Inkrimping kernwinkelgebied, premies en events moeten ondernemers stimuleren

Diest: creatieve ondernemershoofdstad van het Hageland! Dat is de titel van het nieuwe handelsplan dat schepen van lokale economie Maurits Vande Reyde vandaag voorstelde. Aan dat plan heeft schoon volk meegewerkt. City-D en de Universiteit Antwerpen maar ook Unizo, de Karel-de-Grote Hogeschool, en het creative agency Supermoon.

Het handelsplan bevat een reeks nieuwe maatregelen om ondernemerschap in Diest te stimuleren. Het plan bestaat uit drie belangrijke pijlers: een betere infrastructuur creëren, financiële stimulansen voor ondernemers aanbieden en meer bezoekers naar de stad lokken.

Sinds 2020 is er in Diest jaarlijks 60.000 euro ter beschikking waarmee de stad ondernemers kan ondersteunen. Daar is tot op heden nauwelijks iets mee gebeurd, hoofdzakelijk door de pandemie. Het handelsplan moet daar verandering in brengen.

Kernwinkelgebied wordt kleiner.

De kern van het plan is een inkrimping van het huidige kernwinkelgebied. Dat gebied komt op dit moment in feite grotendeels overeen met het volledige centrum van Diest. Zeg maar zowat alles wat binnen de ring valt. Die zone wordt drastisch ingekrompen tot ongeveer 40% van de huidige oppervlakte . Het kernwinkelgebied loopt voortaan vanaf de site van de kraamkliniek in de Hasseltsestraat tot aan het oude postgebouw in de Koning Albertstraat. Het is ook effectief uitgetekend op die twee straten en uiteraard valt ook de verkeersvrije Winkelwandelzone, de Grote Markt en de Kaai in de kernzone.

Je kan hieronder een plannetje bekijken.

Opmerking: het plannetje is niet helemaal correct. Aan de kant van de Hasseltsestraat loopt het kernwinkelgebied iets verder door, tot net na de huidige parking van de kraamkliniek.

“Uit studies bleek dat we in Diest niet groter moesten worden wat betreft winkeloppervlakte. Integendeel: het huidige aanbod voldoet ruimschoots voor het aantal bezoekers. Maar de winkels zijn wel sterk verspreid. Dat maakt het kernwinkelgebied momenteel tot een gatenkaas. Door het compacter te maken, gaan we na verloop van tijd komen tot een kleiner, maar aantrekkelijker winkelgebied, met minder leegstaande plekken”

Maurits Vande Reyde

Schepen Vande Reyde wil met de nieuwe opdeling op termijn evolueren naar een geclusterde compacte zone met een mix aan commerciële functies. Daar moet vooral horeca en zogenaamde funshoppig komen. In het randgebied kunnen dan eerder dienstenbedrijven en zogenaamde runshoppingzaken gevestigd worden. Ook grotere vestigingen die niet meteen in een commercieel centrum passen, kunnen daar terecht.

Joachim Vancluysen

Wie in het sterk verkleinde kernwinkelgebied onderneemt, mag rekenen op een flink gevuld aanbod met activiteiten.

Ondernemend Diest zal dat aanbod inderdaad vooral in die zone uitrollen.

Opvallend! De Leuvensestraat, ooit toch een van de meer populaire commerciële sites, valt helemaal buiten dat kernwinkelgebied. De straat kampt ook al jaren met opvallend veel leegstand. En ook de Schaffensestraat wordt uit het kernwinkelgebied gelaten. Daar is de laatste jaren nochtans wel wel wat commerciële dynamiek op gang gekomen en die straat grenst aan de nieuwe stadswijk die langs de ring van Diest op de vroegere site van Shoe Post wordt opgetrokken. Allicht zal dat de trafiek in de straat sterk gaan ophogen en wordt ze commercieel interessanter.

Winkel omvormen tot woning kan voortaan buiten kernwinkelgebied

Ondernemers die buiten het kernwinkelgebied vallen krijgen er een opvallend voordeel bij. Zij mogen de benedenverdieping van hun pand omvormen voor bewoning. Dat is echter geen verplichting. Je kan er perfect voor kiezen om je zaak net niet in dat kernwinkelgebied te vestigen, bijvoorbeeld omdat de mobiliteit erbuiten beter zal zijn of omdat een grote parking voor bepaalde zaken een voordeel kan zijn.

Stimulansen voor ondernemers

Om al dat ondernemerschap een extra financiële injectie te geven is er jaarlijks dus een potje van 60.000 euro ter beschikking. Omdat er een paar jaar nauwelijks getankt is uit dat budget, is dat spaarpotje flink opgelopen tot ongeveer 200.000 euro. Het stadsbestuur vertaalt de besteding ervan in de vorm van vier soorten premies.

Aantrekkingspremie
Je kan een aantrekkingspremie van 6250 euro krijgen als je je lokale onderneming vestigt in het kernwinkelgebied. Er zijn wel wat voorwaarden verbonden aan die premie. Je moet bijvoorbeeld minstens drie jaar blijven en het geld moet effectief geïnvesteerd worden in de uitrusting van je zaak.

Verhuispremie
Handelaars die een lokale onderneming hebben op een locatie buiten het kernwinkelgebied in Diest en die hun vestiging verplaatsen naar het kernwinkelgebied kunnen een verhuispremie krijgen van 5000 euro.

Omvormingspremie
Eigenaar van handelspanden buiten het kernwinkelgebied waarvan de uitbater zijn zaak verhuist naar het kernwinkelgebied kan een omvormingspremie van 4000 euro krijgen als dat pand omgebouwd wordt naar woning.

Gevelrenovatiepremie
Handelaars in het kernwinkelgebied die hun gevel renoveren kunnen een premie van 2500 euro krijgen. Zij kunnen ook een zogenaamde verwevingsbonus van 1000 euro opstrijken als ze een bovenliggende entiteit, bijvoorbeeld een appartement, toegankelijker maken door een tweede ingang te creëren. Handelaars die de toegankelijkheid van hun zaak of het sanitair aanpassen aan de noden van andersvaliden, hebben ook recht op een toegankelijkheidsbonus van 1000 euro.

De voorwaarden voor deze premies zijn binnenkort te vinden op www.diest.be/ondernemen/ondersteuning-ondernemen. Op die websitepagina’s kunnen de premies ook online aangevraagd worden.

Extra bezoekers aantrekken

De derde pijler om Diest te laten uitgroeien tot ondernemershoofdstad van het Hageland is een citymarketingplan met twee belangrijke onderdelen: een stevig aanbod aan grotere activiteiten en een professioneel uitgetekend imago dat de identiteit van de stad moet versterken.

Het aanbod aan activiteiten werd onder meer ook mee uitgetekend door studenten van de Karel de Grote Hogeschool. Schepen Vande Reyde denkt aan een koppeling van events met een brede impact zoals Ladies City Deluxe, Dwars door het Hageland en Supermercado en kleinere events met een gerichte impact zoals het stadsfestival Relict.

Naast het aanbod aan activiteiten werken ze in Diest aan het imago en de communicatiestijl. Allicht zal de slogan Diest Mijn Stad verdwijnen. Die trend werd eerder al ingezet met de vernieuwing van de website van de stad en van de dienst toerisme.

Meten is weten

De stad voert ook metingen uit om het aantal bezoekers in kaart te brengen. Dat gebeurt met een soort van heatmap maar ook het betaalgedrag is een parameter. Uit de eerste resultaten komt een spectaculaire stijging van het aantal bezoekers naar voren. Schepen Vande Reyde nuanceert die cijfers echter omdat de periode van de pandemie er nog inzit. Hij verwacht pas de volgende jaren echt een evolutie. Uiteraard gebeuren die metingen met respect voor de privacywetgeving.

De schepen wil ook blijven investeren in de infrastructuur. De Winkelwandelzone is een mooi voorbeeld. Na de herinrichting is die levendiger dan ooit nadat ze vernieuwd, toegankelijker en groener is geworden. Nog dit jaar zal ook de Koning Albertstraat op dezelfde manier een remake krijgen. Op termijn moet het ganse kernwinkelgebied, dus ook de Grote Markt, op vergelijkbare wijze worden aangepakt.

Leegstand

Maurits Vande Reyde had het ook nog even over de leegstand in Diest. Daar is de laatste weken aardig wat over te doen nadat oppositiepartij Vooruit er een actie rond had opgezet. Schepen Vande Reyde ontkent niet dat er leegstand is maar hij beklemtoont vooral de positieve ontwikkelingen. Tegelijkertijd heeft het stadsbestuur de leegstandsbelasting verhoogd en ze gaan die ook sneller innen. Vande Reyde denkt er ook aan om het bestaande pop-upreglement opnieuw af te stoffen. De schepen schuwt verder de harde aanpak niet. In ultieme omstandigheden wil hij het mogelijk maken dat het stadsbestuur de verhuring van een pand zelf overneemt van de eigenaar. Het stadsbestuur van Leuven paste die maatregel recent al toe. De opbrengst van de huur wordt dan geïnvesteerd voor de renovatie van het pand. Zo’n ingreep is mogelijk voor maximaal negen jaar.

Geef een reactie