Strengere controles in handelszaken en bedrijven in Vlaams-Brabant om escalerende besmettingscijfers in te dammen

De lokale politiediensten en de sociale inspectiediensten in Vlaams-Brabant zullen de volgende weken gezamenlijk controleacties uitvoeren op het respecteren van de coronamaatregelen in handelszaken en bedrijven. Het is de bedoeling om zowel werkgevers, werknemers als klanten te controleren.

Bedrijven, handelaars en uitbaters die in overtreding zijn riskeren een boete van 750 euro, alle andere overtreders een boete van 250 euro. Voor werkgevers die hun verplichtingen niet nakomen, kunnen boetes bovendien oplopen tot ettelijke duizenden euro’s.  Wanneer er sprake is van herhaaldelijke inbreuken, wordt overgegaan tot een rechtstreekse dagvaarding.


Volgens gouverneur Jan Spooren is de maatregel een gevolg van de coronacijfers die momenteel bijzonder zorgwekkend evolueren. Zowel het aantal vastgestelde coronabesmettingen als het aantal ziekenhuisopnames neemt de laatste dagen sterk toe. De uitrol van de vaccinatiestrategie kan op termijn perspectief bieden maar volgens Jan Spooren is het net nu extra belangrijk om nog even vol te houden, en de coronamaatregelen goed na te leven.

In Vlaams-Brabant is het aantal gemeenten dat zich in het ‘alertniveau’ bevindt de afgelopen week toegenomen van 8 naar 13, goed voor een stijging van ruim 50%. Vooral de actieve bevolking tot 65 jaar raakt momenteel besmet met het coronavirus. Onderzoek naar clusterbesmettingen toont aan dat de werkomgeving een belangrijke plaats is voor overdracht van het virus. Daarom worden de controles voornamelijk gericht op de naleving van de thuiswerkplicht en op sectoren en locaties waar het risico op besmettingen hoog wordt ingeschat. Dit zijn vaak de sectoren waar telewerken moeilijk toepasbaar is, en waar een strikte naleving van de beschermende maatregelen dus van nog groter belang is.

Geef een reactie