Tag Archives: Molenstede

Stadsbestuur sluit basisschool GBS Molenstede nadat mogelijk sporen van asbest werden gevonden

Update woensdag 18.09.2019 | 11.57 uur
De reinigingswerken op het schooldomein GBS Molenstede zijn gestart.  Een gespecialiseerde firma reinigt de zone die aangegeven werd volgens het rapport van de asbestdeskundige. Wanneer dit gedeelte gereinigd is, wordt opnieuw een controle uitgevoerd door de asbestdeskundige. Het stadsbestuur van Diest wacht de resultaten hiervan af en informeert daarna alle betrokkenen en het publiek zo snel mogelijk over de stand van zaken.

Oorspronkelijk artikel

GBS Molenstede bouwt momenteel aan een nieuw schoolgebouw. In een gedeelte van het dak van het oude schoolgebouw werd echter asbest gevonden. Dit gedeelte werd tijdens de zomervakantie afgebroken door een gespecialiseerde firma. Er werd toen ook een asbestinventaris opgemaakt. Tijdens de afronding van de meest recente afbraakwerken ontstond toch het vermoeden dat er vrijgekomen partikels asbesthoudend zouden kunnen zijn.

Asbestdeskundige aangesteld

De stad nam onmiddellijk een asbestdeskundige onder de arm. Er werd op dinsdag 17 september 2019 een visuele controle gehouden en er werden ook luchtmetingen gedaan op 6 verschillende plaatsen in en rond het schoolgebouw. De visuele controle gaf aan dat het om asbest gaat en er werden plakstalen genomen.

Na analyse van de luchtmetingen bleek dat 5 van deze metingen met zekerheid geen probleem opleveren. De 6de meting bevat partikels, maar er werd nog niet bevestigd dat het om asbestvezels gaat. Vermits het oude dak afgebroken is, het puin in containers zat en deze containers niet meer in de schoolomgeving staan, is er geen onmiddellijk gevaar.

Het stadsbestuur wacht de resultaten van de plakstalen niet af en neemt meteen maatregelen om de veiligheid maximaal te garanderen.

Welke maatregels werden al genomen?

De luchtmetingen werden gehouden om duidelijkheid te krijgen over de situatie. Er was contact met de betrokken aannemer en met de asbestdeskundige.
Het stadsbestuur van Diest heeft, na het ontvangen van de resultaten, besloten om woensdagochtend 18 september 2019 de school niet te openen.
Er wordt opvang voorzien voor de kinderen in ’t Molenhuis. Het bestuur beslist pas later of de school ook daarna nog gesloten blijft.

Bijkomende maatregelen

Vanaf woensdag wordt de schoolsite gereinigd door een professionele firma onder toezicht van de asbestdeskundige. Om de openbare veiligheid te verzekeren, zal de school pas vrijgegeven worden wanneer er uitsluitsel is dat de omgeving veilig is. Het stadsbestuur laat zich door een asbestdeskundige bijstaan. Hoe lang de reinigingswerken duren is momenteel nog onduidelijk.

Nadien komt het bestuur opnieuw samen om de laatste stand van zaken in haar totaliteit te bespreken en de verdere en / of bijkomende maatregels te beslissen.

Opvang voor ouders en leerlingen

Er is opvang voor alle kinderen voor de duur van de opruimwerken en tot de site terug veilig is. De leerkrachten krijgen woensdagochtend meteen een briefing over de situatie. De kinderen kunnen open vragen stellen over wat er aan de hand is aan hun leerkrachten.  Ouders kunnen op woensdagavond om 20 uur naar een infomeeting in ‘t Molenhuis. Daar krijgen ze een omschrijving van de situatie en een antwoord op alle vragen waar ze mee zitten.

Opvolging

Mogelijks zijn er fouten gebeurd bij de afbraakwerken. Het stadsbestuur neemt naar eigen zeggen deze situatie ernstig en ze zullen transparant met alle betrokkenen communiceren van zodra er meer informatie beschikbaar is.

Zit je met vragen over omgaan met asbest? Dan kan je terecht op de website van ovam. www.ovam.be/omgaan-met-asbest

Planning werf Turnhoutsebaan nu al onder druk door ijzerzandsteen – Turnhoutsebaan wordt zone 50

Vanaf maandag 16 september starten de werken voor de heraanleg en de opwaardering van de Turnhoutsebaan in Molenstede. Om die werken te kunnen uitvoeren is een vrij omslachtige omleiding nodig. Zoals het er nu naar uitziet zal die omleiding twee jaar in voege blijven. Tijdens die twee jaar is de zone A van de werf niet bereikbaar. In zone B kan wel verkeer toegelaten worden maar enkel voor die voertuigen die er absoluut nodig zijn. De aannemer krijgt echter al te maken met een eerste factor die een negatieve impact kan hebben op de duurtijd van de werken.

Ijzerzandsteen moet ontgonnen worden

De werf kan opgedeeld worden in twee zones. Zone A is het gedeelte waar het tracé van de rijbaan opnieuw wordt aangelegd. Zone B is het gedeelte van de Turnhoutsebaan waar enkel de kwaliteit van het wegdek wordt verbeterd.

In zone A gebeuren bijzonder ingrijpende werken. De gevaarlijke dubbele bocht op de helling krijgt een minder gevaarlijke kromming en het tracé van de weg wordt er opgeschoven naar de binnenkant van de helling. Die helling moet daarvoor afgegraven worden en dat bracht al een eerste onverwachte bijkomende hindernis mee. Er blijkt namelijk ijzerzandsteen in de bodem te zitten. Niet dat dit zo verrassend is, de ganse regio is volgebouwd met monumenten in ijzerzandsteen die ter plaatse is opgedolven. Maar omdat de steen zo zeldzaam is geworden moet hij ontgonnen worden en dat was niet ingecalculeerd in de initiële planning. Tijdens de volksvergadering in Molenstede kon aannemer Carl Liekens nog geen duidelijke inschatting maken van de impact van die ontginning maar het is alleszins een onzekere factor die zou kunnen wegen op de planning.

Huidige planning loopt tot zomer 2021

In de huidige planning wordt zone A vanaf 16 september eerst bouwrijp gemaakt. De bestaande verhardingen worden opgebroken en er komt een puinlaag als onderbedekking voor de latere rijbaan. Dat zal maximaal twee weken duren. Ook de nieuwe bocht wordt onmiddellijk aangepakt. De afgravingen en de herwinning van de ijzerzandsteen gebeuren dus in de eerste fase van de werken.

Geen aparte voetpaden

Daarna worden de nutsleidingen gelegd. In principe moet dat einde 2019 afgerond zijn. Begin 2020 start de aanleg van nieuwe rioleringen met een aparte afvoer voor hemelwater en voor vuil water. Pas daarna kan de aanleg van de weg zelf beginnen. In zone A komen langs beide kanten van de weg nieuwe losliggende fietspaden maar er zijn geen aparte voetpaden voorzien. De aanleg van die infrastructuur zal alleszins tot de zomer van 2021 duren. Tot zolang zal de omleiding die vanaf volgende maandag start, in gebruik blijven.

Gedeelte Turnhoutsebaan wordt zone 50

In zone zal de nieuwe weg worden aangelegd in doorlopend gewapend beton en niet in asfalt. Dat is een bewuste keuze. Doorlopend gewapend beton is veel duurzamer en zou ook geluidsarmer zijn.

In zone B wordt het huidige beton enkel gefreesd. Om de geluidsoverlast bijkomend te beperken wordt dat gedeelte van het traject een zone 50. Het schepencollege van Diest nam die beslissing al eerder en heeft dat advies ondertussen overgemaakt aan het Agentschap Wegen en Verkeer.

Traject van de nieuwe bocht

De werfzone wordt opgedeeld in een zone A en een zone B

Beachweekend van volleybal Molenstede kan aanvragen voor deelname amper bijhouden | fotoreportage

Het was vorig weekend opnieuw een knaleditie van het Beachvolleybaltornooi op de terreinen van VVV Molenstede. De formule is eenvoudig maar erg succesvol. Zand, keurig uitgelijnde terreinen, bonkende beats en frisse drankjes. De enige factor waar ze in Molenstede geen vat op hebben is het weer. Vermoedelijk brengt er echter iemand ieder jaar weer een lading eieren naar de Clarissen want ook nu waren de omstandigheden ideaal.

De reputatie van het tornooi staat als een Molensteeds monument. Het aantal aanvragen om deel te nemen swingt de pan uit en het beachteam moest dit jaar al extra terreinen aanleggen. Zelfs met die extra velden was er voor een paar vaste klanten geen plaats. Ook het bedrijventornooi op vrijdag barst uit zijn voegen; Iets om een jaartje over na te denken dus.

Beachweekend zet Molenstede in strandmodus

Het eerste weekend van augustus zomert het in Molenstede. Het Beachteam van VC Molenstede bouwt de terreinen van VVV Molenstede om tot een strak gestreken witte zandvlakte. De partytent wordt neergepoot en het terrein wordt opgedeeld in een reeks keurig geordende wedstrijdzones.

Vanaf vrijdagavond 2 augustus zorgen bonkende beats, koele pintjes en lekkere cocktails voor een zomerse sportieve sfeer. De eerste avond spelen een aantal lokale bedrijven hun partijtjes beachvolley. Vanaf zaterdagmiddag 3 augustus zijn al dan niet toevallig samengestelde verenigingen en clubs aan de beurt. Zondag om 15 uur beginnen de finales.

Ook wie niet zelf meespeelt kan een toffe dag beleven tijdens het Beachweekend. Goekgekozen muziek, fijne mensen en koele drankjes. Veel meer moet dat niet zijn in een weekend waarin de temperaturen weer vlot doorschuiven naar 27° zonder dat er een spatje regen op de weerkaarten verschijnt.

Hola Hageland maakt gedurende twee dagen een ruime sfeerreportage van het Beachweekend. Je kan de reportage van 2018 hier bekijken.

Fase 2 voor renovatie van ’t Molenhuis gestart in Molenstede

Fase 2 van de renovatie van Ontmoetingscentrum ‘t Molenhuis in Molenstede is opgestart.  Momenteel is de aannemer volop bezig met de sloop van de oude gebouwen.  Na het bouwverlof, vanaf augustus 2019, start de heropbouw.  Tegen september 2020 zouden de werken moeten afgerond zijn.

Er komt een volledig nieuw sportcomplex en een kantine aan de straatkant zodat deze ook als dorpscafé kan functioneren zonder dat er activiteiten doorgaan in het Molenhuis. Op de eerste verdieping komt een multifunctionele zaal die ook als turnzaal kan gebruikt worden. De huidige feestzaal (voormalige sporthal) krijgt een nieuwe vloer en zal verder uitgebouwd worden tot een polyvalente ruimte waar podiumactiviteiten kunnen plaatsvinden. 

Fase 1 al in 2016 afgerond

In 2016 werd fase 1 van het Molenhuis in gebruik genomen.  Deze omvatte de omvorming van de sporthal tot feestzaal.  De bouw van een volledig uitgeruste keuken en tooggeheel, aanpassen van de inkom, plaatsen van een lift en de vervanging van een bouwvallig bouwdeel door een nieuw gebouw met modern sanitair en 6 vergaderlokalen.

Moderne ontmoetingscentra in alle deelgemeenten

Het stadsbestuur van Diest engageerde zich om op langere termijn de verschillende ontmoetingscentra te renoveren om ze in overeenstemming te brengen met de geldende reglementeringen en ze aan te passen aan de moderne noden.  In Kaggevinne werd De Ketel aan de binnenkant verfraaid en ruimer gemaakt en zal men dit jaar nog starten met het aanbrengen van een nieuw dak voor zaal Scafnis in Schaffen.

De gemeenteraad keurde vorige maand de erfpacht goed van de panden De Schuur en De Ark te Webbekom.  Momenteel is het studiebureel Romain volop bezig met het opmaken van een stedebouwkundig inrichtingsplan voor site De SOK in Deurne.  Dit plan moet via een duurzame, ruimtelijke visie het recreatiegebied opportuniteiten naar de toekomst bieden voor zowel de SOK, de kinderopvang, gemeenteschool en de plaatselijke sportverenigingen.

Dwars door het Hageland krijgt spetterende finale

De vierde editie van Dwars door het Hageland maakt komaf met de lange aanloop zonder noemenswaardige offroadstukken die vorig jaar nog in het parcours sloop. Er blijft een inloopstrook van 33 kilometer zonder echte hindernissen maar daarna zet koersdirecteur Nick Nuyens het peloton op een ronde van 63,5 kilometer en die begint met een eerste zeer vroege beklimming van de citadel. De zogenaamde grote ronde wordt tweemaal afgelegd. Daarna moeten de renners nog tweemaal een rondje van 21 kilometer draaien vooraleer ze de finish bereiken. Opvallend in die nieuwe structuur is dat het peloton eigenlijk bijna voortdurend op het grondgebied van Aarschot, Scherpenheuvel-Zichem en Diest blijft. De lange uitzwaai naar Tienen werd resoluut geschrapt.

Duracell is nieuwe naamsponsor

De start blijft op de Grote Markt van Aarschot. Het peloton rijdt geneutraliseerd tot aan de terreinen van Duracell. De batterijenbouwer wordt vanaf dit jaar de naamsponsor van Dwars door het Hageland. Het bedrijf vindt geen technisch personeel meer en wil op deze manier haar imago wat opkrikken. De konijntjes worden daar even voor 13 uur opgewonden en de koers kan effectief van start gaan.

Je kan verder lezen na de afbeelding

Aanloop met ommetje Bekkevoort is niet zonder gevaar

Via de ring rond Aarschot gaat het naar Rillaar en Schoonderbuken. Op het kruispunt van de Houwaarstraat en de Oude Tiensebaan gaat het rechtsaf naar de Staatsbaan in Bekkevoort. Die kronkel in het parcours is een gevolg van een gesprek van burgemeester Hans Vandenberg met Nick Nuyens. Nuyens zou zelfs willen bekijken om volgend jaar wat extra Bekkevoort in het parcours in te bouwen. Dat is een goed idee. Bekkevoort is een dorp met veel trage wegen. Onder meer de omgeving van de pastorie van deelgemeente Molenbeek biedt zeer knappe opportuniteiten.

Het korte ommetje is overigens niet zonder risico’s. Wie Bekkevoort via deze weg al eens binnenrijdt weet dat er een soort jungle van verkeersremmers op de rijbaan staat. Hopelijk doet het gemeentebestuur daar iets aan of plaatst de organisatie in die zone seingevers met voldoende ervaring.

Op de Staatsbaan gaat het naar links om daarna in het centrum van Bekkevoort opnieuw naar Scherpenheuvel te rijden. Het gaat in een ruk door naar Zichem waar het peloton via de normale verharde wegen naar Diest rijdt. Hier volgt een eerste passage door het centrum en ook de eerste beklimming van de citadel.

Offroad in Langdorp en Wolfsdonk

Het aanloopgedeelte zit er dan op. De renners krijgen bevoorrading in Kaggevinne en rijden richting Scherpenheuvel. Daar beginnen ze aan de twee grote rondes van 63 kilometer. Het eerste gedeelte daarvan is in feite hetzelfde als de aanloopstrook die ze hebben afgemaald maar dan zonder het krulletje Bekkevoort en in tegenovergestelde richting. In Aarschot rijdt de groep richting Langdorp en daarna richting Wolfsdonk. Als ze terugkeren naar Langdorp krijgen ze de offroadstroken Wilgenput en Grootbroekstraat voor de kiezen. Vooral die laatste strook is een karwei omdat ze meer dan drie kilometer lang is.

Demerdijk tussen Aarschot en Langdorp in parcours

Eenmaal terug in Aarschot mogen de renners zich opmaken voor een idyllisch stukje Hageland. Ze nemen de demeroever die Aarschot met Langdorp verbindt. Een goed bereidbare offroadstrook van 3,3 kilometer lang die vooral in de smaak zal vallen van renners die eerder op trainingsuitstap zijn en ook wat van het schitterende decor willen genieten. Dit onderdeel van het fietsknopennetwerk komt uit in Rillaar waar de renners de gekende en wat ambetante kuitenbuiters voor de kiezen krijgen. Ze gaan daarna via Messelbroek en Testelt opnieuw richting Zichem.

Volledige Demerdijk naar Diest in parcours

In Zichem passeert het peloton een eerste keer voorbij het wielerdorp aan de Maagdentoren. En dan komt de Demerdijk. Deze keer geen 1300 meter maar 4 kilometer. Vroeger koos Nick Nuyens ervoor om bij de eerst mogelijke afslag het betonbaantje naast de spoorweg te kiezen. Dat gebeurt nu niet. De groep blijft op de offroadstrook en kan dus genieten van het zicht op de fraaie meander die daar getrokken werd. Niet dat de heren daar veel tijd zullen voor hebben want de gevreesde beklimming van het Grasbos komt eraan. Vanuit Molenstede gaat het daarna richting ring om dan een tweede keer door het centrum te rijden en de passage op de citadel te nemen. De kronkel met de erg foute en gevaarlijke afdaling die daar vorig in het parcours sloop is dus geschrapt en dat is maar goed ook. De veiligheid van de renners primeert.

Spectaculaire finale met Prinsenbos, Demerdijk, Grasbos en citadel

De grote ronde wordt daarna een tweede keer afgewerkt. En dan kan de grote finale beginnen. Dat wordt twee keer een rondje tandengeknars. In Kaggevinne kiest Nick Nuyens voor een spectaculair stukje offroad dat wel eens voor de beslissing zou kunnen zorgen. De renners gaan via de Prinsenbosstraat naar het verlengde van het Grootveld  en daarna naar de Roeterstraat. In feite laat Nuyens hier een kans liggen want hij had het peloton ook via de historische eik kunnen sturen maar dat paadje is vrij smal. Alicht kiest de koersdirecteur voor veiligheid. Na deze erg mooie passage gaat het via het centrum van Scherpenheuvel weer naar de Maagdentoren, de Demerdijk, het Grasbos en de citadel. Deze brok ellende moet twee keer worden afgelegd en daarna wacht een gigantische Kwaremont voor de renners op het podium. En een koele douche voor al de rest.

Niki Terpstra en Jasper Philipsen krijgen concurrentie van Telenet-Fidea

De absolute topfavoriet voor Dwars door het Hageland is zonder enige twijfel Niki Terpstra. De Nederlander won de eerste editie en is een absolute fan van deze koers. Met onder meer Bonifazio, Gaudin en Adrien Petit heeft hij ook stevig wat power in zijn ploeg. Als hij wil winnen zal hij toch voorbij Jasper Philipsen moeten. Hij is de kopman van UAE Team Emirates, het enige World Tour team dat aan de start komt. Philipsen heeft op voorhand het roadbook opgevraagd en is ondertussen al op het parcours gesignaleerd. Hij is bijzonder snel dus Terpstra weet dat hij er voor het paradeplein vanaf moet. Bij Wanty-Gobert Cycling team mogen we Frederik Backaert verwachten. Koeienman deemsterde vorig jaar wat weg maar hij heeft zeker de kwaliteiten om in deze koers mee te doen voor het podium. Bij Wallonie Bruxelles hebben ze Baptiste Planckaert. Hij staat aan de leiding in de Bingoal Cycling Cup maar deze koers lijkt toch niet echt voor hem weg gelegd.

Wij verwachten ook een straffe prestatie van de Telenet Fidea Lions. De boys van Sven Nijs komen met hun sterkste bezetting. Pur sang crossers maar allemaal gasten met inhoud. En dan is er nog dat andere crossteam, Corendon Circus. Die hebben veteraan van vele oorlogen Stijn Devolder op de deelnemerslijst staan maar ook Philipp Walsleben, Marcel Meisen en Tom Meeusen.

UCI ProSeries

Twee jaar geleden kreeg Dwars door het Hageland zijn gedroomd duel. Wout Van Aert en Mathieu van der Poel streden toen tot de laatste beklimming van de citadel voor de overwinning. Geen van beiden staat dit jaar op de deelnemerslijst en dat geldt ook voor veel andere grote namen. Dwars door het Hageland mag dan al een iconische koers zijn, de vedetten van het wielrennen blijven voorlopig weg. Dat heeft veel met de plaats op de kalender te maken. Zowel van der Poel als Van Aert hebben na het voorjaar een vakantie ingelast en werken momenteel aan de voorbereiding van de tweede periode van hun wegseizoen. Wout Van Aert heeft net een hoogtestage in de Spaanse Sierra Nevada achter de rug en rijdt vanaf zondag de Dauphiné. Mathieu van der Poel piekt naar het wk op de weg in Yorkshire. Het parcours is op zijn lijf geschreven.

Om zijn deelnemerslijst wat beter te stofferen wil Nick Nuyens inzetten op een hogere ranking. Momenteel is Dwars door het Hageland een Continentale wedstrijd. Nuyens wil volgend naar de nieuwe UCI ProSeries. Dat zal ook meer budget vergen. De intrede van Duracell is voorlopig eenmalig maar een bestendiging van hun aanwezigheid kan een belangrijk verschil maken. Ook start- en aankomststeden Aarschot en Diest zullen met meer geld over de brug moeten komen. Schepen van Sport in Aarschot Geert Schellens was daar nogal optimistisch over. Burgemeester De Graef van Diest bleef eerder op de vlakte.“We werken momenteel aan onze meerjarenplanning”, hield hij het onderwerp af.

Technische details
 • Datum: vrijdag 21 juni 2019
 • Start: Aarschot
 • Startuur: 12.40 uur
 • Offroad: 17 stroken – 39,2 kilometer
 • Hoogtemeters: 1700 meter
 • Aankomst: Diest
 • Afstand: 204 kilometer
 • Niveau: 1.1
 • Editie: 16
 • TV: Sporza op Een
 • Hashtag wedstrijd: #DDHH19

Sterkhouders van Zita Swoon spelen vanavond in de living bij Roel Celis | met filmpje

Coverfoto | Kris JV Verdonck

Living 29 in Molenstede…het is een concept dat blijft verbazen. De namen van de artiesten die bij Roel Celis in de zetel komen spelen worden steeds belangrijker maar de kwaliteit van het eten dat Jeppe Camps serveert wordt dan ook alsmaar beter. Dat is namelijk het concept. De artiesten eten eerst samen met de groep achter Living 29. Jeppe Camps is als Chief Cuisine een rotsvaste garantie voor kwaliteit. Daarna is er een optreden in de living van de Roel en het eindigt met zware filosofie over muziek of gewoon wat geleuter over de minder belangrijke zaken in het leven.

De pintjes die de gastendrinken worden afgerekend in een emmer. daar stop je in wat je wil maar de rekening was nog nooit deficitair. Kortom, iedereen apprecieert het initiatief van de broers Roel en David Celis en niemand komt op het idee om de boel te belazeren.

No money at all

Vorige keer kwam Brendan Croker langs. De man scoorde met No money at all een wereldhit maar in Molenstede speelde hij voor de opbrengst van wat er in de hoed werd gelegd. Wel een beetje een vreemde gozer, die Croker. In plaats van de succulent lekkere kost van Jeppe Camps te verorberen zat hij zich te concentreren in zijn wagentje. Maar het optreden en de aanwezigheid van Kathleen Vandenhoudt maakte alles goed.

Matt Watts en Stef Kamil Carlens

Vandaag, zaterdag 28 april, staan de Amerikaanse singer-songwriter Matt Watts en Stef Kamil Carlens in Molenstede in de living. Jawel, die twee van Zita Swoon en zoveel andere schone muziekprojecten. Wat u mag verwachten. Prachtige, ingetogen americana in de stijl van Calexico, Giant Sand en een scheut Flying Horseman. En een stevige Westmalle Tripel. Het Hageland is de muzzieknavel van Vlaanderen en Molenstede zorgt voor stevig wat pigment.

Verkeersremmers op sluipwegen voor werken Langenberg blijven slechts tijdelijk

Volgende maandag 4 maart starten de voorbereidende werken voor de herinrichting van de Langenberg in Molenstede. De monumentale eiken langs de weg worden gezaagd en daarvoor wordt een wegomleiding ingesteld. Die loopt aan de ene kant langs Engsbergen, aan de andere kant langs Zichem.

Allicht zullen de mensen uit de regio die de buurt beter kennen, opteren voor een kortere oplossing. Er zijn twee alternatieven maar het gaat in beide gevallen ook om smalle straten die niet geschikt zijn voor een grotere verkeersstroom. Je kan via de Diesterestraat naar de Klappijstraat of verder door naar de Asdonkstraat. De tweede optie is via de Fabriekstraat en het Grasbos. De technische uitvoeringsdiensten van de stad hebben op dat alternatieve parcours verkeersvertragers aangebracht. Burgemeester Christophe De Graef bevestigde ook dat de politie maandagochtend op beide alternatieve routes aanwezig zal zijn om snel te kunnen ingrijpen als er zich problemen zouden voordoen. Het gaat in beide gevallen ook om wegen waar veel fietsers rijden, wat toch een belangrijk aandachtspunt moet zijn.

De verkeersremmers dwarsen de volledige rijbaan en zijn dus ook een obstakel voor die fietsers. Dat is meteen ook de reden waarom ze tijdelijk zijn. Na de voorbereidende werf worden ook de verkeersremmers weer afgebroken. Het parcours van de Sinksenkoers en Dwars door het Hageland maar ook van een reeks andere jeugdwedstrijden loopt over het Grasbos. Dat zou niet mogelijk zijn met de verkeersremmers.

Update |Gescheurde woning in Molenstede afgeschermd met strobalen maar pand stort daarna deels in

UPDATE | Vrijdagnamiddag om 15 uur is de gescheurde woning in de Dorpsstraat in Molenstede gedeeltelijk ingestort. De instorting veroorzaakte geen schade buiten het perceel waar de woning staat maar de kans is reëel dat de structuur nog verder begeeft.

FOTO DIRK WEETS | situatie van de woning na de instorting

In maart 2018 scheurden de muren van een huis in de Dorpsstraat in Molenstede. Dat kwam door een grondverzakking tijdens werken op het terrein. Omdat het gebouw bijzonder onstabiel was, werd het verkeer er op één rijstrook geleid. Het stadsbestuur plaatste tijdelijke verkeerslichten om de doorgang te regelen. Die situatie was echter niet ideaal. Sommige bestuurders zagen de lichten niet of negeerden ze gewoon omdat er geen tegenliggend verkeer kwam.

In dergelijke situaties moet een rist experten een mening geven over de oorzaak en de schade. Daardoor is de situatie van het pand nog altijd ongewijzigd. Het gebouw hangt met haken en ogen aan mekaar en kan ieder moment instorten. Het stadsbestuur wil die situatie snel oplossen. Het plan om een hoge aarden wal aan te brengen werd na advies van de brandweer opgeborgen. De aarde moet aangedamd worden en de trillingen zouden het gebouw kunnen doen insorten. Vorige donderdag werden daarom hoge strobalen geplaatst om de zaak af te schermen. Die worden stabiel gehouden door een hekwerk dat aan de stoep bevestigd is.

Door de plaatsing van de strobalen konden de verkeerslichten weg maar de voetgangers moeten ter hoogte van de site wel oversteken. Dat is een aandachtspunt voor de leerlingen van de kleuter- en lagere school die tegenover het gebouw ligt.

Op 12 februari vindt een vergadering plaats over de afbraak van het pand. Alle betrokken partijen zullen daarbij aanwezig zijn. Burgemeester Christophe De Graef (Open Diest) gaf eerder al aan dat het stadsbestuur de afbraak van de woning zal uitvoeren als de eigenaar het niet zelf doet. De kosten worden dan verhaald op de verzekeringsmaatschappij.

Brendan “No money at all” Croker speelt in de living van Roel Celis

Brendan Croker speelde al met grote namen zoals Dire Straits, Robert Cray, John Hiatt en Los Lobos. De man nam met geleend geld van zijn ouders een paar demo’s op en kon een platenfirma overtuigen om een plaat uit te brengen. Croker kreeg daarbij hulp van zijn grote idool Mark Knopfler. Dat resulteerde in No Money At All, een schijf die wereldwijd geapprecieerd en verkocht werd. Straks staat Brendan Croker samen met Bruno Deneckere bij Roel Celis thuis in de living. Hij speelt er voor de opbrengst van wat het publiek in de hoed stopt die wordt rond gegeven. En voor de succulent lekkere kookkunst van Jeppe Camps natuurlijk.

De Roel begint er overigens een gewoonte van te maken om straffe artiesten in zijn sofa te plakken. Een paar maanden geleden kwam Roland Van Campenhout een avondje blues spelen.

Als u straks dus niks te doen hebt en u wil een internationaal sterk geapprecieerde artiest aan het werk zien tussen de potten en pannen van een rijhuisje in Molenstede, dan bent u nog welkom. Plaats is er altijd bij de Roel. Het adres: Living 29 – Dorpsstraat 29 – 3294 Molenstede Diest. Je kan bellen naar 0473/38.90.38.

Je ziet een filmpje met Roland Van Campenhout bij Roel Celis in de living, afgewisseld met een paar situaties bij de Jeppe Camps. Daarna kan je nu al genieten van No money at all door Brendan Croker.