Tag Archives: Jan Spooren

Gouverneur verbiedt om water te onttrekken uit waterlopen in Vlaams-Brabant

Provinciegouverneur Jan Spooren heeft dinsdagavond een tijdelijk onttrekkingsverbod van water afgekondigd voor een reeks onbevaarbare waterlopen in de provincie Vlaams-Brabant. Onder meer de Demer staat op dat lijstje. Die beslissing werd woensdagochtend al genomen tijdens een bijeenkomst van het provinciaal droogteoverleg. De Vlaamse adviesgroep droogte stelt vast dat op veel onbevaarbare waterlopen in Vlaanderen de debieten en waterhoogtes sterk dalen

Read more

Gouverneur heft onttrekkingsverbod uit waterlopen op

Op 15 juli 2022 stelde de gouverneur voor het hele grondgebied van de provincie een verbod in om tijdensde droogte water uit waterlopen op te pompen.Deze maatregel was noodzakelijk omdat de toestand van verschillende ecologisch kwetsbare waterlopenachteruit ging en verschillende waterlopen dreigden droog te vallen. De neerslag van de afgelopen weken zorgde voor een voorzichtig herstel van de debieten en

Read more

Gasthuisapotheek is nieuw erfgoedpareltje in Aarschot

Met de Sint-Rochus verlichting kon je er al even een kijkje door de vensters nemen en dat zag er al bijzonder fraai uit. De Gasthuiskapel in Aarschot is piekfijn gerestaureerd. Op zondag 4 september opende burgemeester van Aarschot Gwendolyn Rutten de apotheek ook officieel. Dat gebeurde in stijl, op een manier die past bij het belang van dat bijzondere monument.

Read more

Gouverneur verbiedt onttrekken water uit grachten en onbevaarbare waterlopen

Gouverneur van Vlaams-Brabant Jan Spooren vaardigt vanaf zaterdag 16 juli 2022 in de hele provincie Vlaams-Brabant een onttrekkingsverbod op de onbevaarbare waterlopen en publieke grachten uit. Dat verbod werd vrijdagmiddag beslist tijdens een bijeenkomst van het provinciaal droogteoverleg. Donderdag kwam de Vlaamse adviesgroep droogte vervroegd samen om de huidige toestand met betrekking tot droogte en waterschaarste te bespreken. De adviesgroep

Read more

Vorsten bezoeken Diest | fotoreportage

Deze reportage werd mogelijk gemaakt door De Kiezel Rillaar – Nicky’s Catwalk Diest – Icefisher Zichem – Buvens Assent – Brouwerij Buvens – Boerderijwinkel Bekkevoort Vorige woensdag brachten koning Filip en koningin Mathilde een bezoek aan het Hageland. In Tienen ging het vorstenpaar naar de psychiatrische kliniek Alexianen en naar het onderzoekscentrum SESVanderHave Innovation Center. Daarna bezochten ze de abdij

Read more

Federale fase van kracht, gouverneur neemt coördinatie hulpverening over

Het oostelijk deel van Vlaams-Brabant en ten noorden van Brussel is de wateroverlast ernstig. Gouverneur Jan Spooren coordineert vanuit het provinciaal crisiscentrum. Gouverneur Jan Spooren Een correcte monitoring en opvolging is momenteel echt noodzakelijk.  Op verschillende plaatsen in de provincie staan een aantal huizen onder water, hiervoor werden zandzakjes voorzien.  Er werden enkele bewoners geëvacueerd, maar geen volledige straten of

Read more

Situatie escaleert, gouverneur overweegt afkondiging provinciaal rampenplan

Boven het Demer- Dijle- en Netebekken is deze nacht nog tot 50mm regen vallen.  De regenzone blijft ook de komende uren nog dreigend aanwezig. VMM meldt dat in het westelijk deel van Limburg en het oostelijk deel van Antwerpen en Vlaams-Brabant de waterpeilen sterk kunnen blijven stijgen. Kritieke overstromingen zijn niet uitgesloten. Gouverneur van Vlaams-Brabant Jan Spooren overweegt om het provinciaal rampenplan af

Read more

Gezamenlijke controleacties van coronamaatregelen in ondernemingen leveren resem overtredingen op

De werkomgeving bleek een belangrijke plaats te zijn voor overdracht van het coronavirus. Daarom hebben politie en bevoegde inspectiediensten in de laatste drie weken van maart samen controles uitgevoerd op de naleving van de coronamaatregelen, in het bijzonder door werkgevers en werknemers. Tijdens 8 gezamenlijke controleacties werden 117 handelszaken en bedrijven in 15 Vlaams-Brabantse gemeenten gecontroleerd. In totaal namen 31

Read more

Strengere controles in handelszaken en bedrijven in Vlaams-Brabant om escalerende besmettingscijfers in te dammen

De lokale politiediensten en de sociale inspectiediensten in Vlaams-Brabant zullen de volgende weken gezamenlijk controleacties uitvoeren op het respecteren van de coronamaatregelen in handelszaken en bedrijven. Het is de bedoeling om zowel werkgevers, werknemers als klanten te controleren. Bedrijven, handelaars en uitbaters die in overtreding zijn riskeren een boete van 750 euro, alle andere overtreders een boete van 250 euro.

Read more

Geluidsoverlast bij buren stijgt stevig door covid-19

De coronacrisis blijkt ook een paar onverwachte gevolgen te hebben. Veel mensen werken nu thuis en zijn ook in de vrije tijd veel vaker thuis omwille van de lockdown. Dat blijkt soms de buren op stang te jagen. in 2019 was hinder van bomen, planten en struiken het grootste probleem bij burenruzies. In 2020 nam geluidsoverlast ruim de bovenhand.  Volgens

Read more

Gouverneur neemt geen bijkomende maatregelen, Tienen en Glabbeek verbieden zelf buitenschoolse activiteiten

In Bekkevoort zijn alle buitenschoolse activiteiten voor kinderen jonger dan 13 jaar opgeschort tot en met 12 februari 2021. Dat roept echter vragen op in de naburige gemeenten. De jeugd van Bekkevoort is immers niet alleen betrokken bij activiteiten in de eigen gemeente maar zwermt ook uit naar de bredere regio. Vandaag heeft gouverneur Jan Spooren alle burgemeesters van de

Read more

Gouverneur Jan Spooren en burgemeesters gaan richtlijnen procureurs-generaal strikt volgen

Gouverneur van Vlaams-Brabant Jan Spooren heeft met alle burgemeesters in Vlaams-Brabant een stand van zaken opgemaakt rond de concrete uitvoering van een aantal coronaveiligheidsmaatregelen en de handhaving van de voorschriften door de burgers. Het overleg richtte zich vooral op de eindejaarperiode, maar ook een aantal corona-acties die begin volgend jaar op de agenda staan, werden besproken. Welke dat zijn maakt

Read more

Gouverneur verbiedt vuurwerk en kerstboomverbrandingen tijdens eindejaar

Minister van Binnenlands bestuur Bart Somers riep vandaag alle gouverneurs op om vuurwerk te verbieden in de eindejaarsperiode. Gouverneur Jan Spooren heeft daar snel op gereageerd. Hij vaardigde deze namiddag een politiebesluit uit waarin hij een verbod instelt voor het afsteken van vuurwerk, het gebruik van geluidskanonnen, het oplaten van wens- of feestballonnen, kerstboomverbrandingen of vuren in open lucht en

Read more

Gouverneur Spooren gaat maatregelen covid-19 verstrengen en strikter handhaven

De provincie Vlaams-Brabant doet het momenteel niet goed op het vlak van besmettingen met covid-19. Vooral de Brusselse rand is een groot probleem. Het Hageland en het Pajottenland doen het veel beter. Dat heeft allicht met de interactie met Brussel te maken. Vandaag was er een videoconferentie tussen de gouverneur en de 65 burgemeesters in de provincie. Daar werden afspraken

Read more

Gouverneur Lodewijk De Witte kan nu ook echt met pensioen

Op vrijdag 28 augustus 2020 gaat provinciegouverneur van Vlaams-Brabant, Lodewijk De Witte, met pensioen. Hij stond aan de wieg van de jongste provincie van ons land en hij neemt afscheid op een moment dat de rol van de gouverneur meer dan ooit in de kijker staat. Hij wordt opgevolgd door Jan Spooren. Van aan de wieg Als kabinetschef van de toenmalige

Read more