OCMW Scherpenheuvel-Zichem schrapt elf opvangplaatsen voor asielzoekers in LOI van Testelt

Het OCMW van Scherpenheuvel-Zichem gaat de overeenkomst met fedasil voor de opvang van 11 asielzoekers in het Lokaal Opvang Initiatief (LOI) formeel opzeggen. Dat LOI is momenteel gevestigd in een woning in Hoeve 13 in deelgemeente Testelt. Er worden enkel vrouwelijke asielzoekers, eventueel met hun kinderen, opgevangen.

Het vast bureau van het OCMW heeft op 29.07.2019 reeds de principiële beslissing genomen tot opzeg van de elf LOI-plaatsen. Het dossier wordt volgende donderdag 12 september ter stemming voorgelegd aan de raad voor maatschappelijk welzijn. Als de raad het besluit ook goedkeurt, wat meer dan waarschijnlijk ook gebeurt, kan de opzeg van zes maanden ingaan op 01.10.2019 om te eindigen op 31.03.2020.

Momenteel verblijven nog twee bewoners in het LOI, de andere negen LOI-plaatsen zijn geschorst in afwachting van de desinfectie van de woning. Op het moment dat deze twee bewoners het LOI verlaten zullen die plaatsen eveneens geschorst worden. De elf LOI-plaatsen blijven dan geschorst tot het verstrijken van de opzeg waardoor er in de praktijk geen LOI-bewoners meer worden opgevangen.

In het verleden stonden er ruime subsidies van de federale overheid tegenover een LOI. Sinds 2018 werden deze financiële overschotten afgeroomd door de federale overheid waardoor er geen financieel voordeel meer is aan de organisatie van een LOI.

Collectieve opvang Peeterskasteel blijft voor onbepaalde duur

De woning in Testelt moet dringend gerenoveerd worden. De stad heeft de investeringskosten van de renovatie geraamd op 374.991 euro. Er zijn geen financiële reserves beschikbaar om die werking uit te voeren. De stad doet bovendien reeds inspanningen door de ondersteuning van het collectief opvangcentrum Peeterskasteel. Die infrastructuur werd oorspronkelijk tijdelijk gehuurd van de vzw Parochiale Werken maar de huurovereenkomst werd dit jaar herzien en is nu een overeenkomst van onbepaalde duur. Gezien de speciale opdracht die het centrum momenteel heeft, moeten we die onbepaalde duur allicht letterlijk nemen. Caritas piloteerde het Peeterskasteel naar een specialisatie als opvangcentrum voor zieken en andersvaliden.

Geef een reactie