Natuurpunt dunt Corsicaanse dennen om oude eiken en heide meer kansen te geven

Natuurpunt is deze week boswerkzaamheden gestart in natuurgebied Averbode Bos en Heide. Op verschillende plaatsen in Tessenderlo zullen Corsicaanse dennen uitgedund worden om de inheemse loofbomen meer groeimogelijkheden te geven.
Aan het Tandpijnkapelletje zullen de oude eiken vrijgezet worden zodat hun monumentale omvang weer zichtbaar wordt.

In de gemeente Tessenderlo wordt op verschillende plekken een deel van de Corsicaanse dennen verwijderd door te dunnen. Natuurpunt dunt de dennen om de reeds aanwezige loofbomen zo goed mogelijk te laten doorgroeien. Op die manier werken ze aan de overgang naar een gemengd loofbos. Dankzij deze dunning komt er meer licht op de bodem waardoor ook andere soorten kans krijgen om te kiemen en er een kruidenrijke ondergroei in het bos komt.

Op interessante locaties legt men tijdelijke open plekken aan door alle dennen te verwijderen. Open plekken zijn een essentieel onderdeel van een gezond bos en bieden stapstenen en leefgebied voor heel wat soorten als boompieper, boomblauwtje of levendbarende hagedis. Op termijn zullen ook deze weer dichtgroeien en overgaan in een soortenrijk bos.

In een andere zone, nabij het Tandpijnkapelletje, wordt een boomrijke heide hersteld. Dit deel staat op oudere kaarten gekend als “De Groote Heide” en is altijd een soortenrijk heideterrein geweest. Tussen deze Corsicaanse dennenaanplant staan immers nog enkele oude eiken verscholen. Die worden de komende weken vrijgezet zodat hun monumentale omvang terug zichtbaar wordt. Door ook waardevolle jongere bomen en aanwezig dood hout te sparen, ontstaat een glooiende overgang van heide naar bos. In de opengemaakte zone, wordt nog deze winter geplagd om de heidezaden terug te laten kiemen. Dat creëert meer leefgebied voor kenmerkende heidesoorten zoals heivlinder, als voor bossoorten als zwarte specht. Het open heidelandschap zal hierdoor groter ogen, terwijl ook het bos in natuurlijkheid wint.

De heideherstelwerken worden gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid in het kader van het Natuurinrichtingsplan Averbode Bos en Heide (Fase 2).

Geef een reactie