Twee generaals uit het regiment paracommando met een verleden in Diest krijgen topbenoeming

Een bevorderingscommissie bij defensie onder het voorzitterschap van minister van Defensie Ludivine Dedonder, heeft een voorstel klaar om een aantal hoge officieren naar een hogere rang te promoveren. Dat meldt de zeer goed geïnformeerde website Belgian Defence News en het wordt ook bevestigd op http://www.paracommando.com

In het lijstje staan een paar namen die in Diest en in de ruimere kringen van het regiment paracommando, zeer bekend in de oren zullen klinken.

Huidig generaal-majoor Peter Devogelaere wordt benoemd tot luitenant-generaal. Dat is een rang waarin de generaal drie sterren krijgt en die heeft hij ook nodig. Peter Devogelaere gaat vanaf 2 september 2021 het Eurocorps in Straatsburg leiden. Statutair kan Eurocorps alleen maar geleid worden door een driesterrengeneraal. Peter Devogelaere heeft zeker de juiste ervaring om die functie met succes in te vullen. Enkele jaren geleden leidde hij de Europese trainingsmissie EUTM in Mali. Dat is zowat de belangrijkste operationele opdracht van Eurocorps op dit moment. Peter Devogelaere was eerder actief in het 1ste para in Diest en hij was bevelhebber van het 3de para in Tielen toen dat werd samengevoegd met het 1ste para. Devogelaere was ook bevelhebber van de omstreden lichte brigade, een structuur waarin het regiment paracommando niet geheel tot zijn recht kwam. Dat werd later opgelost met de opstart van het Special Operations Regiment. In 2018 was de nieuwe driesterrengeneraal ook een tijdje kabinetschef van de toenmalige minister van Defensie Didier Reynders.

Voor huidig brigadegeneraal Vincent Descheemaeker gaat het wel heel erg snel. Hij werd pas vorig jaar bevorderd naar de rang van brigadegeneraal en krijgt er nu opnieuw een ster bij als generaal-majoor. Generaal Descheemaeker was bevelhebber van het 1ste para in Diest, toen die eenheid werd opgedoekt. Hij nam daarna het bevel over van het 3de para in Tielen. In 2016 kwam hij aan het hoofd van de lichte brigade. Het was in die functie dat hij de nieuwe structuur van het Special Operations Regiment en het Special Operations Command ontwikkelde. Die reorganisatie zou de rol van de paracommando’s en de special forces veel duidelijker en veel efficiënter maken. Vincent Descheemaeker kwam aan het hoofd van het SOR maar hij schoof snel door naar de internationale coördinatie bij SOCOM waar hij momenteel directeur is. Hij is ook adjunct-stafchef Operaties en Training (DACOS O&T).
Generaal Descheemaeker draagt Diest nog steeds in zijn hart. Bij iedere plechtigheid in het trainingscentrum in Schaffen is hij, indien beschikbaar, aanwezig. Vincent Descheemaeker is ook ieder jaar present voor de nieuwjaarsreceptie van Keep The Spirit Alive, de vereniging van ex-para’s uit het 1ste bataljon.

Geef een reactie