Gezamenlijke controleacties van coronamaatregelen in ondernemingen leveren resem overtredingen op

De werkomgeving bleek een belangrijke plaats te zijn voor overdracht van het coronavirus. Daarom hebben politie en bevoegde inspectiediensten in de laatste drie weken van maart samen controles uitgevoerd op de naleving van de coronamaatregelen, in het bijzonder door werkgevers en werknemers.

Tijdens 8 gezamenlijke controleacties werden 117 handelszaken en bedrijven in 15 Vlaams-Brabantse gemeenten gecontroleerd. In totaal namen 31 medewerkers van 8 politiezones en 34 medewerkers van verschillende inspectiediensten deel aan de controleacties. De controles vonden plaats in verschillende sectoren, voornamelijk bij voedingswinkels, diverse non-food winkels, eetgelegenheden die afhaalmaaltijden aanbieden, bouwbedrijven, carwashes, garages en groothandel.

Bij 48 van alle gecontroleerde handelszaken en bedrijven (41%) werden de coronamaatregelen goed opgevolgd.
Bij 69 zaken (59%) werden diverse inbreuken tegen de veiligheidsmaatregelen vastgesteld. Vooral het niet respecteren van de sociale afstand of onvoldoende voorzieningen om deze te garanderen, ontoereikende hygiënische maatregelen en het niet dragen van een mondmasker werd veelvuldig geconstateerd.
Er werden in totaal 64 waarschuwingen en 24 processen-verbaal uitgeschreven voor overtredingen van de coronamaatregelen.
Handelszaken en bedrijven waar een waarschuwing werd gegeven, kunnen zich verwachten aan een nieuwe controle.

Daarnaast stelden de bevoegde inspectiediensten 13 waarschuwingen en 39 processen verbaal op ingevolge inbreuken op de arbeidswetgeving, 5 processen verbaal voor de niet-reglementaire verkoop van tabak en 5 processen verbaal wegens fiscale inbreuken. De politie stelde ook voor 2 personen die illegaal in ons land verblijven een proces verbaal op. Twee garages werden bestuurlijk gesloten wegens herhaaldelijke milieu-inbreuken.

Volgens goeverneur Jan Spooren waren de multidisciplinaire benadering van de controles een succes. Door de goede samenwerking tussen politie- en inspectiediensten werden zowel de kwantiteit als de effectiviteit van de corona-handhaving verhoogd. Daarnaast werkte de communicatie rond deze provinciale actie zeker ook sensibiliserend. Goeverneur Spooren drukt zijn waardering uit voor alle werkgevers, werknemers en klanten die belangrijke inspanningen leveren om de coronamaatregelen te respecteren, zodat het werken en winkelen in alle veiligheid kan gebeuren. Door samen de regels te volgen, in combinatie met het toenemend aantal vaccinaties, komt de heropstart van sociale, culturele en economische activiteiten een stap dichterbij.

Geef een reactie