Diestse schepen Maurits Vande Reyde bepleit afschaffing van subsidies voor erkende godsdiensten

Vlaams parlementslid en schepen in Diest Maurits Vande Reyde schuwt vandaag de controverse niet in De Morgen. De jonge politicus pleit ervoor om de subsidies aan erkende godsdiensten af te schaffen. Mo, zoals hij in eigen kring genoemd wordt, heeft berekend dat iedere Vlaming jaarlijks 79 euro aan belastinggeld uitgeeft dat voor religie wordt gebruikt. Maurits Vande Reyde stelt voor om daar resoluut mee te stoppen. De overheid kan volgens het parlementslid veel betere dingen doen met dat geld.

Zes erkende religies

Vlaanderen erkent 6 religieuze stromingen: de rooms-katholieke, de orthodoxe, de israëlitische, de anglicaanse, de protestants-evangelische en de islamitische godsdienst. Volgens Maurits Vande Reyde kregen die in 2018 samen 474.621.366 euro aan belastinggeld. Om tot dat bedrag te komen telt Mo zowel de financiële ondersteuning van het lokale, het regionale en het federale niveau samen.

Zijn voorstel gaat echter veel verder dan louter het financiële aspect. In dat enorme bedrag zitten bijvoorbeeld de lonen van de godsdienstleerkrachten vervat. Die zijn zelfs met 271 miljoen euro de belangrijkste post.

Bisdommen kunnen loonlast en onderhoud kerken overnemen

Verder in het artikel versmalt het parlementslid zijn redenering naar de katholieke zuil toe. De lonen en pensioenen van de pastoors waren goed voor 92 miljoen euro. Maurits Vande Reyde zegt expliciet in De Morgen dat die vergoedingen van de pastoors maar ook het onderhoud van de kerken best door de bisdommen kunnen gedragen worden. Daar zouden voldoende middelen beschikbaar zijn om dat te doen.

De uitspraken van de Open VLD’er raken ook even aan de organistaie van het onderwijs. Hij pleit er namelijk voor om de lessen godsdienst af te schaffen en er een algemeen vak van te maken. Het is volgens Vande reyde waanzin om iedere godsdienst zijn eigen leraar te geven.

De morgen geeft nog mee dat de Vlaamse uitgaven voor religies stegen van 287 miljoen euro in 2015 naar 329 miljoen in 2018. 

Geef een reactie