Aangetakte meanders bevorderen herstel vis- en plantenbestand na waterbom in de Demer

De waterbom in de zomer van 2021 had zware gevolgen voor de Demervallei. De vegetatie stierf af en er trad massale vissterfte op door zuurstofgebrek. Ondertussen heeft de rivier zich al tamelijk vlug hersteld. Uit metingen van ECOSPHERE en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) blijkt dat de aangetakte meanders daar een belangrijke rol in spelen.

INBO heeft in de omgeving van de meanders van Vinkenberg en Aarschot een grote populatie jonge kopvoorn gevonden. Aan de meander van Rotselaar is dat anders. Daar maakt blankvoorn 55% uit van de vispopulatie en kopvoorn slechts 19%. Dat heeft te maken met de dynamiek aan stroomsnelheid in de meander. Kopvoorn paait voornamelijk in snelstromend ondiep water, blankvoorn verkiest zwak stromend ondiep water onder de oever.

Er is ook goed nieuws voor de waterplanten. Door de lage waterstanden, beperkte regenval en dus grote lichtdoorlaatbaarheid in de zomer van 2022, kregen waterplanten alle kansen om zich te vestigen in de trager stromende delen van de meanders. Aan de meander van Rotselaar doet zich overigens een speciaal fenomeen voor. De combinatie van klippen in de rivierbedding en stilstaande ondiepe poelen vormt opkomende eilandjes. Die geraken in de zomer begroeid en dat levert unieke vegetatietypes op met zeldzame soorten zoals het bruin cypergras. Deze vegetatie kan op haar beurt een grotere biodiversiteit van insectensoorten opleveren.

De meander van Rotselaar is ook omgeven door bos. Dat is aantrekkelijk voor bevers die er zich ondertussen ook gevestigd hebben.

Geef een reactie