Kerk van Meensel wordt cultuurhuis, nevenbestemming voor kerk van Kiezegem

Reeds in 2011 besliste Vlaanderen dat de toekomst van de kerken een andere invulling moest krijgen. Tien jaar later staan we daar nog steeds niet bijzonder ver mee wat bewijst dat het een uiterst delicaat debat is. Er zijn drie mogelijkheden: een herbestemming, een nevenbestemming of gewoon het behoud van de kerk als plaats waar enkel erediensten doorgaan.

Herbestemming betekent dat er geen erediensten meer gebeuren in het gebouw. Een zeer opvallend voorbeeld is de kerk van Glabbeek die omgevormd wordt tot een woonblok met een zestal aparte woonunits. Je kan ons artikel over dat project hier lezen.

Een nevenbestemming betekent dat de kerk een dubbel gebruik krijgt. Erediensten blijven dan mogelijk maar er kunnen ook andere activiteiten gebeuren.

In Tielt-Winge wil het gemeentebestuur snel werk maken van die concrete hertekening van de rol die kerken zullen spelen. Er is ondertussen een werkgroep gestart die alvast de toekomstperspectieven van de kerken van Meensel-Kiezegem gaat onderzoeken.

De belangrijkste beslissing is evenwel al genomen. De Sint-Mattheuskerk van Meensel wordt herbestemd en zal dus niet langer als kerk kunnen gebruikt worden. De Sint-Pieterkerk van Kiezegem blijft wel behouden voor erediensten, maar krijgt daarnaast ook een nevenbestemming. Naast de erediensten zijn er ook andere activiteiten mogelijk.

De werkgroep moet nu gaan bepalen wat er in de beide gebouwen effectief zal gaan plaats vinden. De inwoners van de gemeente mochten eerder dit jaar zelf ook voorstellen doen maar er waren al wel wat ruwe krijtlijnen getrokken.

De Sint-Mattheuskerk zou een cultuurhuis worden. Lokale artiesten en kunstenaars kunnen daar gebruik van maken maar ook de verenigingen zouden in de voormalige kerk terecht kunnen voor de organisatie van socio-culturele evenementen. Dat kunnen onder meer exposities zijn maar ook theater, orgel- en andere concerten, boekvoorstellingen en dergelijke. Verder kan het aanpalende Museum44 via de kerk worden
ontsloten. Op deze manier kunnen er grotere groepen ontvangen worden om de erg bewogen geschiedenis van Meensel-Kiezegem tijdens de Tweede Wereldoorlog duidelijk te maken.
De evenementen moeten de geschiedenis van het gebouw en van de omgeving respecteren. Het is dus niet de bedoeling om er privé recepties, feesten of fuiven te laten doorgaan. Ook het beperken van de overlast voor de omwonenden is een belangrijk aandachtspunt.

Voor de Sint-Pieterkerk van Kiezegem zijn momenteel nog geen concrete ideeën weerhouden. Het enige wat vast staat is dat de kerk een nevenbestemming krijgt maar dus ook open blijft voor de erediensten.

Geef een reactie