Tag Archives: Rick Brans

Moet voetbaltribune sneuvelen voor de bouw van een nieuw zwembad?

Schepen van Sport in Diest Rick Brans is voltijds bezig met zijn mandaat. De youngster in het bestuur gaat die tijd goed kunnen gebruiken. Het nieuwe bestuur wil namelijk nogal wat investeren in sportinfrastructuur. Het project Warande Sportpark is bijzonder ambitieus maar voor de realisatie ervan zal nog stevig wat water door de ernaast gelegen Begijnenbeek moeten vloeien.

De heraanleg van het Warande Sportpark is een complex dossier waarvan een paar belangrijke luiken momenteel in een stroomversnelling zitten. De bouw van een compleet nieuw skatepark werd eerder al door de gemeenteraad goedgekeurd. En nu staat ook de bouw van een nieuw zwembad ingeschreven in de meerjarenbegroting. De geruchten daarover deden al een tijdje de ronde maar toch is het enigszins verrassend.

Zwembad pas volledige gerenoveerd

Het stadsbestuur investeerde in 2018 nog zeer fors in het huidige zwembad. De kades, de wanden en de bergruimtes van het zwemgedeelte maar ook de sportzaal van het huidige complex werden grondig gereinigd. De sanitaire installaties werden ontkalkt, de verwarmingsinstallatie en het waterbehandelingssysteem zijn op punt gezet en de glijbaan kreeg een corrosiebehandeling. De doucheruimte van de zwemhal is herbetegeld en de douches kregen nieuwe sproeikoppen en bedieningsknoppen. De werken kostten ongeveer 200.000 euro. Naast het grote onderhoud werd ook het peuterbad uitgebreid met attractieve speelelementen. Het peuterbad kreeg ook een automatisch chloor- en zwavelzuurdoseerautomaat en filterinstallatie die voldoet aan de nieuwe, veel strengere VLAREM-milieunormen.

Strenge milieuwetgeving

De vorige schepen van Sport, Murat Celik, beweerde destijds dat het zwembad effectief in orde is voor VLAREM. De milieuvergunning van het zwembad loopt nog tot 23 november 2019. Tot volgende week dus. Bij de voorstelling van de meerjarenbegroting leek huidig schepen van Sport Rick Brans daar echter niet meer zo zeker van. Momenteel zou de vergunning nog wel in orde zijn maar de milieunormen verstrengen blijkbaar opnieuw en dat zou voor het zwembad van Diest alweer een zware kost betekenen. Onder meer daarom wordt er geopteerd voor de bouw van een nieuw bad.

Privaat Publieke Samenwerking

Rick Brans wilde eerst niet in zijn kaarten laten kijken in welke formule dat zou gebeuren maar enige vraagstelling maakte duidelijk dat het zeer waarschijnlijk over een Privaat Publieke Samenwerking (PPS) zal gaan. In Vlaanderen zijn momenteel meer dan 20 zwembaden onder dergelijke structuur gebouwd en beheerd. De belangrijkste private actoren zijn S&R Groep, Sportoase, Groep van Roey en Studio 100. Soms komen die actoren samen voor in hetzelfde dossier. Het zwembad in Leuven bijvoorbeeld, werd gebouwd door Groep Van Roey terwijl de uitbating gebeurt door Sportoase. Die beheren ondertussen 14 zwembaden in Vlaanderen. Wie het zwembad van Diest zal bouwen en beheren wordt bepaaald door een openbare aanbesteding.

Bovenlokaal

Rick Brans noemde voorlopig geen cijfers maar de bouw van een zwembad is een zware investering. Op een aantal plaatsen in Vlaanderen zijn precies daarom zwembaden gebouwd op basis van een bovenlokale structuur. Een aantal gemeenten engageren zich daar om het project samen op te zetten en de lasten te dragen. Toen de schepen die vraag kreeg sloot hij die piste niet uit maar zelf had hij duidelijk nog geen enkel initiatiatief in die richting genomen. De mogelijkheden zijn ook niet eindeloos. Tessenderlo en Westerlo hebben een eigen zwembad. Enkel Scherpenheuvel-Zichem is een evidente optie. Daar werd het zwembad in 2014 gesloten en dat laat tot vandaag sporen na. In beide steden is een bijna identiek gekleurde coalitie aan de macht, al is dat in Diest een coalitie van verruimingspartijen. En beide gemeenten maken deel uit van dezelfde politiezone. Een gesprek over een nieuw zwembad zou dan ook de mogelijkheden verbreden en beter toelaten om in te spelen op de noden van de regio.

Geen RUP nodig

We moeten echter onze zwembroek nog lang niet klaar leggen. Het dossier is vandaag enkel principieel opgenomen in de meerjarenbegroting. Al de rest moet nog opgestart worden. Op de vraag waar dat zwembad dan wel zou komen, wilde schepen Brans ook geen duidelijkheid verschaffen maar ook daar hielp enig doorvragen. Burgemeester De Graef kwam zijn jonge collega namelijk te hulp tijdens het persmoment. Hij stelde dat er geen Ruimtelijk Uitvoerings Plan nodig zou zijn. Dat betekent dat de zone waar het zwembad gebouwd wordt, al is ingekleurd voor de bouw van een sportaccomodatie. Kortom, de kans dat het niet in het Warande Sportpark zou komen is relatief klein. Dat park werd destijds aan de stad geschonken door dokter Verstappen. De voorwaarde was dat het enkel gebruikt zou worden voor sportbeoefening. Die voorwaarde werd later vertaald in relevante regelgeving.

Tribune voetbalstadion slopen

Alleszins blijft het huidige zwembad open tot het nieuwe zwembad er effectief staat. Dat doet meteen vragen rijzen over de inplanting van het nieuwe project op de Warandesite. “Er is daar plaats genoeg”, liet schepen Brans zich ontvallen. Er is inderdaad nog wel open ruimte maar zowat elke morzel grond wordt momenteel gebruikt. De tennisclub zal allicht geen terreinen kunnen opgeven. Op de resterende percelen loopt de Finse piste en is het B-terrein van KFC Diest.

Rick Brans liet in dat verband overigens een wel zeer bizarre opmerking vallen tijdens de openbare zitting van de gemeenteraadscommissie. In de discussie over de inplanting van het zwembad vroeg hij zich af waarom de tribune van het voetbalstadion aan de Omer Vanaudenhovelaan eigenlijk moet blijven staan. “Die wordt toch nauwelijks gebruikt”, zei schepen Brans. Niemand van de aanwezige raadsleden voelde de noodzaak opborrelen om daar vragen over te stellen, wat toch enigszins verbazend is. Misschien heeft de schepen er ook helemaal geen verdere bedoelingen mee. Maar het was alleszins een opmerking waar verder moet over nagedacht worden. KFC Diest is een ambitieuze voetbalclub die terug naar de nationale afdelingen wil. Dat kan maar moeilijk zonder een deftige infrastructuur. Ze dromen bij de club van een kunstgrasveld maar tegelijkertijd de tribune slopen is dan toch een rare kronkel. In Sint-Truiden heeft gewezen voorzitter Roland Duchatelet echter het voorbeeld gegeven van hoe het anders kan. De steenrijke industrieel gooide een tribune plat en integreerde een hotel met tribune in het voetbalstadion. Hotels en zwembaden hebben wel wat met mekaar gemeen. Als Hotel Stayen kan, dan kan Hotel Warande ook. Al zijn de zakken van Roland Duchatelet allicht dieper dan die van de stad Diest.

Skaters gaan zelf mee oordelen over aanleg van nieuw skatepark in Diest

Er zijn meer details bekend over de plannen van het stadsbestuur in Diest voor de aanleg van een nieuw skatepark. Bij de gunning ervan zal vooral gekeken worden naar het ontwerp. Er is op voorhand voldoende overleg gepleegd met de community van skateboarders, bmx’ers, steppers en bladers. Die groepen worden ook tijdens de bouw van het nieuwe skatepark betrokken.  Omdat de groepen niet echt georganiseerd zijn verliep de adviesprocedure via de jeugddienst en via een facebookgroep. De skaters beoordelen de verschillende ontwerpen mee op originaliteit, veelzijdigheid en een logische flow van het park. In het nieuwe skatepark zullen zowel beginnende, als meer ervaren skaters zich kunnen uitleven.

Gegoten beton

Er werd gekozen voor een skatepark in naadloos gegoten beton. Houten toestellen vertonen sneller houtrot en zijn dus zeer onderhoudsintensief. Verder zijn houten toestellen vanbinnen hol, wat maakt dat er meer geluidshinder is dan bij een skatepark uit beton. Bovendien zou volgens de skaters het skateplezier veel groter zijn op een betonnen skatepark. Een duurzame betonnen constructie was dus een logische keuze.

Budget van 100.000 euro goedgekeurd

Op basis van de input van de skaters werden er verschillende professionele firma’s aangeschreven om een ontwerp in te dienen. Ze krijgen een budget van € 100.000 om dit te realiseren. Dat budget is ondertussen goedgekeurd door de gemeenteraad.

Naast het nieuwe openluchtskatepark blijft ook de skatehal in de citadel open. De nog bruikbare toestellen die nu aan het warandestadion staan, worden overgebracht naar die hal.

Gemeenteraadslid voor Groen Sofie Colemont wilde weten of ook het basketbalveldje en het speelparkje naast het Warandestadion gerenoveerd worden. Schepen van Jeugd Rick Brans gaf toe dat dit absoluut noodzakelijk is. Beide terreinen komen in een latere fase aan bod.

Gratis met de nachtbus van Pukkelpop naar Diest

Festivalliefhebbers plooien hun tentjes langzaamaan op en stapelen de rugzak vol met handige terreinspulletjes. Pukkelpop staat in de steigers. Op donderdag 15 augustus beginnen ze er aan in Kiewit. Wie een festivalticket heeft kan vanuit gans Vlaanderen gratis met de bus of de tram naar het festival. Je moet enkel je inkomticket tonen, een speciaal ticket hoeft dus niet. Ook de trein is gratis maar dan moet je wel een speciaal pukkelpopticket downloaden. Je festivalticket volstaat dus niet.

Ook nachtbus gratis op vertoon van festivalbandje

In gans Limburg rijden extra pendelbussen. Ook die zijn gratis op vertoon van je festivalticket. De Lijn zet verder ook nachtbussen in. Die rijden op vrijdag 16 augustus (vertrek om 02.30 uur), zaterdag 17 augustus (vertrek om 02.30 uur) en zondag 18 augustus (vertrek om 00.30 uur!).

Een van die nachtbussen rijdt van Kiewit naar Herk-de-Stad over Linkhout naar Diest. De kost van de tickets wordt ten laste genomen door de gemeentebesturen. Je vindt alle informatie over de nachtbussen via deze link.

Schepen van jeugd, Rick Brans: “Ook dit jaar bieden we de mogelijkheid om de Diestse Pukkelpopganger veilig naar huis te brengen. We betalen met plezier de nachtbus als extra service voor onze jeugd”. Diest betaalt dit samen met enkele omliggende gemeenten. Festivalgangers uit Diest kunnen er gratis gebruik van maken op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag.

Centrumsteden in Vlaams-Brabant willen meer bomen aanplanten

Coverfoto BOS +

BOS+ wil dat de volgende Vlaamse Regering versneld werk maakt van een grootschalige vergroening van steden en dorpen. Bomen zorgen voor een sterk verkoelend effect in die hitte-eilanden. Door de temperatuur er meerdere graden te verlagen, redden bomen in de hitte-eilanden mensenlevens. 

Bert De Somviele, directeur van BOS+, stelt dat de 20 warmste jaren ooit gemeten in ons land allemaal werden genoteerd tijdens de voorbije 30 jaar. De hittegolven worden dus frequentere en volgens De Somviele zal dat fenomeen nog toenemen.

In 1994 werd naar aanleiding van een hittegolf een oversterfte vastgesteld van 1226 mensen, in 2003 was dat 2052, in 2006 stierven 1263 door de hittegolf en in 2010 van 967. Voor de voorbije recordzomer van 2018 zijn er nog geen cijfers maar het staat vast dat er opnieuw vele honderden slachtoffers zullen gevallen zijn. Elke serieuze hittegolf doet dus meer mensen sterven dan het Belgisch wegverkeer, volgens De Somviele.

Leuven wil minder kappen en meer aanplanten

In Leuven gaat het stadsbestuur minder bomen kappen en meer bomen planten. Dat blijkt uit een interview van ROB-TV met schepen van Klimaat david Dessers (Groen) Leuven heeft vorig jaar 25 bomen gekapt maar er zijn ook 352 bomen geplant.

Aarschot wil 2000 bomen planten in 2020, Tienen wil stadsrandbos

In Aarschot wil schepen van Klimaat Bert Vanderauwera volgend jaar 2000 bomen aanplanten. Het stadsbestuur bekijkt momenteel waar die moeten komen. In Tienen wil het bestuur de groene zone langs de Gete uitbreiden en omvormen tot een stadsrandbos.

Diest laat kappingen compenseren en vergroent het centrum

In Diest loopt die evaluatie ook. Schepen van Milieu en Duurzaamheid Rick Brans stelt dat de stad ervoor zorgt dat in Diest weinig tot geen waardevolle bomen moeten verdwijnen, zowel wat betreft stadsontwikkelingsprojecten, als bij aanvragen door particulieren, als op de eigen domeinen. Als er toch kappingen gebeuren, wordt een compensatie met een nieuwe heraanplanting opgelegd.

Bij aanvragen voor het kappen van een boom door particulieren, ook in geval van acuut gevaar, wordt de motivatie van de aanvraag onderzocht en indien er toelating wordt verleend, wordt opgelegd dat er een heraanplant moet gebeuren met inheemse bomen. Dat voorstel ter compensatie wordt telkens opnieuw voorgelegd aan het schepencollege.

“Bij de toekomstige bouwplannen in het centrum van de stad Diest en het station verdwijnt er geen waardevol groen of weinig tot geen waardevolle bomen. Integendeel, het groen in de stedelijke ontwikkelingen wordt eerder versterkt”, zegt schepen Brans. De schepen geeft een paar voorbeelden:

 • De realisatie van een fietspad langs de Demeroever met groenaanplanting, een zone die nu niet toegankelijk is en waar weinig waardevol groen aanwezig is
 • Bij de heraanleg van het Stationsplein en Zwartebeekplein zal er stedelijk groen voorzien worden, terwijl dit nu volledig verharde oppervlaktes zijn zonder groen.
 • De pendelparking zal niet meer in de talud voorzien worden, deze talud bevat nu geen waardevol groen maar eerder opgeschoten wildgroei.
 • Bij de aanleg van een kiss &ride zone en ruime fietsenstalling ten noorden van het spoor, zal het groen opgewaardeerd worden.
 • Bij de ontwikkeling van de diepe tuinen in de stationswijk en de bedrijvensites van Desco en het Vanerum wordt er ook aandacht geschonken een kwalitatief openbaar groen.
 • Bij het project Hasseltsestraat wordt ook stedelijk groen voorzien, terwijl dit nu ook een volledig verharde ruimte is.
 • In het ziekenhuisproject op de Hasseltsestraat wordt maximaal ingezet op de groenblauwe beleving van de Demer naast de waardevolle oude Engelse tuin en nabij park Cerckel

Wanneer de stad genoodzaakt is om bomen te kappen, streven ze ernaar om dat te compenseren met een heraanplant van een inheemse boom, bij voorkeur op de locatie zelf. Diest neemt verder deel aan boomplantacties door derden, zoals ‘Ruimte voor bomen’ van Limburg.net. In 2018 werden daardoor 32 klimaatbomen aangeplant.
Het stadsbestuur engageert zich ook om samen met andere instanties mee te zoeken naar mogelijke percelen om te bebossen. Men ondersteunty onder meer het projectplan ‘potentiële locaties voor bebossing’ van het Regionaal Landschap. RLNH zal de eigenaars en gebruikers van percelen die potentieel hebben om te bebossen, uitnodigen voor een infosessie, waarin het project wordt toegelicht en informatie wordt verstrekt over de verschillende stappen die nodig zijn om tot bosuitbreiding te komen. Indien uit deze studie blijkt dat de stad of het OCMW zelf eigenaar zou zijn van gronden die potentieel hebben om bebost te worden, kan er inderdaad overwogen worden om deze ter beschikking te stellen voor het Boscompensatiefonds of om deze ter beschikking te stellen in een lokaal compensatiesysteem voor particulieren of projectontwikkelaars die één of enkele waardevolle bomen kappen die niet gecompenseerd kunnen worden op het eigen terrein.

Nieuwe speelzone Kazemat geopend in provinciedomein Halve Maan

Ze hadden bij de provincie Vlaams-Brabant geen betere dag kunnen kiezen voor de opening van de Kazemat in provinciedomein Halve Maan. De Kazemat is een nieuwingerichte speelzone die werd ingepland in een bomen- en dus schaduwrijke zone van het domein. Geen overbodigheid bij temperaturen die swingend veertig graden celcius passeerden.

De speelzone is een aaneenschakeling van platformen, torentjes, touwentunnels, touwennetten en sportenladders. Rond een van de eikenbomen werd een boomplatform gebouwd waar je met een glijbaan naar beneden kan. En er is opnieuw een kabelbaan. De toestellen zijn in ruwaandoend, natuurlijk maar robuust materiaal gebouwd waardoor ze perfect aansluiten met de omgeving. Al dat fraais heeft uiteraard ook een stevig prijzenkaartje van meer dan 90.000 euro. “We hebben voor duurzaam en erg stevig materiaal gekozen”, verklaarde provinciaal gedeputeerde An Schevenels. Naast de gedeputeerde waren ook domeinverantwoordelijke Ria Schepmans, burgemeester De Graef en schepen van Jeugd Rick Brans aanwezig bij de opening.

De kazemat is een meerwaarde in het aanbod van het het domein en de inplanting is verstandig gebeurd in een zone met schaduw die ook creativiteit toelaat. Het zal zaak zijn om de schaduwzoekende volwassenen uit de Kazemat weg te houden zodat de kinderen er zich volop kunnen uitleven.

Ondanks de loden hitte kwamen donderdag opnieuw massaal veel zonnekloppers naar de Halve Maan afgezakt. Na de middag werd het maximum van 5000 bezoekers bereikt. De politie was zichtbaar aanwezig aan de ingang van het domein. Er werden watersprinklers geplaatst en er waren zakjes met drinkwater beschikbaar.

Stadsbestuur Diest test asbakkendispenser op Botermarkt

Het stadsbestuur van Diest gaat een nieuwe asbakkendispenser testen op de Botermarkt. In maart werden daar driehonderd sigarettenpeuken op de straat geteld.

Sigarettenpeukenproblematiek

Rokers gooien hun sigaret vaak in de riolering, vanuit de veronderstelling dat dit beter is dan op de grond of in de vuilnisbak. Dit is zeker niet de beste oplossing. Peuken bevatten veel schadelijke stoffen die tot 500 liter grondwater kunnen vervuilen. En het kan tot vijftien jaar duren voor een peuk in de natuur afgebroken is. 

Tommy de Gorilla

De actiegroep Tommy de Gorilla plaatste afgelopen winter emmers om de peuken op te vangen op tien verschillende plaatsen in het stadscentrum. Schepen Rick Brans nodigde de actievoerders uit om samen te bekijken hoe die emmers op een duurzame manier konden vervangen worden.

De eerste testcase is er nu. De bestaande vuilnisbak op de Botermarkt wordt uitgerust met een extra asbak. Er komt ook een dispenser waarin papieren zakasbakjes zitten. Daarmee kunnen rokers peuken bij houden tot ze een vuilbak tegenkomen.

Tijdens en na de actie zal er regelmatig geteld worden om het effect te meten. Ook de handelaars worden aangesproken en gemotiveerd om de actie te ondersteunen.

Tommy De Gorilla bouwde eerder ook al een braakliggend terreintje in de Emile Vanderveldestraat om tot een plaats waar kinderen creatief kunnen bezig zijn en waar mensen met mekaar kunnen praten. De acties zijn bedoeld om het sociale weefsel te versterken, het milieu te beschermen of de zwakkere groepen in de lokale habitat een steuntje te geven.

Nieuwe evenementenweide Lunet geopend op de Halve Maan

Het provinciedomein Halve Maan in Diest heeft er een nieuwe troef bij. De oude tennisterreinen zijn weg en in de plaats daarvan heeft het provinciebestuur een nieuwe evenementenweide laten aanleggen. Deze afsluitbare weide kan gebruikt worden voor de organisatie van evenementen, teambuildings en bedrijfsdagen. De Lunet heeft ook een overdekte ruimte die bij slecht weer kan gebruikt worden.

De nieuwe evenementenweide kreeg ‘De Lunet’ als naam mee. Die naam verwijst naar het militaire verleden van de site. Het was vroeger een maanvormige vooruitgeschoven plaats om de stad te verdedigen tegen belagers.

Gedeputeerde voor provinciedomeinen Ann Schevenels kwam het nieuwe project gisteren openen. Voor die gelegenheid was er een VIK-dorp (Very Important Kid) met springkastelen, optredens van lokale bands en verenigingen, culinaire workshops en randanimatie. Minister Van Justitie Koen Geens, provinciaal gedeputeerde Monique Swinnen, burgemeester Christophe De Graef en de schepenen Maurits Vande Reyde, Rick Brans, Monique de Dobbeleer en Geert Cluckers waren ook aanwezig.

Dat feestje leverde heel veel enthousiaste kinderen op tot het zware onweer dat over de regio trok, het plezier deed verwateren.

Groenbeheer van de citadel vergt sterke expertise van INL-ploegen

 • Plantengroei op daken kan te zwaar worden
 • Ervaring in klim- en beveiligingstechnieken nodig
 • Gefaseerde aanpak met 5-jarige cyclus
 • Hakselhout gebruikt voor erosiebestrijding
 • Diest is grootste afnemer van INL-IGO

Woekerende plantengroei is een van de belangrijkste bedreigingen voor de beschermde gebouwen van de citadel. De constructie van die gebouwen is niet evident. De citadel is deels ingewerkt in de natuurlijke omgeving en op veel daken loopt de begroeiing gewoon door. De ganse site is 28 hectare groot en de gebouwen strekken zich uit over 10.200 m². Als de struiken en bomen op de daken te zwaar worden kan dat ernstige schade opleveren voor de onderliggende gebouwen. Professioneel onderhoud is dus een absolute voorwaarde voor de instandhouding.

Klim- en beveiligingstechnieken

Er is heel wat expertise nodig om het groenonderhoud op de site te kunnen uitvoeren. Dat is precies wat de Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploeg (ING) van IGO heeft. Het team dat op de citadel momenteel aan het werk is heeft niet alleen kennis van snoeitechnieken, ze zijn ook ervaren in klim- en beveiligingstechnieken. Die hebben ze meer dan nodig om op de steile hellingen en de hoge begroeide muren te kunnen werken.

Gefaseerde aanpak

Het onderhoud op de citadel verloopt gefaseerd. Ieder jaar pakt INL ongeveer een vijfde van het domein aan. Dat is een bewuste keuze om ook schaduwminnende planten en dieren extra kansen te geven. Een aantal vlindersoorten maar onder anderen ook de rode bosmier hebben die aanpak nodig.

Het werk dat de INL-ploegen doen steunt op een doordachte en duurzame aanpak die de biodiversiteit bevordert.

Hakselhout gebruikt voor erosiebestrijding

Momenteel is de INL-ploeg bezig aan de zone rond de ingangspoort. Daar wordt ook een hoogtewerker ingezet. Al het hout dat het team zaagt, wordt ter plaatse verhakseld. Dat levert iedere dag ongeveer 24 m³ hakselhout op. INL voert dat hakselhout af naar het vroegere containerpark. Het wordt onder meer gebruikt voor de bouw van natuurlijke afdammingen die erosie tegengaan.

Diest grootste afnemer van INL-IGO

De INL-ploegen van IGO doen het groenonderhoud in 21 gemeenten. Dat is onder meer het beheer van kleine landschapselementen zoals hagen, houtkanten, poelen, bermen en hooilandjes maar ook herbebossingsprojecten, inrichting van natuurgebieden en soortbescherming. Schepen van Leefmilieu Rick Brans (Open Diest) legt uit dat Diest een van de belangrijkste afnemers van INL is. De ploegen presteren ieder jaar 5800 uur natuurwerk. Ongeveer 1/5 daarvan gebeurt op de citadel. Gedurende het jaar zijn er vier INL-medewerkers aan de slag in Diest. Voor projecten zoals de citadel wordt echter een veel grotere ploeg gestuurd. Die ploeg zal bijna drie weken aan de slag blijven op de site.

Sociale tewerkstelling

DE INL-ploegen werden al in 1997 opgestart door een samenwerking van de provincie Vlaams-Brabant en de steden en gemeenten. De provincie injecteert jaarlijks 180.000 euro in de INL-ploegen. Met die belangrijke subsidie willen ze, naast een aantal ecologische doelstellingen, ook de sociale tewerkstelling ondersteunen. Er werken bijna veertig voltijdse equivalenten in de INL-ploegen en die presteren jaarlijks 57.000 uur natuurwerk.

Burgerinitiatieven tegen zwerfvuil werken inspirerend

Over milieu en klimaat, twee verschillende thema’s overigens, kunnen de meningen verschillen maar iets wat zowat iedereen ergert is zwerfvuil. En die ergernis zet plots een aantal mensen aan tot actie.

Plogger en gorilla’s in Diest

Vorig jaar al, startte Jonathan Claes in Diest met plogging. Dat zijn momenten waarop mensen wandelend of joggend zwerfvuil ruimen. Jonathan probeerde aanvankelijk om ook anderen te motiveren maar dat sloeg niet echt aan. Momenteel doet hij zijn opruimtochten op zijn eentje.

Vorige maand kwam Tommy DeGorilla met een zeer opgemerkte actie. Tommy plaatste op verschillende sites in het centrum een peukenbak. Schepen van Milieu Rick Brans pikte het idee op en hij bekijkt momenteel hoe die peukenbakken op een meer duurzame manier kunnen geplaatst worden.

Je kan verder lezen na de afbeelding

Inwoners ruimen wijk op in Scherpenheuvel-Zichem

Vorig weekend gingen een groepje inwoners van de Lelielaan, de Vossekotstraat en de Oude Lobbense Molenweg in Scherpenheuvel-Zichem op pad om de rotzooi in hun straten op te ruimen. Zij hadden zelfs een folder gemaakt om de bewoners van de buurt te motiveren. Onder hen ook Hannah Van Gelder.

Hannah Van Gelder tegen hola Hageland

“Wij zijn van plan dit twee keer per jaar te doen. Een keer rond deze periode en ook op de dag van de straatbarbecue in september. Dan is onze straat afgesloten en dus is het veiliger om vuil te ruimen.”

Je kan verder lezen na de afbeelding

Puinhoop aan De Egger

De omgeving van Gemeenschapscentrum De Egger in Scherpenheuvel ligt al langer volgepakt met glas, bierblikjes, sigarettenpeuken en ander fraais dat mensen er achteloos op de grond gooien. Bart Janssens stoorde zich er aan en hij besloot vorig weekend om er ook effectief iets aan te doen. Hij postte zijn ervaringen op Facebook.

Bart Janssens op Facebook

“Resultaat van 3 kwartier afval rapen rond Den Egger na een aantal fuifweekends… Veroorzaakt door, jawel, onze voor het klimaat-opkomende feestgangers! Tussen mijn opraapsels toch een aantal verwonderlijke zaken tegengekomen, zijnde verschillende soorten sterke dranken, wodka, passoa, jenevers… De flessen al dan niet kapot gesmeten in gruzelementen, daar waar ik ga wandelen met mijn hond en langswaar ouders hun kinderen naar Baloe brengen. Proper, toch ? 🤔

Het assortiment was verder gevarieerd, plastiek bekers, veel plastiek bekers, blikjes, blikjes, blikjes, van bier, frisdrank en van die redbull-achtige toestanden, lege pakjes sigaretten, half lege pakjes sigaretten, aanstekers, flyers, friet en kebab verpakking… leuk toch, om da in ’t rond te smijten 🤔

Ik mocht mijn ‘zakje’ afval achterlaten in de containers van de sporthal, gelukkig.

Hopelijk blijft dit bij deze ene keer en trekken organisatoren en verhuurders hier een les uit…”

Die update op Facebook kreeg een opmerkelijk groot aantal reacties, ook van mensen die zelf overwegen om een gelijkaardig initiatief te nemen.

Je kan verder lezen na de afbeelding

Burger ruimt bossen van Hees op

Ook in Schaffen trokken mensen de straat of de bossen in om zwerfvuil te rapen. De echtgenoot van Patricia Dewandel deed dat bijvoorbeeld in de bossen van Hees.

Geen betoger hier maar de handen uit de mouwen! In de regen anderhalf uur zwerfvuil en rommel opgehaald in onze straat…Diest ziet er weer wat mooier uit!

Patricia deed meteen ook een voorstel

Patricia Dewandel op Facebook

“Misschien moeten we een opruimmaand in Diest organiseren! Of bestaat dit al!? Als straat kan je je dan melden, 2 verantwoordelijken per straat spreken een datum af, mobiliseren de straat en halen vuilzakken op. Na de opruim houden we een babbel, goed om elkaar wat beter te leren kennen… Vooraf spreken we een droppunt van het zwerfvuil af en maken we afspraken rond de ophaling dr de stadsdiensten, zou dit haalbaar zijn Christophe De Graef?”

Burgemeester Christophe De Graef prikte de kwestie door naar schepen van Milieu Rick Brans. Die verduidelijkte op welke manier dat ploggers materiaal kunnen krijgen om op te ruimen en het afval daarna ook kunnen laten ophalen. Dat gaat via het Netheidscharter van de stad.

Rick Brans op Facebook

“Via het netheidscharter-light kan je vuilzakken, handschoenen, prikkers ed krijgen van de stad. De vuilzakken kan je vervolgens gratis naar het containerpark brengen of laten ophalen door de technische dienst “

Alle info via https://www.diest.be/nl/content/2370/netheidscharter.html

Je kan verder lezen na de afbeelding

Ook Patricia kreeg een pak positieve reacties en eentje daarvan kwam van Eva Bruyninckx. Zij  had het over een andere actie tegen zwerfvuil

Eva Bruyninckx op Facebook

“Onze school in Molenstede maakt de schoolomgeving mee schoon. Ze doen dit via project mooimakers. Iedereen kan zich daar engageren vr een stuk straat schoon te houden of een wandeltraject of.”

Ondersteuning via Milieudienst in Scherpenheuvel-Zichem

Burgemeester Manu Claes van Scherpenheuvel-Zichem bevestigt dat ploggers ook daar ondersteund worden met materiaal. Dat gaat via de milieudienst. Je kan hen bereiken op het nummer 013 352 412

Burgemeester Manu Claes tegen Hola Hageland

“Zwerfvuil is een groot probleem dat we samen moeten aanpakken met participatie van onze inwoners. We zien meer en meer bereidheid bij inwoners om er zelf iets aan te doen. Dit loopt samen met het feit dat zwerfvuil meer en meer als storend ervaren wordt. Wie wil helpen opruimen ondersteunen wij met ter beschikking stellen materiaal dwz vuilzakken, handschoenen, knijptangen en hesjes. Stad zorgt ook voor afvoer van het opgeruimde zwerfvuil. “

Materiaal via de actie Mooimakers in Aarschot

Schepen van Milieu Isabelle Dehond van Aarschot legt uit dat Aarschot het project Mooimakers ondersteunt. Wie zich daar registreert krijgt materiaal om zwerfvuil te ruimen via de dienst Leefmilieu van de stad.

Schepen Isabelle Dehond tegen Hola Hageland

Mensen kunnen zich officieel als Mooimaker van onze stad laten registreren en krijgen dan alle materiaal mee vanuit de dienst Leefmilieu De zakken die zij vullen worden ook opgehaald door de stadsdiensten Daarnaast kan er ook voor eenmalige acties door burgers of vereniging van de stad ondersteuning bekomen worden in de vorm van materiaal of containers. We gaan dit binnenkort ook nogmaals onder de aandacht brengen via ons infoblad

Actievoerders tegen kappingen met rodondendron wandelen gestuurd

Op maandag 4 maart sneuvelt een mooi stukje ecologisch erfgoed in Diest. Meer dan 40 mooie inlandse eiken die ongeveer 100 jaar oud zouden zijn worden dan gekapt. Ze moeten letterlijk plaats maken voor fietspaden en een nieuw tracé voor de Langenberg met minder gevaarlijke bochten.

Het zijn echter niet alleen de opvallende eiken die sneuvelen. De helling aan de bovenzijde van de bochten wordt afgeschuind en ook daar verdwijnen tientallen boompjes.

Actievoerders vragen om werken tijdelijk op te schorten

Laetitia Tilliet en Sophia Govaerts riepen vorige week op om alsnog te proberen de kapping tegen te houden. Donderdag werden de twee jongedames ontvangen bij burgemeester Christophe De Graef. Die was overigens niet alleen.  Schepen van Milieu Rick Brans, afgevaardigden van Agentschap Wegen en Verkeer, het ABN, de politie en de milieu- en preventiedienst stonden klaar om Laetitia en Sophia meer duiding te geven. Hun eis is simpel. Hou die werken nog even tegen tot alle opties afgewogen zijn. Niet meer, niet minder. De beslissing om het tracé te hertekenen  is jaren geleden genomen en ondertussen zijn de opvattingen en de gevoeligheden in de maatschappij toch stevig geëvolueerd.

Er werd naar de twee actievoerders geluisterd maar daar bleef het bij. “Er is nog veel werk aan de winkel om een open mind, een  frisse wind en creatieve geest in zo’n stadsbestuur binnen te brengen”, zegt Sophia. “We hebben geijverd voor véle zaken en hebben écht ons best gedaan! Toen we  vertrokken gaf men ons een rododendron cadeau met de woorden, hier, een beetje extra groen. Ik had eerlijk gezegd moeite om het te aanvaarden. Alsof die 2 rododendrons de meer dan 44 eeuwenoude bomen kunnen vervangen of hun dood zullen verzachten.”

Vrijdag ging een groepje van een vijftiental actievoerders naar een site vlakbij de beruchte bochten. De politie kwam even poolshoogte nemen en begeleidde de groep langs de dukke baan naar de site. Daarna gingen ze weg, alsof ze de serene sfeer niet wilden hinderen. Er was een korte plechtigheid, er waren bloemen en er werd een dansje gedaan.

Petitie krijgt 500 handtekeningen

De twee klimaatactivisten startten ook een petitie tegen de kappingen. Daar zijn op enkele dagen bijna 500 handtekeningen op geplaatst. “Er waren enkele buurtbewoners die zeiden dat ze al tién jaar proberen om deze kapping en de wegenwerken te voorkomen”, zegt Sophia. “ En dit terwijl de burgemeester ons zei dat nooit één haan ernaar gekraaid heeft.”
Er zijn enkel vage beloftes om eventueel compensatieplantingen van bomen te doen.

De bomen worden dus volgende week gekapt. Op de sluipwegen in de buurt zijn tijdelijke verkeersremmers geplaatst. De werken voor de aanleg van het tracé zelf zijn pas gepland in de tweede helft van het jaar en die zullen maandenlang aanslepen. Tegelijkertijd zullen ook de fietspaden op de ring worden aangepakt. Het is niet alleen een ecologische nederlaag voor de Demerstad, het wordt een lastig jaar voor het autoverkeer dat Diest wil bereiken.

Actievoerders roepen bevolking op voor protestactie tegen kappingen Langenberg

Volgende week maandag starten de voorbereidende werken voor de heraanleg van de zogenaamde gevaarlijke bochten op de Langenberg en de aanleg van losliggende fietspaden langs twee kanten van de weg. Er komen ook nieuwe bushaltes en, zoals gebruikelijk bij dergelijke werven, wordt de riolering vernieuwd.

De voorbereidende werken houden eigenlijk gewoon in dat de monumentale bomen langs de weg massaal gekapt worden. In de sociale media lijkt het onbegrip voor die ingreep snel toe te nemen. Dat onbegrip is gebaseerd op twee belangrijke overwegingen.

Gevaarlijke bochten werken snelheidsremmend

Allereerst vragen veel mensen zich af waarom men de bochten eigenlijk wil recht trekken. Precies doordat ze scherp afdraaien moet het autoverkeer er traag rijden. Dat is duidelijk aangegeven en als bestuurder heb je voldoende tijd om te anticiperen op de bochten. Het is al langer duidelijk dat snelheid vooral geremd wordt door de infrastructuur aan te passen. Hier is de snelheidsremmende infrastructuur de facto aanwezig en het is dan ook onbegrijpelijk dat men precies dat wil veranderen.

Geen zware ongevallen

Het zou nog een argument kunnen zijn als er op deze plaats veel ongevallen zouden gebeuren. Het tegendeel is echter waar. Een consultatie van de persdatabanken leert ons dat er de laatste decennia nauwelijks opvallende ongevallen gebeurd zijn. De twee meest markante incidenten waren een bende fietsendieven die op de vlucht waren en uit de bocht vlogen en een motorrijder die jammerlijk over de reling ging. De kans dat de situatie precies gevaarlijker wordt door de remmende bochten weg te halen is dan ook reëel.

Veel betere alternatieven voor fietsers mogelijk

De tweede reden voor het onbegrip over de kappingen heeft te maken met de snelgroeiende gevoeligheid voor het klimaat. Over de klimaatbetogingen zijn de meningen verdeeld maar wij denken dat er maar weinig mensen te vinden zijn die de kapping van monumentale inlandse boomsoorten zullen verdedigen. De kappingen gebeuren niet enkel omdat het tracé van de weg verlegd wordt maar ook omdat er losliggende fietspaden komen waardoor de breedte van het tracé breder moet worden. Dat laatste is echter een loos argument van ontwerpers die de plaatselijke context niet kennen. Er zijn veel betere en zelfs veel veiliger alternatieven voor fietsers die overigens nu al door veel mensen gebruikt worden. Het zou dus beter zijn om daar in te investeren en de bomen te laten staan.

Actiegroep organiseert protestactie aan stadhuis en op de Langenberg

Het onbegrip voor de kappingen wordt donderdag en vrijdag effectief omgezet in daden. Een klein groepje actievoerders wil donderdagvoormiddag om 10.30 uur aan het stadhuis van Diest samen komen om te protesteren. Maar ze hopen erop dat al wie niet akkoord is met de kappingen, ook komt opdagen. Ze protesteren vanuit een positieve sfeer en proberen om samen met het stadsbestuur een vuist te maken tegen de kapbeslissing. Ze roepen ook op om het stadhuis te bellen en duidelijk te maken dat je niet akkoord bent met de ingreep. Ondertussen is bekend geworden dat de twee dames die de actie opzetten, om 11 uur een onderhoud zullen hebben met burgemeester Christophe De Graef.

Diezelfde actievoerders roepen ook op om volgende vrijdag om 15.45 uur samen te komen op de plaats waar de bomen zullen gekapt worden. Het is de bedoeling om daar tekeningen en teksten te verzamelen en die op de bomen aan te brengen.

Bestuur moet concreet worden

Het huidig bestuur van Open Diest en DDS is uiteraard niet verantwoordelijk voor dit dossier. De beslissing is al veel langer geleden genomen. Het gaat ook over een gewestweg en die valt niet onder voogdij van de stad. Schepen van Milieu Rick Brans heeft ondertussen op de regionale zender ROB al aangegeven dat hij de piste van compenserende herbebossing bekijkt. Brans geeft daarmee aan dat hij de kappingen als een voldongen feit beschouwt. Juridisch is het dossier ook niet meer tegen te houden omdat de termijnen voor bezwaar voorbij zijn.

De coalitie van Open Diest en DDS is nog maar twee maanden aan zet. Er zijn in die twee maanden al veel plannen en beloftes op tafel gekomen en dat geeft hoop voor de toekomst. Het wordt echter tijd om op al die plannen ook een concrete datum te plakken, anders blijft het beleid verder dobberen op goede intenties. In dit dossier wordt geschermd met boomplantingen aan de Omer Vanaudenhovelaan en een samenwerking met het Regionaal Landschap. Wij hebben er begrip voor dat dergelijke maatregelen tijd nodig hebben. Maar het zou de daadkracht van het bestuur accentueren, als ze morgen aan de actievoerders een concrete datum mee geven wanneer ze klaar zijn met hun plan van aanpak om de compenserende herbebossing effectief uit te voeren en waar dat zal gebeuren. Met minder mogen de actievoerders niet tevreden zijn. Net zoals de organisatoren van de klimaatmars in Diest niet mogen tevreden zijn als er geen concreet antwoord komt op hun eisenpakket.

Klimaatmars met zwerfvuilruiming in Diest

Raadslid Miet Dirix (Groen) was maandagavond, samen met partijgenote Sofie Colemont, aan haar eerste vergadering als kersvers gemeenteraadslid toe en ze legde meteen een opmerkelijk voorstel op tafel. De fractieleidster wil dat de stad een klimaatschepen aanduidt en ze noemde zelfs met naam en toenaam wie die eer te beurt moet vallen. Het groene raadslid wil dat schepen Rick Brans (Open Diest) de nobele taak opneemt om het klimaat vanuit Diest te redden. Brans is volgens haar jong, de schepen is amper 24, en hij begrijpt daarom beter de mentaliteit van de protestbeweging die momenteel in ons land aan de gang is.

Rick Brans zet collega’s op scherp – Frederik Boone wil kinderschepen voor klimaat

Rick Brans was  vereerd met zoveel vertrouwen vanuit de oppositie. Hij antwoordde dat klimaat een horizontale bevoegdheid is die impact heeft op alle beleidsdomeinen. Brans zette zijn oudere collega’s echter mee op scherp met de uitspraak dat hij vanuit zijn functie als schepen van Milieu er op zal toezien dat zij wel degelijk een klimaatvriendelijk beleid voeren.

Raadslid Frederik Boone (N-VA) ging verder op het elan van de jeugd. Hij  suggereerde om een klimaatschepen te installeren in de kinderjeugdraad.

Klimaatmars met zwerfvuilruiming allicht op Valentijn

In de marge van deze  discussie bleek dat er ook in Diest acties komen om aandacht te vragen voor de klimaatproblematiek. Raadslid Murat Celik (sp.a) zei dat de jongeren in Diest een signaal willen afgeven dat ook zij de klimaatbetogingen ondersteunen. Het raadslid suggereerde om een klimaatactie op maat van de stad Diest te organiseren en daar de scholen bij te betrekken. Raadslid Geert Nijs (N-VA) zag dan weer liever een klimaatdebat waar believers en non-believers met mekaar in de clinch kunnen.

Schepen Brans bevestigde dat er een concrete aanvraag was van twee scholen om een actie te organiseren. Dat zou een optocht door de stad worden waarbij men ondertussen ook zwerfvuil zal ruimen. Rick Brans zei dat de stad die actie zeker zal faciliteren. De vermoedelijke datum van die optocht is 14 februari maar dat moet nog definitief bevestigd worden. Valentijn krijgt dit jaar allicht een groen accent in de demerstad.

Tommy de Gorilla heeft familie en samen willen ze Diest mooier en properder maken

Hij bouwde een braakliggend terreintje in de Emile Vanderveldestraat om tot een plaats waar kinderen creatief kunnen bezig zijn en mensen met mekaar kunnen praten. In het stadscentrum plaatste hij peukenpotten en hij versterkt opbouwende boodschappen op de sociale media. Tommy De Gorilla zette de laatste maanden een opvallende klauw op het sociale leven in Diest. Spraakmakende acties in volstrekte anonimiteit uitgevoerd. Altijd om het sociale weefsel te versterken, het milieu te beschermen of de zwakkere groepen in de lokale habitat een steuntje te geven.

Je kan verder lezen na de afbeeldingen over de actie in de Emile Vanderveldestraat

Tommy heeft familie

Wij wilden wel eens weten waarom Tommy dat allemaal doet en hoe hij dat klaar speelt. We zouden mekaar zien op een mooie plaats in Diest. Het werd de ruïne van de Sint-Jan de Doperkerk. Het winterweer hielp niet echt maar een gorilla is meer gewoon dan wat vage sneeuw. Net voor ik arriveerde plofte er een boodschap in mijn slimme telefoon. “We zijn er klaar voor”, stond er. Hoezo we? Ik schuifelde behoedzaam de ruïne in en zag niet een maar drie Tommy’s. “In Diest zijn we al met zeven”, zei de bonkigste van de familie. “En we groeien snel. Vooral onze actie met de peukenpotten heeft heel wat in beweging gezet. We willen zo veel mogelijk mensen bij de beweging betrekken. We zijn een open structuur waar iedereen evenveel zeggenschap en rechten heeft. Eigenlijk is het de bedoeling dat iedereen een beetje gorilla wordt. Je kan snel en op een simpele manier iets doen om je directe omgeving wat aangenamer of properder te maken voor je buren. Als meer mensen dat gaan doen komt er allicht een positieve mentaliteitswijziging en dat is uiteindelijk de bedoeling.”

Stadsbestuur staat open voor initiatief

Ondertussen is ook de politiek mee. Schepen van Ruimtelijke Ordening Rick Brans (Open Diest) nodigde Tommy uit voor overleg. “We kunnen mekaar versterken”, zegt Tommy. “In principe kondigen we onze acties niet aan en komen ze onverwacht. Maar we zijn blij dat het nieuwe bestuur open staat voor onze initiatieven. We kunnen samen aan een mooiere stad werken.” Schepen Brans bevestigt het gesprek. “We willen onder meer bekijken hoe we die peukenpotten een meer permanent karakter kunnen geven”, zegt hij.

Je kan verder lezen na de afbeelding

De groep gorilla’s heeft nog heel wat knappe acties op de planning. “Met onze volgende actie zullen we een groep ondersteunen die wat zwakker staat in de maatschappij”, zegt de gorilla. “Wij hopen dat wij met vele andere mensen meer kleur kunnen geven aan onze stad. En met kleur bedoelen wij dan meer groene straten, meer bloemen en toffere pleintjes waar mensen en kinderen kunnen samen komen om te spelen en te praten. Want nog te veel pleintjes zijn dat woord eigenlijk niet waard.”

Gust, Gaby Adah en Tommy

De gorillabeweging is niet enkel in Diest actief. Tommy heeft familie in gans Oost-Brabant en ook in Antwerpen. Overal waar een kern opstart, kiezen ze een andere voornaam. In Aarschot heten ze Gust, in Landen is het Gaby en in Tielt-Winge werd het Adah. Wie zelf een gorillafamilie wil starten kan contact nemen met http://www.iedereengorilla.be Je kan daar ook aan handig starterspakket bestellen en je vindt er vooral alle nuttige documenten om je actie op een legale manier in mekaar te boksen. “We organiseren alles strikt binnen het wettelijk kader”, zegt Tommy de Gorilla. “We zullen bijvoorbeeld nooit wit stoepkrijt of witte verf gebruiken op de openbare weg omdat de officiële belijning al in het wit is. Dat zou verwariing kunnen veroorzaken.”

Tactical Urbanism

De beweging is nog jong in Vlaanderen maar in de VS bestaat het al jaren en is het fenomeen ondertussen uitgegroeid tot een breedgedragen strategie voor maatschappelijk verandering. Tactical Urbanism heet het daar en het ontstond allicht in 2010 in New York onder impuls van urbanist Mike Lydon. Een erg populaire toepassing van de beweging is guerrilla gardening. Op braakliggende terreintjes in de grootsteden worden groententuintjes en bloemen stroken aangelegd. Vaak zijn die percelen openbaar bezit maar eigenlijk heeft het geen belang. De omgeving wordt er een stuk fraaier door, de mensen zijn betrokken en er gebeurt niks onherstelbaars. Het zijn allicht die initiatieven die de basis waren voor de naam en de acties van Iedereen Gorilla.

Je kan verder lezen na de afbeelding. De foto’s tonen een aantal guerilla-gardening acties in onder meer Londen en New York. 

Brussel Bad en Paris Plage

Tactical Urbanism  gaat ervan uit dat de inwoners van een stad veel meer betrokken moeten worden bij de manier waarop hun stad wordt ingericht. Dat leidde wereldwijd tot leuke initiatieven die tot op vandaag actueel zijn. Een van de initiatieven die aan de basis van Tactical Urbanism zou liggen was Paris Plage. In juli en augustus 2007 werd een deel van de oevers van de Seine in Parijs afgesloten voor het autoverkeer. Er kwam een strand met een zone voor kunstenaars en creatievelingen. Paris Plage werd een succes en het strand wordt ieder jaar opnieuw weer opgebouwd. Het idee werd opgepikt in andere wereldsteden en onder meer in onze eigen hoofdstad is Brussel Bad ieder jaar een uitvalsbasis voor creatieve animatie. Misschien een ideetje voor de Kaai?

Schepenen in Diest bekend maar er blijven nog opties open

De samenstelling van het college van burgemeesters en schepenen in Diest is bekend. Toekomstig burgemeester Christophe De Graef (Open Diest) krijgt drie schepenen uit zijn eigen partij en drie van coalitiepartner DDS naast zich. Beide partijen kiezen voor de kandidaten met de meeste voorkeursstemmen. Enkel Jan Laurys doorbreekt die logica maar hij kondigde op voorhand aan dat hij geen uitvoerend mandaat zou opnemen. Open Diest profileert zich op die manier opvallend jeugdig. Rick Brans en Maurits Vande Reyde krijgen worden schepen. Ook huidig fractieleidster Pascale Vanaudenhove wordt schepen.

Bij DDS behouden Geert Cluckers en Bart Stals een zetel in het college. Monique De Dobbeleer verovert het derde mandaat. Daardoor zal Diest alleszins een nieuwe schepen van Financiën krijgen. Erwin Jennes (DDS) verliest die functie. Huidig schepen Gaby Feyaerts (DDS) raakte zelfs niet meer verkozen in de gemeenteraad. De huidig schepenen van sp.a, Jos Uyttebroeck, Willy Goos en Murat Celik, verdwijnen naar de oppositiebanken.

Extra mandaten mogelijk

De gemeenteraad kan opteren om een voorzitter aan te duiden die niet uit het college van burgemeester en schepenen komt. Tijdens de vorige legislatuur combineerde burgemeester Jan Laurys die functies. Het is echter niet onwaarschijnlijk dat Christophe De Graef ervoor kiest om die cumul niet door te trekken. De voorzitter van de gemeenteraad wordt vanaf 2019 automatisch ook voorzitter van de ocmw-raad en dat lijkt een zeer intensieve combinatie met het mandaat van burgemeester.

Verder kan er, naast de zes bevestigde schepenen, alsnog een zevende mandaat van rechtswege worden toegevoegd. Door de inkanteling van het OCMW in de gemeenteraad krijgen zowel de gemeenteraadsleden als de schepenen vanaf 2019 een dubbele functie. De gemeenteraad functioneert tevens als OCMW-raad. De leden van het schepencollege zijn ook de leden van het vast comité van het OCMW. Dat OCMW heeft echter nog een derde orgaan, het bijzonder comité voor de sociale dienst. Als de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst geen deel uitmaakt van het vast bureau, wordt hij/zij ook lid van het vast bureau en dus ook van het schepencollege. Het is een pure speculatie van onze kant maar dat zou een optie kunnen zijn om alsnog Erwin Jennes opnieuw aan boort te heisen van het college, weliswaar in een totaal andere bevoegdheid.

In dat scenario ontstaat er een pariteit tussen de twee meerderheidspartijen maar Open Diest heeft via het mandaat van burgemeester uiteraard meer gewicht.

Een mogelijk scenario

De verdeling van de bevoegdheden van de schepenen is nog niet bekend maar wij willen toch al een volkomen eigengereide prognose maken. Het lijkt logisch dat de schepenen Stals en Cluckers hun bevoegdheid behouden. Ze hebben beiden een stevige expertise opgebouwd in respectievelijk onroerend erfgoed (Cluckers) en ruimtelijke ordening (Stals). Monique De Dobbeleer heeft een jarenlange ervaring in de sociale sector. Zij leek de geknipte vrouw om het mandaat van Willy Goos over te nemen maar omdat ze meteen als schepen is aangeduid wordt er blijkbaar aan een ander scenario gewerkt en lijkt ze de bevoegdheden van Gaby Feyaerts over te gaan nemen. De Dobbeleer is van Deurne en landbouw is voor die deelgemeente een belangrijk mandaat. Het mandaat van Murat Celik in de sectoren jeugd en sport zijn op het lijf geschreven van Rick Brans. Maurits Vande Reyde zou in die constellatie cultuur kunnen krijgen en Pascale Vanaudenhove komt dan op financiën.

We herhalen het, het is een pure speculatie. Misschien gooien de nieuwe bewindvoerders van de demerstad de bevoegdheden helemaal door mekaar en gaan we op 1 januari 2019 met een compleet herschikte ploeg van start.

Opvallend veel jonge kandidaten op verkiesbare plaatsen bij Open Diest

De liberale verruimingspartij Open Diest trekt naar de verkiezingen met een lijst waar de vrouwen in overtal zijn. Er zijn 14 vrouwelijke en 13 mannelijke kandidaten. Ook in de top-5 zijn er 3 vrouwen en 2 mannen. Net zoals in Scherpenheuvel-Zichem willen de liberalen de verkiezingen winnen. “Wij gaan voor minstens 8 zetels’”, zegt raadslid Pascal Vanaudenhove.

Jongeren op verkiesbare plaatsen

Christophe De Graef kondigde al eerder aan dat hij burgemeester van de stad wil worden. Pascale Vanaudenhove verklaarde vorige zondag dat ze schepen wil worden. Zij trekken de lijst die verder opmerkelijk verjongd. Nog belangrijk is dat die jongeren ook effectief op verkiesbare plaatsen staan. Rick Brans zetelt momenteel als jongste gemeenteraadslid ooit voor Open Diest. De partij geeft hem duidelijk vertrouwen met de derde plaats. Silke Vanrompay krijgt als nieuwkomer de vijfde plaats. De gewezen voorzitter van Jong Open VLD nationaal, Maurits Vande Reyde, staat op 6. Hij gaat al maandenlang aanbellen bij de inwoners in Diest om te polsen welke de bezorgdheden zijn. Cedric Beerten, nog zo’n youngster en samen met Sam T’sjoen (op 13) een van de initiatiefnemers achter de beruchte livestream van de gemeenteraad, krijgt de zevende plaats.

Voorzitter volop mee in de verkiezingsstrijd

Sabine Meyssen, voorzitter van Open Diest en rechterhand van minister Maggie De Block, gooit zich volop mee in de kiesstrijd. Zij staat op de vierde plaats.

Danielle Gheyskens, een van de meest actieve gemeenteraadsleden die ook vaak met goed onderbouwde agendapunten komt, heeft er alle vertrouwen in dat ze vanuit de positie als lijstduwer haar zetel in de raad kan verlengen.

Ondernemers steunen Open Diest

Liberalen hebben vaak een achterban in ondernemerskringen. Er staan ook een aantal ondernemers op de lijst. Demir Duzgun geeft de stad al een tijdje smaak met de restaurants Turkoase en Immigrant. In zijn recentste geestekind Johnny Flamingo, geeft hij de hamburger een creatieve twist. Demir Duzgun staat op 11. Adolphe Grutman is weliswaar gepensioneerd maar hij blijft gepassioneerd met auto’s bezig. Grutman is bestuurslid bij de Linderakkers, een van de meest actieve buurtcomité’s in groot Diest. Elise Punie zet Diest al enkele jaren een trendy bril op. Letterlijk dan. Harry Jordens tenslotte, is het voorbeeld van een hardwerkende middenstander die al decennialang een van de meest gekende kapperszaken in Diest uitbaat.

De volledige lijst van Open Diest staat op onze tab over de gemeenteraadsverkiezingen in Diest. Naarmate de lijsten bekend gemaakt worden vullen we die tab aan. We starten binnenkort ook met een bevraging van de lijsttrekkers en in september komt er een Hola Verkiezingscafé.

OpenDiest lijsttrekkers lijstduwer

Christophe Degraef-Pacale Vanaudenhove-Rick Brans-Sabine Meyssen-Silke Vanrompay-Danielle Gheyskens