Brand met asbestvervuiling in centrum van Diest – Warandeschool blijft gesloten

UPDATE situatie 11 uur

Op advies van een expert van het AAB (deskundige firma asbest) worden de volgende straten door de brandweer en stadsdiensten gereinigd: Rode Kruisstraat, Begijnenstraat, Grauwzustersstraat, Vestenstraat, Omer Vanaudenhovelaan (tot Saspoort), Begijnhof, Pesthuizenstraat.

De brandweer zal geparkeerde voertuigen afspuiten. De stadsdiensten volgen met een veegwagen.

Er wordt een gespecialiseerde saneringsfirma gecontacteerd voor grondigere reiniging op de brandzone zelf en in de omliggende tuinen. Betrokken inwoners worden persoonlijk op de hoogte gebracht van de timing.

De lessen van de Hagelandse Academie voor Muziek en Woord op woensdagnamiddag gaan niet door. De bibliotheek blijft vandaag gesloten.

Burgemeester Christophe De Graef raadt aan om schoenen goed af te vegen / af te spoelen als je door de aanpalende straten gewandeld hebt.

Over de maatregelen voor de tuinen en de koeren in het binnengebied van de Bruidstraat, het begijnhof en de Omer Vanaudenhovelaan wordt later pas een beslissing genomen.

Vanmorgen om 5.30 uur ontstond brand in een bijgebouw in de Bruidstraat in Diest. Bij die brand kwam asbest vrij. De gemeentelijke fase van het rampenplan werd afgekondigd maar die is ondertussen weer afgeschaald naar de operationele fase.

De asbestvervuiling heeft gevolgen voor de omgeving. De Warandeschool van scholengroep KSD blijft vandaag gesloten. Er is opvang voorzien in KSD basisschool Sint-Jan.

De Begijnenstraat, de Rode Kruisstraat, de Grauwzusterstraaat en de Vestenstraat zijn afgesloten voor alle verkeer. Niemand mag daar verder passeren. De Pesthuizenstraat is afgesloten vanaf het zwembad.

Uitgaand verkeer vanaf de Veemarkt kan de stad verlaten via de Zeven Weeënstraat en de Pesthuizenstraat of via Graanmarkt.

Inkomend verkeer vanaf de Schaffensestraat wordt afgeleid via de Michel Theysstraat en de Koning Albertstraat. Dat veroorzaakt wel enige hinder omdat de woensdagmarkt is opgesteld in die omgeving.

Mensen die in de omgeving van de brand wonen moeten ramen en deuren gesloten houden. Er is ondertussen een firma ter plaatse om de asbestvervuiling te meten en in kaart te brengen.

Geef een reactie