Tag Archives: Natuurpunt

Life Delta project injecteert 6,3 miljoen in Webbekomsbroek

Vanaf 2019 start het Life Delta project. Dat zijn een reeks  grote werken in het Schulensbroek en het Webbekomsbroek.  Life Delta wordt gesponsord door de Europese unie om de natuur in het Webbekomsbroek op te waarderen en extra in de kijker te zetten. Het project loopt over een periode van 5 jaar en er wordt  6,3 miljoen euro geïnvesteerd  in de verdere ecologische ontwikkeling van de demervallei in Limburg en Vlaams-Brabant.  Van dit bedrag neemt Europa 60% op zich.

“De kwetsbare Europees beschermde topnatuur in dit gebied zal maximaal profiteren, maar het is ook goed nieuws voor omwonenden, toeristen en de lokale horeca”, zegt Chris Dictus, projectverantwoordelijke bij Natuurpunt.

Om het publiek te laten kennis maken met de impact van die stevige investering organiseert Natuurpunt op zondag 26 augustus een projectdag. Die vindt plaats in het bezoekerscentrum Webbekomsbroek tussen 14 uur en 17.30 uur.

Je kan daar voor de eerste keer de mobiele tentoonstelling bekijken die specifiek voor de werken is opgezet. De tentoonstelling toont de geschiedenis van deze unieke habitat en situeert  de belangrijke ingrepen van het Life Delta project. De mobiele expo volgt vijf jaar lang de verschillende werven.

Na de openingsspeeches vertrekken verschillende wandelingen met een gids die je meeneemt naar alle plekken waar de werken zullen plaats vinden. De gidsen geven bijkomende duiding over de bedoeling en de meerwaarde van die ingrepen.

Vier beheerders bundelen hun krachten

Het Life-project zal doorgaan in twee natuurgebieden in de Demervallei op de grens tussen Limburg en Vlaams-Brabant : het Schulensbroek en het Webbekomsbroek-Borchbeemden. De verschillende beheerders van deze gebieden bundelen hun krachten voor de realisatie van dit ambitieuze project: Natuurpunt als terreinbeheerder van het Schulensbroek, het Agentschap voor Natuur en Bos als terreinbeheerder van het Webbekomsbroek-Borchbeemden, de VMM als beheerder van de Demer en de gecontroleerde overstromingsgebieden en het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren als platform tussen actoren en uitvoerder van de landschapsversterkende maatregelen.

De Demervallei buffert ter hoogte van de gemeenten Herk-de-Stad, Lummen, Halen en Diest zowat 70% van al het Limburgse water. Dat maakt van het gebied een uniek samenvloeiingsgebied met bijzondere graslanden waar zeldzame dier- en plantensoorten voorkomen. Die zijn vaak afhankelijk van natuurlijke overstromingen. Sinds oudsher doet het uitgestrekte valleilandschap tegelijkertijd dienst als een cruciale buffer voor de waterveiligheid van de bewoners in het Demerbekken.

Waterbeheersing is waterveiligheid

Het project focust vooral op het beheer van het water. Een sterkere natuur gaat hier hand in hand met waterveiligheid. Het opnieuw aansluiten van een oude loop van de Oude Herk, het herstel van moeraszones en het grachtenstelsel in het gebied en het natuurvriendelijk inrichten van de oevers van het Schulensmeer zijn enkele van de geplande waterwerken. Daarnaast zal plaatselijk het typische deltalandschap verder open gemaakt worden ten voordele van de valleinatuur.

Toerisme en lokale ondernemers profiteren mee

De vier samenwerkende partners hebben niet  alleen oog voor het herstel van de  Europese topnatuur. “In het nieuwe Life-project zijn er verschillende mogelijkheden voorzien zodat  mensen de uitzonderlijke natuur in de Demervallei nog beter kunnen ontdekken” verklaart An Digneffe van het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren. “Eén van de blikvangers wordt ongetwijfeld een nieuwe inrichting van de uitkijktoren op het dak van bezoekerscentrum het Schulensmeer. Rond het bezoekerscentrum komt ook een avonturen- en mindervalidenwandeling en de ecologische hengelinfrastructuur wordt verbeterd. Aan het bezoekerscentrum Webbekomsbroek wordt een nieuwe belevingswandeling uitgewerkt met aansluiting op de pastorie in Zelem met een mooie voetgangersbrug over de Zwarte Beek. Behalve de natuur zal ook de lokale economie profiteren van dit project.”


Maak kennis met het Life DELTA project

 • Wanneer? Zondag 26 Augustus 2018 van 14.00 tot 17.30
 • Waar? Bezoekerscentrum Webbekoms Broek | Omer Vanaudenhovenlaan 48 | 3290 Diest
 • Timing? Aanvang 14.00 uur | Einde 17.30 uur

Deelnemen is gratis!


Enkele belangrijke doelstellingen van het Life DELTA project

 • Ontwikkeling van 28 ha nieuw rietland en ruim 8 km waterriet in geherprofileerde grachten (Roerdomp, Woudaap, Blauwborst)
 • Herstel van 62 ha graslanden en ruigten (Kwartelkoning, Grauwe Klauwier)
 • Herstel van 9 km dichtgegroeide grachtenstelsels, de aanleg van 4 ha lagunes (Grote modderkruiper)
 • Herstel hydrologie + de ontwikkeling overstroombare graslandvegetaties (Kruipend moerasscherm)
 • Uitbreiding tot 134 ha leefgebied voor Bruine Kiekendief.
 • Potenties voor 5 broedparen Porseleinhoen dankzij herstel leefgebeid.
 • Toename van 1 tot 4 broedparen Grauwe klauwier dankzij landschapsherstel.
 • 4 Groeiplaatsen Drijvende waterweegbree.
 • Duurzame vestiging van de Kamsalamander in het projectgebied.

Vissterfte is nog maar begin – botulisme kan gevaarlijk zijn voor vogels en honden

Onze kwieke Facebookfotograaf Marcel Aerts signaleerde gisteren dat er nogal wat dode vissen op de Demer in het centrum van Diest dreven. Hij verwittigde ook de stadsdiensten en even later kwam een ploeg van brandweer Vlaams-Brabant Oost ter plaatse om zuurstof in het water te pompen. Expert-visser Peter Jacquemyn ging ook ter plaatse kijken. “Over de ganse lengte van de rivier in het centrum liggen dode en stervende vissen”, zegt hij. “Men zou best snel investeren in een verluchtingspomp die de kwaliteit van het water kan verbeteren.”

Botulisme is bedreiging voor watervogels en honden

Dat zegt ook woordvoerder van Natuurpunt Hendrik Moeremans. “Het warme weer is erg bevorderlijk voor algengroei”, zegt hij. “Zeker in stilstaand water is dat een probleem maar sommige rivieren hebben er ook last van. We hebben het bijvoorbeeld ook op de Dender gezien. Dat fenomeen kan zich tot in oktober manifesteren.”

Hendrik Moeremans waarschuwt dat deze situatie nog ernstiger kan worden. “Uiteindelijk kan er ook botulisme voorkomen”, zegt hij. “Dat is zeer schadelijk voor watervogels maar ook honden kunnen er ziek van worden.” Moeremans benadrukt dat de ingreep van de brandweer om een pomp te plaatsen belangrijk is. “Er komt meer zuurstof in het water maar er is ook meer beweging en dat hebben de algen niet graag”, zegt hij. “Het is wel belangrijk dat die pompen stroomopwaarts geplaatst worden voor de plaats waar de sterfte zich voordoet.”

Peil Begijnebeek is te laag voor stroming

Het water dat in het centrum van Diest door de demerbedding vloeit is voorlopig geen water van de Demer zelf. De rivier wordt net buiten de stadsrand afgedamd naar rechts en stroomt via de stationsbuurt naar zijn oorspronkelijk bedding, net na de Zichemsepoort. Om toch water in het centrum te hebben is de Begijnebeek afgeleid naar de demerbedding. Dat gebeurt aan de nieuwe stadswijk tegenover de Schaffensepoort. Dat water staat echter zo goed als stil. Het peil van de Begijnebeek is momenteel onvoldoende om stroming te kunnen maken. De installatie van een pomp of een fontein in het centrum lijkt het enige wat de vissen in dat gedeelte van de rivier kan redden en wat het gevaar voor botulisme kan afhouden.

Foto’s Peter Jacquemyn

vissterfte1

Natuurpunt Diest zet Brabantse trekpaarden in

De historische loopgraven in de buurt van speelpleinwerking Dassenaerde zijn erg delicaat maar ook moeilijk bereikbaar terrein. Natuurpunt Diest deed een beroep op Brabantse trekpaarden om de Amerikaanse vogelkers op de site te ruimen. Dat gebeurde tijdens het jaarlijks werkweekend/festival ‘Werkfolk’ van Natuurpunt Diest.

Nieuwe toepassingen voor oude technieken

Natuurpunt startte voor het project een samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant. De bedoeling is om te onderzoeken hoe oude technieken nieuwe toepassingen kunnen krijgen.  De provincie documenteert momenteel traditionele werktechnieken met Brabantse trekpaarden.

De test werd uitgevoerd door het trekpaardencollectief ‘De Voermannen van nu’. Zij kwamen met drie paarden ter plaatse om de klus te klaren. De paarden werden ook ingezet om een reeks gezaagde boomstammen naar beneden te slepen en dat was geen evidente zaak. Het terrein is erg geaccidenteerd en de paarden hebben al hun kracht nodig om de stammen te verplaatsen. De voermannen moeten hun dier ook uiterst secuur sturen waardoor paard en voerman zeer geconcentreerd moeten werken.

‘Werkfolk’ is een jaarlijkse traditie: een groot aantal gezinnen komt kamperen bij het natuurgebied Dassenaarde. Overdag wordt er gefocust op het hooiwerk en andere klussen, ’s avonds wordt er gezorgd voor de ontspanning met muziek en catering.

Je kan een reeks foto’s bekijken na het filmpje. Wil je die foto’s graag in hoge resolutie opvragen? Schrijf gewoon in voor onze nieuwsbrief en duid aan welke foto je wil.

Foto’s van de ruiming in Dassenaerde

 

Livestream bedreigt zeldzame paddenstoel op citadel

De livestreamuitzendingen van het WK voetbal op de citadel veroorzaakten twee keer een serieuze volksverhuizing. Dat had ook ernstige gevolgen voor de natuurlijke habitat op de site. Na het voetbalfeestje lag het paradeplein meestal vol karton en plastic. De organisatoren hadden nochtans voldoende  grote vuilnisbakken neergepoot. Die puinhoop kan nog opgeruimd worden maar de potentiële schade rond het beeld van kolonel Blondeel is erger. Een aantal supporters vonden het nodig om die plaats als fietsenstalling te gebruiken. Sommigen gooiden hun rijtuig zelfs achteloos tegen de grond terwijl de citadel betere opportuniteiten biedt om je rijtuig te parkeren. Tijdens de rust van de wedstrijd zagen wij ook een paar mannen het monument als plaspaal gebruiken. Op het paradeplein stond nochtans een WC-wagen en plaszuilen voor de mannen.

Zeldzame Okeren Leemhoed 

In de zone rond het monument werd in 2015 de Okeren Leemhoed gevonden, dat is een uiterst zeldzame paddenstoel die in België enkel op deze plaats werd gevonden en ook in Nederland slechts op twee plaatsen voorkomt. Natuurpunt en de stad Diest deden er alles aan om het plantje de best mogelijke overlevingskansen te geven. Het gras werd weggehaald en er werden houtsnippers gelegd omdat die een optimale biotoop garanderen voor de paddenstoel. “De houtsnippers werden een paar maanden geleden opnieuw aangevuld omdat ze op termijn wegrotten”, zegt Robert De Ceuster, bibliothecaris en microscopieverantwoordelijke van de mycologische vereniging ZWAM. Hij is ook de vinder van de Okeren Leemhoed in Diest. Volgens Robert kan de schade aan de plant nogal meevallen maar het is toch aan te raden om die zone zo weinig mogelijk te betreden. “Verdichting van de grond is nefast voor de overlevingskansen”, zegt hij. “Daarom heeft de stad er paaltjes geplaatst waardoor er geen wagens kunnen komen. Er staan in diezelfde omgeving overigens ook andere, vrij zeldzame paddenstoelen.” Saskia van den Berg van Natuurpunt Diest benadrukt dat ook het oude voetbalveld een biotoop is voor eerder unieke paddenstoelen. “Daar komen verschillende soorten Wasplaten voor”, zegt ze. “Dat zijn zeer zeldzame paddenstoeltjes die duiden op een onbemest grasveld. Over het zogenaamde permanente grasland wordt op dit moment veel geschreven in de media. Op de citadel is die habitat gewoon aanwezig.”