieden zoals hieronder aangegeven per bekken.

Demerbekken

Het volledige Demerbekken, met uitzondering van de bevaarbare Demer en de onbevaarbare Demer

Zennebekken

Het gedeelte van het Zennebekken stroomopwaarts van de grens tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en gemeente Drogenbos, met uitzondering van het Kanaal naar Charleroi en de Zenne

Dijlebekken

Het gedeelte van het Dijlebekken stroomopwaarts van de samenvloeiing met de Demer, met uitzondering van het Kanaal Leuven-Dijle

Denderbekken
  • Het stroomgebied van de Mark
  • De stroomgebieden van de Berchembosbeek, de Prindaalbeek, de Papenmeersbeek, de Steenhoutmeersbeek en de Wolfputbeek
  • Het stroomgebied van de Hollebeek, stroomopwaarts van de samenvloeiing met de Bosbeek 
  • Het stroomgebied van de Steenvoordbeek 
Netebekken

Het stroomgebied van de Herseltseloop 
Uitzondering op dit verbod  is het beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

One comment

  • briers ghislain

    Als er al te weinig water is voor de eigen bevolking , beginnen met geen nieuwkomers binnen te laten . En die al binnengekomen zijn , en door hun cultuur ??? vele kinderen krijgen , terug laten keren naar waar ze thuishoren .

Geef een reactie