Tag Archives: UZ Leuven

UZ Leuven en KULeuven schakelen naar hoogste versnelling in onderzoek van covid-19

Onderzoekers en artsen van de KU Leuven en UZ Leuven hebben de handen in elkaar geslagen om het mechanisme van het coronavirus te ontrafelen, het effect ervan op de mens te begrijpen en genezende behandelingen uit te testen op patiënten. Met een ruime patiëntengroep van bijna 160 COVID-19-patiënten op de corona-afdelingen en meer dan 50 COVID-19-patiënten op intensieve zorg kan UZ Leuven wetenschappelijk relevante klinische studies op internationaal niveau uitvoeren.

Overal ter wereld zijn onderzoekers aan het werk om de impact van het coronavirus in te perken. Onderzoekers en artsen van KU Leuven en UZ Leuven zijn voortdurend in dialoog met internationale onderzoekers om hun jarenlange expertise te delen. In het labo is het een race tegen de tijd om te komen tot een vaccin tegen het coronavirus en het uittesten van bestaande of nieuwe geneesmiddelen die kunnen ingezet worden bij zieke patiënten.

Dankzij de nauwe interactie tussen basisonderzoekers van de KU Leuven en clinici van UZ Leuven kan op heel korte tijd een nieuw inzicht uit het labo uitgetest worden bij patiënten om behandelingen te onderzoeken. De financiering voor die studies, waar ook het VIB in participeert, gebeurt op basis van eigen onderzoeksmidddelen van UZ Leuven, de KU Leuven en mecenaatsgeld afkomstig van een zopas opgericht coronafonds. Na de gebruikelijke goedkeuring door het ethisch comité en de informed consent van de patiënt gaan de artsen op de COVID-19-afdeling volop aan de slag om de in het basisonderzoek verworven inzichten te vertalen naar nieuwe behandelingen voor de patiënt in het ziekenhuis.

In UZ Leuven zijn ondertussen een aantal klinische studies gestart op patiënten van de COVID-19-afdelingen. Door het grote aantal patiënten kunnen de studies essentiële inzichten opleveren voor coronapatiënten wereldwijd. De strijd wordt gevoerd op verschillende fronten: antivirale geneesmiddelen bestrijden het virus zelf, terwijl andere geneesmiddelen het immuunsysteem en de overdreven afweerreactie van besmette patiënten bijsturen. Beide strategieën vullen elkaar aan en kunnen volgens de onderzoekers mensenlevens redden.

Antivirale middelen bij niet-intensieve patiënten

Onderzoekers van het Leuvense Rega-instituut onder leiding van professor Johan Neyts identificeerden in het laboratorium verschillende moleculen die het COVID-19-virus afremmen. Zorgvuldig uitgevoerde, gerandomiseerde klinische studies moeten nu uitwijzen of patiënten die zo’n geneesmiddel toegediend krijgen sneller herstellen en minder snel op intensieve zorg terechtkomen dan patiënten die het middel niet kregen. UZ Leuven voert de studies uit in samenwerking met andere Belgische universitaire en algemene ziekenhuizen. De studie kreeg de naam Dawn (Direct Antivirals Working Against nCoV). Patiënten en onderzoekers communiceren tijdens deze studie via de telefoon of het scherm aan het bed van de patiënt.

Prof. Johan Neyts, viroloog aan de KU Leuven: “In het Rega-instituut worden in sneltempo grote aantallen moleculen gescreend op hun mogelijke werkzaamheid tegen SARS-CoV-2. Eens een voldoende krachtige werkzaamheid in vitro is aangetoond, kunnen de meest veelbelovende middelen getest worden bij patiënten. Al moeten we ook voorzichtig blijven. Het is niet omdat een molecule het virus remt in het labo, dat het ook effectief werkzaam is bij mensen. Daarom is er een grote nood aan kwaliteitsvolle klinische studies bij patiënten.”

Onderzoek van het afweersysteem bij patiënten intensieve zorg

Patiënten bij wie het virus zwaarder toeslaat, kunnen ernstige ontstekingen en littekenweefsel op de longen krijgen. Die longbeschadiging is duidelijk te zien op een CT-scan en is het gevolg van een hevige immuunreactie van het lichaam. Als natuurlijke reactie probeert het lichaam de virale infectie op te ruimen, maar datzelfde immuunsysteem zorgt ook voor schade in de longen en daarna in het hele lichaam. In die fase komen patiënten vaak op intensieve zorg terecht en moeten er, naast antivirale middelen, ook ontstekingswerende geneesmiddelen ingezet worden die het immuunsysteem tijdelijk temperen. Daarvoor moet het juiste immuunprofiel van een patiënt gekend zijn. Op de COVID-19-afdelingen van UZ Leuven is een studie gestart met de naam CONTAGIOUS, waarbij hoogtechnologische apparatuur het immuunprofiel van patiënten op een snelle manier kan bepalen.

Prof. dr. Joost Wauters, intensivist in UZ Leuven: “Duizenden wetenschappers over heel de wereld werken de klok rond om de zwakke plekken van het virus te vinden. Eenmaal die zwaktes bekend zijn, is het belangrijk om te onderzoeken bij patiënten of we de zwakheden ook effectief kunnen gebruiken en zo de overleving van patiënten verbeteren. We beginnen stukje bij beetje te begrijpen hoe de COVID-infectie verloopt, vertrekkende van het virus bij niet-kritieke patiënten tot bij coronapatiënten op intensieve zorgen. De juiste immuunreactie kennen van kritieke patiënten en ingrijpen op de afweerreactie van het lichaam is essentieel in de strijd tegen corona.”

Over het coronafonds

Om de krachten te bundelen werd een COVID-19-fonds opgericht: http://www.kuleuven.be/mecenaat/goede-doelen/projecten/onderzoek-naar-corona. Elke financiële steun kan de opgestarte studies in een stroomversnelling brengen.

Gasthuisberg vraagt om mondmaskers binnen te brengen

In UZ Leuven worden momenteel 14 patiënten verzorgd die besmet zijn met het coronavirus COVID-19. Zij bevinden zich in COVID-19-isolatiekamers op de afdelingen intensieve zorg en op de speciaal daarvoor ingerichte afdeling in het gebouw van volwassenen- en ouderenpsychiatrie op campus Gasthuisberg. Drie patiënten liggen aan een beademingstoestel.

De piek van de besmetting wordt pas volgend weekend verwacht. Allicht zal de druk op de ziekenhuizen op dat moment veel hoger worden.

Het UZ hanteert strenge kledingsmaatregelen voor het verzorgend personeel. De juiste mondmaskers zijn daarbij essentieel. Het is ondertussen bekend dat de voorraad kritisch is. Het UZ Leuven doet daarom een oproep om mondmaskers naar het ziekenhuis te brengen.

Welke mondmaskers komen in aanmerking?

Het UZ Leuven zoekt voornamelijk mondmaskers van het type FFP2 en FFP3 (met of zonder ventiel. Op het masker of de verpakking staan verwijzingen van het onderstaande type.

  • CE – label (nummer speelt geen rol)
  • Europese Norm EN149:2001
  • N95 of KN95
  • De fabrikant of merk is niet van belang

Deze gegevens verwijzen naar de nodige keuringen die aantonen dat dit veilige maskers zijn die voldoen aan de veiligheidsnormen die in dit kader van kracht zijn.

Mondmaskers
Mondmasker type FFP2 en FFP3 – copyright medline.eu/

Chirurgische mondmaskers zijn ook welkom. Gestikte, linnen maskers zijn niet inzetbaar in het ziekenhuis

Materiaal leveren

Beschikt u over mondmaskers die voldoen aan bovenvermelde voorwaarden, dan kan je die elke werkdag tussen 8 en 20 uur bezorgen aan het onthaal in de ontvangsthal van campus Gasthuisberg, Herestraat 49, 3000 Leuven. Inleveren doe je bij voorkeur in de originele verpakking.

UZ Leuven bereidt zich voor om ernstig zieke coronapatiënten op te vangen

De strijd tegen de verspreiding van COVID-19 komt momenteel op scherp. Het UZ Leuven bekeek de afgelopen dagen hoe het extra plaats vrij kan maken om ernstig zieke coronapatiënten op te vangen. Het plan van de overheid voorziet dat coronapatiënten die ernstig ziek zijn in eerste instantie opgevangen worden in het UMC Sint-Pieter Brussel of het UZ Antwerpen (UZA). Ondertussen vroeg de overheid aan de ziekenhuizen in ons land om snel bijkomende capaciteit te kunnen vrijmaken mocht het nodig zijn. Ook de kleinere ziekenhuizen worden daarbij betrokken.

UZ Leuven treft uiteenlopende voorbereidingen, in overleg met het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven dat ook op campus Gasthuisberg huist. Op een aantal afdelingen komen extra plaatsen voor enkele ernstig zieke coronapatiënten. Bovendien kan er uitgeweken worden naar het gebouw voor volwassenen- en ouderenpsychiatrie van UPC KU Leuven. Dat is van buitenaf rechtstreeks toegankelijk en kan worden ingedeeld in veilige aparte ruimtes in verschillende fases. Dat gebouw ligt dicht bij de afdelingen spoedgevallen en intensieve zorg.

Om alles zo goed mogelijk te kunnen voorbereiden, worden enkele niet-dringende ingrepen en opnames deze week uitgesteld. De richtlijnen van de overheid blijven geldig: wie zich ziek voelt of symptomen als keelpijn, hoest, koorts en ademhalingsmoeilijkheden heeft, belt daarvoor naar de huisarts.

Hoofdarts prof. dr. Gert Van Assche, UZ Leuven

“Als universitair ziekenhuis nemen we onze verantwoordelijkheid op. De inrichting van het noodziekenhuis zal op een gestructureerde en veilige manier gebeuren, met aandacht voor het welzijn van medewerkers en patiënten.”

Nieuwe richtlijnen voor  bezoekers

UZ Leuven vraagt in de huidige omstandigheden om geen patiënten te bezoeken als men zich niet goed voelt en met kleine gezondheidsproblemen kampt. Dit geldt voor patiëntenbezoeken in campus Gasthuisberg, Sint-Rafaël en het revalidatiecentrum Pellenberg. 
Een verkoudheid, buikgriep, keelpijn of misselijkheid? Breng de patiënten en zorgverleners van UZ Leuven niet onnodig in gevaar en stel je bezoek uit.

Labo UZ Leuven wil capaciteit voor corona verhogen maar dat is niet evident

Het aantal mensen dat naar het UZ Leuven komt met een vermoeden van het coronavirus ligt lager dan in het begin van de week. Op woensdag 4 maart waren 26 mensen in dat geval. Op donderdag 5 maart om 14 uur waren er dat nog maar 8.

Voor het labo van professor Van Ranst neemt die werkdruk niet af. Op donderdag 5 maart om 12 uur hadden ze daar 1282 patiënten getest.

Het labo wil de capaciteit nu gaan verhogen maar dat is minder evident dan het lijkt. Er werd ondertussen een tweede volautomatische toestel aangekocht bij de firma Hologic. Dat zal maandag aankomen in Leuven.

Het probleem is echter dat er een tekort is aan reagentia, dat zijn de chemische stoffen die nodig zijn om de testen volautomatisch te doen. Het referentielabo zoekt intensief verder naar andere oplossingen om de capaciteit van het aantal testen op het nieuwe coronavirus te kunnen verhogen.

Labo UZ Leuven testte ondertussen al meer dan 1100 patienten

Het UZ Leuven heeft op dinsdag 3 maart uiteindelijk 51 mensen geregisteerd met een vermoeden van corona. Op woensdag 4 maart om 14.30 uur stond de teller al opnieuw op 21.

Sinds de eerste test op coronavirus COVID-19 deed het labo van UZ Leuven al testen bij meer dan 1.100 patiënten. Dat cijfer werd afgeklokt op 4 maart om 12 uur ’s middags.

UZ Leuven heeft ook een opmerkelijk initiatief op het vlak van communicatie genomen. In het ziekenhuis hangen grote affiches met richtlijnen voor patiënten en bezoekers over het coronavirus.

Het UZ vraagt verder dat elke persoon die onlangs in een risicogebied was voor corona, niet als bezoeker naar het ziekenhuis zou komen, zelfs als men geen symptomen heeft. Wie naar het ziekenhuis komt als patiënt en onlangs in een risicogebied was, kan gewoon binnenkomen als men geen symptomen heeft.

Wie een raadpleging of consultatie gepland heeft en na een verblijf in een risicogebied symptomen als koorts, hoest, keelpijn of ademhalingsmoeilijkheden heeft, belt eerst naar de huisarts.

UZ Leuven maakt indrukwekkende cijfers bekend over corona

De verspreiding van het coronavirus zal de volgende dagen allicht sneller toenemen. Omdat ook in het Hageland een eerste geval is opgedoken, is het niet onwaarschijnlijk dat we ook in onze regio een bredere verspreiding krijgen. De vertegenwoordiger van Zorg en Gezondheid laat duidelijk verstaan dat het aantal ziekenhuizen dat uitgerust wordt om patiënten op te vangen, wordt opgeschaald.

Voorlopig staat het UZ Leuven niet op die lijst. Het ziekenhuis is wel het referentielabo voor het coronavirus. Het lijkt echter logisch dat die status snel zal aangepast worden omdat het UZ technisch perfect is uitgerust voor de opvang van coronapatiënten.

Het UZ Leuven is op dinsdag 3 maart alvast gestart met de systematische bekendmaking van cijfers.

Tot maandag 2 maart deed het labo van UZ Leuven bij 450 patiënten een test op het coronavirus COVID-19 (totaal aantal patiënten, sommigen onder hen werden meermaals getest). Dat aantal zou vanaf maandag echter snel toenemen. Sinds de eerste test op coronavirus COVID-19 deed het labo van UZ Leuven ondertussen al testen bij meer dan zevenhonderd patiënten. De telling werd afgesloten op 3 maart om 12 uur ’s middags.

Op de spoedgevallendienst kwamen op maandagvoormiddag 2 maart twintig patiënten langs om zich te laten testen op het virus en kwamen er een dertigtal telefoons binnen. In de loop van maandag 2 maart kwamen opnieuw 62 mensen met een vermoeden van corona naar het ziekenhuis. Ook op dinsdag 3 maart kwamen er dertig patiënten met symptomen van corona naar het UZ Leuven. De telling werd afgesloten om 15.30 uur.

Wij blijven de situatie in het UZ Leuven stipt opvolgen en we komen minstens een keer per dag met een update over de verspreiding van corona in het Hageland.

AZ Diest stapt in project UZ Leuven voor doelgerichte kankerbehandeling

UZ Leuven gaat samenwerken met 14 ziekenhuizen voor Next Generation Sequencing. Ook AZ Diest stapt mee in het project.

Mutaties in tumoren

Samen met veertien andere ziekenhuizen start UZ Leuven een netwerk voor Next Generation Sequencing (NGS). Dat NGS-netwerk neemt deel aan een proefproject van de federale overheid om het gebruik van NGS in de kankerzorg uit te bouwen. Bij patiënten met bepaalde vormen van kanker gaat een NGS-test na of er genafwijkingen zoals mutaties aanwezig zijn in de tumorcellen. Met een netwerk van verschillende ziekenhuizen heeft een patiënt de garantie dat hij binnen het netwerk altijd dezelfde kwaliteitsvolle dienstverlening krijgt voor NGS, onafhankelijk van het ziekenhuis waar de diagnose of behandeling plaatsvindt. 

Professor Gert Matthijs van het centrum menselijke erfelijkheid in UZ Leuven: “Dergelijke genafwijkingen kunnen van essentieel belang zijn voor een correcte diagnose van de tumor of om een gerichte behandeling op te starten. Omdat nieuwe doelgerichte kankerbehandelingen vaak erg duur zijn, is het belangrijk dat alleen patiënten die er echt mee geholpen worden zo’n behandeling krijgen. Met een genetisch-moleculaire test als Next Generation Sequencing kunnen artsen bepalen welke patiënten in aanmerking komen en zo het kostenbudget voor kankerbehandelingen beter beheren.”

In het verleden werden de genafwijkingen vaak met individuele testen opgespoord. Nu laat de NGS-techniek toe om parallel heel veel stukjes DNA tegelijkertijd te onderzoeken op eventuele afwijkingen, ook van meerdere personen samen. Verschillende laboratoria, waaronder UZ Leuven en het consortium Imeldaziekenhuis Bonheiden, AZ Sint-Maarten Mechelen, Heilig- Hartziekenhuis Lier en AZ Jan Portaels (NGS netwerk BRIANT) gebruikten de NGS-techniek al langer voor kankerdiagnose, ook voor er terugbetaling was.

NGS voortaan terug betaald

Dankzij nieuwe technische platformen, de jarenlange expertise op het vlak van bio-informatica en met de steun van het Leuvens Kanker Instituut (LKI) kon UZ Leuven in oktober 2018 een NGS-test op punt zetten die een heel uitgebreide genetische analyse toelaat voor tumoren en bovendien kostenefficiënt is.

Professor Matthijs: “In het kader van het pilootproject zal NGS voortaan terugbetaald worden voor bepaalde aandoeningen waarvan zwart-op-wit bewezen is dat de test klinisch relevant is, zoals bij bepaalde vormen van gevorderde longkanker.”

AZ Diest stapt in het NGS-netwerk

In het nieuwe NGS-netwerk zal het UZ Leuven volledig of gedeeltelijk samenwerken met de laboratoria van 14 andere ziekenhuizen. Onder meer AZ Diest, Heilig Hart Leuven RZ Tienen, Ziekenhuis Oost-Limburg en Imeldaziekenhuis Bonheiden maken deel uit van dat netwerk.

UZ Leuven, UZA en Jessa ziekenhuis Hasselt zoeken 2 000 mensen voor Master@heart-studie

Het onderzoeksproject Master@heart gaat na wat de gevolgen zijn van jarenlange sportbeoefening op het hart bij mensen ouder dan 45. Een aantal cardiologen en radiologen uit drie Belgische ziekenhuizen onderzoeken op een wetenschappelijke manier de gevolgen van intensieve duursport op het hart. Doel is om de alsmaar groeiende groep mensen die op oudere leeftijd willen sporten een antwoord te bieden op de vraag hoe ze verantwoord kunnen sporten. UZ Leuven, UZA en het Jessa ziekenhuis Hasselt zoeken samen 2 000 sporters en niet-sporters voor een grootschalige studie.

Hoeveel moet of mag je sporten om hartklachten door aderverkalking te vermijden? Kun je te veel of op een foute manier sporten en zo niet optimaal profiteren van de beschermende effecten van duursport? Dat zijn de vragen die het onderzoeksproject Master@heart wil onderzoeken de volgende 3 jaren. Via een online-vragenlijst zullen de onderzoekers 2 000 vrijetijdssporters ondervragen. Daarin zoeken ze drie types: personen ouder dan 45 jaar die al heel hun leven sporten, 45-plussers die later gestart zijn met sporten en niet-sportende leeftijdsgenoten.Uit die 2 000 personen zullen 200 personen per categorie, in totaal 600 dus, willekeurig uitgenodigd worden om deel te nemen aan een meer diepgaande studie. Die personen zullen een uitgebreid onderzoek van het hart ondergaan. De kandidaten zullen naast een rust- en inspannings-elektrocardiogram ook een coronaire CT-scan krijgen.

Wetenschappelijk antwoord

Dr. Guido Claessen (UZ Leuven): “Dit onderzoek wil nagaan wat het effect is van jarenlange intensieve sport op het hart. Het is een ambitieus project waarvoor we samenwerken met een team van cardiologen, radiologen en inspanningsfysiologen uit drie verschillende centra. Het onverwachts overlijden van atleten met een hartprobleem krijgt altijd veel aandacht in de pers en roept vragen op die niet zomaar eenduidig beantwoord kunnen worden. Mensen gaan zich afvragen of sporten nog wel gezond is: dat is natuurlijk een verkeerde reflex. Met deze studie willen we een wetenschappelijk antwoord kunnen geven op de vraag welke hoeveelheid sport goed is voor welk type sporter.”

Sven Nys, peter van het onderzoeksproject: “Mensen moeten meer bewegen, dat moedig ik zelf elke dag actief aan. Maar het is belangrijk om dat goed aan te pakken en je optimaal voor te bereiden. Iedereen moet namelijk op een gezonde en verantwoorde manier sporten. Daarom sta ik volledig achter dit onderzoek.”

Over duursport 

Duursport is een verzamelbegrip voor sportactiviteiten waarbij een inspanning langdurig wordt volgehouden. Het gaat om activiteiten waarbij de uithouding op de proef wordt gesteld, zoals bij meer dan een half uur hardlopen of meer dan een uur fietsen. De term duursport staat in contrast met meer explosieve sporten die korte heftige inspanningen vragen, zoals sprinten of gewichtheffen. In Master@Heart wordt specifiek gefocust op duursport omdat de belasting op de hartspier groter is dan bij andere types sportieve inspanningen.

Hoe deelnemen aan Master@Heart?

Op de website www.masteratheart.be kun je je inschrijven om deel te nemen aan het onderzoek. De onderzoekers zullen via de website ook het publiek op de hoogte houden van de onderzoeken en resultaten en eventuele evenementen aankondigen.

Wie kan deelnemen aan Master@Heart?

  1. Wielrenners of triatleten die meer dan 10 uur per week sporten (45-70 jaar)
  2. Lopers of roeiers die meer dan 6 uur per week sporten (45-70 jaar)
  3. Gezonde personen die minder dan 3 uur per week sporten (controlegroep/45-70 jaar)