Familie trakteert op een glas na uitvaart van laatste burgemeester van Molenstede

Jef Celis, de laatste burgemeester van een deelgemeente van Diest die nog in leven was, is op 4 november overleden in het wzc Huyze Honighsdries in Averbode. Jef werd 99 jaar. Hij werd burgemeester van Molenstede in 1971 en bleef dat tot aan de fusie met Diest op 1 januari 1977.

Jef heeft geleefd in de ware zin van het woord. Zo’n leven waar je een boek kan over neerpennen maar toch slaagt de voorzitter van heemkring Molenstede erin om dat samen te vatten in twee zinnen: “Jef was een goede echtgenoot en vader en hield immens veel van zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Hij was een goed mens, maar toch ook een beetje een rebel.

Dat rebelse blijkt onder meer uit de belangrijke rol die Jef speelde bij de opstart van de beruchte Mickey Club. Tijdens de oorlogsjaren legden de bezetters een samenscholingsverbod op. Jef en zijn makkers hadden daar iets op gevonden. Ze spraken af bij de kapper in het zogenaamde scheerkot. Het leek alsof ze zaten te wachten op een scheerbeurt maar in feite waren het vrienden die mekaar daar ontmoetten. Die gasten van het scheerkot trokken ook af en toe naar Antwerpen. Ze wilden hun samenhorigheid visueel duidelijk maken door dezelfde pin op te spelden maar de enige waarvan er voldoende voorraad was, was een pin met Mickey Mouse erop. De Mickey Club was meteen een feit.

Die club zou later een motor worden voor de culturele dynamiek in Molenstede. Ze organiseerden evenementen en tornooien, haalden bekende artiesten naar het dorp en ze gaven zelfs een boek uit over de geschiedenis van het dorp.

Jef was zelf ook een getalenteerd muzikant. Na de oorlog werd hij naar Houthalen gestuurd om Duitse gevangenen te bewaken. Hij sloot zich aan bij een paar jazzmuziekbandjes die de soldaten hadden opgestart. Later zou Jef op de kermissen in de buurt hetzelfde blijven doen. Bij de uitvaart zal zijn sax naast de kist opgesteld staan.

De belangrijkste verwezenlijking van burgemeester Celis is allicht de bouw van het gemeenschapscentrum Molenhuis. Jef wist dat er een fusie met Diest stond aan te komen. De gemeenteraad van Molenstede besliste daarom nog snel om de realisatie van het Molenhuis in te plannen. De rekening werd na de fusie doorgeschoven naar het stadsbestuur van Diest. Molenstede had op die manier, lang voor alle andere steden en gemeenten in Vlaanderen, een ontmoetingsruimte die het dorp een stevige culturele boost zou geven.

In zijn laatste levensjaren bleef Jef Celis een publieke figuur. Wie bij wzc Huyze Honighsdries in Averbode passeert ziet een groot canvas met de foto van lachend bejaard koppel. Juist, het is inderdaad Jef Celis die daar op prijkt.

Je kan de vroegere burgemeester een laatste groet brengen op donderdag 10 november vanaf 10 uur in de dorpskerk van Molenstede. Na de plechtigheid trakteert de familie een glas in ‘t Kroonrad. Zoals Jef Celis het zelf ook zou gewild hebben.

p latere leeftijd samen met Maria zijn vrouw nog een carrière als fotomodel, in Averbode gaan ze hem kennen van op het grote doek aan het WZC.

De Mickey Club voor café ‘t Eilandje
Jef speelde jazz met een legerbandje
Iconische foto met onder meer ook minister Omer Vanaudenhove
Jef Celis op het canvas van Huyze Honighsdries

Geef een reactie