Tag Archives: Provincie Vlaams-Brabant

Gasthuisberg vraagt om mondmaskers binnen te brengen

In UZ Leuven worden momenteel 14 patiënten verzorgd die besmet zijn met het coronavirus COVID-19. Zij bevinden zich in COVID-19-isolatiekamers op de afdelingen intensieve zorg en op de speciaal daarvoor ingerichte afdeling in het gebouw van volwassenen- en ouderenpsychiatrie op campus Gasthuisberg. Drie patiënten liggen aan een beademingstoestel.

De piek van de besmetting wordt pas volgend weekend verwacht. Allicht zal de druk op de ziekenhuizen op dat moment veel hoger worden.

Het UZ hanteert strenge kledingsmaatregelen voor het verzorgend personeel. De juiste mondmaskers zijn daarbij essentieel. Het is ondertussen bekend dat de voorraad kritisch is. Het UZ Leuven doet daarom een oproep om mondmaskers naar het ziekenhuis te brengen.

Welke mondmaskers komen in aanmerking?

Het UZ Leuven zoekt voornamelijk mondmaskers van het type FFP2 en FFP3 (met of zonder ventiel. Op het masker of de verpakking staan verwijzingen van het onderstaande type.

 • CE – label (nummer speelt geen rol)
 • Europese Norm EN149:2001
 • N95 of KN95
 • De fabrikant of merk is niet van belang

Deze gegevens verwijzen naar de nodige keuringen die aantonen dat dit veilige maskers zijn die voldoen aan de veiligheidsnormen die in dit kader van kracht zijn.

Mondmaskers
Mondmasker type FFP2 en FFP3 – copyright medline.eu/

Chirurgische mondmaskers zijn ook welkom. Gestikte, linnen maskers zijn niet inzetbaar in het ziekenhuis

Materiaal leveren

Beschikt u over mondmaskers die voldoen aan bovenvermelde voorwaarden, dan kan je die elke werkdag tussen 8 en 20 uur bezorgen aan het onthaal in de ontvangsthal van campus Gasthuisberg, Herestraat 49, 3000 Leuven. Inleveren doe je bij voorkeur in de originele verpakking.

Steeds meer winkelketens en lokale handelaars sluiten de deuren

Steeds meer winkelketens maar ook lokale ondernemers sluiten de deuren van hun zaken. Alle vestigingen van Kruidvat, Brantano, Krefel, ZEB, E5 Mode, Vanden Borre en Fnac gaan vanaf vandaag dicht. Op uitzondering van Fnac hebben die ketens vestigingen in Diest en/of Aarschot.

Op lokaal vlak kiezen ook dameskledingwinkel Davi Scherpenheuvel, Bodystyling Diest, groepspraktijk kinesitherapie Veemarkt 6 en Optiek Punie voor de veiligheid van de klanten en zichzelf. Ook zij gaan dicht.

De instorting van het zorgsysteem vermijden doen we samen

Informatie gebaseerd op Medi-Sfeer | dokter Philippe Devos

Bij Hola Hageland focussen we op regionaal nieuws maar vermits covid-19 toch overal is en we de laatste dagen door de feiten verplicht waren om over de impact van het virus te schrijven, voelen we ons verplicht om het bredere kader van de op het eerste zicht nogal massieve maatregelen te kaderen.

We doen dat uiteraard niet zelf. We nemen bijna integraal een artikel over van dokter Philippe Devos. Hij is voorzitter van Bvas, de Belgische Vereniging van Artsensyndicatenen zelf intensivist. Het artikel staat op de website Medi-Sfeer, een erg betrouwbaar medium dat hoofdzakelijk bedoeld is voor medisch personeel.

Dokter Devos legt erg duidelijk uit waar het echt over gaat bij covid-19.

Als we niet drastisch ingrijpen legt het virus ons gezondheidssysteem plat. Dan zijn niet alleen mensen met covid-19 het slachtoffer, ook andere mensen die intensieve zorgen nodig hebben komen in problemen.

Dokter Devos baseert zich uitsluitend op cijfers van betrouwbare openbare bronnen: FOD Volksgezondheid (Ministerie), WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) en CDC (US National Agency for Infectious Diseases).

Is het coronavirus zeer besmettelijk?

Om de besmetting te evalueren baseert dokter Devos zich op de “R Zero” van het virus. Dat geeft aan hoeveel mensen het virus zullen krijgen als je een zieke in een kamer met 100 mensen plaatst.

De R zero:

 • van griep is 1,3
 • van het coronavirus is 2.2
 • van rubella is 6

De gemiddelde incubatietijd van het coronavirus is 6 dagen, wat betekent dat als je een zieke in een kamer van 100 personen plaatst, je :

 • op dag 6: 2,2 zieke mensen + de eerste zieke persoon = 3,2…
 • op dag 12: de 2.2 zal elk 2.2 zieke mensen opleveren  => 3.2 + 2.2 + 2.2 + 2.2 = 7.6 zieke mensen besmetten.
 • op dag 18: 24 patiënten = 24% van de bevolking.
Veel besmettelijker dan griep

Het coronavirus is 1,7 keer zo besmettelijk als de seizoensgriep. In België treft de griep gemiddeld 500.000 mensen per jaar. Zonder drastischer voorzorgsmaatregelen dan bij de griep bestaat er dus een risico dat 1,7 x 500.000 = 850.000 mensen in België met het coronavirus worden besmet. Een kleine uitbraak kan dus snel leiden tot een grote ziekte.

Waarom is dit een probleem?

De Chinese en Italiaanse cijfers lijken sterk op elkaar. Dat is slecht nieuws, want om verschillende redenen werd gehoopt dat de cijfers in Europa lager zouden zijn dan in China. We beschikken over een betere ziekenhuisdekking, hebben minder vervuilingsgerelateerde luchtwegaandoeningen, en een lagere bevolkingsdichtheid.

Een korte analyse van de cijfers levert een duidelijk beeld op van het probleem:

 • 13,8% van de getroffen patiënten krijgt een longontsteking die zuurstof en ziekenhuisopname vereist.
 • 6,1% van de getroffen patiënten krijgt een longontsteking met meerdere falende organen die een ziekenhuisopname op de intensive care vereisen.

Op de 850.000 mensen maakt dat :

 • 117.000 mensen in het ziekenhuis opgenomen
 • 52.000 mensen die intensieve zorg nodig hebben.

Er zijn 30.000 acute bedden voor volwassenen in Belgische ziekenhuizen. Daarvan zijn 1.400 bedden op de intensive care met de noodzakelijk uitrusting zoals beademingsapparatuur en apparatuur voor dialyse om de ernstigste gevallen van het coronavirus te behandelen.

Laat het even bezinken: we hebben 30.000 bedden voor 117.000 mensen die in het ziekenhuis moeten worden opgenomen en 1.400 bedden voor 52.000 personen die op de intensive care worden opgenomen. Dat is dus een probleem.

Als deze bedden eenmaal vol liggen, kan de patiënt niet meer met hoogwaardige technologie worden behandeld.

Hij zal naar huis gaan en behandeld worden met de middelen die hem ter beschikking staan. Dat verklaart het sterftecijfer in gebieden waar de gezondheidszorg verzadigd is geraakt.

 Het sterftecijfer van het virus in Italië is 2,6%. Het stijgt tot 3,9% in gebieden waar ziekenhuizen verzadigd zijn.

Als intensivecare-arts ervaart dokter Devos een bedverzadiging ongeveer eens in de 3 jaar wanneer een seizoensgriep iets sterker is dan in voorgaande jaren. In België gebeurt dat dus snel. Amper een maand geleden werd de piek van de griepepidemie bereikt. Deze griep, die minder dodelijk is, maar meer wijdverbreid, leidde tot de opname van een groot aantal patiënten op de intensive care voor longontsteking. Zozeer zelfs dat de bezettingsgraad van de bedden op de intensive care momenteel boven de 90% ligt. Nemen we die 10% van de intensive-carebedden die resten, dan zijn er dus 140 intensive-carebedden beschikbaar voor de 52.000 potentiële coronaviruspatiënten.

Er is dus een risico dat we een sterftekans krijgen tot 3,9% van 850.000 mensen. Dat zijn 33.150 doden op 11 miljoen inwoners (0,3% van de Belgische bevolking sterft). Procentueel lijkt dat niet veel maar het is toch 100 keer meer dan het aantal doden op de wegen per jaar.

Hoe moet de overheid reageren?

Fase 1 en 2 hebben we ondertussen ervaren. In die fases probeert de overheid om verspreiding te voorkomen via quarantaine die maar voor een korte tijd werkte, naar de minimalisering van de verspreiding met elementaire hygiënemaatregelen.

In fase 2 probeert men ook de vermindering van het risico op massale uitwisseling van virussen te beletten door massabijeenkomsten te bepreken of zelfs te verbieden.  

Fase 3

De volgende controversiële stap is fase 3. Dan gaat men ook kleine bijeenkomsten verbieden: scholen sluiten, trein- en busverkeer stilleggen, verbieden dat mensen uit sterk besmette gebieden naar het werk komen, etc.  Als men erin slaagt in fase 2 of zelfs 3 om de verspreiding van het virus te stoppen zullen slechts een paar honderd mensen geïnfecteerd worden en ziekenhuizen zullen niet overboekt geraken.

Ziekenhuisfase

Mocht dat echter niet lukken, dan volgt de afkondiging van de ziekenhuisfase: we hebben de ziekte niet voldoende kunnen indammen en de ziekenhuizen zijn verzadigd.

Dat geeft twee problemen: de ziekenhuizen zitten vol maar er is ook minder personeel beschikbaar. We weten immers dat naarmate de patiënten zich in de zorggebieden concentreren, de zorgverleners een groter risico lopen om besmet te raken. In China is bijvoorbeeld 12% van de geïnfecteerden verzorger! Dat zou betekenen: 100.000 besmette zorgverleners! In België is er sowieso al een probleem door het gebrek aan verzorgend personeel.

Stel dat de ziekenhuizen vol liggen, dan moet het “pandemie”-plan geactiveerd worden  dat door de minister wordt gecoördineerd en dat in elk ziekenhuis wordt uitgewerkt.

Wat zal er gebeuren?
 • Alle geplande hospitalisaties worden geannuleerd (knieoperaties, …) worden voor onbepaalde tijd , behalve in geval van een vitaal noodgeval.
 • Ziekenhuizen worden opgedeeld in “besmette” en “onbesmette’ zones.
 • Ziekenhuisverblijven worden zoveel mogelijk ingekort: mensen worden eerder ontslagen dan gebruikelijk en mensen worden minder snel in het ziekenhuis opgenomen als ze naar de spoedgevallendienst komen. Wat ook extra doden impliceert door dit beleid, maar minder dan door het coronavirus.
 • Ziekenhuizen gaan de bedden “pushen”: de beademing in de operatie- en ontwaakruimtes gaan naar de intensive care units  en eenpersoonskamers worden omgebouwd naar meerpersoonskamers.
 • Als dat niet volstaat passen artsen het ethische principe van verdelende rechtvaardigheid toe: bij een conflict tussen een 40-jarige jongere met een hartaanval en een 90-jarige oudere met het coronavirus, kiezen ze voor de jeugd en sturen ze de oudere naar huis. Er zal geen keuze meer zijn.
Zieke verzorgers

De verzorgers zullen ook ziek zijn: er bestaat hier geen magische oplossing. De oplossing is dus om hun aantal zo veel mogelijk te verminderen.

 • het personeel dat met besmette mensen werkt wordt gescheiden van de rest van het personeel.
 • mensen moeten handschoenen en beschermkledij te laten dragen.
 • verzorgers moeten een speciaal masker dragen dat FFP2 heet want het standaard chirurgisch masker laat de virussen door. De huidige moeilijkheid is dat huisartsen geen FFP2-maskers hebben, dat ze niet op voorraad zijn in de apotheek en dat de minister niet antwoordt op de vraag of ze die aan huisartsen gaat uitdelen (wat bijvoorbeeld in Frankrijk gebeurt). Dit geeft de artsen het gevoel dat het beheer van deze epidemie door de minister is mislukt. Vooral omdat de informatie beperkt is tot 3-4 e-mails die naar eerstelijnsartsen worden gestuurd.
Collateral damage

Het is sinds de Spaanse griep van 1918 bekend dat wanneer je in deze ziekenhuisfase bent, er een toename is van het aantal sterfgevallen in verband met andere ziekten (hart-, …) bij niet-geïnfecteerde mensen. Er is een gebrek aan beschikbare infrastructuur en een gebrek aan ongeïnfecteerd personeel. Het risico bestaat dus dat we van 33.000 directe naar 50.000 directe en indirecte sterfgevallen gaan. Dat is het ergste scenario.

Wie zullen de 50.000 doden zijn?

Ouderen en/of dragers van een chronische ziekte (diabetes, …): uit de statistieken blijkt dat een tachtigjarige tien keer meer kans heeft om te sterven dan een zestigjarige. Geen enkel kind, zelfs geen chronisch ziek kind (diabetes, …), is tot nu toe gestorven.

Vermijd de piek

De absolute prioriteit is om te voorkomen dat we naar 850.000 geïnfecteerden gaan. Dat is nog steeds haalbaar. Het hangt af van het feit of iedereen zich voorbeeldig gedraagt. Daarom maken de autoriteiten zo’n mediaheisa: het lijkt een beetje op de brandpatrouilles in de bossen bij droog weer: zolang de brand niet is uitgebroken, wordt gezegd dat ze overdrijven. Als het vuur opsteekt en aanwakkert, staat men te kijken van de intensiteit. Je moet dus voorzichtig zijn en de hygiënevoorzorgen respecteren.

Ook doopsels en kerkelijke huwelijken nu verboden, zondagsmis via livestream

De bisschoppenconferentie nam vorige donderdag al de beslissing om alle publieke liturgische bijeenkomsten van de katholieke Kerk in ons land te schorsen. De beslissing ging in vanaf dit weekend (14 en 15 maart) en geldt alvast tot vrijdag 3 april.

De federale overheid verstrengt die maatregel echter. Ook doopsels en kerkelijke huwelijken zijn vanaf nu verboden, zelfs in besloten kring. Kerkelijke uitvaarten in beperkte kring zijn wel nog toegestaan. Enerzijds is een uitvaart emotioneel erg belangrijk, anderzijds zijn er overwegingen van medisch-sanitaire aard en de problemen die op dat vlak zouden ontstaan indien geen begrafenissen plaatsvinden.

Zondagsmis via Livestream

Gelovigen die de zondagsmis willen bijwonen hebben echter een reddingsboei. Op zondag 15 maart om 10 uur is er een livestream van een eucharistieviering vanuit de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal in Antwerpen. Bisschop Bonny gaat voor achter gesloten deuren. De livestream loopt op Youtube en kan gevolgd worden www.kerknet.be

Misvieringen tijdelijk opgeschort en zelfs tv-mis gaat niet door

De katholieke Kerk in België schrapt alle publieke liturgische samenkomsten. Deze beslissing gaat in tijdens het weekend van 14 en 15 maart en geldt alvast tot vrijdag 3 april. Doopsels, huwelijken en uitvaarten kunnen plaatsvinden in beperkte kring. Voor alle andere pastorale bijeenkomsten wordt maximale voorzichtigheid gevraagd.

De kerkgebouwen blijven open voor persoonlijk gebed en bezinning. De bisschoppen roepen de gelovigen op om deze periode van de vasten te beleven als een tijd van gebed, bekering, broederlijk delen en van grotere aandacht voor de medemens.

Ook de rechtstreekse eucharistieviering op tv van nu zondag (10u op één) is afgelast. Ze zou worden uitgezonden vanuit het Salvator Welzijnscentrum in Hasselt naar aanleiding van de Dag van de Zorg. Sinds kort zijn de woonzorgcentra echter gesloten voor bezoekers. De volgende tv-viering staat gepland op zondag 29 maart, vanuit de Sint-Salvatorskathedraal in Brugge. Of die wel kan doorgaan, is nog niet duidelijk.


Ook organisatoren van kleinere activiteiten moeten social distancing toepassen

Gouverneur Lodewijk De Witte verduidelijkt de maatregel om evenementen met meer dan 1000 deelnemers te verbieden. Uit die verduidelijking blijkt echter impliciet dat de norm van 1000 zeer relatief is. Ook organisatoren van kleinere evenementen moeten maatregelen nemen.

Social distancing

De gouverneur haalt er een duur woord bij om de maatregel te kaderen. Social distancing, noemt hij het. In goed Nederlands is dat afstand bewaren tussen besmette personen en gezonde personen. Op die manier wil men de verspreiding van het coronavirus Covid-19 vooral vertragen. Als dat niet gebeurt kan de noodzakelijke zorgverlening in het gedrag komen.

Ook aan organisatoren van indoor evenementen met minder dan 1000 deelnemers en organisatoren van outdoor evenementen wordt gevraagd om in de mate van het mogelijke het ‘social distancing’ beleid om te zetten in concrete maatregelen. Ook aan hen wordt gevraagd om de intensiteit en hoeveelheid van nauwe contacten te beperken. Ze moeten daarbij rekening houden met het aantal personen dat samenkomt, de intensiteit tussen de mensen die samenkomen, de duur van het contact, de beslotenheid van de ruimte, de mengeling van leeftijden, de haalbaarheid van de maatregelen en de noodzakelijkheid of uitstelbaarheid van een activiteit.

Experts willen doortastender aanpak

Als de gouverneur dezelfde communicatietactiek toepast, die eerder door hemzelf en andere betrokken politici werd gehanteerd, bouwt hij met deze paragraaf de mogelijkheid in om snel op te schalen. Professor Herman Goossens pleitte er vandaag in Terzake nadrukkelijk voor om alle evenementen een tijdje af te lassen. Hij gebruikte het woord tsunami voor de situatie waarin we dat niet zouden doen. Ook professor Van Ranst geeft aan dat hij voor een doortastender beleid is.

Risicogroepen niet naar evenementen

De risicogroepen (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, kinderen jonger dan 6 maanden, zwangere vrouwen, personen met een verzwakt immuunsysteem) moet altijd worden afgeraden om aan evenementen deel te nemen.

Gouverneur De Witte houdt het bij de reeds bekende aanbevelingen tegen corona

De federale regering in lopende zaken kwam gisteren met een reeks flauwe maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te vertragen. Door enkel een advies te geven om bepaalde maatregelen te overwegen schoof het federale niveau de beslissing door naar het provinciale en lokale niveau. Dat resulteert vandaag in een bonte lappendeken van maatregelen en organisatoren die zelf proberen om creatief te denken.

Gouverneur De Witte houdt het bij aanbevelingen

Gouverneur Lodewijk De Witte van Vlaams-Brabant lijkt zich neer te leggen bij de wolligheid van het federale niveau. Hij communiceerde zonet een reeks adviezen die we ondertussen al enkele dagen kennen. De Witte vraagt om de hygiënemaatregelen van de FOD Volksgezondheid strikt toe te passen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Hij geeft verder een aantal aanbevelingen aan scholen, bedrijven en organisatoren. Veel daadkracht blijkt daar allemaal niet uit. In Brussel en Antwerpen zijn ondertussen events met meer dan 1000 aanwezigen effectief afgelast. Anderzijds mochten we vanmorgen wel vernemen bij de koepel van verzekeraars Assuralia, dat organisatoren aansprakelijk kunnen gesteld als iemand het coronavirus oploopt bij hun organisatie.

We geven hierna de aanbevelingen van gouverneur Lodewijk De Witte letterlijk mee.

Wat kan je zelf doen

Je kan volgende maatregelen toepassen, om je persoonlijke hygiëne te verbeteren:

 • Blijf thuis als je ziek bent.
 • Was regelmatig je handen met water en zeep.
 • Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.
 • Geen zakdoek? Hoest of nies in je elleboogholte.

Vertraag de verspreiding van het virus met volgende tips:

 • Vermijd om handen te geven, te kussen of te knuffelen als je iemand begroet.
 • Wees aandachtig voor risicogroepen (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, kinderen jongere dan 6 maanden, zwangere vrouwen, personen met een verzwakt immuunsysteem, …)
 • Kinderen worden niet ernstig ziek van het coronavirus, maar kunnen het wel makkelijk verspreiden. Contact tussen kinderen en ouderen is dus af te raden.
 • Vermijd contact met mensen die zichtbaar ziek zijn of hou voldoende afstand.

Aanbevelingen voor scholen (van toepassing 10 t.e.m. 31 maart)

Kinderen kunnen naar school blijven gaan (als ze niet ziek zijn). Met deze tips kunnen scholen de verspreiding van het virus beperken:

 • Stel schoolfeesten, opendeurdagen of oudercontacten voorlopig uit.
 • Uitstappen naar plaatsen waar veel kwetsbare personen zijn, zijn sterk afgeraden.
 • Schooluitstappen van één dag kunnen doorgaan, zeker in openlucht. Meerdaagse schoolreizen naar het buitenland zijn af te raden.
Aanbevelingen voor bedrijven (van toepassing 10 t.e.m. 31 maart)

Bedrijven worden aangeraden om zoveel mogelijk het aantal mensen in één ruimte te beperken:

 • Geef aan werknemers de mogelijkheid om te telewerken.
 • Stel vergaderingen uit of organiseer ze vanop afstand, bv. via videoconferentie.
 • Stel personeels- of bedrijfsfeesten voorlopig uit.
 • Hou afstand op de werkvloer.
 • Indien mogelijk, sta flexibel verlof toe en breidt eventueel de flexuren uit. Zo zijn er minder personen tegelijkertijd aanwezig op de werkvloer (en op het openbaar vervoer).
 • Opleidingen in grote groepen zijn af te raden.

Aanbevelingen voor evenementen (van toepassing 10 t.e.m. 31 maart)

De regering adviseert om evenementen die binnen plaatsvinden en waar meer dan 1000 personen aanwezig zijn niet te laten plaatsvinden. Behoor je tot een risicogroep van personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, kinderen jongeren dan 6 maanden, zwangere vrouwen, of personen met een verzwakt immuunsysteem, vermijd dan grote evenementen. Je loopt er meer risico om besmet te geraken.

Nieuwe groene long in centrum van Leuven

Leuven krijgt er een stevige groene long bij. De zone tussen de Brusselsestraat, de Kapucijnenvoer en de Minderbroedersstraat waar de Hertogensite zal gecreëerd worden, krijgt een park dat tweemaal de oppervlakte van het Ladeuzeplein heeft. Het nieuwe park heeft een oppervlakte van 1,5 hectare. In die nieuwe groene zone wordt de Dijle open gelegd over een afstand van driehonderd meter. Er komt een zes meter brede brug over de rivier voor fietsers en voetgangers.

In het park komt een speelzone met een grote speelkuil, een klimboom en beweegbanken. Naast de speelzone zijn terrassen voorzien waar de ouders hun kinderen in het oog kunnen houden. Het park heeft ook een zone waar de natuur vrij zijn gang mag gaan.

De historische stadsomwalling uit de 12de eeuw wordt functioneel ingesloten en waar mogelijk gerestaureerd. Waar de omwalling verdwenen is worden nieuwe muurelementen ingebouwd.

De Dijle krijgt op bepaalde plaatsen een betonnen bedding met keien. Op die manier kan het water versneld en vertraagd worden en dat moet het leven in het water bevorderen. De ontwerpers willen vooral een aantal amfibieën aantrekken maar ook vissoorten zoals rivierdonderdpad en beekforel zijn mogelijk. Op de oevers komen rechthoekige weermuurtjes die bij hoog water voor drassige zones zorgen. Dat geeft de biodiversiteit een boost.

De einddatum van de werken aan het nieuwe park op de Hertogensite wordt voorzien in 2024.

Brandweer rukt meer dan 1000 keer per dag uit in Vlaanderen

Netwerk Brandweer maakt interessante cijfers bekend over de inzet van de brandweerdiensten in gans Vlaanderen. Dat die cijfers net nu publiek worden gemaakt is allicht geen toeval. Een paar weken geleden raakte bekend dat de brandweerdiensten kreunen onder de werkdruk omdat ze  zwaar onderbemand zijn. Ook bij de civiele bescherming is de onderbezetting schrijnend. Anderzijds klagen nogal wat lokale besturen in onze regio over de zwaar gestegen budgetten voor de brandweerdiensten na de vorming van de twee brandweerzones in Vlaams-Brabant.

In 2019 werden de brandweerdiensten 370 931 keer opgeroepen voor noodsituaties. In Vlaanderen rukken 1 016 keer per dag ploegen uit om ergens hulp te bieden. Van deze interventies waren er 172 574 brandweerinterventies en 198 357 ziekenwageninterventies.

Brand

Oproepen voor brand zorgden in totaal voor 19 878 interventies. Dit is 11,5% van alle brandweerinterventies en staat voor bijna 55 interventies per dag. Brand moet ruim begrepen worden. het gaat over alle oproepen voor branden, klein of groot, binnen- en buitenbranden. Er zijn geografische verschillen die vooral verklaard worden door het aantal inwoners en de bevolkingsdichtheid. Zo zijn de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen de koplopers met respectievelijk 5 766 en 5 208 interventies. De aanwezigheid van twee grootsteden in deze provincies, verklaart het groot aantal branden. In Vlaams-Brabant (zonder het Hoofdstedelijk Gewest Brussel) waren 2 362 oproepen voor branden.

Ziekenwagen

Bijna alle hulpverleningszones beschikken over ziekenwagens. De ziekenwageninterventies maken dan ook een groot aandeel van de oproepen bij de brandweer (53,5%) uit. De hulpverleningszones zorgden voor 198 357 ritten in totaal. Dit zijn dagelijks 543 noodoproepen over heel Vlaanderen.  In Vlaams-Brabant, met slechts twee hulpverleningszones, neemt de brandweer 32 215 ritten voor haar rekening.

Storm, wateroverlast en wespen

In 2019 handelde de brandweer 23 741 oproepen af naar aanleiding van storm of wateroverlast, en dit vooral in piekperiodes. Voor wespenverdelgingen werd 57 609 maal een brandweerploeg ingeschakeld.

Andere interventies

Dat werken bij een hulpverleningszone zeer gevarieerd is blijkt uit het grote aantal ‘andere’ interventies, namelijk 71 346 oproepen. Het gaat onder meer over een auto-ongeval, het vrijmaken van de weg, het redden van personen die zich in één of andere gevaarlijke situatie bevinden, bevrijdingen uit liften, redden van dieren in nood, interventies waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn en allerlei speciale of logistieke interventies. De brandweer rukt dagelijks bijna 200 keer uit voor deze types van interventies.

 Gemotiveerd personeel

Om al deze interventies te kunnen afhandelen zijn er in Vlaanderen 12 387 personeelsleden actief bij de brandweer. 3 055 (25%) van hen zijn in hoofdberoep actief in de hulpverleningszones waarvan 70 personen beroepsambulanciers zijn. Zij worden bijgestaan door 8 698 (70%) vrijwilligers. Onder deze vrijwilligers zijn 825 vrijwillige ambulanciers. De gehele werking van de hulpverleningszones wordt ondersteund door 634 (5%) administratieve personeelsleden.

Zone Oost-Brabant

Regionale zender ROB-TV meldt dat de hulpverleningszone Vlaams-Brabant Oost vorig jaar 22.000 noodoproepen binnen kreeg. In de helft van de gevallen werd er een ziekenwagen gestuurd. Dat is dus vergelijkbaar met de situatie op regionaal vlak. Er kwamen iets meer dan 1000 oproepen voor een brand binnen. Dat zijn er bijna 3 per dag.

Extra alcoholcontroles in Vlaams-Brabant tijdens de maand maart

Alcoholgebruik aan het stuur heeft verschillende negatieve effecten op het rijgedrag. Wie rijdt onder invloed neemt meer risico’s, is minder geconcentreerd en reageert trager. Bij een verkeersongeluk lopen bestuurders met een verhoogd alcoholgehalte ongeveer 200 keer meer kans om te overlijden dan nuchtere bestuurders. Wie te veel op heeft, heeft een verhoogd risico op ongevallen en kan ernstigere verwondingen oplopen.

Volgens provinciegouverneur Lodewijk De Witte is het aantal ongevallen met een bestuurder onder invloed van alcohol de afgelopen tien jaar met 20% gedaald. Toch blijft er nood aan sensibilisering en handhaving zodat het aantal verkeersslachtoffers verder kan afnemen. Daarom controleren de lokale en federale politiediensten in maart extra op rijden onder invloed in Vlaams-Brabant.

In 2019 werden in Vlaams-Brabant de bestuurders van 205.724 voertuigen gecontroleerd door de lokale en federale politiediensten.
Van alle gecontroleerde personen was 1,5% in overtreding met de wettelijke bepalingen op alcoholintoxicatie op de openbare weg.

Uit een Europese enquête blijkt ook dat er een attitudeprobleem is in België in verband met rijden onder invloed. 1 op de 4 Belgen (24%) zegt niets tegen een persoon die van plan is te gaan rijden, als die te veel gedronken heeft. 

Ongevalscijfers provincie Vlaams-Brabant 2019:

 • in 2019 hadden we in Vlaams-Brabant 3.115 ongevallen met lichamelijk letsel, een daling van 0,6% (van 3134 in 2018 naar 3115)
 • 32 ongevallen met doden in 2018,  37 ongevallen met doden in 2019
 • 261 zwaargewonden in  2018, 310 zwaargewonden in  2019, een stijging van 18%
 • 3.701 lichtgewonden in 2018, 3.587 lichtgewonden in 2019, een daling van 3%
 • slachtoffers die tot dertig dagen na het ongeval overlijden: 34 doden in 2018, 38 doden in 2019

Controles op rijden onder invloed in 2019 in Vlaams-Brabant:

 • 205.724 voertuigen gecontroleerd door de lokale en federale politiediensten
 • 177.196 pretesten uitgevoerd
 • 30.164 ademtesten uitgevoerd door de lokale en federale politiediensten
 • 1390 alerte ademtesten
 • 1774 positieve ademtesten
 • 1,5% overtreders

Bron voor de cijfers : Federale politie – DGR/DRI – (voorlopige cijfers op basis van barometer verkeer januari 2020)


Provincie gaat opnieuw op zoek naar uithangbord voor korte-keten-landbouw

De provincie Vlaams-Brabant gaat opnieuw op zoek naar een uithangbord voor duurzame landbouw. Bij het begin van de Week van de Korte Keten, van zaterdag 6 tot en met zondag 14 juni, maken ze de winnaar bekend.

Vorig jaar organiseerde de provincie Vlaams-Brabant voor het eerst de Korte Keten Kop-wedstrijd waarin ze op zoek ging naar een uithangbord voor de korte keten-landbouw.
Dat is een bedrijfsmodel waarin voeding weinig of geen tussenschakels passeert en dus via de kortste weg van bij de producent op het bord terecht komt.

“Meer dan 2.500 mensen maakten er een echte nek-aan-nekrace van en uiteindelijk won het zuivelbedrijf Melkerhei uit Linter de wedstrijd”, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde van land- en tuinbouw. “We hernemen deze campagne en gaan terug op zoek naar sterke kandidaten”.

Tot en met 10 maart kan iedereen, die actief is binnen de Korte Keten en een activiteit organiseert tijdens de Week van de Korte Keten, zich inschrijven. Zowel landbouwers als streekproducenten kunnen meedingen.
Een jury stelt een shortlist samen, waarna er in de loop van de maand mei een stemmingsronde volgt.
 

Week van de Korte Keten

Dit jaar vindt de Week van de Korte Keten plaats van zaterdag 6 tot en met zondag 14 juni. In totaal staan er een honderdtal activiteiten op het programma. Dat gaat van wandel- of fietstochten langs boerderijen tot picknicken op een unieke locatie.

Gans jaar lang activiteiten rond bier in provincie Vlaams-Brabant

Bier is een van de smaakmakers van de provincie Vlaams-Brabant. Er zijn liefst 30 brouwerijen en 250 streekbieren in de provincie. Van de allergrootste wereldspeler tot de kleine ambachtelijke brouwer. Hier worden brouwtradities gekoesterd en overgedragen van generatie op generatie.

Toerisme Vlaams-Brabant zet in 2020 een heel jaar lang dat rijke bier- en brouwaanbod in de kijker met een nieuwe bierkalender. Die kalender is vooral digitaal beschikbaar omdat er permanent activiteiten kunnen bijkomen. Je vindt de kalender hier: https://www.toerismevlaamsbrabant.be/thema/bier/UITagenda

Wij hebben de 12 maanden toch ook even voor jullie uitgeprint. Je vindt het overzicht onderaan maar hou er dus rekening mee dat er nog activiteiten zullen bijkomen.

Lenny & De Wespen maakten speciaal voor deze campagne een nieuw bierlied. Je kan dat hieronder beluisteren.

Provincie stimuleert herbestemming landelijke kerken

De provincie Vlaams-Brabant maakt 250.000 euro vrij om de herbestemming van kerken te financieren. Een herbestemming betekent dat de kerk niet langer gebruikt wordt voor de eredienst maar een andere invulling krijgt. Die invulling moet altijd door het bisdom op haar waardigheid worden afgetoetst. Op het moment van de herbestemming wordt ook beslist wat er met het vaatwerk en de inboedel van de kerk dient te gebeuren.

Een kerk kan ook een nevenbestemmming krijgen. Dat betekent dat de kerk nog wel gebruikt wordt voor de eredienst maar er kunnen daarnaast ook andere, specifiek omschreven activiteiten plaats vinden. De pot van 10 maal 25.000 euro is enkel bedoeld voor de eerste optie en dus niet voor projecten met een nevenbestemming.

Leegloop

Het proces voor her- en nevenbestemming is volop aan de gang. Er zijn ongeveer 360 parochiekerken in Vlaams-Brabant. 160 daarvan zijn nu reeds aangeduid voor her- of nevenbestemming. 55 worden effectief herbestemd. Dat aantal loopt ongetwijfeld nog op omdat niet overal kerkenplannen zijn opgemaakt. Het proces voor herbestemming is niet altijd evident. Het gaat vaak over erg pompeuze gebouwen die niet altijd in de beste staat van onderhoud verkeren en vaak ook erg energie-inefficiënt zijn.

Als we ook de 770 kloosters meetellen wordt het probleem nog veel groter. Er zijn momenteel nog ongeveer 6000 religieuzen in die gemeenschappen maar hun aantal daalt met meer dan vijfhonderd per jaar. Tachtig procent van de religieuzen in Vlaanderen is ouder dan 75 en minder dan 5 procent jonger dan 60 jaar. 15 procent is zelfs ouder dan 90. In principe staan de meeste kloosters dus leeg in 2030.

Ideeën en geld nodig

Om een kerk te herbestemmen zijn er twee grote uitdagingen. Er moeten ideeën zijn en die moeten ook een concrete invulling krijgen en er moet geld zijn. Het plan van de provincie biedt een oplossing voor beiden.

In 2020 kunnen 5 landelijk gelegen kerken in het arrondissement Leuven een startbudget van 25.000 euro voor herbestemming krijgen. In 2021 gebeurt hetzelfde in het arrondissement Halle-Vilvoorde. De aanvraag moet gebeuren door een kerkfabriek, een gemeentebestuur maar het kan ook een vzw of een samenwerkingsverband tussen vrijwilligers zijn. Er moet een goedgekeurd kerkenbeleidsplan zijn en op pastoraal vlak moet er overeenstemming zijn over de invulling van de herbestemming. Er kan maximaal één kerk per gemeente voorgesteld worden. De kerken moeten ten slotte een voldoende landelijke ligging hebben.

Jonas Danckers en Birgit Scheys-Thys van Parcum

De aanvragen worden beoordeeld door Parcum, dat is het vroegere Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur in Vlaanderen. Zij begeleiden ook het herbestemmingsproces. Dat gebeurt in Vlaams-Brabant concreet door Birgit Scheys-Thys. Zij ondersteunt de projectgroepen bij de finetuning en de realisatie van de herbestemming.

Het project werd voorgesteld in de vroegere parochiekerk OLV van 7 smarten in Ourodenberg. Die kapel werd al eerder herbestemd. De kapel, annex schooltje,  werd pas gebouwd in 1935. Het was een erg populaire site waar heel wat mensen naar de mis kwamen maar toch werd in 2012 besloten om te stoppen met de eredienst. In 2013 werd de kapel ontwijd. Een gedreven ploeg vrijwilligers maakte er een multifunctionele gemeenschapszaal van waar optredens, feesten, tentoonstellingen en vergaderingen plaats vinden.

Wie geïnteresseerd is in een herbestemmingsproject kan contact opnemen met:

Jonas.danckers@crkc.be

Birgit.scheys-thys@parcum.be

De documenten om een projectsubsidie aan te vragen vind je op www.vlaamsbrabant.be/kerkenoproepen

Provinciaal gedeputeerde Monique Swinnen stelde het project voor in de kapel van Ourodenberg.

Levenswater van Fruit Van Hellemont moet herinnering aan oorlogsgruwel helpen bewaren

De Traan van Meensel-Kiezegem. Het zou de titel van een boek of een film kunnen zijn over het dramatische oorlogsverleden van Meensel-Kiezegem. Maar dat is het niet. De titel is de merknaam van een nieuwe eau-de-vie die gemaakt wordt door Fruit Vanhellemont in Meensel-Kiezegem.

De link naar de oorlog is echter manifest aanwezig in het levenswater. Het alcoholpercentage van De Traan bedraagt 44° en dat is ook het jaartal waarin de gruwelijke feiten zich afspeelden in het dorpje. Van Hellemont gaat ook de opbrengst van de eau-de-vie afstaan aan Museum44, het oorlogsmuseum dat recent werd ingericht in Meensel-Kiezegem. De vrijwilligers die Museum44 draaiende houden willen het geld investeren in leerpakketten voor het lager en middelbaar onderwijs.

“Naar aanleiding van de recente opening van Museum44 in ons dorp, willen we met ons bedrijf ook ons steentje bij dragen aan dit mooie initiatief. We willen op een originele manier hulde brengen aan onze gevallen dorpsgenoten, en met de opbrengst het museum steunen. De Traan is daarom een levenswater geworden met een symbolisch alcoholpercentage van 44°, het jaartal van het drama in ons dorp.”

Gert en Mario Van Hellemont

Nu in de winkel

Je kan ‘De Traan van Meensel-Kiezegem’ aankopen in de streekwinkels van Fruit Vanhellemont in Meensel-Kiezegem en Tienen, maar ook in Museum44. Online bestellen is ook mogelijk op www.fruitvanhellemont.be en www.museum44.be. Voor een flesje van 10cl betaal je 10.50 euro, voor 50cl is dat 39.50 euro.

Tablets in gemeentehuizen en toeristische diensten moeten gebruik app Happy Hageland mee stimuleren

Apps zijn bijzonder krachtige stukjes software die een efficiënte interactie tussen bedrijven, verenigingen en personen mogelijk maken. De ontwikkeling en het onderhoud van zo’n app is echter niet evident. De vzw LEADER-Hageland+ ontwikkelde twee jaar geleden Happy Hageland. Die app werd mogelijk gemaakt met de financiële steun van Vlaanderen en de provincie Vlaams-Brabant. Iedere gemeente in het Hageland kan de app personaliseren voor eigen gebruik. De inhoud ervan is hoofdzakelijk toeristisch gericht maar er zijn bijvoorbeeld ook tabs met de bedrijven en de verenigingen in de gemeente. Op het luik van iedere gemeente kan je ook doorlinken naar de gemeentelijke website.

De provincie Vlaams-Brabant wil het gebruik van de app nog sterker benadrukken. Er komen 37 tablets in de administratieve centra en de toeristische infopunten van 20 gemeenten. Op die tablets kunnen bezoekers de app Happy Hageland consulteren.

Voor de ontwikkeling van de app werd tot nu toe 75.000 euro subsidies vrijgemaakt. Voor de tablets werd 6.000 euro extra steun voorzien binnen het kader van Slimme Regio. 

Tabletlocaties:

De administratieve centra van Aarschot, Begijnendijk, Bekkevoort, Bierbeek, Boutersem, Diest, Geetbets, Glabbeek, Hoegaarden, Holsbeek, Kortenaken, Landen, Linter, Lubbeek, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem, Tielt-Winge, Tienen, Tremelo en Zoutleeuw. 

Toeristische infopunten: infokantoor Aarschot, infokantoor Diest, De Tuinen in Hoegaarden, Kasteel van Horst in Holsbeek, infokantoor Landen, Wijnbelevingscentrum Rotselaar, Belevingscentrum Averbode, infokantoor Scherpenheuvel-Zichem, infokantoor Tielt-Winge, Sven Nijs Cyclingcenter Tremelo, Pater Damiaanmuseum Tremelo, Het Vinne Zoutleeuw.

Provincie werft seizoensarbeiders aan voor Halve Maan

De provincie Vlaams-Brabant werft een reeks seizoenarbeiders aan voor het Provinciedomein Halve Maan maar je moet wel snel zijn om te reageren.

Er zijn vacatures voor redders, een kassaverantwoordelijke aan de attracties en aan de inkom van het domein (afgewisseld met onderhoudstaken), een poetshulp en een domeinwachter.

Voor alle jobs kan je nog reageren tot 15 januari 2020. Dat kan via een link op de website van de provincie: www.vlaamsbrabant.be/vacatures

Het gaat telkens om contracten van bepaalde duur voor de periode van 1 april 2020 tot en met 30 september 2020. Wie geselecteerd wordt mag op 3 of 4 februari 2020 op gesprek met domeinbeheerder Ria Schepmans en een medewerker van de dienst personeel en organisatie. Voor Ria Schepmans is dat een van haar laatste belangrijke opdrachten. Zij gaat op 1 april 2020 zelf ook op pensioen.


Provincie Vlaams-Brabant laat Vijversloop in Bekkevoort ruimen

De provincie Vlaams-Brabant heeft de Vijversloop in Bekkevoort grondig geruimd om de normale waterafvoer te garanderen. De ruimingswerken waren noodzakelijk omdat er een sliblaag was gevormd die de waterafvoer kan belemmeren bij hevige regenval. Dat kan leiden tot wateroverlast. Dankzij deze werken kan het water terug normaal afvloeien. 

De provincie Vlaams-Brabant schakelde aannemer Cocquyt in om het tracé van de Vijversloop tussen de Hulststraat en de Staatsbaan vrij te maken van het opgehoopte slib.

De werken duren drie weken. De grootste hoeveelheid slib bevindt zich in het meest opwaartse gedeelte. De dikte van de sliblaag varieerde van 20 tot 70 centimeter. Over een lengte van ongeveer 1650 meter, tussen de Hulststraat en de Staatsbaan, werd bijna 1.100 ton slib verwijderd met de kraan en afgevoerd. De totale kostprijs van de werken bedroeg 60.000 euro.

Iedere maand superverse producten van de boer in je buurt in Aarschot

Kopen bij de boer in je buurt. Korte keten heet het en het is een trend die snel aan populariteit wint.

In Aarschot startte vorige week De Fermerie. Een groepje van een twintigtal lokale producenten bieden er op de tweede vrijdagnamiddag van de maand tussen 16.00 en 21.00 uur hun superverse producten aan. De Fermerie vindt plaats in de Haven, de nieuwe eventlocatie in de gebouwen van Crystal Monopole vlakbij het station van Aarschot.

De Fermerie kan je samenvatten in drie kernwoorden: lokaal, bio en eco. Uiteraard koop je altijd seizoensgebonden. De producten komen bijna letterlijk rechtstreeks van het veld en de marktbezoekers hebben de primeur om ze rechtstreeks van de boer te kopen. 

Initiatiefnemer Geert Verlinden: “Op de markt leer je de persoon achter de producten kennen. Het eten is niet meer anoniem maar krijgt een gezicht: dat van de boer, de teler, de maker. Een garantie voor kwaliteit, want wie gaat nu eigen waar aanprijzen als het slecht is?’

Na je inkopen kan je blijven plakken om iets te eten of te drinken. Er spelen livebands en kinderen krijgen de ruimte om te spelen terwijl mama en papa rustig markten. 

Volgende marktdagen: 14 juni – 12 juli – 9 augustus – 13 september – 11 oktober – 8 november

De Fermerie wordt gedragen door een groep vrijwilligers die werken rond het gegeven van lokale voeding. Ze krijgen de steun van voedselteams Aarschot, Buurderij Aarschot, Talentenbank, CC Het Gasthuis en De Haven

Gedeputeerde van de provincie Vlaams-Brabant Monique Swinnen steunde het project met een subsidie van 1.540 euro. In totaal helpt de provincie 9 korteketenprojecten met een bedrag van 15.916 euro.

Acht projecten in het Hageland krijgen 224.775 euro Europese subsidie

Gedeputeerde van de provincie Vlaams-Brabant Monique Swinnen heeft opnieuw een reeks plattelandsprojecten uit het Hageland een stevig financieel duwtje in de rug gegeven. Acht projecten uit Aarschot, Bekkevoort, Bierbeek, Glabbeek en Hoegaarden krijgen 224.775 euro steun via het Europese LEADER programma voor plattelandsontwikkeling.

LEADER is vooral bedoeld om initiatieven op het vlak van streekidentiteit, armoedebestrijding en leefbare doprpen mogelijk te maken.

Een kort overzicht:

De gemeente Bekkevoort renoveert de oude jongensschool van Molenbeek op een duurzame manier. De lokalen worden gebruikt door KLJ Molenbeek-Wersbeek, fanfare De Eendracht, jeugdband The Mutes, rockband Rotzaken het Bekkevoorts volkstoneel. De subsidie bedraagt 38.300 euro.

Nog in Bekkevoort komt er een monumentaal kunstwerk in Cortenstaal op de Hermansheuvel in Assent. dat is een archeologische site die dateert uit het Neolithicum. De onthulling gebeurt tijdens Monumentendag op 8 september. Subsidie: 8.500 euro.

De vzw Wesp, de organisatoren van het Merodefestival, starten een mobiele festivalkeuken op die ook verhuurbaar is. Voor de uitbating ervan werken ze samen met de jongeren van Arktos in Diest. Subsidie 8.400 euro.

In Glabbeek wordt een actieplan Trage Wegen uitgerold. In alle deelgemeenten worden trage verbindingen open gemaakt die de dorpskernen verbinden. Subsidie: 37. 414 euro.

Andere projecten die steun krijgen:

 • vzw Bij Ons Thuis krijgt 29.475 euro voor een project voor opvang en opleiding van vluchtelingen
 • De gemeente Hoegaarden krijgt 1.800 euro voor de uitvoering van de kappelekesbaan, een brochure, webpagina en een permanente kappeletjeswandeling.
 • Talentenbank online van Beweging.net krijgt 15.300 euro
 • De gemeente Bierbeek krijgt 75.000 euro voor de aanleg van een groenterras met speel- en ontmoetingsmogelijkheden aan het vrijetijdscentrum De Borre

Provincie wil bossen verbinden tot Nationaal Park Brabantse Wouden

De Vlaamse regering schreef een openbare aanbesteding uit die moet leiden tot de oprichting van het Nationaal Park Brabantse Wouden. Het gaat om een erg groot gebied van de Dijlevallei, het Meerdaalwoud en het Heverleebos over het Zoniënwoud tot en met het Hallerbos. “Een gigantische groene long voor onze provincie”, zegt Bart Nevens. “De bedoeling is om de natuur en de biodiversiteit een stevige duw in de rug te geven door verschillende gebieden te verbinden. “

Het hele gebied zal niet ineens bebost worden. Het Zoniënwoud en het Hallerbos liggen ook niet pal naast elkaar. Het is de wel bedoeling om de verschillende gebieden beter op elkaar te laten aansluiten. Dat kan onder meer door de bouw van ecoducten en de verwerving van gronden.

Rondetafel

Gedeputeerde Bart Nevens gaat alle relevante partners uitnodigen voor verkennend rondetafelgesprek. Hij kaart het project binnenkort ook aan bij het Agentschap Natuur en Bos (ANB). Hij wil het Nationaal Park Hoge Kempen als voorbeeld nemen. De titel Nationaal Park betekent echter niet dat het gebied een afgesloten en ontoegankelijk reservaat wordt, volgens gedeputeerde Nevens. “Mensen die er wonen moeten zich dus geen zorgen maken, integendeel: een Nationaal Park zorgt er net voor dat hun groene omgeving niet alleen gevrijwaard, maar ook duurzaam versterkt wordt.”

40 burgemeesters leggen eed af bij gouverneur

In Vlaams-Brabant werden 40  burgemeesters, voorgedragen na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober, door Vlaams minister Liesbeth Homans benoemd. Zij legden vrijdag de eed af in handen van provinciegouverneur Lodewijk De Witte.

Het gaat om Koenraad Van Elsen van Asse, Bert Ceulemans van Begijnendijk, Hans Vandenberg van Bekkevoort, Joël Vander Elst van Bertem, Johan Vanhulst van Bierbeek, Karin Derua van Boortmeerbeek, Chris Vervliet van Boutersem, Christophe De Graef van Diest, Wilfried Segers van Dilbeek, Patrick Decat van Galmaarden, Peter Reekmans van Glabbeek, Christiaan Selleslagh van Grimbergen, Steven Swiggers van Haacht, Marc Snoeck van Halle, Astrid Pollers van Herent, Kris Poelaert van Herne, Jean-Pierre Taverniers van Hoegaarden, Danny Vangoidtsenhoven van Huldenberg, Renaat Huysmans van Kapelle-op-den-Bos, Alexandra Thienpont van Kortenberg, Gino Debroux van Landen, Irina De Knop van Lennik, Marc Wijnants van Linter, Conny Moons van Londerzeel, Marc Grootjans van Machelen, Gerda Van den Brande van Meise, Maarten Mast van Merchtem, Albert Beerens van Opwijk, Adri Daniëls van Oud-Heverlee, Eddy Timmermans van Pepingen, Jelle Wouters van Rotselaar, Manu Claes van Scherpenheuvel-Zichem, Luc Deconinck van Sint-Pieters-Leeuw,  Michel Vanderhasselt van Ternat, Jan Spooren van Tervuren, Rudi Beeken van Tielt-Winge,  Katrien Partyka van Tienen, Bert De Wit van Tremelo, Veerle Geerinckx van Zemst en Boudewijn Herbots van Zoutleeuw

In Begijnendijk heeft de lijst Samen een coalitie gesloten met N-VA, LEEF, en S.A.F.E. Bert Ceulemans (Samen) is benoemd tot burgemeester. Bert Ceulemans werd geboren op 17 oktober 1977 in Leuven. Hij werkt als jobcoach bij het OPZ-Geel. Hij is sinds 2001 gemeenteraadslid.

In Bekkevoort heeft CD&V een coalitie gesloten met Ons Dorp. Hans Vandenberg (CD&V) is benoemd tot burgemeester. Hans Vandenberg werd geboren op 11 januari 1964 in Lubbeek. Hij is bankdirecteur. Hij is sinds 2001 gemeenteraadslid en sinds 2003 schepen. Sinds 2007 is hij burgemeester. Hans is ook voorzitter van de politieraad en IGO Leuven.

In Diest heeft de lijst Open Diest een coalitie gesloten met de lijst DDS. Christophe De Graef (Open Diest) is benoemd tot burgemeester. Christophe De Graef werd geboren op 10 maart 1971 en is zelfstandige. Hij is sinds 1995 gemeenteraadslid. Hij was van 2001 tot en met 2005 schepen.

In Scherpenheuvel-Zichem heeft CD&V een coalitie gesloten met Open Vld. Manu Claes (CD&V) is benoemd tot burgemeester. Manu Claes, geboren op 26 februari 1959 in Leuven en ambtenaar bij de Vlaamse gemeenschap, bekwam 1938 voorkeurstemmen.
Hij is sinds 1989 schepen, en sinds 1995 burgemeester.

Positieve actie om zichtbaarheid fietsers te stimuleren

Met de campagne ‘Fietslicht aan en gaan’ stimuleert de provincie Vlaams-Brabant een betere zichtbaarheid van fietsers tussen 12 en 18 jaar. Via scholen en politiezones wordt hiervoor specifiek materiaal verspreid. Reeds 48 secundaire scholen en 15 politiezones doen dit schooljaar mee. 

In de donkere wintermaanden is het ’s ochtends nog laat donker en schemert het ‘s avonds snel.  In die omstandigheden is het belangrijk dat fietsers zichtbaar zijn en zichzelf zichtbaar maken voor andere weggebruikers.

Bovendien bepaalt het wegverkeersreglement dat de fietslichten moeten aanwezig en in werking zijn tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag, en in alle omstandigheden wanneer het niet meer mogelijk is duidelijk te zien op een afstand van ongeveer 200 meter.

Provincie als streekmotor voor zichtbaarheid van jonge fietsers

De provincie Vlaams-Brabant wil met de campagne ‘Fietslicht aan en gaan’ de lokale politiezones stimuleren om in de donkere maanden van het jaar controles van jonge fietsers uit te voeren. Ook  wil zij Vlaams-Brabantse secundaire scholen aanzetten om hun leerlingen te sensibiliseren voor het gebruik van fietsverlichting op de openbare weg.

Leerlingen met een defecte fietsverlichting krijgen bij een controle een fietslampje mee om terug veilig thuis te raken. De provincie Vlaams-Brabant geeft hiervoor fietslampjes en reflecterende fietsplaatjes aan de politiezones van Vlaams-Brabant voor gebruik tijdens hun controles.

‘Deze campagne wekt bij de scholen en bij de politiezones enthousiasme op om verkeersveiligheid de nodige aandacht te blijven geven. De cijfers voor Vlaams-Brabant geven aan dat we de afgelopen drie jaar minder fietsongevallen kennen, van 816 naar 753, wat een positief gegeven is. We zien ook dat steeds meer mensen ook in de donkere maanden blijven fietsen’. | Tom Dehaene, gedeputeerde voor Mobiliteit 

Provincie gaat waterlopen ruimen

In de periode van 1 december 2018 tot 31 maart 2019 voert de provincie oppervlakkige ruimingswerken uit aan de waterlopen van tweede categorie in het Demerbekken – Deel Zuid.

 Het gaat over het wegnemen van allerlei ongewenste materialen en voorwerpen zoals afval, afbraakmateriaal, grove plantenresten en dergelijke, die opstoppingen binnen de bedding van de waterloop of overwelvingen kunnen veroorzaken. De oppervlakkige ruimingswerken omvatten geen slibverwijdering uit de bodem.

‘Een gespecialiseerde firma voert de werken uit’, zegt gedeputeerde voor Waterlopen Monique Swinnen. ‘Soms gebeurt dit met de hand en merken de buurtbewoners het niet eens op. Onze medewerkers van de dienst waterlopen zorgen voor de opvolging ter plaatse’.

Het winteronderhoud kost in totaal ruim 900.000 euro. Voor het Demerbekken en Netebekken gaat het om 240 kilometer waterlopen, goed voor een investering van 103.000 euro. De werken gebeuren door de firma Geerts  uit Hechtel-Eksel.

Het gaat om waterlopen in de steden en gemeenten Aarschot, Begijnendijk, Bekkevoort, Diest, Geetbets, Glabbeek, Hoegaarden, Landen, Leuven, Lubbeek, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem, Tielt-Winge, Tienen en Zoutleeuw.

De provincie Vlaams-Brabant vraagt de eigenaars en gebruikers van percelen naast een waterloop een strook vrij te houden en doorgang te geven aan de aannemers die de werken uitvoeren. De provincie gaf ook de brochure ‘Wonen langs een waterloop’ uit. Wie langs een waterloop woont, kan met zijn vragen over het onderhoud bij de provincie terecht. Wie de contactpersoon is in je buurt, vind je op de website van de provincie via de zoekterm “onderhoudswerken’’, www.vlaamsbrabant.be/water.

Flinke opstapvergoeding voor gedeputeerden

Er is momenteel een hoop heisa over de opstapvergoedingen voor politici. Vooral de parlementsleden staan daarbij onder vuur maar de kranten van Mediahuis trekken het verhaal vandaag open naar de provinciale gedeputeerden. Ook zij passeren langs de kassa als ze hun mandaat verliezen.

Door de afslanking van de provincies wordt het aantal gedeputeerden in iedere provincie verminderd van 6 naar 4. Op zich is dat een behoorlijke besparing. Een gedeputeerde verdient namelijk 7611 euro per maand maar ze genieten ook van een pak bijkomende voordelen. Gedeputeerden hebben onder meer recht op een stevige onkostenvergoeding en ze mogen een bedrijfswagen met chauffeur gebruiken. 

In Vlaams-Brabant zorgt die afslanking maar ook de coalitiewissel ervoor, dat Tie Roefs (Groen), Marc Florquin (sp.a) en Walter Zelderloo (Open VLD) hun functie als gedeputeerde neerleggen. De vier nieuwe gedeputeerden zijn Bart Nevens (N-VA), Tom Dehaene (CD&V), Ann Schevenels (Open VLD) en Gunther Coppens en Monique Swinnen die een mandaat delen. (foto)

Walter Zelderloo krijgt een opstapvergoeding van 121.784 euro. Dat is het equivalent van 16 maanden loon. Tie Roefs en Marc Florquin krijgen ieder 68.503 euro. Dat is het equivalent van negen maanden loon. De vergoedingen worden in maandelijkse schijven uitbetaald. 

Hemelwaterplan beperkt risico op wateroverlast in Kortenaken

Vlaams-Brabant kreeg de laatste jaren af te rekenen met ernstige wateroverlast. De provincie hecht veel belang aan de bestrijding van wateroverlast en overstromingen. Daarom geeft Vlaams-Brabant 28.477,35 euro aan de gemeente Kortenaken voor haar hemelwaterplan. Kortenaken heeft het derde afgewerkte hemelwaterplan van Vlaams-Brabant. Eerder stelden ook Herent ene Zemst zo’n plan op.

Hemelwaterplan voor strijd tegen wateroverlast

Bij de opmaak van het hemelwaterplan onderzoekt de gemeente hoe het water, afkomstig van bestaande en geplande wegen, woningen en (on)verharde oppervlakten, ter plaatse kan gehouden worden, infiltreren en vertraagd afgevoerd worden.

Kortenaken heeft derde hemelwaterplan

Het hemelwaterplan van Kortenaken omvat een beknopte omschrijving van de waterhuishouding in de gemeente.
De situering van de waterlopen, de afstromingskaart, het rioleringsstelsel en infiltratiepotentieel, komen hierbij aan bod.

Het hemelwaterplan verdeelt de gemeente Kortenaken in een aantal deelzones. Per zone worden meetregelen voor nu bestaande problemen voorgesteld. Het gaat onder andere om het plaatselijk bufferen van afstromend water om instroom in het rioleringsstelsel te verminderen, inrichten van overstromingszones, aanpassingen aan het rioleringsstelsel, aanleg van gescheiden rioleringsstelsels en aanpassingen aan grachtenstelsels en waterlopen om het waterbufferend vermogen te verhogen.

Hemelwaterplan vermindert risisco op wateroverlast

De toenemende verharding en de klimaatsopwarming verhogen het risico op wateroverlast. Het doel van een hemelwaterplan is om dat risico te beperken.

Zo wordt zone per zone bekeken waar het hemelwater in de toekomst kan afwateren bij de aanleg van een gescheiden regenwaterstelsel. Het water wordt zoveel mogelijk ter plaatse gehouden worden door het regenwater te hergebruiken, te infiltreren en/of te bufferen. Als dit niet mogelijk is wordt het water afgeleid naar infiltratie- en bufferbekkens zodat vertraagd kan afgevoerd worden naar grachten en beken en de druk op deze waterlopen verminderd wordt.

Sproeiverbod opgeheven – water oppompen nog verboden

De provinciegouverneur van Vlaams-Brabant volgt het advies van de Droogtecommissie en trekt het sproeiverbod in. Het captatieverbod voor het oppompen van water uit onbevaarbare waterlopen blijft behouden.

Op de onbevaarbare waterlopen kunnen lage peilen gezondheidsrisico’s vormen en ecologische schade berokkenen. Op verschillende plaatsen staan er al waterlopen droog. Om verdere schade en gezondheidsrisico’s te vermijden, blijft het captatieverbod voor deze waterlopen behouden. Dit betekent dat er geen water uit deze waterlopen meer mag opgepompt worden.

Voor de bevaarbare waterlopen wordt de situatie nauw op de voet gevolgd en wordt mogelijk later, indien nodig, ook nog een captatieverbod ingesteld.

In de eerste plaats is het de bedoeling om beroep te doen op de burgerzin en solidariteit van de burgers. Indien inwoners zich toch niet aan het verbod zouden houden, riskeren ze een geldboete van 26 tot 200 euro (deze bedragen worden vermenigvuldigd x 8 conform de Wet van 5 maart 1952 betreffende de opdecimes op de strafrechtelijke geldboeten) en/of een gevangenisstraf van 8 tot 14 dagen.

Provincie injecteert 250.000 euro in heraanleg stationsomgeving

Om verder uitstel van de heraanleg van het stationsplein in Diest te voorkomen, geeft de provincie Vlaams-Brabant 250.000 euro aan de stad Diest. De provincie wil de stationsomgeving van Diest hiermee opwaarderen. In het station van Diest nemen 2.500 reizigers dagelijks de trein. Diest is immers een belangrijke uitvalsbasis voor pendelaars naar Leuven of Brussel.Vertraging door onvoorziene kosten

De plannen voor de heraanleg van het stationsplein in Diest liepen vertragingen op door onvoorziene kosten. ‘Om verder uitstel van de heraanleg te voorkomen, zoeken we naar hefbomen om het project terug op gang te trekken. Daarom geven we een subsidie van 250.000 euro aan de stad Diest voor de heraanleg van het plein’, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor Ruimtelijke Planning.

Diest wordt regionaal knooppunt

De heraanleg van het stationsplein en de bouw van een nieuw busstation kaderen in het masterplan voor de stationsomgeving dat van Diest een hoogwaardig regionaal openbaarvervoersknooppunt wil maken.

Daarom moet er een busstation met acht perrons ten westen van het stationsplein komen. Het stationsplein zal heraangelegd worden met een kiss & ride zone en taxistandplaats. De doorstroming voor bus, fietser en voetganger moet verbeteren, evenals de verbinding voor fietser en voetganger tussen het station en het centrum.De provincie Vlaams-Brabant heeft voor de bouw van het nieuwe busstation al 100.000 euro aan De Lijn toegezegd.

‘We willen de stationsomgeving van Diest nieuw leven inblazen door de juiste initiatieven te ondersteunen en te coördineren op vlak van ruimtelijke ordening en mobiliteit’, zegt gedeputeerde Ann Schevenels. ‘We zetten volop in op regionale vervoersknooppunten. Ook in Aarschot, Haacht en Tienen ondersteunen we, als streekmotor, de stationsomgevingsprojecten.