Stadsbestuur sluit basisschool GBS Molenstede nadat mogelijk sporen van asbest werden gevonden

Update woensdag 18.09.2019 | 11.57 uur
De reinigingswerken op het schooldomein GBS Molenstede zijn gestart.  Een gespecialiseerde firma reinigt de zone die aangegeven werd volgens het rapport van de asbestdeskundige. Wanneer dit gedeelte gereinigd is, wordt opnieuw een controle uitgevoerd door de asbestdeskundige. Het stadsbestuur van Diest wacht de resultaten hiervan af en informeert daarna alle betrokkenen en het publiek zo snel mogelijk over de stand van zaken.

Oorspronkelijk artikel

GBS Molenstede bouwt momenteel aan een nieuw schoolgebouw. In een gedeelte van het dak van het oude schoolgebouw werd echter asbest gevonden. Dit gedeelte werd tijdens de zomervakantie afgebroken door een gespecialiseerde firma. Er werd toen ook een asbestinventaris opgemaakt. Tijdens de afronding van de meest recente afbraakwerken ontstond toch het vermoeden dat er vrijgekomen partikels asbesthoudend zouden kunnen zijn.

Asbestdeskundige aangesteld

De stad nam onmiddellijk een asbestdeskundige onder de arm. Er werd op dinsdag 17 september 2019 een visuele controle gehouden en er werden ook luchtmetingen gedaan op 6 verschillende plaatsen in en rond het schoolgebouw. De visuele controle gaf aan dat het om asbest gaat en er werden plakstalen genomen.

Na analyse van de luchtmetingen bleek dat 5 van deze metingen met zekerheid geen probleem opleveren. De 6de meting bevat partikels, maar er werd nog niet bevestigd dat het om asbestvezels gaat. Vermits het oude dak afgebroken is, het puin in containers zat en deze containers niet meer in de schoolomgeving staan, is er geen onmiddellijk gevaar.

Het stadsbestuur wacht de resultaten van de plakstalen niet af en neemt meteen maatregelen om de veiligheid maximaal te garanderen.

Welke maatregels werden al genomen?

De luchtmetingen werden gehouden om duidelijkheid te krijgen over de situatie. Er was contact met de betrokken aannemer en met de asbestdeskundige.
Het stadsbestuur van Diest heeft, na het ontvangen van de resultaten, besloten om woensdagochtend 18 september 2019 de school niet te openen.
Er wordt opvang voorzien voor de kinderen in ’t Molenhuis. Het bestuur beslist pas later of de school ook daarna nog gesloten blijft.

Bijkomende maatregelen

Vanaf woensdag wordt de schoolsite gereinigd door een professionele firma onder toezicht van de asbestdeskundige. Om de openbare veiligheid te verzekeren, zal de school pas vrijgegeven worden wanneer er uitsluitsel is dat de omgeving veilig is. Het stadsbestuur laat zich door een asbestdeskundige bijstaan. Hoe lang de reinigingswerken duren is momenteel nog onduidelijk.

Nadien komt het bestuur opnieuw samen om de laatste stand van zaken in haar totaliteit te bespreken en de verdere en / of bijkomende maatregels te beslissen.

Opvang voor ouders en leerlingen

Er is opvang voor alle kinderen voor de duur van de opruimwerken en tot de site terug veilig is. De leerkrachten krijgen woensdagochtend meteen een briefing over de situatie. De kinderen kunnen open vragen stellen over wat er aan de hand is aan hun leerkrachten.  Ouders kunnen op woensdagavond om 20 uur naar een infomeeting in ‘t Molenhuis. Daar krijgen ze een omschrijving van de situatie en een antwoord op alle vragen waar ze mee zitten.

Opvolging

Mogelijks zijn er fouten gebeurd bij de afbraakwerken. Het stadsbestuur neemt naar eigen zeggen deze situatie ernstig en ze zullen transparant met alle betrokkenen communiceren van zodra er meer informatie beschikbaar is.

Zit je met vragen over omgaan met asbest? Dan kan je terecht op de website van ovam. www.ovam.be/omgaan-met-asbest

Geef een reactie