Hoge waterstand toont functionerende meander

Er duiken op de sociale media nogal wat foto’s op van de drassige situatie in de omgeving van de Demer. Nochtans is er niks abnormaals aan de hand. De streek noemt niet voor niets Demerbroeken en de natuur heeft er zelfs nood aan dat die brakke stukken grond af en toe flink onderlopen.

De metingen van Waterinfo.be geven momenteel aan dat het peil van de Demer, de Motte en de Velpe weliswaar hoog maar toch volledig normaal zijn. Alle meetposten staan in het groen. De buffercapaciteit van het Webbekomsbroek wordt wel aangesproken.

Meander werkt, Demer stuwt Uilekoploop op

De hoge waterstand laat nu wel voor de eerste keer zien hoe de recent aangelegde meander tussen Diest en Zichem functioneert. Het water wordt daar sinds vorig jaar door de meander stroomafwaarts naar links afgebogen rond een soort eiland. Bij hoge waterstand kan het water echter ook rechtdoor door de oude bedding. Het eiland wordt daardoor onbereikbaar. De opvangcapaciteit van de Demer wordt daardoor opgehoogd en het is een voordeel voor de biodiversiteit.

In Zichem krijgt de Uilekoploop een andere dynamiek. In principe vloeit het water vanuit de weides in de omgeving, af naar de Demer maar momenteel stuwt de Demer zijn water omhoog in de Uilekoploop. Dat zet de graslanden aan de overkant van de oude spoorweg aan de Maagdentoren blank.

Situatie meander
Uilekoploop en omgeving Maagdentoren
Demeroever tussen Zichem en Diest

Geef een reactie