Tag Archives: Maurits Vande Reyde

Diestse schepen krijgt aantrekkelijke plaats voor Vlaams parlement

Open VLD maakte de laatste dagen nogal wat zogenaamde signaalkandidaten bekend. Daar waren een paar opvallende BV’s bij, onder meer ook twee vrouwen die ooit Miss België waren.
Kanaal-Z nieuwsanker en gewezen presentatrice van VTM Lynn Wesenbeek duwt de Europese lijst. De meest verrassende naam op die lijst is echter de Pools-Belgische filosofe en schrijfster Alicja Gescinska op plaats drie.
Sexuologe Goedele Liekens staat op de derde plaats voor de kamer in Vlaams-Brabant. Die lijst wordt getrokken door Maggie De Block.

Verkiezing bijna mathematische zekerheid

In de provincie Vlaams-Brabant krijgt de kersverse Diestse schepen Maurits Vande Reyde de tweede plaats op de lijst voor het Vlaams parlement. Hij staat dus net achter partijvoorzitter en burgemeester van Aarschot Gwendolyn Rutten. Maurits Vande Reyde is een fulltime beroepspoliticus. Tot vorig jaar was hij voorzitter van Jong VLD nationaal. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen ging Maurits bijna iedere avond aanbellen bij de inwoners van Diest om hen te vragen naar hun opmerkingen. Dat leverde hem een belangrijke schepenpost op. Vande Reyde is onder meer bevoegd voor toegankelijkheid, financiën en smart city.

De kans dat Maurits Vande Reyde op deze plaats verkozen wordt is bijna een mathematische zekerheid. Bij de gemeenteraadsverkiezingen moest hij overigens nog vertrekken vanuit een positie als relatief onbekende nieuwkomer. Zijn huidige mandaat als schepen zal hem extra credibiliteit geven in de demerstad.

Netwerk

Als Vande Reyde inderdaad in het Vlaams parlement gaat zetelen is dat niet zonder belang voor het huidige bestuur in Diest. De vorige burgemeester Jan Laurys was ook Vlaams parlementslid. Dat leverde hem een uitgebreid netwerk aan politieke contacten op. Het huidig bestuur in Diest heeft dat veel minder en met twee erg jonge schepenen zonder bestuurservaring op belangrijke bevoegdheden kan die ploeg een parlementair contact best gebruiken. Maurits Vande Reyde bevestigde ons dat hij, als hij verkozen wordt, zijn functie als schepen zal combineren met zijn parlementair mandaat. In het Vlaams parlement wil hij zich toeleggen op de domeinen waar hij ook in Diest mee bezig is. Dat is een verstandige keuze omdat hij de knowhow en zijn netwerk op Vlaamse niveau op die manier kan aanwenden voor de lokale situatie.

De officiële bekendmaking van alle kandidaten op beide lijsten vindt plaats op 30 maart na de (digitale) goedkeuring van de lijsten. Maurits Vande Reyde zal pas na de stemming door de leden officieel communiceren. Strikt democratisch is dat correct. De schepen respecteert op die manier de rechten van de partijleden. Anderzijds is het ook enigszins een stukje democratisch theater. De kans dat de leden de signaalkandidaten weg stemmen is immers fictie.

Jeroen Overmeer allicht naar het Europees parlement

Diest zou op parlementair vlak wel eens goed kunnen vertegenwoordigd zijn na de volgende verkiezingsronde. Bij N-VA is Jeroen Overmeer de eerste opvolger op de Europese lijst. Het is geen absolute zekerheid maar het moet al gek lopen als hij daarmee niet verkozen zou zijn. De drie eerste plaatsen op die Europese lijst zijn voor Geert Bourgeois, mensenrechtenactiviste Assita Kanko en voormalig minister van Financiën Johan Van Overtveldt. De eerste gaat zeker naar Europa maar als N-VA op regionaal of federaal niveau deel uitmaakt van een coalitie is de kans reëel dat minstens een van de andere effectieve kandidaten in de top van de Europese lijst een ministerfunctie zal krijgen. In dat geval schuift Overmeer naar het Europees parlement. Het systeem om opvolgers in de parlementen te loodsen is een zere plek in ons kiessysteem maar in het geval van Jeroen Overmeer kunnen we daar weinig moeite mee hebben. Niemand twijfelt aan de bekwaamheid van de huidige kabinetschef van Vlaams minister-president Geert Bourgeois.

Marc Florquin op eigen kracht voor zitje in federaal parlement

Bij sp.a staat Marc Florquin op de voorlaatste plaats op de lijst voor de kamer. Er was heel lang onduidelijkheid over de bedoelingen van Florquin. Zijn mandaat als provinciaal gedeputeerde ging verloren omdat zijn partij uit de coalitie werd gehouden in Vlaams-Brabant. Ook op lokaal vlak draaide de coalitievorming in het nadeel van Florquin uit. Volgens insiders geraakten DDS en sp.a het niet eens over de invulling van de functie van burgemeester. Marc Florquin had al langer de ambitie om Diest te besturen maar ook Geert Cluckers profileerde zich nadrukkelijk als opvolger van Jan Laurys. Uiteindelijk verbond DDS zich aan Open Diest en kreeg die partij het burgemeestersmandaat in de schoot geworpen.

Oppositieraadslid mildert toon

Florquin was tijdens de eerste gemeenteraadsvergadering opvallend scherp voor de meerderheid maar hij milderde zijn toon in de tweede vergadering. In januari stelde Marc Florquin nog voor om de burgers het recht te geven om iedere maand rechtstreeks vragen te stellen aan het bestuur. Burgemeester Christophe De Graef parkeerde dat voorstel in een commissievergadering waar het huishoudelijk reglement zou worden opgesteld. Die vergadering heeft ondertussen plaats gevonden. Ze duurde exact 29 minuten en de inhoud ervan werd hoofdzakelijk bepaald door aanpassingen vanuit de administratie. Er werden nauwelijks structurele veranderingen aangebracht. Het nieuwe bestuur zal dus grotendeels verder werken met hetzelfde reglement als het vorige bestuur. Het toch wel ingrijpende voorstel van Florquin werd er zelfs niet besproken. Dat zou voor het oppositieraadslid een reden kunnen geweest zijn om in februari stevig van leer te trekken maar dat deed hij niet. Florquin deed ook een opvallende uitspraak tijdens de vergadering. Christophe De Graef verwees op een bepaald moment naar een bespreking die in juni in de gemeenteraad zal volgen. “Waar ik op dat moment zal zijn zullen we nog wel zien”, antwoordde Marc Florquin. Of hij daarmee aangeeft dat hij volop inzet op een mandaat in het federaal parlemenent is niet duidelijk. De gematigde toon die hij aanhoudt geeft alleszins wel aan dat hij zijn draagvlak wil verbreden. Dat zal Marc Florquin nodig hebben. Hij moet het in mei immers op eigen kracht doen met een plaats net boven Louis Tobback, die de kamerlijst van sp.a in Vlaams-Brabant duwt.

Schepen wil fluogele stelling uit het straatbeeld op de Grote Markt

De vermaledijde varkensruggen op de rijweg aan de Grote Markt in Diest moesten weg omdat Onroerend Erfgoed ze niet vond passen bij het historisch karakter van de site. Om dezelfde reden werden een paar horecazaken verplicht om hun terrasoverkapping aan te passen. Ondertussen staat een ergerlijk lelijke fluogele stelling tegen de historische gevel van De Roos, een hoekhuis uit de zestiende eeuw waarvan de gevel vervangen werd in de achttiende eeuw.

Die stelling stabiliseert een gedeelte van de gevel dat dreigde in te vallen. Raadslid Willy Goos (sp.a) informeerde vorige maandag naar de stand van zaken in het dossier. Hij vroeg zich onder meer af of er nog gevaar is voor vallende brokstukken, wat de timing voor de herstelling is en of er betaald wordt voor de inname van het openbaar domein.

Schepen van Citymarketing Maurits Vande Reyde (Open Diest) verzekerde dat alle brokstukken die konden vallen verwijderd zijn. De stelling werd precies geplaatst om dat gevaar op te vangen. De schepen bevestigde ook dat dat er een retributie van 1642,50 euro per jaar wordt geïnd voor de inname van het publieke domein. Hij kon echter geen timing meegeven voor de verdere afhandeling van de restauratie van het pand. Dat zal alleszins nog een tijd aanslepen omdat er een erfgoedpremie moet toegekend worden. Schepen Vande Reyde gaat daarom overleggen met de eigenaars. Hij wil alle mogelijkheden onderzoeken om het gele gedrocht minder opvallend te maken in het historische centrum.

DDS gaat de straat op om de mening van de inwoners te vragen

DDS organiseerde vorige zondag haar nieuwjaarsreceptie in het Beverbeekhuis. De kopstukken van de partij schuifelden om 14 uur enigszins zenuwachtig bij mekaar want de opkomst was op dat moment nog erg karig. Dat had allicht deels met het barslechte weer te maken want even later druppelden de sympathisanten en een opmerkelijk grote vertegenwoordiging van Open Diest toch binnen. Onder meer burgemeester Christophe De Graef, de schepenen Maurits Vande Reyde en Pascale Vanaudenhove, de raadsleden Marina Lambrechts en Danielle Bosmans maar ook Adolphe Grutman en Gunther Wuyts waren aanwezig voor de liberale partij. Frederik Boone vertegenwoordigde N-VA.

Schepen Cluckers maakt vreemde kwinkslag

Geert Cluckers beperkte zich in zijn speech tot de voorstelling van alle mandatarissen. Voor het inhoudelijke verwees hij naar schepen Monique De Dobbeleer. Bij het overlopen van alle bevoegdheden maakte Geert Cluckers overigens een wat vreemde opmerking toen hij schepen De Dobbeleer voorstelde. Hij situeerde haar als voorzitter van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst maar hij voegde er aan toe dat ze nog een pak bijkomende bevoegdheden heeft. De Dobbeleer is verder nog bevoegd voor
welzijn, senioren, diversiteit, dorpsontwikkeling, erediensten, landbouw en ontmoetingscentra. “Hopelijk vergeet ze niet wat ze allemaal op haar lijstje heeft staan”, zei de eerste schepen van de stad. Of Cluckers het als een kwinkslag bedoelde of dat hij een tongslippertje maakte, was niet meteen duidelijk. Monique De Dobbeleer heeft als directeur van KVLV een veeleisend professioneel engagement en ze combineert dat met een zware politieke bevoegdheid.

Cluckers bedankte tot slot ook burgemeester Christophe De Graef voor de goede samenwerking. “Er is geen opdeling tussen de partijen in de meerderheid”, zei hij. “We gaan als één ploeg voor Diest.”

DDS gaat de straat op

Monique De Dobbeleer beperkte zich overigens in haar speech ook tot een summiere uitleg over de inhoudelijke aanpak. Het kernwoord daarin was participatie. Ze kondigde aan dat DDS de volgende maanden de straat op gaat om de mening van de inwoners te vragen. De nieuwe meerderheid moet dit jaar een zesjarig beleidsplan opstellen. Op zich is dat een vreemde kronkel in de wetgeving. De nieuwe ploeg moet namelijk in het eerste beleidsjaar verder werken met het plan dat door de vorige beleidsploeg is opgesteld.

Nieuw bestuur voor Adviesraad CentrumManagement

De Adviesraad CentrumManagement (ACM) die vlotjes ook wel Diest Handelt wordt genoemd, heeft een nieuw bestuur. Via het ACM kunnen lokale ondernemers inspraak krijgen op het economisch leven in de stad. ACM is ook de motor achter events zoals Ladiescitydeluxe, Diest in Kerstlicht, de koopzondagen en de spiegeltent. Schepen van Economie Maurits Vande Reyde (Open VLD) vertegenwoordigt het stadsbestuur en centrummanager Joachim Vancluysen werkt voltijds voor ACM. De financiering van de werking gebeurt door de zogenaamde promobijdrage, dat is een jaarlijkse taks die alle lokale ondernemers in het commerciële kerngebied maar ook op de commerciële sites buiten het centrum, moeten betalen.

De nieuwe bestuursleden zijn:

  • Herman Smets (voorzitter)
  • Guy Camps (ondervoorzitter)
  • Cathérine Vemeulen (secretaris)
  • Peter Laevers (penningmeester)
  • Bestuursleden: John Coenen, Bert Frederickx, Jan Van Roey, Caroline Verstreken, Robbie Tielens en Unizo Diest (afgevaardigd door Yves Steyaert of Johan Volders).

Schepenen in Diest bekend maar er blijven nog opties open

De samenstelling van het college van burgemeesters en schepenen in Diest is bekend. Toekomstig burgemeester Christophe De Graef (Open Diest) krijgt drie schepenen uit zijn eigen partij en drie van coalitiepartner DDS naast zich. Beide partijen kiezen voor de kandidaten met de meeste voorkeursstemmen. Enkel Jan Laurys doorbreekt die logica maar hij kondigde op voorhand aan dat hij geen uitvoerend mandaat zou opnemen. Open Diest profileert zich op die manier opvallend jeugdig. Rick Brans en Maurits Vande Reyde krijgen worden schepen. Ook huidig fractieleidster Pascale Vanaudenhove wordt schepen.

Bij DDS behouden Geert Cluckers en Bart Stals een zetel in het college. Monique De Dobbeleer verovert het derde mandaat. Daardoor zal Diest alleszins een nieuwe schepen van Financiën krijgen. Erwin Jennes (DDS) verliest die functie. Huidig schepen Gaby Feyaerts (DDS) raakte zelfs niet meer verkozen in de gemeenteraad. De huidig schepenen van sp.a, Jos Uyttebroeck, Willy Goos en Murat Celik, verdwijnen naar de oppositiebanken.

Extra mandaten mogelijk

De gemeenteraad kan opteren om een voorzitter aan te duiden die niet uit het college van burgemeester en schepenen komt. Tijdens de vorige legislatuur combineerde burgemeester Jan Laurys die functies. Het is echter niet onwaarschijnlijk dat Christophe De Graef ervoor kiest om die cumul niet door te trekken. De voorzitter van de gemeenteraad wordt vanaf 2019 automatisch ook voorzitter van de ocmw-raad en dat lijkt een zeer intensieve combinatie met het mandaat van burgemeester.

Verder kan er, naast de zes bevestigde schepenen, alsnog een zevende mandaat van rechtswege worden toegevoegd. Door de inkanteling van het OCMW in de gemeenteraad krijgen zowel de gemeenteraadsleden als de schepenen vanaf 2019 een dubbele functie. De gemeenteraad functioneert tevens als OCMW-raad. De leden van het schepencollege zijn ook de leden van het vast comité van het OCMW. Dat OCMW heeft echter nog een derde orgaan, het bijzonder comité voor de sociale dienst. Als de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst geen deel uitmaakt van het vast bureau, wordt hij/zij ook lid van het vast bureau en dus ook van het schepencollege. Het is een pure speculatie van onze kant maar dat zou een optie kunnen zijn om alsnog Erwin Jennes opnieuw aan boort te heisen van het college, weliswaar in een totaal andere bevoegdheid.

In dat scenario ontstaat er een pariteit tussen de twee meerderheidspartijen maar Open Diest heeft via het mandaat van burgemeester uiteraard meer gewicht.

Een mogelijk scenario

De verdeling van de bevoegdheden van de schepenen is nog niet bekend maar wij willen toch al een volkomen eigengereide prognose maken. Het lijkt logisch dat de schepenen Stals en Cluckers hun bevoegdheid behouden. Ze hebben beiden een stevige expertise opgebouwd in respectievelijk onroerend erfgoed (Cluckers) en ruimtelijke ordening (Stals). Monique De Dobbeleer heeft een jarenlange ervaring in de sociale sector. Zij leek de geknipte vrouw om het mandaat van Willy Goos over te nemen maar omdat ze meteen als schepen is aangeduid wordt er blijkbaar aan een ander scenario gewerkt en lijkt ze de bevoegdheden van Gaby Feyaerts over te gaan nemen. De Dobbeleer is van Deurne en landbouw is voor die deelgemeente een belangrijk mandaat. Het mandaat van Murat Celik in de sectoren jeugd en sport zijn op het lijf geschreven van Rick Brans. Maurits Vande Reyde zou in die constellatie cultuur kunnen krijgen en Pascale Vanaudenhove komt dan op financiën.

We herhalen het, het is een pure speculatie. Misschien gooien de nieuwe bewindvoerders van de demerstad de bevoegdheden helemaal door mekaar en gaan we op 1 januari 2019 met een compleet herschikte ploeg van start.

Opvallend veel jonge kandidaten op verkiesbare plaatsen bij Open Diest

De liberale verruimingspartij Open Diest trekt naar de verkiezingen met een lijst waar de vrouwen in overtal zijn. Er zijn 14 vrouwelijke en 13 mannelijke kandidaten. Ook in de top-5 zijn er 3 vrouwen en 2 mannen. Net zoals in Scherpenheuvel-Zichem willen de liberalen de verkiezingen winnen. “Wij gaan voor minstens 8 zetels’”, zegt raadslid Pascal Vanaudenhove.

Jongeren op verkiesbare plaatsen

Christophe De Graef kondigde al eerder aan dat hij burgemeester van de stad wil worden. Pascale Vanaudenhove verklaarde vorige zondag dat ze schepen wil worden. Zij trekken de lijst die verder opmerkelijk verjongd. Nog belangrijk is dat die jongeren ook effectief op verkiesbare plaatsen staan. Rick Brans zetelt momenteel als jongste gemeenteraadslid ooit voor Open Diest. De partij geeft hem duidelijk vertrouwen met de derde plaats. Silke Vanrompay krijgt als nieuwkomer de vijfde plaats. De gewezen voorzitter van Jong Open VLD nationaal, Maurits Vande Reyde, staat op 6. Hij gaat al maandenlang aanbellen bij de inwoners in Diest om te polsen welke de bezorgdheden zijn. Cedric Beerten, nog zo’n youngster en samen met Sam T’sjoen (op 13) een van de initiatiefnemers achter de beruchte livestream van de gemeenteraad, krijgt de zevende plaats.

Voorzitter volop mee in de verkiezingsstrijd

Sabine Meyssen, voorzitter van Open Diest en rechterhand van minister Maggie De Block, gooit zich volop mee in de kiesstrijd. Zij staat op de vierde plaats.

Danielle Gheyskens, een van de meest actieve gemeenteraadsleden die ook vaak met goed onderbouwde agendapunten komt, heeft er alle vertrouwen in dat ze vanuit de positie als lijstduwer haar zetel in de raad kan verlengen.

Ondernemers steunen Open Diest

Liberalen hebben vaak een achterban in ondernemerskringen. Er staan ook een aantal ondernemers op de lijst. Demir Duzgun geeft de stad al een tijdje smaak met de restaurants Turkoase en Immigrant. In zijn recentste geestekind Johnny Flamingo, geeft hij de hamburger een creatieve twist. Demir Duzgun staat op 11. Adolphe Grutman is weliswaar gepensioneerd maar hij blijft gepassioneerd met auto’s bezig. Grutman is bestuurslid bij de Linderakkers, een van de meest actieve buurtcomité’s in groot Diest. Elise Punie zet Diest al enkele jaren een trendy bril op. Letterlijk dan. Harry Jordens tenslotte, is het voorbeeld van een hardwerkende middenstander die al decennialang een van de meest gekende kapperszaken in Diest uitbaat.

De volledige lijst van Open Diest staat op onze tab over de gemeenteraadsverkiezingen in Diest. Naarmate de lijsten bekend gemaakt worden vullen we die tab aan. We starten binnenkort ook met een bevraging van de lijsttrekkers en in september komt er een Hola Verkiezingscafé.

OpenDiest lijsttrekkers lijstduwer

Christophe Degraef-Pacale Vanaudenhove-Rick Brans-Sabine Meyssen-Silke Vanrompay-Danielle Gheyskens