Gouverneur verbiedt om water te onttrekken uit waterlopen in Vlaams-Brabant

Provinciegouverneur Jan Spooren heeft dinsdagavond een tijdelijk onttrekkingsverbod van water afgekondigd voor een reeks onbevaarbare waterlopen in de provincie Vlaams-Brabant. Onder meer de Demer staat op dat lijstje.
Die beslissing werd woensdagochtend al genomen tijdens een bijeenkomst van het provinciaal droogteoverleg. De Vlaamse adviesgroep droogte stelt vast dat op veel onbevaarbare waterlopen in Vlaanderen de debieten en waterhoogtes sterk dalen en dat de meeste ecologische minimumdebieten onderschreden zijn. Dit is een gevolg van de combinatie van hoge temperaturen en gebrek aan neerslag tijdens de eerste helft van juni.

Het onttrekkingsverbod geldt voor volgende rivieren en beken: de Bellebeek, de Oude Dender, de Mark, de Zuunbeek, de Demer, de Dijle stroomopwaarts van de samenvloeiing met de Demer, en de Scheiloop.

Provinciegouverneur Jan Spooren weet dat er ook de komende dagen nog geen neerslag in zicht is. Om de ecologisch goede toestand van onze waterlopen te vrijwaren moest er ingegrepen worden. Landbouwers mogen tijdelijk niet langer water oppompen uit de geciteerde waterlopen en publieke grachten. Het water mag wel nog gebruikt worden als drinkwater voor hun dieren. De gouverneur beklemtoont dat aan de politie gevraagd werd om strenge controles uit te voeren op de naleving van het onttrekkingsverbod. Tenslotte doet de provinciegouverneur ook een dringende oproep aan alle inwoners van Vlaams-Brabant om zuinig om te gaan met het watergebruik. Iedereen moet er zich volgens hem van bewust zijn dat de waterschaarste grote gevolgen kan hebben en dat het bijgevolg in ieders belang is om tijdens deze droogte bedachtzaam en spaarzaam om te gaan met water.

Onderaan zie je twee foto’s die aan de watermolen in Zichem werden gemaakt. Het water staat daar momenteel extreem laag waardoor de planten die op de rivierbodem groeien zelfs volledig boven het water uitkomen. Het waterpeil is zodanig laag dat het niet meer tot aan de meetlat komt die daar hangt.

Geef een reactie