Planning werf Turnhoutsebaan nu al onder druk door ijzerzandsteen – Turnhoutsebaan wordt zone 50

Vanaf maandag 16 september starten de werken voor de heraanleg en de opwaardering van de Turnhoutsebaan in Molenstede. Om die werken te kunnen uitvoeren is een vrij omslachtige omleiding nodig. Zoals het er nu naar uitziet zal die omleiding twee jaar in voege blijven. Tijdens die twee jaar is de zone A van de werf niet bereikbaar. In zone B kan wel verkeer toegelaten worden maar enkel voor die voertuigen die er absoluut nodig zijn. De aannemer krijgt echter al te maken met een eerste factor die een negatieve impact kan hebben op de duurtijd van de werken.

Ijzerzandsteen moet ontgonnen worden

De werf kan opgedeeld worden in twee zones. Zone A is het gedeelte waar het tracé van de rijbaan opnieuw wordt aangelegd. Zone B is het gedeelte van de Turnhoutsebaan waar enkel de kwaliteit van het wegdek wordt verbeterd.

In zone A gebeuren bijzonder ingrijpende werken. De gevaarlijke dubbele bocht op de helling krijgt een minder gevaarlijke kromming en het tracé van de weg wordt er opgeschoven naar de binnenkant van de helling. Die helling moet daarvoor afgegraven worden en dat bracht al een eerste onverwachte bijkomende hindernis mee. Er blijkt namelijk ijzerzandsteen in de bodem te zitten. Niet dat dit zo verrassend is, de ganse regio is volgebouwd met monumenten in ijzerzandsteen die ter plaatse is opgedolven. Maar omdat de steen zo zeldzaam is geworden moet hij ontgonnen worden en dat was niet ingecalculeerd in de initiële planning. Tijdens de volksvergadering in Molenstede kon aannemer Carl Liekens nog geen duidelijke inschatting maken van de impact van die ontginning maar het is alleszins een onzekere factor die zou kunnen wegen op de planning.

Huidige planning loopt tot zomer 2021

In de huidige planning wordt zone A vanaf 16 september eerst bouwrijp gemaakt. De bestaande verhardingen worden opgebroken en er komt een puinlaag als onderbedekking voor de latere rijbaan. Dat zal maximaal twee weken duren. Ook de nieuwe bocht wordt onmiddellijk aangepakt. De afgravingen en de herwinning van de ijzerzandsteen gebeuren dus in de eerste fase van de werken.

Geen aparte voetpaden

Daarna worden de nutsleidingen gelegd. In principe moet dat einde 2019 afgerond zijn. Begin 2020 start de aanleg van nieuwe rioleringen met een aparte afvoer voor hemelwater en voor vuil water. Pas daarna kan de aanleg van de weg zelf beginnen. In zone A komen langs beide kanten van de weg nieuwe losliggende fietspaden maar er zijn geen aparte voetpaden voorzien. De aanleg van die infrastructuur zal alleszins tot de zomer van 2021 duren. Tot zolang zal de omleiding die vanaf volgende maandag start, in gebruik blijven.

Gedeelte Turnhoutsebaan wordt zone 50

In zone zal de nieuwe weg worden aangelegd in doorlopend gewapend beton en niet in asfalt. Dat is een bewuste keuze. Doorlopend gewapend beton is veel duurzamer en zou ook geluidsarmer zijn.

In zone B wordt het huidige beton enkel gefreesd. Om de geluidsoverlast bijkomend te beperken wordt dat gedeelte van het traject een zone 50. Het schepencollege van Diest nam die beslissing al eerder en heeft dat advies ondertussen overgemaakt aan het Agentschap Wegen en Verkeer.

Traject van de nieuwe bocht

De werfzone wordt opgedeeld in een zone A en een zone B

One comment

  • Beton geluidsarmer dan asfalt, daar geloof ik niets van, tenzij de beton glad is en dan nog. Als ge langs een betonbaan hebt gewoond, weet ge wel wat een hels lawaai betonwegen afgeven, zeker in Vlaanderen (dicht bebouwd). De beton wordt hier grof gemaakt (geborsteld) voor zogezegd de veiligheid, volledig zinloos en enorm lawaaierig. Nergens in Europa wordt beton grof geborsteld en daar gebeuren zeker niet meer ongevallen. Zelfs de fietspaden worden hier grof gemaakt, niet echt aangenaam hoor om over te fietsen en ook totaal zinloos. Waarom begint men of verschillende wegen dan asfalt over de beton te leggen, is toch om de weg geluidsarmer te maken. Dat het duurzamer en enorm veel duurder is, kan ik wel inkomen, maar asfaltwegen vernieuwen, gaat wel veel vlugger en beton komt dan nog dikwijls omhoog bij hevige hitte en wordt dan dikwijls nog slecht hersteld achteraf, vb. N10 baan naar Scherpenheuvel ook een weg in gewapend doorlopend beton en gelukkig niet grof geborsteld beton en dat geeft inderdaad een beetje verschil in geluid. In NL heeft men overal heel goede auto- en fietswegen en allemaal in asfalt en worden direct hersteld als er slijtage is en het gaat veel sneller. Men moet hier nog veel leren!

Geef een reactie